Giáo án Đạo đức - Tiết 22: Uỷ ban nhân dân xã, phường

Giáo án Đạo đức - Tiết 22: Uỷ ban nhân dân xã, phường

I.MỤC TIÊU :

v Gúp học sinh hiểu UBND phường xã là chính quyền cơ sở. Chính quyền cơ sở có nhiệm vụ đảm bảo trật tự, công bằng, an toàn trong xã hội. Học sinh cần biết về địa điểm UBNDnơi em ở.

v Học sinh có thái độ tôn trọng chính quyền cơ sở.

v Học sinh có ý thức thực hiện các qui định của chính quyền cơ sở,tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng do chính quyền cơ sở tổ chức.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

v SGK Đạo đức 5.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 

doc 2 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 28/06/2017 Lượt xem 53Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức - Tiết 22: Uỷ ban nhân dân xã, phường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠO ĐỨC
Tiết 22 : UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ,PHƯỜNG
(TIẾT 2)
I..MỤC TIÊU :
Gúp học sinh hiểu UBND phường xã là chính quyền cơ sở. Chính quyền cơ sở có nhiệm vụ đảm bảo trật tự, công bằøng, an toàn trong xã hội. Học sinh cần biết về địa điểm UBNDnơi em ở.
Học sinh có thái độ tôn trọng chính quyền cơ sở.
Học sinh có ý thức thực hiện các qui định của chính quyền cơ sở,tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng do chính quyền cơ sở tổ chức.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 SGK Đạo đức 5.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Khởi động : 
Kiểm tra bài cũ :
 3.Bài mới
Hoạt động 1 :
Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh.
Giáo viên gọi một số học sinh lên trình bày ý kiến.
Giáo viên kết luận :
Hành vi b,c,d là hành vi đúng.
Hoạt động 2 :
Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm đóng vai theo 1 tình huống của bài tập 4. Giáo viên có thể cho từng phiếu gợi ý từng tình huống. Ví dụ : 
Bố cùng em đến UBND phường . Em và bố chào chú bảo vệ, gửi xe rồi đi vào phòng làm việc. Bố xếp hàng giấy tờ. Đến lượt, bố em được gọi đến và hỏi cần làm việc gì. Bố em trình bày lí do. Cán bộ phường ghi giấy tờ vào sổ và hẹn ngày đến lấy giấy khai sinh.
Giáo viên kết luận về cách ứng xử phù hợp trong tình huống.
Hoạt động 3 : Ý kiến của chúng em.
Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ cho nhóm học sinh đóng vaigóp ý kiến cho các cán bộ của UBND phường, xã về các vấn đề có liên quan đến trẻ em như : sân chơi cho trẻ em, tổ chức ngày 1/6, tết Trung thu cho trẻ em ở địa phương.
Củng cố,dặn dò :
BÀI SAU:Em yêu Tổ quốc VN
Học sinh làm bài tập 3, SGK
Học sinh làm việc cá nhân.
Học sinh làm bài tập 4, SGK
Các nhóm chuẩn bị đóng vai.
Từng nhóm lên trình bày.
Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận.
Từng nhóm chuẩn bị.
Từng nhóm lên trình bày.
Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận. Giáo viên cùng cả lớp chọn nhóm tốt nhất.
Rút kinh nghiệm
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------*****------

Tài liệu đính kèm:

  • docĐ Đ 22 - T2.doc