Giáo án Đạo đức - Tiết 33: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm bảo vệ nguồn nước

Giáo án Đạo đức - Tiết 33: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm bảo vệ nguồn nước

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Một số nguyn nhn gy ơ nhiễm nguồn nước v tc hại của nguồn nước bị ơ nhiễm.

- Những việc làm để bảo vệ nguồn nước trong sạch.

2. Kĩ Năng:

- Hs có kĩ năng thwucj hiện giữ vệ sinh nguồn nước.

3. Thái độ:

- Hsọc sinh cĩ ý thức tự gic trong việc giữ vệ sinh nguồn nước.

II. ĐỒ DNG DẠY HỌC:

- Bộ tranh nguồn nước số 1 v số 2.

- Cc tranh ảnh mà Gv và Hs đ sưu tầm vvề nguồn nước sạch v nguồn nước bẩn.

 

doc 3 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 29/06/2017 Lượt xem 61Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức - Tiết 33: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm bảo vệ nguồn nước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠO ĐỨC: 
TIẾT 33: NGUYÊN NHÂN LÀM NƯỚC BỊ Ô NHIỄM
BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC 
I.MỤC TIÊU:
Kiến thức:
Một số nguyên nhân gây ơ nhiễm nguồn nước và tác hại của nguồn nước bị ơ nhiễm.
Những việc làm để bảo vệ nguồn nước trong sạch.
Kĩ Năng: 
Hs cĩ kĩ năng thwucj hiện giữ vệ sinh nguồn nước.
Thái độ: 
Hsọc sinh cĩ ý thức tự giác trong việc giữ vệ sinh nguồn nước. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
Bộ tranh nguồn nước số 1 và số 2.
Các tranh ảnh mà Gv và Hs đã sưu tầm vvề nguồn nước sạch và nguồn nước bẩn.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 
Hoạt động 1: Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước 
Mục tiêu: 
Hiểu được ntn là nguồn nước bị ô nhiễm. 
Nêu được một số nguyên nhân gây nhiễm bẩn nguồn nước.
Đồ dùng:
Tranh H.1a – 1b – 1c 
 Gv và Hs đã sưu tầm các tranh ảnh về nguồn nước sạch và nguồn nước bẩn.
Cách tiến hành:
	+Bước 1:
Gv giới thiệu tranh Tranh H.1a – 1b – 1c, ví dụ thực tế về nguồn nước sạch và nguồn nước bị nhiễm bẩn cho Hs nhận xét. Cho các em tìm hiểu nhưng h/ả về nguồn nước bị ô nhiễm và vì sao nguồn nước đó lại bị ô nhiễm.
	+Bước 2: 
Hs quan sát tranh và nhận xét.
	+Bước 3: 
Gv tóm tắt và kết luận:
	*Kết luận: 
Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước:
Xả rác, phân, nước thải sinh hoạt, nhà máy không qua xử lí.
Sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu.
Khói bụi của các nhà máy, xe cộ làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước mưa.
Vở đường ống dẫn nước sinh hoạt làm ô nhiễm nguồn nước máy, vỡ ống dẫn dầu, tràn dầu làm ô nhiễm nước biển.
Cho Hs liên hệ thưcï tế nguồn nước tại nơi minh sống có bị ô nhiễm ko? Nguyên nhân vì sao?
Hoạt động 2: tác của nguồn nước bị ô nhiễm đối với sức khỏe con người.
Mục tiêu: 
Nêu tác hại của việc sử dục nguồn nước bị ô nhiễm đối với sức khỏe con người.
Cách tiến hành:
Gv yêu cầu Hs thảo luận cả lớp: điều gì sẽ xảy ra khi nguồn nước bị ô nhiễm? Ví dụ? 
Hs có thể liên hệ thực tế, kể một vài bệnh do sử dụng nguồn nước ô nhiễm.
*Kết luận: 
Nguồn nước bị ô nhiễm là nơi các vi sinh vật sinh sống, phát triển và lan truyền các loại bệnh dịch như: tả, lị, thương hàn, tiêu chảy,  Theo thống kê, có tới 80% các bệnh là do sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.
Hoạt dộng 3:
Mục tiêu:
Biết được một số việt làm nhằm bảo vệ nguồn nước được trong sạch.
Thưcï hiện giữ vệ sinh nguồn nước. 
Có ý thức tự giác giữ vệ sinh nguồn nước.
Đồ dùng: 
Tranh Vệ sinh nguồn nước H.2a – 2b – 2c 
Một số Hs có từ 1 -3 thẻ bài tập.
Cách tiến tiến hành: 
	+Bước 1: 
Gv phát cho mỗi nhóm Hs một bộ tranh số 2, yêu cầu các em quan sát nhừn viecj làm trong tranh và tìm cách xử lý đúng nhàm bảo vệ nguồn nước.
	+Bước 2: 
Các nhóm quan sát tranh thảo luận: 
+ Bạn trong tranh làm gì?
+ Theo em bạn ấy phải làm việc đó như thế nào?
	+Bước 3: 
Các nhóm cử đại diện trình bày trước lớp nội dung đã thảo luận.
Gv cho Hs liên hệ về ý thức bảo vệ nguồn nước của bản thân và những nguwoif trong gia đình: nêu rõ những việc làm hàng ngày phù hợp với lứa tuổi các em để góp phần bảo vệ nguồn nước ở trường, ở nhà và nói mình đang sinh sống cũng như nơi cộng đồng
 Tóm tắt và kết luận nội dung chính của bài học.
Rút kinh nghiệm
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------*****------ 

Tài liệu đính kèm:

  • docDAO DUC.doc