Giáo án Địa lý - Tiết 17: Ôn tập

Giáo án Địa lý - Tiết 17: Ôn tập

I - MỤC TIÊU : Học xong bài này,HS :

- Xác định và mô tả được vị trí Địa lí nước ta trên BĐ.

- Biết hệ thống hỏa các kiến thức đã học về Địa lí TN VN ở mức độ đơn giản: ñaëc ñieåm chính cuûa caùc yeáu toá tn nhö ñòa hình, khí haäu, soâng ngoøi, ñaát , röøng.

- Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, caùc ñaûo quaàn daûo của nước ta trên BĐ.

- GD HS coù yù thöùc BVMT

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Phiếu BT có vẽ lược đồ trống VN.

- Bản đồ địa lý tự nhiên VN.

- Kẻ sẵn bảng thống kê BT2/82 lên bảng.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

 

doc 1 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 28/06/2017 Lượt xem 63Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lý - Tiết 17: Ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑÒA LÍ
Tieát 17: ÔN TẬP
I - MỤC TIÊU : Học xong bài này,HS : 
Xác định và mô tả được vị trí Địa lí nước ta trên BĐ.
Biết hệ thống hỏa các kiến thức đã học về Địa lí TN VN ở mức độ đơn giản: ñaëc ñieåm chính cuûa caùc yeáu toá tn nhö ñòa hình, khí haäu, soâng ngoøi, ñaát , röøng.
Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, caùc ñaûo quaàn daûo của nước ta trên BĐ.
GD HS coù yù thöùc BVMT
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Phiếu BT có vẽ lược đồ trống VN.
Bản đồ địa lý tự nhiên VN.
Kẻ sẵn bảng thống kê BT2/82 lên bảng.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Khởi động :
2/ Kiểm tra bài cũ :
2 HS trả lời 2 câu hỏi 1,3 – SGK/101.
3/ Bài mới :
Giới thiệu bài
* Hoạt động 1 : làm việc cả lớp
- Chỉ và mô tả vị trí, giới hạn của nước ta trên BĐ. 
* Hoạt động 2 : Trỏ chơi “đối đáp nhanh”
Bước 1 : Chọn 2 đội chơi có số HS như nhau, mỗi HS được gắn một số thứ tự bắt đầu từ 1. Hai em có STT giống nhau sẽ đứng đối diện nhau.
Bước 2 : GV hướng dẫn cách chơi như – SGV/94.
Bước 3 : GV tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá. Tìm đội thắng cuộc.
* Hoạt động 3 : Làm việc theo nhóm 
Bước 1 : Thảo luận câu hỏi 2 - SGK
Bước 2 : Đại diện các nhóm trình bày kết quả - NX
--> Bài học SGK
4/ Củng cố, dặn dò : 
- HS trình bày lại các ý của BT2.
- Về nhà học bài và chuaån bò thi GHKI
2 HSY-TB trả lời
HS lên bảng chỉ BĐ.
- Hai đội chơi bước vào vị trí.
- HS lắng nghe.
- HS nhận xét.
- Nhóm 6 (5’)
- HS trình bày.
- Vài HS đọc
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

Tài liệu đính kèm:

  • docĐL 17.doc