Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Chủ điểm: Người học sinh tốt

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Chủ điểm: Người học sinh tốt

I. Mục tiêu : Hiểu được hạnh phúc của người đi học trong chế độ XHCN .

- Hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của nhà trường .

- Bồi dưỡng tình cảm yêu quý trường lớp tự hào là học sinh của nhà trườn phát huy truyền thống của nhà trường.

- Có thói quen thực hiện đúng và nghiêm túc những quy định của nhà trường về nề nếp học tập kỷ luật; biết hực hiện những yêu cầu cơ bản đối với người học sinh tiểu học.

II. Nội dung và hình thức :

1. Hình thức :

Thi đua giữa học sinh với học sinh, các tổ, các khối lớp.

2. Nội dung :

- Thực hiện các giờ học tốt.

- Làm bài tập đầy đủ.

 

doc 1 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 10/06/2017 Lượt xem 105Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Chủ điểm: Người học sinh tốt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOạT ĐộNG NGOàI GIờ LÊN LớP.
 Chủ điểm : NGƯờI HọC SINH TốT ( Tuần 1 tháng 8)
I. Mục tiêu : Hiểu được hạnh phúc của người đi học trong chế độ XHCN .
- Hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của nhà trường .
- Bồi dưỡng tình cảm yêu quý trường lớp tự hào là học sinh của nhà trườn phát huy truyền thống của nhà trường.
- Có thói quen thực hiện đúng và nghiêm túc những quy định của nhà trường về nề nếp học tập kỷ luật; biết hực hiện những yêu cầu cơ bản đối với người học sinh tiểu học.
II. Nội dung và hình thức : 
1. Hình thức : 
Thi đua giữa học sinh với học sinh, các tổ, các khối lớp.
2. Nội dung : 
- Thực hiện các giờ học tốt.
- Làm bài tập đầy đủ.
- Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng.
- Thi đua hoa điểm 10.
- Gĩu gìn vở sạch cữ đẹp 
III. Các hoạt động của chủ điểm .
1Giáo viên cùng học sinh thảo luận, thống nhất nội dung hoạt động của chủ điểm.
2. Phân công người phụ trách và giao ước cùng thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

  • dochoat dong ngoai gio len lop.doc