Giáo án Lớp 5 - Tổng hợp lần 6

Giáo án Lớp 5 - Tổng hợp lần 6

Mục tiêu :

- Biết tính chu vi , diện tích các hình đã học .

- Biết giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ .

- Làm đúng các bài tập 1, 2 , 3 và 4 trang 167 SGK .

Chuẩn bị .

Xem trước bài ở nhà .

Các bước .

1. Ổn định tổ chức .

2. Kiểm tra bài cũ .

 

doc 4 trang Người đăng van.nhut Ngày đăng 21/05/2016 Lượt xem 290Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tổng hợp lần 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 14 / 04 / 2011 
Ngày dạy : 16 / 04 / 2011 
T : LUYỆN TẬP 
Mục tiêu :
- Biết tính chu vi , diện tích các hình đã học .
- Biết giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ .
- Làm đúng các bài tập 1, 2 , 3 và 4 trang 167 SGK .
Chuẩn bị .
Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ .
Vài hs lên bảng sửa bài VBT .
GV nhận xét , sửa sai cho hs .
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
* HD hs làm bài tập SGK .
- Bài 1 : GV ghi bảng .
Em hiểu tỉ lệ 1:1000 là thế nào ?
HD hs làm bài .
GV nhận xét chung .
- Bài 2 : GV ghi bảng 
HD hs phân tích đề bài và cách thực hiện .
GV thu tập ghi điểm 
GV nhận xét chung .
- Bài 3 : GV ghi bảng .
HD hs phân tích đề bài và cách thực hiện .
GV thu tập ghi điểm 
GV nhận xét chung .
- Bài 4 : GV ghi bảng .
HD hs phân tích đề bài và cách thực hiện .
GV thu tập ghi điểm 
GV nhận xét chung .
- HS làm cá nhân vào tập .
Một hs lên sửa bài .
HS nhận xét , sửa sai .
HS nêu cách thực hiện 
- HS làm cá nhân vào tập .
Một hs lên sửa bài .
HS nhận xét , sửa sai .
HS nêu cách thực hiện .
- HS làm cá nhân vào tập .
Một hs lên sửa bài .
HS nhận xét , sửa sai .
HS nêu cách thực hiện .
- HS làm cá nhân vào tập .
Vài hs lên sửa bài .
HS nhận xét , sửa sai .
HS nêu cách thực hiện 
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò .
Ngày soạn : 14 / 04 / 2011 
Ngày dạy : 16 / 04 / 2011 
TLV : TẢ CẢNH
( Kiểm tra viết )
Mục tiêu :
Viết được một bài văn tả cảnh có bố cục rõ ràng , đủ ý , dùng từ , đặt câu đúng .
Chuẩn bị .
Xem bài trước ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ .
Vài hs đọc và nhắc lại dàn ý bài văn tả con vật .
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
* Giới thiệu bài .
* GV ghi bảng đề bài :
1. Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em .
2. Tả một đêm trăng đẹp .
3. Tả trường em trước buổi học .
4. Tả một khu vui chơi , giải trí mà em thích . . 
* HD phân tích đề bài .
* HD hs chọn đề bài để tả .
* HD hs làm bài .
Hết giờ qui định GV thu bài 
GV kết hợp GD .
- Vài hs đề bài .
- Vài hs nêu cá nhân .
- HS làm cá nhân vào tập.
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò 
Ngày soạn : 14 / 04 / 2011 
Ngày dạy : 16 / 04 / 2011 
KH : VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 
ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 
Mục tiêu :
- Nêu được ví dụ : môi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người .
- Tác động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường .
Chuẩn bị .
Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ .
- Kể và nêu ích lợi của một số tài nguyên thiên nhiên mà em biết ?
HS nhận xét , bổ sung . GV nhận xét ghi điểm .
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
* Giới thiệu bài : 
* HD hs tìm hiểu bài .
Hoạt động 1 : Quan sát 
HD hs quan sát và thảo luận theo nhóm các hình trang 132 SGK .
GV kết luận chung 
Hoạt động 2 : 
Trò chơi : “ Nhóm nào nhanh hơn ”
HD hs thực hiện theo nhóm 
GV kết luận chung .
* Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại?
GV ghi bảng 
GV tổng hợp các biện pháp bảo vệ môi trường .
- HS thảo luận theo nhóm .
HS ghi kết quả vào VBT .
Đại diện hs trình bày .
HS nhận xét , bổ sung . 
Vài hs nhắc lại .
* Vài hs nêu mục bạn cần biết SGK .
- HS thảo luận theo nhóm .
HS ghi kết quả vào VBT .
Đại diện hs trình bày .
HS nhận xét , bổ sung . 
Vài hs nhắc lại .
- HS nêu cá nhân .
HS nhận xét , bổ sung . 
Vài hs nhắc lại 
HS nêu cá nhân .
Vài hs nhắc lại 
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò .
SINH HOẠT LỚP TUẦN 32
1. Kiểm điểm tình hình tuần 32 .
- Cán bộ lớp báo cáo về các mặt :
+ Vệ sinh : quét lớp và quét sân 
+ Học tập : chuẩn bị đồ dùng , học bài , làm bài ở nhà , ...
+ Xếp hàng khi ra vào lớp .
+ Truy bài đầu giờ . 
+ Trang phục khi đến lớp của các bạn .
- Cán bộ lớp nhận xét sự tiến bộ của các bạn trong lớp và xếp loại trong tuần .
* GV sinh hoạt cho hs về các mặt 
- Tình hình vệ sinh vào trước giờ học .
- Việc xếp hàng ra vào lớp và truy bài đầu giờ .
- Vệ sinh cá nhân .
- Trang phục khi đi học .
- Sự tiến bộ và chưa tiến bộ trong học tập của một số bạn .
STT
TÊN
HỌC TẬP 
ĐẠO ĐỨC
T
TĐ
TLV
VIẾT
CC+ĐĐ
VS
Đ
CĐ
Đ
CĐ
Đ
CĐ
Đ
CĐ
Đ
CĐ
Đ
CĐ
Bích Ngân
Thị Thư
Văn Đây
Ngọc Thư
Minh Khang
Minh Hiếu
Ngọc Tiến
Minh Tấn
Văn Khánh
Thanh Rồng
Hoàng Danh
Văn Phụng
Văn Vàng
Huỳnh Đức
Phúc Hậu
2. Kế hoạch tuần 33
- Vâng lời ông bà , cha mẹ , thầy cô và người lớn tuổi .
- Giữ sinh cá nhân và vệ sinh chung .
- Đi học đều , đúng giờ .
- Tiếp tục thi đua học tốt .
- Thực hiện tốt việc học bài và làm bài ở nhà .
- Giúp đỡ , nhắc nhở thường xuyên để bạn cùng tiến bộ .
- Chuẩn bị đồ dùng , dụng cụ học tập đầy đủ trước khi đến lớp .
- Tăng cường luyện viết , luyện đọc ở nhà .(Thị Thư , Văn Đây , Văn Vàng , Minh Tấn , Hoàng Danh , Thị Hiếu , Văn Khánh , Huỳnh Đức , Minh Khang , Bích Ngân . ... )
- Phụ đạo hs yếu vào chiều thứ 5 : Thị Thư , Văn Đây , Văn Vàng , Minh Tấn , Hoàng Danh , Thị Hiếu , Văn Khánh , Huỳnh Đức , Minh Khang , Bích Ngân . ... )

Tài liệu đính kèm:

  • docThứ 6.doc