Giáo án lớp 5 tuần 26 - Trường tiểu học Lê Lợi

Giáo án lớp 5 tuần 26 - Trường tiểu học Lê Lợi

TOÁN :

NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ

I.MỤC TIÊU : Biết:

 - Thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.

 - Vận dụng để giải một số bài toán có nội dung thực tế.

II.CHUẨN BỊ :

 - GV : Phiếu to cho HS làm bài, bảng phụ ghi VD1, VD2.

 - HS :

 

doc 30 trang Người đăng nkhien Ngày đăng 21/05/2016 Lượt xem 490Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 5 tuần 26 - Trường tiểu học Lê Lợi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 26
Thứ hai, ngày 8 tháng 3 năm 2010
TOÁN :
NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ
I.MỤC TIÊU : Biết:
 - Thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.
 - Vận dụng để giải một số bài toán có nội dung thực tế.
II.CHUẨN BỊ : 
 - GV : Phiếu to cho HS làm bài, bảng phụ ghi VD1, VD2.
 - HS :
III.CÁC HOẠT ĐỘNG :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. Bài cũ: 
- Kiểm tra BT về nhà của các em.
- Nhận xét.
B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài, ghi bảng:
2. Hình thành kĩ năng nhân số đo thời gian với một số tự nhiên:
a. Ví dụ 1:
- GV nêu bài toán.
- 1 em đọc bài toán.
- Yêu cầu HS nêu phép tính.
1 giờ 10 phút 3 = ?
- 1 em lên bảng đặt tính.
- HS dưới lớp đặt tính ra nháp.
- 1 em nêu kết quả.
- GV chốt lại: Đặt tính và nêu phép tính như số tự nhiên.
- Nêu cách làm.
b. Ví dụ 2: 
- Treo bài toán.
- Yêu cầu HS nêu phép tính.
- HS nêu:
3 giờ 15 phút x 5 = 15 giờ 75 phút.
75 phút = 1 giờ 15 phút.
GV kết luận: 3 giờ 15 phút x 5 = 16 giờ 15 phút.
- GV chốt lại cách nhân và lưu ý HS.
3. Thực hành:
 Bài 1: Yêu Cầu HS đọc đề bài.
- 1 em đọc.
- Gọi 2 em lên bảng làm 2 cột.
- HS dưới lớp làm vở.
Chấm vài bài, nhận xét.
- HS nhận xét, chữa bài.
 Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài. 
- 1 em đọc đề bài.
- 1 em khá, giỏi làm phiếu, cả lớp làm vở.
- Nhận xét, chữa bài.
- GV kết luận kết quả đúng.
C. Củng cố-Dặn dò:
- Nhắc lại cách nhân số đo thời gian với một số?
- HS nhắc lại.
- Dặn về xem bài, chuẩn bị bài. 
ANH VĂN :
Giáo viên chuyên soạn dạy
TẬP ĐỌC :
NGHĨA THẦY TRÒ
I. MỤC TIÊU :
 - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng ca ngợi, tôn kính tấm gương cụ giáo Chu.
 - Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi truyền thống tôn sự trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người cần giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp đó. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
II.CHUẨN BỊ :
 - GV : Tranh minh họa bài tập đọc. Bảng phụ ghi đoạn 1 và 2.
 - HS: 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. Bài cũ:
- 3 em đọc thuộc lòng bài Cửa Sông. 
- Nhận xét.
B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài:Nêu nhiệm vụ, yêu cầu giờ học:
2. Hướng dẫn đọc và tìm hiểu bài : 
 a) Luyện đọc:
- 1 em đọc bài.
- 1 em đọc bài
- Chia 5 đoạn như SGK.
- Gọi 5 em nối tiếp đọc bài.
- 5 em nối tiếp đọc bài.
- Lần 1: sửa các từ: sáng sớm, cụ, giáo, dạ ran, đoài, thấm thía. 
- Lần 2: giảng từ: Chú giải, 
- Yêu cầu HS đọc theo cặp. 
- HS đọc theo cặp.
- 1 em đọc toàn bài. 
- GV đọc diễn cảm toàn bài.
- HS chú ý nghe.
b) Tìm hiểu bài: 
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1,2,3 
- HS đọc đoạn 1 nêu ý kiến. 
Câu 1: Các môn sinh  gì? 
- Mừng thọ thầy. 
- Tìm những  giáo Chu? 
- Các môn sinh thầy, học dâng thầy, .. quý, dạ san theo thầy. 
Câu 2: 
- Tình cảm như thế nào? 
- Rất tôn kính. 
- Tìm những chi tiết  cảm đó? 
- Thầy mời  rất nặng, thấy chấp tay  cụ Đồ, thầy cung kính thưa với Cụ, “ Lạy thầy”  tạ ơn thầy. 
Câu 3: Gọi 1 em đọc câu hỏi. 
- 1 em đọc. 
- Giảng thành ngữ trên. 
- HS thảo luận nhóm đôi. 
- Nêu ý kiến nhận xét. 
GVKL: b, c, d là đúng. 
- Chốt ý: Bài văn ca ngợi điều gì? 
- Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta. 
c) Đọc diễn cảm: 
- Gọi 5 em đọc bài. 
 - 5 em đọc bài nối tiếp. 
- Treo đoạn 1 và 2. 
- GV cho HS nhận xét. 
- HS nhận xét các từ cần nhấn giọng, ngắt nhịp. 
- HS đọc thầm cá nhân, 
- Thi đọc diễn cảm. 
- Nhận xét, chọn giọng đọc hay. 
C.Củng cố - Dặn dò:
- Nêu vài thành ngữ,tục ngữ nói về truyền thống tôn sư trọng đạo. 
- Nhận xét tiết học. 
KHOA HỌC : (dạy chiều)
CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA
I. MỤC TIÊU :
 - Nhận biết hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.
 - Chỉ và nói tên các bộ phận của hoa như nhị và nhụy trên hình vẽ hoặc hoa thật.
II. CHUẨN BỊ :
 - GV:
 - HS: Các nhóm mang hoa, tranh vẽ SGK phóng to.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Ôn tập.
Giáo viên nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới:	“Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa”.
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Quan sát thảo luận.
- Mục tiêu: HS phân biệt được nhị và nhụy.
Yêu cầu các nhóm trình bày từng nhiệm vụ.
 Số TT
Tên cây
Hoa có cả nhị và nhuỵ
Hoa chỉ có nhị (hoa đực) hoặc chỉ có nhuỵ (hoa cái)
1
Phượng
x
2
Anh đào
x
3
Mướp
x
4
sen
x
Giáo viên kết luận:
Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa.
Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị.
Cơ quan sinh dục cái gọi là nhuỵ.
Đa số cây có hoa, trên cùng một hoa có cả nhị và nhuỵ.
v Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ nhị và nhuỵ của hoa lưỡng tính.
- Mục tiêu: HS vẽ được sơ đồ, chỉ và nói tên được các bộ phận của hoa trên hình vẽ.
Yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ nhị và nhuỵ của hoa lưỡng tính ở trang 97 SGK ghi chú thích.
v Hoạt động 3: Củng cố.
Đọc lại toàn bộ nội dung bài học.
Tổng kết thi đua.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Xem lại bài.
Chuẩn bị: Sự sinh sản của thực vật có hoa.
Nhận xét tiết học .
Hát 
Học sinh tự đặt câu hỏi + học sinh khác trả lời.
Nhóm trưởng điều khiển các bạn.
Quan sát các bộ phận của những bông hoa sưu tầm được hoặc trong các hình 3, 4, 5 trang 96 SGK và chỉ ra nhị (nhị đực), nhuỵ (nhị cái).
Phân loại hoa sưu tầm được, hoàn thành bảng sau:
Đại diện một số nhóm giới thiệu với các bạn từng bộ phận của bông hoa đó (cuống, đài, cánh, nhị, nhuỵ).
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Hoạt động cá nhân, lớp.
Giới thiệu sơ đồ của mình với bạn bên cạnh.
Cả lớp quan sát nhận xét sơ đồ phần ghi chú.
ĐẠO ĐỨC : (dạy chiều)
EM YÊU HÒA BÌNH ( Tiết 1)
I. MỤC TIÊU :
 - Nêu được những điều tốt đẹp do hòa bình đem lại cho trẻ em.
 - Nêu được những biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hằng ngày.
 - Yêu hòa bình, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức
II. CHUẨN BỊ :
 - GV: Các câu hỏi các nhóm cho hoạt động 1.
 - HS:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị bài học của các em
- Nhận xét.
B.Bài mới: 
1. Giới thiệu bài: Ghi bảng:
2. Các hoạt động:
* Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin.
- Mục tiêu: HS hiểu được hậu quả do chiên tranh gây ra và sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình.
- Tiến hành: Nhóm đôi.
Yêu cầu HS đọc và quan sát tranh.
+ Em thấy những gì trong các tranh ảnh đó?
- HS nêu ý kiến- Nhận xét, bổ sung.
Chia 3 nhóm: Nhóm 9 em.
- Yêu cầu đọc thông tin và trả lời câu hỏi. Mỗi nhóm 1 câu.
- HS thảo luận trong 5’.
- Đại diện các nhóm lên trình bày.
- Nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận: Chiến tranh gây ra đau thương, chết chóc, bệnh tật, nghèo đói, thất học, . vậy chúng ta phải bảo vệ hòa bình, chống lại chiến tranh.
* Hoạt động : Bày tỏ thái độ (BT1).
- Mục tiêu: HS biết được trẻ em có quyền sống trong hòa bình và có trách nhiệm tham gia bảo vệ hòa bình.
- Tiến hành: cả lớp.
- Yêu cầu cả lớp đọc yêu cầu bài 1.
- 1 em nêu.
- HS suy nghĩ chọn ý kiến 1’.
- HS giơ thẻ màu đồng ý ( đỏ), không tán thành (xanh).
- Yêu cầu HS nêu lí do và sao em tán thành.
- HS giải thích.
- GV kết luận: Ý a, d đúng. Ý b,c sai.
* Hoạt động 3: Làm BT 2 SGK.
- Mục tiêu: HS hiểu được những biểu hiện của lòng yêu .. hàng ngày.
- Tiến hành: Nhóm đôi.
- Gọi 1 em nêu yêu cầu bài. 
- 1 em nêu.
- HS trao đổi nhóm đôi.
- HS nêu ý kiến, nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận: Ý b,c.
* Hoạt động 4: Làm BT 3 SGK.
- Mục tiêu: HS hiểu được những việc cần làm để bảo vệ hòa bình.
- Tiến hành: Nhóm 4.
- Yêu cầu HS đọc ND bài 3.
- 1 em đọc.
- Nêu yêu cầu. Các nhóm thảo luận.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận chung.
C. Củng cố - Dặn dò: 
- Chốt lại ND ghi nhớ.
- 2 em đọc ghi nhớ.
- Nhận xét tiết học.
Thứ ba, ngày 9 tháng 3 năm 2010
CHÍNH TẢ :
LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
I.MỤC TIÊU :
 - Nghe-viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn.
 - Tìm được các tên riêng theo yêu cầu của BT2 và nắm vững quy tắc viết hoa tên riêng nước ngoài, tên ngày lễ.
II.CHUẨN BỊ :
 - GV: Bảng phụ ghi cách viết hoa tên riêng nước ngoài.
 - HS:
III.CÁC HOẠT ĐỘNG :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. Bài cũ: 
- Đọc cho HS viết 1 số tên riêng: Sác-lơ Đác-uyn, Ađam, Nữ Oa, Aán Độ, ..
- HS viết.
- Nhận xét.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài -Ghi bản:
2. Hướng dẫn chính tả: 
- Gọi Hs đọc đoạn viết.
- 1 em đọc đoạn viết.
- Cả lớp đọc thầm theo.
+ Bài chính tả nói lên điều gì?
- Bài chính tả giải thích lịch sử ra đời của ngày Quốc tế lao động 1/5.
- HS viết bảng con.
- 2 em lên bảng viết.
- Dưới lớp viết bảng con: Chi-ca-gô, Mĩ, Niu-Y-ooc, Ba-ti-mo, ..
- GV đọc lại bài 1 lần.
- HS dò bài SGK.
- Đọc bài cho HS viết.
- HS viết bài 15’.
- Đọc cho HS soát lỗi
- HS đổi vở, soát lỗi cho nhau.
- Chấm vài bài, nhận xét.
- HS chữa lỗi.
3. Làm bài tập:
- Bài 2: Gọi 1 em đọc bài:
- 1 em đọc.
- Nêu yêu cầu bài.
- HS làm VBT cá nhân.
- Nêu ý kiến: từng từ và cách viết hoa.
- Nhận xét, chữa bài.
- GV kết luận chung.
C. Củng cố -Dặn dò: 
- Đọc cho HS viết 1 số từ còn sai.
- 2 em viết.
- Dặn về học bài, viết lại bài còn sai. 
TOÁN :
CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ
I.MỤC TIÊU :Biết:
 - Thực hiện phép chia số đo thời gian cho một số.
 - Vận dụng để giải một số bài toán có nội dung thực tế.
II.CHUẨN B ... u cầu bài.
- HS xác định những từ lặp lại trong đoạn văn.
- HS thay thế từ ngữ đó bằng đại từ hay bằng từ ngữ khác.
- HS làm bài VBT.
- HS nối tiếp nhau đọc bài.
- Nhận xét, chữa bài.
GV kết luận: Sau khi thay đoạn văn hay hơn đoạn cũ.
 Bài 3: 
-1 em nêu yêu cầu bài:
+ Viết 1 đoạn văn ngắn.
+ Kể tấm gương hiếu học.
+ Thay thế từ ngữ liên kết câu.
- HS làm bài vảo vở.
- Chấm vài bài, nhận xét.
- 2 em làm vào phiếu.
- Nhận xét.
C. Củng cố -Dặn dò: 
- Thay thế từ ngữ trong câu có tác dụng gì? 
- Vài em nêu.
- Nhận xét tiết học.
KHOA HỌC :
SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA
I. MỤC TIÊU :
 -Kể được tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió.
II. CHUẨN BỊ :
 - GV: 4 phiếu kẻ sẵn cho 4 nhóm, tranh SGK.
 - HS:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.
® Giáo viên nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: Sự sinh sản của thực vật có hoa.
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Thực hành làm bài tập, xử lí thông tin trong SGK.
Mục tiêu:HS nói được về sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành hạt và quả.
Sử dụng sơ đồ 1 và 2 trang 98 SGK, treo trên bảng và giảng về:
Sự thụ phấn.
Sự hình thành hạt và quả.
Yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ sự thụ phấn của hoa lưỡng tính (hình 1).
Sơ đô quả cắt dọc (hình 2). 
Ghi chú thích.
 v Hoạt động 2: Thảo luận.
Mục tiêu: HS phân biệt được hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió.
-Dưới dây là bài chữa: nhờ côn trùng, nhờ gió (2 dãy).
Hoa thụ phấn nhờ côn trùng
Hoa thụ phấn nhờ gió
Đặc điểm
Thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm, mật ngọt, để hấp dẫn côn trùng.
Không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường tiêu giảm.
Tên cây
Anh đào, phượng, bưởi, chanh, cam, mướp, bầu, bí,
Các loại cây cỏ, lúa, ngô,
v Hoạt động 3: Củng cố.
Nêu lại toàn bộ nội dung bài học.
Thi đua: kể tên hoa thụ phấn.5. Tổng kết - dặn dò: 
5. Củng cố – Dặn dò:
Xem lại bài.
Chuẩn bị: “Cây mọc lên như thế nào?
Nhận xét tiết học.
Hát 
Học sinh tự đặt câu hỏi + mời bạn khác trả lời.
Hoạt động cá nhân, lớp.
Học sinh lên bảng chỉ vào sơ đồ trình bày.
Học sinh vẽ trên bảng.
Học sinh tự chữa bài.
Hoạt động nhóm, lớp.
-Các nhóm thảo luận câu hỏi.
Trong tự nhiên, hoa có thể thụ phấn được theo những cách nào?
Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của những hoa thụ phấn nhở sâu bọ và các hoa thụ phấn nhờ gió?
Đại diện nhóm trình bày.
Các nhóm khác góp ý bổ sung.
Đại diện 2 dãy thi kể.
Nhận xét, tuyên bố đội thắng cuộc.
TẬP LÀM VĂN :
TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI
I. MỤC TIÊU :
 - Dựa vào truyện Thái sư Trần Thủ Độ và gợi ý của giáo viên, viết tiếp được các lời đối thoại trong màn kịch đúng nội dung văn bản.
II. CHUẨN BỊ :
 - GV: Phiếu to cho HS làm BT2.
 - HS: chuẩn bị diễn kịch.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. Bài cũ: 
- Gọi 4 em lên diễn lại màn kịch tiết trước.
- 4 em thực hiện.
- Nhận xét.
B. Bài mới: 
1 Giới thiệu: Nêu nhiệm vụ, yêu cầu giờ học.
2. Hướng dẫn HS làm bài:
Bài1: Gọi 1 em đọc BT1.
- 1 em đọc.
- 1 em nêu yêu cầu.
- Cả lớp đọc thầm đoạn trích Thái sư Trần Thủ Độ.
- Vài em nối tiếp nhau đọc bài.
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- 1 em nêu yêu cầu bài.
- 3 HS nối tiếp nhau đọc ND BT2.
- 1 em đọc tên màn kịch.
- 1em đọc gợi ý về lời đối thoại.
- 1 em đọc đoạn đối thoại.
- Cả lớp đọc thầm lại ND BT2.
- 1 em đọc lại 6 gợi ý về lời đối thoại.
- HS làm bài.
- Yêu cầu 6 em đọc lại đoạn viết.
- 6 em đọc.
- Nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận.
 Bài 3: Gọi 1 em nêu yêu cầu bài.
- 1 em nêu.
- HS theo cặp phân vai hay diễn kịch.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Nhận xét.
- GV kết luận, tuyên dương.
C. Củng cố-Dặn dò:
- Chuẩn bị tiết sau.
- Nhận xét tiết học. 
TIN HỌC : (dạy chiều)
Giáo viên chuyên soạn dạy
ÂM NHẠC : (dạy chiều)
Giáo viên chuyên soạn dạy
Thứ sáu, ngày 12 tháng 3 năm 2010
TOÁN :
 VẬN TỐC
I. MỤC TIÊU :
 - Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo vận tốc.
 - Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.
II. CHUẨN BỊ :
 - GV: Các phiếu to cho HS làm bài, bảng phụ ghi bài toán 1.
 - HS:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi 2 em lên bảng làm:
a/ 2 phút 5 giây = . Giây.
135 phút=  giờ . Giây.
b/ 3 giờ 10 phút = .. phút.
95 giây = .. phút .. giây.
- 2 em làm.
- Nhận xét.
B. Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ, yêu câu giờ học.
2.Giới thiệu khái niệm vận tốc:
 Bài 1: Treo bài toán.
- 1 em đọc.
Tóm tắt như SGK.
- Nêu yêu cầu bài.
- HS suy nghĩ và làm.
170 : 4 = 42, 5 km.
- GV nói: Ta nói vắn tắt là vận tốc của o6to6 42,5 km/giờ có nghĩa là cứ 1 giờ ô tô đi được 42,5 km.
- HS nhắc lại ý nghĩa.
- GV nói:
 170 : 4 = 42,5
 Km giờ km/giờ
Quãng đường Thời gian Vận tốc
- HS dựa vào và nêu qui tắc.
- Vài em nhắc lại.
- GV kí hiệu: S, T, V như SGK.
- HS nêu công thức:
V = S : t
GV chốt lại.
 Bài 2: Gọi 1 em đọc bài toán.
- 1 em đọc bài toán.
- Yêu cầu HS dực vào qui tắc để giải bài toán này.
- HS giải nháp.
- 1 em lên bảng giải.
60 : 10 = 6 (m/giây).
- HS nhận xét.
- GV nhận xét, chữa bài.
- Chốt lại những đơn vị được sử dụng trong bài.
3. Luyện tập:
 Bài 1: Gọi HS đọc đề bài.
- 1 em đọc.
- HS làm nháp bài.
- 2 em lên bảng làm.
- Nhận xét, chữa bài.
GV chốt lại cách tính và đơn vị tính trong bài.
 Bài 2: Gọi HS đọc đề bài.
- 1 em đọc.
- HS làm bài vào vở.
- 2 em làm bài vào phiếu to.
- Nhận xét, chữa bài.
+ Đơn vị tính của bài này là gì? 
- HS: km/giờ.
Bài3: Gọi HS đọc bài.
- 1 em đọc.
- Nêu yêu cầu bài.
+ Đơn vị của bài này là gì? 
- HS: m/giây.
- HS làm vào vở.
- Chấm vài bài, nhận xét. 
- 1 em lên bảng làm.
C. Củng cố -Dặn dò:
- Nhắc lại cách tính vận tốc?
- Vài em nêu.
- Xem bài -Nhận xét tiết học. 
MĨ THUẬT :
Giáo viên chuyên soạn dạy
KĨ THUẬT :
LẮP XE BEN ( tiết3)
I. MỤC TIÊU :HS cần phải:
 - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben.
 - Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
 - Rèn tính cẩn thận khi thực hành.
II. CHUẨN BỊ :
 - GV: Mẫu xe ben đã lắp sẵn, bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật.
 - HS:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1- Ổn định: 
2- Kiểm tra bài cũ: Lắp xe ben
- Gọi HS nêu lại các bước lắp xe ben.
- GV nhận xét.
3- Bài mới:
a.Giới thiệu bài: Hơm nay các em sẽ thực hành lắp xe ben.
b- Bài dạy:
* Hoạt động 4: HS thực hành lắp ráp xe ben.
- Yêu cầu các nhĩm chọn chi tiết.
- GV kiểm tra chọn chi tiết.
- Gọi HS đọc phần ghi nhớ. Yêu cầu HS đọc, quan sát kĩ hình trước khi thực hành.
- Cho HS thực hành.
- GV theo dõi uốn nắn HS các nhĩm lắp sai hoặc lúng túng.
- GV nhắc HS khi lắp xong cần kiểm tra sự nâng lên, hạ xuống của thùng xe.
* Hoạt động 5: Đánh giá sản phẩm.
- GV nêu lại những tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục II SGK.
- GV cử 3 – 4 HS dựa vào tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm của bạn.
- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhắc HS tháo các chi tiết và xếp đúng vào vị trí các ngăn trong hộp.
4. Củng cố, dặn dị:
- GV nhận xét tiết học. Nhận xét tinh thần thái độ, kĩ năng lắp ghép xe ben.
- Chuẩn bị tiết sau: Lắp máy bay trực thăng.
- Hát vui.
- 2 HS nêu.
- HS theo dõi.
- HS thực hành nhĩm 4.
- Đại diện các nhĩm lên trình bày sản phẩm.
TẬP LÀM VĂN :
TRẢ BÀI VĂN TẢ ĐỒ VẬT
I.MỤC TIÊU :
 - Biết rút kinh nghiệm và sửa lỗi trong bài; viết lại được một đoạn văn trong bài cho đúng và hay hơn.
II. CHUẨN BỊ :
 - GV: Bảng phụ ghi các lỗi chung. Các phiếu to cho HS làm bài.
 - HS:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. Bài cũ: 
 - Nhắc lại cấu tạo của bài văn tả đồ vật?
- Vài em nhắc lại.
- Nhận xét.
B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ, yêu cầu giờ học.
2. Nhận xét kết quả bài làm của HS:
a/ Ưu điểm: bài làm đủ 3 phần, nắm được cách tả đồ vật, có dùng từ hay. 
- HS chú ý nghe.
b/ Khuyết điểm: 1 số em làm còn sai lỗi chính tả, câu sai, dùng từ chưa phù hợp, kể lễ lho6 khan,  
- Hs chú ý nghe.
c/ Thông báo điểm số:
3. Hướng dận HS chữa bài:
a/Lỗi chung: Treo bảng phụ. 
- GV nhận xét chữa lỗi cho HS.
- HS lên bảng sữa, cả lớp sữa nháp.
b/ Chữa lỗi trong bài:
- GV đi lại KT HS làm.
- HS đọc lại bài và nhận xét, chữa bài.
- GV đọc đoạn văn hay hay bài hay cho cả lớp nghe. 
- HS chú ý nghe.
c / Yêu cầu 1 em đọc bài 4. 
- 1 em đọc – Nêu yêu cầu.
- HS làm bài vào vở.
- 2 em làm phiếu to.
- Chấm vài bài, nhận xét. 
- Nhận xét, HS nối tiếp đọc bài.
C. Củng cố-Dặn dò:
- 1 số em viết chưa xong về viết tiếp.
- Nhận xét -Chuẩn bị tiết tuần sau. 
ANH VĂN : (dạy chiều)
Giáo viên chuyên soạn dạy
SINH HOẠT LỚP ĐỘI :
CHỦ ĐỀ : TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN 
I. MỤC TIÊU :
 - Học sinh tìm hiểu về đoàn
 - Học sinh hát các bài hát về đoàn, tập văn nghệ
II. CHUẨN BỊ :
 - Tư liệu, báo. Các bài hát
III. CÁC HOẠT ĐỘNG :
 - Học sinh hát đội ca
 - Phân đội trưởng báo cáo tình hinh, kết quả phấn đấu của các đội viên trong tuần
 - Chi đội trưởng tổng kết, tuyên dương những bạn đạt kết quả tốt trong tuần
 - Giáo viên cho học sinh trình bày các tư liệu đã sưu tầm được và cho học sinh tìm hiểu về đoàn
 - Cho học sinh chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho lễ kỉ niêm 26-3
 - Cho học sinh hát các bài hát về đoàn
 - Nhận xét buổi sinh hoạt và nêu phương hướng tuần tới
 Ban giám hiệu kí duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docGA L5 T26CKTKN.doc