Giáo án Lớp 5 - Tuần học 34 - Trường tiểu học : Lê Lợi - Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Giáo án Lớp 5 - Tuần học 34 - Trường tiểu học : Lê Lợi - Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Bài 1.

 - Tính quãng đường ô tô đI dựa vào xe máy ( S= v t)

 - Sau đó láy Quãng đường chia thời gian ô tô đI thì tìm ra vận tốc ô tô.

Bài 2.

 - HS đọc đề bài, thảo luận nhóm đôi làm nháp

 - eỏH làm bảng,lớp làm vở luyện

 - Trong 0,5 giờ ô tô đI được: 9 2,5 = 22,5 km

 - Quãng đường AB là: 22,5 : 0,5 2,5 = 122,5 km

Bài 3.

 - Quãng đường đI xe máy chỉ còn : 15 – 5 = 10 km

 - Vận tốc xe máy là: 10 : 1/3 = 30 km/giờ

 

doc 4 trang Người đăng van.nhut Ngày đăng 24/05/2016 Lượt xem 354Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần học 34 - Trường tiểu học : Lê Lợi - Nguyễn Thị Nguyệt Ánh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN : 34
Thửự hai, ngaứy 25 thaựng 4 naờm 2011
KHOA HOẽC : (soaùn buoồi 1)
HệễÙNG DAÃN Tệẽ HOẽC: TOAÙN
LUYEÄN TAÄP
I. MUẽC TIEÂU : Giúp hs củng cố kiến thức và rèn kĩ năng giải toán về chuyển động đều.
II. CHUAÅN Bề: 
 - GV: Vở luyện toán trang 64
 - HS: Vụỷ luyeọn.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG :
 *Hướng dẫn HS luyện tập.
Bài 1.
 - Tính quãng đường ô tô đI dựa vào xe máy ( S= v t)
 - Sau đó láy Quãng đường chia thời gian ô tô đI thì tìm ra vận tốc ô tô.
Bài 2.
 - HS đọc đề bài, thảo luận nhóm đôi làm nháp
 - eỏH làm bảng,lớp làm vở luyện
 - Trong 0,5 giờ ô tô đI được: 9 2,5 = 22,5 km
 - Quãng đường AB là: 22,5 : 0,5 2,5 = 122,5 km
Bài 3.
 - Quãng đường đI xe máy chỉ còn : 15 – 5 = 10 km
 - Vận tốc xe máy là: 10 : 1/3 = 30 km/giờ
 - Từ đó tính vận tốc xe máy
 * Cuỷng coỏ , daởn doứ: Ôn lại bài
ẹAẽO ẹệÙC: (soaùn buoồi1)
Thửự ba, ngaứy 26 thaựng 4 naờm 2011
TIN HOẽC : 
Giaựo vieõn chuyeõn soaùn daùy
LUYEÄN Tệỉ VAỉ CAÂU : (soaùn buoồi 1)
HệễÙNG DAÃN Tệẽ HOẽC : TIEÁNG VIEÄT
TAÄP LAỉM VAấN: Ôn tập về tả người.
Kiểm tra viết
I. MUẽC TIEÂU :
 - Củng cố, rèn kĩ năng viết một bài văn tả người đủ 3 phần; các ý bắt nguồn từ quan sát và suy nghĩ chân thực của mỗi hs.
II. CHUAÅN Bề : 
 - GV : Baỷng phuù ghi ủeà baứi
 - HS: Daứn yự caực ủeà.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG:
 *Hướng dẫn hs luyện tập
Đề bài:
 - Làm bài theo một trong các đề sau:
Tả cô giáo hoặc thầy giáo đã từng dạy em.
Tả một người trong gia đình em.
 - 1 HS đọc nội dung đề và nêu yêu cầu đề
 - GV hướng dẫn HS phân tích từng đề.
 - GV nhắc nhở: Bài văn tả người cần xây dựng theo gợi ý như trong SGK, xong các ý cụ thể phải thể hiện sự quan sát riêng của các em.
 - Hs viết trong giới hạn khung mở bài, thân bài, kết bài ở vở luyện TV trang 67-68
 - Hs đọc bài làm.
 - lớp cùng gv nhận xét, trao đổi về cách sắp xếp các phần trong , cách trình bầy, diễn đạt và bình chọn bài hay nhất.
 * Cuỷng coỏ, daởn doứ: Chuẩn bị giờ sau. 
Thửự tử, ngaứy 27 thaựng 4 naờm 2011
HệễÙNG DAÃN Tệẽ HOẽC : TOAÙN
Ôn tập về biểu đồ 
I. MUẽC TIEÂU : Giúp HS kĩ năng đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung tư liệu trong một bảng thống kê số liệu.
II. CHUAÅN Bề : 
 - GV:Vở luyện trang 66&67
 - HS: Vụỷ luyeọn
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG :
 *Hướng dẫn HS luyện tập.
Bài tập 1:
 - Hãy bổ sung vào các ô còn bỏ trống trong bảng dưới đây:
 + Bảng ghi số HS tham gia hoạt động.
 + HS thảo luận và trả lời miệng
 + Lớp nhận xét bổ sung thêm.
Bài tập 2:
 - Dựa vào biểu đồ, hãy tính số kẹo , đường bán được, biết cửa hàng bán được 48 kg bánh.
 - HS dựa vào biểu đồ có sẵn để tính
 - HS traỷ lụứi, HS khaực nhận xét, GV nhaọn xeựt.
 * Cuỷng coỏ, daởn doứ: Ôn lại bài.
THEÅ DUẽC : 
Giaựo vieõn chuyeõn soaùn daùy
HệễÙNG DAÃN Tệẽ HOẽC : TIEÁNG VIEÄT
MRVT: Quyền và bổn phận	
I. MUẽC TIEÂU :
 - Hiểu nghĩa của tiếng “quyền” để thực hiện đúng BT1; tìm được những từ ngữ chỉ bổn phận và đặt câu với từ : quyền và bổn phận.
 - Viết được một đoạn văn khoảng 5 câu theo yêu cầu của bài tập 3..
II. CHUAÅN Bề : 
 - GV: SGK
 - HS: VBT, SGK
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG :
 *Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài tập 1: Ghi lại các quyền của trẻ em được Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em khẳng định. 
 - HS tham khảo, thảo luận và ghi ra nháp, sau đó ghi vở luyện. 
Bài tập 2:. Đặt câu với từ “quyền” và “bổn phận”
 - HS thảo luận và ghi ra nháp, sau đó ghi vở luyện. 
Bài tập 3: Viết một đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về nhân vật Rê-mi.
 - HS tham khảo, thảo luận và ghi ra nháp, sau đó ghi vở luyện. 
Thửự naờm, ngaứy 28 thaựng 4 naờm 2011
Sinh hoaùt chuyeõn moõn
Thửự saựu, ngaứy 29 thaựng 4 naờm 2011
ANH VAấN : 
Giaựo vieõn chuyeõn soaùn daùy
LUYEÄN CHệế ẹẼP:
BAỉI : Luyện viết chính tả 
I. MUẽC TIEÂU : 
 - Nghe-viết đúng, trình bày đúng bài viết.
 - Ôn lại cách viết những từ ngữ khó và cách viết hoa các huân, huy chương, danh hiệu, tên các tổ chức khoa học, xã hội,
 - Giáo dục ý thức rèn chữ viết đúng yêu cầu , đúng tốc độ viết.
II. CHUAÅN Bề : 
 - GV: dung bài, SGK, vở luyện TV,...
 - HS: sách, vở luyện TV...
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG :
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HS
A/ Kiểm tra bài cũ.
B/ Bài mới.
1) Giới thiệu bài.
2) Hướng dẫn HS nghe - viết.
- Đọc bài chính tả 1 lượt.
- Lưu ý HS cách trình bày của bài chính tả.
- Đọc cho học sinh viết từ khó.
* Đọc chính tả.
- Đọc cho HS soát lỗi.
- Chấm chữa chính tả .
+ Nêu nhận xét chung.
3) Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả.
- Vở luyệnTiếng Việt.
4) Củng cố - dặn dò.
 - Nhận xét giờ học.
- Chữa bài tập giờ trước.
- Nhận xét.
- Theo dõi trong sách giáo khoa.
- Đọc thầm lại bài chính tả.
 + Viết bảng từ khó:(HS tự chọn)
- Viết bài vào vở.
- Đổi vở, soát lỗi theo cặp hoặc tự đối chiếu trong sách giáo khoa để sửa sai.
- HS Làm vở, chữa miệng
SINH HOAẽT LễÙP,ẹOÄI :
Soaùn buoồi 1
 Ban giaựm hieọu kớ duyeọt

Tài liệu đính kèm:

  • docGA L5 T34CKTKN.doc