Giáo án môn Đạo dức - Học kì II - Trường Tiểu Học Vĩnh Thái

Giáo án môn Đạo dức - Học kì II - Trường Tiểu Học Vĩnh Thái

I. MỤC TIÊU :

 Học sinh hiểu :

Trẻ em có quyền có một quê hương, có quyền giữ gìn các tục lệ của quê hương mình.

Trẻ em có quyền tham gia ý kiến, có việc làm phù hợp với khả năng của mình, để góp phần xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

Học sinh có những thía độ, tình cảm :

Yêu mến, tự hào về quê hương mình.

Đồng tình, ủng hộ những người tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, không đồng tình, phê phán những hành vi, việc làm làm tổn hại đến quê hương.

Học sinh có những hành vi, việc làm tích cực tham gia xây dựng quê hương.

 

doc 29 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 15/05/2017 Lượt xem 633Lượt tải 7 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Đạo dức - Học kì II - Trường Tiểu Học Vĩnh Thái", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 19 - 20
Tiết 19 - 20 EM YÊU QUÊ HƯƠNG 
(Ngày soạn././20 Ngày/./20)
MỤC TIÊU :
Học sinh hiểu :
Trẻ em có quyền có một quê hương, có quyền giữ gìn các tục lệ của quê hương mình.
Trẻ em có quyền tham gia ý kiến, có việc làm phù hợp với khả năng của mình, để góp phần xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.
Học sinh có những thía độ, tình cảm :
Yêu mến, tự hào về quê hương mình.
Đồng tình, ủng hộ những người tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, không đồng tình, phê phán những hành vi, việc làm làm tổn hại đến quê hương.
Học sinh có những hành vi, việc làm tích cực tham gia xây dựng quê hương.
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
SGK Đạo đức 5 .
Điều 12,13,17 – Công ước quốc tế về Quyền trẻ em.
Một số tranh ảnh, bài thơ, bài hát về quê hương.
Một số tranh minh hoạ cho truyện kể Cây đa làng em. 
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Khởi động : (1’) 
Kiểm tra bài cũ : 
Bài mới : 
 a.Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học
 b.Các hoạt động dạy học 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
TIẾT 1:
Hoạt động 1: Thảo luận truyện “Cây đa làng em”
Giáo viên giới thiệu : Mỗi người, ai cũng có quê hương. Quê hương có thể là nơi gắn liền với tuổi thơ, nơi chúng ta hay ông bà, cha me sinh ra. Câu chuyện nào mà cô giáo (thầy giáo) sắp kể nói về tình cảm của bạn đối với quê hương mình.
Giáo viên vừa kể chuyện vừa sử dụng tranh minh hoạ.
Giáo viên kết luận :
Hoạt động 2 : Học sinh làm bài tập 3, SGK.
Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm và giao cho mỗi nhóm thảo luận một việc làm trong bài tập 3.
Giáo viên kết luận :
Các việc b,d là những việc làm có ích cho quê hương.
Các việc a,c là chưa có ý thức xây dựng quê hương.
Hoạt động 3 : làm bài tập 1 , SGK.
Giáo viên kết luận :
Mỗi người chúng ta đều có một quê hương. Quê hương theo nghĩa rộng nhất là đất nước, Tổ quốc Việt Nam ta. Chúng ta tự hào là người Việt Nam, được mang quốc tịch Việt Nam. Vì vậy, chúng ta cần phải tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước của mình bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng của mình.
Hoạt động 4 : Học sinh làm bài tập 2, SGK.
Giáo viên lần lược đọc từng ý kiến và hỏi 
Ai tán thành ?
Ai không tán thành ?
Ai lưỡng lự ?
Giáo viên kết luận : 
Các ý kiến a,b là đúng.
Các ý kiến c,d là chưa đúng.
TIẾT 2 : 
Hoạt động 1 : Xử lý tình huống bài tập 4, SGK
Giáo viên chia nhóm và giao cho mỗi nhóm thảo luận một tình huống trong bài tập 4 
Giáo viên kết luận : 
Hoạt động 2 : Học sinh làm bài tập 5, SGK.
Giáo viên mời một số học sinh trình bày trước lớp.
Giáo viên hỏi : 
Trong những việc đó, việc nào em đã thực hiện ?Việc nào chưa thực hiện ? Vì sao?
Em dự kiến sẽ làm gì trong thời gian tới để tham gia xây dựng quê hương ?
Giáo viên khen những học sinh đã làm được nhiều việc góp phần xây dựng quê hương và nhăc nhở học sinh trong lốphcj tập các bạn.
Hoạt động 3 : Kể chuyện, đọc thơ, hát về quê hương em 
Hoạt động 4 : Triển lãm tranh “Vẽ về quê hương”
Giáo viên mời một số học sinh mang tranh lên treo và giới thiệu với các bạn trong lớp.
Giáo viên yêu cầu học sinh cho biết cảm xúc của các em khi xem tranh, khi vẽ tranh về quê hương.
Một học sinh kể lại truyện.
Theo từng nội dung, đại diện các nhóm học sinh trình bày kết quả trước lớp.
Thảo luận nhóm : 
Cây đa mang lại lợi ích gì cho dân làng?
Tại sao bạn Hà góp tiền để cứu cây đa?
Trẻ em có quyền tham gia vào những công việc xây dựng quê hương không?
Noi theo bạn Ha, chúng ta cần làm gì cho quê hương ?
Các nhóm thaỏ luận.
Đại diện các nhóm trình bày. Cả lớp góp ý kiến bổ sung .
Học sinh làm việc cá nhân.
Học sinh trao đổi bài làm với bạn ngồi bên cạnh.
Một số học sinh trình bày kết quả trước lớp.
Cả lớp thảo luận, nhận xét, bổ sung. 
Học sinh làm bài tập cá nhân.
Học sinh giơ tay. Giáo viên yêu cầu học sinh giải thích rõ lý do : Vì sao tán thành ? Vì sao lưỡng lự ?
Trao đổi cả lớp.
Học sinh đọc phần ghi nhớ trong SGK.
Hoạt động tiếp nối :
Sưu tầm các bài thơ,bài hát, các tư liệu về quê hương.
Vẽ tranh về quê hương em.
Các nhóm thảo luận.
Đại diện các nhóm trình bày. 
Các nhóm khác nhận xét,bổ sung.
Học sinh làm bài tập cá nhân.
Trao đổi với bạn ngồi bên cạnh.
Học sinh thảo luận .
Lưu ý : Hoạt động này có thể tiến hành dưới nhiều hình thức :
Có thể tổ chức thi giữa các tổ theo từng phần : 
Thi hùng biện về chủ đề “Quê hương em”.
Thi hát, đọc thơ (hoặc đoán tên các bài hát, bài thơ) viết về quê hương.
Thi trả lời câu hỏi về quê hương.
Có thể tổ chức dưới dạng chơi trò chơi “Phóng viên”.
Học sinh để các tranh đã vễ lên trên bàn.
4.Củng cố, dặn dò :
- GV nhận xét tiết học , tuyên dương các học sinh tích cực tham gia xây dựng bài , nhắc nhở các em còn chưa cố gắng.
5.Rút kinh nghiệm: 
Tuần 21 – 22
Tiết 21 – 22: TÔN TRỌNG UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ
Ngày dạy: 
IÕ.MỤC TIÊU :
Gúp học sinh hiểu UBND phường xã là chính quyền cơ sở. Chính quyền cơ sở có nhiệm vụ đảm bảo trật tự, công bằøng, an toàn trong xã hội. Học sinh cần biết về địa điểm UBNDnơi em ở.
Học sinh có thái độ tôn trọng chính quyền cơ sở.
Học sinh có ý thức thực hiện các qui định của chính quyền cơ sở,tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng do chính quyền cơ sở tổ chức.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 SGK Đạo đức 5.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Khởi động : 
Kiểm tra bài cũ :
Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
TIẾT 1 : 
Hoạt động 1 :
Giáo viên kết luận :
UBND phường, xã giải quyết rất nhiều công việc quan trọng đối với người dân ở địa phương.
Hoạt động 2 :
Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh.
Giáo viên gọi một số học sinh lên trình bày ý kiến.
Giáo viên kết luận : 
UBND phường, xã làm các việc sau :
Làm giấy khai sinh.
Xác nhận đăng kí kết hôn.
Xác nhận đăng kí nghĩa vụ quân sự.
Làm giấy chứng tử
Đơn xin đi làm 
Chứng nhận các giấy tờ khác theo chức năng.
Hoạt động 3 : 
Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vu ïcho từng nhóm học sinh.
Giáo viên kết luận : 
Cần phải đăng kí tạm trú để giúp chính quyền quản lý nhân khẩu.
Em nên giúp mẹ treo cờ.
Nhắc nhở bạn không được làm như vậy.
TIẾT 2 : 
Hoạt động 1 :
Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh.
Giáo viên gọi một số học sinh lên trình bày ý kiến.
Giáo viên kết luận :
Hành vi b,c,d là hành vi đúng.
Hoạt động 2 :
Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm đóng vai theo 1 tình huống của bài tập 4. Giáo viên có thể cho từng phiếu gợi ý từng tình huống. Ví dụ : 
Bố cùng em đến UBND phường . Em và bố chào chú bảo vệ, gửi xe rồi đi vào phòng làm việc. Bố xếp hàng giấy tờ. Đến lượt, bố em được gọi đến và hỏi cần làm việc gì. Bố em trình bày lí do. Cán bộ phường ghi giấy tờ vào sổ và hẹn ngày đến lấy giấy khai sinh.
Giáo viên kết luận về cách ứng xử phù hợp trong tình huống.
Hoạt động 3 : Ý kiến của chúng em.
Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ cho nhóm học sinh đóng vaigóp ý kiến cho các cán bộ của UBND phường, xã về các vấn đề có liên quan đến trẻ em như : sân chơi cho trẻ em, tổ chức ngày 1/6, tết Trung thu cho trẻ em ở địa phương.
Học sinh thảo luận truyện “Đến Uỷ ban nhân dân Phường”
Học sinh đọc truyện.
Học sinh thảo luận theo các câu hỏi sau :
Bố dẫn Nga đến UBND phường để làm gì? 
UBND phường làm các công việc gì?
Học sinh làm bài tập 2, SGK.
Học sinh làm việc cá nhân.
Học sinh làm bài tập 1, SGK
Các nhóm thảo luận.
Đại dện nhóm lên trình bày.
Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến.
Học sinh làm bài tập 3, SGK
Học sinh làm việc cá nhân.
Học sinh làm bài tập 4, SGK
Các nhóm chuẩn bị đóng vai.
Từng nhóm lên trình bày.
Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận.
Từng nhóm chuẩn bị.
Từng nhóm lên trình bày.
Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận. Giáo viên cùng cả lớp chọn nhóm tốt nhất.
Củng cố,dặn dò :
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
Tuần 23 - 24
Tiết 23 – 24 EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM
Ngày dạy: 
I. MỤC TIÊU :
Giúp học sinh biết quốc tịch của em là Việt Nam, Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế.
Học sinh có những hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về lịch sử, văn hoá và sự phát triển kinh tếcủa Tổ quốc Việt Nam.
Học sinh có thái độ quan tâm đến sự phát triển của đất nước, tự hào về truyền thống và con người Việt Nam, về nền văn hoá và lịch sử dân tộc Việt Nam.
Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
SGK Đạo đức 5.
Tranh ảnh, băng hình về tổ quốc Việt Nam.
Băng cas-set bài hát “Việt Nam quê hương tôi”.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 
Khởi động : 
Kiểm tra bài cũ :
Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
TIẾT 1 :
Hoạt động 1 : Phân tích thông tin ở trang 28, SGK.
Giáo viên treo một số tranh ảnh về cầu Mỹ Thuận, Thành phố Huế, phố cổ Hội An, Mĩ Sơn, Vịnh Hạ Long, yêu cầu học sinh quan sát và hỏi : 
Các em có nhận ra cacù hình ảnh có trong thông tin vừa đọc không?
Ai có thể giới thiệu cho các bạn rõ hơn về các hình ảnh này?
Giáo viên giới thiệu bổ sung thêm, nếu cần thiết.
Lưu ý : Giáo viên cần khuyến khích học sinh nêu những hiểu biết của các em về đất nước mình, kể cả về những khó khăn của đất nước hiện nay. 
Giáo viên kết luận : 
Tổ quốc chúng ta là Việt Nam, chúng ta rất yêu quí và tự hào về Tổ quốc mình, tự hào mình là người Việt Nam.
Đất nước ta còn nghèo, vì vậy chúng ta phải cố gắng học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng Tổ quốc.
Hoạt động 2 : 
Giáo viên nêu yêu cầu bài tập.
Giáo viên tóm tắt lại :
Quốc kì Việt Nam là lá cờ đỏ ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam,là danh nhân văn hoá thế giới.
Văn Miếu nằm ở thủ đô Hà Nội, là trường đại học đầu tiên ở nước ta.
Aùo dài Việt Nam là một nét văn hoá truyền thống đẹp của dân tộc ta.
Lưu ý : Hoạt động này có thể tổ chức cách khác. Giáo viên có thể chia học sinh thành các nhóm, phát cho mỗi học sinh một tờ giấy khổ lớn trên có hình đất nước và một số tranh ảnh nhỏ.
Trong một khoản thời gian nhất định, các nhóm phải thảo luận, lựa chọn các tranh ảnh về đất nước Việt Nam và dán xung quanh hình Tổ quốc. Sau đó các nhóm sẽ lên giới thiệu những hiểu biết của các em về các tranh ảnh đó. Cuối cùng giáo viên kết luận và khen các nhóm làm nhanh, làm đúng.
Hoạt động 3 :
Giáo viên mời đại diện mỗi nhóm trình bày về một mốc thời gian hoặc sự kiện.
Giáo viên kết luận : 
2/9/1945 là ngày chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên nôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Từ đó, ngày 2/9 được lấy làm ngày Quốc khánh nước ta.
7/5/1954 : ngày ch ... Củng cố
Mục tiêu : Củng cố lại cho học sinh những nội dung chính của bài học.
Cách tiến hành :
Giáo viên hỏi : Vậy qua các hoạt động trên, các em có thể rút ra bài học gì ?
TIẾT 2 : 
Hoạt động 1 : Xem các tranh, ảnh, bài báo, băng hình về hoạt động bảo vệ hoà bình.
Mục tiêu : Học sinh biết được về các hoạt động bảo vệ hoà bình của trẻ em, của nhân dân Việt Nam và thế giới.
Cách tiến hành : 
Giáo viên nhận xét, giới thiệu thêm một số tranh,ảnh, băng hình, nếu có, và kết luận :
Để bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, thiếu nhi và nhân dân ta cũng như các nước đã tiến hành nhiều hạot động.
Chúng ta cần tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh do nhà trường, địa phương tổ chức.
Hoạt động 2 : Vẽ cây hoà bình
Mục tiêu : Giúp học sinh củng cố lại nhận thức về giá trị của hoà bình và những việc làm để bảo vệ hoà bình.
Cách tiến hành : 
Giáo viên chia nhóm và hướng dẫn các nhóm vẽ cây hoà bình ra giấy to 
Giáo viên khen các tranh vẽ của học sinh và kết luận : 
Hoà bình mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho trẻ em và mọi người. Song đêû có được hoà bình, mỗi người, mỗi trẻ em chúng ta cầc phải thể hiện tinh thần hoà bình trong cách sống và cách ứng xử hàng ngày, đồng thời cần tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.
Hoạt động 3 : Múa hát, đọc thơ và triển lãm tranh về chủ đề “Yêu hoà bình”
Mục tiêu : Giúp học sinh bày tỏ lòng yêu hoà bình, ghét chiến tranh.
Cách tiến hành : 
Giáo viên nhận xét và nhắc nhở học sinh tích cực tham gia các hoạt động vì hoà bình.
Khởi động : Học sinh hát bài “ Trái đất này là của chúng mình”.
Thảo luận :
Bài hát nói lên điều gì ?
Để trái đất mãi tươi đẹp, yên bình, chúng ta cần phải làm gì? 
Bài Đạo đức ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về điều đó.
Học sinh trả lời các câu hỏi :
Em nhìn thấy những gì trong tranh ?
Nội dung nói lên điều gì? 
Học sinh đọc các thông tin trang 38, 39 SGK
Các nhóm thảo luận.
Đại diện mỗi nhóm trình bày một câu hỏi, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Sau mỗi ý kiến, các nhóm thảo luận vì sao lại tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự đối với các ý kiến này.
Đại diện từng nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
Học sinh làm việc cá nhân.
Trao đổi với bạn ngồi bên cạnh.
Một số học sinh trình bày ý kiến trước lớp. Cả lớp trao đổi,nhận xét.
Một số học sinh trình bày. Giáo viên ghi tóm tắt thành 2 ý trên bảng.
Trẻ em có quyền được sống trong hoà bình.
Trẻ em củng có trách nhiệm tham gia bảo vệ hoà bình bằng những việc làm phù hợp với khả năng.
Học sinh đọc câu ghi nhớ trong SGK.
Hoạt động tiếp nối : 
Học sinh sưu tầm các tranh, ảnh, bài báo, băng hình về các hoạt động bảo vệ hoà bình của nhân dân Việt Nam và thế giới, sưu tầm các bài thơ, bài hát, truyện  về chủ đề “Yêu hoà bình”.
Mỗi em vẽ một bức tranh về chủ đề “Yêu hoà bình”.
Học sinh làm việc cá nhân.
Trao đổi trong nhóm nhỏ.
Học sinh trình bày trước lớp và giới thiệu các tranh, ảnh, băng hình, bài báo về các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh mà các em đã sưu tầm được.
Học sinh hiểu được ý nghĩa của tranh vẽ :
Rễ cây là các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh. Lấcc việc làm, cách ứng xử thể hiện tinh thần hoà bình trong sinh hoạt cũng như trong cách ứng xử hàng ngày.
Hoa, quả và lá cây là những điều tốt đẹp mà hoà bình đã mang lại cho trẻ em nói riêng và mọi người nói chung.
Các nhóm vẽ tranh.
Từng nhóm giới thiệu tranh của mình.
Các nhóm khác hỏi và nhận xét.
Học sinh treo tranh và giới thiệu tranh của mình trước lớp.
Học sinh trình bày các bài thơ, bài hát, điệu múa, tiểu phẩm về chủ đề “ Yêu hoà bình”.
TUẦN 28 - 29
TIẾT 28 – 29: EM TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC
Ngày dạy: 
I. MỤC TIÊU :
Học sinh có hiểu biết ban đầu về tổ chức Liên Hợp Quốc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này.
Có thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc ở địa phương và ở nước ta.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
SGK Đạo đức 5.
Tranh, ảnh, băng hình, bài báo về hoạt động của Liên Hợp Quốc và các cơ quan Liên Hợp Quốc ở địa phương và ở Việt Nam.
Mi-crô không dây để chơi trò chơi Phóng viên.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Khởi động :
Kiểm tra bài cũ :
Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
TIẾT 1 :
Hoạt động 1 : Phân tích thông tin
Mục tiêu : Giúp học sinh có những hiểu biết cơ bản nhất về Liên Hợp Quốc và quan hệ của Việt Nam với tổ chức này.
Cách tiến hành :
Giaó viên yêu cầu học sinh đọc các thông tin trang 41,42 SGK.
Giáo viên hỏi : Ngoài những thông tin trong SGK, em nào còn biết gì về tổ chức Liên Hợp Quốc ?
Giáo viên giới thiệu thêm với học sinh một số tranh, ảnh, băng hình về các hoạt động của Liên Hợp Quốc ở các nước, ở Việt Nam và ở địa phương.
Giáo viên kết luận :
Liên Hợp Quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất hiện nay.
Từ khi thành lập, Liên Hợp Quốc đã có nhiều hoạt động vì hoà bình, công lí và tiến bộ xã hội.
Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc.
Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm bài tập 2, SGK.
Mục tiêu : học sinh có thái độ và suy nghĩ đúng về tổ chức Liên Hợp Quốc.
Cách tiến hành : 
Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận các ý kiến trong bài tập 2, SGK.
Giáo viên kết luận : Các ý kiến c,d là đúng.
 Các ý kiến a,b,đ là sai.
TIẾT 2 :
Hoạt động 1 : Trò chơi phóng viên.
Mục tiêu : Giúp học sinh tiềm hiểu về tên của một số cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam, về hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam và địa phương em.
Cách tiến hành :
Hoạt động 2 : Học sinh làm bài tập 5, SGK.
Mục tiêu : Học sinh có thái độ tôn trọng Liên Hợp Quốc.
Cách tiến hành :
Giáo viên nêu câu hỏi : Em cần làm gì để thể hiện sự tôn trọng Liên Hợp Quốc ?
Hoạt động 3 : Triển lãm tranh, ảnh, băng hình,  về các hoạt động của Liên Hợp Quốc mà giáo viên và học sinh sưu tầm được.
Học sinh nêu những điều các em biết về Liên Hợp Quốc (ngoài những thông tin trong SGK)
Thảo luận 2 câu hỏi trang 42, SGK.
Học sinh thảo luận nhóm.
Đại diện các nhóm trình bày (mỗi nhóm trình bày về một ý kiến)
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Hoạt động tiếp nối :
Tìm hiểu về tên của một số cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam, về hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam và ở địa phương em.
Tôn trọng và hợp tác với các nhân viên Liên Hợp Quốc đang làm việc tại địa phương em.
Một số học sinh thay phiên nhau đóng vai phóng viên (có thể là phóng viên Báo TNTP, phóng viên Đài Phát Thanh THVN, ) và tiến hành phỏng vấn các bạn trong lớp về các vấn đề có liên quan đến Liên Hợp Quốc. Ví dụ :
Liên Hợp Quốc được thành lập khi nào? 
Trụ sở Liên Hợp Quốc đóng ở đâu ?
Việt Nam đã trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc khi nào?
Bạn hãy kể tên một cơ quan của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam.
Bạn hãy kể tên một cơ quan Liên Hợp Quốc dành riêng cho trẻ em.
Bạn hãy kể một việc làm mà Liên Hợp Quốc đã làm cho trẻ em.
Bạn hãy kể một hoạt động của cơ quan Liên Hợp Quốc ở Viêt Nam hoặc ở địa phương mà bạn biết.
Học sinh suy nghĩ nhanh và mỗi em nêu một việc cần làm. Giáo viên ghi tóm tăt lên bảng.
Học sinh đọc phần ghi nhớ trong SGK.
Củng cố, dặn dò :
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
TUẦN 30 - 31
TIẾT 30 – 31: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
Ngày dạy: 
I. MỤC TIÊU : 
Giúp học sinh hiểu tài nguyên thiên nhiên rất cần cho cuộc sống con người.
Học sinh có thái độ bảo vệ và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.
Học sinh biết sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển môi trường bên vững.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
SGK Đạo đức 5.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 
Khởi động :
Kiểm tra bài cũ :
Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
TIẾT 1 :
Hoạt động 1 : Thảo luận tranh trang 44, SGK.
Giáo viên chia nhóm học sinh. Giáo viên giao nhiêm vụ cho nhóm học sinh quan sát và thảo luận theo các câu hỏi .
Tại sao các bạn nhỏ trong tranh say sưa ngắm nhìn cảnh vật ?
Tài nguyên thiên nhiên mang lại lợi ích gì cho con người ?
Em cần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên như thế nào?
Hoạt động 2 : Học sinh làm bài tập 1, SGK.
Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh.
Giáo viên kết luận : Tất cả đều là tài nguyên thiên nhiên trừ nhà máy xi-măng và vườn cà phê. Tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hợp lí là điều kiện bảo đảm cuộc sống trẻ em được tốt đẹp, không chỉ cho thế hệ hôm nay mà cả thế hệ mai sau được sống trong môi trường trong lành, an toàn như Quyền trẻ em đã qui định.
Lưu ý : Hoạt đông 2 có thể tiến hành dưới hình thức cho học sinh dán các ô giấy (có ghi các từ trong bài tập 1) theo 2 cột : tài nguyên thiên nhiên và không phải là tài nguyên thiên nhiên.
Hoạt động 3 :
Giáo viên kết luận : việc làm đ,e là đúng.
Hoạt động 4 :
Giáo viên kết luận :
Các ý kiến c,d là đúng.
Các ý kiến a,b là sai.
Hoạt động tiếp nối : Tìm hiểu về một tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam hoặc của địa phương.
TIẾT 2 :
Hoạt động 1 : 
Giáo viên nhận xét, bổ sung và có thể giới thiệu thêm một số tài nguyên thiên nhiên chính của Việt Nam như :
Mỏ than Quảng Ninh.
Dầu khí Vũng Tàu.
Mỏ A-pa-tít Lào Cai.
Hoạt động 2 : 	
Giáo viên chia nhóm và giao nhiêm vụ cho nhóm học sinh thảo luận bài tập 5.
Giáo viên kết luận : có nhiều cách sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
Hoạt động 3 : 
Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh lập dự án bảo vệ tài nguyên thiên nhiên : rừng đầu nguồn, nước, các giống thú quí hiếm 
Giáo viên lết luận : Có nhiều cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các em cần thực hiện biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp vơi khả năng của mình.
Từng nhóm thảo luận.
Từng nhóm lên trình bày.
Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận.
Học sinh đọc ghi nhớ trong SGK.
Học sinh làm việc cá nhân.
Một số học sinh lên trình bày trước lớp.
Học sinh làm bài tập 4, SGK.
Học sinh làm việc cá nhân.
Trao đổi bài làm với bạn ngồi bên cạnh.
Học sinh trình bày trước lớp.
Học sinh cả lớp trao đổi, nhận xét.
Học sinh làm bài tập 3, SGK.
Học sinh thảo luận nhóm bài tập 3.
Đại diện mỗi nhóm trình bày đánh giá về một ý kiến.
Cả lớp trao đổi, bổ sung .
Học sinh đọc câu ghi nhớ trong SGK.
Học sinh giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam và của địa phương.
Học sinh giới thiệu, có kèm theo tranh ảnh minh hoạ.
Cả lớp nhận xét, bổ sung.
Thảo luận nhóm theo bài tập 5, SGK.
Các nhóm thảo luận .
Đại diên từng nhóm lên trình bày.
Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận.
Thảo luận nhóm theo bài tập 6, SGK
Từng nhóm thảo luận.
Từng nhóm lên trình bày.
Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận.

Tài liệu đính kèm:

  • dochk2.doc