Giáo án môn Toán học 5 - Tuần thứ 16

Giáo án môn Toán học 5 - Tuần thứ 16

 Toán

 Tuần 16 - tiết 76 Đề bài: LUYỆN TẬP

A/ Mục tiêu: Biết tính tỉ số phần trăm của hai số và ứng dụng trong giải toán .

B/ Đồ dùng dạy học: - Bảng con

C/ Hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I. Kiểm tra bài cũ: Tỉ số phần trăm.

II. Bài mới:

1./Giới thiệu: Luyện tập về tỉ số phần trăm qua một số dạng bài tập

2/ Luyện tập:

Bài 1: Các em tham khảo bài mẫu và phát biểu cách tính.

*Lưu ý :

- Khi làm phép tính TSPT phải hiểu đây là làm tính với TSPT của cùng một đại lượng

Bài 2: Đọc đề

- Tìm hiểu đề

- Để tính được đến tháng 9 thôn Hoà An thực hiện được bao nhiêu phần trăm ta làm thế nào?

- Câu b gồm mấy yêu cầu:

*Lưu ý:

-Hai khái niệm: Số phần trăm thực hiện được và phần trăm vượt mức so với kế hoạch cả năm

Bài 3: hs giỏi làm bài

III. Tổng kết dặn dò:- Nhận xét tiết học

 Dặn dò :Chuẩn bị bài Giải toán về tỉ số phần trăm - 1 Hs lên bảng

1/ Viết thành tỉ số phần trăm.

 0,37 = ; 1,282 =

2/ Tính tỉ số phần trăm của 2 số :

 62 và 17 ; 16 và 24

Bài1:Hs làm bài trên bảng con.

1 hs lên bản làm bài

 6% + 15% = ?

112,5% - 13% = ?

14,2% x 3 = ?

 60% : 5 = ?

- Nhận xét, bổ sung

Bài 2:

Hết 9 tháng . . . .% kế hoạch ?

Hết năm %vượt kế hoạch .%

- Hs tính và nêu Tỉ số phần trăm của số diện tích ngô trồng được đến hết tháng 9 kế hoạch cả năm là: 18: 20 = 0,9 = 90%

Đến hết tháng 9 thôn Hoà An thực hiện được 90% kế hoạch .

Đến hết năm thôn Hoà An đã thực hiện được kế hoạch là :

23,5: 20 = 1,175.

 1,175 = 117,5%

Thôn Hoà An đã vượt mức kế hoạch .

117,5 % - 100% = 17,5 %

Bài 3 : Tỉ số phần trăm của số tiền bán rau và tiền vốn .

52500:42000= 1,25

1,25 = 125% (tiền vốn )

Coi tiền vốn là 100% thì tiền bán rau là 125%

Do đó phần trăm tiền lãi là125% -100%

 

doc 6 trang Người đăng hang30 Ngày đăng 18/01/2021 Lượt xem 10Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán học 5 - Tuần thứ 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 16
 Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009
 Toán 
 Tuần 16 - tiết 76 Đề bài: LUYỆN TẬP
A/ Mục tiêu: Biết tính tỉ số phần trăm của hai số và ứng dụng trong giải toán .
B/ Đồ dùng dạy học: - Bảng con
C/ Hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò 
I. Kiểm tra bài cũ: Tỉ số phần trăm.
II. Bài mới:
1./Giới thiệu: Luyện tập về tỉ số phần trăm qua một số dạng bài tập
2/ Luyện tập:
Bài 1: Các em tham khảo bài mẫu và phát biểu cách tính.
*Lưu ý :
- Khi làm phép tính TSPT phải hiểu đây là làm tính với TSPT của cùng một đại lượng
Bài 2: Đọc đề
- Tìm hiểu đề 
- Để tính được đến tháng 9 thôn Hoà An thực hiện được bao nhiêu phần trăm ta làm thế nào?
- Câu b gồm mấy yêu cầu:
*Lưu ý: 
-Hai khái niệm: Số phần trăm thực hiện được và phần trăm vượt mức so với kế hoạch cả năm
Bài 3: hs giỏi làm bài 
III. Tổng kết dặn dò:- Nhận xét tiết học
 Dặn dò :Chuẩn bị bài Giải toán về tỉ số phần trăm 
- 1 Hs lên bảng
1/ Viết thành tỉ số phần trăm.
 0,37 = ; 1,282 = 
2/ Tính tỉ số phần trăm của 2 số :
 62 và 17 ; 16 và 24
Bài1:Hs làm bài trên bảng con.
1 hs lên bản làm bài 
 6% + 15% = ?
112,5% - 13% = ?
14,2% x 3 = ?
 60% : 5 = ?
- Nhận xét, bổ sung 
Bài 2:
Hết 9 tháng . .. . .% kế hoạch ? 
Hết năm %vượt kế hoạch .%
- Hs tính và nêu Tỉ số phần trăm của số diện tích ngô trồng được đến hết tháng 9 kế hoạch cả năm là: 18: 20 = 0,9 = 90%
Đến hết tháng 9 thôn Hoà An thực hiện được 90% kế hoạch .
Đến hết năm thôn Hoà An đã thực hiện được kế hoạch là : 
23,5: 20 = 1,175.
 1,175 = 117,5%
Thôn Hoà An đã vượt mức kế hoạch .
117,5 % - 100% = 17,5 %
Bài 3 : Tỉ số phần trăm của số tiền bán rau và tiền vốn .
52500:42000= 1,25
1,25 = 125% (tiền vốn )
Coi tiền vốn là 100% thì tiền bán rau là 125%
Do đó phần trăm tiền lãi là125% -100%
Toán Thứ ba ng ày 15 th áng 12 n ăm 2009
 Tuần 16 - tiết 77 GIẢI TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM. (TT)
A/ Mục tiêu: 
-Biết tìm tỉ số phần trăm của một số .
- Vận dụngđược để giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số.	
B/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi bài tập
C/ Hoạt động dạy học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
H.Đ của trò
I. Kiểm tra bài cũ: Luyện tập.
II. Bài mới:
1./ Giới thiệu: Tiếp tục giải toán về TSPT với dạng tính một số phần trăm của một số .
2./ Hướng dẫn giải toán:
 Ví dụ 1: Đọc đề toán, tóm tắt đề, tìm hiểu
- Hs nữ là 52,5% thì hs toàn trường là ?%
- Như vậy để tính 52,5% hs nữ có ? hs trước hết phải tính gì?(1% có ? hs) 
 - Nêu cách tính gộp
- Để tính 52,5% của 800 chúng ta đã làm như thế nào?
* Vậy để tìm số phần trăm của một số ta làm thế nào?
 Ví dụ 2: Tìm hiểu đề, tóm tắt đề
- Lãi suất 0,5% tháng thế nào?
- Vậy : 
3./ Luyện tập:
Bài 1: Đọc đề, tóm tắt
- Làm thế nào để tính số học sinh 11 tuổi?
- Vậy trước hết phải tính gì?
Bài 2: Tóm tắt đề
- 0,5% của 5000000đ là gì?
- Để tính được tiền gốc và lãi trứơc hết phải tính gì?
- Em hãy nêu cách tính tiền lãi sau 1 tháng
Bài 3: hs khá giỏi làm bài 
III. Tổng kết dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Ôn cách tính tỉ số phần trăm
- Bài sau: Luyện tập.
1/ Tìm tỉ số phần trăm của 2 số : 40 và 8 8 và 40
2/ Mua mắm : 16000 đ ; Bán : 17200 đ
Bán bằng bao nhiêu % vốn?
Lãi bao nhiêu phần trăm?
- 2 hs lên bảng
 100% à 800 hs
 52,5% à ? hs
- Phát biểu
- Phát biểu
100đ lãi 0,5 đồng
 1000000đ lãi ? đồng
- Hs trình bày bài làm 
- Nêu cách tính
Bài 1:
- Nhóm đôi thảo luận
Làm bài 
Số học sinh 10 tuổi : .
 32 x 75 : 100 = 24( học sinh) 
Số học sinh 11 tuổi là : 32 -24 
Bài 2:
Số tiền lãi gữi tiết kiệm một tháng
5000000: 100 X 0,5=25000(đồng )
- Trả lời
Toán 
 Tuần 16 - tiết 78 Đề bài: LUYỆN TẬP
A/ Mục tiêu: Giúp hs: 
 Tìm tỉ số phần trăm của một số và vận dụng trong giải toán .
B/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi bài kiểm tra
C/ Hoạt động dạy học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
H.Đ của trò
I. Kiểm tra bài cũ: Giải toán tỉ số phần trăm .
II. Bài mới:
1 Giới thiệu: Tiếp tục giải toán về tìm 1 số phần trăm của 1 số
 2./ Luyện tập:
Bài 1: Ghi đề bài
- Hãy nêu cách tìm số phần trăm của một số
- 1 em làm 1 bài, nêu cách tính cụ thể
Bài 2: Đọc đề, tóm tắt đề
- Đề cho biết gì? Hỏi gì?
- Tính số gạo nếp tức là tính gì? (35% của 120kg)
- Hs lên bảng nêu cách tính
- Hs sửa bài
Bài 3: Đọc đề, tóm tắt
- Đề cho biết gì? Đề hỏi gì?
- Tính diện tích phần đất làm nhà tức là tính gì?
- Diện tích đám đất hình chữ nhật có chưa?
- Phát biểu qui tắc tính diện tích hình chũ nhật
- Hs lên bảng làm
Bài 4: Tìm hiểu đề bài
- Đề cho biết gì? Đề hỏi gì?
- 1200 cây gồm ? %
- Vậy trước hết phải tính gì?
II. Tổng kết dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Tự ôn các cách tính tỉ số phần trăm
- Bài sau tiếp tục giải toán tỉ số phần trăm
- Vườn cây có 1200 cây. Viết vào chỗ trống:
50% số cây là ..
25% số cây là ..
75% số cây là ..
* Có thể tính 50% bằng cách nào?
Bài1: a/ 15% của 320 kg là .
 320 x 15 : 100 = 48( kg)
b/ 24% của 235 m2
 235 x 24 : 100 = 56,4 ( m2 )
c/ 0,4 % của 350 là 
350 X 0,4 :100 = 1,4 
Bài 2 :
 Số kg gam nếp bán được là :
120X 35 : 100 = 42 ( kg) 
- Nhận xét
Bài 3: 
Diện tích của mảnh đất đó là :
18 x 15 =270 ( m2)
Diện tích xây nhà trên mảnh đất đó là 
270 x 20 : 100= 54( m2)
- Nhận xét
- Nhận xét
- Tính nhẩm ghi kết quả bảng con
Tóm tắt: 100% : 1200 cây
 5% : ? cây
 10% : ? cây
 20% : ? cây
 25% : ? cây
- Hs lên bảng
Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009
Toán Tuần 16 - tiết 79 GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (tt)
A/ Mục tiêu: - Biết cách tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó.
- Vận dụng để giải một số bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm
của nó.
B/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi bài tập
C/ Hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò 
I. Kiểm tra bài cũ: Luyện tập-Tính
II. Bài mới:
1./ Giới thiệu: Tiếp tục tính tỉ số phần trăm qua tính một số khi biết một số phần trăm của nó.
2./ Hướng dẫn:
 Ví dụ 1: Đọc đề, 
- 52,5% hs nữ là 420 em. Vậy tổng số hs toàn trường là ? %
Vậy để tính được 100% gồm ? hs phải tính được gì?
- Để tính 1% có bao nhiêu hs phải làm sao?
- GV hoàn chỉnh bài giải nhiều cách 
- Để tính một số biết 52,5% của 800 là 420 phải làm thế nào?
- Vậy để tính 1một số khi biết một số phần trăm của nó ta làm thế nào?
 Ví dụ 2: Tóm tắt đề bài
- Muốn tính được dự định nhà máy sản xuất ? ôtô ta làm sao?
- Tính 1% số ôtô đã sản xuất là bao nhiêu chiếc bằng cách nào?
3./ Luyện tập:
Bài 1: Đọc đề, tìm hiểu đề, 
- Nêu cách tính và thực hiện
Bài 2: Đọc đề, tóm tắt 
- Đề tính tổng sản phẩm phải làm thế nào? 
- Nêu cách tính 1% sản phẩm
Bài 3: hs khá , giỏi làm bài 
II. Tổng kết dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Ôn các cách tính tỉ số phần trăm để 
- Hs ghi kết quả vào bảng con 
4% của 2500kg làc) 25% của 4000m2 
10% của 1200l là ;d) 0,3% của 45km là 
tóm tắt
 52,5% : 420 em
 100% : ? em
- Trả lời
- Theo dõi
- Trả lời
- Trình bày
- Làm vở
- Nhận xét
- Thảo luận nhóm đôi để thực hiện bài toán
- Làm vở, sửa
- Nhận xét
tóm tắt
Bài1 52% số hs giải : 552 em
 100% số hs giải : ? em
Nêu cách tính và thực hiện
Bài2:Tính tổng số sản phẩm của xưởng may 
 732x 100 ; 91,5 = 800( sản phẩm )
Bài 3: 10% = ; 25% =
Số gạo trong kho là : a/ 5 x10 = 50 (tấn )
b/ 5x 4 = 20 ( tấn )
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2009
Toán 
 Tuần 16 - tiết 80 Đề bài: LUYỆN TẬP
A/ Mục tiêu: Biết làm ba dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm.:
 - Tính tỉ số phần trăm của hai số.
 - Tìm giá một số phần trăm của một số.
 - Tính một số biết giá trị một số phần trăm của số đó .
B/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi bài tập kiểm tra
C/ Hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ: Giải toán tỉ số phần trăm
II. Bài mới:
1./ Giới thiệu: Luyện tập về tỉ số phần trăm qua một số dạng bài tập liên quan .
2./ Luyện tập:
Bài 1: a) Đọc đề và nêu cách tính TSPT
 Hs khá , giỏi làm phần a
Bài 2: hs khá , giỏi làm phần a.
 a) Muốn tìm TSPT của một số ta làm thế nào?
 b) Đọc đề: - Đề cho biết gì? - Đề hỏi gì?
- Em hiểu thế nào là lãi 15%
- Muốn tính số tiền lãi ( so với vốn ) ta làm thế nào?
- Bài 3 Hs khá , giỏi làm bài b
Đọc đề bài
 a) Em hiểu thế nào là 30% của 97
- Làm thế nào để tính một số khi biết 30% của nó là 72
- Gợi ý cho hs yếu 
- Hs làm bảng
 b) Muốn tìm số gạo trước khi cửa hàng bán ta làm thế nào?
II. Tổng kết dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Tiếp tục ôn tính tỉ số phần trăm
- Cánh đồng có 9 ha trồng ngô.
- Tính nhẩm diện tích cánh đồng nêú diện tích trồng ngô lần lượt chiếm 10%; 20%; 5%
- Nối tỉ số phần trăm tương ứng:
 10% 45 ha
 20% 90 ha
 50% 18 ha
Bài1: b) Tóm tắt đề-
 1 hs lên bảng
- Hs trình bày bài làm
Tỉ số phần trăm của 37 và 24 là : 
37: 24 + 0,8809
0,8809 = 88,09 %
Tỉ số phần trăm số sản phẩm của anh Ba và số sản phẩm của tổ là : 
126;1200 = 0,105
 0,105= 10,5 %
Bài2 : 
Tính 30% của 97là: 97x 30:100 = 29,1 
 Số tiền lãi của cửa hành ;
 6000000 x15 : 100 900000(đồng) 
Bài3 :Số đó là : 72 x 100: 30 = 240 B/ Trước khi bán cửa hàng có số gạo là .
 420x 100 :10,5 = 4000 ( kg)
4000kg = 4 tấn 
Hs thực hiện bài làm

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 16 F113.doc