Kế hoạch giảng dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp - Tháng 9 - Chủ điểm: Truyền thống nhà trường

Kế hoạch giảng dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp - Tháng 9 - Chủ điểm: Truyền thống nhà trường

I. Mục tiêu giáo dục:

- Giúp hs hiểu thế nào là an toàn giao thông.

- ý nghĩa và ích lợi của an toàn giao thông.

- Có ý thức đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

II. Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

 - Giáo dục an toàn giao thông.

2. Hình thức:

 - Thảo luận nhóm và Tổ chức trò chơi.

III. Chuẩn bị hoạt động:

1. Phương tiện : Gv và Hs :

- Sưu tầm các thông tin, tranh, ảnh, truyện kể về an toàn giao thông.

- Sưu tầm các thông tin, tranh, ảnh, truyện kể về mất an toàn GT.

- Tranh ảnh về các loại đường, biển báo.

IV. Tiến hành hoạt động:

 

doc 58 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 12/06/2017 Lượt xem 63Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch giảng dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp - Tháng 9 - Chủ điểm: Truyền thống nhà trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HOẠT ĐỘNG NGLL THÁNG 9
CHỦ ĐIỂM: TRUYỀN THỐNG NHÀTRƯỜNG
 TUẦN 
THỨ NGÀY
TIẾT
 NỘI DUNG BÀI DẠY
 Tuần 
3
 Năm
8/9 
 1
Giáo dục an toàn giao thông 
Tuần 
4
Năm
15/9
2
Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học
Tuần 
5
Năm
22/9 
 3
Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp
 Tuần 
6
 Năm
 29/9
 4
Nghe giới thiệu về truyền thống nhà trường
Chñ ®iÓm: TruyÒn thèng nhµ tr­êng
 TIẾT 1
 GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG
I. Mục tiêu giáo dục:
- Giúp hs hiểu thế nào là an toàn giao thông.
- ý nghĩa và ích lợi của an toàn giao thông.
- Có ý thức đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
1. Nội dung:
 - Giáo dục an toàn giao thông.
2. Hình thức: 
 - Thảo luận nhóm và Tổ chức trò chơi.
III. Chuẩn bị hoạt động: 
1. Phương tiện : Gv và Hs : 
- Sưu tầm các thông tin, tranh, ảnh, truyện kể về an toàn giao thông.
- Sưu tầm các thông tin, tranh, ảnh, truyện kể về mất an toàn GT.
- Tranh ảnh về các loại đường, biển báo. 
IV. Tiến hành hoạt động: 
Người điều khiển
Nội dung
T. gian
 GVCN
 GVCN
 GVCN
 Hoạt động1: Hướng dẫn HS tìm hiểu thế nào là ATGT:
- Tổ chức cho HS hoạt động theo 4 nhóm ND như sau:
? Em hiểu thế nào là an toàn giao thông?
? Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông có lợi gì cho bản thân, gia đình, xã hội?
- Các nhóm thảo luận theo yêu cầu.
- Đại diện các nhóm trình bày, lớp nhận xét,bổ sung.
- Gv nhận xét, tiểu kết.
- Khen những nhóm trình bày tốt.
2. Hoạt động1:Tìm hiểu về các loại đường và biển báo giao thông.
 - Gv treo ảnh chụp cá loại đường và biển báo giao thông,yêu cầu hs quan sát,thảo luận theo 4 nhóm ND như sau:
? Em biết những loại đường, biển báo giao thông nào? ND của từng loại đường , biển báo giao thông đó?
- Các nhóm thảo luận theo yêu cầu.
- Đại diện các nhóm lên bảng chỉ, trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.
+ Gv nhận xét, tiểu kết, giới thiệu các loại đường mà HS chưa biết.
Hoạt động 3: Tổ chức trò chơi “ Đoán tên biển”
- Gv chia lớp thành 2 đội( mỗi đội cử 6 thành viên)
- GV phổ biến luật chơi: Gv sẽ giơ từng loại biển báo giao thông.Các đội giơ nhanh thẻ giành quyền trả lời. Nếu trả lời đúng mỗi biển sẽ được 5 điểm, không đúng không có điểm. Đội ginhf quyền trả lời mà trả lời sai thì đội khác có quyền giành được số điểm của đội giành được quyền trả lời( Số điểm ít hay nhiều tuỳ thuộc vào mức độ của câu trả lời). Cuối cuộc thi, đội nào giành nhiều điểm thì đội đó thắng .
- Gv nhân xét tuyên dương các nhóm. 
 10 phút
15phút 
15 phút
V. Kết thúc hoạt động: 
 - Nhận xét , đánh giá tinh thần , thái độ tham gia học.
 - Nhắc HS có ý thức thực hiện tốt luật an toàn giao thông.
TIẾT 2:
THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC
I. Mục tiêu giáo dục: Hs :
- Hiểu nội quy của trường và nhiệm vụ của năm học. 
- Có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học. 
- Tích cực rèn luyện, thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học. 
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
 1. Nội dung: - Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học
 - Nhận xét tình hình lớp tuần 1
 2. Hình thức: Sinh hoạt lớp: Nhận xét, thảo luận 
III. Chuẩn bị hoạt động :
1. Phương tiện: - Nội quy nhà trường (4 nhiệm vụ của người HS)
 - Nhiệm vụ năm học
 - Một số bài hát 
2. Tổ chức: - Cử HS văn nghệ ( mỗi tổ 1 tiết mục)
 - Yêu cầu HS đọc nội quy, nhiệm vụ năm học, thảo luận các câu hỏi 
IV. Tiến hành hoạt động: 
Người điều khiển
Nội dung
T. gian
Lớp trưởng
Lớp trưởng
Lớp phó văn nghệ
1. Sinh hoạt lớp :
- Nhìn chung, tuy mới là tuần đầu tiên nhưng hầu hết các bạn đã bắt đầu làm quen với trường mới, lớp mới, thầy cô mới ; thực hiện tương đối nghiêm túc các nội quy , quy định của trường, lớp.
- Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 1 số bạn chưa thật sự nghiêm túc trong giờ học, còn nói tự do, làm việc riêng...
2. Sinh hoạt chủ đề:
- Hát tập thể bài: Lớp chúng ta kết đoàn 
- Nêu lí do 
- Tìm hiểu nội quy và nhiệm vụ năm học: 
+ GV nêu nội quy và nhiệm vụ năm học 
+ HS thảo luận các câu hỏi theo 4 nhóm 
- Cử đại diện trình bày.
Câu hỏi: Vì sao người hs phải biết và hiểu nội quy của nhà trường?
Câu hỏi: Hãy nêu những nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới?
Câu hỏi: Hãy nêu những quy định nhà trường y/c người hs phải thực hiện?
CH4: Hãy nêu những điều cấm đối với hs được nhà trường ghi rõ trong nội quy của nhà trường.
- Văn nghệ: Các tổ lên trình bày các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị. 
10phút
15 phút
 10 phút
V. Kết thúc hoạt động: 
- GVCN tuyên dương tinh thần tham gia của các cá nhân và tập thể lớp.
- Nhắc nhở hs nắm vững nội quy và nhiệm vụ năm học để thực hiện tốt.
TIẾT 3:
TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LỚP
I. Mục tiêu giáo dục: 
- HS hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp 
- Có ý thức xây dựng tập thể lớp , có thái độ tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp 
- Rèn luyện kĩ năng quản lí , tham gia các hoạt động tập thể của hs .
II. Nội dung và hình thức họat động :
 1. Nội dung: - Thành lập tổ nhóm 
 - Bầu đội ngũ cán bộ lớp 
 - Xác định chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp.
 2. Hình thức: - HS giới thiệu, lớp bình bầu.
 - GV giao nhiệm vụ, sổ sách ghi chép cho Cán bộ lớp.
III. Chuẩn bị hoạt động: 
 1. Phương tiện: 
 - Bản sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp 
 - Bản ghi nhiệm vụ cán bộ lớp 
 - Các loại sổ sách ghi chép của cán bộ lớp 
 2. Tổ chức: - GVCN thông báo cho lớp yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức cán bộ lớp 
 - Nêu tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ lớp.
IV. Tiến hành hoạt động:
Người điều khiển
Nội dung
T. gian
Lớp trưởng
GVCN
1. Sinh hoạt lớp:
* Sơ kết tuần:
- Nề nếp : Đa số các bạn đã chấp hành tốt nội quy của lớp, của trường.Nhiều bạn đã học bài và chuẩn bị bài ở nhà.Trong lớp chú ý nghe giảng,hăng say phát biểu ý kiến xây dựng bài.
- Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 1 số bạn chưa thật sự nghiêm túc trong giờ học, còn nói tự do, làm việc riêng...
- Một số bạn còn đi học muộn,nghỉ học vô lí do.
*Kế hoạch tuần tới:
2. Sinh hoạt chủ đề:
- GVCN giới thiệu cho lớp sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp, nhiệm vụ của từng cán bộ lớp .
- HS phát biểu ý kiến về các tiêu chuẩn chủ yếu .
- Cho HS tự xung phong 
- Cho HS lần lượt giới thiệu các bạn trong lớp 
- Cho HS biểu quyết lấy quyết định cuối cùng.
- GVCN giao nhiệm vụ, sổ sách cho cán bộ lớp .
- Lớp trưởng thay mặt cho cán bộ lớp phát biểu ý kiến.
- Đại diện hs trong lớp chúc mừng cán bộ lớp. 
- Hát tập thể bài hát : “ Lớp chúng ta kết đoàn”
10 phút
25 phút
V. Kết thúc hoạt động:
- GV nhận xét kết quả hoạt động , dặn dò nhắc nhở cả lớp đoàn kết giúp đỡ đội ngũ cán bộ lớp hoàn thành nhiệm vụ .
- Động viên đội ngũ cán bộ lớp cố gắng hoàn thành 
 TIẾT 4
NGHE GIỚI THIỆU VỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
 I. Mục tiêu giáo dục: 
- Giúp hs nắm được những truyền thống cơ bản của nhà trường và ý nghĩa của truyền thống đó .
- Xác định trách nhiệm của hs lớp 4 trong việc phát huy truyền thống nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch học tập của cá nhân và lớp.
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
1. Nội dung: - Vài nét về lịch sử hình thành, phát triển của trường.
 - Truyền thống của trường về học tập, rèn luyện đạo đức và các thành tích khác .
2. Hình thức: - Trình bày bằng lời và ảnh.
III. Chuẩn bị hoạt động: 
1. Phương tiện: - ảnh truyền thống nhà trường 
- Bản thành tích nhà trường 
2. Tổ chức: - GV giới thiệu về tổ chức, thành tích nhà trường. 
- HS hát một số bài hát.
VI. Tiến hành hoạt động: 
Người điều khiển
Nội dung
T. gian
Lớp trưởng 
GVCN
GVCN
1. Sinh hoạt lớp:
- * Sơ kết tuần :
- Lớp đã có sự tiến bộ rõ nét , phấn đấu vươn lên đạt tuần học tốt . Nhiều bạn được điểm cao, nề nếp xếp hàng , TDGG, múa hát tập thể, sinh hoạt15 phút đầu giờ đã ngày càng tiến bộ .
- Tuy nhiên , bên cạnh đó vẫn còn tình trạng hs đến lớp quên vở , quên sgk , không có vở nháp ....
* - Kế hoạch tuần tới:
 - Duy trì nề nếp học tập
 - Tiếp tục phấn đấu thi đua dành nhiều điểm tốt dâng mẹ và cô.
- Chăm sóc bồn hoa của lớp .
2. Sinh hoạt chủ đề: 
- Nêu lí do: Là HS của trường, việc hiểu về tổ chức, thành tích của nhà trường là vô cùng cần thiết . Có như vậy các em mới hiểu, gắn bó và thêm yêu, tự hào về mái trường của mình .
- Giới thiệu về trường:
+ Tổng số lớp: 19
+ Tổng số hs: 390 , 
+ Tổng số CBGV: 30( Giám hiệu: 3, kế toán:1, GV: 26).
+ Tổng phụ trách: cô Lê Hải Anh
+ Bí thư chi đoàn thanh niên: thầy Lường Văn Giang
+ Chủ tịch Công đoàn : cô Nguyễn Thị Bích
+ Hiệu trưởng: thầy Lê Duy Hoè
+ Phó hiệu trưởng: cô Đinh Thị Được 
+Phó hiệu trưởng: thầy Lê Thanh Thời
Nhà trường liên tục hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho, chi bộ đạt “ Trong sạch vững mạnh” , Đoàn - Đội dạt danh hiêu “Liên đội mạnh”.
- GVCN giới thiệu 1 số hoạt động của nhà trường những năm qua.
- Hướng phấn đấu đạt trường tiên tiến cấp tỉnh, trường chuẩn quốc gia mức độ 1.
- GVCN nêu câu hỏi :
? Qua những truyền thống của nhà trường , em học tập được những gì? 
? Em sẽ làm gì để góp phần nhỏ của mình phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường ?
- Chương trình văn nghệ: 
+ Hát tập thể “Bài ca đi học”
13 phút
 20
V. Kết thúc hoạt động : (2phút)
- GVCN nhận xét buổi HĐNGLL.
- Dặn dò hs ý thức học.
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HOẠT ĐỘNG NGLL THÁNG 10
CHỦ ĐIỂM: CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI
TUẦN
THỨ NGÀY
TIẾT
NỘI DUNG BÀI DẠY
Tuần 
7
Năm
 6/10
1
Nghe giới thiệu thư Bác Hồ
Tuần 
8
Năm
13/10
2
Trao đổi kinh nghiệm học tập
Lễ giao ước thi đua giữa các tổ , cá nhân
Tuần 
9
Năm
20/10
3
Tập các bài hát quy định
Tuần 
10
Năm
 27/10
 4
Tuyên truyền phòng chống HIV- AIDS
 CHỦ ĐIỂM: CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI
 TIẾT 1
 NGHE GIỚI THIỆU THƯ BÁC HỒ
I. Mục tiêu giáo duc:
- Giúp hs hiểu được những nội dung chính trong thư Bác Hồ gửi cho hs nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tháng 9 năm 1945.
- Giáo dục tình cảm kính yêu Bác Hồ , giáo dục thái độ học tập nghiêm túc và ý chí vươn lên trọng học tập .
- Rèn luyện kĩ năng trình bày và trao đổi ý kiến cá nhân trước tập thể .
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
1. Nội dung :- Sơ kết hoạt động tuần 4 
- Giới thiệu nội dung thư Bác.
- Nhắc lại giao ước đã thi đua .
- Phát động thi đua giữa các tổ .
- Văn nghệ 
2. Tổ chức : -Họp thống nhất nội dung , phân công công việc cho hs .
III. Chuẩn bị hoạt động:
1. Phương tiện:- Ảnh Bác , khăn bàn , lọ hoa .Thư Bác .Câu hỏi và đáp án 
2. Tổ chức :- Phô tô thư Bác phát cho các tổ 
- GV và cán bộ lớp chuẩn bị câu hỏi 
- Cử hs dẫn chương trình , thư kí.
- Một số tiết mục văn nghệ .
IV. Tiến hành hoạt động :
Người đ.kiển
Nội dung
T. gian
Lớ ... GK lên làm việc ..
2. Hái hoa dân chủ “Học vui - vui học” :
- Mời BGK công bố tiêu chuẩn đánh gía. Nêu cách hái hoa:
+ Trước tiên là HS xung phong sau đó mời lần lượt từng tổ lên hái hoa.
+ Người xung phong của tổ nào thì tổ đó được cộng thêm một điểm . Nếu trả lời không đúng thì tổ không được cộng điểm, nhường quyền trả lời cho các thành viên khác trong tổ hoặc cho thành viên các tổ khác trả lời . Nếu đúng thì tổ đó được cộng thêm 0,5 điểm .
+Trong quá trình hái hoa , BGK có thể mời một bạn lên trao đổi về kinh nghiệm học tập của mình.
+ Sau mỗi lầm hái hao BGK công bố điểm cho cả lớp biết. Cuối buổi BGK tổng hợp kết quả , công bố tổ có số điểm cao nhất, cá nhân đạt nhiều điểm nhất để tuyên dương . 
5 phút
35 phút
Câu hỏi:
1.Trên thế giới có bao nhiêu châu lục? Hãy kể tên? Việt Nam nằm ở châu lục nào ?
2. Nếu có thiếu nhi quốc tế đên thăm quê hương bạn, bạn sẽ giới thiệu những gì ?
3. Kể tên một số danh lam , thắng cảnh , di sản văn hoá của nước ta mà bạn biết?
4. Theo bạn, học ngoại ngữ có lợi gì? Hãy nói một câu giao tiếp đơn giản bằng ngoại ngữ mà bạn đang học(Nếu hs biết) ?
5. Đọc thuộc lòng và diễn cảm một bài thơ trong chương trình Ngữ văn 6 mà em thích và cho biết vì sao em thích bài thơ đó ?
6. Giải câu đố : 	Có đốt, có bẹ 
Không phải là tre 
Hoa thơm trắng rụng bên hè đêm trăng? (Là cây gì ?)
7. Đặt một câu đơn không có từ là? 
8. Giải câu đố :	 Nhiều cành nhiều rễ tỏ ra
Lại thêm nhiều lá làm nhà cuội nương ( Là cây gì ?)
9. Đặt một câu đơn có từ là ?
10. Kể tên văn bản nhật dụng em đã được học trong chương trình Ngữ văn lớp 6.
IV. Kết thúc hoạt động : ( 5 phút)
Tiết 4
VĂN NGHỆ CA NGỢI VẺ ĐẸP CỦA QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC
VÀ MỪNG NGÀY CHIẾN THẮNG 30- 4.
I . Mục tiêu :
- Giúp HS có hiểu biết về vẻ đẹp của quê hương đất nước mình .
- Tăng thêm tình cảm yêu mến gia đình, hàng xóm, có thái độ trân trọng những giá trị, những di sản văn hoá của quê hương , đất nước .
- Có thói quen giữ gìn , bảo vệ các di sản văn hoá , di sản thiên nhiên , tích cực tham gia các hoạt động chào mừng 30-4.
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
1. Nội dung :
 - Những bài hát, bài dân ca, bài thơ ca ngợi quê hương , đất nước.
2. Hình thức: 
- Biểu diễn văn nghệ .
II. Chuẩn bị:
1. Phương tiện:
	- Các bài hát , bài dân ca, bài thơ ca ngợi quê hương Thanh Hoá 
- Khăn bàn , lọ hoa .
2. Tổ chức:	
- GVCN cho các đội sưu tầm các bài hát , bài thơ .
- Phân công đội văn nghệ tập bài “Ngọc Lặc yêu thương”
- Phân công người điều khiển và trang trí lớp.
IV. Tiến hành hoạt động:
Người ĐK
 Nội dung
 Thời gian 
Lớp phó VN 
Ban giám khảo
Hoạt động 1: Khởi động 
 Hát tập thể bài : “Em đi trong tươi xanh” (Vũ Thanh ) và “Tiếng chuông và ngọn cờ”(Phạm Tuyên ).
- Nêu lí do ngắn gọn của buổi sinh hoạt và giới thiệu BGK.
Hoạt động 2: Sinh hoạt chủ đề 
- Đội văn nghệ biểu diễn bài hát “Đi cấy” (Dân ca Thanh Hoá )
- Các tổ lần lượt cử đại diện trình bày bài thơ , bài hát viết về quê hương Thanh Hoá .
- Xong mỗi tiết mục hs cả lớp vỗ tay , cổ vũ .
- BGK cho điểm từng tiết mục . 
- Công bố tổng kết số điểm của từng tổ . Tuyên dương các nhóm tổ , cá nhân tham gia hoạt động . 
10 phút
25 phút
5 phút
V. Kết thúc hoạt động : (5phút )
- GVCN nhận xét chung về tinh thần tham gia của cả lớp .
- Dặn dò công việc của tuần sau .
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HOẠT ĐỘNG NGLL THÁNG 5
CHỦ ĐIỂM : “ KÍNH YÊU BÁC HỒ ”
Tuần 
 Thứ ngày
Tiết
 Nội dung bài dạy
Tuần 
33
Năm
3.5.2012
1
Sưu tầm các mẫu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ 
Tuần 
34
Năm
 10.5.2012
2
Ca hát mừng sinh nhật Bác.
Tuần 
35
Năm
 17.5. 2012
3
Sơ kết hoạt động Đội trong năm học
 Tiết 1 
 SƯU TẦM CÁC MẪU CHUYỆN VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA BÁC HỒ 
I . Mục tiêu :
- Giúp HS nâng cao hiểu biết về cuộc đời trong sáng của bác , về công lao to lớn của Bác đối với dân tộc .
- Xúc động trước sự cống hiến và nhứng tình cảm to lớn của Bác đối với nhân dân. 
- Biết kể chuyện diễn cảm lôi cuốn người nghe .
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
1. Nội dung :
- Tình cảm của Bác đối với nhân dân nhất là đối với thiếu niên , nhi đồng .
- Cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác .
- Những đức tính quý báu của Bác mà thiếu nhi học tập được.
2. Hình thức:
- Thi kể chuyện theo tổ .
- Xen kẽ là những bài hát về Bác .
II. Chuẩn bị:
1. Phương tiện:
- Sưu tầm câu chuyện , bài thơ , bài hát về Bác .
- Ảnh Bác , lọ hoa , khăn bàn .
- Một vài tiết mục văn nghệ chủ đề về Bác .
2. Tổ chức:	
- GVCN họp lớp yêu cầu mỗi học sinh chuẩn bị sưu tầm một câu chuyện vê Bác theo nội dung đã nêu trên va tậpkể chuyện mộtcách diẽn cảm lưu loát .
- Lựa chọn một số câu chuyện từ các tổ sắp xếp thành chương trình .
- Phân công người dẫn chương trình : - lớp trưởng , Ban giám khảo . 
- Mời đại biểu , trang trí lớp, phần thưởng .
IV. Tiến hành hoạt động:
Người điều kiển
 Nội dung
 Thời gian 
Lớp trưởng
Hoạt động 1: Khởi động 
 Hát tập thể bài : “Bác Hồ người cho em tất cả”(Hoàng Long , Hoàng Lân, Thơ Phong Thu).
- Nêu lí do ngắn gọn của buổi sinh hoạt: Chúng ta đang sống trong những ngày tháng năm lịch, ngày cả nước hướng về vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam nhân dịp kỉ niệm ngày sinh nhật của Người 19/ 5. Để hoà chung vào bầu không khí đó, lớp sẽ tổ chức buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp với chủ đề “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” để bày tỏ lòng biết ơn và niềm tưởng nhớ tới Bác Hồ muôn vàn kính yêu .
- Giới thiệu BGK.
Hoạt động 2: Sinh hoạt chủ đề 
- Theo chương trình đã xây dựng, NĐK lần lượt mời đại diện từng tổ lên trình bày trước lớp . Chú ý sau mỗi truyện kể BGK có thể hỏi : chuyện nói gì? Hoặc em học tập được điều gì từ Bác qua câu chuyện bạn vừa kể ?...
- BGK cho điểm ( Chú ý người kể chuyện phải đạt những những yêu cầu sau : kể to, ro ràng , không quá nhanh , có diễn cảm ).
- Văn nghệ xen kẽ.
- Ban giám khảo tổng kết, công bố kết quả.
5 phút
35 phút 
V. Kết thúc hoạt động : ( 5 phút)
- Toàn lớp hát tập thể bài Hành khúc Đội 
- GVCN nhận xét tinh thần tham gia chuẩn bị của học sinh , kết quả thu được qua buổi kể chuyện .
- Tuyên dương và động viên học sinh .
 Tiết 2
KIỂM TRA HỌC KÌ II
Tiết 3
CA HÁT MỪNG SINH NHẬT BÁC.
I . Mục tiêu :
- Giúp HS có thêm hiểu biết về cuộc đời của Bác Hồ kính yêu , nhất là thời niên thiếu của Bác .
- Bồi dưỡng thái độ tôn trọng , kính yêu và lòng tự hào về Bác Hồ vĩ đại 
- Rèn luyện kĩ năng tham gia các hoạt động văn nghệ của tập thể.
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
1. Nội dung :
- Cuộc đời và công lao to lớn của Bác đối với dân tộc nói chung và với thiếu nhi nói riêng.
- Tình cảm của Bác với thiếu niên , nhi đồng .
2. Hình thức:
- Hát đơn ca, tốp ca
- Múa, kể chuyện , đọc thơ .
II. Chuẩn bị:
1. Phương tiện:
- Các tiết mục văn nghệ 
- Một số tranh ảnh về Bác Hồ 
- Các phương tiện , thiết bị như : quần áo , trang phục , đàn 
2. Tổ chức:	
- GVCN họp lớp nêu yêu cầu mục đích của gìơ học 
- Các tổ đăng kí tiết mục và tập luyện .
- Cán bộ lớp tập hợp đăng kí của các tổ để xây dựng chương trình .Chuẩn bị một vài câu hỏi về Bác Hồ.
- Phân công người dẫn chương trình : - lớp phó văn nghệ , Ban giám khảo . 
- Phân công mời đại biểu , trang trí lớp, phần thưởng .
IV. Tiến hành hoạt động:
Người điều kiển
 Nội dung
 Thời gian 
Lớp phó 
Hoạt động 1: Khởi động 
 Hát tập thể bài : “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng ”(Nhạc và lời : Phong Nhã ).
- Nêu lí do ngắn gọn của buổi sinh hoạt: Nhân dịp kỉ niệm ngày sinh nhật của Bác 19/ 5, để bày tỏ lòng biết ơn và niềm tưởng nhớ tới Bác Hồ muôn vàn kính yêu lớp tổ chức buổi liên hoan văn nghệ vơi chủ đề “Hát mừng sinh nhật Bác Hồ” .
- Giới thiệu BGK.
Hoạt động 2: Sinh hoạt chủ đề 
- Mời một đại diện hs nói lên suy nghĩ của mình về Bác Hồ kính yêu và hát tặng lớp một bài .
- Người điều khiển chương trình giới thiệu lần lượt các tiết mục văn nghệ lên biểu diễn.
- Xen kẽ các tiết mục văn nghệ là một vài câu hỏi tìm hiểu về Bác Hồ để thay đổi không khí hoạt động .
- BGK nhận xét, cho điểm .
- Ban giám khảo tổng kết, công bố kết quả.
5 phút
35 phút 
V. Kết thúc hoạt động : ( 5 phút)
- Toàn lớp hát tập thể bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” ( Nhạc và lời : Phạm Tuyên)
- GVCN nhận xét tinh thần tham gia chuẩn bị của học sinh .
- Tuyên dương và động viên học sinh cả lớp .
 TIẾT 4
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG ĐỘI TRONG NĂM HỌC 
I. MỤC TIÊU :
- Giúp học sinh nắm được kết quả đã đạt được và những tồn tại của các hoạt động Đội của tập thể lớp và của bản thân mình.
- Giúp hs hiểu nội dung ,phương pháp , kế hoạch rèn luyện , phấn đấu của lớp để đạt kết quả tốt .
- Có thái độ nghiêm túc , ý chí quyết tâm phấn đấu .
- Tích cực rèn luyện theo kế hoạch của lớp .
 - Có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện , phát huy những gì đã làm được , khắc phục những tồn tại .
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1. Nội dung hoạt động : Sơ kết năm học.
2. Hình thức hoạt động: - Nghe sơ kết.
 - Thảo luận bản tổng kết công tác Đội trong năm học 2011-2012.
 III. CHUẨN BỊ: 
1. Phương tiện: 
- Viết báo cáo sơ kết 
- Một số tiết mục văn nghệ
- Phân công trang trí .
 2. Tổ chức : 
- GVCN thông báo cho cả lớp nọi dung hoạt động , ra câu hỏi , yêu cầu hs tìm hiểu.
- Cử lớp trưởng điều kiển chương trình .
- Cử cán sự văn nghệ chuẩn bị 2 tiết mục văn nghệ .
IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Người điều kiển
 Nội dung
 Thời gian 
Lớp trưởng
 Giáo viên chủ nhiệm
- Lớp trưởng
1. Khởi động
 - Tuyên bố lí do .
 - Hát tập thể bài “ Lớp chúng mình đoàn kết”
 - Giới thiệu chương trình .
 + Sơ kết năm học
 + Bình bầu danh hiệu “ Cháu ngoan Bác Hồ”
2. Sơ kết năm học:
a. Về học lực :
 - Giỏi : ..... .. = . %
 - Khá: ....... .= .%
 - Trung bình : = ..%
 - Yếu :.......... .= . %
 " TB trở lên: .= . %
b. Về hạnh kiểm :
 - THĐĐ : ..27 =..100........%
 - CĐ : ....0....%
 ..................................................................
3.Bình xét danh hiệu “ Cháu ngoan Bác Hồ ’’
 *Tiêu chí : 
- Học lực đạt khá trở lên.
- Hạnh kiểm tốt
- Tham gia nhiệt tình, có kết quả cao trong các phong trào của lớp, của trường.
+ Danh sách:
1, 
2,
4. Thảo luận : 
- Người điều khiển cho các bạn thảo luận bổ sung về bản tổng kết năm học.
- Biểu quyết , thông qua một lần nữa danh sách Cháu ngoan Bác Hồ.
5. Bàn giao đội viên cho địa phương:
- Tổng số : 27
5 phút
 15 phút
10 phút
IV. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: ( 5 phút)
- GVCN nhắc nhở thêm các chỉ tiêu đã đạt được .
- Nhận xét giờ sinh hoạt .
- Tuyên bố kết thúc hoạt động .

Tài liệu đính kèm:

  • dochoat dong ngoai gio.doc