Môn: Đạo đức - Bài: Có trách nhiệm với về việc làm của mình (tiết 1)

Môn: Đạo đức - Bài: Có trách nhiệm với về việc làm của mình (tiết 1)

I. Mục đích, yêu cầu:

*Kiến thức: - Hiểu những việc làm của lớp lớn nhất trường.

*Kỹ năng: - Có ý thức học tập, rèn luyện.

*Thái độ: -Tự hào được là học sinh lớp 5, biết nhắc nhở các bạn cần có ý thức học tập, rèn luyện.

Các KNS cơ bản được giáo dục:

- Kĩ năng đảm trách nhiệm ( biết cân nhắc trước jhi nói hoặc hành động; khi làm diều gì sai, biết nhận v sữa chữa).

- Kĩ năng kiên định bảo vệ nh8ng4 ý kiến, việc lm đúng của bản thân).

- Kĩ năng tư duy phê phán ( biết phê phán, đánh giá những hành vi vô trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác).

 

doc 2 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 324Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Môn: Đạo đức - Bài: Có trách nhiệm với về việc làm của mình (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tuần: 03
MƠN: ĐẠO ĐỨC
Tiết: 03
Bài: CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI 
 VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (TIẾT 1)
I. Mục đích, yêu cầu:
*Kiến thức: - Hiểu những việc làm của lớp lớn nhất trường.
*Kỹ năng: - Có ý thức học tập, rèn luyện.
*Thái độ: -Tự hào được là học sinh lớp 5, biết nhắc nhở các bạn cần có ý thức học tập, rèn luyện.
Các KNS cơ bản được giáo dục:
Kĩ năng đảm trách nhiệm ( biết cân nhắc trước jhi nĩi hoặc hành động; khi làm diều gì sai, biết nhận và sữa chữa).
Kĩ năng kiên định bảo vệ nh8ng4 ý kiến, việc làm đúng của bản thân).
Kĩ năng tư duy phê phán ( biết phê phán, đánh giá những hành vi vơ trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác).
II. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực cĩ thể sử dụng:
Thảo luận nhĩm
Tranh luận
Xử lí tình huống
Đĩng vai.
III. Chuẩn bị:
 -Giáo viên: bảng ghi bài tập, một số câu chuyện về các bạn HS lớp 5
 -Học sinh: Xem trước bài, bảng con, phiếu.
V. Hoạt động dạy chủ yếu:
1.Ổn định lớp: 
2.Kiểm tra bài cũ: 
 - Các em cần làm gì để thể hiêïn mình là học sinh lớp 5
3.Bài mới:
 3.. BÀI MỚI: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi chú
 -Giới thiệu bài –ghi tựa.
 -Hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài:
Hoạt động1: Tìm hiểu truyện “Chuyện của bạn Đức”
*Cách tiến hành: 
- GV cho HS đọc thầm và suy nghĩ về câu chuyện. Sau đó yêu cầu 1-2 HS đọc to chuyện cho cả lớp cùng nghe.
- GV kết luận : Đức vô ý đá quả bóng vào bà Doan và chỉ có Đức với Hợp biết. Nhưng trong lòng Đức tự thấy phải có trách nhiệm về hành động của mình và suy nghĩ tìm cách giải quyết cho phù hợp nhất Các em đã đưa ra cho Đức một số giải quyết vừa có lí, vừa có tình. Qua câu chuyện của Đức, chúng ta đều cần ghi nhớ (trong SGK).
- GV mời 1-2 HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK.
Hoạt động 2: Làm bài tập 1 SGK
Cách tiến hành: 
- GV chia HS thành các nhóm nhỏ.
- Nêu yêu cầu bài tập 1 ở bảng phụ..
- Mời các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
* Kết luận: a, b, d, g là những biểu hiện của người sống có trách nhiệm; c, đ, e không phải là biểu hiện của người sống có trách nhiệm.
Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ (bài tập 2, SGK)
Cách tiến hành: 
- GV lần lượt nêu từng ý kiến ở bài tập 2.
- Yêu cầu một vài HS giải thích tại sao lại tán thành hoặc phản đối ý kiến đó.
* Kết luận:
- Tán thành ý kiến: (a), (đ);
- Không tán thành ý kiến: (b), (c), (d).
- HS nhắc lại, ghi tựa.
- HS thảo luận cả lớp theo ba câu hỏi trong SGK.
- Lắng nghe.
- 1 – 2 HS đọc phần Ghi nhớ SGK.
- 1 – 2 HS nhắc lại yêu cầu bài tập.
- Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
- Lắng nghe.
- HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu (theo quy ước).
- HS giải thích, lớp nhận xét, bổ sung.
4- Củng cố : 
- Bài gì? 
- Hỏi lại ND bài học
- GD: Có trách nhiệm về việc mình làm..
5-Dặn dò :
 -Chuẩn bị cho trò chơi đóng vai theo bài tập 3, SGK
Điều chỉnh bổ sung

Tài liệu đính kèm:

  • docdao duc 5 tuan 3.doc