Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 15 năm 2011

Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 15 năm 2011

I. Mục tiêu:

- Phát âm đúng tên người dân tộc ( Y Hoa, già Rok) trong bài, biết đọc diễn cảm với giọng phù hợp với nội dung từng đoạn.

- Hiểu nội dung bài: Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo, mong muốn con em mình được học hành.(trả lời được câu hỏi 1,2,3)

II. Đồ dùng dạy học:

 - Tranh trong SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc 36 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 02/06/2017 Lượt xem 286Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 15 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15 Ngày soạn: 26/11/2011
 Ngày giảng: Thứ hai, 28/11/2011
Tiết 2: Tập đọc
Đ29: Buôn chư lênh đón cô giáo
I. Mục tiêu:
- Phát âm đúng tên người dân tộc ( Y Hoa, già Rok) trong bài, biết đọc diễn cảm với giọng phù hợp với nội dung từng đoạn. 
- Hiểu nội dung bài: Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo, mong muốn con em mình được học hành.(trả lời được câu hỏi 1,2,3)
II. Đồ dùng dạy học: 
	- Tranh trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ:
- HS đọc thuộc lòng bài Hạt gạo làng ta trả lời các câu hỏi.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Luyện đọc:
- Gọi 1 HS đọc toàn bài..
- Cho HS chia đoạn.
- Cho HS đọc nối tiếp đoạn, GV kết hợp sửa lỗi phát âm và giải nghĩa từ khó.
- Cho HS luyện đọc đoạn trong nhóm.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- GV đọc diễn cảm toàn bài.
c. Tìm hiểu bài:
- Cho HS đọc từ đầu đến chém nhát dao:
+Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để làm gì?
+Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo trang trọng và thân tình như thế nào?
- Cho HS đọc đoạn còn lại:
+Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu “cái chữ”?
+ Tình cảm của cô giáo đối với người dân ở đây ntn?
+Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo và cái chữ nói lên điều gì?
+ Nội dung chính của bài là gì?
- GV chốt ý đúng, ghi bảng.
- Cho 1-2 HS nhắc lại.
d. Hướng dẫn đọc diễn cảm:
- Mời HS nối tiếp đọc bài.
- Cho cả lớp tìm giọng đọc cho mỗi đoạn.
- Cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn 3 trong nhóm.
- Cho HS thi đọc diễn cảm.
- 1HS đọc bài.
+ Đoạn 1: Từ đầu đến dành cho khách quý.
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến sau khi chém nhát dao.
+ Đoạn 3: Tiếp cho đến xem cái chữ nào!
+ Đoạn 4: Đoạn còn lại.
- HS luyện đọc nối tiếp đoạn 2 lần.
- HS đọc nhóm đôi.
- 1 HS đọc.
- HS lắng nghe.
- HS đọc và TLCH:
+ Cô giáo đến buôn để mở trường dạy học.
+ Mọi người đến rất đông khiến căn nhà sàn chật ních. Họ mặc quần áo như đi hội...
+ Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo rất trang trọng và thân tình.
- HS đọc.
+ Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem cái chữ. Mọi người im 
+ Cô giáo rất yêu quý mọi người dân ở buôn làng
- Người Tây Nguyên rất ham học, ham hiểu biết,
* ý chính: Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo, mong muốn con em mình được học hành. 
- HS đọc nối tiếp.
- HS tìm giọng đọc diễn cảm cho mỗi đoạn.
- HS luyện đọc diễn cảm.
- HS thi đọc diễn cảm.
4. Củng cố- dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn dò HS học ở nhà.
Tiết 3: Toán
Đ71: Luyện tập
I. Mục tiêu: Biết:
- Chia một số thập phân cho một số thập phân.
- Vận dụng để tìm x và giải bài toán có lời văn.
II. Đồ dùng dạy học: 
	- Bảng nhóm.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân.
3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài:
- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Luyện tập:
* Bài tập 1/a,b,c: Đặt tính rồi tính
- Mời 1 HS đọc đề bài.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán.
- Cho HS làm vào bảng con.
- GV nhận xét.
* Bài tập 2/ a:Tìm x
- Mời 1 HS nêu yêu cầu.
- Cho HS nêu cách làm.
- Cho HS làm vào nháp.
- Mời 1 HS lên bảng làm bài.
- Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài.
* Bài tập 3: 
- Mời 1 HS nêu yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán và tìm cách giải. 
- Cho HS làm vào vở.
- Mời một HS lên bảng chữa bài.
- Cả lớp và GV nhận xét.
- HS nêu YC.
Kết quả:
a) 4,5 b) 6,7 c) 1,18
- HS nêu YC. 
- 1 em lên bảng làm bài.
 x x 1,8 = 72 
 x = 72 : 1,8
 x = 40 
- HS nêu YC.
- HS làm bài vào vở.
Bài giải:
 Một lít dầu cân nặng số kg là:
 3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)
 5,32 kg dầu hoả có số lít là:
 5,32 : 0,76 = 7 (l)
 Đáp số: 7l dầu hoả.
4. Củng cố- dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về học kĩ lại cách so sánh hai phân số.
Buổi chiều
Tiết 1: Tập đọc
Đ29: ôn luyện buôn chư lênh đón cô giáo
I. Mục tiêu:
- Phát âm đúng tên người dân tộc (Y Hoa, già Rok) trong bài, biết đọc diễn cảm với giọng phù hợp với nội dung từng đoạn. 
- Hiểu nội dung bài : Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo, mong muốn con em mình được học hành.
II. Đồ dùng dạy học:
III. Các hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Dạy học bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Luyện đọc:
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn
- HS đọc nối tiếp đoạn của bài.
- Tổ chức cho hs luyện đọc theo nhóm.
- Thi đọc theo nhóm.
- Hs luyện đọc theo nhóm 3.
- Các nhóm thi đọc.
- Cho HS luyện đọc diễn cảm.
+ GV nhắc HS chú ý giọng đọc phù hợp với từng nhân vật.
- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.
+ GV nhận xét.
- Hs luyện đọc diễn cảm bài theo nhóm .
- HS thi đọc diễn cảm.
+ Cả lớp nhận xét, bình chọn.
c. Tìm hiểu bài:
? Em hãy cho biết ý nghĩa của bài là gì?
- Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo, mong muốn con em mình được học hành.
4. Củng cố- Dặn dò 
Nêu ý nghĩa bài. 
Chuẩn bị bài sau.
Tiết 3: Toán
Đ71: Luyện tập
I. Mục tiêu: Biết:
- Chia một số thập phân cho một số thập phân.
- Vận dụng để tìm x và giải bài toán có lời văn.
II. Đồ dùng dạy học: 
	- Bảng nhóm.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. ổn định tổ chức:	
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân.
3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài:
- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Luyện tập:
* Bài tập 1d (đầu tr72): Đặt tính rồi tính
- Mời 1 HS đọc đề bài.
- Cho HS làm vào bảng con.
- GV nhận xét.
* Bài tập 2/ b,c (đầu tr72): Tìm x
- Mời 1 HS nêu yêu cầu.
- Cho HS nêu cách làm.
- Cho HS làm vào nháp.
- Mời 2 HS lên bảng làm bài.
- Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài.
* Bài tập 4 (đầu tr72): 
- Mời 1 HS nêu yêu cầu.
- Cho HS làm vào vở.
- Mời một HS lên bảng chữa bài.
- Cả lớp và GV nhận xét.
- HS nêu YC.
Kết quả: d) 98,156 4,63 
 05 55 21,2
 0 926
 0
- HS nêu YC. 
 b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02 
 x x 0,34 = 1,2138
 x = 1,2138 : 0,34
 x = 3,57
c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08 
 x x 1,36 = 19,4208
 x =19,4208 : 1,36
 x = 14,28.
- HS nêu YC.
- HS làm bài vào vở.
 2180 3,7
 330 58,91
 340
 070
 33
 Vậy số dư của phép chia trên là 0,033 (nếu lấy 2 chữ số ở phần thập phân của thương).
4. Củng cố- dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về học kĩ lại cách so sánh hai phân số.
 Ngày soạn: 27/11/2011
 Ngày giảng: Thứ ba, 29/11/2011
Tiết 1: Toán
Đ72: Luyện tập chung
I. Mục tiêu: Biết:
	- Thực hiện các phép tính với số thập phân.
- So sánh các số thập phân.
- Vận dụng để tìm x.
II. Đồ dùng dạy học: 
	- Bảng nhóm
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:	
1. ổn định tổ chức:	
2. Kiểm tra bài cũ:- Nêu quy tắc chia một số tự nhiên cho một số thập phân, chia một số thập phân cho một số tự nhiên, chia một số thập phân cho một số thập phân.
3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài:
- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Luyện tập:
* Bài tập 1/a,b,c: Tính
- Mời 1 HS đọc đề bài.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán.
- Cho HS làm vào bảng con.
- GV nhận xét.
* Bài tập 2(cột 1): > < = ?
- Mời 1 HS nêu yêu cầu.
- Cho HS nêu cách làm.
- GV hướng dẫn HS chuyển các hỗn số thành số thập phân rồi thực hiện so sánh 2 số thập phân.
- Cho HS làm vào nháp.
- Mời 2HS lên bảng làm bài.
- Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài.
* Bài tập 4/a,c: Tìm x
- Mời 1 HS nêu yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS tìm cách giải. 
- Cho HS làm vào vở.
- GV thu 1 số bài chấm điểm, chữa bài.
* HS nêu YC.
- HS thực hiện vào bảng con.
Kết quả:
a) 450,07 b) 30,54 c) 107,08
* HS nêu YC. 
+) 4 4,35 
Ta có: = = 23 : 5 = 4,6 
Vậy > 4,35 
+) 14,0914
Ta có : 14== 14,1. Vậy 14,09 14,1
- HS nêu YC.
- HS làm bài vào vở. 
a) 0,8 x x = 1,2 x 10 
 0,8 x x = 12
 x = 12 : 0,8 
 x = 15
 c) 25 : x = 16 : 10 
 25 : x = 1,6
 x = 25 : 1,6
 x = 15,625
4. Củng cố- dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về học kĩ lại các quy tắc chia có liên quan đến số thập phân.
Tiết 2: Khoa học
Đ29 : thuỷ tinh
I. Mục tiêu:
	- Nhận biết một số tính chất của thuỷ tinh.
	- Nêu được công dụng của thuỷ tinh. 
	- Nêu được một số cách bảo quản các đồ dùng bằng thủy tinh.
II. Đồ dùng dạy học:
	- Hình và thông tin trang 60, 61 SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Xi măng thường được dùng để làm gì? Xi măng có tính chất gì? Tại sao phải bảo quản các bao xi măng cẩn thận, để nơi khô, thoáng khí?
3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
 b. Dạy bài mới: 
* Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận.
 Mục tiêu: HS phát hiện được một số tính chất và công dụng của thuỷ tinh thông thường.
 Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát các hình trang 60 SGK và dựa vào các câu hỏi trong SGK để hỏi và trả lời theo cặp:
+Kể tên một số đồ dùng được làm bằng thuỷ tinh?
+Thông thường, những đồ dùng bằng thuỷ tinh khi va chạm mạnh vào vật rắn sẽ thế nào?
- Mời đại diện các nhóm trình bày.
- GV kết luận: SGV-Tr, 111.
- HS thảo luận nhóm đôi theo yêu cầu của GV.
+Li, cốc, bóng đèn, kính đeo mắt,
+Sẽ bị vỡ khi va chạm mạnh.
- HS trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
*Hoạt động 2: Thực hành xử lý thông tin. 
 Mục tiêu: Giúp HS:
- Kể được tên các vật liệu được dùng để sản xuất ra thuỷ tinh.
- Nêu được tính chất, công dụng của thuỷ tinh thông thường và thuỷ tinh chất lượng cao.
 Cách tiến hành:
- Cho HS thảo luận nhóm 6. 
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thảo luận các câu hỏi:
+Thuỷ tinh có những tính chất gì?
+Loại thuỷ tinh chất lượng cao thường được dùng để làm gì?
+Nêu cách bảo quản những đồ dùng bằng thuỷ tinh?
- Mời đại diện các nhóm trình bày, mỗi nhóm trình bày một câu.
- Cho HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận: SGV-Tr.111.
- HS thảo luận nhóm 6 theo hướng dẫn của giáo viên.
+Thuỷ tinh trong suốt, không gỉ, cứng nhưng dễ vỡ. Thuỷ tinh không cháy, không hút ẩm và không bị a xít ăn mòn.
+Dùng để làm chai lọ trong phòng thí nghiệm, đồ dùng y tế, kính xây dựng,...
+ Cần nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhận xét.
4. Củng cố- dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học. 
- Nhắc HS về học bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 3: Luyện từ và câu
Đ29: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc
I. Mục tiêu:
- Hiểu nghĩa của từ hạnh phúc (BT1); tìm được từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ hạnh phúc, nêu được một số từ ngữ chứa tiếng phúc (BT2, BT3); xác định được yếu tố quan trọng nhất tạo nên một gia đình hạnh phúc (BT4).
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bảng nhóm, bút dạ.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ:- HS đọc lại đoạn văn tả mẹ cấy lúa, BT3 của tiế ... ại diện trình bày.
- HS lắng nghe.
- HS tự liên hệ.
- HS làm bài vào phiếu theo nhóm 6.
* Hãy đánh dấu nhân vào ở câu trả lời đúng.
+ Cung cấp thịt và trứng làm thực phẩm. 
+ Cung cấp chất bột đường. 
+ Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm. 
+ Đem lại nguồn thu nhập cho người chăn nuôi.
+ làm thức ăn cho vật nuôi.
+ Làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp.
+ Cung cấp phân bón cho cây trồng.
+ Xuất khẩu.
- Gọi các nhóm báo cáo kết quả. 
- GV và HS nhận xét, kết luận: Nuôi gà đem lại nguồn thu nhập cao
- Nhắc nhở HS có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.
- Gọi HS đọc mục ghi nhớ của bài.
4. Củng cố- Dặn dò:
 - Củng cố ND bài.
 - Nhận xét tiết học.
- Đại diện các nhóm báo cáo .
- 2,3 HS đọc.
***************************************************************** 
 Ngày soạn: 23/ 11 / 2010
 Ngày dạy: Thứ sáu ngày 26 / 11 / 2010
**********************************
Tiết 3: âm nhạc
(Đ/C nga dạy)
*************************************
Tiết 4: Địa lí
$ 15: thương mại và du lịch
I/ Mục tiêu: 
	- Nêu được một số đặc điểm nổi bật về thương mại và du lịch của nước ta:	+ Xuất khẩu: khoáng sản, hàng dệt may, nông sản, thủy sản, lâm sản; nhập khẩu: máy móc, thiết bị, nguyên và nhiên liệu, 
	- Ngành du lịch ở nước ta ngày càng phát triển.
	- Nhớ tên một số điểm du lịch Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, vịnh Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, 
II/ Đồ dùng dạy học:
	- Tranh ảnh về các chợ lớn, trung tâm tương mại,...
	- Bản đồ hành chính Việt Nam.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	1. ổn định tổ chức: Hát	
	2. Kiểm tra bài cũ: 
 - Cho HS nêu phần ghi nhớ bài 14. 
 3. Bài mới:
	* Giới thiệu bài: Trực tiếp
	* Dạy bài mới:	
a) Hoạt động thương mại:
 * Hoạt động 1: (Làm việc cá nhân)
- Cho HS đọc mục 1-SGK, trả lời câu hỏi:
+Thương mại gồm những hoạt động nào?
+Những địa phương nào có hoạt động thương mại phát triển nhất cả nước?
+Nêu vai trò của ngành thương mại?
+Kể tên các mặt hàng xuất, nhập khẩu chủ yếu của nước ta?
- HS trình bày kết quả.
- Cả lớp và GV nhận xét.
- GV kết luận: SGV-Tr.112.
b) Ngành du lịch: 
* Hoạt động 2: (Làm việc theo nhóm)
- Mời một HS đọc mục 2.
- GV cho HS trả lời các câu hỏi ở mục 2(SGK)và các câu hỏi sau theo nhóm 4.
+Cho biết vì sao những năm gần đây, lượng khách du lịch đến nước ta đã tăng lên?
+Kể tên các trung tâm du lịch lớn của nước ta?
- Mời đại diện các nhóm trình bày. 
- GV nhận xét, kết luận: SGV-Tr. 113
- HS đọc và TLCH:
+ Gồm có: nội thương và ngoại thương.
+ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
+ Nhờ có hoạt động thương mại mà sản phẩm của các ngành sản xuất đến tay người tiêu dùng.
+ Các mặt hàng xuất khẩu: khoáng sản, hàng công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp,
+ Các mặt hàng nhập khẩu: máy móc, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu,
- HS trình bày.
- HS đọc.
- HS thảo luận nhóm 4.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
	4. Củng cố- dặn dò: - HS đọc ghi nhớ.
 - GV nhận xét giờ học - Dặn dò HS học ở nhà. 
*************************************
Tiết 5: Sinh hoạt lớp
Nhận xét tuần 15
I. yêu cầu:
	- HS nhận ra những ưu điểm và tồn tại trong mọi hoạt động ở tuần 15.
- Biết phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại còn mắc.
II. Lên lớp:
1/ Nhận xét chung:
	- Duy trì tỷ lệ chuyên cần cao.
- HS đi học đúng giờ.
	- Thực hiện tốt nề nếp của trường, lớp.
- Việc học bài và chuẩn bị bài của HS có tiến bộ.
- Chữ viết của HS còn xấu.
- Vệ sinh lớp học sạch sẽ. Vệ sinh thân thể sạch sẽ.
- Tuyên dương: Thương, Nga, Đặng Thị Năm, Hương, Thắng, Vượng,
 *Tồn tại: 
	- Bên cạnh đó vẫn còn 1 số em nam ý thức tự học và tự rèn luyện còn chưa tốt như: Đại, Sínhc, ... 
	- Đi học quên đồ dùng, SGK: Đại
2/ Phương hướng tuần 16:
	- Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại của tuần 15.
- Tiếp tục rèn chữ và kỹ năng tính toán cho học sinh.
*****************************************************************
Thể dục
Tiết 29: bài thể dục phát triển chung -Trò chơi “Thỏ nhảy”
I/ Mục tiêu:
- Ôn bài thể dục phát triển chung yêu cầu thuộc bài và tập đúng kĩ thuật.
- Chơi trò chơi “Thỏ nhảy”. Yêu cầu chơi nhiệt tình và tương đối chủ động. 
II/ Địa điểm-Phương tiện.
 - Trên sân trường vệ sinh nơi tập.
 - Chuẩn bị một còi và kẻ sân chơi trò chơi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp.
1.Phần mở đầu.
- GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giờ học.
- Chạy vòng tròn quanh sân tập
- Khởi động xoay các khớp.
- Trò chơi : “Kết bạn”
2.Phần cơ bản.
*Ônbài thể dục phát triển chung.
- Lần 1: Tập từng động tác.
- Lần 2-3: Tập liên hoàn 7động tác.
- Thi xem tổ nào tập đúng và đẹp nhất.
*Trò chơi “Thỏ nhảy”
- GV tổ chức cho HS chơi như giờ trước.
3 Phần kết thúc.
- GV hướng dẫn học sinhtập một số động tác thả lỏng.
- GV cùng học sinh hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá giao bài tập về nhà.
5 phút
25 phút
5 phút
- ĐHNL.
 * * * * * * * *
GV * * * * * * * *
 * * * * * * * *
- ĐHTC.
- ĐHTL: GV @ 
 * * * * * * * 
 * * * * * * * 
* * * * * * *
- Lần 1-2 GV điều khiển
- Lần 3-4 cán sự điều khiển
- ĐHTL:
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
- ĐHTC: GV
 * * * * *
 * * * * *
- ĐHKT:
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Thể dục
Tiết 30: bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Thỏ nhảy”
I/ Mục tiêu
- Ôn bài thể dục phát triển chung y êu cầu hoàn thiện toàn bài.
- Chơi trò chơi “Thỏ nhảy”. Yêu cầu chơi nhiệt tình và chủ động 
II/ Địa điểm-Phương tiện.
 - Trên sân trường vệ sinh nơi tập.
 - Chuẩn bị một còi và kẻ sân chơi trò chơi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp.
1.Phần mở đầu.
- GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giờ học.
- Chạy vòng tròn quanh sân tập
- Khởi động xoay các khớp.
- Kiểm tra bài cũ. 
2.Phần cơ bản.
*Ônbài thể dục phát triển chung.
- Lần 1: Tập từng động tác.
- Lần 2-3: Tập liên hoàn 7động tác.
- Thi xem tổ nào tập đúng và đẹp nhất.
*Trò chơi “Thỏ nhảy”
- GV tổ chức cho HS chơi như giờ trước.
3 Phần kết thúc.
- GV hướng dẫn học sinh tập một số động tác thả lỏng.
- GV cùng học sinh hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá giao bài tập về nhà.
- Ôn bài thể dục.
5 phút
25 phút
5 phút
- ĐHNL.
 * * * * * * * *
GV * * * * * * * *
 * * * * * * * *
- ĐHTC.
- ĐHTL: GV @ 
 * * * * * * * 
 * * * * * * * 
* * * * * * *
- Lần 1-2 GV điều khiển
- Lần 3-4 cán sự điều khiển
- ĐHTL:
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
- ĐHTC: GV
 * * * * *
 * * * * *
- ĐHKT:
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Tiết 5: Mĩ thuật
$15:Vẽ tranh
Đề tài quân đội.
I/ Mục tiêu:
 -HS hiểu biết thêm về quân đội và những hoạt động của bộ đội trong chiến đấu, sản xuất và trong sinh hoạt hàng ngày.
 -HS vẽ được tranh về đề tài quân đội.
 -HS yêu quý kính trọng các cô các chú bộ đội.
II/Chuẩn bị.
 -Tranh ảnh về quân đội.
 -Một số bài vẽ về đề tài quân đội.
III/ Các hoạt động dạy –học.
1.Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
2.Bài mới.
 a.Giới thiệu bài.
 b..Hoạt động1: Tìm chọn nội dung đề tài.
-GV cho HS quan sát tranh ảnh đề tài quân đội.Gợi ý nhận xét.
C Hoạt động2: Cách vẽ tranh.
Cho HS xem một số bức tranh hoặc hình gợi ý để HS nhận ra cách vẽ tranh.
-GV hướng dẫn các bước vẽ tranh
+Sắp xếp các hình ảnh.
+Vẽ hình ảnh chính trước, vẽ hình ảnh phụ sau.
+Vẽ màu theo ý thích.
d.Hoạt động 3: thực hành.
-GV theo dõi giúp đỡ học sinh.
g.Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá.
-GV cùng HS chọn một số bài vẽ nhận xét , đánh giá theo cac tiêu chí:
+Nội dung: (rõ chủ đề)
+Bố cục: (có hình ảnh chính phụ)
+Hình ảnh:
 +Màu sắc:2
-GV tổng kết chung bài học.
- HS quan sát và nhận xét
-Tranh vẽ thường có hình ảnh các cô chú bộ đội.
-Những hình ảnh đặc trưng của quân đội:
súng ,xe ,pháo, máy bay
+HS nhớ lại cácHĐ chính.
+Dáng người khác nhau trong các hoạt động
+Khung cảnh chung.
-HS theo dõi.
-HS thực hành vẽ.
-Các nhóm trao đổi nhận xét đánh giá bài vẽ.
3-Dặn dò:
GV nhận xét giờ học, nhắc HS chuẩn bị bài sau.
Tiết 4: Kĩ thuật
$15: Cắt, khâu, thêu
 túi xách tay đơn giản (tiết2)
I/ Mục tiêu: 
HS cần phải :
Biết cách cắt, khâu, thêu trang trí túi xách tay đơn giản.
Cắt, khâu, thêu trang trí được túi xách tay đơn giản.
Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và khhả năng sáng tạo. HS yêu thích, tự hào với sản phẩm làm được.
II/ Đồ dùng dạy học: 
- Mẫu túi xách tay bằng vải có hình thêu trang trí ở mặt túi.
- Một số mẫu thêu đơn giản.
- Vật liệu và dụng cụ cần thiết.
+ Một mảnh vải trắng hoặc màu, kích thước 50 cm x 70 cm.
+ Kim khâu, kim thêu.
+ Phấn màu, thước kẻ, kéo, khung thêu, chỉ thêu các màu.
III/ Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
	1-Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng của HS.
	2-Bài mới:
	2.1-Giới thiệu bài:
	-Giới thiệu và nêu mục đích của tiết học.
 2.2-Hoạt động 1: Ôn lại các thao tác kĩ thuật.
-Nêu các bước cắt, khâu, thêu trang trí túi xách tay?
-Yêu cầu HS nêu cách thực hiện từng bước.
-Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung.
 2.3-Hoạt động 2: HS thực hành.
-GV kiểm tra sản phẩm HS đo, cắt ở giờ học trước.
-GV mời 2 HS nêu các yêu cầu của sản phẩm.
-GV nhận xét và nêu thời gian thực hành.
-Nhắc HS thêu trang trí trước rồi mới khâu các bộ phận của túi.
-HS thực hành thêu trang trí, khâu các bộ phận của túi xách tay. (theo nhóm)
-GV quan sát, uốn nắn, chỉ dẫn cho những HS còn lúng túng.
-HS nêu các bước thực hiện:
+Đo, cắt vải.
+Thêu trang trí trên vải.
+Khâu miệng túi.
+Khâu thân túi.
+Khâu quai túi.
+Đính quai túi vào miệng túi.
-HS nêu.
-HS nêu.
-HS thực hành theo hướng dẫn của GV.
	3-Củng cố, dặn dò: 
-GV nhận xét giờ học.
-Nhắc HS về nhà học bài và chuẩn bị bài để tiết sau tiếp tục thực hành và trưng bày, đánh giá sản phẩm.
Tiết 5: Âm nhạc.
$15: Ôn tập TĐN số 3, số 4 
Kể chuyện âm nhạc 
I/ Mục tiêu.
 -HS ôn tập đọc nhạc hát lời bài TĐN số 3, số 4, kết hợp với gõ nhịp, đánh nhịp.
 -HS đọc và nghe kể chuyện nghệ sĩ Cao Văn Lầu qua đó các em biết về một tài năng âm nhạc.
 II/ chuẩn bị.
 -SGK, nhạc cụ gõ.
 -Tranh ảnh minh hoạ.
 III/ các hoạt động dạy học chủ yếu.
phần mở đầu: 
 Giới thiệu nội dung bài học.
Phần hoạt động:
Nội dung 1: Ôn tập 2 bài hát.
*Hoạt động 1: Ôn tập đọc nhạc số 3, số 4.
*Bài tập đọc nhạc số 4: (Dạy tương tự như trên).
-
*Hoạt động 2: Kể chuyện âm nhạc.
-GV kể chuyện: Nghệ sĩ Cao Văn Lầu 
-HS ôn tập đọc nhạc số 3, số 4.
+Luyện tập cao độ : Đồ..Rê..Mi..Fa..son..La.
+Luyện tập tiết tấu:
-Đọc nhạc, hát kết hợp gõ đệm theo phách bài tập đọc nhạc số 3.
-HS trả lời câu hỏi về nội dung bài
3.Phần kết thúc.
. -Về nhà ôn bài ,chuẩn bị bài sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN TIEU HOC(27).doc