Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 21

Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 21

I.MỤC TIÊU:

 - Kể được một câu chuyện về việc làm của nhửng công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ công trình công cộng, các di tích lịch sử - văn hóa, hoặc một việc làm thể hiện ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ hoặc việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ .

II. CHUẨN BỊ :

- Bảng lớp viết đề bài.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

 

doc 3 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 02/06/2017 Lượt xem 187Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 21	 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY KEÅ CHUYEÄN 
Tiết 21	KÓ chuyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia.
I.MỤC TIÊU: 
 - Kể được một câu chuyện về việc làm của nhửng công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ công trình công cộng, các di tích lịch sử - văn hóa, hoặc một việc làm thể hiện ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ hoặc việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ . 
II. CHUẨN BỊ : 
Bảng lớp viết đề bài.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: Hát vui
2. Kiểm tra bài cũ : 
Kiểm tra 2 HS
Nhận xét, cho điểm
2HS kể chuyện về những tấm gương sống,làm việc theo...
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài: 
- HS lắng nghe
b. HDHS tìm hiểu yêu cầu của đề bài: 
Viết 3 đề bài lên bảng + gạch dưới những từ, ngữ quan trọng
1 HS đọc, lớp lắng nghe
1>Kể lại việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng,các di tích lịch sử văn hoá.
2>Kể lại việc làm thể hiện ý thức chấp hành luật Giao thông đường bộ.
3>Kể lại việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh liệt sĩ.
- 3 HS đọc gợi ý trong SGK
 - Nêu tên chuyện mình sẽ kể
- Lập nhanh dàn ý cho câu chuyện..
c. Thực hành kể chuyện và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện : 
- Cho HS kể chuyện theo nhóm
- HS kể trong nhóm + trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
 - HS kể chuyện theo nhóm 2 theo dàn ý đã lập + trao đổi về ý nghĩa câu chuyện theo nhóm 
- Cho HS thi kể trước lớp 
Nhận xét + khen những chuyện hay + khen HS kể hay
- HS kể và nêu ý nghĩa chuyện 
Lớp nhận xét 
4.Củng cố, dặn dò : 
Nhận xét tiết học
Dặn HS về nhà kể lại cho người thân nghe, xem bài Kể chuyện TUẦN 22 
HS lắng nghe
HS thực hiện
Tuaàn: 21	 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY TAÄP ÑOÏC
Tiết 41	TrÝ dòng song toµn.
I. MỤC TIÊU:
 - Đọc lưu loát, rành mạch; biết đọc diễn cảm bài văn, biết đọc phân biệt giọng các nhân vật. 
 - Hiểu các ý nghĩa : Ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước.(Trả lời được các câu hỏi trong SGK)
II. CHUẨN BỊ :
Bảng phụ (Ghi đoạn đối thoại mục III.4)
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: Hát vui
2. Bài cũ
Kiểm tra Nhà tài trợ đặc biệt của CM
Nhận xét + cho điểm 
1HS đọc + trả lời câu hỏi 2SGK/20
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài: 
 - Nêu MĐYC của tiết học.
HS lắng nghe
b. Luyện đọc : 
- GV chia 4 đoạn
 + Đoạn 1: Từ đầu đến hỏi cho ra lẽ
 + Đoạn 2:"Thám hoa...đền mạng Liễu 
 Thăng " 
 + Đoạn 3: "Lần khác...ám hại ông"
 + Đoạn 4: Còn lại
1 HS đọc cả bài
- HS dùng bút chì đánh dấu 
- Luyện đọc những từ ngữ dễ đọc sai
 - HS đọc nối tiếp
+ HS luyện đọc từ ngữ khó: song toàn, khóc lóc, ra lẽ, tử trận.
+ Đọc phần chú giải
- Luyện đọc câu
- GV đọc diễn cảm.
- HS đọc câu: "Chờ rất lâu/ mà vẫn không được nhà Minh cho tiếp kiến,/ông vờ khóc lóc rất thảm thiết."
1 ® 2 HS đọc cả bài 
 c. Tìm hiểu bài: ’
+ Ông Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ “góp giỗ Liễu Thăng”?
* Vờ khóc than vì không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ 5 đời...
+ Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh và đại thần nhà Minh?
*2 – 3 HS nhắc lại cuộc đối đáp.
+ Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh?
*Vua mắc mưu GVM...GVM còn lấy việc quân đội thua trên sông Bạch Đằng để đối lại nên làm vua giận...
+Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn?
* Nội dung chính của bài là gì?
* Vì GVM vừa mưu trí vừa bất khuất, để giữ thể diện dân tộc....ông dám đối lại 1 vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc.
(hs nêu - mục I)
 4. Luyện đọc diễn cảm : ’
Đưa bảng phụ ghi sẵn và hướng dẫn đọc đoạn đối thoại: " Chờ rất lâu...lễ vật sang cúng giỗ"
HS đọc theo hướng dẫn 
5 HS đọc phân vai
Cho HS thi đọc
GV nhận xét + khen nhóm đọc đúng, hay 
- HS thi đọc phân vai
Lớp nhận xét
4. Củng cố, dặn dò: 
Nhận xét tiết học.
Dặn HS về kể chuyện này cho người thân
HS lắng nghe 
HS thực hiện 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 5(44).doc