Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 29 năm 2011

Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 29 năm 2011

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Biết đọc diễn cảm bài văn.

- Hiểu ý nghĩa: Tỡnh bạn đẹp giữa Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta; đức hi sinh cao thượng của Ma-ri-ô. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Bảng phụ viết đoạn luyện đọc diễn cảm.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ:

- Nhận xột bài kiểm tra.

2. Bài mới:

 

doc 29 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 02/06/2017 Lượt xem 185Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 29 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26/03/2011
Thứ hai ngày 28 tháng 03 năm 2011
Tiết 1: chào cờ
Nhắc nhở đầu tuần
tiết 2: tập đọc
Một vụ đắm tàu
 Trang: 108 – 109 Theo A-MI-XI
i. Mục đích yêu cầu:
- Biết đọc diễn cảm bài văn. 
- Hiểu ý nghĩa: Tỡnh bạn đẹp giữa Ma-ri-ụ và Giu-li-ột-ta; đức hi sinh cao thượng của Ma-ri-ụ. (Trả lời được cỏc cõu hỏi trong SGK).
ii. Đồ dùng dạy học
Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Bảng phụ viết đoạn luyện đọc diễn cảm.
iii. hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ:
- Nhận xột bài kiểm tra.
2. Bài mới:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1) Giới thiệu bài : Sử dụng tranh minh hoạ và thụng tin khỏc.
2) Cỏc hoạt động
a) Hoạt động 1: Luyện đọc
GV mời 1 HS đọc cả bài.
1 HS đọc cả bài văn.
GV hướng dẫn chia đoạn; luyện đọc nối tiếp từng đoạn; lần 1 kết hợp luyện phỏt õm cỏc từ sai; lần 2 giải nghĩa từ mới.
HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn; luyện phỏt õm cỏc từ sai; tập giải nghĩa từ mới.
+ Từ: Li- vơ-pun, Ma-ri-ụ, Giu-li- ột-ta, súng,...
- Cho Hs luyện đọc theo cặp. Cho 1 cặp đọc thể hiện.
- HD Hs luyện đọc cõu dài.
+ Cõu: Giu-li- ột-ta bàng hoàng/ nhỡn Ma-ri-ụ đang đứng bờn mạn tàu, đầu ngửng cao, túc bay trước giú.//
Đoạn 1: Từ đầu sống với họ hàng.
Đoạn 2: tiếp theo băng cho bạn.
Đoạn 3: tiếp theo thật hỗn loạn.
Đoạn 4: tiếp theo tuyệt vọng.
Đoạn 5: phần cũn lại
GV hướng dẫn giọng đọc và đọc diễn cảm toàn bài.
HS chỳ ý theo dừi nghe và đọc thầm theo.
b) Hoạt động 2: Tỡm hiểu bài
Nờu hoàn cảnh và mục đớch chuyến đi của Ma-ri-ụ và Giu-li-ột-ta
- Ma-ri-ụ: bố mới mất, về quờ sống với họ hàng.
- Giu-li- ột-ta: đang trờn đường về nhà gặp lại bố mẹ.
Giu-li-ột-ta chăm súc Ma-ri-ụ như thế nào khi bạn bị thương?
... quỳ xuống bờn bạn, lau mỏu tờn trỏn bạn, dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trờn mỏi túc băng vết thương cho bạn.
Tai nạn bất ngờ xảy ra như thế nào?
HS đọc thầm đoạn 3 rồi trả lời.
Ma-ri-ụ phản ứng như thế nào khi những người trờn xuồng muốn nhận đứa bộ nhỏ hơn là cậu?
HS đọc thầm đoạn 5 rồi trả lời.
Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma-ri-ụ núi lờn điều gỡ về cậu bộ?
Ma-ri-ụ cú tõm hồn cao thượng, nhường sự sống cho bạn, hi sinh cả bản thõn vỡ bạn.
Hóy nờu cảm nghĩ của em về hai nhõn vật chớnh trong truyện.
HS sử dụng sự hiểu biết của mỡnh để trả lời.
GV gợi ý HS nờu nội dung chớnh bài đọc trờn.
( Như mục I)
c) Hoạt động 3: HD đọc diễn cảm
GV hướng dẫn cỏch đọc diễn cảm từng đoạn và toàn bài, gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn.
HS chỳ ý GV hướng dẫn, sau đú 5 HS luyện đọc nối tiếp diễn cảm từng đoạn.
Hướng dẫn đọc kĩ đoạn sau :
Chiếc xuồng cuối cựng được hạ xuống “Vĩnh biệt Ma-ri-ụ !”
+ GV hướng dẫn cỏch đọc.
+ HS chỳ ý theo dừi
+ Cho HS luyện đọc theo cặp.
+ HS luyện đọc theo cặp.
+ Tổ cho HS đọc và thi đọc diễn cảm.
+ HS đọc và thi đọc diễn cảm.
 4. Củng cố- Dặn dũ:
 - GV nhận xột tiết học.	
- Yờu cầu HS về nhà đọc bài nhiều lần.
- Dặn HS về nhà đọc trước bài Con gỏi.
tiết 3: đạo đức
Em tìm hiểu về liên hợp quốc (Tiết 2)
I. Mục tiêu: Sau khi học bài này, học sinh:
 - Cú hiểu biết ban đầu, đơn giản về tổ chức Liờn Hợp Quốc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này.
 - Cú thỏi độ tụn trọng cỏc cơ quan Liờn Hợp Quốc đang làm việc tại VN
 *HS khỏ, giỏi: Kể được một số việc làm của cỏc cơ quan Liờn Hợp Quốc ở VN hoặc ở địa phương
* Lấy chứng cứ 3 (NX9) (nửa lớp)
* GDBVMT: Liên hệ về một số hoạt động của Liờn Hợp Quốc trong lĩnh vực BVMT ở Việt Nam và trên thế giới.
II. Đồ dùng dạy học - GV: Thông tin tham khảo phần phụ lục SGV trang 71.
- HS: Hình trong SGK. 
III. hoạt động dạy học
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1) Giới thiệu bài : GV nờu mục đớch, yờu cầu của tiết học.
2) Cỏc hoạt động
a) Hoạt động 1: Trũ chơi “Phúng viờn” – BT2, SGK.
GV phõn cụng một số HS thay nhau đúng vai phúng viờn và tiến hành phỏng vấn cỏc bạn trong lớp về cỏc vấn đề cú liờn đến tổ chức Liờn Hợp Quốc.
HS chơi trũ “Phúng viờn”. Cú thể hỏi : 
+ Liờn Hợp Quốc được hỡnh thành khi nào?
+ Trụ sở Liờn Hợp Quốc đúng ở đõu?
+ Việt Nam là thành viờn của Liờn Hợp Quốc khi nào?
GV yờu cầu HS khỏ, giỏi kể tờn một số việc làm của cỏc cơ quan Liờn Hợp Quốc ở Việt Nam hoặc ở trờn thế giới, đặc biệt về việc BVMT.
HS khỏ, giỏi kể.
Vớ dụ: Cụng ước Quốc tế về Quyền trẻ em, 
b) Hoạt động 2: Trỡnh bày sản phẩm
GV hướng dẫn HS trỡnh bày trước lớp cỏc tranh ảnh, bài bỏo, bài viết, bài hỏt, núi về Liờn Hợp Quốc.
HS trỡnh bày trước lớp, HS khỏc chỳ ý theo dừi, nhận xột.
GV tổng kết, đỏnh giỏ việc làm của HS.
3) Nhận xột, dặn dũ
GV nhận xột tiết học.
Dặn HS chuẩn bị tiết học sau Bảo vệ tài nguyờn thiờn nhiờn.
tiết 4: toán
Tiết 141: Ôn tập về phân số (tiếp theo)
I. Mục tiêu
- Biết xỏc định phõn số; biết so sỏnh, sắp xếp cỏc phõn số theo thứ tự.
- Hs đại trà làm được các bài tâp1, 2, 4, 5a. Hs khá giỏi làm được hết các bài trong sgk.
II. hoat động dạy học
 1. Kiểm tra bài cũ:
- Nhận xột bài kiểm tra.
2. Bài mới:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Bài 1 : Khoanh vào chữ đặt trước cõu trả lời đỳng :
- Yờu cầu HS đọc đề toỏn quan sỏt hỡnh sau đú nờu miệng.
- Gọi HS nờu kết quả và giải thớch.
- HS quan sỏt hỡnh vẽ rồi nờu kết quả.
- Khoanh vào D. , vỡ 7 phần đó tụ màu 3 phần 7.
Bài 2 : Khoanh vào chữ đặt trước cõu trả lời đỳng :
- Yờu cầu HS đọc đề toỏn và tự làm nhỏp sau đú nờu kết quả và cỏch làm.
- HS đọc bài toỏn rồi tự làm nhỏp.
- Khoanh vào B. Vỡ số viờn bi là 
20 = 5 (viờn bi), đú chớnh là 5 viờn bi đỏ.
Bài 3 : (HS khỏ, giỏi)
Tỡm cỏc phõn số bằng nhau trong cỏc phõn số đó cho.
- Yờu cầu HS đọc đề toỏn và tự làm .
- HS đọc đề toỏn và tự làm vào bảng con hoặc vở nhỏp.
- Cả lớp nhận xột và thống nhất kết quả :
Bài 4 : So sỏnh cỏc phõn số
- Yờu cầu HS đọc đề toỏn và tự làm vào vở.
- Gọi HS lờn bảng trỡnh bày cỏch làm.
- HS đọc đề toỏn và tự làm vào vở.
- 3 HS lờn bảng trỡnh bày cỏch làm. Cú thể làm như sau :
a) ; , 
vỡ nờn.
b) Vỡ hai phõn số cựng tử số, mà 8 < 9 
nờn .
c) Vỡ và nờn 
Bài 5 : a (b : HS khỏ, giỏi)
- Cho HS tự làm sau đú trỡnh bày miệng.
a) Yờu cầu HS viết cỏc phõn số theo thứ tự từ bộ đến lớn.
b) Yờu cầu HS viết cỏc phõn số theo thứ tự từ lớn đến bộ.
- GV nhận xột, chấm một số vở.
- HS đọc đề toỏn và tự làm vào vở.
a) Kết quả : 
b) Kết quả : .
 4. Củng cố:
 - Nờu cỏch so sỏnh phõn số.
 	- Khi nào phõn số lớn hơn 1.
	- Khi nào phõn số nhỏ hơn 1.
 5. Dặn dũ:
- GV nhận xột tiết học.
- Về nhà học bài.
 - Dặn HS chuẩn bị tiết học sau ễn tập về số thập phõn (Trang 150
tiết 5: âm nhạc
Ôn tập TĐN số 7 số 8 - Nghe nhạc 
A/Mục tiêu: 
 - Biết hát lại những bài hát đã học. 
 - Tập biểu diễn.
 - Biết đọc nhạc và ghép lời bài TĐN số 7 số 8
 - Nghe 1 bài dân ca hoặc 1 trích đoạn nhạc không lời
B/Chuẩn bị
 - Đàn phím điện tử hoặc kèn Me lo di on 
 - Tranh âm nhạc lớp 5 tờ số 7 & 8
C/Các hoạt động dạy học chủ yếu
 I.Phần mở đầu 
 1.Kiểm tra: Gọi hoặc lấy tinh thần xung phong của 1-2 HS lên bảng hát bài 1 trong 2 bài hát đã ôn tập ở tiết 24. gọi 1-2 HS khác nhận xét GV nhận xét. 
 2.Giới thiệu bài mới:- Ôn tập TĐN số 7 số 8. 
 - Nghe nhạc ghi tiêu đề bài dạy lên bảng
II.Phần hoạt động dạy học
 Nội dung
 Hoạt động của thày
 Hoạt động của trò
1.Nội dung 1
-Ôn tập 2 bài TĐN số 7 và số 8.
2. Nội dung 2
- Nghe nhạc. 
- Cho HS ôn tập lần lượt từng bài, TĐN số 7 trước số 8 sau. cho HS luyện tập cao độ, tiết tấu, ôn tập đọc nhạc ghép hát lời, và kết hợp vỗ tay,hoặc gõ đệm theo nhịp, theo phách,theo tiết tấu và 2 âm sắc 
- Cho 1 số HS đọc nhạc cá nhân ghép hát lời và gõ đệm.
- GV cho HS nghe bài số 21 ở đĩa CD bài hát lớp 5 ‘‘Duyên quan họ’’
- GV cho HS nghe bài hát, giới thiệu nội dung, xuất sứ,
- Cho HS thảo luận hội ý.
- Cho HS nghe lại 
- Thực hiện theo sự điều hành của GV
-Thực hiện.
- Nghe nhạc.
- Nghe giới thiệu bài nhạc.
- Thảo luận hội ý
- Nghe lại bài nhạc.
III.Phần kết thúc: GV bắt nhịp cho HS cả lớp đọc lại 2 bài TĐN 1 lần dặn HS về nhà học bài
Ngày soạn: 27/03/2011
Thứ ba ngày 29 tháng 03 năm 2011
tiết 1: luyện từ và câu
Ôn tập về dấu câu
(Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
I. Mục đích yêu cầu:
- Tỡm được cỏc dấu chấm, chấm hỏi, chấm than trong mẩu chuyện (BT1).
 - Đặt đỳng cỏc dấu chấm và viết hoa những từ đầu cõu, sau dấu chấm (BT2). 
 - Sửa được dấu cõu cho đỳng (BT3).
II. Đồ dùng dạy học 
- Bảng phụ cho BT3.
III. hoạt động dạy học
 1. Kiểm tra bài cũ:
 Nờu cỏc loại dấu cõu đó học
 2. Bài mới:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
a) Hoạt động 1 : Bài tập 1/Trang 110
GV gọi HS đọc yờu cầu, hướng dẫn làm nhẩm sau đú nờu kết quả.
Lời giải :
 + Dấu chấm: đặt cuối cõu 1, 2, 9 dựng để kết thỳc cõu kể (Cõu 3, 6, 8, 10 cũng là cõu kể, nhưng cuối cõu đặt dấu hai chấm để dẫn lời núi nhõn vật).
+ Dấu chấm hỏi: đặt ở cuối cõu 7, 11 dựng để kết thỳc cỏc cõu hỏi.
+ Dấu chấm than: đặt ở cuối cõu 4, 5 dựng để kết thỳc cõu cảm (cõu 4), cõu khiến (cõu 5).
HS làm bài cỏ nhõn, sau đú trỡnh bày.
b) Hoạt động 2 : Bài tập 2/Trang 111
GV hướng dẫn HS làm bài theo nhúm đụi vào vở.
Lời giải :
1) Thành phố là thiờn đường của phụ nữ./2) Ở đõy, đàn ụng đẫy đà, mạnh mẽ./3) Trong mỗi gia đỡnh, tạ ơn đấng tối cao.
4) Nhưng điều đỏng núi phụ nữ./5) Trong bậc thang xó hội đàn ụng./6) Điều này thể hiện của xó hội./7) Chẳng hạn, cũn đàn ụng : 70 pờ-xụ./8) Nhiều chàng trai con gỏi.
HS làm bài theo nhúm đụi, sau đú trỡnh bày.
c) Hoạt động 3 : Bài tập 3/Trang 111
GV đớnh bảng phụ lờn bảng cú viết sẵn nội dung BT3, GV hướng dẫn và yờu cầu HS tự làm vào vở.
HS chỳ ý GV hướng dẫn, sau đú làm bài cỏ nhõn vào vở.
Gọi HS trỡnh bày kết quả.
Lời giải :
Cõu 1 : sửa thành cõu hỏi (Hựng này, được mấy điểm ?)
Cõu 2 : là cõu kể, dấu chấm dựng đỳng
Cõu 3 : sửa thành cõu hỏi (Nghĩa là sao ?)
Cõu 4 : sửa thành cõu kể là dấu chấm (Vẫn đang hoà khụng – khụng.)
Phần cũn lại dựng đỳng
HS trỡnh bày kết quả bài làm.
GV hỏi HS về nội dung cõu chuyện vui trờn.
Hựng được 0 điểm cả hai bài kiểm tra Tiếng Việt và Toỏn.
 4. Củng cố - Dặn dũ: 
 - GV yờu cầu HS nờu lại dấu hiệu nhận biết cõu và tỏc dụng của dấu cõu vừa ụn.
 - Dặn HS ghi nhớ kiến thức vừa học. 
 - Chuẩn bị bài ễn tập về dấu cõu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than).
tiết 2: toán
Ôn tập về số thập phân150.
I. Mục tiêu 
- Biết cỏch đọc, viết số thập phõn và so sỏnh cỏc số thập phõn. 
- Hs đại trà làm được các bài tâp1, 2, 4a, 5. Hs khá giỏi làm được hết các bài trong sgk.
II. họat động dạy học
 1. Kiểm tra bài cũ: Yờu cầu HS lờn làm bài 5b
2. Bài mới:
Hoạt động của ... .
III. hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ:
- Cho vớ dụ về một bảng số liệu.
- Nhận xột ghi điểm.
2. Bài mới:
HS 1: Trỡnh bày về đặc điểm dõn cư.
HS 2: Xỏc định nước Hoa Kỡ trờn bản đồ và một số hoạt động kinh tế của Hoa Kỡ.
Xỏc định nước Hoa Kỡ trờn bản đồ và một số hoạt động kinh tế của Hoa Kỡ.
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu bài : GV nờu mục đớch, yờu cầu của tiết học.
a) Hoạt động 1 : Vị trớ địa lớ, giới hạn chõu Đại Dương
Làm việc nhúm đụi
GV hướng dẫn HS quan sỏt hỡnh 1 và sử dụng quả Địa cầu để xỏc định lục địa ễ-xtrõy-li-a nằm ở bỏn cầu nào?
Lục địa ễ-xtrõy-li-a nằm ở bỏn cầu Nam, HS xỏc định trờn quả Địa cầu.
Đọc tờn cỏc đảo, quần đảo thuộc chõu Đại Dương.
HS quan sỏt hỡnh 1 để nờu.
b) Hoạt động 2 : Đặc điểm tự nhiờn chõu Đại Dương
Làm việc cỏ nhõn
GV hướng dẫn HS làm việc để hoàn thành bảng 
HS đọc thụng tin trong SGK, sau đú phỏt biểu.
c) Hoạt động 3: Dõn cư và hoạt động kinh tế chõu Đại Dương
Làm việc cả lớp
Về số dõn, chõu Đại Dương cú gỡ khỏc cỏc chõu lục khỏc?
Cú số dõn ớt nhất, dõn cư chủ yếu là người da trắng, trờn cỏc đảo dõn cư chủ yếu là người bản địa cú da màu sẫm, mắt đen, túc xoăn.
Yờu cầu HS nờu một số đặc điểm về kinh tế (cụng nghiệp, nụng nghiệp).
Liờn hệ: ễ-xtrõy-li-a ngành CN năng lượng là một trong những ngành phỏt triển mạnh...
Em hãy kể những việc làm để tiết kiệm năng lượng?
Nụng nghiệp: xuất khẩu lụng cừu, len, thịt bũ và sữa.
Cụng nghiệp: năng lượng, khai khoỏng, luyện kim, chế tạo mỏy, chế biến thực phẩm.
d) Hoạt động 4: Chõu Nam Cực
Làm việc theo nhúm
GV hướng dẫn HS quan sỏt hỡnh 4, sử dụng quả Địa cầu để xỏc định vị trớ, giới hạn của chõu Nam Cực.
Nằm ở vựng địa cực, được bao bộc bởi Đại Tõy Dương, Ấn Độ Dương, Thỏi Bỡnh Dương.
Đặc điểm về tự nhiờn.
Chõu lục lạnh nhất thế giới, quanh năm dưới 00C. Toàn bộ bề mặt băng dày, động vật chủ yếu là chim cỏnh cụt.
 4. Củng cố: - GV kết luận nội dung bài học như SGK, gọi HS nhắc lại. 
 5. Dặn dũ:- GV nhận xột tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị tiết học sau Cỏc đại dương trờn thế giới
Tiết 6: hoạt động ngoài giờ
Tổ chức cho học sinh sưu tầm tranh ảnh, tư liệu cuộc sống của thiếu nhi các nước trên thế giới. Tổ chức hội vui học tập câu lạc bộ khoa học, nghệ thuật...
mục tiêu:
- Biết sưu tầm tranh ảnh, tư liệu cuộc sống của thiếu nhi các nước trên thế giới.
- Hiểu ý nghĩa của việc sưu tầm tranh ảnh, tư liệu cuộc sống của thiếu nhi các.
- Có tháI độ yêu quý bạn bè.
 2. thời gian, địa điểm:
 Thời gian: chiều thứ năm
 Địa điểm: trong lớp học.
đối tượng:
 Số lượng 4: lớp 5
chuẩn bị cho hoạt động:
Phương tiện:
Tổ chức:
nội dung và hình thức hoạt động:
Nội dung:
Hình thức hoạt động:
tiến hành hoạt động:
Nội dung
Hình thức tổ chức
- GV nêu yêu cầu sưu tầm tranh ảnh, tư liệu cuộc sống của thiếu nhi các nước trên thế giới cho Hs thực hiện.
- GV nói về ý nghĩa của việc sưu tầm tranh ảnh, tư liệu cuộc sống của thiếu nhi các nước trên thế giới.
- Phát động phong trào hội vui học tập.
- Hs nghe và thực hiện.
- Hs nghe.
- Hs hưởng ứng.
kết thúc hoạt động:
GV nhận xét tiết học. Tinh thần học tập của HS.
Ngày soạn: 30/03/2011
Thứ sáu ngày 01 tháng 04 năm 2011
tiết 1: luyện từ và câu
Ôn tập về dấu câu 
(Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
I. Mục đích yêu cầu:
- Tỡm được dấu cõu thớch hợp để điền vào đoạn văn (BT1); chữa được cỏc dấu cõu dựng sai và lớ giải được tại sao lại chữa như vậy (BT2); đặt cõu và dựng dấu cõu thớch hợp (BT3).
II. Đồ dùng dạy học 
- Bảng phụ viết nội dung mẩu chuyện vui ở BT1, BT2.
- Bảng phụ để HS làm BT3. 
III. hoạt động dạy học
 1. Kiểm tra bài cũ:- GV đưa ra bài tập, yờu cầu HS điền dấu cõu hoặc chữa lại cỏc dấu cõu dựng sai, giải thớch vỡ sao chữa lại như vậy.
2. Bài mới:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
a) Hoạt động 1: Bài tập 1/Trang 115
Cho HS đọc yờu cầu và làm vào vở, phỏt bảng phụ cho 1 em làm.
Lời giải:
Tựng bảo Vinh:
- Chơi cờ ca-rụ đi!
- Để tớ thua à? Cậu cao thủ lắm!
- A! Tớ cho cậu xem cỏi này. Hay lắm!
Vừa núi, Tựng vừa mở tủ lấy ra quyển ảnh lưu niệm gia đỡnh đưa cho Vinh xem.
- Ảnh chụp cậu lỳc lờn mấy tuổi mà nom ngộ thế?
- Cậu nhằm to rồi! Tớ đõu mà tớ! ễng tớ đấy!
- ễng cậu?
- Ừ! ễng tớ ngày cũn bộ mà. Ai cũng bảo tớ giống ụng nhất nhà.
HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng phụ sau đú trỡnh bày.
b) Hoạt động 2 : Bài tập 2/Trang 115
* Mục tiờu: Chữa được cỏc dấu cõu dựng sai và lớ giải được tại sao lại chữa như vậy.
* Tiến hành:
Tổ chức cho HS làm việc nhúm đụi. Phỏt bảng phụ cho 1 nhúm HS làm.
HS làm việc nhúm đụi, sau đú trỡnh bày.
Lời giải:
Cỏc cõu sai
Sửa lại
Nam: 1/ Tớ vừa bị mẹ mắng vỡ toàn đễ chị phải giặt giỳp quần ỏo.
Cõu 1, 2, 3 dựng đỳng dấu cõu.
Hựng: 2/ Thế à? 3/ Tớ thỡ chẳng bao giờ nhờ chị giặt quần ỏo.
Nam: 4/ Chà. 5/ Cậu tự giặt lấy cơ à! 6/ Giỏi thật đấy?
4/ Chà! 5/ Cậu tự giặt lấy cơ à?
6/ Giỏi thật đấy!
Hựng: 7/ Khụng? 8/ Tớ khụng cú chị, đành nhờ anh tớ giặt giỳp!
7/ Khụng! 8/ Tớ khụng cú chị, đành nhờ anh tớ giặt giỳp.
Nam : !!!
Dựng đỳng.
c) Hoạt động 3 : Bài tập 3/Trang 116
Theo nội dung được nờu trong cỏc ý a, b, c, d em cần đặt cõu với những dấu cõu nào?
HS trả lời :
a/ Đặt cõu khiến, sử dụng dấu “!”.
b/ Đặt cõu hỏi, sử dụng dấu “?”.
c/ Đặt cõu cảm, sử dụng dấu “!”.
d/ Đặt cõu cảm, sử dụng dấu “!”.
GV yờu cầu HS đặt cõu vào vở, sau đú gọi HS đọc, nhận xột, chấm điểm.
HS làm bài cỏ nhõn - đặt một cõu với yờu cầu trờn.
4. Củng cố:
 - GV yờu cầu HS nờu lại dấu hiệu nhận biết cõu và tỏc dụng của dấu cõu vừa ụn.
 5. Dặn dũ:
-Dặn HS ghi nhớ kiến thức vừa học.
-Chuẩn bị bài Mở rộng vốn từ: Nam và nữ.
tiết 2: toán
Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng( Tiếp theo)
I. Mục tiêu
- Viết số đo độ dài và số đo khối lượng dưới dạng số thập phõn.
- Biết mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đo khối lượng thụng dụng.
- Hs đại trà làm được các bài tâp1a, 2, 3. Hs khá giỏi làm được hết các bài trong sgk.
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ; bảng con.
III. hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ:
- Hai đơn vị đo khối lượng gần kề nhau hơn kộm nhau bao nhiờu lần?
- Muối đổi từ đơn vị này sang đơn vị kia gần kề nhau ta làm thế nào?
- Nhận xột ghi điểm.
2. Bài mới:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Bài 1: (b: HS khỏ, giỏi)
Viết cỏc số đo dưới dạng số thập phõn
- Yờu cầu HS tự làm vào vở rồi chữa.
- GV gọi HS nhận xột, sửa chữa. Yờu cầu HS trỡnh bày cỏch làm.
- HS tự làm vào vở, 1 HS lờn bảng phụ.
- Cả lớp nhận xột, thống nhất kết quả đỳng:
a) 4km 382m = 4,382km; 
2km 79m = 2,079km; 
700m = 0,700km = 0,7km.
b) 7m 4dm = 7,4m; 5m 9cm = 5,09m ; 
5m 75mm = 5,075m.
Bài 2: Viết cỏc số đo dưới dạng số thập phõn
Thực hiện như bài 1.
Kết quả : 
a) 2kg 350g = 2,350kg = 2,35kg; 
1kg 65g = 1,065kg.
b) 8 tấn 760kg = 8,760 tấn = 8,76 tấn 
2 tấn 77kg = 2,077 tấn.
Bài 3: Viết số thớch hợp vào chỗ chấm
- Cho HS thực hiện nhỏp rồi nờu kết quả.
- GV gọi HS đọc kết quả, nhận xột, sửa chữa. 
- Cả lớp làm nhỏp, 1 HS làm bảng phụ.
- HS trỡnh bày cỏch làm của mỡnh.
Kết quả :
a) 0,5m = 0,50m = 50cm;
b) 0,075km = 75m;
c) 0,064kg = 64g;
d) 0,08 tấn = 0,080 tấn = 80kg.
Bài 4 : (HS khỏ, giỏi)
Viết số thớch hợp vào chỗ chấm
Yờu cầu HS làm vào vở nhỏp. 
Kết quả:
a) 3576m = 3,576km;
b) 53cm = 0,53m;
c) 5360kg = 5,360 tấn = 5,36 tấn;
d) 657g = 0,657kg.
 4. Củng cố: - Nờu nội dung ụn tập.
 5. Dặn dũ:
- GV nhận xột tiết học.
- Về nhà xem lại cỏc bài tập.
 - Dặn HS chuẩn bị tiết học sau ễn tập về đo diện tớch
tiết 3: tập làm văn
Trả bài văn tả cây cối
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết rỳt kinh nghiệm về cỏch viết bài văn tả cõy cối.
- Nhận biết và sửa lỗi trong bài.
- Viết lại được một đoạn văn cho đỳng hoặc hay hơn.
II. Đồ dùng dạy học: 
Bảng phụ viết 5 đề bài của tiết Kiểm tra viết; một số lỗi điển hỡnh cần chữa chung trước lớp.
III. hoạt động dạy học
 1. Kiểm tra bài cũ:- GV gọi 2 tốp HS phõn vai đọc lại màn kịch của tiết tập làm trước.
2. Bài mới:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1) Giới thiệu bài : GV nờu mục đớch, yờu cầu của tiết học.
2) Cỏc hoạt động 
a) Hoạt động 1 : Nhận xột kết quả bài viết
* Mục tiờu : Biết rỳt kinh nghiệm về cỏch viết bài văn tả cõy cối.
* Tiến hành :
GV mở bảng phụ đó viết 5 đề bài của tiết Kiểm tra viết, hướng dẫn HS xỏc định rừ yờu cầu đề bài ; một số lỗi điển hỡnh.
- HS quan sỏt 
Nhận xột chung về kết quả bài viết cả lớp
Những ưu điểm chớnh.
- Lắng nghe
Những thiếu sút, hạn chế.
Thụng bỏo điểm số cụ thể
b) Hoạt động 2 : Hướng dẫn chữa lỗi
* Mục tiờu : Nhận biết và sửa lỗi trong bài ; viết lại được một đoạn văn cho đỳng hoặc hay hơn.
* Tiến hành :
GV phỏt bài viết cho từng HS.
Hướng dẫn chữa lỗi chung
GV chỉ cỏc lỗi cần chữa đó viết trờn bảng phụ.
Một số HS lờn bảng chữa lần lượt từng lỗi. Cả lớp tự chữa vào vở.
Cả lớp trao đổi về bài chữa.
HD chữa lỗi trong bài
HS đọc lời nhận xột của GV và sửa lỗi, đổi vở cho bạn bờn cạnh để rà soỏt lỗi.
HD học tập những đoạn văn, bài văn hay
GV đọc cho HS nghe những đoạn văn, bài văn hay và hướng dẫn HS tỡm hiểu.
HS trao đổi, tỡm hiểu chỗ hay cần học tập.
HD viết lại một đoạn văn cho hay hơn
GV hướng dẫn HS viết vào vở, sau đú đọc trước lớp, GV nhận xột, đỏnh giỏ.
HS tự viết đoạn văn vào vở, sau đú đọc trước lớp.
 4. Củng cố: - GV mở rộng, giỏo dục HS qua cõu chuyện trờn. 
 5. Dặn dũ: - GV nhận xột tiết học.
 - Yờu cầu HS nào viết bài chưa đạt hoặc chưa hay về nhà hoàn chỉnh lại. Dặn HS chuẩn bị đọc trước nội dung tiết TLV tuần 30 ễn tập về tả con vật – chọn quan sỏt trước hỡnh dỏng, hoạt động của con vật em yờu thớch. 
tiết 4: mĩ thuật
tiết 5: sinh hoạt lớp tuần 29
I. Mục tiờu:
- Đỏnh giỏ cỏc hoạt đó làm được trong tuần qua.
- Phương hướng tuần tới.
- Học sinh thấy được ưu điểm, khuyết điểm của mỡnh để khắc phục , phỏt huy.
II. Chuẩn bị:
 - Nội dung.
III. Cỏc hoạt động dạy học:
Hoạt động của giỏo viờn 
Hoạt động của học sinh 
1. ổn định: Hỏt
2. Tiến hành
a. Nhận xột cỏc hoạt động tuần qua.
- Cho học sinh nhận xột hoạt động tuần qua.
- GV đỏnh giỏ chung ưu điềm, khuyết điểm.
- Tuyờn dương cỏc cỏ nhõn, tổ cú nhiều thành tớch.
3. Phương hướng tuần tới.
 - Học chương trỡnh tuần 30
 - Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu
- Lao động vệ sinh trường lớp.
4. Sinh hoạt văn nghệ:
- Cả lớp hỏt, mỳa những bài hỏt và trũ chơi theo chủ điểm 
- Nghe
- Cỏc tổ trưởng lờn nhận xột những việc đó làm được của tổ mỡnh
- Lớp trưởng đỏnh giỏ.
- HS lắng nghe và thực hiợ̀n
- HS thực hiện

Tài liệu đính kèm:

 • docGiao an lop 5 tuan 29(4).doc