Thiết kế bài giảng khối 5 - Tuần 20

Thiết kế bài giảng khối 5 - Tuần 20

I – Mục tiêu : Giúp HS củng cố về :

-Khái niệm về phân số

-Kỹ năng: Rền cho HS làm bài tập thành thạo

-Thái độ: Giúp HS yêu thích bộ môn

II - Đồ dùng dạy – học .

-Bảng phụ .

III – Hoạt động dạy – học .

 

doc 50 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 16/06/2017 Lượt xem 94Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng khối 5 - Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Tuần20
	Tiết1	Toán: (Ôn)
Ôn về phân số
I – Mục tiêu : Giúp HS củng cố về :
-Khái niệm về phân số
-Kỹ năng: Rền cho HS làm bài tập thành thạo 
-Thái độ: Giúp HS yêu thích bộ môn
II - Đồ dùng dạy – học .
-Bảng phụ .
III – Hoạt động dạy – học .
Hoạt động dạy
T
Hoạt động học
A – Kiểm tra bài cũ ;
-Gọi HS chữa bài tập .
-Nhận xét cho điểm .
B – Bài mới : 
1 – Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu bài học
2 – HD luyện tập HS làm bài tập dưới sự hướng dẫn của GV(STN4)
*Bài 1 ,2 ,3 HS khoanh vào vở
-Gọi HS nêu yêu cầu .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài nhận xét .
*Bài 4,5,6
-Gọi HS đọc yêu cầu
-Yêu cầu HS đọc bài .
-GV nhận xét cho điểm .
*Bài 7,8,9
-Gọi HS đọc đề .
-Yêu cầu HS làm bài .
-GV chữa bài nhận xét .
.
C – Củng cố – Dặn dò .
-GV tổng kết giờ học .
-Dặn dò học ở nhà .
-CB bài sau .
3’
30’
2’
-HS chữa bài .
-HS nhận xét .
-HS nêu .
-HS làm bảng , HS lớp làm SGK .
-Nhận xét .
-2 HS làm bảng . HS lớp làm vở 
-HS đổi vở kiểm tra .
-Tương tự
-Tương tự
*HS nhắc lại bài:
 -Tử số nằm trên dấu gạch ngan
 -Mẫu số nằm dưới dấu gạch ngang
Toán: (Ôn)
	Tiết2:	Ôn về phân số bằng nhau
I – Mục tiêu : Giúp HS củng cố về :
-Khái niệm về phân số bằng nhau
-Kỹ năng: Rền cho HS làm bài tập thành thạo 
-Thái độ: Giúp HS yêu thích bộ môn
II - Đồ dùng dạy – học .
-Bảng phụ .
III – Hoạt động dạy – học .
Hoạt động dạy
T
Hoạt động học
A – Kiểm tra bài cũ ;
-Gọi HS chữa bài tập .
-Nhận xét cho điểm .
B – Bài mới : 
1 – Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu bài học
2 – HD luyện tập HS làm bài tập dưới sự hướng dẫn của GV(STN4)
*Bài 10,11,12 HS khoanh vào vở
-Gọi HS nêu yêu cầu .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài nhận xét .
*Bài 13,14,15
-Gọi HS đọc yêu cầu
-Yêu cầu HS đọc bài .
-GV nhận xét cho điểm .
*Bài 16,17,18,119
-Gọi HS đọc đề .
-Yêu cầu HS làm bài .
-GV chữa bài nhận xét 
*Bài 20. -Gọi HS nêu yêu cầu .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài nhận xét .
.
C – Củng cố – Dặn dò .
-GV tổng kết giờ học .
-Dặn dò học ở nhà .
-CB bài sau .
3’
30’
2’
-HS chữa bài .
-HS nhận xét .
-HS nêu .
-HS làm bảng , HS lớp làm SGK .
-Nhận xét .
-2 HS làm bảng . HS lớp làm vở 
-HS đổi vở kiểm tra .
-Tương tự
-Tương tự
1 em trình bày lời giải trên bảng
*HS nhắc lại bài quy tắc so sánh phân số:
	Toán(ôn)
	Rút gọn phân số
I – Mục tiêu : Giúp HS củng cố về :
-Khái niệm rút gọn phân số phân số.
-Rèn kỹ năng cho HS làm bài tập thành thạo. 
- Giúp HS yêu thích bộ môn.
II - Đồ dùng dạy – học .
-Bảng phụ ,Các dạng BT vở BTTN
III – Hoạt động dạy – học .
Hoạt động dạy
T
Hoạt động học
A – Kiểm tra bài cũ ;
-Gọi HS chữa bài tập .
-Nhận xét cho điểm .
B – Bài mới : 
1 – Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu bài học
2 – HD luyện tập HS làm bài tập dưới sự hướng dẫn của GV(STN4)
*Bài 1 ,2 ,3 HS khoanh vào vở
-Gọi HS nêu yêu cầu .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài nhận xét .
*Bài 4,5,6
-Gọi HS đọc yêu cầu
-Yêu cầu HS đọc bài .
-GV nhận xét cho điểm .
*Bài 7,8,9
-Gọi HS đọc đề .
-Yêu cầu HS làm bài .
-GV chữa bài nhận xét .
.
C – Củng cố – Dặn dò .
-GV tổng kết giờ học .
-Dặn dò học ở nhà .
-CB bài sau .
3’
30’
2’
-HS chữa bài .
-HS nhận xét .
-HS nêu .
-HS làm bảng , HS lớp làm SGK .
-Nhận xét .
-2 HS làm bảng . HS lớp làm vở 
-HS đổi vở kiểm tra .
-Tương tự
-Tương tự(Đối với 4B có thể làm sang buổi sau)
*HS nhắc lại bài:
 -Tử số nằm trên dấu gạch ngang
 -Mẫu số nằm dưới dấu gạch ngang
Tự chọn(Toán ôn)
	Ôn luyện về rút gọn phân số(tiếp)
I – Mục tiêu : Giúp HS củng cố về :
-Khái niệm rút gọn phân số phân số.
-Rènkỹ năng cho HS làm bài tập thành thạo .
- Giúp HS yêu thích bộ môn.
II - Đồ dùng dạy – học .
-Bảng phụ .
III – Hoạt động dạy – học .
Hoạt động dạy
T
Hoạt động học
A – Kiểm tra bài cũ ;
-Gọi HS chữa bài tập .
-Nhận xét cho điểm .
B – Bài mới : 
1 – Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu bài học
2 – HD luyện tập HS làm bài tập dưới sự hướng dẫn của GV(STN4)
*Bài 10 ,11,12 HS khoanh vào vở
-Gọi HS nêu yêu cầu .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài nhận xét .
*Bài 13,14
-Gọi HS đọc yêu cầu
-Yêu cầu HS đọc bài .
-GV nhận xét cho điểm .
*Bài 15
-Gọi HS đọc đề .
-Yêu cầu HS làm bài .
-GV chữa bài nhận xét .
.
C – Củng cố – Dặn dò .
-GV tổng kết giờ học .
-Dặn dò học ở nhà .
-CB bài sau .
3’
30’
2’
-HS chữa bài .
-HS nhận xét .
-HS nêu .
-HS làm bảng , HS lớp làm SGK .
-Nhận xét .
-2 HS làm bảng . HS lớp làm vở 
-HS đổi vở kiểm tra .
-Tương tự
-Tương tự
*HS nhắc lại bài:
 -Tử số nằm trên dấu gạch ngang
 -Mẫu số nằm dưới dấu gạch ngang
Buổi chiều
Toán: (Ôn)
	Quy đồng mẫu số các phân số
I – Mục tiêu : Giúp HS củng cố về :
-Quy đồng các phân số có mẫu số khác nhau.
-Rèn kĩ năng quy đồng mẫu số các phân sốthành thạo. 
- Giúp HS yêu thích bộ môn.
II - Đồ dùng dạy – học .
-Bảng phụ,vởBTTN .
III – Hoạt động dạy – học .
Hoạt động dạy
T
Hoạt động học
A – Kiểm tra bài cũ ;
-Gọi HS chữa bài tập .
-Nhận xét cho điểm .
B – Bài mới : 
1 – Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu bài học
2 – HD luyện tập HS làm bài tập dưới sự hướng dẫn của GV(STN4)
*Bài 13,14,15 HS khoanh vào vở
-Gọi HS nêu yêu cầu .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài nhận xét .
*Bài 16,17
-Gọi HS đọc yêu cầu
-Yêu cầu HS đọc bài .
-GV nhận xét cho điểm .
*Bài,18,19
-Gọi HS đọc đề .
-Yêu cầu HS làm bài .
-GV chữa bài nhận xét 
*Bài 20. -Gọi HS nêu yêu cầu .
-Cho HS làm bài(Dành cho lớp 4A) .
-Chữa bài nhận xét .
C – Củng cố – Dặn dò .
-GV tổng kết giờ học .
-Dặn dò học ở nhà .
-CB bài sau .
3’
30’
2’
-HS chữa bài .
-HS nhận xét .
-HS nêu .
-HS làm bảng , HS lớp làm SGK .
-Nhận xét .
-2 HS làm bảng . HS lớp làm vở 
-HS đổi vở kiểm tra .
-Tương tự
-Tương tự
1 em trình bày lời giải trên bảng
*HS nhắc lại bài quy tắcquy đồng rồi so sánh phân số:
Tự chọn :Toán
Rút gọn phân số
I – Mục tiêu : Giúp HS củng cố về :
-Khái niệm rút gọn phân số phân số
-Kỹ năng: Rền cho HS làm bài tập thành thạo 
-Thái độ: Giúp HS yêu thích bộ môn
II - Đồ dùng dạy – học .
-Bảng phụ .
III – Hoạt động dạy – học .
Hoạt động dạy
T
Hoạt động học
A – Kiểm tra bài cũ ;
-Gọi HS chữa bài tập .
-Nhận xét cho điểm .
B – Bài mới : 
1 – Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu bài học
2 – HD luyện tập HS làm bài tập dưới sự hướng dẫn của GV(STN4)
*Bài 1 ,2 ,3 HS khoanh vào vở
-Gọi HS nêu yêu cầu .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài nhận xét .
*Bài 4,5,6
-Gọi HS đọc yêu cầu
-Yêu cầu HS đọc bài .
-GV nhận xét cho điểm .
*Bài 7,8,9
-Gọi HS đọc đề .
-Yêu cầu HS làm bài .
-GV chữa bài nhận xét .
.
C – Củng cố – Dặn dò .
-GV tổng kết giờ học .
-Dặn dò học ở nhà .
-CB bài sau .
3’
30’
2’
-HS chữa bài .
-HS nhận xét .
-HS nêu .
-HS làm bảng , HS lớp làm SGK .
-Nhận xét .
-2 HS làm bảng . HS lớp làm vở 
-HS đổi vở kiểm tra .
-Tương tự
-Tương tự
*HS nhắc lại bài:
 -Tử số nằm trên dấu gạch ngan
 -Mẫu số nằm dưới dấu gạch ngang
Tự hoc. :Toán
Ôn luyện về rút gọn phân số
I – Mục tiêu : Giúp HS củng cố về :
-Khái niệm rút gọn phân số phân số
-Kỹ năng: Rền cho HS làm bài tập thành thạo 
-Thái độ: Giúp HS yêu thích bộ môn
II - Đồ dùng dạy – học .
-Bảng phụ .
III – Hoạt động dạy – học .
Hoạt động dạy
T
Hoạt động học
A – Kiểm tra bài cũ ;
-Gọi HS chữa bài tập .
-Nhận xét cho điểm .
B – Bài mới : 
1 – Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu bài học
2 – HD luyện tập HS làm bài tập dưới sự hướng dẫn của GV(STN4)
*Bài 10 ,11,12 HS khoanh vào vở
-Gọi HS nêu yêu cầu .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài nhận xét .
*Bài 13,14
-Gọi HS đọc yêu cầu
-Yêu cầu HS đọc bài .
-GV nhận xét cho điểm .
*Bài 15
-Gọi HS đọc đề .
-Yêu cầu HS làm bài .
-GV chữa bài nhận xét .
.
C – Củng cố – Dặn dò .
-GV tổng kết giờ học .
-Dặn dò học ở nhà .
-CB bài sau .
3’
30’
2’
-HS chữa bài .
-HS nhận xét .
-HS nêu .
-HS làm bảng , HS lớp làm SGK .
-Nhận xét .
-2 HS làm bảng . HS lớp làm vở 
-HS đổi vở kiểm tra .
-Tương tự
-Tương tự
*HS nhắc lại bài:
 -Tử số nằm trên dấu gạch ngan
 -Mẫu số nằm dưới dấu gạch ngang
Toán: (Ôn)
So sánh hai phân số cùng mẫu
I – Mục tiêu : 
-Rèn kĩ năng so sánh thành thạo hai phân số cùng mẫu.
-Củng cố các kĩ năng quy đồng và so sánh các phân số. 
-HS có ý thức ham mê học toán.
II - Đồ dùng dạy – học .
-Bảng phụ ,Một số bài tập GV tự chọn.
III – Hoạt động dạy – học .
Hoạt động dạy
T
Hoạt động học
A – Kiểm tra bài cũ ;
-Gọi HS chữa bài tập .
-Nhận xét cho điểm .
B – Bài mới : 
1 – Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu bài học
2 – HD luyện tập HS làm bài tập dưới sự hướng dẫn của GV(STN4)
*Bài 1,2,3 
-Gọi HS nêu yêu cầu .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài nhận xét .
*Bài 4,5
-Gọi HS đọc yêu cầu
-Yêu cầu HS đọc bài .
-GV nhận xét cho điểm .
*Bài,6
-Gọi HS đọc đề .
-Yêu cầu HS làm bài .
-GV chữa bài nhận xét 
*Bài 7. -Gọi HS nêu yêu cầu .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài nhận xét .
.
C – Củng cố – Dặn dò .
-GV tổng kết giờ học .
-Dặn dò học ở nhà .
-CB bài sau .
3’
30’
2’
-HS chữa bài .
-HS nhận xét .
-HS nêu .
-HS làm bảng , HS lớp làm SGK .
-Nhận xét .
-2 HS làm bảng . HS lớp làm vở 
-HS đổi vở kiểm tra .
-HS quy đồng sau đó so sánh hai phân số
-Tương tự
(Dành cho lớp 4A)
1 em trình bày lời giải trên bảng
*HS nhắc lại bài quy tắc so sánh phân số:
Tự chon(toán ôn)
So sánh hai phân số khác mẫu
I – Mục tiêu : 
-Rèn kĩ năng so sánh thành thạo hai phân số khác mẫu.
-Củng cố các kĩ năng quy đồng và so sánh các phân số. 
-HS có ý thức ham mê học toán.
II - Đồ dùng dạy – học .
-Bảng phụ ,Một số bài tập GV tự chọn.
III – Hoạt động dạy – học .
Hoạt động dạy
T
Hoạt động học
A – Kiểm tra bài cũ ;
-Gọi HS chữa bài tập .
-Nhận xét cho điểm .
B – Bài mới : 
1 – Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu bài học
2 – HD luyện tập HS làm bài tập dưới sự hướng dẫn của GV(STN4)
*Bài 7,8, 
-Gọi HS nêu yêu cầu .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài nhận xét .
*Bài 9,10
-Gọi HS đọc yêu cầu
-Yêu cầu HS đọc bài .
-GV nhận xét cho điểm .
*Bài,11(Dành cho lớp 4B)
-Gọi HS đọc đề .
-Yêu cầu HS làm bài .
-GV chữa bài nhận xét 
*Bài 12. -Gọi HS nêu yêu cầu .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài nhận xét .
.
C – Củng cố – Dặn dò .
-GV tổng kết giờ học .
-Dặn dò học ở nhà .
-CB bài sau .
3’
30’
2’
-HS chữa bài .
-HS nhận xét .
-HS nêu .
-HS làm bảng , HS lớp làm SGK .
-Nhận xét .
-2 HS làm bảng . HS lớp làm vở 
-HS đổi vở kiểm tra .
-HS quy đồng sau đó so sánh hai phân số
-Tương tự
(Dành cho lớp 4A)
1 em trình bày lời giải trên bảng
*HS nhắc lại bài quy tắc so sánh phân số:
Tự chọn :Toán
Rút gọn phâ ...  số tự nhiên so sánh các số tự nhiên
-Kỹ năng: Rền cho HS làm bài tập thành thạo 
-Thái độ: Giúp HS yêu thích bộ môn
II - Đồ dùng dạy – học .
-Bảng phụ .
III – Hoạt động dạy – học .
Hoạt động dạy
T
Hoạt động học
A – Kiểm tra bài cũ ;
-Gọi HS chữa bài tập .
-Nhận xét cho điểm .
B – Bài mới : 
1 – Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu bài học
2 – HD luyện tập HS làm bài tập dưới sự hướng dẫn của GV(STN4)
*Bài 14,15,17,18,19 Làm cá nhân 
- HS khoanh vào vở
-Gọi HS nêu yêu cầu .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài nhận xét .
*Bài 16 Làm nhóm đôi
-Gọi HS đọc yêu cầu
-Yêu cầu HS đọc bài điền Đ,S .
-GV nhận xét cho điểm .
*Bài 20 Làm cá nhân
-Gọi HS đọc đề .
-Yêu cầu HS làm bài .
-GV chữa bài nhận xét .
.
C – Củng cố – Dặn dò .
-GV tổng kết giờ học .
-Dặn dò học ở nhà .
-CB bài sau .
3’
30’
2’
-HS chữa bài .
-HS nhận xét .
 Bài 14 Khoanh:B
Bài 15 Khoanh: A
Bài 17 Khoanh: C
Bài 18 Khoanh: B
Bài 19 Khoanh: D
-HS đổi vở kiểm tra .
-Tương tự
Đáp số: 275 000 đồng, Không đủ mua
*HS nhắc nội dung bài 
 Toán(ôn)
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó .
I – Mục tiêu : Giúp HS :
-Rèn kĩ năng giải bài toán :Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó .
-Củng cố cách giải bài toán :Tìm hai số khi biết tổng và tỉ.
-GD HS chăm chỉ học tập .
II - Đồ dùng dạy – học : Bảng phụ , phấn màu .
III – Hoạt động day – học .
Hoạt động dạy
T
Hoạt động học
A – Kiểm tra bài cũ :
-Gọi HS chữa bài làm thêm tiết 137
-Nhận xét cho điểm .
B – Bài mới :
1 – Giới thiệu bài : Ghi bảng .
2 Luyện tập
-HD HS : HS nhắc lại cách tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó .
*GV nhắc lại –lấy VD
*Bài 1,2(BTTN)-GV HD HS đọc YC .
-Cho HS nêu cách làm .và thực hiện(4A) .
-GV chữa bài .
*Bài 3,4,5 (BTTN)YC HS Vẽ sơ đồ bài toán .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài .
*Bài 6,7(BTTN)(Dành cho lớp 4A)
-Gọi HS đọc và tóm tắt bài .
-YC HS làm bài .
-HS trình bày bài .
-GV nhận xét 
C – Củng cố – Dặn dò .
-Nhận xét giờ học .
-Dặn dò HS học ở nhà và CB bài sau .
3’
30’
2’
-HS chữa bài 
–HS nhận xét .
-HS nghe .
_Số bé 
-Số lớn 
 (ND như SGK )
-1HS làm bảng ; HS lớp làm vở .
Giải : Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau 
-1 HS làm bảng ; HS lớp làm vở .
-HS làm bài 
-HS thảo luận nhóm đôi
-HS tự làm 
-HS đọc báo cáo kết quả.
-HS làm vở
-HS lên bảng trình bày
-Cả lớp đổi vở chữa bài
*HS nhắc lại cách tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó.
 Toán(ôn)
Tuần 29	Toán (ôn)
Tìm hai số khi biết Hiệu và tỉ số của hai số đó .
I – Mục tiêu : Giúp HS :
-Rèn kĩ năng giải bài toán :Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó .
-Củng cố cách giải bài toán :Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ.
-GD HS chăm chỉ học tập .
II - Đồ dùng dạy – học : Bảng phụ , phấn màu .
III – Hoạt động day – học .
Hoạt động dạy
T
Hoạt động học
A – Kiểm tra bài cũ :
-Gọi HS chữa bài làm thêm tiết 142
-Nhận xét cho điểm .
B – Bài mới :
1 – Giới thiệu bài : Ghi bảng .
2 Luyện tập
-HD HS : HS nhắc lại cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó .
*GV nhắc lại –lấy VD
*Bài 1,2(BTTN)-GV HD HS đọc YC .
-Cho HS nêu cách làm .và thực hiện(4A) .
-GV chữa bài .
*Bài 3,4,5 (BTTN)YC HS Vẽ sơ đồ bài toán .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài .
*Bài 6,7(BTTN)(Dành cho lớp 4A)
-Gọi HS đọc và tóm tắt bài .
-YC HS làm bài .
-HS trình bày bài .
-GV nhận xét 
C – Củng cố – Dặn dò .
-Nhận xét giờ học .
-Dặn dò HS học ở nhà và CB bài sau .
3’
30’
2’
-HS chữa bài 
–HS nhận xét .
-HS nghe .
_Số bé 
-Số lớn 
 (ND như SGK )
-1HS làm bảng ; HS lớp làm vở .
Giải : Theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau 
-1 HS làm bảng ; HS lớp làm vở .
-HS làm bài 
-HS thảo luận nhóm đôi
-HS tự làm 
-HS đọc báo cáo kết quả.
-HS làm vở
-HS lên bảng trình bày
-Cả lớp đổi vở chữa bài
*HS nhắc lại cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó.
Tự chọn(toán)
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó .
I – Mục tiêu : Giúp HS :
-Rèn kĩ năng giải bài toán :Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó .
-Củng cố cách giải bài toán :Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ.
-GD HS chăm chỉ học tập .
II - Đồ dùng dạy – học : Bảng phụ , phấn màu .
III – Hoạt động day – học .
Hoạt động dạy
T
Hoạt động học
A – Kiểm tra bài cũ :
-Gọi HS chữa bài làm thêm tiết 142
-Nhận xét cho điểm .
B – Bài mới :
1 – Giới thiệu bài : Ghi bảng .
2 Luyện tập
-HD HS : HS nhắc lại cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó .
*GV nhắc lại –lấy VD
*Bài 9,10(BTTN)-GV HD HS đọc YC .
-Cho HS nêu cách làm .và thực hiện(4A) .
-GV chữa bài .
*Bài 11,12,13 (BTTN)YC HS Vẽ sơ đồ bài toán .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài .
*Bài 14,15(BTTN)(Dành cho lớp 4A)
-Gọi HS đọc và tóm tắt bài .
-YC HS làm bài .
-HS trình bày bài .
-GV nhận xét 
C – Củng cố – Dặn dò .
-Nhận xét giờ học .
-Dặn dò HS học ở nhà và CB bài sau .
3’
30’
2’
-HS chữa bài 
–HS nhận xét .
-HS nghe .
_Số bé 
-Số lớn 
 (ND như SGK )
-1HS làm bảng ; HS lớp làm vở .
Giải : Theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau 
-1 HS làm bảng ; HS lớp làm vở .
-HS làm bài 
-HS thảo luận nhóm đôi
-HS tự làm 
-HS đọc báo cáo kết quả.
-HS làm vở
-HS lên bảng trình bày
-Cả lớp đổi vở chữa bài
*HS nhắc lại cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó. Toán:( Ôn) 
Phép cộng, phép trừ phân số
I – Mục tiêu : Giúp HS củng cố về :
_ Cách cộng, trừ phân số cùng mẫu số, khác mẫu số.
-Rèn kĩ năng choHS làm bài tập thành thạo. 
- Giúp HS yêu thích bộ môn.
II - Đồ dùng dạy – học .
-Bảng phụ .
III – Hoạt động dạy – học .
Hoạt động dạy
T
Hoạt động học
A – Kiểm tra bài cũ ;
-Gọi HS chữa bài tập .
-Nhận xét cho điểm .
B – Bài mới : 
1 – Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu bài học
2 – HD luyện tập HS làm bài tập dưới sự hướng dẫn của GV(STN4)
*Bài 16 ,17,(21)( Làm cá nhân)
 HS khoanh vào vở
-Gọi HS nêu yêu cầu .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài nhận xét .
*Bài 18,19( Làm nhóm đôi)
-Gọi HS đọc yêu cầu
-Yêu cầu HS đọc bài .
-GV nhận xét cho điểm .
*Bài 20( Làm cá nhân)
-Gọi HS đọc đề .
-Yêu cầu HS làm bài .
-GV chữa bài nhận xét .
.
C – Củng cố – Dặn dò .
-GV tổng kết giờ học .
-Dặn dò học ở nhà .
-CB bài sau .
3’
30’
2’
-HS chữa bài .
-HS nhận xét .
-HS nêu .
-HS làm bảng , HS lớp làm SGK .
-Nhận xét .
-2 HS làm bảng . HS lớp làm vở 
-HS đổi vở kiểm tra .
-Tương tự
-1 em làm bảng phụ 
-GV chữa chung
-1 em nêu cách làm
*HS nhắc lại qui tắc cộng ,trừ các phân số
Cùng và khác mẫu.
	Tuần 33	Toán:( Ôn) 
Phép cộng, phép trừ phân số
I – Mục tiêu : Giúp HS củng cố về :
_ Cách cộng, trừ phân số cùng mẫu số, khác mẫu số.
-Rèn kĩ năng choHS làm bài tập thành thạo. 
- Giúp HS yêu thích bộ môn.
II - Đồ dùng dạy – học .
-Bảng phụ .
III – Hoạt động dạy – học .
Hoạt động dạy
T
Hoạt động học
A – Kiểm tra bài cũ ;
-Gọi HS chữa bài tập .
-Nhận xét cho điểm .
B – Bài mới : 
1 – Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu bài học
2 – HD luyện tập HS làm bài tập dưới sự hướng dẫn của GV(STN4)
*Bài 16 ,17,(21)( Làm cá nhân)
 HS khoanh vào vở
-Gọi HS nêu yêu cầu .
-Cho HS làm bài .
-Chữa bài nhận xét .
*Bài 18,19( Làm nhóm đôi)
-Gọi HS đọc yêu cầu
-Yêu cầu HS đọc bài .
-GV nhận xét cho điểm .
*Bài 20( Làm cá nhân)
-Gọi HS đọc đề .
-Yêu cầu HS làm bài .
-GV chữa bài nhận xét .
.
C – Củng cố – Dặn dò .
-GV tổng kết giờ học .
-Dặn dò học ở nhà .
-CB bài sau .
3’
30’
2’
-HS chữa bài .
-HS nhận xét .
-HS nêu .
-HS làm bảng , HS lớp làm SGK .
-Nhận xét .
-2 HS làm bảng . HS lớp làm vở 
-HS đổi vở kiểm tra .
-Tương tự
-1 em làm bảng phụ 
-GV chữa chung
-1 em nêu cách làm
*HS nhắc lại qui tắc cộng ,trừ các phân số
Cùng và khác mẫu.
 Môn:Toán ( Ôn)
Toán(ôn)
Giải bài toán về trung bình cộng.
I/ Mục tiêu:
- Giúp học sinh nắm vững các kiến thức về giải toán trung bình cộng
 -Kỹ năng giải thành thạo dạng toán này.
- Có thái độ tốt khi học tập.
II/ Đồ dùng :
1-Giáo viên: Bài soạn, bảng nhóm
III/Các hoạt động dạy học
1-Kiểm tra bài cũ(3'): - HS làm bảng: Thực hiện một phép chia cho số có ba chữ số.
2-Bài mới:Giới thiệu bài học(1)
2.1- Luyện tập(29-30')
- Học sinh làm bài tập dới sự hớng dẫn của GV
Bài tập 1( Bài 2-T127-Dạy học môn toán)
Trung bình cộng của ba số là 78, biết rằng số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai, số thứ hai gấp ba lần số thứ ba.
Bài tập 2( Bài 5-T 128- Dạy học toán): Trung bình cộng của ba số là 100. Tìm số thứ hai, biết số thứ hai bằng trung bình cộng của hai số còn lại.
Bài tập3( Bài 8- T128- DHMT): Để đánh số trang một cuốn sách, trung bình mỗi tranh phải dùng 2 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?
3-Củng cố-dặn dò(2')-Giáo viên nhắc lại các kiến thức cần ghi nhớ.
 Tự chọn(toán ôn)
 Ôn luyện phép chia
I/ Mục tiêu:
-Rèn kĩ năng, củng cố cách chia cho số có hai chữ sốvà giải toán.
 -Củng cố cách tính toán nhanh, chính xác.
- Giáo dục các em ham thích môn học.
II/ Đồ dùng :
1-Giáo viên: một số dạng bài
2-Học sinh: Vở, nháp
III/Các hoạt động dạy học
1-Kiểm tra bài cũ(3'): -Học sinh tự nêu một phép tính chia cho số có hai chữ số và thực hiện phép nhân đó.
2-Bài mới:Giới thiệu bài học(1')
2.1.Luyện tập( 30-33’)
- Học sinh làm bài dới sự hớng dẫn của giáo viên.
Bài 1: Đặt tính và tính.
A.246048:14 123456:24 249218:12
B.18408:52 17826:48 4935:44
Bài 2:Tính bằng ba cách: (Dành cho lớp 4A)
a)(24 X 5):4 48:(2 X 3) 128:(4 X 2)
b)Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 X 32):8 (56 X 125):7
Bài 112(21)BTT:
-HS đọc bài toán-Tóm tắt
-HS nêu cách làm(Đối với lớp 4B)
-HS làm vở-Chấm chữa-NX
3-Củng cố-dặn dò(2')
- Giáo viên nhận xét giờ học. Biểu dơng những em làm bài tốt.
Buổi chiều Toán(ôn)
	Chia cho số có ba chữ số 
I/ Mục tiêu:
-Rèn kĩ năng, Củng cố cho HS cách chia với số có 3chữ số
-Củng cố cách tính nhanh,thành thạo hơn. 
- Có ý thức yêu thích môn học.
II/ Đồ dùng dạy học: 
1- Giáo viên: Bảng nhóm
2- Học sinh: bút dạ, vở.
III/ Các hoạt động dạy học:
1- Kiểm tra (3-5’): Học sinh chữa bài tập giờ trớc.đọc quy tắc chia
2- Bài mới: Giới thiệu bài học( 1’)
2.1 HS ôn lại kiến thức cũ
- Học sinh nêu quy tắc:Chia từ trái sang phải.
- Giáo viên hỏi học sinh cách làm sau đó cho học sinh thực hiện và rút ra cách làm.
2.2- Luyện tập ( 20-22’)
- Học sinh làm bài tập -GV tự chọn BT
Bài 1,2(BTTN): Học sinh làm bài cá nhân vào bảng con
Bài tập3,4(55): làm nhóm đôi
 Bài tập:5 YC 1 em đọc đề , GV gợi ý,.HS làm vở BTTN
- Giáo viên và cả lớp cùng chữa bài.
3- Củng cố – dặn dò( 1-2’):
- Giáo viện nhận xét giờ, biểu dương những em học tốt HS nhắc lại quy tắc.

Tài liệu đính kèm:

  • docToan on ky 2.doc