Thiết kế bài giảng lớp 5 - Trường Tiểu học Ngọc Châu - Tuần 32, 33

Thiết kế bài giảng lớp 5 - Trường Tiểu học Ngọc Châu - Tuần 32, 33

I- MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Biết:

 - Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

 - Thực hiện các phép tính cộng, trừ các tỉ số phần trăm.

2. Kĩ năng: - Giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

3.Thái độ: Yêu môn học

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

 - GV: VBT.

 - HS: VBT

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

-Lớp, cá nhân

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc 23 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 16/06/2017 Lượt xem 237Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 5 - Trường Tiểu học Ngọc Châu - Tuần 32, 33", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 32
Thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2013
Tiết: 1 TOÁN
RKN GIẢI TOÁN TỈ SỐ %
I- MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức: Biết:
	- Tìm tỉ số phần trăm của hai số.
	- Thực hiện các phép tính cộng, trừ các tỉ số phần trăm.
2. Kĩ năng: - Giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
3.Thái độ: Yêu môn học
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 - GV: VBT.
 - HS: VBT
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
-Lớp, cá nhân
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
1. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới. GT bài
Bài 1: p
- Hướng dẫn làm bài cá nhân.
- Lưu ý: Tỉ số phần trăm chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân.
Bài 2: 
- Hướng dẫn làm bài cá nhân.
- GV kết luận chung.
Bài 3 : 
- Hướng dẫn làm nhóm.
- GV kết luận chung.
Bài 4: Dành cho HS khá, giỏi.
- Hướng dẫn làm vở.
- Chấm bài, nhận xét kết quả.
4. Cñng cè:
- Tóm tắt nội dung bài.
5. Dặn dò: - Nhắc chuẩn bị giờ sau.
- Chữa bài giờ trước.
- Đọc yêu cầu.
- HS tự làm bài, nêu kết quả trước lớp.
- Nhận xét, bổ xung.
- Đọc yêu cầu bài toán.
- HS tự làm bài, nêu kết quả.
- Nhận xét, bổ sung.
- Nhắc lại cách tính.
- Các nhóm làm bài.
- Đại diện các nhóm nêu kết quả.
- Nhận xét, bổ sung. 
- HS làm bài vào vở.
- Chữa bài.
 Đáp số: 99 cây.
V.ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY
Tiết: 2 KHOA HỌC
 TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
I- MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức: Nêu đợc một số ví dụ và ích lợi của tài nguyên thiên nhiên.
2. Kĩ năng: Quan sát thiên nhiên 
3.Thái độ: Yêu thiên nhiên
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
- Giáo viên: nội dung bài.
- Học sinh: sách, vở.
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
-Lớp, cá nhân
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
1. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới. GT bài
*Hoạt động1: Quan sát và thảo luận.
Mục tiêu: Hình thành cho HS khái niệm ban đầu về tài nguyên thiên nhiên. 
Cách tiến hành:
+ Bước 1: Tổ chứa và hướng dẫn.
- Yêu cầu HS đọc các thông tin và quan sát hình trong sgk.
+ Bước 2: Làm việc theo nhóm.
+ Bước 3: Làm việc cả lớp.
- GV chốt lại câu trả lời đúng.
* Hoạt động 2: Trò chơi "Thi kể tên các tài nguyên thiên nhiên và công dụng của chúng"
Mục tiêu: Nêu một số tài nguyên thiên nhiên của nước ta.Nêu ích lợi của tài nguyên thiên nhiên.
Cách tiến hành:
+Bước 1: Nói tên trò chơi, HD cách chơi.
+Bước 2: Tổ chức cho HS chơi.
4. Cñng cè:
- Tóm tắt nội dung bài.
5. Dặn dò: - Nhắc chuẩn bị giờ sau.
- Cả lớp hát bài hát yêu thích.
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình hoàn thành các nhiệm vụ đựơc giao.
- Cử đại diện lên trình bày kết quả làm việc trước lớp.
- Nhóm khác bổ xung.
- HS chia đội và chơi trò chơi theo sự hướng dẫn của GV.
- Nhận xét, đánh giá các đội.
- Đọc mục bạn cần biết.
V.ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY
Tiết: 3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
RKN DÙNG DẤU CÂU
I- MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức: Sử dụng đúng dấu chấm, chấm phẩy trong câu văn, đoạn văn 
	- Viết được đoạn văn khoảng 5 câu nói về hoạt động của HS trong giờ ra chơi và nêu được tác dụng của dấu phẩy 
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 - GV: VBT.
 - HS: VBT
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
-Lớp, cá nhân
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
1. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới. 
a. Giới thiệu bài.
 - Nêu mục đích, yêu cầu bài học. 
b. Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
Bài 1:
- Gọi 1 em đọc yêu cầu, hướng dẫn nêu miệng.
- Gọi nhận xét, sửa sai, ghi điểm những em làm bài tốt.
Bài 2:
- Yêu cầu 1 em đọc đề bài, cho lớp làm việc theo nhóm.
- Gọi nhận xét, bổ sung, kết luận câu trả lời đúng.
- Ghi điểm các nhóm có kết quả tốt.
Bài 3:
- Hướng dẫn làm bài vào vở.
- Chấm chữa bài.
4. Cñng cè:
- Tóm tắt nội dung bài.
5. Dặn dò: - Nhắc chuẩn bị giờ sau.
- Học sinh chữa bài giờ trước.
- Đọc yêu cầu bài tập.
- Cả lớp đọc thầm lại các đoạn văn.
- HS làm bài cá nhân, nêu miệng: 
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình xác định dấu phẩy đã được thêm vào chỗ nào.
- Cử đại diện nêu kết quả.
- Đọc yêu cầu bài tập.
- Tự làm bài, nêu kết quả.
- Nhận xét, bổ sung.
V.ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY
Thứ năm ngày 18 tháng 4 năm 2013
 Tiết: 1 TẬP LÀM VĂN
RKN VIẾT VĂN TẢ CON VẬT
I- MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức: - Viết đợc một bài văn tả con vật có bố cục rõ ràng ; đủ ý ; thể hiện đợc những quan sát riêng ; dùng từ, đặt câu đúng. 
2. Kĩ năng: - Có kỹ năng viết đợc một bài văn tả con vật có bố cục rõ ràng, câu văn có hình ảnh, cảm xúc. Trình bày đúng, đẹp.
3.Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. GV: SGK, VBT
 2. HS: VBT, vở nháp, vở viết văn.
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
-Lớp, cá nhân
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1. Ổn định:
2. Bài cũ:
- Nhận xột, cho điểm.
3. Bài mới:
4. Nội dung:
a) Hớng dẫn HS làm bài kiểm tra:
 - Có thể dùng lại đoạn văn tả hình dáng hoặc hoạt động của con vật em đã viết trong tiết ôn tập trớc, viết thêm một số phần để hoàn chỉnh bài văn. Có thể viết một bài văn miêu tả một con vật khác với con vật các em đã tả hình dáng hoặc hoạt động trong tiết ôn tập trớc.
b) HS làm bài kiểm tra:
- Yêu cầu HS làm bài nghiêm túc, GV giám sát.
4. Củng cố 
- Nhận xét giờ học.
5. Dặn dò: Chuẩn bị bài tiết sau
- Nêu bố cục bài văn.
- 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc ®Ò kiÓm tra vµ gîi ý trong SGK.
- C¶ líp ®äc thÇm l¹i ®Ò v¨n.
- HS viÕt bµi vµo vë TLV.
- Nêu bố cục bài văn.
- Chuẩn bị bài sau.
V.ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY
Tiết: 2 TOÁN 
RKN GIẢI TOÁN HÌNH HỌC
I- MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức: Thuộc công thức tính chu vi, diện tích các hình đã học và biết vận dụng vào giải toán.
2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng giải toán hình học
3.Thái độ: Yêu môn học
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 - GV: VBT.
 - HS: VBT
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
-Lớp, cá nhân
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
1. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới. GT bài
*- Thực hành.
Bài 1: 
- Hướng dẫn làm nhóm.
- GV kết luận chung.
Bài 2: Dành cho HS khá, giỏi.
- Hướng dẫn làm bài cá nhân.
- GV kết luận chung.
Bài 3 : 
- Hướng dẫn làm vở.
- Chấm bài, nhận xét kết quả.
4. Củng cố.
- Tóm tắt nội dung bài.
5. Dặn dò: - Nhắc chuẩn bị giờ sau.
- Chữa bài giờ trước.
- Đọc yêu cầu.
- Các nhóm làm bài.
- Đại diện các nhóm nêu kết quả:
- Nhận xét, bổ sung. 
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- Tự làm bài, nêu kết quả.
 Đáp số: 800 m2.
- HS làm bài vào vở, chữa bài:
 Đáp số: a/ 32 cm2.
 b/ 18,24 cm2.
V.ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY
TIẾT 3 LỊCH SỬ
ĐỊA PHƯƠNG
I- MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức:- Biết được các niên đại và lịch sử của ĐBMT.
2. Kĩ năng: - Ren thói quen tìm hiểu LS.
3.Thái độ: Yêu môn học
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 - GV: VBT.
 - HS: VBT
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
-Lớp, cá nhân
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
1. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới. GT bài
*. Giai đoạn 1976 - 1985.
- 1976 - 1980
- 1981 - 1985
2. Giai đoạn 1986 - 2005.
- 1986 - 1990
- 1991 - 1995
- 1996 - 2000
- 2000 - 2005
* Tổng kết
- Là huyện cú nhiều Dt sinh sống.
- Hết sức coi trọng cụng tỏc XD Đ chớnh trị, tư tưởng & tổ chức
4 Củng cố:
- Nhận xét.
5. Dặn dò: Về nhà CBB
- khôi phục PT KT, VHXH, củng cố quốc phòng an ninh, phối hợp với quân & dân đánh thắng cuộc Ctranh bảo vệ tổ quốc.
- 11 / 76 Đại hội ĐBMT lần 9.
- Bầu ban chấp hành huyện khóa 8.
- 17/2/79 Tquốc đánh toàn tuyến biên giới Pb nước ta.
- 18/2/79 Đoàn CTUBTW mặt trận TQVN kêu gọi toàn dân đánh giặc.
- 4/3/79 BCHTW Đảng kêu gọi toàn dân đánh giặc.
- 5/3/79 CT nước công bố tổng động viên trong cả nước.
- ĐB lãnh đạo thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần 3.
- Bước đầu triển khai đường lối đổi mới của Đ.
- Thực hiện nghị quyết đại hội ĐB huyện lần 14.
- ĐB huyện MT trong công cuộc CNH, HĐH.
- ĐB huyện trong 5 năm đầu TK 21.
V.ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY
Thứ sáu ngày 19 tháng 4 năm 2013
Tiết: 1 LUYỆN VIẾT
TÓC BÀ, TÓC MẸ
I. MỤC TIÊU:
1, Kiến thức
 - Hs luyện viết yêu cầu đúng chính tả bài, đúng kích cỡ chữ, chữ viết đẹp bài: “Tóc bà, tóc mẹ”.
2. Kĩ năng
 - Rèn kĩ năng viết chính xác.
3. Thái độ
 - Giáo dục HS tính kiên trì.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GV: SGK, vở
HS: Vở tập viết, bút.
III.HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
-lớp , cá nhân
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức: Kt sĩ số
2. kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới: GT bài trực tiếp-ghi bảng
* Thực hành
-Hướng dẫn HS tập viết:
 - GV đọc bài chính tả: đọc thong thả, rõ ràng, phát âm chính xác những từ ngữ HS dễ viết sai.
GV nhắc lại HS các kích cỡ chữ trong bài
GV: Các em chú ý viết hoa những địa danh riêng có trong bài - Cho HS luyện viết các từ ngữ dễ viết sai
 - GV đọc cho HS viết:
 - GV đọc từng câu hoặc từng cụm từ cho HS viết (đọc 2....3 lần)
 - Chấm, chữa bài
 - GV chấm 5-7 bài
 - Nhận xét chung
 4. Củng cố- GV nhận xét tiết học.
5. Dặn dò: - Dặn HS chuẩn bị bài sau: 
- HS theo dõi trong SGK.
- HS đọc thầm lại bài tập viết một lần.
Hs luyện viết
- HS tự soát lỗi.
- HS đổi vở cho nhau soát lỗi, đối chiếu với SGK để soát lỗi) và ghi lỗi ra lề trang vở.
V.ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết: 2 TOÁN
RKN GIẢI TOÁN HÌNH HỌC
I- MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức: - Biết tính chu vi, diện tích các hình đã học.
2. Kĩ năng: - Biết giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ.
3.Thái độ: Yêu môn học
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 - GV: VBT.
 - HS: VBT
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
-Lớp, cá nhân
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ.
2. Bài mới.
Bài 1: 
- Hướng dẫn làm bài cá nhân.
- Hướng dẫn tìm kích thước thật rồi tính.
- Kết luận kết quả đúng.
Bài 2 : 
- Hướng dẫn làm nháp, nêu miệng.
- Gọi nhận xét, bổ sung, nhắc lại cách làm.
Bài 3 : Dành cho HS khá, giỏi.
- Hướng dẫn làm nhóm.
- GV kết luận chung.
Bài 4 : 
- Hướng dẫn làm vở.
- Hướng dẫn cách tính chiều cao hình thang rồi áp dụng tính.
- Chấm bài, nhận xét kết quả.
4. Cñng cè ... rÎ con, con trÎ,- kh«ng cã s¾c th¸i nghÜa coi thêng, hay coi träng
-trÎ th¬, thiÕu nhi, nhi ®ång, thiÕu niªn,- cã s¾c th¸i coi träng
-con nÝt, trÎ ranh, ranh con, nh·i ranh, nhãc con, - cã s¾c th¸i coi thêng.
-1 HS nªu yªu cÇu.
- Lµm bµi theo nhãm.
- §¹i diÖn mét sè nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. 
-TrÎ em nh nô hoa míi në.
-Lò trÎ rÝu rÝt nh bÇy chim non.
-1 HS nªu yªu cÇu.
- Lµm bµi vµo vë.
- Nèi tiÕp tr×nh bµy
a) Tre giµ m¨ng mäc.
b) Tre non dÔ uèn.
c) TrÎ ngêi non d¹.
d) TrÎ lªn ba, c¶ nhµ häc nãi.
- HS nh¾c l¹i néi dung ghi nhí.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
V.ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY
Thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2013
Tiết: 1 TẬP LÀM VĂN
RKN VIẾT VĂN TẢ NGƯỜI
I- MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức: -Lập dàn ý cho một bài văn tả người theo đề bài gợi ý.
2. Kĩ năng: - Trình bày miệng dàn ý bài văn một cách rõ ràng, rành mạch dựa trên dàn ý đó lập.
3.Thái độ: Yêu môn học
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 - GV: VBT.
 - HS: VBT
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
-Lớp, cá nhân
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
- Nhận xét, chấm điểm.
3. Bài mới:
4. ND: 
Bµi tËp 1:
Chän ®Ò bµi:
- Ph©n tÝch tõng ®Ò – g¹ch ch©n nh÷ng tõ ng÷ quan träng.
LËp dµn ý:
- Dµn ý bµi v¨n t¶ ngêi cÇn x©y dùng theo gîi ý trong SGK song c¸c ý cô thÓ ph¶i thÓ hiÖn sù quan s¸t riªng cña mçi em.
- NhËn xÐt, hoµn chØnh dµn ý. 
Bµi tËp 2:
- HD.
- NhËn xÐt, b×nh chän ngêi tr×nh bµy hay nhÊt.
4. Cñng cè:
- NhËn xÐt giê häc. 
5. Dặn dò: Chuẩn bị bài tiết sau
- HS ®äc dµn ý bµi v¨n t¶ c¶nh vÒ nhµ c¸c em ®· hoµn chØnh.
- HS ®äc yªu cÇu trong SGK.
- Nèi tiÕp nãi tªn ®Ò bµi m×nh chän.
- HS ®äc gîi ý 1, 2 trong SGK.
- LËp dµn ý vµo nh¸p. 
- Tr×nh bµy.
- HS tù söa dµn ý bµi viÕt cña m×nh.
-1 HS yªu cÇu cña bµi.
- Dùa vµo dµn ý ®· lËp, tõng em tr×nh bµy trong nhãm 4.
- Tr×nh bµy dµn ý.
- ND bài học.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
V.ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY
Tiết: 2 TOÁN
RKN GIẢI TOÁN ĐIỂN HÌNH
I- MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức: - Biết một số dạng bài toán đã học.
2. Kĩ năng: - Biết giải bài toán có liên quan đến TBC, tìm hai số khi biết tổng và hiệu.
3.Thái độ: Yêu môn học
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 - GV: VBT.
 - HS: VBT
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
-Lớp, cá nhân
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
1. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới. GT bài
* Thực hành
Bµi tËp 1: 
- HD.
- NhËn xÐt.
Bµi tËp 2: 
- HD.
- NhËn xÐt.
4. Cñng cè:
- NhËn xÐt tiÕt häc.
5. Dặn dò: Chuẩn bị bài
- HS lÇn lît nªu mét sè d¹ng bµi to¸n ®· häc.
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- Bµi to¸n nµy thuéc d¹ng to¸n nµo?
- Lµm bµi vµo vở.
*Bµi gi¶i:
 Qu·ng ®­êng xe ®¹p ®i trong giê thø ba lµ:
 (12 + 18 ) : 2 = 15 (km)
 Trung b×nh mçi giê xe ®¹p ®i ®îc lµ: 
 (12 + 18 + 15) : 3 = 15 (km)
 §¸p sè: 15 km.
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- Bµi to¸n nµy thuéc d¹ng to¸n nµo?
- Lµm bµi vµo vë.
*Bµi gi¶i:
 ChiÒu dµi m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ:
 (60 + 10) : 2 = 35 (m)
 ChiÒu réng m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ:
 35 – 10 = 25 (m)
 DiÖn tÝch m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ:
 35 x 25 = 875 (m2)
 §¸p sè: 875 m2.
- HS lÇn l­ît nªu mét sè d¹ng bµi to¸n ®· häc.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
V.ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY
Tiết: 3 LỊCH SỬ
ÔN TẬP ( T1 )
I- MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức: - Nội dung chính của thời kì lịch sử nớc ta từ năm 1858 đến nay.
2. Kĩ năng: - Y nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và đại thắng mùa xuân năm 1975.
3.Thái độ: Yêu môn học
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 1. GV: Bản đồ hành chính Việt Nam.
	 Tranh, ảnh, t liệu liên quan tới kiến thức các bài.
	 Phiếu học tập.
 2. HS: VBT, SGK.
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
-Lớp, cá nhân
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
II. Đồ dựng học tập:
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
1. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới. GT bài
* Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp .
- B¶ng phô, 
+Tõ n¨m 1958 ®Õn n¨m 1945;
+Tõ n¨m 1945 ®Õn n¨m 1954;
+Tõ n¨m 1954 ®Õn n¨m 1975;
+Tõ n¨m 1975 ®Õn nay.
- Chèt l¹i.
* Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc theo nhãm.
- Chia nhãm häc tËp. 
+Néi dung chÝnh cña thêi k× ;
+C¸c niªn ®¹i quan träng ;
+C¸c sù kiÖn lÞch sö chÝnh ;
+C¸c nh©n vËt tiªu biÓu.
- NhËn xÐt, chèt ý ghi b¶ng.
Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc c¶ líp.
- Tõ sau n¨m 1975, c¶ níc cïng bíc vµo c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Tõ n¨m 1986 ®Õn nay, díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, nh©n d©n ta ®· tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi vµ thu ®îc nhiÒu thµnh tùu quan träng, ®a níc ta vµo giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
4. Cñng cè:
- NhËn xÐt tiÕt häc.
5. Dặn dò: Chuẩn bị tiết sau
- Nªu néi dung phÇn ghi nhí bµi tr­íc?	
- Nªu ra bèn thêi k× lÞch sö ®· häc:
- N¾m ®­îc nh÷ng mèc quan träng.
- Th¶o luËn nhãm.
- Mçi nhãm nghiªn cøu, «n tËp mét thêi k×, theo 4 néi dung:
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
- NhËn xÐt, bæ sung.
- Nªu l¹i ý nghÜa lÞch sö cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m vµ ®¹i th¾ng mïa xu©n n¨m 1975.
- HS nh¾c l¹i néi dung ghi nhí.
- ChuÈn bÞ bµi sau
V.ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY
Thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2013
Tiết: 1 LUYỆN VIẾT
CON SÔNG QUÊ EM
I. MỤC TIÊU:
1, Kiến thức
 - Hs luyện viết yêu cầu đúng chính tả bài, đúng kích cỡ chữ, chữ viết đẹp bài: “Con sông quê em”.
2. Kĩ năng
 - Rèn kĩ năng viết chính xác.
3. Thái độ
 - Giáo dục HS tính kiên trì.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GV: SGK, vở
HS: Vở tập viết, bút.
III.HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
-lớp , cá nhân
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức: Kt sĩ số
2. kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới: GT bài trực tiếp-ghi bảng
* Thực hành
-Hướng dẫn HS tập viết:
 - GV đọc bài chính tả: đọc thong thả, rõ ràng, phát âm chính xác những từ ngữ HS dễ viết sai.
GV nhắc lại HS các kích cỡ chữ trong bài
GV: Các em chú ý viết hoa những địa danh riêng có trong bài - Cho HS luyện viết các từ ngữ dễ viết sai
 - GV đọc cho HS viết:
 - GV đọc từng câu hoặc từng cụm từ cho HS viết (đọc 2....3 lần)
 - Chấm, chữa bài
 - GV chấm 5-7 bài
 - Nhận xét chung
 4. Củng cố- GV nhận xét tiết học.
5. Dặn dò: - Dặn HS chuẩn bị bài sau: 
- HS theo dõi trong SGK.
- HS đọc thầm lại bài tập viết một lần.
Hs luyện viết
- HS tự soát lỗi.
- HS đổi vở cho nhau soát lỗi, đối chiếu với SGK để soát lỗi) và ghi lỗi ra lề trang vở.
V.ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết: 2 TOÁN 
RKN GIẢI TOÁN DDIENR HÌNH
I- MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức: - Giải một số bài toán có dạng đó học.
2. Kĩ năng: - Có kỹ năng giải một số bài toán có dạng đặc biệt.
3.Thái độ: Yêu môn học
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 - GV: VBT.
 - HS: VBT
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
-Lớp, cá nhân
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
 Nhận xÐt, chấm điểm.
3. Bài mới:
4. Luyện tập: 
Bµi tËp 1: 
- HD 
? Bµi to¸n cho biÕt g×.
? Bµi to¸n hái g×.
? Bµi to¸n nµy thuéc d¹ng to¸n nµo.
- NhËn xÐt.
Bµi tËp 2: 
- HD 
? Bµi to¸n cho biÕt g×.
? Bµi to¸n hái g×.
? Bµi to¸n nµy thuéc d¹ng to¸n nµo.
- NhËn xÐt.
Bµi tËp 3: 
- HD 
? Bµi to¸n cho biÕt g×.
? Bµi to¸n hái g×.
? Bµi to¸n nµy thuéc d¹ng to¸n nµo.
- NhËn xÐt.
4. Cñng cè:
- NhËn xÐt tiÕt häc.
5. Dặn dò:
- HS nªu nªu c¸ch gi¶i mét sè d¹ng to¸n ®iÓn h×nh ®· häc.
- 1 HS ®äc ®Ò bµi. 
- HS nªu.
- HS lµm bµi vµo vở.
Bµi gi¶i:
DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c BEC lµ:
 13,6 : (3 – 2) x 2 = 27,2 (cm2)
DiÖn tÝch h×nh tø gi¸c ABED lµ:
 27,2 + 13,6 = 40,8 (cm2)
DiÖn tÝch h×nh tø gi¸c ABCD lµ:
 40,8 + 27,2 = 68 (cm2)
 §¸p sè: 68 cm2.
- 1 HS ®äc ®Ò bµi. 
- HS nªu.
- HS lµm bµi vµo vở.
*Bµi gi¶i:
Nam: 35
N÷: häc sinh
Theo s¬ ®å, sè HS nam trong líp lµ:
 35 : (4 + 3) x 3 = 15 (HS)
Sè HS n÷ trong líp lµ:
 35 – 15 = 20 (HS)
Sè HS n÷ nhiÒu h¬n HS nam lµ:
 20 – 15 = 5 (HS)
 §¸p sè: 5 HS.
- 1 HS ®äc ®Ò bµi. 
- HS nªu.
- HS lµm bµi vµo vở.
*Bµi gi¶i:
 ¤ t« ®i 75km th× tiªu thô sè lÝt x¨ng lµ:
 12 : 100 x 75 = 9 (l)
 §¸p sè: 9 lÝt x¨ng.
- HS nªu nªu c¸ch gi¶i mét sè d¹ng to¸n ®iÓn h×nh ®· häc.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
V.ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY
Tiết: 3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
RKN DÙNG DẤU CÂU 
I- MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức: - Nêu được tác dụng của dấu ngoặc kép.
 2. Kĩ năng:- Làm đúng bài tập thực hành giúp nâng cao kĩ năng sử dụng dấu ngoặc kép.
3.Thái độ: - Viết được đoạn văn khoảng 5 cõu cú sử dụng dấu ngoặc kộp.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 - GV: VBT.
 - HS: VBT
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
-Lớp, cá nhân
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
- Nhận xét, chấm điểm.
3. Bài mới:
4. ND: 
Bµi tËp 1:
- HD lµm bµi.
- Em nghÜ : “Ph¶i nãi ngay ®iÒu nµy ®Ó thÇy biÕt” (dÊu ngoÆc kÐp ®¸nh dÊu ý nghÜ cña nh©n vËt).
- NhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng.
Bµi tËp 2 :
- Chó ý: §o¹n v¨n ®· cho cã nh÷ng tõ ®­îc dïng víi ý nghÜa ®Æc biÖt nhng cha ®îc ®Æt trong dÊu ngoÆc kÐp. C¸c em cÇn ®äc kÜ ®o¹n v¨n ®Ó ph¸t hiÖn ra vµ ®Æt chóng vµo trong dÊu ngoÆc kÐp cho ®óng.
- Chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
Bµi tËp 3:
- HD: §Ó viÕt ®îc ®o¹n v¨n theo ®óng yªu cÇu cña ®Ò bµi c¸c em ph¶i dÉn lêi nãi trùc tiÕp cña nh÷ng thµnh viªn trong tæ vµ dïng nh÷ng tõ ng÷ cã ý nghÜa ®Æc biÖt.
- NhËn xÐt, cho ®iÓm
4. Cñng cè- NhËn xÐt tiÕt häc
5. DÆn dß: ChuÈn bÞ bµi
- HS lµm l¹i BT 2, 4 tiÕt LTVC tríc. 
- HS nªu yªu cÇu. C¶ líp theo dâi.
- Nªu néi dung ghi nhí vÒ dÊu ngoÆc kÐp.
- Làm vào VBT.
- Nh÷ng c©u cÇn ®iÒn dÊu ngoÆc kÐp lµ:
-ra vÎ ng­êi lín : “Th­a thÇy, sau nµy lín lªn, em muèn lµm nghÒ d¹y häc. Em sÏ d¹y häc ë trêng nµy” (DÊu ngoÆc kÐp ®¸nh dÊu lêi nãi trùc tiÕp cña nh©n vËt).
- 2 HS ®äc nèi tiÕp néi dung bµi tËp 2, c¶ líp theo dâi.
- Lµm bµi theo nhãm.
- Tr×nh bµy. 
- NhËn xÐt, bæ sung. 
+ Nh÷ng tõ ng÷ ®Æc biÖt ®îc ®Æt trong dÊu ngoÆc kÐp lµ:
“Ngêi giµu cã nhÊt” ; “gia tµi”
- 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi.
- ViÕt ®o¹n v¨n vµo vë.
- Tr×nh bµy.
- NhËn xÐt, bæ sung. 
- HS nh¾c l¹i t¸c dông cña dÊu ngoÆc kÐp.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
V.ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an buoi 2 lop 5 tuan 32 33 chuan.doc