Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 5

Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 5

I. MỤC TIÊU

 - Củng cố kiến thức về chuyển đổi đơn vị đo độ dài.

 - Áp dụng để giải các bài toán có liên quan.

 - Rèn kĩ năng chuyển đổi nhanh, chính xác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

 

doc 3 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 116Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tuần 5
Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2012
Luyện Toán
Ôn: Bảng đơn vị đo độ dài
I. Mục tiêu 
	- Củng cố kiến thức về chuyển đổi đơn vị đo độ dài.
	- áp dụng để giải các bài toán có liên quan.
	- Rèn kĩ năng chuyển đổi nhanh, chính xác.
Ii. đồ dùng dạy – học
iii. các hoạt động dạy – học chủ yếu
Giáo viên
Học sinh
1. Giới thiệu bài
- GV giới thiệu và ghi tựa bài.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập
* Bài 1:
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài tập 1. 
- GV tổ chức làm việc cá nhân.
- Yêu cầu HS nêu cách làm.
- GV yêu cầu HS nối tiếp đọc bài làm của mình.
- GV nhận xét, chốt lời giải đúng. 
* Bài 2:
- Yêu cầu HS đọc, nêu yêu cầu của bài 2.
- Yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài.
- Yêu cầu HS nhận xét, nêu cách làm.
- GV nhận xét, kết luận.
* Bài 3:
- Yêu cầu HS đọc, nêu yêu cầu của bài 3.
- GV hướng dẫn HS phân tích mẫu:
- Yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài.
- Yêu cầu HS nhận xét, nêu cách làm.
- GV nhận xét, chữa bài.
- Yêu cầu HS đọc lại bài làm của mình.
* Bài 4:
- Yêu cầu HS đọc bài toán.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
? Nêu hướng giải bài toán.
- Yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài.
- Gv chấm bài HS.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
3. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài học sau.
- HS nghe.
- HS đọc, nêu yêu cầu của bài.
- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm.
- HS nêu cách làm.
- HS nối tiếp đọc.
- HS chữa bài.
- HS đọc, nêu yêu cầu của bài 2.
- 2 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
- HS nhận xét, nêu cách làm.
- HS chữa bài.
- HS đọc, nêu yêu cầu của bài 3.
- HS nghe.
- 2 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
- HS nhận xét, nêu cách làm.
- HS chữa bài.
- 2 HS đọc lại bài làm của mình.
- HS đọc.
+ HS nêu.
+ HS nêu.
- HS nêu.
- 1 HS lên bảng làm bài.
- HS nhận xét.
- HS chữa bài.
- HS nghe.
- HS nghe.
Thứ ba ngày 25 tháng 9 năm 2012
Luyện Tiếng Việt
Ôn: Mở rộng vốn từ: Hòa bình
I. mục tiêu 
	- Củng cố kiến thức về các từ ngữ thuộc chủ đề hoà bình.
	- Biết vận dụng để viết đoạn văn hay.
II. Đồ dùng dạy - học
iii. các hoạt động dạy – học chủ yếu
Giáo viên
Học sinh
1. Giới thiệu bài 
- GV giới thiệu và ghi tên bài học.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập
* Bài 1: Từ nào dưới đây không đồng nghĩa với từ hòa bình?
a. thanh bình b. bình yên
c. yên tĩnh d. thái bình
- Nêu yêu cầu của bài tập 1.
- GV yêu câu HS tự đọc và lựa chọn ý cho phù hợp với yêu cầu của đề bài.
- Yêu cầu HS nối tiếp nêu ý nào đúng.
- GV khẳng định kết quả đúng: c
- Yêu cầu HS đọc lại kết quả đúng.
* Bài 2: Tìm các từ trái nghĩa nghĩa với từ hoà bình.
- Đọc nội dung yêu cầu của bài tập 2.
- Yêu cầu HS trao đổi nhóm 2 thảo luận. 
- Yêu cầu đại diện nhóm nêu kết quả thảo luận.
- Yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của nhóm bạn, bổ sung.
- GV nhận xét chung.
* Bài 3: Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu tả phong cảnh, hoạt động ở quê hương thanh bình của em.
- Yêu cầu HS đọc, nêu yêu cầu của bài tập 3.
- GV gạch dưới từ chính: phong cảnh, hoạt động ở quê hương thanh bình.
- GV hướng dẫn: Nêu một số cảnh đẹp ở làng quê gợi vẻ thanh bình.
- Yêu cầu HS viết bài vào vở.
- Yêu cầu HS đọc bài viết của mình.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét, chấm điểm. 
3. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét. Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
- HS nghe.
- 1 HS nêu yêu cầu bài 1.
- HS nối tiếp nêu ý đúng.
- 2 HS nêu, lớp nhận xét bổ sung.
- HS đọc.
- Học sinh đọc yêu cầu của bài tập 2.
- Trao đổi nhóm thảo luận.
- Đại diện nhóm nêu ý kiến thảo luận của nhóm mình.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- 2 HS đọc lại kết quả đúng.
- 1 HS đọc, nêu yêu cầu chính của bài.
- HS nghe.
- Con đò, bến nước , cây đa, én bay, Hoạt động của con người: ngắm trăng, trò chuyện,...
- HS làm bài vào vở.
- HS đọc bài viết trước lớp.
- HS nhận xét.
- HS hoàn thiện bài viết của mình.
- HS nghe.
Luyện Toán
Ôn: Bảng đơn vị đo khối lượng
I. Mục tiêu 
	- Củng cố kiến thức về chuyển đổi đơn vị đo khối lượng.
	- áp dụng để giải các bài toán có liên quan.
	- Rèn kĩ năng chuyển đổi nhanh, chính xác.
Ii. đồ dùng dạy – học
iii. các hoạt động dạy – học chủ yếu
Giáo viên
Học sinh
1. Giới thiệu bài
- GV giới thiệu và ghi tựa bài.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập
* Bài 1:
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài tập 1. 
- GV tổ chức làm việc cá nhân.
- Yêu cầu HS nêu cách làm.
- GV yêu cầu HS nối tiếp đọc bài làm của mình.
- GV nhận xét, chốt lời giải đúng. 
* Bài 2:
- Yêu cầu HS đọc, nêu yêu cầu của bài 2.
- Yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài.
- Yêu cầu HS nhận xét, nêu cách làm.
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.
* Bài 3:
- Yêu cầu HS đọc bài toán.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
? Nêu hướng giải bài toán.
- Yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài.
- GV chấm bài HS.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
3. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài học sau.
- HS nghe.
- HS đọc, nêu yêu cầu của bài.
- HS làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm.
- HS nêu cách làm.
- HS nối tiếp đọc.
- HS chữa bài.
- HS đọc, nêu yêu cầu của bài 2.
- 2 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
- HS nhận xét, nêu cách làm: Đổi các số đo khối lượng về cùng một đơn vị khối lượng rồi so sánh.
- HS chữa bài.
- HS đọc.
+ HS nêu.
+ HS nêu.
- HS nêu: Tìm số tạ xi xăng cả 2 ngày đôi đó dùng, sau đó lấy kết quả tìm được chia cho 2.
- 1 HS lên bảng làm bài.
- HS nhận xét.
- HS chữa bài.
- Hs nghe.
- HS nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuÇn 5.doc