Bài kiểm tra môn: Phương pháp dạy học Tiếng Việt

Bài kiểm tra môn: Phương pháp dạy học Tiếng Việt

Đề bài:

 Câu 1: Trình bày mục tiêu, nhiệm vụ của dạy tập đọc –học thuộc lòng trong trường tiểu học hiện nay?

 Câu 2: Trình bày các nguyên tắc dạy tập đọc –học thuộc lòng ở trường tiểu học hiện nay?

 Câu 3: Nêu quy trình và soạn một giáo án tập đọc –học thuộc lòng?

Bài làm

Câu 1: Mục tiêu, nhiệm vụ của dạy tập đọc –học thuộc lòng trong trường tiểu học hiện nay:

 Mục tiêu của dạy tập đọc- học thuộc lòng ở Tiểu học hiện nay:

- Nhằm rèn luyện cho học sinh kĩ năng đọc, biết cách đọc, đọc hiểu, đọc diễn cảm.

- Nhằm cung cấp cho hộc sinh những kiến thức về tự nhiên xã hội và con người.

- Bồi dưỡng cho các em lòng yêu quý tiếng Việt, ccon người, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

 Tập đọc là phân môn thực hành vì vậy nhiệm vụ của nó là hình thành kỹ năng đọc cho học sinh. Kỹ năng đọc có nhiều mức độ: đọc đúng, đọc nhanh. Dạy đọc giáo dục lòng ham đọc sách cho học sinh giúp cho các em thấy được

doc 28 trang Người đăng huong21 Lượt xem 747Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài kiểm tra môn: Phương pháp dạy học Tiếng Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hä vµ tªn: ChuHuy C«ng
 Líp: SPTH 29B 
Tr­êng: Cao ®¼ng Ng« Gia Tù B¾c Giang 
BµI KIÓM TRA
 M¤N: Ph­¬ng ph¸p d¹y häc tiÕng ViÖt
Đề bài:
	Câu 1: Trình bày mục tiêu, nhiệm vụ của dạy tập đọc –học thuộc lòng trong trường tiểu học hiện nay?
	Câu 2: Trình bày các nguyên tắc dạy tập đọc –học thuộc lòng ở trường tiểu học hiện nay?
	Câu 3: Nêu quy trình và soạn một giáo án tập đọc –học thuộc lòng?
Bài làm
Câu 1: Mục tiêu, nhiệm vụ của dạy tập đọc –học thuộc lòng trong trường tiểu học hiện nay:
 Mục tiêu của dạy tập đọc- học thuộc lòng ở Tiểu học hiện nay:
Nhằm rèn luyện cho học sinh kĩ năng đọc, biết cách đọc, đọc hiểu, đọc diễn cảm.
Nhằm cung cấp cho hộc sinh những kiến thức về tự nhiên xã hội và con người.
Bồi dưỡng cho các em lòng yêu quý tiếng Việt, ccon người, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 
 Tập đọc là phân môn thực hành vì vậy nhiệm vụ của nó là hình thành kỹ năng đọc cho học sinh. Kỹ năng đọc có nhiều mức độ: đọc đúng, đọc nhanh. Dạy đọc giáo dục lòng ham đọc sách cho học sinh giúp cho các em thấy được đây chính là con đường đặc biệt để tạo cho mình một cuộc sống trí tuệ phát triển. Tập đọc góp phần làm giàu vốn kiến thức ngôn ngữ, bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu cái thiện và cái đẹp, dạy cho các cách tư duy có hình ảnh.
Đặc điểm của dạy tập đọc lớp 1 chính là ở chỗ :đây là bước chuyển tiếp từ dạy “học vần” sang dạy “tập đọc” (ở lớp 2). Giờ tập đọc ở lớp 1 vận dụng cả phương pháp học vần, cả phương pháp tập đọc. Yêu cầu của giờ tập đọc lớp 1 là củng cố hệ thống âm vần đã đọc (nhất là các vần khó) đọc đúng tiếng, liền tiếng trong từ, trong câu, đoạn, bài. Bước đầu biết cách ngắt hơi ở các dấu câu, biết lên giọng và hạ giọng. Để làm tốt được những nhiệm vụ nêu trên, đề tài của tôi mục đích đưa ra một số biện pháp để giúp học sinh đọc thông được văn bản và đọc đúng ngữ điệu nói chung, ngắt giọng đúng nói riêng nhằm nâng cao chất lượng của 1 giờ dạy tập đọc ở lớp 1.
Nhiệm vụ của dạy tập đọc – học thuộc lòng ở Tiểu học hiện nay:
 - Hình thành năng lực đọc cho học sinh, rèn kĩ năng đọc thuộc lòng ( vừa rèn kĩ năng đọc vừa rèn kĩ năng học cho học sinh). 
 - Môn tập đọc dạy cho học sinh biết cách đọc, từ đọc đúng , phát âm đúng các nguyên âm, các thanh điệu, các phụ âm, không đọc thiếu, thừa chữ, truung thành với câu, chữ ở văn bản gốc. Đọc lưu loát , đọc thạo, đọc trôi chảy,không vấp váp, ngắt nghỉ đúng dấu chấm dấu phẩy. Đọc đúng ngữ điệu, nhịp điệu. Đọc có ý thức ( đọc hiểu), biết đọc bằng hai hình thức: 
 + Đọc thầm : Đọc hiểu nôi đung văn bản.
 + Đọc thành tiếng: Đọc cho người khác cùng nghe.
 -Làm giàu vốn kiến thức cho học sinh cả về văn học, ngôn ngữ, kiến thức về đời sống, giao tiếp xã hội.
- Phát triển ngôn ngữ và tư duy cho học sinh, rèn cho các em cách đọc đúng và chính xác các chính âm chính tả, có kĩ năng phân tích tổng hợp so sánh.
- Giáo dục tình cảm đạo đức thẩm mĩ cho học sinh , góp phần làm cho học sinh thêm yêu mến văn học, có thói quen ham đọc sách, ham sống và làm việc theo những nhân vật đặc biệt trong sách. Giáo dục cho các em rtheem yêu đất nước, quê hương, con người.
 Những điều vừa nêu trên khẳng định sự cần thiết của việc hình thành và phát triển một cách có hệ thống và có kế hoạch năng lực đọc cho học sinh. Tập đọc với tư cách là một phân môn của Tiếng Việt ở tiểu học có nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu này – hình thành và phát triển năng lực đọc cho học sinh.
Phân môn học vần cũng thực hiện nhiệm vụ dạy đọc nhưng mới dạy đọc ở mức độ sơ bộ nhằm giúp học sinh sử dụng bộ mã chữ âm. Việc thông hiểu văn bản chỉ đặt ra ở mức độ thấp và chưa có hình thức chuyển thẳng từ chữ sang nghĩa (đọc thầm). Như vậy, tập đọc với tư cách là một phân môn tiếng Việt tiếp tục những thành tựu dạy học mà học cần đạt được, nâng lên một mức đầy đủ hoàn chỉnh hơn.
Tập đọc là một phân môn thực hành nhiệm vụ quan trọng nhất của nó là hình thành năng lực đọc cho học sinh. Năng lực đọc được tạo nên từ bốn kỹ năng cũng là bốn yêu cầu về chất lượng của “đọc”: đọc đúng, đọc nhanh (đọc lưu loát, trôi chảy), đọc có ý thức (thông hiểu được nội dung những điều mình đọc hay còn gọi là đọc hiểu) và đọc diễn cảm. Bốn kỹ năng này được hình thành trong 2 hình thức đọc: đọc thành tiếng và đọc thầm. Chúng được rèn luyện đồng thời và hỗ trợ lẫn nhau. Sự hoàn thiện một trong những kỹ năng này sẽ có tác động tích cực đến những kỹ năng khác. Ví dụ, đọc đúng là tiền đề của đọc nhanh cũng như cho phép thông hiểu nội dung văn bản. Ngược lại, nếu không hiểu điều mình đang đọc thì không thể đọc nhanh và diễn cảm được. Nhiều khi khó mà nói được rạch ròi kỹ năng nào làm cơ sở cho kỹ năng nào, nhờ đọc đúng mà hiểu đúng hay chính nhờ hiểu đúng mà đọc được đúng. Vì vậy, trong dạy đọc không thể xem nhẹ yếu tố nào.
Nhiệm vụ thứ hai của dạy đọc là giáo dục lòng ham đọc sách, hình thành thói quen làm việc với văn bản, với sách cho học sinh. Nói cách khác thông qua việc dạy đọc phải giúp học sinh thích đọc và thấy được rằng khả năng đọc là có lợi ích cho các em trong cả cuộc đời, phải làm cho học sinh thấy đó là một trong những con đường đặc biệt để tạo cho mình một cuộc sống trí tuệ đầy đủ và phát triển.
Ngoài ra việc đọc còn có những nhiệm vụ khác đó là làm giàu kiến thức về ngôn ngữ, đời sống và kiến thức văn hoá cho học sinh, phát triển ngôn ngữ và tư duy, giáo dục tư tưởng đạo đức, tình cảm, thị hiếu thẩm mỹ cho các em.
Câu 2: Các nguyên tắc dạy học chủ yếu:
- Quá trình tìm hiểu thực tế, nhìn chung mỗi giờ tập đọc đều có 2 phần lớn tìm hiểu nội dung bài và luyện đọc, hai phần này có thể tiến hành cùng một lúc, đan xen vào nhau, cũng có thể tách rời nhau tuỳ từng bài và từng giáo viên. Song dù dạy theo cách nào thì hai phần này luôn có mối quan hệ tương hỗ, khăng khít. Phần tìm hiểu bài giúp học sinh tìm hiểu kỹ nội dung nghệ thuật của từng bài, từ đó học sinh đọc đúng, diễn cảm tốt. Ngược lại đọc diễn cảm để thể hiện nội dung bài, thể hiện những hiểu biết của mình xunh quanh bài học.
Như vậy phần luyện đọc có vai trò quan trọng, học sinh đọc tốt sẽ giúp các em hoàn thành được năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ của chính bản thân mình. Đọc tốt giúp các em hiểu biết tiếp thu được văn minh của loài người, bồi dưỡng tâm hồn tình cảm, phát triển tư duy.
Nrong quá trình rèn đọc giáo viên cần rèn luyện một cách linh hoạt các phương pháp khác nhau để phù hợ với đặc trưng của phân môn và phù hợp với nội dung của bài dạy. Quá trình hướng dẫn học sinh rèn đọc trước hết giáo viên phải sử dụng phương pháp làm mẫu. Nghĩa là giáo viên làm mẫu cho học sinh nghe, yêu cầu giọng đọc của giáo viên phẩi chuẩn, diễn cảm thể hiện đúng nội dung, ý nghĩa của bài học để học sinh bắt trước đọc theo. Sau đó giáo viên phải kết hợp phương pháp luyện đọc theo mẫu, luyện đọc đúng, đọc chính xác các phụ âm đầu, âm chính, âm cuối, dấu thanh. Đọc đúng tiết tấu, ngắt hơi nghỉ hơi đúng chỗ, đúng ngữ điệu câu. Từ đó hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm để biểu đạt đúng ý nghĩa và tình cảm mà tác giả mong muốn và gửi gắm trong bài tập đọc.
- Trong quá trình hướng dẫn học sinh rèn đọc, giáo viên cần đổi mới phương pháp giảng dạy, luôn lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên chỉ là người hướng dẫn tổ chức, học sinh tự tìm hiểu, tự phát hiện và luyện đọc đạt kết quả tốt.
- Ngoài ra để phần rèn đọc đạt kết quả tốt thì cần phải có các yếu tố khác như cơ sở vật chất đầy đủ, đồ dùng học tập. Bên cạnh đó giáo viên phải luôn tích cực tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ năng lực. Nếu phối hợp các yếu tố trên sẽ giúp học sinh đọc đúng, diễn cảm tốt. Từ đó thể hiện được nội dung của bài học, thấy được cái hay, cái đẹp của cuộc sống qua từng bài học.
- Bên cạnh các yếu tố trên trong giảng dạy phân môn tập đọc giáo viên còn phải chú ý đến một số nguyên tắc sau:
+ Nguyên tắc phát triển lời nói (nguyên tắc thực hành). Chúng ta ai cũng biết trẻ em không thể lĩnh hội được lời nói nếu chúng không nắm được lời miệng. Do vậy khi giảng dạy cần phải bảo đảm nguyên tắc này. Điều này được thể hiện rõ hơn ở phần luyện đọc, ở phần này học sinh được rèn luyện về cách phát âm, cách nghĩ hơi đúng chỗ, cách đọc đúng ngữ điệu.
+ Để giờ tập đọc đạt kết quả cao thì phải bảo đảm nguyên tắc phát triển tư duy, phát huy tính tích cực, chủ đạo của học sinh. Do vậy phần luyện đọc giáo viên cần gọi mở, hướng dẫn học sinh tự phát hiện những chỗ cần ngắt giọng hạ, hạ giọng ở những câu thơ, những câu văn trong bài từ đó tìm ra cách đọc hay hơn.
Như vậy để học sinh đọc tốt môn tập đọc đặc biệt là vấn đề rèn đọc đúng cho học sinh chúng ta cần đảm bảo tốt các phương pháp và nguyên tắc trên. 
Câu 3 : 
Quy trình lên lớp :
1 Ổn định kiểm tra bài cũ.
2 Dạy bài mới: 
 TIẾT 1:
 2.1 Giới thiệu bài mới: Giáo viên cho học sinh trực quan tranh ảnh, hỏi, dẫn dắt học sinh tìm hiểu bài, ghi tên bài.
 2.2 Hướng dẫn học sinh luyện đọc :
 + Giáo viên đọc mẫu lần 1, nêu cách đọc, hướng dẫn học sinh luyện đọc.
 + Giáo viên ghi từ , tiếng khó lên bảng.
 + Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc từng câu, đoạn.
 + Cho học sinh đọc toàn bài.
 2.3 Ôn các vần đã học.
 * Tìm tiếng chứa các vần có trong bài. 
 * Phân tích tiếng để tách các vần.
 * Tìm các tiếng ngoài bài.
 2.4 Cho học sinh nói các câu có chứa các vần, tiếng đã học (GV chuânnr bị bảng phụ, tranh mẫu).
 TIẾT 2:
 2.5 Cho học sinh tìm hiểu bài và luyện đọc:
 + Giáo viên đọc mẫu và nêu câu hỏi.
 + Học sinh đọc và trả lời câu hỏi.
 2.6 Luyện nói theo đề tài và tranh.
 3 Củng cố, dặn dò:
 - Giáo viên khái quát và nhận xét tiết học.
 - Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà học bài cũ và xem trước bài sau.
B. Vận dụng soạn một giáo án tập đọc- học thuộc lòng : 
Thø ba ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2011
TËp ®äc - Học thuộc lòng
Mét m¸i nhµ chung
I. Môc tiªu: 
- §äc ®óng: L¸ biÕc, rËp r×nh, trßn vo, rùc rì. BiÕt ng¾t, nghØ sau mçi dßng th¬, khæ th¬.
- HiÓu vµ n¾m ch¾c néi dung: Mçi vËt cã cuéc sèng riªng nh­ng ®Òu cã m¸i nhµ chung lµ tr¸i ®Êt. RÌn ®äc to râ rµng , diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng t¹i líp 
- Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng vµ lßng yªu thÝch m«n häc ..
II. ChuÈn bÞ: GV : Néi dung vµ b¶ng nhãm .
 Trß: SGK vµb¶ng tay . 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu  :
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
A. Bµi cò: 
- Gäi 1HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái (Gặp ở đâu?)
- GV ®¸nh gi¸, ghi ®iÓm cho HS.
B. Bµi míi : Giíi thiÖu bµi
1/ Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn luyÖn ®äc
- GV ®äc mÉu:
- HD ®äc tõng dßng th¬:
- Chó ý söa sai cho HS.
- HD ®äc tõng khæ th¬ 
- Gäi 6 HS ®äc nèi tiÕp l¹i bµi.
- LuyÖn ®äc theo nhãm:
- Chia líp t ... ch nhiªm vô, môc tiªu cña d¹y kÓ chuyÖn ë TiÓu häc hiÖn nay?
C©u 2: Tr×nh bµy c¸c nguyªn t¾c d¹y kÓ chuyÖn ë TiÓu häc hiÖn nay?
C©u 3: Nªu quy tr×nh vµ so¹n mét gi¸o ¸n d¹y kÓ chuyÖn ë TiÓu häc?
Bµi lµm
C©u 1: 
Môc tiªu cña d¹y kÓ chuyÖn ë TiÓu häc:
 Nh»m h­íng dÉn cho häc sinh biÕt c¸ch s¶n sinh v¨n b¶n nãi, biÕt c¸h kÓ l¹i c©u chuyÖn mét c¸ch chÝnh x¸c, hÊp dÉn.
 Nh»m ph¸t triÓn t­ duy vµ h×nh thµnh nh©n c¸ch toµn diÖn cho häc sinh.
 Nh»m gióp c¸c em yªu thÝch c¸c t¸c phÈm v¨n häc.
Chương trình tiểu học từ học kì II của lớp 1 đến lớp 5 đều có tiết kể chuyện. Với đặc điểm tâm lý lứa tuổi, học sinh rất thích nghe kể chuyện. Tuy nhiên, theo yêu cầu phân môn kể chuyện của môn tiếng Việt, các em phải kể lại được câu chuyện. Điều này rất khó với häc sinh vì các em phải nhớ nội dung chuyện, phải diễn đạt lại bằng lời nói của chính mình và phải kể trước đông người (thầy cô, bạn bè). Chính vì các em khó có thể kể lại được nhất là häc sinh nhút nhát, tiếp thu chậm mà gần như trong tiết kể chuyện giáo viên chỉ kể cho các em nghe và chỉ cho 1, 2 häc sinh.giỏi, dạn dĩ kể lại để không mất thời gian giảng dạy môn khác. Đến khi lên lớp 5, gần như häc sinh không thể kể được, nhất là các chuyện kể theo đề tài hoặc là chuyện các em chứng kiến hay tham gia. Bởi để kể được, häc sinh phải tự nhớ lại, tự tìm câu chuyện rồi diễn đạt bằng từ ngữ của mình trước mọi người và thế là tiết kể chuyện ở lớp 5, thầy cô lại “độc diễn” cùng với vài häc sinh nổi trội của lớp như các lớp dưới. Vậy là mục tiêu của phân môn kể chuyện xuyên suốt chương trình tiểu học đã không đạt hiệu quả.
Phân môn kể chuyện, theo tôi, không những hết sức quan trọng trong bộ môn tiếng Việt ở tiểu học mà nó còn giúp häc sinh rất nhiều trong việc học các môn khác, trong đời sống Dạy tốt kể chuyện, trước tiên là chúng ta đã giúp häc sinh tập thói quen nắm bắt được nội dung nhanh, tóm tắt được ý chính, có ích cho các em rất nhiều khi học các môn khác. Bởi vì, khi kể, các em phải vận dụng vốn từ ngữ của mình kết hợp với kiến thức ngữ pháp đã học để dùng từ chính xác, rõ ràng; liên kết câu chặt chẽ; diễn đạt mạch lạc nội dung cần kể. Kể trước mọi người còn rèn cho các em sự tự tin, phong cách chuẩn mực khi trình bày trước tập thể. Qua kể chuyện, chúng ta còn luyện cho häc sinh phát âm tròn vành rõ chữ để thu hút người nghe, hỗ trợ nhiều cho phân môn tập đọc và nói chuyện với mọi người trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Diễn đạt tốt tức là các em có vốn từ phong phú, biết liên kết câu, ý vững vàng, giúp các em rất nhiều trong tập làm văn và tạo điều kiện thực hành được những gì mình đã học trong phân môn luyện từ và câu. Mỗi câu chuyện đều có ý nghĩa, vì thế qua mỗi chuyện kể, giáo viên đã giáo dục các em điều hay lẽ phải, lối sống tốt đẹp, kĩ năng sống... Chưa kể đến khi nghe bạn kể, häc sinh khác tập thói quen lắng nghe bạn nói, kể để sau đó nhận xét cách kể hay bổ sung về nội dung ý nghĩa chuyện. đây là thói quen tốt và rất cần thiết.
Học tốt môn kể chuyện ở tiểu học sẽ giúp häc sinh học tốt ở các bậc học tiếp theo, bởi các kĩ năng mà môn kể chuyện ở tiểu học đã rèn luyện được sẽ theo các em suốt những năm tháng học hành. Các kĩ năng ấy cũng rất cần thiết cho các em lúc trưởng thành, khi làm việc, cần trình bày một vấn đề trước đám đông sẽ tự tin, diễn giải một vấn đề mạch lạc, trôi chảy, đúng trọng tâm. Để đạt được mục tiêu đó đòi hỏi ở giáo viên phải xem trọng phân môn kể chuyện. Giáo viên lớp 1 chính là người gặp nhiều khó khăn nhất để dạy môn này. Sự kiên nhẫn, chú ý tập các em kể từng ý nhỏ, từng đoạn, rồi tập dần các em kể cả câu chuyện. Việc đó cần ở giáo viên rất nhiều công sức, nhưng nếu giáo viên lớp 1 làm tốt được điều này thì thầy cô các lớp kế tiếp sẽ dễ dàng nâng cao khả năng kể chuyện của häc sinh, giúp ích cho các em rất nhiều. Kể chuyện không chỉ là môn học làm häc sinh thư giãn như nhiều giáo viên đã nghĩ.
NhiÖm vô cña d¹y kÓ chuyÖn ë TiÓu häc: 
 Ph©n m«n KÓ chuyÖn cã nhiÖm vô ®¸p øng nhu cÇu nghe kÓ chuþÖn ë trÎ en, ph¸t triÓn ng«n ng÷, ®Æc biÖt lµ kÜ n¨ng nghe - viÕt, ®ång thêi ph¸t triÓn t­ duy vµ båi d­ìng t©m hån, lµm giµu vèn sèng vµ vèn v¨n häc cho häc sinh.
 Ph©n m«n KÓ chuyÖn cã nhiÖm vô gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch, ®en l¹i c¶m xóc nh©n c¸ch lµnh m¹nh.
 Ph©n m«n KÓ chuyÖn cã nhiÖm vô ph¸t triÓn c¸c kÜ n¨ng tiªnds ViÖt cho häc sinh: Tr­íc hÕt , ph©n m«n KÓ chuyÖn ph¸t triÓn kÜ n¨ng nãi cho häc sinh. Giê kÓ chuyÖn rÌn cho häc sinh kÜ n¨ng nãi tr­íc ®¸m ®«ng d­íi d¹ng ®éc tho¹i thµnh bµi theo phong c¸ch nghÖ thuËt. §ång thêi víi nãi, c¸c kÜ n¨ng nghe, ®äc, kÜ n¨ng ghi chÐp còng ®­îc ph¸t triÓn trong qu¸ tr×nh kÓ l¹i truyÖn ®· nghe, kÓ l¹i truyÖn ®· ®äc.
 Ph©n m«n KÓ chuyÖn cã nhiÖm vô gãp phÇn ph¸t triÓn t­ duy, ®Æc biÖt lµ t­ duy h×nh t­îng vµ c¶m xóc thÈm mÜ ë häc sing: Cïng víi sù rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng ng«n ng÷, t­ duy còng ®­îc ph¸t triÓn. §Æc biÖt, sèng trong thÕ giíi c¸c nh©n vËt, th©m nhËp vµo c¸c t×nh tiÕt cña truyÖn, tiÕp xóc víi nghÖ thuËt ng«n tõ kÓ chuyÖn, t­ duy h×nh t­îng vµ c¶m xóc thÈm mÜ cña häc sinh còng ®­îc ph¸t triÓn.
 Ph©n m«n KÓ chuyÖn cã nhiÖm vô gãp phÇn tÝch luü vèn sèng, vèn v¨n häc cho häc sinh: 
 Giê kÓ chuyÖn gióp häc sinh tiÕp xóc víi t¸c phÈm v¨n häc. Suèt 5 n¨m häc ë TiÓu häc, häc sinh ®­îc nghe vµ tham gia kÓ hµng tr¨m c©u chuyÖn kh¸c nhau, ®ñ thÓ lo¹i. §ã lµ nh÷ng t¸c phÈm cã gi¸ trÞ cña ViÖt Nam vµ thÕ giíi, tõ truyÖn cæ tÝch ®Õn truyÖn hiÖn ®¹i. Nhê ®ã, vèn v¨n häc cña häc sinh ®­îc tÝch luü dÇn. §©y lµ nh÷ng hµnh trang quý sÏ theo c¸c em trong suèt cuéc ®êi m×nh.
 Giê kÓ chuyÖn cßn më réng tÇm hiÓu biÕt, khªu gîi trÝ t­ëng t­îng cho c¸c em. Qua tõng c©u chuyÖn, thÕ giíi mu«n s¾c mµu më réng tr­íc c¸c em. C¸c em t×m thÊy ë trong truyÖn tõ phong tôc tËp qu¸n ®Õn c¶nh s¾c thiªn nhiªn, tõ nh÷ng th©n phËn vµ biÕt bao hµnh ®éng nghÜa hiÖp cña con ng­êi trong mu«n vµn tr­êng hîp kh¸c nhau. TruyÖn kÓ lµm t¨ng vèn hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi vµ x· héi loµi ng­êi x­a vµ nay cho häc sinh. TruyÖn kÓ cßn ch¾p c¸nh cho trÝ t­ëng t­îng vµ ­íc m¬ cña häc sinh, thóc ®Èy sù s¸ng t¹o ë c¸c em.
C©u 2:
 C¸c nguyªn t¾c d¹y kÓ chuyÖn :
Nguyªn t¾c 1: Chó träng lêi nãi.
Nguyªn t¾c 2: Ph¸t triÓn t­ duy.
Nguyªn t¾c 3: TÝnh ®Õn ®Æc ®iÓm løa tuæi häc sinh TiÓu häc.
Nguyªn t¾c 4: Trùc quan. 
 C©u 3:
 Quy tr×nh cña d¹y ph©n m«n kÓ chuyÖn ë TiÓu häc: 
 1/ KiÓm tra bµi cò: Gäi häc sinh nªu l¹i néi dung c©u chuyªn, néi dung bµi tr­íc.(2 em tr¶ lêi .1-2 em kh¸c nhËn xÐt).
2/ D¹y bµi míi:
 2.1 .Giíi thiÖu bµi: 
 * Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t tranh.
 * Gi¸o viªn giíi thiÖu tªn c©u chuyÖn.
 * Gi¸o viªn giíi thiÖu qua néi dung chÝnh, ý nghÜa cña c©u chuyÖn.
 2.2 . Gi¸o viªn cho häc sinh trùc quan tranh vµ kÓ l¹i néi dung c©u chuyÖn (LÇn 1).
 2.3 .Gi¸o viªn võa chØ tranh võa kÓ l¹i câu chuyÖn (lÇn 2).
 2.4 . Cho häc sinh tËp kÓ l¹i tõng ®o¹n, nÕu lµ c©u chuyÖn cã néi dung khã nhí th× gi¸o viªn cÇn gîi ý ®Ó häc sinh n¾m ®­îc t×nh tiÕt, ®Æc ®iÓm nh©n vËt.
 2.5 .Gi¸o viªn h­íng dÉn ®Ó häc sinh kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn.
- L­u ý: Cã thÓ gäi häc sinh kÓ nèi tiÕp, kÓ c¸ nh©n néi dung c©u chuyÖn.
 2.6 . Gi¸o viªn cho häc sinh ch¬i trß ch¬i, kÓ sãng vai. 
3/ Cñng cè, dÆn dß.
 * Gi¸o viªn nh¾c l¹i tªn c©u chuyÖn, néi dung c©u chuyÖn, ý nghÜa, bµi häc kinh nghiÖm cho b¶n th©n qua c©u chuyÖn.
 * Gi¸o viªn h­íng dËn häc sinh vÒ nhµ häc, kÓ l¹i c©u chuyÖn ë trªn líp vµ xem tr­íc c©u chuyÖn kÓ cho bµi sau. 
 áp dông so¹n mét gi¸o ¸n kÓ chuyÖn ë TiÓu häc: ( Lớp 2)
 Thø ..ngµy th¸ng.. n¨m 2011
KÓ chuyÖn
Bài 1 : CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM
I. MỤC TIÊU
 Dựa vào trí nhớ và tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện. Biết cùng các bạn phân vai dựng lại câu chuyện, bước đầu thể hiện đúng giọng người kể chuyện , giäng Bµ cô, giäng CËu bÐ
Rèn kĩ năng nghe: Tập trung theo dõi bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn.
Giáo dục HS phải yêu quý lao động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
GV : Các tranh minh họa trong sách giáo khoa (phóng to).
HS : Sách giáo khoa , đồ dùng học tập.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động học sinh 
1. MỞ ĐẦU
2. DẠY – HỌC BÀI MỚI
2.1. Giới thiệu bài
- Giáo viên: Hãy nêu lại tên câu chuyện ngụ ngôn vừa học trong giờ tập đọc.
- Câu chuyện cho em bài học gì?
- Nêu: Trong giờ kể chuyện này, các con sẽ nhìn tranh, nhớ lai và kể lại nội dung câu chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim.
2.2. Hướng dẫn kể chuyện
a) Kể lại từng đoạn câu chuyện
Bước 1: Kể trước lớp
- Gọi 4 em học sinh khá, tiếp nối nhau lên kể trước lớp theo nội dung của 4 bức tranh.
- Yêu cầu học sinh cả lớp nhận xét sau mỗi lầm có học sinh kể.
Bước 2: Kể theo nhóm
- Giáo viên yêu cầu học sinh chia nhóm, dựa vào tranh minh họa và các gợi ý để kể cho các bạn trong nhóm từng nghe.
- Khi học sinh thực hành kể, giáo viên có thể gơi ý cho các em bằng cách đặt câu hỏi
b) Kể lại toàn bộ câu chuyện
- Gọi 4 học sinh nối tiếp nhau kể lại từng đoạn chuyện.
- Gọi 1 học sinh kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối.
3. Củng cố dặn dò 
- Nhận xét tiết học, khuyến khích học sinh về nhà kể lại chuyện cho bố mẹ và người thân cùng nghe.
-Cho 1 HS (K) kể lại câu chuyện & nêu ý nghĩa câu chuyện
-Về nhà tập kể,chuẩn bị bài”Phần thưởng”
-Nhận xét tiết học
- Có công mài sắt, có ngày nên kim.
- Làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại. Kiên trì, nhẫn nại mới thành công.
- 4 học sinh lần lượt kể.
- Chia nhóm, mỗi nhóm 4 em, lần lượt từng em kể từng đoạn của truyện theo tranh. Khi một em kể các em khác lắng nghe, gợi ý cho bạn và nhận xét lời kể của bạn.
- Thực hành kể nối tiếp nhau.
- Kể từ đầu đến cuối câu chuyện.
@ Bổ sung – rút kinh nghiệm :
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
============–––{———================

Tài liệu đính kèm:

  • docbai KT PP DH Tieng Viet o Tieu hoc.doc