Bài soạn các môn lớp 5 - Tuần 24

Bài soạn các môn lớp 5 - Tuần 24

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 - Biết Tổ quốc em là Việt Nam, Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế.

 - Có một số hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về lịch sử, văn hoá và kinh tế của Tổ quốc Việt Nam.

- Có ý thức rèn luyện để ghóp phần xây đương và bảo vệ đất nước.

- Yêu tổ quốc Việt Nam

TTHCM: Giáo dục cho Hs lòng yêu nước, yêu tổ quốc theo tấm gương Bác Hồ.

GDBVMT (Lieân heä) : GD HS : Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng BVMT laø theå hieän tình yeâu ñaát nöôùc

- Kĩ năng xác định giá trị (yêu Tổ quốc Việt Nam)

 - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về đất nước và con người Việt Nam.

 - Kĩ năng hợp tác nhóm.

- Kĩ năng trình bày những hiểu biết về đất nước con người Việt Nam.

II. Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng:

- Thảo luận nhóm.

- Động não.

- Trình bày 1 phút.

- Đóng vai.

 

doc 40 trang Người đăng huong21 Lượt xem 996Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn lớp 5 - Tuần 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày tháng năm 2012
Đạo đức EM YEÂU TOÅ QUOÁC VIEÄT NAM (Tieát2)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
 - Biết Tổ quốc em là Việt Nam, Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế.
 - Có một số hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về lịch sử, văn hoá và kinh tế của Tổ quốc Việt Nam.
- Có ý thức rèn luyện để ghóp phần xây đương và bảo vệ đất nước.
- Yêu tổ quốc Việt Nam
TTHCM: Giáo dục cho Hs lòng yêu nước, yêu tổ quốc theo tấm gương Bác Hồ. 
GDBVMT (Lieân heä) : GD HS : Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng BVMT laø theå hieän tình yeâu ñaát nöôùc
- Kĩ năng xác định giá trị (yêu Tổ quốc Việt Nam)
 - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về đất nước và con người Việt Nam.
 - Kĩ năng hợp tác nhóm.
- Kĩ năng trình bày những hiểu biết về đất nước con người Việt Nam.
II. Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng:
- Thảo luận nhóm.
- Động não.
- Trình bày 1 phút.
- Đóng vai.
- Dự án.
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:
+ UBND xã (phường) tổ chức lấy chữ kí ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam.
+ Đài phát thanh của UBND phường thông báo lịch để HS tham gia sinh hoạt hè tại nhà văn hóa của phường.
+ Phường phát động phong trào quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, ủng hộ trẻ em vùng bị lũ lụt.
3. Bài mới : 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
4. Vận dụng
 Hoạt động 5: GIỚI THIỄU VỀ ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM
Mục tiêu: 
HS biết trình bày về một số nét về đất nước và con ngưòi Việt Nam.
- HS đước rèn luyện kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, kĩ năng hợp tác , kĩ năng trình bày suy nghĩ ý tưởng.
Cách tiến hành:
1. GV yêu cầu các nhóm HS trưng bày xung quanh lớp học các tư liệu các em đã sưu tầm , tìm hiểu được đất nước và con người Việt Nam.
2. Cả lớp đi xem các đại diện nhóm – trong các vai Hướng dẫn viên du lịch trình bày(- Trình bày 1 phút.)
-GDBVMT: Giáo dục hs yêu quê hương đất nước, bảo vệ quê hương đất nước.
 Hoạt động 5: HÁT , ĐỌC THƠ VỀ TỔ QUỐC VIỆT NAM
Mục tiêu: hs biết thể hiện tình yêu Tổ quốc qua các bài thơ, bài hát
Cách tiến hành:
Một số HS sẽ đóng vai người dẫn chương trình, giới thiêu các tiết mục.
2. Hs trình bày các bài thơ, bài hát về chủ đề.
Cả lớp cùng bình chọn các tiết nục hay nhất/ ấn tượng nhất / huy động được nhiều người tham gia nhất.
Kết thúc tiết học : cả lớp cùng đứng lên vưa làm động tác phụ hoạ, vừa hát theo bài hát “ Việt Nam- Tổ quốc tôi”
TTHCM: Giáo dục cho HS lòng yêu nước, yêu Tổ quốc theo tấm gương Bác Hồ
HS nghe
HS trình bày
HS trình bày
HS trình bày
Cả lớp thực hiện
4.- Củng cố- Hoạt động tiếp nối(5phút)
- Gọi 1,2 HS nhắc lại nội dung bài học
TKNL&HQ: - Đất nướic ta còn nghèo, còn gặp nhiều khó khăn trong đó có khó khăn về thiếu năng lượng. Vì vậy, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng là rất cần thiết.
- Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng là một biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước.
II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong bài:
5. Dặn dò :
GV nhận xét tiết học. 
Điều chỉnh, bổ sung
Ngày soạn 3/2/2012
TUẦN : 24
TIẾT :47
Ngày dạy 6/2/2012
MÔN :TẬP ĐỌC	
BÀI: LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
 - Đọc với giọng trang trọng, thể hiện tính nghiêm túc của văn bản.
 - Hieåu nội dung: Luật tục nghiêm minh và công bằng của người Ê-đê xưa; kể được 1 đến 2 luật của nước ta. ( Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK).
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 
GV:Baûng phuï vieát ñoaïn luyeän ñoïc
HS: dụng cụ học tập
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
1.- Khởi động: (1 phút) 
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
GV yêu cầu 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ Chú đi tuần và trả lời các câu hỏi:SGK
- GV nhận xét
3. Bài mới : 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
Ghi chú
a Giới thiệu bài:
Để gìn giữ cuộc sống thanh bình, cộng đồng nào, xã hội nào cũng có những quy định yêu cầu mọi người phải tuân theo. Bài học hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu một số luật lệ xưa của dân tộc Ê-đê, một dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.
2/ Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài: 
a)Luyện đọc: 
- GV yêu cầu:
+ Một HS giỏi đọc toàn bài.
- GV yêu cầu từng tốp 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn của bài văn:
+ Đoạn 1: Về cách xử phạt.
+ Đoạn 2: Về tang chứng và nhân chứng.
+ Đoạn 3: Về các tội.
Luyện đọc từ khó
- GV yêu cầu từng tốp 3 HS tiếp nối nhau đọc
+ Một HS đọc phần chú thích và giải nghĩa sau bài (luật tục, Ê-đê, song, co, tang chứng, nhân chứng,).
- GV cho HS luyện đọc theo cặp.
- GV gọi một, hai HS đọc toàn bộ bài văn.
- GV đọc diễn cảm toàn bài - giọng rõ ràng, rành mạch, dứt khoát giữa các câu, đoạn; thể hiện tính chất nghiêm minh, rõ ràng của luật tục.
b) Tìm hiểu bài:
- Người xưa đặt ra luật tục để làm gì? 
- K ể những việc mà người Ê-đê xem là có tội?
- Tìm những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào Ê-đê quy định xử phạt rất công bằng.
GV: Ngay từ ngày xưa, dân tộc Ê-đê đã có quan niệm rạch ròi, nghiêm minh về tội trạng, đã phân định rõ từng loại tội, quy định các hình phạt rất công bằng với từng loại tội. Người Ê-đê đã dùng những luật tục đó để giữ cho buôn làng có cuộc sống trật tự, thanh bình.
- Hãy kể tên một số luật của nước ta hiện nay mà em biết. 
GV mở bảng phụ viết sẵn tên khoảng 5 luật của nước ta, mời một HS đọc lại.
c) Hướng dẫn HS đọc diễn cảm:
- GV yêu cầu 3 HS tiếp nối nhau đọc lại 3 đoạn của bài. GV hướng dẫn HS đọc thể hiện đúng nội dung từng đoạn.
- GV chọn và hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm đoạn 3.
- GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm đoạn 3.
- HS quan sát tranh minh họa trong SGK.
- 1 HS giỏi đọc, cả lớp theo dõi bài đọc trong SGK.
- Các tốp HS đọc tiếp nối.
- 1 HS đọc.
- Các tốp HS đọc tiếp nối.
- 1 HS đọc.
- HS luyện đọc theo cặp..
- 1, 2 HS đọc.
- HS lắng nghe và chú ý giọng đọc của GV.
- Người xưa đặt ra luật tục để bảo vệ cuộc sống bình yên cho buôn làng.
- Tội không hỏi mẹ cha - Tội ăn cắp - Tội giúp kẻ có tội - Tội dẫn đường cho địch đến đánh làng mình.
HS trả lời
- HS lắng nghe.
- Luật Giáo dục; Luật Phổ cập tiểu học; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Giao thông đường bộ,
- 1 HS đọc.
- 3 HS đọc tiếp nối.
- Cả lớp luyện đọc.
- HS thi đọc diễn cảm
4. Củng cố: (5phút)
- Gọi 1,2 HS nhắc lại nội dung bài học
5. Dặn dò :
- GV nhận xét tiết học. 
Dặn HS về nhà đọc trước bài “Hộp thư mật”.
Điều chỉnh, bổ sung
Ngày soạn 3/2/2011
TUẦN : 24
TIẾT :116
Ngày dạy 6/2/2012
MÔN :TOÁN
BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Biết vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích các hình đã học để giải các bài toán liên quan có yê cầu tổng hợp.
 Bài tập cần làm bài 1, bài 2 . 
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 
GV:- Bảng phụ kẻ bảng bài tập 2
- Hình vẽ bài tập 3 phóng to.
 HS: dụng cụ học tập
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
1.- Khởi động: (1 phút) 
- Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
+ Nêu quy tắc và công thức tính thể tích hình lập phương và hình hộp chữ nhật
- GV nhận xét
3. Bài mới : 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
Ghi chú
a. Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay chúng ta hệ thống hóa, củng cố, vận dụng công thức tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương qua bài : 
Luyện tập chung – ghi bảng.
b.Thực hành - Luyện tập
Bài 1: 
- Yêu cầu HS đọc đề bài và tóm tắt 
+ HS cả lớp làm vào vở, 1 HS làm bảng
+ HS nhận xét bài của bạn và chữa bài. 
- GV đánh giá
 Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài 
- GV treo bảng phụ ghi đầu bài:
+ Bài toán yêu cầu gì?
+ HS tư làm bài vào vở (không cần kẻ bảng)
+ HS nhận xét, chữa bài
- GV: nhận xét, đánh giá
* Bài 3: HS đọc đề bài và quan sát hình SGK
+ HS thảo luận nhóm tìm cách giải.
- GV gợi ý: 
+ Khối gỗ ban đầu là hình gì? Kích thước bao nhiêu?
+ Khối gỗ cắt đi là hình gì? Kích thước bao nhiêu?
+ Muốn tính thể tich khối gỗ còn lại ta làm thế nào?
+ HS làm bài vào vở; 1 HS làm bảng lớp.
+ HS nhận xét 
- GV: nhận xét, đánh giá
- HS lắng nghe.
- 2 HS
- 1 HS làm bảng lớp
- HS chữa bài
Bài giải
Diện tích một mặt của hình lập phương:
2,5 x 2,5 = 6,25 (cm2)
Diện tích toàn phần của hình lập phương:
6,25 x 6 = 37,5 (cm2)
Thể tích của hình lập phương:
2,5 x 2,5 x 2,5 =15,625 (cm3)
- 1 HS
- Tính DT mặt đáy, DTXQ và thể tích của 3 hình hộp chữ nhật.
- 1 HS làm bảng lớp
- HS chữa bài
Bài 2. Viết số đo thích hợp vào chỗ trống:
HHCN
(1)
(2)
(3)
Chiều dài
11cm
0,4m
dm
Chiều rộng
10cm
0,25m
dm
Chiều cao
6cm
0,9m
dm
S mặt đáy
110cm2
0,1m2
dm2
Diện tích xq
252cm2
1,17m2
dm2
Thể tích
660cm3
0,09m3
dm3
- 1 HS
- HS thảo luận nhóm
- Hình hộp chữ nhật 
- Hình lập phương
- Thể tích khối gỗ ban đầu trừ đi thể tích khối gỗ cắt đi.
- 1 HS làm bảng lớp
Bài giải
Thể tích của khối gỗ hình hộp chữ nhật:
9 x 6 x 5 = 270 (cm3)
Thể tích của khối gỗ hình lập phương cắt đi là:
4 x 4 x 4 = 64 (cm3)
Thể tích phần gỗ còn lại là:
270 – 64 = 206 (cm3)
Đáp số: 206 cm3
BÀI 3 DÀNH CHO HS KHÁ GIỏI.
4. Củng cố: (5phút)
- Gọi 1,2 HS nhắc lại nội dung bài học
5. Dặn dò :
- GV nhận xét tiết học. 
Điều chỉnh, bổ sung
Ngày soạn 3/2/2012
TUẦN : 24
TIẾT :24
Ngày dạy 9/2/2012
MÔN :CHÍNH TẢ ( Nghe – viết)
BÀI: NÚI NON HÙNG VĨ 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
 - Nghe - vieát ñuùng baøi CT, viết hoa đúng các tên riêng trong bài.
 - Tìm đđược các tên riêng trong đoạn thơ (BT2).
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 
 GV:Bảng phụ để HS làm bài tập 3
HS: dụng cụ học tập
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
1.- Khởi động: (1 phút) 
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
GV yêu cầu 2 - 3 HS viết lại trên bảng lớp những tên riêng trong đoạn thơ Cửa gió Tùng Chinh:Hai ngàn, Ngã ba, Tùng Chinh, Pù mo, Pù xai. 
- GV nhận xét
3. Bài mới : 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
Ghi chú
a/ Giới thiệu bài:
Tiết này các em nghe thầy đọc để viết chính tả bài Núi non hùng vĩ. Nắm chắc cách viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam.
b/ Hướng dẫn HS nghe - viết:
- GV đọc bài chính tả Núi non hùng vĩ.
- GV: Đoạn văn miêu tả vùng biên cương Tây Bắc của Tổ quốc ta?
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại bài chính tả. GV nhắc HS chú ý những từ dễ viết sai chính tả (tày đình, hiểm trở, lồ lộ), các tên địa lí (Hoàng Liên Sơn, Phan-xi-păng, Ô Quy Hồ, Sa Pa, Lào Cai).
- GV hướng dẫn HS viết từ khó + phân tích + bảng con.
- GV yêu cầu HS gấp SGK. GV đọc từng câu cho HS viết. GV chấm chữa bài. Nêu nhận xét.
c. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:
Bài tập 2
- GV yêu cầu một HS đọc nội dung BT2.
- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn thơ, tìm các tên riêng trong đoạn thơ.
- GV nhận xét, kết luận.
Bài tập 3
- GV yêu cầu 1 HS đọc nội dung của bài  ... sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
OÂn taäp veà vaên taû ñoà vaät.
Kieåm tra chaám ñieåm vôû cuûa hoïc sinh.
Nhận xét – tuyên dương.
3. Bài mới : 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
Ghi chú
a. GV giới thiệu bài
Caùc em seõ tieáp tuïc oân luyeän, cuûng coá kyõ naêng laäp daøn yù baøi vaên taû ñoà vaät vaø sau ñoù taäp trình baøy mieäng daøn yù baøi vaên.
 b. Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài tập 1
Chọn đề bài
- GV cho một HS đọc 5 đề bài trong SGK.
- GV gợi ý: Các em cần chọn trong 5 đề văn đã cho 1 đề phù hợp với mình. Có thể chọn tả quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai (hoặc chiếc đồng hồ báo thức); có thể chọn tả một đồ vật trong nhà em yêu thích (cái tivi, bếp ga, giá sách, lọ hoa, bàn học,); một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em; một đồ vật trong viện bảo tàng các em đã có dịp quan sát (cái nghiên mực cổ, cọc gỗ Bạch Đằng,).
- GV kiểm tra HS đã chuẩn bị như thế nào cho tiết học; mời HS nói đề bài các em đã chọn.
Lập dàn ý
- GV cho một HS đọc gợi ý 1 trong SGK.
- GV yêu cầu HS dựa theo gợi ý 1 viết nhanh dàn ý bài văn. GV phát bút dạ và giấy cho 5 HS.
- GV mời những HS lập dàn ý trên bảng nhóm bài lên bảng lớp, trình bày.
- GV nhận xét, bổ sung và hoàn chỉnh các dàn ý.
Bài tập 2
- GV cho 1 HS đọc yêu cầu của BT2 và gợi ý 2.
- GV yêu cầu từng HS dựa vào dàn ý đã lập, trình bày miệng bài văn tả đồ vật của mình trong nhóm.
- GV cho đại diện các nhóm thi trình bày miệng dàn ý bài văn trước lớp.
- GV nhận xét, kết luận.
- HS lắng nghe .
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.
- HS lắng nghe.
Lập dàn ý miêu tả một trong các đồ vật sau đây:
a) Quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai.
b) Cái đồng hồ báo thức.
c) Một đồ vật trong nhà mà em yêu thích.
d) Một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.
e) Một đồ vật trong viện bảo tàng hoặc trong nhà truyền thống mà em đã có dịp quan sát.
- HS thực hiện yêu cầu.
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.
- HS viết dàn ý.
- HS trình bày.
- HS tự sửa dàn ý bài viết của mình.
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.
- Miệng.
Ví dụ:
a) Mở bài:
- Em tả cái đồng hồ báo thức ba tặng em nhân ngày sinh nhật.
b) Thân bài:
- Chiếc đồng hồ rất xinh. Vỏ nhựa màu đỏ tươi, chiếc vòng nhỏ để cầm nhỏ màu vàng.
- Đồng hồ có 3 kim, kim giờ to màu đỏ, kim phút gầy màu xanh, kim giây mảnh, dài màu tím.
- Một góc nhỏ trong mặt đồng hồ gắn hình một chú gấu bé xíu, rất ngộ.
- Đồng hồ chạy bằng pin, các nút điều chỉnh phía sau rất dễ sử dụng.
- Tiếng chạy của đồng hồ rất êm, khi báo thức thì giòn giã, vui tai. Đồng hồ giúp em không bao giờ đi học muộn.
c) Kết bài:
- Em rất thích chiếc đồng hồ này và cảm thấy không thể thiếu người bạn luôn nhắc nhở em không bỏ phí thời gian
4. Củng cố: (5phút)
- Gọi 1,2 HS nhắc lại nội dung bài học
5. Dặn dò :
- Dặn những HS viết dàn ý chưa đạt về nhà sửa lại dàn ý; cả lớp chuẩn bị viết hoàn chỉnh bài văn tả đồ vật trong tiết TLV tới.
- GV nhận xét tiết học. 
Điều chỉnh, bổ sung
Ngày soạn 3/2/2012
TUẦN : 24
TIẾT :120
Ngày dạy 10/2/2011
MÔN :TOÁN
BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- Biết tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật v hình lập phương.
- Cả lớp làm bài 1, bài 2 và bài 1c và bài 3*HSKG làm được .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV:Bộ đồ dùng dạy học Toán 5.
HS: dụng cụ học tập
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
1.- Khởi động: (1 phút) 
- Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- GV yêu cầu HS làm lại bài tập 2
- Kiểm tra vở hs. 
- GV nhận xét
3. Bài mới : 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
Ghi chú
Dạy bài mới:
 Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài. 
+ Bể cá có hình dạng gì? Kích thước bao nhiêu?
b) + Nhận xét gì về đơn vị đo của các kích thước?
+ Diện tích kính dùng để làm bể tương ứng với diện tích nào của hình hộp chữ nhật?
+ HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp
+ HS nhận xét và chữa bài
* GV đánh giá
Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài . Tóm tắt
+ Nêu cách tính Sxq hình lập phương.
+ Nêu cách tính Stp hình lập phương.
+ Nêu cách tính thể tích hình lập phương.
+ HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp
+ HS nhận xét
* GV đánh giá. 
* Bài 3: GV cho HS tự làm bài rồi chữa bài.
GV cho HS nêu yêu cầu bài. (Có thể cho về nhà)
- Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ?
- Cho hs làm bài vào vở gọi 1 HS lên bảng làm bài
- Nhận xét chốt lại kết quả đúng và ghi điểm.
- 1 HS đọc.
- Hình hộp chữ nhật, chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm
- Không cùng đơn vị đo
- Diện tích xung quanh và diện tích 1 mặt đáy.
- HS làm bài
- Thể tích bể cá: 10 x 5 x 6 = 300dm3 
Bài giải
1m = 10dm; 50cm = 5 dm; 60 cm =6dm
a) Diện tích xung quanh của bể kính là:
(10 + 5) x 2 x 6 = 180 (dm2)
Diện tích đáy của bể kính là:
10 x 5 = 50 (dm2)
Diện tích kính dùng làm bể cá là:
180 + 50 = 230 (dm2)
b) Thể tích trong lòng bể kính là:
10 x 5 x6 = 300 (dm3)
c) Thể tích nước có trong bể kính là:
300 : 4 × 3 = 225 (dm3)
 Đáp số: a) 230dm2; b) 300dm3 ; 
 c) 225dm3
- 1 HS
- 3 HS nêu
- HS làm bài
Bài giải
a) Diện tích xung quanh của hình lập phương là:
1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2) 
b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2)
c) Thể tích của hình lập phương là:
1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m3) 
Đáp số: a) 9 m2 ; b) 13,5 m2; c) 3,375 m3 
- HS thảo luận nhóm 4.
HS nêu yêu cầu bài và quan sát hình vẽ sgk.
- Một HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở .
Bài giải
a) Diện tích toàn phần của:
Hình N là: a x a x 6
Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x 6 = (a x a x 6) x (3 x 3) = (a x a x 6) x 9
Vậy diện tích toàn phần của hình M gấp 9 lần diện tích toàn phần của hình N.
b) Thể tích của:
Hình N là: a x a x a
Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x (a x 3) = (a x a x a) x (3 x 3 x 3) = (a x a x a) x 27
Vậy thể tích của hình M gấp 27 lần thể tích của hình N. 
4. Củng cố: (5phút)
- Gọi 1,2 HS nhắc lại nội dung bài học
5. Dặn dò :
- GV nhận xét tiết học. 
Điều chỉnh, bổ sung
Ngày soạn 3/2/2012
TUẦN : 24
TIẾT :24
Ngày dạy 7/2/2012
MÔN :KĨ THUẬT	
BÀI: LAÉP XE BEN ( Tieát 1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
 - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe ben.
 - Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Lắp xe tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được.
GDTKNL&HQ: Chọn loại xe tiết kiệm năng lượng để sử dụng. Khi sử dụng xe cần tiết kiệm xăng dầu.
- Lắp thiết bị thu năng lương mặt trời để tiết kiệm xăng dầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV: - Mẫu xe ben đã lắp sẵn.
 - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.	
HS: dụng cụ học tập
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
1.- Khởi động: (1 phút) 
- Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
Gọi HS nhắc lại quy trình lắp xe cần cẩu.
- GV nhận xét
3. Bài mới : 
Tiết 1:
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
Ghi chú
a- Giới thiệu bài: : nêu mục đích của bài học, nêu tác dụng của xe ben trong thực tế : Xe ben dùng để vận chuyển cát, sỏi, đất, cho các công trình xây dựng làm đường.
b- Bài giảng: 
Hoạt động 1: 
- Cho HS quan sát xe ben đã lắp sẵn.
- HS quan sát toàn bộ và quan sát từng bộ phân.
- Hỏi:
+ Để lắp được xe ben, theo em cần phải lắp mấy bộ phân? Hãy nêu tên các bộ phận đó?
Hoạt động 2: Hướngdẫn thao tác kĩ thuật.
a) Hướng dẫn chọn lọc các chi tiết.
- Gọi HS lên nêu tên và chọn từng loại chi tiết theo bảng SGK.
- Nhận xét bổ sung.
b- Lắp từng bộ phận (hình 2 SGK). Lắp khung sàn xe và các giá đỡ.
- Cho HS quan sát hình 2 SGK.
- Hỏi: Để lắp khung sàn xe và các giá đỡ, em cần phải chọn những chi tiết nào?
- Gọi HS lên lắp khung sàn xe.
- GV tiến hành lắp các giá đỡ.
* Lắp sàn ca bin và các thanh đỡ (H3 SGK).
- GV hỏi: Để lắp được sàn ca bin và các thanh đỡ, ngoài các chi tiết ở hình 2, em phải chọn thêm các chi tiết nào?
- GV tiến hành lắp tâm L vào đầu của 2 thanh thẳng 11 lỗ cùng với thanh U dài.
* Lắp hệ thống giá đỡ trụ bánh xe sau.
- Yêu cầu HS quan sát hình, trả lời câu hỏi SGK và lắp 1 trục trong hệ thống.
- GV nhận xét, hướng dẫn.
* Lắp trục bánh xe trước (H5 SGK).
- Gọi HS lên lắp trục bánh xe trước.
- Yêu cầu cả lớp quan sát, bổ sung.
* Lắp ca bin: (H5 SGK)
- Gọi HS lên lắp, yêu cầu các bạn quan sát bổ sung.
c) Lắp ráp xe ben (H1/SGK)
- GV tiến hành lắp ráp xe ben.
- Kiểm tra sản phẩm.
d) Hướng dẫn HS tháo rời và lắp vào hộp.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát.
+ 5 bộ phân, khung sàn xe và giá đỡ, sàn ca bin, và các thanh đỡ, hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau, trục bánh xe trước, ca-bin.
- HS thực hiện nhóm 4.
2 HS lên bảng.
- HS cả lớp quan sát.
- 1 HS trả lời.
- HS trả lời.
- 1 HS lên bảng.
- HS quan sát bổ sung.
- 1 HS lên thực hiện.
4. Củng cố: (5phút)
- Gọi 1,2 HS nhắc lại nội dung bài học.
GDTKNL&HQ: Ở nhà em có những thiết bị nào sử dụng nguồn năng lượng từ mặt trời hay từ gió?
Từ đó GD các em việc sử dụng tiết kiệm năng lượng.
5. Dặn dò :
- Dặn HS về nhà xem lại các thao tác.
- Chuẩn bị tiết sau: Lắp xe ben (tiết 2)
- GV nhận xét tiết học. 
Điều chỉnh, bổ sung
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 24- LỚP 5E
THỜI GIAN Từ 14/2/2011 Đến 18/2/2011
NGÀY
T
MÔN DẠY
B.T
CT
TÊN BÀI DẠY
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
G. CHÚ
THỨ 2
14/2/
2011 
1
Chào cờ
 24
Chào cờ
2
Tập đọc
47
Luật tục xưa của người Ê-đê
TranhSGK
3
Toán
116
Luyện tập chung
Bảng phụ
4
Đạo đức
24
Em yêu tổ quốc Việt Nam (T2)
Bảng phụ 
GDTKNL&HQ GDBVMT +GDKNS
5
Am nhạc
24
Học hát bài: Màu xanh quê hương (Địa phương thay thế bằng bài hát khác)
THỨ 3
15/2/
2011 
1
Mĩ thuật
24
Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu.
2
Toán
117
Luyện tập chung
Hình mẫu
3
LT Câu
47
MRVT: Trật tự -An ninh
Bảng phụ
4
Kĩ thuật
24
Lắp xe ben
Tranh ảnh, bộ lắpghép
GDTKNL&HQ
5
Thể dục
47
Phối hợp chạy và bật nhảy- Tc qua cầu tiếp sức
THỨ 4
16/2/
2011 
1
Tập đọc
48
Hộp thư bí mật
Tranh SGK
2
Toán
118
Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Mẫu hai hình trụ-cầu
3
Lịch sử
24
Đường Trường Sơn
Tranh ảnh
GDBVMT
4
Kểchuyện
24
Ôn tập kể chuyện đã nghe đã đọc hoặc đã góp sức bảo vệ trật tự an ninh
Bảng phụ
5
 Làm văn
47
Ôn tập về tả đồ vật
Bảng phụ
THỨ 5
17/2/
2011 
1
Chính tả
24
Nghe- viết: Núi non hùng vĩ
Bảng phụ
2
Toán
119
Luyện tập chung
Bảng phụ
3
LT Câu
48
Nối các vế câu ghép bàng cặp từ hô ứng
Bảng phụ
4
Khoa học
47
Lắp mạch điện đơn giản (T 2)
Tranh SGK.
5
Thể dục
48
Phối hợp chạy và bật nhảy- Tc Chuyền nhanh - Nhảy nhanh
THỨ 6
18/2/
2011 
1
Làm văn
48
Ôn tập về tả đồ vật
Bảng phụ
2
HĐTT
24
SH lớp
3
Toán
120
Luyện tập chung
Bảng phụ
4
Khoa học
48
An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện
Tranh SGK
GDKNS+GDTKNL&HQ
5
Địa lí 
24
Ôn tập
Bảng phụ

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN LOP TUAN 24 CKTKNKNSBMTTKNLHQGIAM TAI.doc