Đề khảo sát học sinh giỏi môn toán lớp 5 - Lần 2 năm học: 2010 - 2011

Đề khảo sát học sinh giỏi môn toán lớp 5 - Lần 2 năm học: 2010 - 2011

I. Phần trắc nghiệm: (2 đ)

Em hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1 Số thập phân có ba trăm linh hai đơn vị, chín phần trăm được viết là: A. 302,9

B. 302,90 C. 302,009

D. 302,09

2 Số gấp số số lần là : A. 4 lần

B. 3 lần C. 2 lần

D. 5 lần

3 Đếm từ 1 đến 100 có bao nhiêu lần xuất hiện chữ số 6: A. 20 lần

B. 21 lần C. 19 lần

D. 18 lần

4 Trong các phân số ;; và ,phân số lớn nhất là :

 A.

B. C.

D.

 

doc 4 trang Người đăng huong21 Lượt xem 912Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát học sinh giỏi môn toán lớp 5 - Lần 2 năm học: 2010 - 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ, tên:..................... 
Lớp :  Đề khảo sát HSG môn toán lớp 5 - Lần 2
 Năm học: 2010 - 2011
 (Thời gian làm bài 60 phút)
I. Phần trắc nghiệm: (2 đ)
Em hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1
Số thập phân có ba trăm linh hai đơn vị, chín phần trăm được viết là:
A. 302,9
B. 302,90
C. 302,009
D. 302,09
2
Số gấp số số lần là :
A. 4 lần
B. 3 lần
C. 2 lần
D. 5 lần
3
Đếm từ 1 đến 100 có bao nhiêu lần xuất hiện chữ số 6:
A. 20 lần
B. 21 lần
C. 19 lần 
D. 18 lần
4
Trong các phân số ;; và ,phân số lớn nhất là :
A. 
B. 
C. 
D. 
5
25% của 72 là :
A. 15
B. 25
C. 18
D. 20
6
 Giá trị của x trong biểu thức
 x + x : 5 = 12,6 là :
A. x = 6
B. x =10,5
C. x = 8,6
D. x =7,5
7
Bốn năm liên tiếp có tất cả bao nhiêu ngày ? 
A. 1461 ngày
B. 2411 ngày 
C. 1365 ngày
D. 1410 ngày
8
ha = ... m2 ?
A. 600 m2
C. 60 m2 
B. 6000 m2
D. 60000 m2
II. Phần tự luận: (8đ)
Câu 1: (1đ) Tính giá trị của biểu thức sau:
(32,5 + 28,3 2,7 108,91) 2006 ..
Câu 2: (1,5đ) Tính bằng cách hợp lý :
 ..
.
Câu 3: (1,5 đ): Tại một kho gạo, lần thứ nhất người ta xuất đi 25 tấn gạo, lần thứ hai người ta xuất đi 20 tấn gạo. Số gạo còn lại trong kho bằng 97% số gạo có lúc đầu. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu tấn gạo ?
Câu 4: (2,5 đ) : Cho hình thang vuông ABCD vuông góc tại A và D; AB = CD .Kéo dài DA và CB cắt nhau tại M.
	a) So sánh diện tích hai tam giác ABC và ADC .
	b) So sánh diện tích hai tam giác ABM và ACM.
	c) Diện tích hình thang ABCD bằng 64 cm2.Tính diện tích tam giác MBA .
Câu 5 :(1,5đ) : Không quy đồng tử số và mẫu số .Hãy so sánh :
a) và b) và 
Đáp án, thang điểm chấm 
I.Phần trắc nghiệm: (2 đ)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
D
A
A
C
C
B
A
B
II. Phần tự luận: 8 đ
Câu 1: (1đ) Tính ( 32,5 + 28,3 2,7 108,91 ) 2006
	= (32,5 + 76,41 108,91) 2006
	= (108,91 108,91) 2006 = 0 2006 = 0
Câu 2: (1đ) Tính nhanh
= = = 
	 = 1 (Vì 2005 125 + 1125 = 2005 125 + 1125 )
Câu 3: (2,5 đ):
Số gạo xuất đi trong hai lần là: 25 + 20 = 45 (tấn)
Số gạo xuất đi chiếm số phần trăm số gạo ban đầu là: 100 97 = 3 (%)
Số gạo lúc đầu trong kho có là: 45 : 3 100 = 1500 (tấn)
 Đáp số: 1500 tấn
0,75 đ
0,75 đ
0,75 đ
0,25 đ
Câu 4: (2,5 đ):	
a, (0,5 đ) SABC = SADC (Vì cùng chung chiều cao của hình thang ABCD; đáy AB = DC)
b, (0,5 đ) SABM = SACM (Vì cùng chung đáy MA, chiều cao AB = DC )
c, (1,5 đ) Theo phần a, ta có: SABC = SADC
Mà SABCD = SABC + SADC
Nên SABC = SABCD = SABCD
Do đó SABC = 64 = 16 (cm2)
Theo phần b, ta có: SABM = SACM 
Mà SACM = SMAB + SABC
Nên SMAB = SABC = SABC
Do đó SMAB = 16 = 8 (cm2)
Câu 5 : (1 đ):
a) và 	b) và 
Ta có: = 1 Ta có: = = 
 = 1 = = 
	Vì > nên 1 < 1 Vì = nên = 

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI KHAO SAT HSG LOP 5LAN.doc