Đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Tin học Lớp 5 (Có đáp án)

Đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Tin học Lớp 5 (Có đáp án)

Em hãy trình bày đoạn văn bản theo mẫu sau:

 (Lưu ý: Font chữ Times New Roman, cỡ 14, tiêu đề dùng Word Art.)

 

doc 4 trang Người đăng thuyanh1 Ngày đăng 19/06/2023 Lượt xem 351Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Tin học Lớp 5 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH 
Họ và tên : ...................................... 
Lớp: ........... 
1
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: TIN HỌC (LỚP 5)
Năm học: 
 Thời gian: 40 phút
Nhận xét của GV
Hiệu trưởng duyệt
Điểm
Họ và tên GV chấm
...............................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
I. PHẦN LÝ THUYẾT
A. Phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất:
Câu 1: Biểu tượng phần mềm Microsoft PowerPoint là:
 A .                B.               C.               D. 
Câu 2: Nút lệnh nào dưới đây để chèn video vào trang trình chiếu? 
 A. 	         B. 	       C. 	             D. 
Câu 3: Phần mềm giúp em thiết kế bản đồ tư duy có tên là ?
A. Xmind	 B. Paint 	 C. Word 2007	 D. Stellarium	
Câu 4: Theo em ký tự nào sau đây không thể thiếu trong địa chỉ email? 
          A. #  	 	 B. &   	 	 C. @   	 	 D. * 
Câu 5: Để lưu kết quả làm việc trên máy tính em nhấn tổ hợp phím nào?
   A. Shift + S         B. Ctrl + V          C. Alt + S            D. Ctrl + S
Câu 6: Trong Microsoft Word, để thay đổi hướng giấy em thực hiện theo trình tự? 
          A. Page Layout -> Size	                     B. Page Layout -> Orientation	                    C. Page Layout -> Columns                 D. Page Layout ->  Margins 
 B. Phần tự luận. 
Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn chỉnh nội dung sau: 
1. Khi chọn , trang văn bản sẽ có hướng(1)
2. Để tạo hiệu ứng chuyển động cho đối tượng, ta cần:
- Nháy chuột lên (2) cần tạo hiệu ứng.
- Chọn thẻ (3) rồi chọn (4) cho đối tượng.
II. PHẦN THỰC HÀNH
	Em hãy trình bày đoạn văn bản theo mẫu sau:
 (Lưu ý: Font chữ Times New Roman, cỡ 14, tiêu đề dùng Word Art.)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KTĐK CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: TIN HỌC – LỚP 5
 Năm học 
I, PHẦN LÝ THUYẾT (5đ)
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ) Khoanh đúng mỗi phần được 0,5 điểm
Câu 1: D. 
Câu 2: B. 
Câu 3: A. Xmind 
Câu 4: C. @   
Câu 5: D. Ctrl  + S  
Câu 6: B. Page Layout -> Orientation 
B. PHẦN TỰ LUẬN(2đ) Điền đúng mỗi từ ngữ được 0,5 điểm
1.(1) ngang 
2. (2) đối tượng, (3) Animations , (4) hiệu ứng
II.PHẦN THỰC HÀNH ( 5đ)
- Học sinh soạn thảo đủ, đúng chính tả được 3 điểm.
- Thay đổi màu chữ, dùng đúng font chữ, cỡ chữ được 1 điểm.
- Chèn được hình vào văn bản được 1 điểm.
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 
Môn Tin học – Lớp 5
Năm học 
Mạch kiến thức, 
kĩ năng (Chủ đề)
Số câu
Số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng 
TN
TL/
TH
TN
TL/
TH
TN
TL/
TH
TN
TL/
TH
TN
TL/
TH 
Khám phá máy tính
Số câu
2
Câu số
A4
A5
Số điểm
1
Soạn thảo soạn thảo
Số câu
2
1
1
Câu số
A3
A6
B1
II
Số điểm
1
1
5
Thiết kế bài trình chiếu
Số câu
2
Câu số
A1
A2
B2
Số điểm
1
1
Tổng
Số câu
2
4
2
1
Số điểm
1
2
2
5
Tương quan giữa lý thuyết và thực hành: 
Số câu
Điểm
Tỷ lệ
Lý thuyết 
8
5
50%
Thực hành 
1
5
50%

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ki_cuoi_hoc_ki_i_mon_tin_hoc_lop_5_co_dap_a.doc