Giáo án Tin học Lớp 5 - Chủ đề 4 - Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh

Giáo án Tin học Lớp 5 - Chủ đề 4 - Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh

- Ổn định lớp

- Tổ chức trò chơi: “Trả lời nhanh”

GV nêu câu hỏi: - Nêu các bước thay đổi màu bút vẽ?

- Nêu các bước thay đổi nét bút?

GV gọi HS trả lời ngẫu nhiên

 

docx 7 trang Người đăng thuyanh1 Ngày đăng 19/06/2023 Lượt xem 15Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 5 - Chủ đề 4 - Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHỐI LỚP 5 
CHỦ ĐỀ 4: THẾ GIỚI LOGO
Bài 6: THAY ĐỔI MÀU VÀ NÉT VẼ BẰNG CÂU LỆNH (TIẾT 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết một số câu lệnh thay đổi màu và độ dày nét vẽ
- Sử dụng được câu lệnh thay đổi màu và nét vẽ trong khi viết chương trình
- HS yêu thích học môn học, ý thức tốt trong khi thực hành.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. KHỞI ĐỘNG 
- Ổn định lớp
- Tổ chức trò chơi: “Trả lời nhanh”
GV nêu câu hỏi: - Nêu các bước thay đổi màu bút vẽ?
- Nêu các bước thay đổi nét bút?
GV gọi HS trả lời ngẫu nhiên
- GV giới thiệu vào bài mới: Ở lớp 4 chúng ta đã được học các bước thay đổi màu bút vẽ và nét bút. Vậy ngoài thực hiện theo các bước chúng ta có thể viết các câu lệnh để thay đổi màu và nét vẽ hay không? Cô mời các em cùng tìm hiểu bài học hôm nay
Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh
- Trả lời theo kiến thức đã học. 
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HĐ 1: Những gì em đã biết
- GV cho học sinh đọc thông tin trong SGK rồi thực hiện theo yêu cầu 1. 
- GV gọi 1 - 2 HS báo cáo kết quả hoạt động
- GV nhận xét
- GV: Ta có thể thay đổi màu và nét vẽ theo một cách nhanh hơn không? Cô mời các em cùng tìm hiểu mục tiếp theo
HĐ 2: Thay đổi màu và độ dày nét vẽ bằng câu lệnh
- GV cho HS đọc thông tin trong SGK rồi thực hiện theo yêu cầu 2.
- GV trình chiếu 1 số máy
- GV nhận xét, kết luận cách thay đổi màu bằng câu lệnh
- Yêu cầu HS đọc bảng màu của lệnh SetPenColor n trong SGK trang 104.
- Cho HS tự khám phá các giá trị màu của logo từ 0 đến 9 rồi đọc lại giá trị bảng màu SetPenColor n trong SGK trang 104.
HĐ 3: Thực hiện các yêu cầu sau
- GV cho HS đọc thông tin trong SGK rồi thực hiện theo yêu cầu 3.
- GV trình chiếu 1 số máy
- GV nhận xét, kết luận cách thay đổi nét vẽ bằng câu lệnh
- HS hoạt động cá nhân đọc thông tin và lần lượt thực hành trên máy tính rồi chia sẻ kết quả trước lớp
- HS sử dụng Pencolor và Pensize để chọn màu và độ dày nét vẽ như hình mẫu
Viết dòng lệnh vẽ hình vuông, quan sát kết quả trên màn hình. REPEAT 4[ FD 100 RT 90]
- HS hoạt động theo nhóm máy đôi. 
- HS nêu kết quả nhóm mình
+ Vẽ hình vuông bằng câu lệnh: CS REPEAT 4[ FD 100 RT 90]
+ Sửa câu lệnh thành: Setpencolor 4 REPEAT 4[FD 100 RT 90]. Quan sát kết quả.
+ Thay đổi giá trị 4 trong câu lệnh Setpencolor 4, quan sát sự thay đổi của màu vẽ.
+ Lệnh Setpencolor n dùng để đặt màu của nét vẽ. Để đặt màu cho nét vẽ, em thay đổi giá trị n trong lệnh.
- Nghe và ghi nhớ.
- HS đọc bài.
- HS thực hành theo nhóm máy sau đó báo cáo kết quả.
- HS hoạt động theo nhóm máy đôi. 
- HS nêu kết quả nhóm mình
+ Vẽ hình vuông bằng câu lệnh: CS REPEAT 4[ FD 100 RT 90]
+ Sửa câu lệnh thành: CS Setpensize [1 10] REPEAT 4[FD 100 RT 90]. Quan sát kết quả.
+ Thay đổi giá trị [1] và [10] trong câu lệnh Setpensize [1 10], quan sát sự thay đổi của nét vẽ.
+ Lệnh Setpensize [m n] dùng để chỉnh độ dày và độ rộng của nét vẽ. Để điều chỉnh độ rộng của nét vẽ, ta thay đổi giá trị n trong lệnh.
- Nghe và ghi nhớ.
3. LUYỆN TẬP
 Bài 1: Nối lệnh đúng với màu tương ứng:
- GV gọi ngẫu nhiên HS báo cáo kết quả
- Nhận xét, tuyên dương và khuyến khích động viên HS.
Bài 2
- Yêu cầu HS làm bài tập trong phần 4 SGK trang 105. 
- Rút thẻ tên gọi ngẫu nhiên HS báo cáo kết quả.
- GV nhận xét và đưa ra kết luận.

- HS làm bài cá nhân vào phiếu học tập.
- HS báo cáo kết quả:
- HS làm bài cá nhân vào SGK.
- HS báo cáo kết quả.
4. VẬN DỤNG
- HĐ 1: Vận dụng
Viết thủ tục canhhoa để vẽ hình theo mẫu dưới dây với độ dày và độ rộng nét vẽ là [1 10]
- GV trình chiếu bài làm của 1-2 nhóm.
- Nhận xét, tuyên dương và khuyến khích động viên HS.
- HĐ 2: Củng cố, dặn dò
- Tóm tắt lại nội dung chính của bài
- GV yêu cầu HS về nhà xem lại các câu lệnh thay đổi màu và nét vẽ.
- HS thực hành theo nhóm máy đôi.
- HS nêu bài làm của nhóm mình.
- HS lắng nghe.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
... 
... 
... 
... 
Bài 6: THAY ĐỔI MÀU VÀ NÉT VẼ BẰNG CÂU LỆNH (TIẾT 2)
I. YÊU CẦ CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Biết một số câu lệnh thay đổi màu và độ dày nét vẽ. 
- Biết sử dụng câu lệnh thay đổi màu và nét vẽ trong khi viết chương trình
- HS tích cực, chủ động, cẩn thận, tư duy logic. Yêu thích học môn học. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. KHỞI ĐỘNG 
- Ổn định lớp.
- GV tổ chức cho HS trò chơi ghép nối
+ Có các thẻ kiến thức như hình dưới
+ Lần lượt các thành viên của 2 nhóm lên thi đấu. Dán thông tin sao cho nhanh nhất và đúng nhất. Nếu đội này dán tiêu chí thì đội kia phải tìm thông tin tương ứng để hoàn chỉnh
- HS báo cáo sĩ số.
- HS của từng nhóm nối tiếp lên thực hiện.
2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ1. Sử thủ tục Duongtron ở trên. Viết chương trình sử dụng thủ tục Duongtron vừa sửa để vẽ hình với màu sắc như hình dưới. Kiểm tra kết quả trên máy tính.
- GV cho HS làm hoạt động thực hành 1 trang 105 SGK.
- GV quan sát và hướng dẫn HS gặp khó khăn.
- GV nhận xét, chốt đáp án.
HĐ2. Viết thủ tục Lucgiac để vẽ hình đa giác sáu cạnh như hình
- GV cho HS làm hoạt động thực hành 2 trang 105 SGK.
- GV quan sát và hướng dẫn HS gặp khó khăn.
- GV nhận xét, chốt đáp án, tuyên dương HS.
HĐ3. Sử dụng thủ tục Lucgiac để viết thủ tục Lucgiac1 tạo nên mẫu trang trí như hình:
- GV cho HS làm hoạt động thực hành 3 trang 105 SGK.
- GV quan sát và hướng dẫn HS gặp khó khăn.
- GV nhận xét, chốt đáp án, tuyên dương HS.
- HS làm việc cá nhân và nói cho nhau nghe rồi chia sẻ trước lớp.
- HS kiểm tra lại kết quả trên máy tính.
To DuongTron1
setpencolor 4
Repeat 6[DuongTron RT 60]
setpencolor 0
end
- HS làm việc cá nhân và nói cho nhau nghe rồi chia sẻ trước lớp.
- HS kiểm tra lại kết quả trên máy tính.
to lucgiac
repeat 6[fd 50 rt 60]
end
- HS làm việc cá nhân và nói cho nhau nghe rồi chia sẻ trước lớp.
- HS kiểm tra lại kết quả trên máy tính.
to lucgiac1
setpencolor 4
repeat 8[lucgiac rt 360/8]
setpensize [1 3]
end
3. VẬN DỤNG
- GV cho HS thực hiện yêu cầu trong sách trang 106.
- GV cho HS thực hành, theo dõi giúp đỡ HS khi gặp khó khăn
- GV nhận xét, chốt đáp án, tuyên dương HS.
- HĐ 2: Củng cố, dặn dò
- Tóm tắt lại nội dung chính của bài
- GV yêu cầu HS về viết thủ tục vẽ hình thay đổi nét vẽ, màu vẽ theo ý thích 
- HS làm việc cá nhân và nói cho nhau nghe rồi chia sẻ trước lớp.
- HS kiểm tra lại kết quả trên máy tính.
to lucgiac2
setpencolor 1
repeat 16[lucgiac rt 360/16]
setpensize [1 3]
end
- HS đọc ghi nhớ
- HS về viết thủ tục vẽ hình thay đổi nét vẽ, màu vẽ theo ý thích.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
... 
... 
... 
... 

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_5_chu_de_4_bai_6_thay_doi_mau_va_net_ve.docx