ĐỊ khảo sát tháng 12 môn: Toán + Tiếng việt

ĐỊ khảo sát tháng 12 môn: Toán + Tiếng việt

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm)

 1. Viết 6,154 dưới dạng số thập phân ta được:

 a. b. c. d.

 2 . 2,5 x = 0,025. Số cần điền vào chỗ chấm là:

 a. 10 b. 0,01 c. 0,001 d. 100

 3. Kiểm tra một xưởng may người ta thấy 5 sản phẩm không đạt chuẩn và chiếm 2%. Tổng số sản phẩm của xưởng may khi đó là :

 a. 250 sản phẩm b. 25 sản phẩm c. 10 sản phẩm d. 245 sản phẩm

 

doc 7 trang Người đăng nkhien Lượt xem 1125Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "ĐỊ khảo sát tháng 12 môn: Toán + Tiếng việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm
 Đề khảo sát tháng 12
 Năm học 2010- 2011
 Môn : Toán
 ( Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian giao đề) 
Họ và tên ...................................................... Lớp 5A... Trường tiểu học Chũ Phần I : TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm)
 1. Viết 6,154 dưới dạng số thập phân ta được:
 a. b. c. d. 
 2 . 2,5 x  = 0,025. Số cần điền vào chỗ chấm là:
 a. 10 b. 0,01 c. 0,001 d. 100
 3. Kiểm tra một xưởng may người ta thấy 5 sản phẩm không đạt chuẩn và chiếm 2%. Tổng số sản phẩm của xưởng may khi đó là :
 a. 250 sản phẩm b. 25 sản phẩm c. 10 sản phẩm d. 245 sản phẩm
 4. Tìm 30% của 97
 a. 3,23 b. 29,1 c. 0,309 d . 2,91
	5 . Phép chia sau có số dư là bao nhiêu : 10 : 0,36 = 27,7 dư 
	 a. 28 b. 2,8 c. 0,28 d. 0,028
 Phần II : Tự luận: ( 5 điểm) 
 1. Đặt tính và tính ( 2 đ)
 a. 397,46 + 470,15 b. 614, 3 - 250,17
 .......................................... ................................... .. 
 . ........................................ ................................
 .......................................... .................................
 ........................................... ...................................
 c. 54, 9 x 4,06 d. 5,376 : 4,2
 .. ..................................... ...............................
 . ........................................ ................................
 .......................................... .................................
	 .......................................... .................................
 .......................................... .................................
	.......................................... .................................
 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: ( 1 điểm) 
 6 m 8 cm = m	 b. 12 tấn 32 kg = tấn
7m2 5 dm2 = .m2	8050 g =.kg
3. Một mảnh đất hình tam giác có chiều cao là 42,5 m, độ dài đấy bằng chiều cao. Tính diện tích mảnh đất . ( 2 đ)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tính nhanh: ( 0,5 diểm)
 17,4 : 100 + 4,6 x 0,01 + 78 : 100 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần 1: Trắc nghiệm ( 5đ) :Mỗi cõu đỳng đạt 1 đ
Cõu 1: a
Cõu 2: b
Cõu 3: a
Cõu 4 : b
Cõu 5: d
Phần 2: Tự luận ( 5đ)
Bài 1: ( 2 đ) Hs đặt tính và thực hiện đúng mỗi phép tính đạt 0,5 đ
Kết quả: a. 867, 61 b . 364,13 c. 222,894 d. 1,28
Bài 2: (1 đ) Tính đúng mỗi phần đạt 0,5đ
a) 6 m 8 cm = 6,08,m	b. 12 tấn 32 kg = 12,032tấn
7m2 5 dm2 = 7,05 m2	8050 g =8,05 kg
Bài 3: ( 1,5đ) Độ dài đáy mảnh đất:
 42,5 : 5 x 4 = 34 ( m)
 Diện tích mảnh đất:
 (34 x 42,5) : 2 = 722,5 (m2)
 Đáp số: 722,5 m2
 - Đúng mỗi phép tính + lời giải đạt 0,5 đ 
 - Đáp số 0,5 đ
Bài 4: ( 0,5 đ) HS biết cách tính nhanh nhanh , Đúng đạt 0,5đ
 17,4 : 100 + 4,6 x 0,01 + 78 : 100
= 17,4 : 100 + 4,6 : 100 + 78 : 100 ( 0,25 đ)
= ( 17,4 + 4,6 + 78 ) : 100 ( ( 0,25 đ)
 = 100 : 100 ( 0,25 đ)
 = 1 ( 0,25 đ)
Điểm
 Đề khảo sát tháng 12
 Năm học 2010- 2011
 Môn : Tiếng Việt
 ( Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian giao đề) 
Họ và tên ...................................................... Lớp 5A... Trường tiểu học Chũ 
Phần I: Luyện từ và câu
 Câu 1 : Gạch chân cặp từ quan hệ từ trong câu sau:
	Tuy nhà rất xa nhưng bạn Hằng vẫn luôn luôn đi học đúng giờ.
 Câu 2 : Từ nào đồng nghĩa với từ im ắng :
	a. Lặng im
	b. Nho nhỏ
	c. Lim dim
 Câu 3 : Trong các dòng sau dòng nào là nhóm từ đồng nghĩa: 
Đen, mun, mực, tía.
Chết, hy sinh, toi mạng, mất.
Chăm chỉ, thật thà, chịu khó, siêng năng.
 Câu 4 : Tìm và ghi ra các đại từ xưng hô trong các câu văn sau :
	Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắt.
Phần II : Tập làm văn
Tả lại người bạn chăm học chăm làm của em.
Đáp án chấm môn tiếng Việt
Phần I : Luyện từ và câu:
- Đúng mỗi câu được 1 điểm 
Phần II : TẬP LàM VĂN: (6 diểm)
 Học sinh viết thành bài văn (khoảng 18-20 dòng) đúng thể loại, có đầy đủ ba phần, bài viết dùng từ chính xác , có hình ảnh sinh động, thể hiện tốt sự quan sát của học sinh về hoạt động, ngoại hình của người bạn thân em định tả. Bài viết bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc chân thực. 
 Biểu điểm:
 Điểm 5-6 :Bài viết đạt yêu cầu của đề. Mắc không qúa3 lỗi diễn đạt (chính đùngùng từ đặt câu ). Mạch văn chân thực, giàu hình ảnh, biết dùng một số hình ảnh so sánh.
 Điểm 3- 4: Bài viết đạt yêu cầu của đề nhưng chữ viết chưa đẹp, mắc không quá 5 lỗi diễn đạt.
 Điểm 2- 2,5 : Bài viết đạt yêu cầu của đề . Mắc không quá 6 lỗi diễn đạt.
 Điểm dưới 2 : Bài làm chưa đạt yêu cầu . Diễn đạt lủng củng, viết lan man, không trọng tâm. mắc quá nhiều lỗi diễn đạt.

Tài liệu đính kèm:

  • docde kiem tra cuoi hoc ki 1 truong tieu hoc chu luc ngan bac giang.doc