Giáo án buổi chiều tuần 18

Giáo án buổi chiều tuần 18

T : SỐ THẬP PHÂN

Mục tiêu :

- Giúp hs ôn phép tính với số thập phân và tính chất của nó ( các dạng ).

- Tính bằng cách thuận tiện nhất .

- Giải một số dạng toán có liên quan đến số thập phân .

Chuẩn bị .

Xem trước bài ở nhà .

Các bước .

1. Ổn định tổ chức .

2. Kiểm tra bài cũ .

GV kiểm tra kiến thức có liên quan đến số thập phân đã học .

HS nhận xét , bổ sung .

 

doc 4 trang Người đăng nkhien Lượt xem 1387Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án buổi chiều tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 19 / 12 / 2010
Ngày dạy : 20 / 12 / 2010
T : SỐ THẬP PHÂN 
Mục tiêu :
- Giúp hs ôn phép tính với số thập phân và tính chất của nó ( các dạng ).
- Tính bằng cách thuận tiện nhất .
- Giải một số dạng toán có liên quan đến số thập phân .
Chuẩn bị .
Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ .
GV kiểm tra kiến thức có liên quan đến số thập phân đã học .
HS nhận xét , bổ sung .
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
 HD hs ôn lại kiến thức đã học .
1. Ôn về : Các phép tính với số thập phân và tính chất của chúng .
GV ghi bảng một số bài tập :
HD hs nhắc lại kiến thức đã học .
2. Ôn về : Tính bằng cách thuận tiện nhất .
GV ghi bảng một số bài tập :
HD hs nhắc lại kiến thức đã học 
3. Giải một số dạng toán có liên quan đến số thập phân .
GV ghi bảng đề bài 
HD hs nhắc lại kiến thức đã học .
- HS làm cá nhân vào bảng con 
Vài hs lên sửa bài .
HS nhận xét , sửa sai .
- HS làm cá nhân vào tập . 
Vài hs lên sửa bài .
HS nhận xét , sửa sai .
- HS làm cá nhân vào tập . 
Một hs lên sửa bài .
HS nhận xét , sửa sai .
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò
Ngày soạn : 19 / 12 / 2010
Ngày dạy : 20 / 12 / 2010
TIẾNG VIỆT
Mục tiêu :
- Luyện viết chữ đúng mẫu .
- Tập đọc lưu loát , diễn cảm câu văn , bài văn .
- Tìm hiểu về cách sử dụng quan hệ từ .
Chuẩn bị .
Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ .
GV kiểm tra dụng cụ của HS 
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
* Giới thiệu bài .
* Hoạt động 1 : luyện viết .
Bài : Hạt gạo làng ta
HD hs phát hiện những lỗi chính tả như :
+ Chữ chưa đúng độ cao , khoảng cách .
+ Còn sai lỗi chính tả .
+ Cách trình bày bài .
* Hoạt động 2 : luyện đọc
Ôn một số bài tập đọc đã học .
* Hoạt động 3: Tìm hiểu về cách sử dụng trạng ngữ trong câu .
GV ghi bảng yêu cầu hs đặt câu có sử dụng trạng ngữ có ý chỉ :
- Thời gian .
- Nơi chốn .
* HS nhìn SGK viết nắn nót vào tập .
 HS tự sửa bài của mình .
HS đổi tập dò bài .
* HS đọc thầm cá nhân .
HS đọc cá nhân .
Vài hs thi đọc diễn cảm .
HS nhận xét , sửa sai .
- HS trình bày cá nhân 
HS nhận xét , bổ sung .
Vài hs nhắc lại .
- HS viết vào tập .
Vài hs lên viết bảng .
HS nhận xét về cách đặt câu và viết câu 
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò .
Ngày soạn : 19 / 12 / 2010
Ngày dạy : 22 / 12 / 2010 và 24 / 12 / 2010
T : MỘT SỐ DẠNG TOÁN CÓ LỜI VĂN
Mục tiêu :
Giúp hs ôn về : 
- Tính bằng cách thuận tiện nhất .
- Giải một số dạng toán có lời văn 
- Cách tìm tỉ số phần trăm của hai số .
Chuẩn bị .
Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ .
GV kiểm tra kiến thức có liên quan đến số thập phân đã học .
HS nhận xét , bổ sung .
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
 HD hs ôn lại kiến thức đã học .
1. Ôn về : Giải một số dạng toán có lời văn .
GV ghi bảng một số bài tập :
HD hs nhắc lại kiến thức đã học .
2. Ôn về : Tính bằng cách thuận tiện nhất .
GV ghi bảng một số bài tập :
HD hs nhắc lại kiến thức đã học 
3. Giải một số dạng toán có liên quan đến số thập phân .
GV ghi bảng đề bài 
HD hs nhắc lại kiến thức đã học .
4. Tìm tỉ số phần trăm của hai số .
GV ghi bảng đề bài 
HD hs nhắc lại kiến thức đã học .
- HS làm cá nhân vào bảng con 
Vài hs lên sửa bài .
HS nhận xét , sửa sai .
- HS làm cá nhân vào tập . 
Vài hs lên sửa bài .
HS nhận xét , sửa sai .
- HS làm cá nhân vào tập . 
Một hs lên sửa bài .
HS nhận xét , sửa sai .
- HS làm cá nhân vào tập . 
Một hs lên sửa bài .
HS nhận xét , sửa sai .
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò
Ngày soạn : 19 / 12 / 2010
Ngày dạy : 22 / 12 / 2010 và 24 / 12 / 2010
TLV : VĂN TẢ NGƯỜI
Mục tiêu :
- Lập được dàn ý chi tiết của bài văn tả người.
- Dựa vào dàn ý viết được một đoạn văn tả người.
Chuẩn bị .
Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ.
GV kiểm tra bài chuẩn bị của hs
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
 HD hs ôn lại kiến thức đã học .
1. Ôn về : Lập được dàn ý chi tiết của bài văn tả người.
GV ghi bảng đề bài : viết dàn ý chi tiết của bài văn tả một người thân trong gia đình em .
* GV hd hs cách thêm một số chi tiết cho dàn ý tả người thân được đầy đủ hơn .
2. Dựa vào dàn ý viết được một đoạn văn tả người.
HD hs viết đoạn văn tả hoạt động của một người thân trong gia đình em .
* HD hs học tập một số bài văn có cách viết hoạt động của một người thân đầy đủ , sống động , mang tính thực tế cao hoặc đoạn có nhiều câu văn hay .
- HS làm cá nhân vào tập . 
Một hs lên sửa bài .
HS nhận xét , bổ sung .
* HS tự sửa bài của mình .
HS làm cá nhân - vào tập . 
Một hs lên sửa bài .
HS nhận xét , sửa sai .
* HS nêu cá nhân . 
HS nhận xét , bổ sung .
HS tự sửa bài của mình vào tập .
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò .

Tài liệu đính kèm:

  • docBUỔI CHIỀU.doc