Giáo án các môn học khối 5 - Tuần 20 - Trường tiểu học số 1 bảo Ninh

Giáo án các môn học khối 5 - Tuần 20 - Trường tiểu học số 1 bảo Ninh

TUẦN 20

Thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2010

Tập đọc: nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña c¸ch m¹ng

I/Mục tiêu: 1. Đọc trôi chảy toàn bài, biết đọc diễn cảm bài văn với cảm hứng ca ngợi, kính trọng nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng.

 2. Hiểu các từ ngữ trong bài. Nắm được nội dung chính của bài văn : Biểu dương một công dân yêu nước, một nhà tư sản đã trợ giúp Cách mạng rất nhiều tiền bạc, tài sản trong thời kì Cách mạng gặp khó khăn về tài chính

II/Chuẩn bị: Ảnh chân dung nhà tư sản Đỗ Đình Thiện in trong SGK.

 

doc 21 trang Người đăng hang30 Lượt xem 462Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học khối 5 - Tuần 20 - Trường tiểu học số 1 bảo Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 20
Thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2010
Tập đọc: nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña c¸ch m¹ng
I/Mục tiêu: 1. Đọc trôi chảy toàn bài, biết đọc diễn cảm bài văn với cảm hứng ca ngợi, kính trọng nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng.
 2. Hiểu các từ ngữ trong bài.	Nắm được nội dung chính của bài văn : Biểu dương một công dân yêu nước, một nhà tư sản đã trợ giúp Cách mạng rất nhiều tiền bạc, tài sản trong thời kì Cách mạng gặp khó khăn về tài chính 
II/Chuẩn bị: Ảnh chân dung nhà tư sản Đỗ Đình Thiện in trong SGK.
III/Hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
*Hoạt động 1: HDHS luyện đọc.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Hoạt động3:
Đọc diễn cảm.
3.Củng cố, dặn dò:
Đọc và trả lời câu hỏi bài Thái sư Trần Thủ Độ.	
Giới thiệu nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện.
B1:Đọc toàn bài. Cho HS đọc toàn bài 
B2: Đọc đoạn nối tiếp. GV chia đoạn : 5 đoạn. 
Cho HS đọc đoạn nối tiếp. 
Luyện đọc từ khó : tiệm, Lạc Thuỷ, sửng sốt, màu mỡ. Kết hợp đọc chú giải..	
B4: GV đọc toàn bài.
? TrướcCM, ông Thiện đã có đóng gópgì cho Cách mạng?	
GV : Quỹ Đảng lúc này còn 24 đồng mà ông Thiện đóng góp 3 vạn đồng-một con số lớn.
uĐóng góp của ông Thiện trước CM. 
? Khi CM thành công, ông Thiện đã có đóng góp những gì?	
uĐóng góp của ông sau Cách mạng. 
Hỏi: Trong kháng chiến chống Pháp, gia đình ôngđã đóng góp những gì?	
? Hoà bình lập lại, gia đình ông đã đóng góp gì thật to lớn?	
uĐóng góp của ông Thiện trong kh/chchống Pháp.	 
Hỏi: Việc làm của ông Thiện thể hiện những ph/ch gì?	
Hỏi: Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ thế nào về trách nhiệm của một công dân đối với đất nước?
GV : Ông Thiện đã có sự trợ giúp to lớn về tiền bạc, tài sản trong nhiều giai đoạn khác nhau. Ông là nhà tư sản yêu nước.	
uLòng yêu nước vì đại nghĩa của ôngThiện 
­ Ý nghĩa	
B1: GVHDđọc đoạn 2. Cho HS đọc nối tiếp toàn bài. 
HS đọc diễn cảm.	
B2: Thi đọc diễn cảm: Đọc theo cặp, Thi đọc diễn cảm	
Nêu ý nghĩa của bài.	Nhận xét tiết học.	
2HS đọc, trả lời.
Lắng nghe, theo dõi.
Vạch dấu chia đoạn.
2 HS.
Nhóm 2 HS.
HS đọc.
HS trả lời.
HS đọc, lớp thầm.
Tuần lễ vàng ủng hộ
64 lạng, 10 vạn đồng
cho Quỹ Độc Lập.
 HS đọc, lớp thầm.
Ủng hộ cán bộ, bộ đội
Khu 2 hàng trăm tấn
thóc. Hiến đồn điền Chi nêcho Nhà nước.
- HS đọc + lớp thầm.
Công dân yêu nước,
tấm lòng vì đại nghĩa.
 HS góp sức xây dựng
đất nước.
Nối tiếp.
Nhiều HS.
2 HS
Nhiều HS
Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010
Tập đọc: Th¸i s­ trÇn thñ ®é
I/Mục tiêu: 1. Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn. Biết đọc phân biệt lời các nhân vật.
 2. Hiểu nghĩa các từ khó trong truyện. Hiểu ý nghĩa truyện : Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ, một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước. 
II/Chuẩn bị: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK
III/Hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
Hoạt động 1 HDHS luyện đọc.
Hoạt động2 Tìm hiểu bài.
Hoạt động 3: Đọc diễn cảm.
3.Củng cố, dặn dò:
Người công dân số Một.Đọc phân vai 4 HS + TLCH.
Người có công lớn sáng lập nhà Trần, lãnh đạocuộc kháng chiến chống quân Nguyên ...
B1: GV đọc diễn cảm bài văn. 
+ Giọng chậm rãi, rõ ràng, chuyển giọng hợp lí.SGK.
B2: Đọc đoạn nối tiếp. GV chia đoạn : 3 đoạn 
Luyện đọc từ khó : Linh Từ Quốc Mẫu, kiệu, chuyên quyền. Kết hợp đọc chú giải.	- Theo dõi
B3: Đọc theo cặp. HS đọc phân vai.	
B4: Đọc toàn bài. Theo dõi, nhận xét.	 
Thi đọc phân vai theo nhóm. 
Hỏi: Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần- Thủ Độ đã làm gì?
Hỏi: Theo em cách cư xử này của Trần Thủ Độ có ý gì?
GV chốt : ý răn đe những kẻ có ý định mua quan, bán nước làm rối loạn phép nước.
u Cách giải quyết của Trần Thủ Độ. 
Hỏi: Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử lí ra sao?	
Giải nghĩa từ : thềm cấm, khinh nhờn, kể rõ ngọn ngành	
Cho HS đọc phân vai đoạn này.
GV chốt : Cách cư xử phân minh của Trần Thủ Độ.
u Cách cư xử phân minh của Trần Thủ Độ. 
Hỏi: Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế nào?
+ Giải nghĩa từ : chầu vua, chuyên quyền, hạ thần.
Hỏi: Những lời nói và việc làm cho thấy Trần Thủ Độ là người thế nào?(Nghiêm minh, nghiêm khắc bản thân, đề cao kỉ cương phép nước.)	
uCách ứng xử của Trần Thủ Độ với vua. 
­ Ý nghĩa
B1:GV hướng dẫn đọc đoạn 3. 
Cho HS đọc nối tiếp toàn bài. Đọc diễn cảm đoạn 3.
B2: Thi đọc diễn cảm.+ GV nhận xét.
 Nhận xét tiết học.Kể lại câu chuyện
4 HS đọc, lớp nh/ xét.
Lắng nghe, theo dõi 
Vạch dấu đoạn.
HS đọc nối tiếp nhiều lượt. Nhóm 3 HS.
 Cá nhân.
Nhóm 4 HS.
 Cá nhân.
Cho HS đọc.
HS đọc, lớp thầm.
Đồng ý, yêu cầu chặt
một ngón chân để phân biệt .
 HS trả lời.
HS đọc, lớp thầm.
 Hỏi rõ đầu đuôi sự 	
việc ... thưởng cho vàng lụa.
HS đọc + Lắng nghe.
HS đọc, lớp thầm.
Nhận lỗi, xin vua ban
hưởng cho viên quan.
 Nghiêm minh, nghiêm khắc bản thân, đề cao kỉ cương phép nước.
Nhóm 4 HS.
Nhiều HS.
HS thi đọc đoạn 3.
HS lắng nghe.
 Thø ba ngµy 21 th¸ng 1 n¨m 2010
Chính tả(Nghe-viết): c¸nh cam l¹c mÑ
I/Mục tiêu: 	1. Nghe - viết đúng chính tả bài thơ Cánh cam lạc mẹ.
	2. Viết đúng các tiếng chứa âm đầu r/d/gi hoặc âm chính o/ô.
II/Chuẩn bị:+ Bút dạ và 4 - 5 tờ giấy khổ to phô tô nội dung BT 2a hoặc 2b.
III/Hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
*Hoạt
 động 1: HDHSnghe viết.
*Hoạt
 động 2: HĐHS làm bài tập chính tả.
3.Củng cố, dặn dò:
GV đọc các từ ngữ có âm đầu r/d/gi hoặc có chứa o/ô.	
+ Dành dụm, giấc ngủ, ra rả, hoa hồng, trong veo, đom đóm.
Nghe viết bài "Cánh cam lạc mẹ".	
 Làm bài tập chính tả phân biệt âm đầu r/d/gi, âm chính o/ô.
**Hướng dẫn chính tả.
GV đọc toàn bài 1 lượt : đọc chậm, to, rõ ràng, phát âm chính xác.
 Tìm hiểu nội dung : Bài chính tả cho biết điều gì?	
 Luyện viết từ khó : xô vào, khản đặc, râm ran,ngưng, giã gạo.
 GV đọc cho HS viết.
+ Đọc thong thả từng dòng thơ.	
 Chấm, chữa bài.
+GV đọc toàn bài 1 lượt. 	 	 
+Chấm 5 bài.	
+Đổi vở theo cặp.
+GV nhận xét.
**Làm bài tập 2.	
+ GV giao việc : Chọn r/d/gi điền vào chỗ trống sao cho đúng.	
 + Trình bày kết quả theo dạng tiếp sức.	 
 + Hỏi HS về tính khôi hài của mẫu chuyện.	
 Làm bài tập 2b.
GV giao việc: Chọn o/ô	
Tiến hành giống 2a : điền o/ô điền vào chỗ trống sao cho đúng.
+Trình bày kết quả theo dạng tiếp sức.
+Hỏi HS về tính khôi hài của mẫu chuyện.
**Nhận xét tiết học.
Kể lại mẫu chuyện vui "Giữa cơn hoạn nạn"
2HS viết bảng
Lớp viết nháp.
Nghe và theo dõi sgk.
Cánh cam lạc mẹ, sự yêu thương che chở của bạn.
Bảng con.
HS viết vở.
HS soát lỗi.
Đọc yêu cầu bài.
Làm theo cá nhân.
Theo nhóm 6.
Nêu yêu cầu bài.
HS làm cá nhân.
Theo nhóm 6.
HS lắng nghe.
 Thø n¨m ngµy 21 th¸ng 1 n¨m 2010
Tập làm văn (tiết 39): kiÓm tra viÕt (Tả người).
I/Mục tiêu:
 +HS viết được một bài văn tả người có bố cục rõ ràng; đủ ý; thể hiện được nhũng quan sát riêng; dùng từ, đặt câu đúng; câu văn có hình ảnh, cảm xúc.
II/Chuẩn bị: 
 +Một số tranh minh hoạ đề văn.
III/Hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài mới: 
2.Tìm hiểu bài
*Hoạt động 1:
*Hoạt động 2:
3.Củng cố:
GV nêu mục tiêu của tiết học.
*Hướng dẫn HS làm bài:
+GV gọi 1 HS đọc 3 đề bài tập làm văn trong sgk.
+GV giúp HS tìm hiểu đề bài: 
 -Các em cần suy nghĩ để chọn được trong 3 đề bài đã cho 1 đề hợp nhất với mình.
 -Nếu chọn ca sĩ thì tả lúc họ đang biểu diễn. Nếu chọn tả nghệ sĩ hài thì chú ý tả tài gây cười của nghệ sĩ đó. Nếu chọn tả một nhân vật trong truyện đã đọc thì phải hình dung, tưởng tượng rất cụ thể về nhân vật khi miêu tả.
 -Sau khi chọn đề bài, cần suy nghĩ để tìm ý sắp xếp ý thành dàn ý. Dựa vào dàn ý đã xây dựng được viết hoàn chỉnh bài văn tả người.
+Một vài HS nêu đề bài mình đang chọn.
+Nêu những thắc mắc để bạn hay GV bổ sung giúp trước khi làm bài.
*HS làm bài:
+HS thực hiện trên vở.
+GV nhắc nhở cách trình bày và quan sát theo dõi HS trong quá trình làm bài nhất là những HS yếu.
+GV có thể chấm một số bài HS hoàn thành trước.
+GV thu bài về chấm toàn lớp.
+GV nhận xét tiết học.
+Chuẩn bị bài: Về nhà đọc trước nội dung tiết Tập làm văn “Lập chương trình hoạt động”.
HS lắng nghe.
HS nêu yêu cầu.
HS làm bài vào vở.
HS lắng nghe.
Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2010
 Tập làm văn: lËp ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng
I/Mục tiêu: +Dựa vào một mẫu chuyện về một buổi sinh hoạt tập thể, biết lập chương trình hoạt động cho buổi sinh hoạt tập thể đó và cách lập chương trình hoạt động nói chung.
 +Qua việc lập chương trình hoạt động, rèn luyện óc tổ chức, tác phong làm việc khoa học, ý thức tập thể.
II/Chuẩn bị: +3 tấm bìa viết mẫu cấu tạo 3 phần của một chương trình hoạt động.
 +Chuẩn bị bảng phụ học nhóm:Lập chương trình hoạt động tổ chức buổi liên hoan văn nghệ; chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.
III/Hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài mới: 
2.Tìm hiểu bài
*Hoạt động 1:
+Bài tập 1:
+Bài tập 2:
*Hoạt động 2:
Giới thiệu bài:
+GV hỏi HS đã tham gia những sinh hoạt tập thể nào?
*Hướng dẫn HS luyện tập.
-HS đọc nối tiếp yêu cầu bài tập 1.
 -GV giải thích cho HS hiểu đề bài.
 -GV giao việc:
a/ Nêu được mục đích của buổi liên hoan văn nghệ.
b/Nêu được những việc cần làm và sự phân công của lớp trưởng.
c/Thuật lại diễn biến của buổi liên hoan.
 -Cho HS làm bài. Trình bày kết quả làm bài.
 -GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
 -GV đưa bảng phụ ghi kết quả đúng lên bảng.
-HS nêu yêu cầu đề bài.
 -GV giao việc:
Em đóng vai lớp trưởng, lập một chương trình hoạt động của lớp để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.
 -HS làm bài.
 -Cho HS trình bày kết quả.
 -GV nhận xét, bình chọn nhóm làm bài tốt nhất.
+GV: Theo em lập chương trình hoạt động có lợi ích gì?
+GV chốt lại.
+GV nhận xét tiết học.
+Chuẩn bị bài: Về nhà chuẩn bị nội dung cho tiết Tập làm văn ở tuần 31.
HS trả lời.
HS nêu yêu cầu.
HS hoạt động nhóm 4.
HS nêu yêu cầu.
HS hoạt động nhóm 4.
HS phát biểu
HS lắng nghe.
Kể chuyện: kÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc.
Đề bài : Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật,theo nếp sống văn minh.
I/Mục tiêu: 1. Rèn kĩ năng nói :
- HS kể được câu chuyện đã nghe, đã đọc về một tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh.
- Hiểu và trao đổi đư ... inh hoaït taäp theå.
-HS bieát nhaän ra maët maïnh vaø maët chöa maïnh trong tuaàn ñeå coù höôùng phaán ñaáu trong tuaàn tôùi; coù yù thöùc nhaän xeùt, pheâ bình giuùp ñôõ nhau cuøng tieán boä.
-Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc toå chöùc kæ luaät, tinh thaàn laøm chuû taäp theå.
II. Chuaån bò: Noäi dung sinh hoaït: Caùc toå tröôûng coäng ñieåm thi ñua, xeáp loaïi töøng toå vieân; lôùp töôûng toång keát ñieåm thi ñua caùc toå.
III. Tieán haønh sinh hoaït lôùp:
1.Nhaän xeùt tình hình lôùp tuaàn 20
+ Lôùp tröôûng ñieàu khieån sinh hoaït .
-Caùc toå tröôûng baùo caùo toång keát toå( coù keøm soå)
-YÙ kieán phaùt bieåu cuûa caùc thaønh vieân.
-Lôùp tröôûng thoáng ñieåm caùc toå vaø xeáp thöù töøng toå.
+GV nhaän xeùt chung :
a)Haïnh kieåm: Ña soá caùc em ngoan, thöïc hieän khaù toát noäi quy tröôøng lôùp nhö ñi hoïc ñuùng giôø, ñoàng phuïc, baûng teân, khaên quaøng, 
b)Hoïc taäp: Duy trì phong traøo thi ñua giaønh hoa ñieåm 10 soâi noåi, hoïc baøi laøm baøi ôû nhaø khaù toát. 
 Toàn taïi: Moät soá em chuù yù trong hoïc taäp, queân vôû ôû nhaø nhö: Vaên Tieán, Ngoïc Toaøn.
c)Coâng taùc khaùc: Tham gia tröïc côø ñoû nghieâm tuùc, toå sinh hoaït sao duy trì ñeàu ñaën. Tröïc nhaät veä sinh tröôøng vaøo ngaøy thöù 5 trong tuaàn toát. Tham gia thi ñaù boùng caáp tröôøng.
2. Phöông höôùng tuaàn 21 
+ OÅn ñònh, duy trì toát moïi neà neáp.
+ Phaùt ñoäng hoa ñieåm 10. 
+ Duy trì phong traøo reøn chöõ giöõ vôû.
+ Xaây döïng ñoâi baïn giuùp nhau trong hoïc taäp
3. HS hoaït ñoäng taäp theå ôû saân tröôøng oân laïi caùc kó naêng ñoäi vieân
+Chi ñoäi tröôûng vaø caùc toå tröôûng ñieàu khieån lôùp sinh hoaït oâ laïi 7 kó naêng ñoäi vieân.
Đạo đức : em yªu quª h­¬ng (tt).
I/Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh biết:
 +Học sinh biết thể hiện tình cảm đối với quê hương.
II/Chuẩn bị: *Phiếu học tập.
III/Hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
*Hoạt động 1:
*Hoạt động 2:
*Hoạt động 3:
*Hoạt động 4:
3. Củng cố, dặn dò:
Em yêu quê hương.
Em yêu quê hương(tt)
 Triển lãm nhỏ:
 +Học sinh trưng bày và giới thiệu tranh của mình.
 +GV nhận xét.
 Bày tỏ thái độ:
 +GV nêu lần lượt từng ý kiến trong bài tập 2.
 +Học sinh bày tỏ thái độ bằng cách dùng thẻ màu theo quy ước và giải thích lý do.
 +GV kết luận.
Xử lý tình huống:
 +Các nhóm nhận xét và bổ sung.
 +GV nhận xét, kết luận.
Trình bày kết quả sưu tầm:
 +Cho học sinh trình bày kết quả sưu tầm được về các cảnh đẹp, phong tục tập quán, danh nhân của quê hương. 
 +Học sinh đọc các bài thơ, bài hát nói về tình yeu quê hương, đất nước.
 *GV nhận xét tiết học.
 +Bài sau: Uỷ ban nhân dân xã (phường) em.
+HS kiểm tra.
+HS trưng bày tranh..
+HS đọc yêu cầu.
+HS bày tỏ thái độ.
+Học sinh đọc yêu cầu.
+HS trình bày trước lớp.
+HS lắng nghe.
Luyeän töø vaø caâu MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: COÂNG DAÂN
I.Muïc ñích yeâu caàu:- Môû roäng heä thoáng hoaù voán töø gaén vôùi chuû ñieåm coâng daân.
-Böôùc ñaàu naém ñöôïc caùch duøng moät soá töø ngöõ thuoäc chuû ñieåm coâng daân.
-Boài döôõng hoïc sinh thoùi quen duøng ñuùng töø trong chuû ñieåm.
II. Chuaån bò: - GV : Baûng phuï ; Töø ñieån Tieáng Vieät – Haùn vieät, 
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
Hoạt động 1
( 5-6 phuùt )
Hoạt động2:
(8-10 phuùt )
Hoạt động3:
( 7-8 phuùt )
Hoạt động4:
( 5-6 phuùt )
3. Củng cố:
( 2-3 phuùt )
 höôùng daãn laøm baøi 1 
-Yeâu caàu HS ñoïc baøi 1. 
-Yeâu caàu hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân, caùc em coù theå söû duïng töø ñieån ñeå tra nghóa töø “Coâng daân” 
-HS trao ñoåi vôùi baïn cuøng baøn, trình baøy. 
-GV cho HS traû lôøi vaø choát yù: doøng b: coâng daân laø ngöôøi daân cuûa moät nöôùc, coù quyeàn lôïi vaø nghóa vuï ñoái vôùi ñaát nöôùc.
 Höôùng daãn laøm baøi 2 
-Yeâu caàu HS ñoïc vaø neâu yeâu caàu baøi 2.
-Hoïc sinh tieáp tuïc laøm vieäc caù nhaân, caùc em söû duïng töø ñieån ñeå hieåu nghóa cuûa töø maø caùc em chöa roõõ. 
- Yeâu caàu HS laøm baøi caù nhaân vaøo vôû , goïi 3 em chaäm leân baûng laøm, GV tröïc tieáp chæ daãn 
- Yeâu caàu HS trình baøy keát quûa , GV choát yù kieán ñuùng :
 Yeâu caàu HS ñoïc vaø neâu yeâu caàu baøi 3.
-Yeâu caàu hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân, caùc em coù theå söû duïng töø ñieån ñeå tra nghóa töø nhöõng töø chöa hieåu . 
-HS trao ñoåi vôùi baïn cuøng baøn, trình baøy, GV choát yù kieán ñuùng, 
 Ñoàng nghóa vôùi töø coâng daân laø: nhaân daân, daân chuùng, daân.
 Khoâng ñoàng nghóa vôùi töø coâng daân laø : ñoàng baøo, daân toäc noâng nghieäp, coâng chuùng.
 Höôùng daãn laøm baøi 4: -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc laïi yeâu caàu
-Toå chöùc HS trao ñoåi nhoùm, ñaïi dieän nhoùm trình baøy, GV choát:
Ñaùp aùn : Caùc töø ñoàng nghóa vôùi tìm ñöôïc ôû baøi taäp 3 khoâng thay theá ñöôïc töø coâng daân.
 Lyù do: Khaùc veà nghóa caùc töø: “nhaân daân, daân chuùng , töø “coâng daân” coù haøm yù naøy cuûa töø coâng daân ngöôïc laïi vôùi nghóa cuûa töø “noâ leä” vì vaäy chæ coù töø “coâng daân” laø thích hôïp.
4. Cuûng coá - daën doø : 
-Toång keát baøi . Nhaän xeùt tieát hoïc
- Daën veà nhaø hoïc baøi ; chuaån bò baøi sau.
-HS ñoïc baøi 1, lôùp ñoïc thaàm 
-Hai em caïnh beân trao ñoåi vaø trình baøy, lôùp boå sung.
- 1-2 em thöïchieän nhaéc laïi. 
- 1HS ñoïc yeâu caàu baøi
- HS laøm baøi caù nhaân, sau ñoù trình baøy, lôùp boå sung. 
1-2 em thöïc hieän nhaéc laïi 
-HS ñoïc yeâu caàu baøi 3.
-Caù nhaân thöïc hieän theo caùc yeâu caàu GV ñöa ra. 
-Tham gia söûa baøi theo höôùng daãn cuûa GV. 
-1 hoïc sinh ñoïc laïi yeâu caàu, caû lôùp ñoïc thaàm.
-Hoïc sinh trao ñoåi trong nhoùm ñeå traû lôøi caâu hoûi, ñaïi dieän nhoùm trình baøy, lôùp boå sung. 
 Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 1 n¨m 2009
Luyeän töø vaø caâu NOÁI CAÙC VEÁ CAÂU GHEÙP BAÈNG QUAN HEÄ TÖØ 
I. Muïc tieâu: -Naém ñöôïc caùch noái caùc veá caâu gheùp baèng quan heä töø.
-Nhaän bieát caùc quan heä töø, caëp quan heä töø ñöôïc söû duïng trong caâu gheùp; bieát caùch duøng quan heä töø ñeå noái caùc veá caâu gheùp.
II. Chuaån bò GV: Baûng phuï ghi baøi 1 ( nhaän xeùt ); giaáy A0 ghi baøi taäp 1,2 3
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
Hoạt động 1
Hoạt động2:
 Củng cố:
( 2-3 phuùt )
?Caâu gheùp laø caâu nhö theá naøo? Cho ví duï?
Giôùi thieäu baøi, ghi ñeà baøi.
Nhaän xeùt – ruùt ra ghi nhôù 
- Yeâu caàu HS ñoïc vaø neâu yeâu caàu baøi 1, 2, 3
1. Ñoaïn vaên coù maáy caâu gheùp ? 
2. Xaùc ñònh caùc veá trong moãi caâu gheùp ñoù ? 
(Duøng buùt chì gaïch cheùo ngaên caùch caùc veá caâu gheùp). Duøng buùt chì gaïch 2 gaïch caùc töø vaø daáu caâu ôû ranh giôùi giöõa caùc veá ?
3. Caùch noái caùc veá caâu trong nhöõng caâu gheùp noùi treân coù gì khaùc nhau? 
GV choát yù ñuùng:1. Caùc veá caâu trong nhöõng caâu gheùp ñöôïc noái vôùi nhau baèng caùch naøo? 
2 . Nhöõng quan heä töø thöôøng duøng ?
GV choát vaø ruùt ra * Ghi nhôù : Nhö SGK/22
 Thöïc haønh 
Tìm caâu gheùp, xaùc ñònh veá caâu gheùp vaø caëp töø chæ quan heä.
-Caâu 1 laø caâu gheùp coù 2 veá caâu.
-Caëp quan heâï töø trong caâu laø: Neáu  thì.
Khoâi phuïc laïi nhöõng töø bò löôïc boû ? Giaûi thích ?
- Neáu thaùi haäu hoûi ngöôøi haàu haï gioûi thì toâi xin cöû Vuõ Taùn Ñöôøng. Coøn Thaùi haäu hoûi ngöôøi taøi ba giuùp nöôùc thì toâi xin cöû Traàn Trung Taù.
-Taùc giaû löôïc bôùt caùc töø treân ñeå caâu vaên goïn, thoaùng, traùnh laëp. Löôïc bôùt nhöng ñoïc vaãn hieåu ñaàøy ñuû, hieåu ñuùng.
Tìm quan heä töø thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng 
a) Taám chaêm chæ, hieàn laønh coøn Caùm thì löôøi bieáng, ñoäc aùc.
b) OÂng ñaõ nhieàu laàn can giaùn nhöng (maø) vua khoâng nghe.
c) Mình ñeán nhaø baïn hay baïn ñeán nhaø mình?
Cuûng coá - daën doø : 
-Yeâu caàu HS ñoïc laïi ghi nhôù
- Ba em laàn löôït ñoïc vaø neâu yeâu caàu. 
-Caù nhaân laøm vieäc theo yeâu caàu GV neâu. 
-Töøng thaønh vieân trình baøy tröôùc lôùp vaø theo doõi 
-Thöïc hieän theo nhoùm 3 em.
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy tröôùc lôùp, nhoùm khaùc boå sung.
-Ñoïc baøi laøm, thöïc hieän neâu nhaän xeùt, söûa baøi. 
1 em laøm treân giaáy A0, lôùp laøm vôû 
3 em laøm treân giaáy A0, lôùp laøm vôû 
- Hai em nhaéc laïi. 
- Ghi baøi BT, 
KÓ THUAÄT: CHAÊM SOÙC GAØ
I. MUÏC TIEÂU : -Cho HS naém ñöôïc muïc ñích vaø taùc duïng cuûa vieäc chaêm soùc gaø nhaèm taïo ñieàu kieän cho gaø phaùt trieån toát ñoàng thôøi haïn cheá ñöôïc vieäc gaø nhieãm beänh .
- HS bieát caùch chaêm soùc gaø.Coù yù thöùc chaêm soùc, baûo veä gaø.
II. CHUAÅN BÒ : Moät soá tranh naûh minh hoaï trong SGK ; phieáu baøi taäp.
III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC:
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Baøi cuõ.
Baøi môùi
Hoaït ñoäng 1
(7-8 phuùt)
Hoaït ñoäng 2
(18-20 phuùt)
Hoaït ñoäng 3
(3-4 phuùt)
? Ta caàn cho gaø aên uoáng theá naøo?
-Giôùi thieäu baøi: GV neâu yeâu caàu tieát hoïc.
 Muïc ñích ,taùc duïng cuûa vieäc chaêm soùc gaø.
? Chaêm soùc gaø laø gì?
?Neâu muïc ñích vaø taùc duïng cuûa vieäc chaêm soùc gaø?
-GV nhaän xeùt choát laïi.
Tìm hieåu caùch chaêm soùc gaø. 
a) Söoûi aám cho gaø:
? Vì sao phaûi söôûi aám cho gaø? 
? Söôûi cho gaø baèng caùch naøo?
-GV nhaän xeùt vaø choát laïi:
 * Phaûi söôûi aám cho gaø vì gaø con khoâng chòu ñöôïc reùt; bò reùt gaø keùm aên, deã nhieãm beänh ñöôøng hoâ haáp, ñöôøng ruoät.. gaø coù theå bò cheát.
 *Ta coù theå söôûi aám cho gaø baèng caùch duøng chuïp söôûi, hoaëc söôûi baèng boùng ñieän, ñoát beáp than, beáp cuûi,
b) Choáng noùng, choáng reùt, phoøng aåm cho gaø:
?Neâu caùch choáng noùng, choáng reùt, phoøng aåm cho gaø?
-Yeâu caàu HS lieân heä caùch choáng noùng, choáng reùt, phoøng aåm cho gaø ôû gia ñình mình.
c)Phoøng ngoä ñoäc thöùc aên 
? Neâu caùch phoøg ngoä ñoäc thöùc aên cho gaø?
-GV choát: Khoâng cho gaø aên nhöõng thöùc aên bò oâi, moác vaø thöùc aên maën. 
 Cuûng coá - Daën doø: 
-Yeâu caàu HS ñoïc ghi nhôù ôû SGK.
-GV nhaän xeùt tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS.
HS ñoïc muïc I, trao ñoåi traû lôøi caâu hoûi.
-HS khaùc boå sung.
-HS ñoïc muïc 2a vaø thaûo luaän N4.
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
-HS ñoïc muïc 2b vaø trao ñoåi theo caëp.
-HS lieân heä vaø neâu caùch choáng noùng, choáng reùt, phoøng aåm cho gaø ôû gia ñình mình.
-HS ñoïc muïc 2c vaø traû lôøi caâu hoûi.
-HS khaùc boå sung.
-HS ñoïc ghi nhôù ôû SGK.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 20(3).doc