Giáo án Khoa học lớp 5 - Tiết 61: Ôn tập: Thực vật, động vật

Giáo án Khoa học lớp 5 - Tiết 61: Ôn tập: Thực vật, động vật

I. Mục tiêu:

Ôn tập về:

- Một số hoa thụ phấn nhờ gió, một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng.

- Một số loài động vật đẻ trứng, một số loài động vật đẻ con.

- Một số hình thức sinh sản của thực vật và động vật thông qua một số đại diện.

- Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học.

II. Chuẩn bị:

- GV: - Phiếu học tập.

 

doc 2 trang Người đăng hang30 Lượt xem 404Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học lớp 5 - Tiết 61: Ôn tập: Thực vật, động vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HỌC: (Tiết 61)5A, B
ÔN TẬP: THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT
I. Mục tiêu:
Ôn tập về: 
- Một số hoa thụ phấn nhờ gió, một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng.
- Một số loài động vật đẻ trứng, một số loài động vật đẻ con. 
- Một số hình thức sinh sản của thực vật và động vật thông qua một số đại diện.
- Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học.
II. Chuẩn bị:
GV: - Phiếu học tập.
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A-KTBC: 
-Nêu những điều em biết về hổ ?
-Nêu những điều em biết về hươu ?
-Tại sao khi hươu con mới khoảng 20 ngày tuổi, hưu mẹ lại dạy con tập chạy ? 
-GV nhận xét, ghi điểm.
B-Bài mới:
1-Giới thiệu: Ôn tập: Thực vật – động vật.
2-Các hoạt động: 
*Hoạt động 1: Làm việc với phiếu học tập.
-Y/c HS quan sát các hình sgk và hoàn thành vào phiếu học tập.
-GV phát phiếu học tập cho từng HS:
-Cho HS làm bài thời gian 20 phút.
-GV chữa bài, nhận xét.
 PHIẾU HỌC TẬP
Câu 1: Chọn các từ trong ngoặc (sinh dục, nhị, sinh sản, nhụy) để điền vào chỗ trong các câu cho phù hợp:
Hoa là cơ quan của những loài thực vật có hoa. Cơ quan..đực gọi là.cơ quan sinh dục cái gọi là..
Câu 2: Viết chú thích vào hình cho đúng.
Câu 3: đánh dấu X vào cột cho phú hợp:
Tên cây
Thụ phấn nhờ gió
Nhờ côn trùng
Râm bụt
Hướng dương
Ngô
Câu 4: Chọn các từ, cụm từ cho trong ngoặc (trứng thụ tinh, cơ thể mới, tinh trùng, đực và cái ) để điền vào trong các câu sau:
Đa số các loài chia thành 2 giống ..Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra..Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra
Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi làhợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành.mang những đặc tính của bố và mẹ.
Câu 5: Đánh dấu X vào cột cho phù hợp:
Tên động vật
Đẻ trứng
Đẻ con 
Sư tử
Chim cánh cụt
Hươu cao cổ
Cá vàng.
-Mời HS trình bày.
-GV nhận xét, kết luận.
4/Củng cố:
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài sau.
-3 HS nêu.
-HS kh¸c n/x vµ bæ sung.
-HS thực hiện.
- HS thực hiện trên phiếu học tập.
-HS hoµn thµnh phiÕu häc tËp theo nhãm.
-§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
-Nhiều HS nêu.
-Lớp nhận xét.
-HS thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

  • docKHOA HỌC.(61).doc