Giáo án Lớp 5 - Tuần 22 - Nguyễn Thị Hương - Trường Tiểu học Dạ Trạch

Giáo án Lớp 5 - Tuần 22 - Nguyễn Thị Hương - Trường Tiểu học Dạ Trạch

- Đọc lưu loát, rành mạch; biết đọc diễn cảm bài văn, giọng đọc thay đổi phù hợp lời nhân vật.

- Hiểu nội dung : Bố con ụng Nhụ dũng cảm lập làng giữ biển. (Trả lời dược các câu hỏi 1, 2, 3).

 *GDBVMT: Giúp HS nhận thấy việc lập làng mới ở ngoài đảo chính là góp phần giữ gỡn mụi trường biển trên đất nước ta.

 

doc 37 trang Người đăng van.nhut Lượt xem 702Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 22 - Nguyễn Thị Hương - Trường Tiểu học Dạ Trạch", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 22
Thứ hai ngày 24 thỏng 01 năm 2011
Tập đọc
Tiết 43: Lập làng giữ biển.
I. MỤC TIấU:
- Đọc lưu loỏt, rành mạch; biết đọc diễn cảm bài văn, giọng đọc thay đổi phự hợp lời nhõn vật.
- Hiểu nội dung : Bố con ụng Nhụ dũng cảm lập làng giữ biển. (Trả lời dược cỏc cõu hỏi 1, 2, 3).
 *GDBVMT: Giỳp HS nhận thấy việc lập làng mới ở ngoài đảo chớnh là gúp phần giữ gỡn mụi trường biển trờn đất nước ta.
II. CHUẨN BỊ :
Tranh minh hoạ. Bảng phụ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ: 4-5'
- Kiểm tra 1-2 HS
-HS đọc + trả lời cõu hỏi bài Tiếng rao đờm
 2,Bài mới
 *Giới thiệu chủ đề và GT bài
 Dựng tranh ảnh để giới thiệu
HS lắng nghe
 a.Luyện đọc 
- 1 HS đọc cả bài
GV chia 4 đoạn:
Đ1:Từ đầu đến tỏa hơi muối.
Đ2: Tiếp đến để cho ai?
Đ3:Tiếp đến quan trọng nhường nào. 
Đ4: Còn lại.
- Dựng bỳt chỡ đỏnh dấu
- 4HS đọc nối tiếp ( 2 lần) 
- HS luyện đọc từ khú đọc: sóng, lưu cữu,
- Luyện câu: Thế nào con, đi với bố chứ?
+ Nêu từ khó phát âm và luyện phát âm.
+ Đọc chỳ giải+giải nghĩa từ
- GV đọc diễn cảm bài văn
Lắng nghe 
 b. Tỡm hiểu bài : 9-10'
+ Bài văn cú những nhõn vật nào?
+ Bố và ụng Nhụ bàn với nhau việc gỡ?
+ Bố Nhụ núi: “Con sẽ họp làng” chứng tỏ ụng là người thế nào?
*Ba thế hệ: Nhụ, bố bạn, ụng bạn.
*Họp làng để di dõn ra đảo, đưa dần cả nhà Nhụ ra đảo.
*Bố Nhụ phải là cỏn bộ lónh đạo làng xó 
+ Theo bố Nhụ, việc lập làng mới cú lợi gỡ? 
*Ngoài đảo cú đất rộng, bói dày, cõy xanh, nước ngọt, ngư trường gần, đỏp ứng được mong ước của dõn chài.
+ Chi tiết nào cho thấy ụng Nhụ suy nghĩ rất kĩ và đồng ý với con trai lập làng giữ biển?
*ễng bước ra vừng, ngồi xuống,vặn mỡnh, 2 mỏ phập phồng như người xỳc miệng khan.ễng đó hiểu những ý tưởng hỡnh thành trong suy nghĩ...
+ Nhụ nghĩ về kế hoạch của bố như thế nào?
- GV kết hợp khai thỏc trực tiếp để GDMT: lập làng mới là bảo vệ mụi trường.
* HSK trả lời : Nhụ đi, cả nhà sẽ đi.Một làng...Nhụ tin kế hoạch của bố và mơ tưởng đến làng mới.
 c. Đọc diễn cảm: 6-7'
Ghi đoạn 3 và hướng dẫn HS đọc
HS luyện đọc 
Cho HS thi đọc đoạn 
- GV nhận xột + khen những HS đọc tốt 
HS thi đọc
- Lớp nhận xột 
3.Củng cố, dặn dũ: 1-2'
 Nhận xột tiết học
- HS lắng nghe 
 HS nhắc lại ý nghĩa của bài học
TOAÙN
Tiết 106: Luyện tập110.
I. MỤC TIấU:
- Biết tớnh diện tớch xung quanh và diện tớch toàn phần của HHCN
- Vận dụng để giải một số bài tập đơn giản.
- Hs đại trà làm được các bài tâp 1, 2. Hs khá giỏi làm được hết các bài trong sgk.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
1.Bài cũ : 4-5'
2.Bài mới : 
- HS nhắc lại cụng thức và làm BT 1
Bài 1: 
Bài 1: 
- HS tự làm bài tập theo cụng thức tớnh diện tớch. 2 HS đọc kết quả, cỏc HS khỏc nhận xột, sau đú nghe GV kết luận.
a. Đổi 1,5m = 15 dm
Sxq = (25 + 15) x 2 x 18 = 1440 m2
Bài 2: GV lưu ý HS thựng khụng cú nắp nờn chỉ cần sơn 5 mặt
Đổi : 1,5m = 15dm
 0,6m = 6dm
Bài 2: HS đọc đề, nờu cỏch tớnh rồi tự làm bài. 
Giải :
Diện tớch xung quanh của cỏi thựng là :
(15 + 6) x 2 x 8 = 336 (dm2)
Diện tớch của cỏi đỏy thựng là :
15 x 6 = 90 (dm2)
Diện tớch cần quột sơn là :
336 + 90 = 420 (dm2)
Bài 3:
Bài 3: Dành cho HSK,G
- GV tổ chức thi phỏt hiện nhanh kết quả đỳng trong cỏc trường hợp đó cho (a, b, c, d).
- GV đỏnh giỏ bài làm của HS. Kết quả là:
Thực hiện
a) Đ
b) S
c) S d) Đ
3. Củng cố dặn dũ : 1-2'
Về nhà làm thờm bài 106/VBTT
Khoa học
Tiết 43: Sử dụng năng lượng chất đốt(Tiếp theo).
I.MỤC TIấU :
- Nờu được một số biện phỏp phũng chống chỏy, bỏng, ụ nhiễm khi sử dụng chất đốt.
- Thực hiện tiết kiệm năng lượng chất đốt.
* BVMT & TKNL: ( Mức độ tích hợp toàn phần) Nờu được một số biện phỏp phũng chống chỏy, bỏng, ụ nhiễm khi sử dụng chất đốt. Công dụng của một số loại chất đốt. Thực hiện tiết kiện năng lượng chất đốt.
 II. CHUẨN BỊ :
- Hỡnh và thụng tin trang 88, 89 SGK.
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:	
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 4-5'
2. Bài mới:
HĐ 1: Giới thiệu bài : 1'
- 2 HS nêu mục bạn cần biết
HĐ 2 : Thảo luận về sử dụng an toàn, tiết kiệm chất đốt : 6-8'
* GV chia nhúm
* HS làm việc theo nhúm.
- Cỏc nhúm thảo luận ( HS dựa vào SGK; cỏc tranh ảnh ,...đó chuẩn bị và liờn hệ với thực tế ở địa phương, gia đỡnh HS) theo cỏc cõu hỏi gợi ý:
- Tại sao khụng nờn chặt cõy bừa bói để lấy củi đun, đốt than?
- Chặt cõy bừa bói để lấy củi đun, đốt than sẽ làm ảnh hưởng tới tài nguyờn rừng, tới mụi trường.
- Than đỏ, dầu mỏ, khớ tự nhiờn cú phải là cỏc nguồn năng lượngvụ tận khụng? Tại sao?
- GV liờn hệ GDMT : khai thỏc hợp lớ
- Than đỏ và dầu mỏ, khớ tự nhiờn khụng phải là cỏc nguồn năng lượng vụ hạn.
 Than đỏ, dầu mỏ, khớ tự nhiờn được hỡnh thành từ xỏc sinh vật qua hàng triệu năm. Hiện nay, cỏc nguồn năng lượng này đang cú nguy cơ bị cạn kiệt do việc sử dụng của con người. 
- Nờu vớ dụ về việc sử dụng lóng phớ năng lượng. Tại sao cần sử dụng tiết kiệm, chống lóng phớ năng lượng ?
- Gia đỡnh bạn sử dụng chất đốt gỡ để đun nấu ?
- Nờu những nguy hiểm cú thể xảy ra khi sử dụng chất đốt trong sinh hoạt.
- Cần phải làm gỡ để phũng trỏnh tai nạn khi sử dụng chất đốt trong sinh hoạt?
- Tỏc hại của việc sử dụng cỏc loại chất đốt đối với mụi trường khụng khớ và cỏc biện phỏp để làm giảm những tỏc hại đú.
- HS thảo luận theo nhúm 2
3. Củng cố, dặn dũ: 1-2'
- Gọi 1,2 HS nhắc lại nội dung bài học
- Về nhà học lại bài và chuẩn bị bài học sau.
- GV nhận xột tiết học. 
* Từng nhúm trỡnh bày kết quả thảo luận chung cả lớp. 
Thứ ba ngày 25 thỏng 01 năm 2011
chính tả
Nghe viết: Hà Nội.
Ôn tập quy tắc viết hoa.
I. MỤC TIấU:
- Nghe –viết đỳng bài CT; trỡng bày đỳng hỡnh thức thơ 5 tiếng, rừ 3 khổ thơ,khụng viết sai quỏ 5 lỗi 
- Tỡm được danh từ riờng là tờn người , tờn địa lớ Việt Nam (BT2) ; viết được 3 đến 5 tờn người , tờn địa lớ theo yờu cầu của (BT3). 
 *GDBVMT: Liờn hệ về trỏch nhiệm giữ gỡn và bảo vệ cảnh quan MT Thủ đụ.
II.CHUẨN BỊ :
Bảng phụ.
Bỳt dạ + một vài tờ phiếu khổ to.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ: 
Kiểm tra 2 HS.
- Nhận xột, cho điểm
HS lờn bảng viết những tiếng cú thanh hỏi, ngó trong bài Sợ mốo ...
2.Bài mới:
 HĐ 1.Giới thiệu bài: 
HS lắng nghe
HĐ 2: Hướng dẫn nghe - viết 
- GV đọc bài chớnh tả 
HS theo dừi trong SGK
- 2HS đọc lại bài viết.
Bài thơ núi về điều gỡ?
- GV liờn hệ giữ gỡn và bảo vệ cảnh quan mụi trường của Thủ đụ: Để giữ cho Thủ đụ luụn xanh- sạch- đẹp chỳng ta cần làm gỡ?
* Bài thơ là lời 1 bạn nhỏ mới đến thủ đụ thấy Hà Nội cú nhiều thứ lạ, nhiều cảnh đẹp. 
- HD viết từ khú
HS luyện viết bảng con:Hồ Gươm, Thỏp Bỳt, chựa Một Cột,..
Đọc từng cõu, bộ phận cõu để HS viết 
Chấm, chữa bài 
HS viết chớnh tả
Đọc toàn bài một lượt cho HS soỏt lỗi 
Chấm 5 đ 7 bài
- Nhận xột chung 
HS tự soỏt lỗi
Đổi vở cho nhau sửa lỗi 
HĐ 3 : HD HS làm BT chớnh tả: 7-8'
* Bài 2:
GV nhắc lại yờu cầu:
- Nhận xột + chốt lại kết quả đỳng
1 HS đọc yờu cầu , lớp lắng nghe
- HS phỏt biểu: DTR là tờn người (Nhụ); DTR là tờn địa lớ: Bạch Đằng Giang, Mừm Cỏ Sấu. 
Lớp nhận xột
 - BT3: 
Cho HS đọc yờu cầu BT
GV nhắc lại yờu cầu
Cho HS làm bài theo hỡnh thức thi tiếp sức 
GV nhận xột + sửa lỗi viết sai 
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm
- HS làm bài vào vở 
 - HS lờn bảng chơi theo nhúm
Lớp nhận xột 
3.Củng cố, dặn dũ: 
 - Nhận xột tiết học
Nhắc HS nhớ quy tắc viết hoa tờn người, tờn địa lý Việt Nam.
HS lắng nghe
HS nờu lại quy tắc viết hoa
TOAÙN
Tiết 107: Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương111.
I. MỤC TIấU:
- Hỡnh lập phương là hỡnh chữ nhật đặc biệt.
- Tớnh diện tớch xung quanh và diện tớch toàn phần của HLP.
- Hs đại trà làm được các bài tâp1, 2. Hs khá giỏi làm được hết các bài trong sgk.
II. CHUẨN BỊ 
- GV: Chuẩn bị một số hỡnh lập phương cú kớch thước khỏc nhau
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
1.Bài cũ : 
 Kiểm tra 2 HS lờn bảng
 2.Bài mới : 
a. Hỡnh thành cụng thức tớnh diện tớch xung quanh và diện tớch toàn phần của hỡnh lập phương : 
 Viết cụng thức tớnh diện tớch xung quanh, diện tớch toàn phần của HHCN.
Gọi 1 một số em khỏc nờu quy tắc.
- GV tổ chức cho HS quan sỏt cỏc mụ hỡnh trực quan và nờu cõu hỏi để HS nhận xột rỳt ra kết luận hỡnh lập phương là hỡnh hộp chữ nhật đặc biệt (cú 3 kớch thước bằng nhau).
- HS tự rỳt ra kết luận về cụng thức tớnh diện tớch xung quanh và diện tớch toàn phần của hỡnh lập phương. HS làm một bài tập cụ thể (trong SGK).
Sxq = a x a x 4
Stp = a x a x 6
b.Thực hành : 
Bài 1: 
Bài 1: 
S xq = 1,5 x 1,5 x 4 = 9( m2)
Stp = 1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2)
HS tự làm bài tập theo cụng thức. 2 HS đọc kết quả, cỏc HS khỏc nhận xột.
Bài 2: 
Bài 2: 
- GV yờu cầu HS nờu hướng giải bài toỏn, và tự giải bài toỏn.
- HS tự làm bài tập theo cụng thức. 2 HS đọc kết quả, cỏc HS khỏc nhận xột.
Giải: 
Diện tớch bỡa cần làm hộp là :
2,5 x 2,5 x 5 = 31,25 (dm2)
- GV đỏnh giỏ bài làm của HS.
3. Củng cố dặn dũ 
- 2HS nhắc lại cụng thức tớnh diện tớch xung quanh và diện tớch toàn phần của HLP.
Luyện từ và câu
Tiết 43: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
I.MỤC TIấU:
- Hiểu thế nào là cõu ghộp thể hiện quan hệ điều kiện - kết quả , giả thiết - kết quả (ND Ghi nhớ).
 - Biết tỡm cỏc vế cõu và quan hệ từ trong cõu ghộp (BT1) ; tỡm được quan hệ từ thớch hợp để tạo cõu ghộp (BT2) ; biết thờm vế cõu để tạo thành cõu ghộp (BT3).
II.CHUẨN BỊ :
Bảng nhúm
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ: 
Kiểm tra 2 HS
Nhận xột, cho điểm
HS nhắc lại cỏch nối cỏc vế cõu ghộp bằng QHT+ làm BT 2
2.Bài mới
I-Phần Nhận xột 
 Hướng dẫn HS làm BT1:
GV nhắc lại trỡnh tự làm bài
- HS đoc yờu cầu + đọc cõu a, b 
Lắng nghe, làm bài.
+Nếu trời rột thỡ con phải mặc thật...
+Con phải mặc ấm, nếu trời rột.
+QHT nếu...thỡ: chỉ qhệ ĐK – KQ
+QHT nếu: chỉ qhệ ĐK - KQ
Lớp nhận xột
- Nhận xột + chốt lại kết quả đỳng
Hướng dẫn HS làm BT2:
GV gọi HS phỏt biểu ý kiến
1 HS đọc yờu cầu, lớp lắng nghe
* Cặp QHT nối cỏc vế cõu thể hiện qhệ ĐK – KQ; GT – KQ: nếu ...thỡ, nếu như...thỡ, hễ...thỡ, hễ mà...thỡ, giỏ mà...thỡ, giả sử...thỡ,...
Lớp nhận xột 
Nhận xột + chốt lại kết quả đỳng 
II-Ghi nhớ : 
3 HS đọc trong SGK,lớp đọc thầm
- HS cho vớ dụ
 III-Phần Luyện tập 
Hướng dẫn HS Làm BT1:
- HS đoc yờu cầu + đọc 2 cõu a, b 
- GV giao việc
- GV viết sẵn 2 cõu lờn bảng 
HS làm vào vở nhỏp
2HS lờn bảng ...  Nhận xột tiết học.
Đạo Đức
Uỷ ban nhân dân xã em (Tiết 2)
I. MỤC TIấU :
- Bước đầu biết vai trũ quan trọng của Uỷ ban nhõn dõn ( UBND) xó (phường) đối với cộng đồng.
- Kể được một số cụng việc của UBND xó (phường) đối với trẻ em trờn địa phương.
- Biết được trỏch nhiệm của mọi người dõn là phải tụn trọng UBND xó (phường).
- Cú ý thức tụn trọng UBND xó (phường).
- Kiểm tra chứng cứ 1của nhận xột 9
II. CHUẨN BỊ:
- Tranh ảnh về UBND phường, xó. 
- Thẻ màu	
- Bảng phụ, bỳt dạ bảng. 	
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy của thầy
Hoạt động học của trũ
1. Bài cũ : 3-4'
2. Bài mới :
HĐ 1 : Những việc làm ở UBND phường, xó :7-9'
- 2HS nhắc lại nội dung bài học
- HS đưa ra kết quả đẫ tỡm hiểu ở nhà: ;mỗi HS nờu 1 ý kiến, với những ý cũn sai ( việc khụng cần đến UBND nhưng gia định lại đến), 
- HS khỏc phỏt biểu nhận xột gúp ý.
- GV ghi lại kết quả lờn bảng. Với những ý cũn sai, tổ chức cho HS phỏt biểu ý kiến gúp ý, sửa chữa.
* HS nhắc lại cỏc cụng việc đến UBND phường, xó để thực hiện, giải quyết.
HĐ 2 : Xử lý tỡnh huống :10-12'
- GV treo bảng phụ ghi 3 tỡnh huống trong bài tập 2 trang 33 SGK.
- HS làm việc cặp đụi để thảo luận tỡm cỏch giải quyết cỏc tỡnh huống đú.
- HS đọc cỏc tỡnh huống.
a. Em tớch cực tham gia và động viờn, nhắc nhở cỏc bạn em cựng tham gia.
b. Em ghi lại lịch, đăng kớ tham gia và tham gia đầy đủ.
c. Em tớch cực tham gia: hỏi ý kiến bố mẹ để quyờn gúp những thứ phự hợp.
- 1 HS trỡnh bày cỏch giải quyết, cỏc HS khỏc lắng nghe và bổ sung ý kiến phự hợp.
 Đối với những cụng việc chung, cụng việc đem lại lợi ớch cho cộng đồng do UBND phường, xó em phải cú thỏi độ như thế nào?
* Em cần tớch cực tham gia cỏc hoạt động và động viờn cỏc bạn cựng tham gia.
HĐ 3 : Em bày tỏ mong muốn với UBND phường, xó
- HS tiếp nối nhau nờu cỏc việc UBND làm cho trẻ em mà mỡnh đó tỡm hiểu được trong bài tập thực hành
- 1 HS nhắc lại kết quả GV ghi trờn bảng.
+ Cỏc HS bạn bạc thảo luận viết ra cỏc mong muốn đề nghị UBND thực hiện để trẻ em ở địa phương học tập và sinh hoạt đạt kết quả tốt hơn.
VD: - Xõy dựng khu sõn chơi.
- Cú thờm nhiều đồ chơi trong khu sõn chơi.
- Xõy dựng sõn búng đỏ.
- Xõy dựng, mở thư viện cho trẻ em.
- Tổ chức ngày rằm Trung thu
- Khen thưởng HS giỏi.
- Sửa lại đường dõy điện dẫn vào trường học.
- Thay bàn ghế cho lớp học
+ Cỏc nhúm dỏn kết quả làm việc lờn trước lớp.
+ Đại diện của mỗi nhúm lờn bảng trỡnh bày những mong muốn của nhúm mỡnh
Thể dục
Tiết 43: Tung và bắt bóng, nhảy dây, bật cao.
Trò chơi : Trồng nụ trồng hoa.
I. Mục tiêu:
- Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người, di chuyển tung bắt bóng. Yêu cầu thực hiên tương đối chính xác.
- Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Tập bật cao, tập phối hợp chạy mang vác, yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng
- Chơi trò chơi: “Trồng nụ, trồng hoa”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi.
- Lấy chứng cứ 1 nx 6, chứng cứ 2 nx 7.
II. Chuẩn bị.
- Trên sân trường vệ sinh nơi tập.
- Chuẩn bị mỗi em một dây nhảy và đủ bóng để HS tập luyện
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1.Phần mở đầu.
- GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giờ học.
- Chạy chậm thành vòng tròn xoay các khớp, cổ tay, cổ chân
- Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
 2.Phần cơ bản.
*Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người
-Chia các tổ tập luyện .
- GV quan sát, sửa sai hoặc nhắc nhở
*Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau .
*Tập bật cao và tập chạy-mang vác.
 Thi bật nhảy cao theo cách với tay lên cao chạm vật chuẩn giữa các nhóm.
*Trò chơi “Trồng nụ trồng hoa”
-GV tổ chức cho HS chơi. 
- Lưu ý tránh chấn thương cho HS
3 Phần kết thúc.
-Chạy chậm thả lỏng hít thở sâu tích cực.
 -GV cùng học sinh hệ thống bài
-GV nhận xét đánh giá giao bài tập về nhà.
6-10 phút
1-2 phút
2-3 phút
2 phút
18-22 phút
8-10 phút
5-7 phút
6-8 phút
7-9 phút
4- 6 phút
1 phút
2 phút
1 phút
-ĐH 4 hàng ngang
 - ĐH vòng tròn 
- Các tổ tập theo khu vực đã quy định, dưới sự chỉ huy của tổ trưởng
- Tập luyện theo nhóm. Lần cuối tổ chức thi đua giữa các nhóm.
- Tập bật cao theo tổ .
- Tập phối hợp chạy- mang vác theo từng nhóm 3 người.
- HS chơi thử , sau đó chơi chính thức
Theo đội hình 4 hàng ngang
Thứ sỏu ngày 28 thỏng 01 năm 2011
Tập làm văn
Tiết 44: Kiểm tra viết: Kể chuyện.
I. MỤC TIấU:
Viết được một bài văn kể chuyện theo gợi ý trong SGK. Bài văn rừ cốt chuyện, nhõn vật, ý nghĩa, lời kể tự nhiờn.
II.CHUẨN BỊ :
 Bảng lớp ghi tờn một số truyện đó đọc, một vài truyện cổ tớch.
 Ghi 3 đề lờn bảng:
1.Hóy kể một kỉ niệm khú quờn về tỡnh bạn.
2.Hóy kể lại một cõu chuyện mà em thớch nhất trong những chuyện đó được học.
3.Kể lại một cõu chuyện cổ tớch mà em biết theo lời một nhõn vật trong cõu chuyện đú.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
HĐ 1.Giới thiệu bài : 1'
HS lắng nghe
HĐ 2. HD HS làm bài : 5-6' 
 - GV ghi 3 đề trong SGK lờn bảng
Lưu ý HS
Cho HS tiếp nối núi tờn đề bài đó chọn, núi tờn cõu chuyện sẽ kể.
- Ghi lờn bảng lớp tờn một vài cõu chuyện cổ tớch hoặc một vài cõu chuyện HS đó được đọc.
- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe
- Lắng nghe + chọn đề 
 - HS lần lượt phỏt biểu 
 HĐ 3.HS làm bài : 24-26'
Nhắc HS cỏch trỡnh bày bài, tư thế ngồi
Thu bài khi hết giờ
HS làm bài
Hs nộp bài 
HĐ 4.Củng cố, dặn dũ : 1- 2'
 - Nhận xột tiết học 
 - Dặn HS về nhà đọc trước đề bài, chuẩn bị nội dung cho tiết tập làm văn TUẦN 23. 
- HS lắng nghe 
- HS thực hiện
Luyện từ và câu
Tiết 44: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
I.MỤC TIấU:
- Hiểu thế nào là cõu ghộp thể hiện quan hệ tương phản (ND Ghi nhớ).
- Biết phõn tớch cấu tạo cõu ghộp (BT1, mục III); thờm được một vế cõu ghộp để tạo thành cõu ghộp chỉ quan hệ tương phản; biết xỏc định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế cõu ghộp trong mẫu chuyện (BT3).
II.CHUẨN BỊ :
Bỳt dạ + một vài băng giấy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ: 4-5'
 - Kiểm tra 3 HS
 - Nhận xột, cho điểm
- Nhắc lại cỏch nối cõu ghộp ĐK – KQ + làm BT 
2.Bài mới:
HĐ 1 :Giới thiệu bài : 1'
- HS lắng nghe
HĐ 2 :Nhận xột : 9-10'
Hướng dẫn HS làm BT1:
Tuy bốn mựa là vậy, nhưng mỗi mựa Hạ Long lại cú những nột riờng biệt, hấp dẫn lũng người.
-1 HS đọc to, lớp đọc thầm 
- HS làm bài cỏ nhõn.
Hai vế cõu được nối với nhau bằng QHT tuy... nhưng
- Lớp nhận xột
- Nhận xột + chốt lại: cú 1 cõu ghộp
Hướng dẫn HS làm BT2:
- GV giao việc + gợi ý 
- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe
- Lắng nghe
- Làm bài, nối tiếp nhau đọc cõu mỡnh đặt. Lớp nhận xột 
 - Nhận xột + khẳng định những cõu HS làm đỳng 
 HĐ 3 : Ghi nhớ : 1-2'
- 3 HS đọc + lớp lắng nghe
HĐ 4 : Luyện tập : 15-16'
Hướng dẫn HS Làm BT1:
GV giao việc: phỏt băng giấy
- HS đoc yờu cầu + đọc 2 cõu a, b 
- HS làm bài + dỏn băng giấy lờn bảng .
- Nhận xột + chốt lại kết quả đỳng
+Mặc dự giặc Tõy / hung tàn nhưng chỳng/ khụng thể ngăn cản cỏc chỏu...
+ Tuy rột / vẫn kộo dài, mựa xuõn / đó đến bờn bờ sụng Lương.
Hướng dẫn HS làm BT2:
(Cỏch tiến hành tương tự BT1)
- HS làm bài:
+ Tuy ... nhưng
+ Tuy ... nhưng
+ Mặc dự... nhưng
+ Tuy ... nhưng
Hướng dẫn HS làm BT3:
(Cỏch tiến hành tương tự BT1)
- Nhận xột, chốt lại ý đỳng
- HS đọc mẩu chuyện vui Chủ ngữ ở..
Mặc dự tờn cướp/ rất hung hăng, gian xảo nhưng cuối cựng hắn/ vẫn đưa tay vào cũng.
3.Củng cố, dặn dũ: 1-2'
Nhận xột tiết học.
Dặn HS kể lại mẩu chuyện vui Chủ ngữ ở đõu? Cho người thõn nghe.
-HS nhắc lại phần ghi nhớ
TOAÙN
Tiết 110: Thể tích một hình.113
I. MỤC TIấU:
- Cú biểu tượng về thể tớch của một hỡnh.
- Biết so sỏnh thể tớch của hai hỡnh trong một số tỡnh huống đơn giản.
- Hs đại trà làm được các bài tâp1,3. Hs khá giỏi làm được hết các bài trong sgk.
II. CHUẨN BỊ 
 Một số hỡnh khối
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
1.Bài cũ : 
2.Bài mới : 
HĐ 1: Giới thiệu bài : 1'
HĐ 2 : Hỡnh thành biểu tượng về thể tớch của một hỡnh: 9-10'
Nờu cỏch tớnh diện tớch xq, DTTP của hỡnh lập phương
- GV tổ chức cho HS hoạt động (quan sỏt,nhận xột).
- HS hoạt động (quan sỏt, nhận xột) cỏc hỡnh trong SGK.
- HS quan sỏt và so sỏnh thể tớch của cỏc hỡnh.
HĐ 3. Thực hành : 16-17'
Bài 1: 
Bài 1: HS quan sỏt nhận xột cỏc hỡnh trong SGK. Một số HS trả lời : 
+ HHCN A gồm 16 HLP nhỏ
+ HHCN B gồm 18 HLP nhỏ
+Hỡnh B cú thể tớch lớn hơn hỡnh A
Bài 2: GV hướng dẫn HS làm tương tự 
bài 1.
Bài 2 : HS làm tương tự bài 1.
+ HHCN A gồm 45 HLP nhỏ
+ HHCN B gồm 28 HLP nhỏ
+Hỡnh A cú thể tớch lớn hơn hỡnh B hay hỡnh B cú thể tớch nhỏ hơn hỡnh A 
3. Củng cố dặn dũ : 1-2'
- HS về nhà tự tỡm ra cỏc cỏch xếp 6 HLP nhỏ thành HHCN
Thể dục
Tiết 44: Tung và bắt bóng, nhảy dây, bật cao.
Trò chơi : Trồng nụ trồng hoa.
I. Mục tiêu:
- Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người, di chuyển tung bắt bóng. Yêu cầu thực hiên tương đối chính xác.
- Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Tập bật cao, tập phối hợp chạy mang vác, yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng
- Chơi trò chơi: “Trồng nụ, trồng hoa”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi.
- Lấy chứng cứ 1 nx 6, chứng cứ 2 nx 7.
II. Chuẩn bị.
- Trên sân trường vệ sinh nơi tập.
- Chuẩn bị mỗi em một dây nhảy và đủ bóng để HS tập luyện
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1.Phần mở đầu.
- GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giờ học.
- Chạy chậm thành vòng tròn xoay các khớp, cổ tay, cổ chân
- Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
 2.Phần cơ bản.
*Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người
-Chia các tổ tập luyện .
- GV quan sát, sửa sai hoặc nhắc nhở
*Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau .
*Tập bật cao và tập chạy-mang vác.
 Thi bật nhảy cao theo cách với tay lên cao chạm vật chuẩn giữa các nhóm.
*Trò chơi “Trồng nụ trồng hoa”
-GV tổ chức cho HS chơi. 
- Lưu ý tránh chấn thương cho HS
3 Phần kết thúc.
-Chạy chậm thả lỏng hít thở sâu tích cực.
 -GV cùng học sinh hệ thống bài
-GV nhận xét đánh giá giao bài tập về nhà.
6-10 phút
1-2 phút
2-3 phút
2 phút
18-22 phút
8-10 phút
5-7 phút
6-8 phút
7-9 phút
4- 6 phút
1 phút
2 phút
1 phút
-ĐH 4 hàng ngang
 - ĐH vòng tròn 
- Các tổ tập theo khu vực đã quy định, dưới sự chỉ huy của tổ trưởng
- Tập luyện theo nhóm. Lần cuối tổ chức thi đua giữa các nhóm.
- Tập bật cao theo tổ .
- Tập phối hợp chạy- mang vác theo từng nhóm 3 người.
- HS chơi thử , sau đó chơi chính thức
Theo đội hình 4 hàng ngang

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 22(8).doc