Giáo án Tin học Lớp 5 - Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm Musescore

Giáo án Tin học Lớp 5 - Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm Musescore

1. Kiến thức

- Tạo được một bản nhạc mới. Biết cách nhập nốt nhạc vào khuôn nhạc vừa tạo. Lưu được bản nhạc vào thư mục máy tính.

2. Năng lực

- HS tự thực hiện được nhiệm vụ học tập cá nhân, nhóm.

 

docx 7 trang Người đăng thuyanh1 Ngày đăng 19/06/2023 Lượt xem 204Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 5 - Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm Musescore", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
BÀI 2: BƯỚC ĐẦU TẠO BẢN NHẠC VỚI PHẦN MỀM MUSESCORE (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức 
- Tạo được một bản nhạc mới. Biết cách nhập nốt nhạc vào khuôn nhạc vừa tạo. Lưu được bản nhạc vào thư mục máy tính.
2. Năng lực
- HS tự thực hiện được nhiệm vụ học tập cá nhân, nhóm.
3. Phẩm chất
- HS có sự tập trung, chú ý lắng nghe trong các giờ học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa
- Các phiếu học tập trong kế hoạch DH
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. KHỞI ĐỘNG 
- Ổn định lớp.
- Hát bài “Múa vui”
- Báo cáo sĩ số
- Hát đồng thanh
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Giới thiệu bài: ở bài trước các con đã được tìm hiểu về phần mềm MuseScore để tạo các bài nhạc, hôm nay cô và trò sẽ cùng tìm hiểu bước đầu tạo bản nhạc MuseScore.
- GV ghi bảng tên bài : Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore
a) Tạo bản nhạc:
- GV hướng dẫn học sinh khởi động MuseScore rồi chọn tạo một bản nhạc mới.
- Nhập tiêu đề, và các thông tin cần thiết cho bản nhạc mới rồi nhấn Tiếp theo.
- Chọn bản nhạc mẫu rồi nhấn Tiếp theo.
- Chọn hóa biểu và nhịp độ, rồi nhấn Tiếp theo.
- Tạo số chỉ nhịp và số lượng ô nhịp, rồi nhấn hoàn thành.
- Giao diện bản nhạc mới xuất hiện.
- HS quan sát và làm theo hướng dẫn.
- Nhận xét, tuyên dương.
b) Nhập nốt nhạc vào khuôn nhạc đã tạo
- GV hướng dẫn học sinh nhập nốt nhạc vào khuôn nhạc.
- Bước 1: Nhấn phím N
- Bước 2: Nhấn chọn trường độ nốt nhạc trên thanh công cụ
- Bước 3: Nhấn chọn vị trí cao độ nốt nhạc muốn nhập lên khuôn nhạc.
- Bước 4: Lần lượt nháy vào dòng kẻ thích hợp để nhập nốt nhạc đến khi hết đoạn/bản nhạc, nhấn phim ESC kết thúc quá trình nhập nốt nhạc.
- Yêu cầu hs nhắc lại các bước tạo nốt nhạc
- 1 hs lên bảng thực hiện
- Nhận xét, tuyên dương.
- HS ghi vở
- Lắng nghe. Khởi động phần mềm.
- HS thực hành.
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS nhập thông tin cho bản nhạc.
- HS thực hành
- Lắng nghe
- Quan sát GV làm mẫu
- HS thực hiện thao tác nhập nốt nhạc.
- Lắng nghe
3. LUYỆN TẬP
Em hãy chép đoạn nhạc dưới đây bằng phần mềm MuseScore theo nhóm máy
- Quan sát và hỗ trợ hs yếu
- Chiếu 1 số bài của các nhóm làm tốt
- Nhận xét, tuyên dương
- HS luyện tập thực hành theo nhóm máy.
- Quan sát bài bạn
- Lắng nghe
4. VẬN DỤNG
- Củng cố lại kiến thức
- Gọi HS thực hành lại các thao tác đã học 
- Bình chọn hs tích cực
à GV nhận xét và tuyên dương.
- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài mới.
- Lắng nghe
- Thực hành
- Bình chọn
- Lắng nghe
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
... 
... 
... 
... 
BÀI 2: BƯỚC ĐẦU TẠO BẢN NHẠC VỚI PHẦN MỀM MUSESCORE (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS nắm được thao tác sử dụng phần mềm. Biết cách tạo một bản nhạc. Hoàn thành được bài tập đọc nhạc.
2. Năng lực
- HS vận dụng điều đã học để giải quyết các vấn đề trong học tập.
3. Phẩm chất
- HS chủ động nêu thắc mắc và tích cực phát biểu ý kiến trong giờ học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. KHỞI ĐỘNG 
- Ổn định lớp 
- Em hãy tạo một bản nhạc và nhập nốt vào khuôn nhạc.
- Nhận xét.
- Báo cáo sĩ số
- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Lưu bản nhạc vừa tạo
- GV hướng dẫn học sinh lưu bản nhạc đã tạo.
- Bước 1: Chọn tập tin rồi lưu trữ như hình dưới.
- Bước 2: Chọn nơi lưu, đặt tên bản nhạc muốn lưu, nhấn Save.
- HS nhắc lại thao tác lưu bản nhạc
- Nhận xét, tuyên dương
- Quan sát GV hướng dẫn làm mẫu
- HS thực hành lưu bản nhạc.
- Lắng nghe
3. LUYỆN TẬP
- GV hướng dẫn học sinh chép lại đoạn nhạc vào phần mềm MuseScore.
- Yêu cầu HS báo cáo kết quả làm được
- Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.	
- HS thực hiện theo yêu cầu soạn thảo bài nhạc vào phần mềm.
- Báo cáo kết quả làm được.
- Lắng nghe
4. VẬN DỤNG
- Củng cố lại kiến thức
- Gọi HS thực hành lại các thao tác đã học 
- Bình chọn hs tích cực
à GV nhận xét và tuyên dương.
- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài mới.
- Lắng nghe
- Thực hành
- Bình chọn
- Lắng nghe
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
... 
... 
... 
... 

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_5_bai_2_buoc_dau_tao_ban_nhac_voi_phan_m.docx