Giáo án Tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần dạy 35

Giáo án Tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần dạy 35

Toán

Luyện tập chung

I. Mục tiêu: Giúp HS :

- Ôn tập củng cố và rèn kĩ năng tính và giải toán.

- Giáo dục HS tính cẩn thận trong toán.

II. Đồ dùng dạy học:

 GV : Bảng nhóm.

 HS : SGK

III. Các hoạt động dạy –học chủ yếu.

TG Hoạtđộng của thầy Hoạt động của trò

4

1

28

2 I. Kiểm tra bài cũ.

- Yêu cầu HS:

+ Cho hình chữ nhật có chu vi là 180 m, chiều dài hơn chiều rộng 20 m , tính diện tích của hình chữ nhật đó.

- GV nhận xét, cho điểm

II Bài mới.

1. Giới thiệu .

GV nêu và ghi bảng.

GV nêu mục đích yêu cầu của bài.

2. Bài mới

Bài 1:

- Yêu cầu Hs đọc đầu bài.

+ Tự làm vào vở.

+ Nêu cách tính nhân chia hỗn số và tính giá trị của biểu thức?

- GV chữa bài và chốt kiến thức.

Bài 2:

+ Yêu cầu HS đọc yêu cầu.

+ HS tự làm vở.

- GV chữa và chốt kiến thức vể tính chất của phân số để áp dụng tính nhanh.

Bài 3: Yêu cầu HS đọc đầu bài.

+ Muốn tính được chiều cao của bể thì ta cần tính gì?

+ Muốn tìm 4/5 chiều cao bể, ta cần tìm gì?

+ Tự giải vào vở.

- GV chữa và chốt cách là đúng.

Bài 4: - Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.

- GV hớng dẫn: vân tốc khi nước lặng là vận tốc thực của thuyền. Vận tốc khi xuôi bằng vận tốc thực + vận tốc nước và vận tốc khi ngược là vận tốc thực trừ đi vận tốc nước.

- Yêu cầu HS làm vào vở. GV chốt và củng cố kiến thức.

* HS yếu + TB làm bài 1abc ; 2a ; 3.

* HS khá, giỏi làm bài : 1 ; 2 ; 3 ; ; 4 ; 5 .

III, Củng cố- Dặn dò:

- Nhận xét giờ học.

- 2 HS làm bảng.

- HSghi vở.

- HS làm bài cá nhân vào vở. 1 HS làm bảng.

- HS làm vở. 1 HS làm bảng.

- HS làm vở. 1 HS làm bảng.

- HS làm vở.

- 1 HS làm bảng.

- HS nghe dặn và chuẩn bị.

 

doc 23 trang Người đăng hang30 Lượt xem 504Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần dạy 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUầN 35.
Ngày soạn : 7/5//2010
Buổi sáng 
Thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2010.
Chào cờ.
Tập trung dưới cờ. 
----------------------------------------------
Toán
Luyện tập chung 
I. Mục tiêu: Giúp HS : 
- Ôn tập củng cố và rèn kĩ năng tính và giải toán. 
- Giáo dục HS tính cẩn thận trong toán.
II. Đồ dùng dạy học: 
 GV : Bảng nhóm.
 HS : SGK 
III. Các hoạt động dạy –học chủ yếu.
TG
Hoạtđộng của thầy
Hoạt động của trò
4’
1’
28’
2’
I. Kiểm tra bài cũ.
- Yêu cầu HS: 
+ Cho hình chữ nhật có chu vi là 180 m, chiều dài hơn chiều rộng 20 m , tính diện tích của hình chữ nhật đó. 
- GV nhận xét, cho điểm
II Bài mới.
1. Giới thiệu .
GV nêu và ghi bảng.
GV nêu mục đích yêu cầu của bài.
2. Bài mới
Bài 1:
- Yêu cầu Hs đọc đầu bài.
+ Tự làm vào vở. 
+ Nêu cách tính nhân chia hỗn số và tính giá trị của biểu thức? 
- GV chữa bài và chốt kiến thức. 
Bài 2: 
+ Yêu cầu HS đọc yêu cầu. 
+ HS tự làm vở. 
- GV chữa và chốt kiến thức vể tính chất của phân số để áp dụng tính nhanh.
Bài 3: Yêu cầu HS đọc đầu bài. 
+ Muốn tính được chiều cao của bể thì ta cần tính gì? 
+ Muốn tìm 4/5 chiều cao bể, ta cần tìm gì? 
+ Tự giải vào vở.
- GV chữa và chốt cách là đúng. 
Bài 4: - Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài. 
- GV hớng dẫn: vân tốc khi nước lặng là vận tốc thực của thuyền. Vận tốc khi xuôi bằng vận tốc thực + vận tốc nước và vận tốc khi ngược là vận tốc thực trừ đi vận tốc nước.
- Yêu cầu HS làm vào vở. GV chốt và củng cố kiến thức. 
* HS yếu + TB làm bài 1abc ; 2a ; 3.
* HS khá, giỏi làm bài : 1 ; 2 ; 3 ; ; 4 ; 5 .
III, Củng cố- Dặn dò:
- Nhận xét giờ học. 
- 2 HS làm bảng.
- HSghi vở.
- HS làm bài cá nhân vào vở. 1 HS làm bảng. 
- HS làm vở. 1 HS làm bảng. 
- HS làm vở. 1 HS làm bảng. 
- HS làm vở. 
- 1 HS làm bảng. 
- HS nghe dặn và chuẩn bị.
----------------------------------------------------------
Tập đọc 
Ôn tập cuối học kì 2 ( Tiết 1 )
I. Mục tiêu:
 1. Kiểm tra lấy điểm Tập đọc và HTL, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc hiểu.
 2. Biết lập bảng tổng kết về chủ ngữ và vị ngữ trong từng kiểu câu kể : Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?, để củng cố kiến thức về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể.
II. Đồ dùng dạy học :
 GV: Phiếu viết tên từng bài Tập đọc và HTL từ tuần 19 đến tuần 34. Bảng học nhóm
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
1’
25’
7’
2’
I- Giới thiệu bài :
II- Ôn tập :
 1/ Kiểm tra Tập đọc và HTL :
GV mời HS lên bốc thăm chọn bài.
Mời HS đọc bài.
GV đặt câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc .
GV cho điểm. 
 2/ Hướng dẫn làm bài tập :
Bài 2 :
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS đọc mẫu bảng tổng kết kiểu câu Ai làm gì?
- Hỏi : 
+ Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? trả lời cho câu hỏi nào? Nó có cấu tạo như thế nào?
+ Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? trả lời cho câu hỏi nào ? Nó có cấu tạo như thế nào ?
+ Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trả lời cho câu hỏi nào? Nó có cấu tạo như thế nào?
+ Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? trả lời cho câu hỏi nào ? Nó có cấu tạo như thế nào ?
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi 2 HS làm vào bảng nhóm báo cáo kết quả.
- GV nhận xét và kết luận.
- Gọi HS đặt câu theo mẫu câu Ai thế nào? Ai là gì?
III- Củng cố, dặn dò :
- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.
- HS nghe 
- HS bốc thăm và chuẩn bị 
-Từng HS đọc bài và trả lời.
- 1 HS đọc.
- 1 HS trả lời
- HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng nhóm.
- HS đọc nối tiếp.
---------------------------------------------------------
Tiếng Anh 
Giáo viên chuyên dạy.
-----------------------------------------------------------
Buổi chiều :
Địa lí
Kiểm tra định kỳ cuối kỳ II
-------------------------------------------------------
	Đạo đức
Thực hành cuối học kì II và cuối năm.
I. Mục Tiêu:
- Học sinh được thực hành các kĩ năng từ đầu học kì II đến nay:
- Hiểu thêm về trách nhiệm của một HS đối với bản thân và bạn bè, đối với quê hương, đất nước.
- Biết tôn trọng và đoàn kết với bạn bè , có tình yêu quê hương, đất nước.
II. Đồ dùng: 
GV : Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi tình huống.
HS : một vài đồ dùng để chơi đóng vai.
III. Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
3’
1’
28’
3’
I, Kiểm tra bài cũ:
- Bạn thân của em là ai? Em đã làm gì để con và bạn ấy ngày càng thân nhau? 
GV nhận xét câu trả lời của HS.
II, Dạy bài mới:
1,GV giới thiệu bài và ghi bảng tên đầu bài.
2, Hướng dẫn tìm hiểu bài:
a. Lí thuyết:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm cặp và trả lời các câu hỏi sau: 
+ Kể tên các bài đạo đức đã học từ đầu kì II cho đến nay?
b, Thực hành đóng vai:
- GV yêu cầu HS thảo luận theo tổ và phân công nhiệm vụ như sau;
+ Tổ 1 tự đặt tình huống và thảo luận cách giải quyết tình huống bài Em yêu quê hương
+ Tổ 2 bài Uỷ ban nhân dân xã em.
+ Tổ 3 bài Em yêu Tổ quốc Việt Nam.
+ Tổ 4 bài Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
- Hết thời gian GV yêu cầu các tổ lên diễn tình huống và đưa ra cách giải quyết của nhóm mình,( tổ mình).
- GV yêu cầu các nhóm khác theo dõi và bổ sung ý kiến. Đàm thoại về cách giải quyết các tình huống.
- Đàm thoại về bài học. 
- GV yêu cầu các nhóm bình chọn tiết mục của các tổ.
- GV nêu tiêu chuẩn bình chọn: Bình chọn theo tiêu chuẩn: Đúng bài học, đưa ra tình huống và cách giải quyết đúng, biểu diễn hay, tự nhiên.
- GV chốt và khẳng định tình huống và cách giải quyết đúng nhất và hay nhất.GV khẳng định kiến thức và cho HS liên hệ bản thân.
III, Củng cố- dặn dò: GV nhận xét giờ học
- Dặn HS chuẩm bị bài sau.
- 2 HS trả lời.
- HS nghe và ghi vở.
- HS trả lời.
+ Các tổ làm việc theo nhóm tổ. Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho thành viên của tổ mình.
+ HS các tổ chú ý theo dõi để nhận xét và bổ sung ý kién cho tơ bạn.
- HS lắng nghe.
-----------------------------------------------------
Thể dục.
 Trò chơi: Lò cò tiếp sức và lăn bóng bằng tay bóng.
I/ Mục tiêu.
- Chơi 2 trò chơi:Lò cò tiếp sức và Lăn bóng bằng tay. Nắm được cách chơi, nội quy, hứng thú trong khi chơi.
- Giáo dục lòng ham thích thể dục thể thao.
II/ Địa điểm, phương tiện.
 - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn.
 - Phương tiện: còi , 2 – 4 quả bóng , kẻ sân để tổ chức trò chơi . 
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung.
ĐL
Phương pháp
1/ Phần mở đầu.
- Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giờ học.
- GV khởi động các khớp.
- GV chạy tai chỗ khởi động.
- GV điều khiển.
2/ Phần cơ bản.
b/Trò chơi:" Lò cò tiếp sức và Lăn bóng bằng tay “
- GV hướng dẫn HS chơi từng trò chơi một :
- Nêu tên trò chơi, HD luật chơi, cách chơi , tổ chức điều khiển cuộc chơi, tổng kết đánh giá cuộc chơi .
3/ Phần kết thúc.
- HD học sinh hệ thống bài.
- Nhận xét, đánh giá giờ học.
5 – 7’
18-22’
4-6’
* Tập hợp, điểm số, báo cáo sĩ số.
- Khởi động các khớp.
- Chạy tại chỗ.
- Ôn bài thể dục phát triển chung ( mỗi động tác 2 lần 8 nhịp ) 
.* Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.
- Chơi thử 1-2 lần.
- Các đội chơi chính thức.
* Thả lỏng, hồi tĩnh.
- Nêu lại nội dung giờ học.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn : 8/5//2010
Buổi sáng: 
Thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2010.
-----------------------------------------------
Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
 Giúp HS : 
- Củng cố tiếp về tính giá trị của biểu thức; tìm số trung bình cộng, giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm, toán chuyển động đều. 
- Giáo dục HS tính cẩn thận trong toán.
II. Đồ dùng dạy học: 
GV : Bảng nhóm. 
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
TG
Hoạtđộng của thầy
Hoạt động của trò
4’
1’
28’
2’
I. Kiểm tra bài cũ.
- Yêu cầu HS: 
+ Tìm X: 8,75 x X + 1,25 x X = 20. 
- GV nhận xét,cho điểm
II Bài mới.
1. Giới thiệu .
GV nêu và ghi bảng.
GV nêu mục đích yêu cầu của bài.
2. Bài mới
Bài 1:
- Yêu cầu HS tự làm bài. 
- GV chữa bài và chốt kiến thức. 
Bài 2:
+ Yêu cầu HS đọc yêu cầu. 
+ HS tự làm vở. 
+Nêu cách tìm số trung bình cộng của hai hay nhiều số. 
- GV chữa và chốt kiến thức.
Bài 3: 
+ Yêu cầu HS đọc đầu bài. 
+ Tự giải. Nêu cách giải dạng toán này. 
GV chốt cách giải. 
Bài 4: Tiếp tục về toán phần trăm:
+ Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài. 
- GV cần cho HS thấy 20% sách của năm trước khác với 20 % số sách của năm sau vì số sách thay đổi. 
+ Yêu cầu HS tự giải. 
GV chữa bài và chốt kiến thức.
Bài 5: HS đọc đầu bài.
- Ôn lại dạng toán chuyển động của động từ dưới nước.
+ HS tự làm và GV chốt cách làm. 
* HS yếu + TB làm bài : 1 ; 2a ; 3.
* HS khá , giỏi làm bài : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5. 
III, Củng cố- Dặn dò:
- Nhận xét giờ học, về ôn lại các công thức về tính chu vi và diện tích của một số hình.
- 2HS làm bảng.
- HS làm nháp. 
- HS ghi vở.
- HS làm bài cá nhân vào vở. 1 HS làm bảng. 
- HS làm vở. 1 HS làm bảng. 
- HS làm vở. 1 HS làm bảng. 
- HS làm vở. 
- 1 HS làm bảng. 
- HS thảo luận nhóm rồi tự làm .
- HS nghe dặn và chuẩn bị.
-----------------------------------------------------
Khoa học
Ôn tập : Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
I. Mục tiêu: Giúp HS hiểu
- Một số từ ngữ liên quan đến môi trường.
- Một số nguyên nhân gây ô nhiễm và một số biện pháp bảo vệ môi trường.
- HS có ý thức bảo vệ môi trường.
II. Đồ dùng dạy học: 
GV : Tranh, ảnh
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
4’
1’
28’
2’
I - Bài cũ: 
- Gọi HS trả lời : 
+Hãy nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường mà em biết?
+ Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường ?
- GV nhận xét, cho điểm.
II - Bài mới:
1- Giới thiệu bài: Ghi tên bài lên bảng.
2- Tìm hiểu bài: 
a) Hoạt động 1: Trò chơi Đoán chữ
- GV vẽ lên bảng ô chữ như SGK.
- GV giới thiệu trò chơi và hướng dẫn cách chơi: 
+ Gọi HS xung phong đoán 1 ô chữ.
+ GV đọc nội dung ô chữ.
+ HS đoán đúng thì GV viết ô chữ vào dòng.
- Tổ chức cho HS tiến hành chơi Đoán chữ.
- GV tổng kết trò chơi.
b) Hoạt động 2 : Trả lời các câu hỏi 
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở trong khoảng 10 phút.
- GV viết biểu điểm lên bảng.
- Gọi HS chữa bài.
- Yêu cầu 2 HS cùng bàn đổi vở cho nhau để chữa bài và chấm bài cho bạn.
- GV thu để kiểm tra việc chữa bài và chấm bài của HS.
Đáp án : 1. b 2. c 3 . c 4. c
*HS thảo luận các biện pháp bảo vệ môi trường.
III -Củng cố – Dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Dặn về nhà chuẩn bị bài sau.
- 2 HS trả lời.
- 2 HS nhắc lại tên bài 
- HS chơi trò chơi.
- HS làm bài cá nhân.
- HS chữa bài
HS thảo luận và nêu kết quả.
---------- ... đọc HS viết chính tả :
* Thu bài chấm.
3. Hướng dẫn HS làm bài tập :
3) Bài tập 2:
Đề : Tả một đám trẻ đang chơi đùa hoặc đang 
Chăn trâu , chăn bò .
Đề : Tả chiều tối hoặc một đêm yên tĩnh ở một làng quê.
- HD HS đọc YC của bài tập 2 
- Mời HS phân tích đề bài 
- YC HS tự làm 
- Mời HS đọc đoạn văn 
- GV nhận xét , cho điểm .
3) Củng cố - dặn dò.
-Tóm tắt nội dung bài.
- Nhắc chuẩn bị giờ sau.
- 2 HS nêu cấu tạo của bài văn tả 
người? tả cảnh ?
- HS nghe .
- HS nghe 
- 1 HS đọc đoạn viết .
- HS nêu nội dung bài thơ.
* HS đọc thầm bài thơ 
- HS nêu ỳư khó .
- HS luyện viết các từ khó .
- Viết chính tả.
- Thu vở 
* Đọc yêu cầu bài tập 2.
- Tìm hiểu đề bài, chọn đề bài.
- HS viết đoạn văn vào vở.
- 2 - 5 HS Đọc bài viết trước lớp.
- Bình chọn người viết hay nhất.
- HS nghe rút kinh nghiệm.
- HS luyện tập ở nhà .
-----------------------------------------------
Luyện từ và câu
Ôn tập cuối học kì 2 ( Tiết 7 )
I. Mục tiêu:
 1. Kiểm tra đọc hiểu , luyện từ và câu :
 2. Đánh giá việc nắm kiến thức của HS qua bài tập .
II. Đồ dùng dạy học :
 GV : Bảng học nhóm chép câu hỏi .
 HS : SGK
 III. Các hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1’
25’
7’
2’
I- Giới thiệu bài : GV nêu MT YC tiết học :
II- Ôn tập :
2/ Hướng dẫn HS làm bài tập 2 :
- Mời HS đọc yêu cầu bài.
- Hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu , cách làm bài .
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GV nhận xét và kết luận lời giải đúng:
Đáp án :Câu 
1. ý a 
2. ý b
3. ý c
4. ý c
5. ý b
6. ý b
7. ý b
8. ý a 
9. ý a 
10 .ý c
III- Củng cố, dặn dò :
Nhận xét giờ học 
Dặn dò : Về nhà chuẩn bị bài sau.
- HS nghe và ghi vở.
- HS đọc yêu cầu 
- HS nắm vững yêu cầu , cách làm bài .
- HS tự làm bài.
- HS chữa bài .
- 1 HS đọc.
- HS làm bài vào vở, 
3 HS làm bảng nhóm 
- HS trình bày.
- HS nghe 
- HS ôn bài.
-----------------------------------------------
Ôn Tiếng Việt
Ôn tập cuối học kì 2 
I. Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng đọc hiểu, kĩ năng sử dụng dấu câu.
II. Đồ dùng dạy học :
GV : BTTN TV5 tập 2.
HS : BTTN TV5 tập 2.
III. Các hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1’
32’
2’
I- Giới thiệu bài :
II- Ôn tập :
HS lần lượt làm các bài tập từ 1,2,3, đến 11vào vở BTTN
GV quan sát giúp HS yếu.
GV nhận xét kết luận
III- Củng cố , dặn dò :
 - Nhận xét giờ học.
 - Dặn dò : về nhà chuẩn bị bài sau
- HS nghe 
- HS làm bài.
- HS lần lượt đọc kết quả từng bài. Lớp theo dõi. HS nhận xét.
---------------------------------------------------
Mĩ thuật
GV chuyên dạy
----------------------------------------------
Sinh hoạt lớp.
Kiểm điểm tuần 35.
I/ Mục tiêu.
1/ Đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần 35.
2/ Đánh giá, tổng kết năm học.
II/ Chuẩn bị.
 - Giáo viên: nội dung buổi sinh hoạt.
 - Học sinh: ý kiến phát biểu.
III/ Tiến trình sinh hoạt.
1/ Đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần 35. 10’
a/ Các tổ thảo luận, kiểm điểm ý thức chấp hành nội quy của các thành viên trong tổ.
Tổ trưởng tập hợp, báo cáo kết quả kiểm điểm.
Lớp trưởng nhận xét, đánh giá chung các hoạt động của lớp.
Báo cáo giáo viên về kết quả đạt được trong tuần qua.
Đánh giá xếp loại các tổ. 
Giáo viên nhận xét đánh giá chung các mặt hoạt động của lớp .
Về học tập:
Về đạo đức:
Về duy trì nề nếp, vệ sinh, múa hát, tập thể dục giữa giờ:
Về các hoạt động khác.
Tuyên dương, khen thưởng. 
Phê bình.
2/ GV đánh giá và tổng kết năm học : 22’
GV thông báo kết quả học tập, hạnh kiểm của từng em, học sinh được khen thưởng.
3/ Củng cố - dặn dò. 3’ 
Nhận xét chung.
Chuẩn bị cho tuần sau.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn : 12/5/2009
Ngày dạy : 15/5/2009
Thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2009.
Toán**
Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
 Giúp HS : 
- Củng cố kĩ năng đọc số liệu trên lược đồ, tính giá trị biểu thức.
- Giáo dục HS tính cẩn thận trong toán.
*Trọng tâm: Củng cố kĩ năng đọc số liệu trên lược đồ, tính giá trị biểu thức.
II. Đồ dùng dạy học: 
GV : BTTN toán 5 tập 2. 
HS : BTTN toán 5 tập 2.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
TG
Hoạtđộng của thầy
Hoạt động của trò
4’
29’
2’
I. Kiểm tra bài cũ.
- Yêu cầu HS: 
+ Tìm X: 8,75 x X + 1,25 x X = 20. 
- GV nhận xét,cho điểm
II Bài mới.
1. Giới thiệu .
GV nêu và ghi bảng.
GV nêu mục đích yêu cầu của bài.
Bài 1 trang 61:
- Yêu cầu HS tự làm bài. 
- GV chữa bài và chốt kiến thức. 
Bài 2 trang 62:
+ Yêu cầu HS đọc yêu cầu. 
+ HS tự làm vở. 
+Nêu cách tìm số trung bình cộng của hai hay nhiều số. 
- GV chữa và chốt kiến thức.
Bài 3 trang 62: 
+ Yêu cầu HS đọc đầu bài. 
+ Tự giải. Nêu cách giải dạng toán này. 
GV chốt cách giải. 
Bài 4 trang 62: 
+ Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài. 
+ Yêu cầu HS tự giải. 
- GV chữa bài và chốt kiến thức.
Bài 5 trang 62: 
+ Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài. 
+ Yêu cầu HS tự giải. 
- GV chữa bài và chốt kiến thức.
III, Củng cố- Dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- 2HS làm bảng.
- HS làm nháp. 
- HS ghi vở.
- HS làm bài cá nhân vào vở. HS đọc kết quả - HS nhận xét. 
- HS làm bài cá nhân vào vở. HS đọc kết quả - HS nhận xét. 
- HS làm bài cá nhân vào vở. HS đọc kết quả - HS nhận xét. 
- HS làm bài cá nhân vào vở. HS đọc kết quả - HS nhận xét. 
- HS làm bài cá nhân vào vở. HS đọc kết quả - HS nhận xét. 
- HS nghe dặn và chuẩn bị.
---------------------------------------------------------
Tiếng Việt**
Ôn tập cuối học kì 2 
I. Mục tiêu:
- Viết được bài văn tả người theo đề bài cho sẵn.
II. Đồ dùng dạy học :
GV : BTTN TV5 tập 2.
HS : BTTN TV5 tập 2.
III. Các hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1’
32’
2’
I- Giới thiệu bài :
II- Ôn tập :
Bài 12 trang 69:
HS đọc đề
HS viết bài
GV nhận xét kết luận.
III- Củng cố , dặn dò :
 - Nhận xét giờ học.
 - Dặn dò : về nhà chuẩn bị bài sau
- HS nghe 
- HS đọc đề
- HS viết bài vào vở
- Một số HS đọc.
- HS lắng nghe.
- HS nhận xét
-------------------------------------------------------
Hoạt động NGLL. 
Thể thao, văn nghệ chào mừng ngày 19/5.
I/ Mục tiêu.
1- Tổ chức cho học sinh thi biểu diễn để thi đua lập thành tích chào mừng ngày 19/5.
2- Rèn thói quen chăm chỉ học tập, thực hiện tốt nội quy trường lớp.
3- Giáo dục ý thức tự giác chấp hành nội quy.
II/ Đồ dùng dạy học.
 - Giáo viên: nội dung bài.
 - Học sinh: 
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. 35’
1/ Tổ chức cho HS lên biểu diễn văn nghệ theo các hình thức.
2/ Cho HS chơi đá cầu và bóng chuyền.
3/ Kiểm tra, đánh giá .
4/ Củng cố, dặn dò: 
- Nhắc nhở, tuyên bố hình thức tuyên dương những bạn có thành tích cao.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kĩ thuật.
Lắp mô hình tự chọn ( Lắp rô bốt)
 --------------------------------------------------------
Lịch sử.
Kiểm tra định kì.
-------------------------------------------------------------------------Toán.
Kiểm tra định kì lần 4.
------------------------------------------------------------------------------------
Luyện từ và câu.
Kiểm tra định kì cuối học kì.
Khoa học.
Kiểm tra định kì.
-----------------------------------------------------
Tập làm văn.
Kiểm tra định kì cuối học kì.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán.
Luyện tập chung.
I/ Mục tiêu.
Giúp HS: 
 - Củng cố về tỉ số phần trăm, giải các bài toán về tỉ số phần trăm; tính diện tích và chu vi hình tròn.
 - Rèn kĩ năng tính toán chính xác, trình bày khoa học cho HS.
 - Giáo dục ý thức tự giác trong học tập.
II/ Đồ dùng dạy học.
 - Giáo viên: nội dung bài.
 - Học sinh: sách, vở, bảng con, ...
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Giáo viên
Học sinh
PT
1/ Kiểm tra bài cũ.
2/ Bài mới.
a)Giới thiệu bài.
b)Bài mới.
Bài 1: Hướng dẫn làm bài cá nhân.
- GV kết luận chung.
Bài 2: Hướng dẫn làm bài cá nhân.
- GV kết luận chung.
Bài 3 : HD làm nhóm.
- GV kết luận chung.
Bài 4 : HD làm vở.
- Chấm bài, nhận xét kết quả.
c)Củng cố - dặn dò.
- Tóm tắt nội dung bài.
- Nhắc chuẩn bị giờ sau.
- Chữa bài giờ trước.
* Đọc yêu cầu.
- HS tự làm bài, nêu kết quả trước lớp.
- Nhận xét, bổ xung.
* Đọc yêu cầu.
- HS làm bài ra nháp, nêu kết quả.
- Nhận xét, bổ xung.
* Các nhóm làm bài.
- Đại diện các nhóm nêu kết quả.
- Khoanh vào D.
- Nhận xét, bổ sung. 
* HS làm bài vào vở.
- Chữa bài.
 Đáp số: 48 000 đồng.
Luyện từ và câu.
Ôn tập cuối học kì II (tiết4).
I/ Mục tiêu.
1- Củng cố kĩ năng lập biên bản cuộc họp qua bài luyện tập viêt sbiên bản cuộc họp của chữ viết- bài Cuộc họp của chữ viết.
2 - Giáo dục ý thức tự giác học tập.
II/ Đồ dùng dạy học.
 - Giáo viên: nội dung bài, phiếu bài tập, bảng phụ...
 - Học sinh: sách, vở.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Giáo viên.
Học sinh.
PT
A/ Kiểm tra bài cũ.
B/ Bài mới.
1) Giới thiệu nội dung học tập của tiết 4
2) HD học sinh luyện tập.
- Gọi HS đọc toàn bộ nội dung bài tập.
- GV kết luận chung.
- GV ghi điểm những em làm bài tốt, khuyến khích những em có tiến bộ.
3) Củng cố - dặn dò.
-Tóm tắt nội dung bài.
- Nhắc chuẩn bị giờ sau
- Đọc bài cũ.
- Lớp đọc lại bài, trả lời các câu hỏi sgk.
- Nhắc lại cấu tạo của một biên bản.
* HS lập biên bản vào vở.
- Nối tiếp nhau đọc trước lớp.
- Lớp bình chọn biên bản tôt nhất.
Địa lí:
Kiểm tra định kì cuối học kì II.
------------------------------------------------
Kể chuyện.
Ôn tập cuối học kì II (tiết5).
I/ Mục tiêu.
1- Tiệp tục kiểm tra lấyđiểm tập đọc và học thuộc lòng.
2- Hiểu bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ, cảm nhận được vẻ đẹp của những chi tiết, hình ảnh sống động; biết miêu tả một hình ảnh trong bài thơ.
3- Giáo dục ý thức tự giác học tập.
II/ Đồ dùng dạy học.
 - Giáo viên: nội dung bài.
 - Học sinh: sách, vở.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Giáo viên
Học sinh
PT
A/ Kiểm tra bài cũ.
B/ Bài mới.
1) Giới thiệu nội dung học tập của tiết 5.
2) Kiểm tra tập đọc và HTL.
- GV ghi điểm.
3/ Đọc bài Trẻ con ở Sơn Mỹ rồi trả lời câu hỏi.
- GV kết luận chung.
C) Củng cố - dặn dò.
-Tóm tắt nội dung bài.
- Nhắc chuẩn bị giờ sau.
- Đọc bài cũ.
* HS bốc thăm bài đọc, chuẩn bị bài.
- Đọc bài trước lớp.
- Trả lời câu hỏi.
* 2 em đọc bài và các câu hỏi.
- Lớp đọc thầm lại bài thơ.
- HS tự làm bài, trình bày kết quả trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 35.doc