Giáo án tuần 16 theo chuẩn kiến thức kỹ năng

Giáo án tuần 16 theo chuẩn kiến thức kỹ năng

Tập đọc:

 Thầy thuốc như mẹ hiền

I. Mục tiêu:

 1- Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài văn với giọng kể nhẹ nhàng, điềm tĩnh, thể hiện thái độ cảm phục tấm lòng nhân ái, không màng danh lợi của Hải Thượng L•n Ông.

 2- Hiểu ý nghĩa bài văn: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng L•n Ông.

 3- HS bieỏt theồ hieọn loứng nhaõn aựi cuỷa mỡnh trong cuoọc soỏng .

II.Phương pháp:

 - Quan sát, thảo luận, đàm thoại, thực hành.

III.Chuẩn bị:

 

doc 18 trang Người đăng nkhien Lượt xem 1204Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tuần 16 theo chuẩn kiến thức kỹ năng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 16: 
Ngày soạn:12- 12- 09 Thứ hai ngày 14 tháng 12năm 2009
Sĩ số:......... Tập đọc:
 Thầy thuốc như mẹ hiền
I. Mục tiêu:
 1- Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài văn với giọng kể nhẹ nhàng, điềm tĩnh, thể hiện thái độ cảm phục tấm lòng nhân ái, không màng danh lợi của Hải Thượng Lãn Ông. 
 2- Hiểu ý nghĩa bài văn: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông.
 3- HS bieỏt theồ hieọn loứng nhaõn aựi cuỷa mỡnh trong cuoọc soỏng .
II.Phương pháp:
 - Quan sát, thảo luận, đàm thoại, thực hành.
III.Chuẩn bị:
 - GV :Tranh minh hoaù ủoùc trong SGK. 
 - HS : Xem trửụực noọi dung baứi .
IV.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1.ổn định: (2ph).	
2.Kiểm tra: ( 3- 5ph).
- Hs đọc trả lời các câu hỏi về bài :
 Về ngôi nhà đang xây.
- Nhaọn xeựt ,ghi ủieồm .
3.Dạy bài mới: (23- 25ph).
3.1- Giới thiệu bài: 
- Gv nêu y/c, mục đích của tiết học.
3.2.Hdẫn hs luyện đọc và tìm hiểu bài:
a.Luyện đọc:
- Mời 1 hs giỏi đọc.
- Gv chia ủoaùn ủeồ hs luyeọn ủoùc:
- Cho hs đọc nối tiếp đoạn, Gv kết hợp sửa lỗi phát âm và giải nghĩa từ khó.
- Cho hs đọc đoạn trong nhóm.
- Mời 1-2 hs đọc toàn bài.
- Gv đọc diễn cảm toàn bài.
b.Tìm hiểu bài:
- Cho hs đọc phần 1:
?- Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài?
- Cho hs đọc phần 2:
?- Điều gì thể hiện lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho người phụ nữ?
+ Rút ý 1:
- Cho hs đọc phần còn lại:
?- Vì sao có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi?
?- Em hiểu nội dung hai câu thơ cuối bài ntn?
+ Rút ý 2:
?- Nội dung chính của bài là gì?
- Gv chốt ý đúng, ghi bảng.
- Cho 1-2 hs đọc lại.
c. Hdẫn đọc diễn cảm:
- Mời hs nối tiếp đọc bài.
- Cho cả lớp tìm giọng đọc cho mỗi đoạn.
- Cho hs luyện đọc diễn cảm đoạn 2 trong nhóm.
-Thi đọc diễn cảm.
- Gv nxét, đánh giá.
4.Củng cố – dặn dò:( 5ph)
-Y/c hs nhaộc laùi ủaùi yự baứi .
- Gv nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Y/c hs veà nhaứ luyeọn ủoùc dieón caỷm baứi ,chuaồn bũ baứi sau.
- Hát.
- 3 hs lên bảng.
- Lớp nxét.
- Nghe.
- 1 hs đọc.
- Phần 1: Từ đầu đến mà còn cho thêm gạo củi.
- Phần 2: Tiếp cho đến Càng nghĩ càng hối hận
- Phần 3: Phần còn lại.
- 1 hs đọc.
+ Lãn Ông nghe tin con của người thuyền chài bị bệnh đậu nặng, tự tìm đến thăm. Ông tận tuỵ chăm sóc người bệnh suốt cả tháng 
- 1 hs đọc.
+ Lãn Ông tự buộc tội mình về cái chết của một người bệnh không phải do ông gây ra
ý 1: Lòng nhân ái của Lãn Ông.
- 1 hs đọc.
+ Ông được tiến cử vào chức ngự y nhưng đã khéo chối từ.
+ Lãn Ông không màng công danh, chỉ chăm làm việc nghĩa
ý 2: Lãn Ông không màng danh lợi.
- Hs nêu ( mục 2 y/c).
- Hs đọc.
- 3 hs nối tiếp đọc bài.
- Hs tìm giọng đọc diễn cảm cho mỗi đoạn.
- Hs luyện đọc diễn cảm.
- Hs thi đọc.
- Lớp nhaọn xeựt ,bỡnh choùn.
- 2 hs nhắc lại.
V.Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Toán:
Luyện tập
I. Mục tiêu: - Giúp HS: 
 - Luyeọn taọp veà tớnh tổ soỏ phaàn traờm cuỷa hai soỏ .
 - Làm quen với các phép tính liên quan đến tỉ số phần trăm (cộng và trừ hai tỉ số phần trăm, nhân và chia tỉ số phần trăm với một số tự nhiên).
 - Reứn kú naờng tỡm tổ soỏ phaàn traờm cuỷa hai soỏ.
 - Hoùc sinh coự tớnh chớnh xaực ,caồn thaọn .
II.Phương pháp:
 - Động não, thảo luận, luyện tập – thực hành.
III.Chuẩn bị:
 - GV: Thước mét. 
 - HS: Xem trước bài. 
 IV.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1.ổn định: (2ph).	
2.Kiểm tra: ( 3- 5ph).
?- Muoỏn tỡm tổ soỏ phaàn traờm cuỷa hai soỏ ta laứm nhử theỏ naứo ?
?- Tớnh tổ soỏ phaàn traờm cuỷa hai soỏ: 17 vaứ 18 ?
- Gv nhaọn xeựt ,ghi ủieồm .
3.Dạy bài mới: (23- 25ph).
a. Giới thiệu bài – Ghi bảng. 
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Baứi 1: - Gv goùi hs neõu yeõu caàu ủeà .
 - Gv yeõu caàu hs thaỷo luaọn theo nhoựm ủoõi ủeồ tỡm caựch thửùc hieọn caực pheựp tớnh.
- Gv cho caực nhoựm trỡnh baứy, nhaọn xeựt .
- Gv y/c hs laứm baứi 1(a,b,c,d)
- Gv goùi 4 hs laứm baứi, y/c lụựp nhaọn xeựt. 
 Kết quả: 
 a) 65,5% b) 14%
 c) 56,8% d) 27%
Baứi2: - Y/c hs ủoùc ủeà baứi, tỡm hieồu baứi.
- Gv goùi 1hs leõn baỷng laứm baứi , hs khaực laứm vaứo vụỷ.
- Gv chaỏm moọt soỏ vụỷ, nhaọn xeựt chữa bài.
- Gv choỏt keỏt quaỷ ủuựng.
4.Củng cố – dặn dò:( 5ph)
- Cho hs neõu laùi caựch tớnh tổ soỏ phaàn traờm cuỷa hai soỏ .
- Gv nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Veà oõn baứi , chuaồn bũ baứi tieỏp theo .
- Hát.
- 2 hs lên bảng.
- Lớp nxét.
- Hs neõu yeõu caàu ủeà .
- 2hs cuứng baứn thaỷo luaọn, trao ủoồi tỡm ra caựch thửùc hieọn caực pheựp tớnh .
- Caực nhoựm laàn lửụùt neõu caựch thửùc hieọn, caực nhoựm khaực theo doừi, boồ sung.
- 4 hs leõn baỷng laứm baứi, lụựp laứm baứi vaứo vụỷ.
- 2 hs ngoài caùnh nhau ủoồi cheựo vụỷ nhau ủeồ kieồm tra baứi laón nhau.
-1 hs ủoùc ủeà toaựn, hs ủoùc thaàm ủeà, tỡm hieồu baứi.
-1hs leõn baỷng laứm baứi , hs khaực laứm vaứo vụỷ.
- Lớp nxét baứi cuỷa baùn.
Baứi giaỷi.
a)Theo keỏ hoaùch ủeỏn thaựng 9 thoõn Hoaứ An thửùc hieọn ủửụùc laứ:
18 : 20 = 0,9
0,9 = 90%
b) ẹeỏn heỏt naờm thoõn thửùc hieọn ủửục keỏ hoaùch laứ:
23,5 : 20 = 1,175
1,175 = 117,5%
Thoõn Hoaứ An vửụùt mửực keỏ hoaùch laứ: 117,5% – 100% = 17,5%
 ẹaựp soỏ: a.ủaùt 90%; 
 b.Thửùc hieọn17,5% ;vửụùt 17,5%
V.Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Ngày soạn:12 - 12- 09 Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2009
Sĩ số:......... Thể dục:
Bài thể dục phát triển chung. 
Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
I.Mục tiêu:
 - Ôn bài thể dục phát triển chung yêu cầu thuộc bài và tập đúng kĩ thuật.
 - Chơi trò chơi: “Lò cò tiếp sức”. Yêu cầu chơi nhiệt tình và tương đối chủ động. 
 - Gd tinh thaàn nghieõm tuực khi taọp luyeọn.
II.Địa điểm- phương tiện:
 - Trên sân trường vệ sinh nơi tập.
 - Chuẩn bị một còi và kẻ sân.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
TG
HĐ của GV
HĐ của HS
1.Phần mở đầu.
5ph
- Gv nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giờ học.
- Cho hs khởi động.
- Khởi động xoay các khớp.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay và hát.
2.Phần cơ bản.
a.Ôn bài thể dục phát triển chung.
b. Trò chơi vận động :
- Chơi trò chơi:
“Lò cò tiếp sức”.
25ph
15ph
10ph
- Lần 1: Tập từng động tác.
- Lần 2-3: Tập liên hoàn 8 động tác.
Gv qsát, uốn nắn, sửa sai cho hs.
- Cho hs luyện tập theo tổ
- Thi đua giữa các tổ. 
Gv nxét, đánh giá.
- Gv nêu tên trò chơi, tập hợp hs theo đội hình chơi, nhắc lại cách chơi và quy định chơi .
- Gv quan sát , nhận xét.
- Hs tập theo sự đk của Gv.
- Cả lớp tập theo nhịp hô của Gv.
- Hs tập theo tổ, tổ trưởng đk.
- Các tổ thi thực hiện bài TD ptriển chung.
- Hs thực hành chơi trò chơi.
- Tổ chức thi đua giữa 
các nhóm.
3 Phần kết thúc.
5ph
- Cho hs thả lỏng.
- Nxét và hệ thống bài.
* Ôn bài TD.
- Hs thả lỏng.
- Đi thường và hát.
V.Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Kể chuyện:
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
I.Mục tiêu:
 - Hoùc sinh tỡm vaứ keồ ủửụùc caõu chuyeọn veà moọt buoồi sum hoùp trong gia ủỡnh , noựi ủửụùc suy nghú cuỷa mỡnh veà buoồi sum hoùp ủoự .
 - Reứn cho hs bieỏt chaờm chuự nghe baùn keồ , nhaọn xeựt ủuựng lụứi keồ cuỷa baùn .
 - Giaựo duùc hs bieỏt moùi ngửụứi trong gia ủỡnh phaỷi ủuứm boùc , thửụng yeõu giuựp ủụừ nhau. 
II.Phương pháp:
 - Quan sát, hỏi đáp, thực hành.
III.Chuẩn bị:
 - Moọt soỏ tranh aỷnh veà caỷnh sum hoùp gia ủỡnh. 
 - Baỷng phuù vieỏt toựm taột noọi dung gụùi yự 1,2,3,4.
IV. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc:
1.ổn định: (2ph).	
2.Kiểm tra: ( 3- 5ph).
- Hs kể lại một đoạn (một câu) chuyện đã nghe đã đọc về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu.
- Gv nhaọn xeựt, đánh giá.
3.Dạy bài mới: (23- 25ph).
a. Giới thiệu bài – Ghi bảng. 
b. Hdaón hs hieồu yeõu caàu ủeà. 
- Gv goùi hs ủoùc ủeà baứi và hỏi:
?- ẹeà baứi yeõu caàu keồ gỡ ? 
- Cho hs ủoùc toaứn boọ gụùi yự sgk.
?- Theo em theỏ naứo laứ moọt gia ủỡnh haùnh phuực? 
- Cho hs dửùa vaứo gụùi yự 1 xaực ủũnh caõu chuyeọn mỡnh seừ keồ vaứ neõu ra cho caỷ lụựp nghe( gủỡnh mỡnh hay gia ủỡnh khaực )
?- Em keồ nhửừng chuyeọn gỡ veà gia ủỡnh ủoự ? 
c.Hs keồ chuyeọn vaứ trao ủoồi veà yự nghúa caõu chuyeọn.
- Gv gaộn leõn baỷng phaàn gụùi yự .
- Cho hs ủoùc thaàm laùi gụùi yự .
- Cho hs keồ chuyeọn theo caởp : tửứng caởp keồ cho nhau nghe caõu chuyeọn cuỷa mỡnh vaứ trao ủoồi veà yự nghúa caõu chuyeọn.
- Gv ủeỏn tửứng nhoựm hdaón, goựp yự.
-Toồ chửực cho hs thi keồ trửụực lụựp.
- Gv ghi teõn nhửừng hs thi keồ vaứ caõu chuyeọn caực em keồ leõn baỷng ủeồ lụựp deó theo doừi , nhaọn xeựt .
-Y/c moói em keồ xong , tửù noựi suy nghú cuỷa mỡnh veà khoõng khớ ủaàm aỏm cuỷa gia ủỡnh 
- Gv nhaọn xeựt lụứi keồ cuỷa tửứng hs , đánh giá hs keồ chuyeọn hay noọi dung haỏp daón.
4.Củng cố – dặn dò:( 5ph)
- Gv lieõn heọ giaựo duùc hs bieỏt ủuứm boùc thửụng yeõu moùi ngửụứi trong gia ủỡnh .
- Gv nhaọn xeựt tieỏt hoùc .
-Veà keồ laùi caõu chuyeọn cho moùi ngửụứi nghe.
- Hát.
- 3 hs lên bảng, lớp theo dõi.
- Lớp nxét.
-1 hs ủoùc , lụựp ủoùc thaàm theo. 
- Hs traỷ lụứi (Keồ veà buoồi sum hoùp ủaàm aỏm trong gia ủỡnh).
-1 hs ủoùc, lụựp ủoùc thaàm.
- Hs traỷ lụứi (.soỏng hoứa thuaọn, toõn troùng, yeõu thửụng nhau , giuựp nhau cuứng tieỏn boọ).
- Hs neõu caõu chuyeọn mỡnh seừ keồ .
- Hs traỷ lụứi (buoồi sum hoùp dieón ra vaứo thụứi gian naứo , keồ tửứng ngửụứi trong gia ủỡnh , moùi ngửụứi thửụng yeõu , quan taõm nhau .)
- Caỷ lụựp ủoùc thaàm 
-Nhoựm ủoõi keồ chuyeọn cho nhau nghe vaứ trao ủoồi yự nghúa caõu chuyeọn.
- Hs xung phong keồ, lụựp theo doừi. 
-Hs trỡnh baứy suy nghú cuỷa mỡnh. 
-Nhaọn xeựt bỡnh choùn baùn keồ chuyeọn hay nhaỏt.
- Nghe.
V.Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Toán:
Luyện tập
I.Muùc tieõu:
 - Cuỷng coỏ kú naờng tớnh moọt soỏ phaàn traờm cuỷa moọt soỏ.
 - Reứn giaỷi baứi toaựn coự lụứi vaờn lieõn quan ủeỏn tổ soỏ phaàn traờm .
 - Hoùc sinh coự tớnh chớnh xaực, caồn thaọn .
II.Phương pháp:
 - Động não, thảo luận, luyện tập – thực hành.
III.Chuẩn bị:
 - GV: Thước mét. 
 - HS: Xem trước bài. 
 IV.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1.ổn định: (2ph).	
2.Kiểm tra: ( 3- 5ph).
?- Muoỏn tỡm tổ soỏ phaàn traờm cuỷa một soỏ ta laứm nhử theỏ naứo ?
?- Tớnh 25% cuỷa 1200?
- Gv nhaọn xeựt ,ghi ủieồm .
3.Dạy bài mới: (23- 25ph).
a. Giới thiệu bài – Ghi bảng. 
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1: ( Hs TB – yếu).
- Goùi hs ủoùc y/c cuỷa ủeà bài.
- Goùi hs noỏi tieỏp leõn baỷng laứm baứi ,hs khaực laứm vaứo vụỷ.
*Gv choỏt laùi keỏt quaỷ ủuựng :
48kg
56,4m2
Bài 2: ( Hs TB – yếu).
- Gọi hs đọc đề bài.
- Gv hdẫn: Tìm 35% của 120 kg ( là số gạo nếp). 
- Gv chấm, chữa bài.
Bài 3: ( Hs khá giỏi).
- Y/c hs ủoùc ủeà  ... ieồn tinh thaàn yeõu nửụực.
+ ẹaồy maùnh thi ủua.
+ Chia ruoọng ủaỏt cho noõng daõn.
- Hs neõu yự kieỏn, hs khaực boồ sung. 
- Hs thaỷo luaọn vaứ cửỷ ủaùi dieọn leõn trỡnh baứy. Nhửừng hs khaực theo doừi, boồ sung theõm.
+ ẹaồy maùnh saỷn xuaỏt lửụng thửùc, thửùc phaồm.
- Caực trửụứng ủaùi hoùc tớch cửùc ủaứo taùo caựn boọ cho khaựng chieỏn. Hs vửứa tớch cửùc hoùc taọp vửứa tham gia sxuaỏt.
-Xaõy dửùng ủửụùc xửụỷng coõng binh
+ Vỡ ẹaỷng laừnh ủaùo ủuựng ủaộn, phaựt ủoọng phong traứo thi ủua yeõu nửụực,vỡ nhaõn daõn ta coự tinh thaàn yeõu nửụực cao.
+ Tieàn tuyeỏn ủửụùc chi vieọn ủaày ủuỷ sửực ngửụứi, sửực cuỷa coự sửực maùnh chieỏn ủaỏu cao.
- Hs quan saựt vaứ neõu noọi dung.
+  Tỡnh caỷm gaộn boự; taàm quan troùng cuỷa saỷn xuaỏt trong khaựng chieỏn.
- Hs trao ủoồi vaứ neõu yự kieỏn.
- Hs khaực boồ sung.
+ Ngaứy 1/5/1952.
+ ẹH nhaốm toồng keỏt, bieồu dửụng nhửừng thaứnh tớch cuỷa phong traứo thi ủua yeõu nửụực cuỷa caực taọp theồ vaứ caự nhaõn cho thaộng lụùi cuỷa cuoọc k/c.
+ Anh huứng Cuứ Chớnh Lan, La Vaờn Caàu, Nguyeón Thũ Chieõn, Nguyeón Quoỏc Trũ, Ngoõ Gia Khaỷm, 
- Hs nhaộc laùi baứi hoùc
V.Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Ngày soạn:16 - 12- 09 Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2009
Sĩ số:......... Luyện từ và câu:
 Tổng kết vốn từ
I. Muùc tieõu: 
 - HS tửù kieồm tra ủửụùc voỏn tửứ cuỷa mỡnh theo caực nhoựm tửứ ủoàng nghúa ủaừ cho.
 - Reứn tửù kieồm tra ủửụùc khaỷ naờng duứng tửứ cuỷa mỡnh.
 -Hoùc sinh bieỏt vaọn duùng caực tửứ ngửừ khi laứm vaờn mieõu taỷ vaứ trong giao tieỏp.
II.Phương pháp:
 - Giảng giải, thảo luận, trình bày.
III.Chuẩn bị:
 - GV: Bảng phụ viết bài tập 3. 
 - HS: VBT.
IV.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1.ổn định: (2ph).	
2.Kiểm tra: ( 3- 5ph).
- Hs leõn baỷng ,moói hs ủaởt moọt caõu vụựi moọt tửứ :nhaõn haọu, trung trửùc, duừng caỷm .
- Gv nhaọn xeựt , ghi ủieồm.
3.Dạy bài mới: (23- 25ph).
a. Giới thiệu bài – Ghi bảng. 
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài tập 1: - Mời 2 hs nêu yêu cầu.
- Gv hdẫn hs tìm hiểu yêu cầu của bài.
- Cho hs thảo luận nhóm 7, ghi kết quả vào bảng nhóm.
- Mời đại diện các nhóm hs trình bày.
- Gv nhận xét, chốt lời giải đúng.
Bài tập 2: - Mời 3 hs nối tiếp đọc bài văn.
- Cho 1 hs đọc đoạn 1:
?- Trong miêu tả người ta thường làm gì?
?- Cho hs tìm hình ảnh so sánh trong đoạn 1.
- Mời 1 hs đọc đoạn 2:
?- So sánh thường kèm theo điều gì?
+ Gv: Người ta có thể so sánh, nhân hoá để tả bên ngoài, tâm trạng.
+ Cho hs tìm hình ảnh so sánh, nhân hoá trong đoạn 2.
- Cho hs đọc đoạn 3: 
+ Gv: Trong quan sát để miêu tả người ta phải tìm ra cái mới, cái riêng.
+ Mời hs nhắc lại VD về một câu văn có cái mới, cái riêng.
Bài tập 3: - Mời 1 hs nêu yêu cầu.
- Hs suy nghĩ, làm bài tập vào vở.
- Hs nối tiếp nhau đọc câu văn vừa đặt.
- Gv nhận xét, tuyên dương hs có những câu văn hay.
4.Củng cố – dặn dò:( 5ph)
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn hs về ôn lại kĩ các kiến thức vừa ôn tập.
- Hát.
- 3 hs lên bảng, lớp theo dõi.
- Lớp nxét.
- 2 hs đọc.
- Lớp thảo luận và nêu kết quả.
 Lời giải :
a. Các nhóm từ đồng nghĩa.
- Đỏ, điều, son
- Trắng, bạch.
- Xanh, biếc, lục.
- Hồng, đào.
b. Các từ cần điền lần lượt là:
 đen, huyền, ô, mun, mực, thâm.
- Các nhóm khác nhận xét.
- 3 hs nối tiếp nhau đọc.
- 1 hs đọc – Lớp suy nghĩ và trả lời:
+ Thường hay so sánh.
+ VD: Cậu ta chừng ấy tuổi mà trông như một cụ già, Trông anh ta như một con gấu,
- 1 hs đọc – Lớp suy nghĩ và trả lời:
+ So sánh thường kèm theo nhân hoá
VD: Con gà trống bước đi như một ông tướng
- 1 hs đọc .
-VD miêu tả cây cối: Giống như những con người đang đứng tư lự,.
- Hs đọc yêu cầu.
- Hs làm vào vở.
- Hs đọc.
- Hs khác nhận xét, bổ sung.
V.Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Địa lí:
Ôn tập
I.Muùc tieõu : 
 - Giuựp hs oõn taọp, cuỷng coỏ, heọ thoỏng hoaự caực kieỏn thửực ủaừ hoùc veà daõn cử, caực ngaứnh kinh teỏ cuỷa nửụực ta.
 - Xaực ủũnh treõn baỷn ủoà moọt soỏ thaứnh phoỏ, trung taõm coõng nghieọp, caỷng bieồn lụựn cuỷa nửụực ta.
 - Hs yeõu queõ hửụng ủaỏt nửụực Vieọt Nam.
II.Phương pháp:
 - Giảng giải, quan sát, thảo luận, trình bày.
III.Chuẩn bị:
 - GV: Bản đồ trống Việt Nam.Bản đồ: phân bố dân cư, kinh tế Việt Nam.
 Caực theỷ tửứ ghi teõn caực TP: Haứ Noọi, Haỷi Phoứng, TPHCM, Hueỏ, ẹaứ Naỹng.
 - HS: ôn lại các bài đã học.
IV.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1.ổn định: (2ph).	
2.Kiểm tra: ( 3- 5ph).
?- Thửụng maùi goàm caực hoaùt ủoọng naứo? Thửụng maùi coự vai troứ gỡ?
?- Nửụực ta xuaỏt khaồu vaứ nhaọp khaồu maởt haứng gỡ laứ chuỷ yeỏu?
?- Neõu nhửừng ủieàu kieọn thuaọn lụùi ủeồ phaựt trieồn du lũch ụỷ nửụực ta?
- Gv nhaọn xeựt , ghi ủieồm.
3.Dạy bài mới: (23- 25ph).
a. Giới thiệu bài – Ghi bảng. 
b. Hướng dẫn HS ôn tập.
*Hoạt động 1: (Làm việc theo nhóm 4)
- Mời 4 hs đọc nối tiếp 4 yêu cầu trong SGK.
- Gv cho hs thảo luận nhóm 4 theo nội dung các câu hỏi SGK.
*Hoạt động 2: (Làm việc cả lớp)
- Mời đại diện các nhóm trình bày, mỗi nhóm trình bày một câu. 
- Gv nhận xét. Kluận: (SGV-Tr. 114).
*Hoạt động 3: Trò chơi.
- Choùn 2 ủoọi chụi, moói ủoọi 5 hs , phaựt moói ủoọi 1 laự cụứ.
 -Gv laàn lửụùt ủoùc caõu hoỷi veà 1 tổnh.
?- ẹaõy laứ hai tổnh troàng nhieàu caứ pheõ ụỷ nửụực ta?
?- Tổnh naứy coự khai thaực than nhieàu nhaỏt nửụực ta?
?- Saõn bay quoỏc teỏ Noọi Baứi ụỷ thaứnh phoỏ naứy? 
?- Thaứnh phoỏ naứy laứ trung taõm kinh teỏ lụựn nhaỏt nửụực ta?
?- Tổnh naứy coự khu du lũch Nguừ Haứnh Sụn?
- Gv toồng keỏt troứ chụi, tuyeõn dửụng ủoọi thaộng cuoọc.
4.Củng cố – dặn dò:( 5ph)
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn hs về ôn lại kĩ các kiến thức vừa ôn tập, chuẩn bị bài sau.
- Hát.
- 3 hs lên bảng, lớp theo dõi.
- Lớp nxét.
- Nghe.
- Hs đọc yêu cầu.
- Hs thảo luận nhóm theo hdẫn của gv.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Hs chuaồn bũ theỷ tửứ ghi teõn caực tổnh coự trong caõu hoỷi.
- Hai ủoọi giaứnh quyeàn traỷ lụứi baống phaỏt cụứ.
- ẹoọi traỷ lụứi ủuựng ủửụùc nhaọn oõ chửừ ghi teõn tổnh ủoự vaứ gaộn leõn lửụùc ủoà cuỷa mỡnh.
- ẹoọi thaộng laứ ủoọi coự nhieàu baỷng ghi teõn caực tổnh.
V.Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Tập làm văn:
Làm biên bản một vụ việc
I.Muùc tieõu : 
 - Hs nhận ra sự giống nhau, khác nhau về nội dung và cách trình bày giữa biên bản cuộc họp với biên bản một vụ việc.
 - Bieỏt laứm vaứ trỡnh baứy theo ủuựng theồ thửực quy ủũnh cuỷa bieõn baỷn veà moọt vuù vieọc .
 -Hs vaọn duùng vaứo cuoọc soỏng thửùc teỏ .
II.Phương pháp:
 - Quan sát, thảo luận, trình bày.
III.Chuẩn bị:
 - Moọt vaứi tụứ giaỏy khoồ to vaứ buựt daù ủeồ hs laứm baứi .
IV.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1.ổn định: (2ph).	
2.Kiểm tra: ( 3- 5ph).
?- Ndung biên bản gồm mấy phần? Đó là những phần nào?
- Gv nhaọn xeựt, đánh giá.
3.Dạy bài mới: (23- 25ph).
a. Giới thiệu bài – Ghi bảng. 
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài tập 1 :
- Mời 2 hs nối tiếp nhau đọc ndung bài.
- Gv hdẫn hs hiểu rõ yêu cầu của đề bài. 
- Cho hs thảo luận nhóm 7, ghi kết quả ra bảng nhóm. 
- Mời đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Bài tập 2:
- Mời 2 hs nối tiếp nhau đọc yêu cầu của đề bài và gợi ý trong SGK. 
- Gv nhắc hs chú ý trình bày biên bản đúng theo thể thức của một biên bản. 
- Cho hs làm bài vào vở. 2 hs làm vào giấy A4.
- Mời 1 số hs và 2 hs làm vào giấy A4 trình bày.
- Gv chấm điểm những biên bản viết tốt ( Đúng thể thức, viết rõ ràng, mạch lạc, đủ thông tin, viết nhanh).
4.Củng cố – dặn dò:( 5ph)
- Gv nhận xét giờ học, yêu cầu những hs làm bài chưa đạt về hoàn chỉnh lại biên bản.
- Nhắc hs chuẩn bị bài sau.
- Hát.
- 2 hs trả lời, lớp theo dõi.
- Lớp nxét.
- Nghe.
*Lời giải:
 Giống nhau
 Khác nhau
- Ghi laùi dieón bieỏn laứm baống chửựng 
+Phaàn mụỷ ủaàu : coự quoỏc hieọu, tieõu ngửừ , teõn bieõn baỷn .
+Phaàn chớnh : Thụứi gian , ủũa ủieồm , thaứnh phaàn coự maởt, dieón bieỏn sửù vieọc .
Phaàn keỏt : ghi teõn, chửự kớ cuỷa ngửụứi coự traựch nhieọm .
- Noọi dung cuỷa bieõn baỷn cuoọc hoùp coự baựo caựo phaựt bieồu
- Noọi dung cuỷa bieõn baỷn Meứo vaốn aờn hoỏi loọ cuỷa nhaứ Chuoọt coự lụứi khai cuỷa nhửừng ngửụứi coự maởt .
- 2 hs đọc, những hs khác theo dõi SGK.
- Hs chú ý lắng nghe phần gợi ý của gv.
- Hs viết biên bản vào vở.
- Hs trình bày.
- Lớp nhận xét.
V.Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Toán:
Luyện tập
I. Muùc tieõu:
 - Cuỷng coỏ oõn laùi caực baứi toaựn cụ baỷn veà tổ soỏ phaàn traờm. 
 - Reứn tớnh tổ soỏ phaàn traờm cuỷa hai soỏ, tớnh moọt soỏ phaàn traờm cuỷa moọt soỏ, tớnh moọt soỏ khi bieỏt moọt soỏ phaàn traờm cuỷa moọt soỏ.
 - Hs coự tớnh chớnh xaực, caồn thaọn.
II.Phương pháp:
 - Động não, thảo luận, luyện tập – thực hành.
III.Chuẩn bị:
 - GV: Thước mét. 
 - HS: Xem trước bài. 
 IV.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1.ổn định: (2ph).	
2.Kiểm tra: ( 3- 5ph).
- Cho hs chữa bài ở vở bài tập.
- Gv nhaọn xeựt vaứ ghi ủieồm.
3.Dạy bài mới: (23- 25ph).
a. Giới thiệu bài – Ghi bảng. 
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1b: ( Hs TB – yếu).
 - Yeõu caàu hs ủoùc ủeà bài.
- Gv goùi 1hs leõn baỷng laứm baứi,yeõu caàu hs khaực laứm vaứo vụỷ.
- Goùi hs ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh.
- Gv nhaọn xeựt, choỏt laùi keỏt quaỷ ủuựng.
Bài 2b: (Làm tương tự bài 1).
 Đáp số: 900 000 đồng.
Bài 3: ( Hs khá giỏi).
- Mời 1 hs đọc đề bài.
- Gv cho hs nhắc lại cách tính một số biết một số phần trăm của nó.
- Cho hs làm vào vở.
- Mời 2 hs lên bảng chữa bài.
- Gv chấm, chữa bài, nhận xét.
4.Củng cố – dặn dò:( 5ph)
- Gv nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn lại các kiến thức vừa luyện tập.
- Hát.
- Hs chữa bài trong VBT.
- Lớp nxét.
- 2 hs nêu yêu cầu – Caỷ lụựp ủoùc thaàm.
- 1hs leõn baỷng laứm baứi, hs khaực laứm vaứo vụỷ.
- 1 vài hs đọc bài làm của mình.
- Lớp nxeựt, chữa baứi .
 Baứi giaỷi:
b) Tổ soỏ phaàn traờm soỏ saỷn phaồm cuỷa anh Ba vaứ soỏ saỷn phaồm cuỷa toồ laứ:
 126 : 1200 = 0,105
 0,105 =10,5%
 ẹaựp soỏ: b) 10,5%
-1 hs đọc đề bài.
- Hs nêu cách làm. 
- Hs làm vào vở.
- 2 hs lên bảng chữa bài. Lớp nxét.
 ẹaựp soỏ : a) 240 ; b) 4taỏn
V.Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Hoạt động tập thể:
Sơ kết tuần + Sinh hoạt Đội
I. Mục tiêu:
 - Giuựp hoùc sinh nhaọn thaỏy nhửừng ửu, khuyeỏt ủieồm cuỷa mỡnh trong tuaàn ủeồ coự hửụựng phaỏn ủaỏu ụỷ tuaàn sau. 
 - Cho hs ôn lại các bài hát thuộc chủ đề: Chú bộ đội.
 - Rèn thoựi quen sinh hoaùt taọp theồ cho hoùc sinh.Hs sinh hoaùt nghieõm tuực, tửù giaực.
II.Chuẩn bị: 
 - Các tổ chuẩn bị ý kiến và sổ theo dõi của tổ mình. 
 - Mỗi tổ 2 tiết mục văn nghệ.
III.Nội dung sinh hoạt:

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 5 TUAN 16 CKTKN.doc