Phân phối chương trình buổi chiều lớp 5 - Tuần 4

Phân phối chương trình buổi chiều lớp 5 - Tuần 4

I.Yêu cầu cần đạt :

- Từ kết quả quan sát cảnh trờng học của mình, lập đợc dàn ý chi tiết bài văn miêu tả ngôi trờng.

- Viết một đoạn văn miêu tả trờng học từ dàn ý đã lập.

II. ĐDDH. - Giấy khổ to, bút dạ.

III. HĐDH.

 

doc 15 trang Người đăng HUONG21 Lượt xem 759Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình buổi chiều lớp 5 - Tuần 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân phối chơng trình buổi chiều
Tuần 4 ( từ 13/9 đến 17/9/2010 ) 
Thứ ng ày
Môn
Mục bài
Ghi chú
 2/13
Đạo đức
Thực hành ( Bài 2 )
Khoa học
Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già
Nghỉ
3/14
Kỷ thuật 
Thêu dấu nhân
Luyện tập làm văn 
Tả cảnh
Nghỉ
ATGT
Bài 1 (tiết 1)
4/15
Tập làm văn
Luyện tập tả cảnh
Luyện toán 
Ôn giải toán 
BD toán
Luyện tập giái toán 
6/17
Luyện TNXH
Luyện địa lý
Kể chuyện 
Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai
 HĐTT
Sinh hoạt lớp 
Thứ 4 ngày 15 tháng 9 năm 2010
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
I.Yêu cầu cần đạt :
- Từ kết quả quan sát cảnh trờng học của mình, lập đợc dàn ý chi tiết bài văn miêu tả ngôi trờng.
- Viết một đoạn văn miêu tả trờng học từ dàn ý đã lập.
II. ĐDDH. - Giấy khổ to, bút dạ.
III. HĐDH.
HĐD
HĐH
1. H/d hs làm bài tập.
Bài 1.
- Gọi đọc yc.
h. Đối tợng em định miêu tả là cảnh gì?
h. Thời gian em qs là lúc nào?
h. Em tả phần nào của cảnh trờng?
h. Tình cảm của em với mái trờng?
- Yc lập dàn ý.
- Gọi hs dán phiếu, nx bổ sung.
Bài 2.
- Gọi đọc.
h. Em chọn đoạn văn nào để tả?
- Yc tự làm.
- Dán bài lên bảng.
- N/x.
- Gọi đọc đoạn văn của mình.
- N/x.
3. CC - DD
- N/x, dặn dò về nhà.
1. Từ những điều đã quan sát đợc từ trờng em, hãy lập dàn ý cho bài văn tả ngôi trờng.
- 3 hs trình bày.
- Lắng nghe.
2. Chọn viết 1 đoạn theo dàn ý trên
- Đọc.
- Nêu ý kiến.
- 1 hs viết đoạn văn vào giấy A3.
- Dán lên bảng, đọc nx
- Đọc.
- Tiếp thu.
L Toán Ôn tập giải toán
I. Yêu cầu cần đạt . Giúp hs có kĩ năng giải các bài toán quan hệ tỉ lệ.
II. HĐ
1. Ôn kiến thức cơ bản.
h. Các dạng toán về quan hệ tỉ lệ?
h. Nêu các bước tiến hành giải?
2. Luyện tập.
Bài 1. Mua 6m vải hết 90 000 đồng. Mua 15 m vải như thế hết bao nhiêu tiền?
HD: - Tóm tắt: 6 m : 90 000 đồng
 15 m : ... đồng?
- Nhận diện dạng toán.
- Tìm cách giải ( rút về đơn vị ) 90 000 : 6 = ...
- Yc giải ( khuyến khích tìm cách giải khoa học ).
Bài 2. Có 100 cái bánh dẻo chia đều vào 25 hộp bánh. Hỏi 9 hộp bánh dẻo như thế thì có bao nhiêu cái bánh dẻo?
HD: - Tương tự bài 1.
Tóm tắt: 25 hộp : 100 cái bánh
 9 hộp : ... cái bánh?
Bài 3. Một đội trồng cây, trung bình cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi 32 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây?
HD: - Yc tóm tắt và giải bài toán.
Tóm tắt: 7 ngày : 1000 cây
 32 ngày : ... cây ?
Bài 4. Số dân ở một xã hiện nay có 5.000 người. 
a) Với mức tăng hàng năm là cứ 1.000 người thì tăng thêm 19 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.
b) Nếu hạ mức tăng hàng năm xuống là cứ 1.000 người chỉ tăng thêm 17 người thì 1 năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.
HD: - Tìm tỉ lệ ( 5000 so với 1000 gấp 5 lần từ đó hs sẽ tìm ra kq 19 x 5 ).
Bồi dưỡng toán
Bài 1. Biết rằng, 15 công nhân sửa xong một đoạn đờng phải hết 6 ngày. Hỏi muốn sửa xong đoạn đờng đó trong 3 ngày thì cần bổ sung thêm bao nhiêu công nhân?
HD: - Yc đọc kĩ đề toán, tìm hiểu , tóm tắt nhận dạng để giải bài toán quan hệ tỉ lệ (nghịch).
Tóm tắt: 6 ngày : 15 công nhân
 3 ngày : ... công nhân?
Giải: 
... : 6 x 15 = 90 công nhân.
... : 90 : 3 = 30 công nhân.
Bài 2. Có một số tiền, nếu mua kẹo loại 5000 đồng /1gói thì đợc 15 gói kẹo. Hỏi cũng mua số tiền đó nếu mua kẹo loại 7500 đồng/gói thì đợc bao nhiêu gói .
HD: - Yc đọc kĩ đề toán, tìm hiểu , tóm tắt nhận dạng để giải bài toán quan hệ tỉ lệ (nghịch).
Giải
 ...5000 x 15 = 75000 (đồng)
 ...75000 : 7500 = 10 (gói)
Bài 3. Một gđ gồm bố, mẹ và hai con (4 ngời) , bình quân thu nhập hàng tháng là 800 000 đồng trên ngời. Nếu gđ đó có thêm 1 con nữa thì bình quan thu nhập hàng tháng của mỗi ngời bị giảm đi bao nhiêu tiền, biết rằng tổng thu nhập của gđ không thay đổi?
HD: - Tìm tổng số tiền của 4 ngời ( 4 x 800 000 = 3 200 000)
- Tìm số tiền trung bình của 5 ngời ( 3 200 000 : 5 = 640 000)
- Tìm số tiền giảm hàng tháng của mỗi ngời (800 000 - 640 000 = 160 000)
Bài 4. Một đội 10 ngời trong 1 ngày đào đợc 35 m mơng. Nếu bổ sung thêm 20 ngời nữa cùng đào thì trong một ngày đội đó đào đợc bao nhiêu mét mơng? (Mức đào của mỗi ngời nh nhau).
Khoanh vào chữ đặt trớc kết quả đúng:
A. 350 m 	B. 700 m (C). 105 m D. 200 m
HD: - Đọc kĩ, tóm tắt nhận dạng bài toán, giải vào giấy nháp để tìm kết quả đúng.
Tóm tắt: 	10 ngời: 35 mét
 10 + 20 = 30 ngời: ... mét?
- Theo tóm tắt hs dễ dàng nhận dạng bài toán quan hệ tỉ lệ (rút về đơn vị) từ đó có cách giải đúng để tìm kết quả.
Giải
... 35 : 10 = 3,5 mét
 3,5 x 30 = 105 mét. 
Thứ 6 ngày 17 tháng 9 năm 2010
Luyện địa lí Luyện tập
I. Yêu cầu cần đạt . Giúp hs hiểu biết về hình dạng, diện tích , biên giới VN, giáp với các nớc láng giềng. Về địa hình khoáng sản, khí hậu nớc ta.
II. ĐD: BĐ ĐLVN, LĐKS, LĐKH.
III. HĐ.
Luyện tập.
1. Đánh dấu nhân vào ô € trớc ý đúng.
Phần đất liền của nớc ta giáp với các nớc:
 	€ Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia
 	€ Trung Quốc, Lào, Thái Lan.
 	€ Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia
 	€ Trung quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia
HD: - Q/s bản đồ địa lý VN để xác định chính xác các nớc giáp với VN phần đất liền.
2. Kể tên 1 số đảo và quần đảo :
- Đảo: .......................................................................................................................................
- Quần đảo: ..............................................................................................................................
HD: - Q/s bản đồ VN tìm vị trí và nêu tên đảo, quần đảo của VN
3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
 Diện tích của nớc ta ... km2, nơi hẹp nhất ... km2 tại Đồng Hới Quảng Bình. Qs bản đồ.
HD: - Yc nhớ lại nội dung bài VN đất nớc chúng ta.
4. Nối mỗi từ ở cột A với mỗi từ ở cột B cho phù hợp.
A. Tên khoáng sản
B. Nơi phân bố
1. Dầu mỏ
2. Bô xít
3. Sắt
4. A-pa-tít
5. Than
a. Hà Tĩnh
b. Biển Đông
c. Tây Nguyên
d. Lào Cai
đ. Quảng Ninh
HD: - Nêu yc bài tập, vận dụng kiến thức ở bài 2, thảo luận nhóm đôi hoàn thành.
5. Hãy kể 1 vài hậu quả:
- Do lũ lụt gây ra: .....................................................................................................................
- Do hạn hán gây ra: ................................................................................................................
- Do bão gây ra: .......................................................................................................................
HD: - Yc thảo luận nhóm tổ đa ý kiến.
Kể chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai
I. Yêu cầu cần đạt 
- Dựa vào hình ảnh minh họa, lời thuyết minh cho mỗi hình ảnh và lời kể của gv, kể lại được toàn bộ câu chuyện đúng ý, ngắn gọn , rõ các chi tiết trong câu chuyện .
. - Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi hành động dũng cảm của những người Mĩ có lương tâm đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược VN.
II. ĐDDH - Các hình ảnh minh họa trong sgk trang 40.
III. HĐD&H
HĐD
HĐH
1. KTBC.
- yc kể lại một việc làm tốt.
- Gọi nx.
- N/x.
2. DHBM
2.1. GTB.
- H/d qs ...
2.2. H/d kể.
- Kể lần 1: Giọng thong thả rõ ràng.
Đ1. Giọng chậm rãi, trầm lắng.
Đ2. Giọng căm hnf, nhanh hơn, nhấn giọng ở những từ ngữ tả tội ác của lính Mĩ.
Đ3. Giọng hồi hộp.
Đ4. Giọng trầm ,nhỏ.
Đ5. Giọng trầm lắng xúc động.
h. Chuyện xảy ra vào thời gian nào?
h. Truyện phim có những nhân vật nào?
- Kể lần 2: Kết hợp tranh.
- Yc giải thích lời thuyết minh bằng hình ảnh.
- Giảng.
h. Sau 30 năm, Mai-cơn đến VN làm gì?
h. Quân đội Mĩ đã tàn sát mảnh đất Sơn Mĩ ntn?
h. Những hành động nào chứng tỏ 1 số lính Mĩ vẫn còn lương tâm?
h. Tiếng đàn của của Mai-cơn nói lên điều gì?
2.3. H/d kể truyện và tìm hiểu ý nghĩa của câu chuyện.
- Yc kể trong nhóm.
- Gợi ý:
h. Chuyện giúp bạn hiểu điều gì?
h. Bạn có suy nghĩa gì về chiến tranh?
h. Bạn có suy nghĩa gì về một số người lính Mĩ có lương tâm?
- T/c thi kể: Kể nối tiếp - kể toàn bộ.
- Gọi nx, bình chọn.
- N/x 
3. CC - DD
h. ý nghĩa câu chuyện.
- Kl, nx, dặn dò.
- 2 hs kể.
- Theo dõi nx.
- Lắng nghe.
- Q/s
- Lắng nghe.
- Trả lời các câu hỏi.
- Theo dõi.
- GT 7 bức ảnh.
- Lắng nghe.
- Trả lời
- Kể nhóm đôi theo gợi ý.
- 5 hs kể nối tiếp, 2 hs kể toàn bộ.
- Theo dõi bình chọn.
- Tiếp thu
SHCT 	 Tuần 4
1. Đánh giá các hoạt động tuần qua.
- Công tác Đội, Sao.
- Công tác vệ sinh trờng , lớp.
- Công tác đóng góp.
- Công tác học tập.
2. Kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Phát huy tốt những u điểm . Khắc phục những tồn tại.
- Hoàn thành tốt kế hoạch lớp, nhà trờng đề ra.
 Thứ 2 ngày 14 tháng 9 năm 2009
Đạo đức 	 Thực hành bài 2
Tiết 2:
HĐD
HĐH
HĐ1 Noi theo gơng sáng
- T/c hđ cả lớp:
+ Y/c kể ...
+ Gợi ý kể:
h, Bạn nhỏ đã gây ra chuyện gì?
h, Bạn đã làm gì sau đó?
H, Thế nào là ngời có trách nhiệm với việc làm của mình?
+ Kể 1 câu chuyện
- Thực hiện:
+ 4 hs kể, tất cả lắng nghe và đa ra nx.
HĐ 2 Em sẽ làm gì?
- Tổ chức hđ nhóm:
+ Y/c thảo luận các tình huống:
1. Em gặp 1 vấn đề khó khăn nhngkhông biết giải quyết thế nào?
2. Em đang ở nhà 1 mình thì bạn Hùng đến rủ em đi sang nhà bạn Trang chơi.
3. Em sẽ làm gì khi thấy bạn em vớt rác ra sân trờng.
4. Em sẽ làm gì khi bạn em rủ em hút thuốc là trong giờ ra chơi.
- H/đ nhóm tổ theo hd:
+ Thảo luận tìm cách giải quyết từng tình huống:
1. ... hỏi ý kiến ngời thân, các bạn, thầy cô ... 
2. ... hẹn bạn lần khác ...
3. ... nhắc bạn ...
4. ... từ chối ... khuyên ... tuyên truyền.
HĐ3 Trò chơi sắm vai
- T/c nhóm đôi.
+ Đa ra tình huống:
* Trong giờ ra chơi bạn Lam làm rơi hộp bút của bạn Trang nhng lại đổi cho bạn Nga.
* Em sẽ làm gì khi thấy bạn Tùng vứt rác ra sân trờng.
- Y/c sắm vai.
- Gọi 4 nhóm thể hiện.
- Gọi nx.
- N/x.
- Tổng kết bài ...
- N/x giờ học, dặn dò.
- H/đ theo hd.
+ Nghe và tìm hiểu tình huống.
- Thảo luận tìm cách giải quyết và đóng vai thể hiện.
- Trình bày.
- N/x.
- Tiếp thu
Toán Ôn tập giải toán
I. Yêu cầu cần đạt . Giúp hs có kĩ năng giải các bài toán quan hệ tỉ lệ.
II. HĐ
1. Ôn kiến thức cơ bản.
h. Các dạng toán về quan hệ tỉ lệ?
h. Nêu các bớc tiến hành giải?
2. Luyện tập.
Bài 1. Mua 6m vải hết 90 000 đồng. Mua 15 m vải nh thế hết bao nhiêu tiền?
HD: - Tóm tắt: 6 m : 90 000 đồng
 15 m : ... đồng?
- Nhận diện dạng toán.
- Tìm cách giải ( rút về đơn vị ) 90 000 : 6 = ...
- Yc giải ( khuyến khích tìm cách giải khoa học ).
Bài 2. Có 100 cái bánh dẻo chia đều vào 25 hộp bánh. Hỏi 9 hộp bánh dẻo nh thế thì có bao nhiêu cái bánh dẻo?
HD: - Tơng tự bài 1.
Tóm tắt: 25 hộp : 100 cái bánh
 9 hộp : ... cái bánh?
Bài 3. Một đội trồng cây, trung bình cứ 7 ngày trồng đợc 1000 cây. Hỏi 32 ngày đội đó trồng đợc bao nhiêu cây?
HD: - Yc tóm tắt và giải bài toán.
Tóm tắt: 7 ngày : 1000 cây
 32 ngày : ... cây ?
Bài 4. Số dân ở một xã hiện nay có 5.000 ngời. 
a) Với mức tăng hàng năm là cứ 1.000 ngời thì tăng thêm 19 ngời, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu ngời.
b) Nếu hạ mức tăng hàng năm xuống là cứ 1.000 ngời chỉ tăng thêm 17 ngời thì 1 năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu ngời.
HD: - Tìm tỉ lệ ( 5000 so với 1000 gấp 5 lần từ đó hs sẽ tìm ra kq 19
 Thứ 3 ngày 15 tháng 9 / 2009
Khoa học Bài7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già 
I.Yêu cầucần đạt:
- Kể đợc một số đặc điểm chung của tuổi vị thành niên, tuổi trởng thành, tuổi già.
- Xác định đợc bản thân mình đang ở vào giai đoạn nào.
- Nhận thấy đợc ích lợi của việc biết đợc các giai đoạn phát triển cơ thể của c n
II. ĐDDH. - Hình SGK, giấy A3. - Su tầm ảnh.
III. HĐD&H
HĐD
HĐH
 HĐ khởi động
- KTBC.
- Gọi 5 hs lên bảng bốc thăm nói về lứa tuổi trong ảnh.
- N/x
- GTB
- Bốc thăm trả lời.
- Lắng nghe.
HĐ1 Đặc điểm của con ngời ở từng giai đoạn: vị thành niên, trởng thành, tuổi già
- Chia nhóm, phát 1 bộ hình SGK
- HD qs và trả lời.
H, Tranh minh họa giai đoạn nào của con ngời?
H, Nêu 1 số đăc điểm của con ngời ở giai đoạn đó?
- T/c báo cáo.
- N/x
- Yc TL: 
- Thảo luận
- Dán phiếu, đọc nx
Giai đoạn
Hình minh họa
Đặc điểm nổi bật
1. Tuổi vị thành niên
Từ 10 đến 19 tuổi
1
...
HĐ2 Su tầm và giới thiệu ngời trong ảnh
- Kiểm tra sự chuẩn bị.
- Chia 4 nhóm tổ yc giới thiệu: 
h, Họ là ai? Làm nghề gì? Họ đang ở giai đoạn nào? Đặc điểm
- Gọi giới thiệu
- N/x
- Tổ trởng báo cáo
- HĐ nhóm
- Đại diện nhóm trình bày.
HĐ3 ích lợi của việc biết đợc các giai đoạn phát triển của con ngời
- Yc làm việc theo cặp.
H, Biết đợc các giai đoạn PT của con ngời có lợi ích gì?
- YC trình bày.
- Cử 1 hs làm chủ tọa, 1 th kí...
- HD, làm trọng tài...
- Yc th kí đọc các ý kiến.
- N/x
- Kết luận
- Thảo luận
- Trình bày đặc điểm của 3 giai đoạn về tác dụng.
- Trình bày
- Điều hành
- Đọc
- Lắng nghe
HĐ kết thúc
 	- N/x, về nhà học thuộc ghi nhớ.
Toán Luyện tập chung
I.Yêu cầu cần đạt . Củng cố kĩ năng giải toán.
II. Luyện tập.
Bài 1. Trờng Thắng Lợi đã vận động đợc 36 em có hoàn cảnh khó khăn đến lớp học, trong đó số em nữ gấp 3 lần số em nam. Hỏi trờng Thắng Lợi đã vận động đợc bao nhiêu em nam, bao nhiêu em nữ có hoàn cảnh khó khăn đến lớp học?
HD: - Yc đọc kĩ đề toán, tìm hiểu nhận dạng bài toán (biết tổng và tỉ) từ đó tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng để giải.
Tóm tắt: Nữ :
 36 em
 Nam :
Bài 2. Tính chu vi mảnh đất hìh chữ nhật, biết chiều dài bằng chiều rộng và hơn chiều rộng 10 mét.
HD:- Tơng tự nh bài 1.
Tóm tắt: Chiều dài: 
 10m
 Chiều rộng:
Bài 3. Cứ 1 tạ thóc thì xay xát đợc 60 kg gạo. Hỏi 300 kg thóc thì xay xát đợc bao nhiêu kg gạo?
HD: - Yc đọc kĩ đề bài, thảo luận nhóm đôi tìm cách giải
Giải.
Đổi 1 tạ = 100 kg
... 300 : 100 = 3 (lần)
... 60 x 3 = 180 (kg)
Bài 4. Theo dự định, 1 xởng dệt phải làm trong 15 ngày, mỗi ngày dệt đợc 300 sản phẩm thì mí hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày xởng đó dệt đợc 450 sp. Hỏi xởng dệt đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?
HD: - Đọc kĩ đề bài, để giải.
 Giải
 C1 ... 15 x 300 = 4500
 	 ... 4500 : 450 = 10 (ngày)
 C2. ... 
 C3. ... (450 - 300) : 15 = 10
III .Củng cố dặn dò
 - Nhận xét 
Luyện viết Bài 4
I.Yêu cầu cần đạt . 
- Rèn kĩ năng viết chữ đẹp, đúng mẫu chữ quy định của bộ GD&ĐT.
- Rèn tính cẩn thận, khoa học, yêu cái đẹp " Nét chữ nết ngời "
- Viết đúng đẹp bài .
II. Luyện viết.
1. Tìm hiểu bài viết.
- Yc đọc.
- Dạng bài viết (thơ hay văn)
- Nêu cách trình bày.
- Nêu cách viết kích cỡ của các dạng chữ: chữ hoa, chữ có bụng, nét thẳng,... 
- Nêu cách viết danh từ riêng, danh từ chung, tên nớc ngoài...
- Nêu cách viết đầu dòng, cuối câu, hết bài.
2. Kiểm tra bài viết ở nhà.
3. Viết bài.
4. Thu bài.
5. Chấm.
6. Nhận xét.
7. HD luyện viết ở nhà.
 ATGT Bài 1 Biển báo hiệu giao thông đờng bộ
I. Yêu cầu cần đạt 
- Nhớ và giải thích 23 biển BHGT đã học.
- Hiểu ý nghĩa, nd và sự cần thiết của 10 biển BHGT mới.
- Có ý thức tuân theo và nhắc nhở mọi ngời tuân theo hiệu lệnh của biển báo GT khi qua đờng.
II. ND:...
III. Chuẩn bị. 
- Câu hỏi, 2 bộ biển báo, phiếu ht.
IV. HĐ.
HĐ1 - Trò chơi phóng viên
- HD trò chơi.
- Phổ biến luật chơi
- Tổ chức cho hs chơi nhóm.
HĐ2 - Ôn lại các biển báo đã học
- T/c chơi t/c: Nhớ tên biển báo.
- Yc nêu cách chơi.
- Chia 4 nhóm.
- Thực hành chơi 
 Thứ 5 ngày 17 tháng 9 năm 2009
Toán Ôn tập giải toán
I.Yêu cầu cần đạt . Giúp hs có kĩ năng giải các bài toán quan hệ tỉ lệ.
II. HĐ
1. Ôn kiến thức cơ bản.
h. Các dạng toán về quan hệ tỉ lệ?
h. Nêu các bớc tiến hành giải?
2. Luyện tập.
Bài 1. Mua 6m vải hết 90 000 đồng. Mua 10 m vải nh thế hết bao nhiêu tiền?
HD: - Tóm tắt: 6 m : 90 000 đồng
 10 m : ... đồng?
- Nhận diện dạng toán.
- Tìm cách giải ( rút về đơn vị ) 90 000 : 6 = ...
- Yc giải ( khuyến khích tìm cách giải khoa học ).
Bài 2. Có 100 cái bánh dẻo chia đều vào 25 hộp bánh. Hỏi 6 hộp bánh dẻo nh thế thì có bao nhiêu cái bánh dẻo?
HD: - Tơng tự bài 1.
Tóm tắt: 25 hộp : 100 cái bánh
 6 hộp : ... cái bánh?
Bài 3. Một đội trồng cây, trung bình cứ 7 ngày trồng đợc 1000 cây. Hỏi 21 ngày đội đó trồng đợc bao nhiêu cây?
HD: - Yc tóm tắt và giải bài toán.
Tóm tắt: 7 ngày : 1000 cây
 21 ngày : ... cây ?
Bài 4. Số dân ở một xã hiện nay có 5000 ngời. 
a) Với mức tăng hàng năm là cứ 1000 ngời thì tăng thêm 21 ngời, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu ngời.
b) Nếu hạ mức tăng hàng năm xuống là cứ 1000 ngời chỉ tăng thêm 15 ngời thì 1 năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu ngời.
HD: - Tìm tỉ lệ ( 5000 so với 1000 gấp 5 lần từ đó hs sẽ tìm ra kq 21 x 5 ).
Luyện từ và câu Luyện tập về từ trái nghĩa
I.Yêu cầu cần đạt :
- Thực hành, luyện tập về từ trái nghĩa : tìm từ trái nghĩa theo yêu cầu, đặt câu với từ trái nghĩa.
II. ĐDDH.
- Từ điển hs.
- Giấy khổ to, bút dạ.
- Bài tập 1, 2, 3 viết sẵn trên bảng.
III. HĐ DH 
1. Ôn kiến thức cơ bản.
h. Ntn là từ TN? Cho VD ?
2. Luyện tập
Bài 1. Gạch dới những từ TN nhau trong mỗi thành ngữ, tục ngữ: 
a) ăn ít ngon nhiều
b) Ba chìm bảy nổi.
c) Nắng chóng tra, ma chóng tối.
d) Yêu trẻ, trẻ đến nhà; kính già, già để tuổi cho.
HD: - Gọi đọc yc, nêu cách thực hiện.
- Yc làm việc cá nhân.
- Gọi 4 hs đọc kq.
- Yc giải thích: ít - nhiều; chìm - nổi; tra - tối; nắng - ma; trẻ - già.
Bài 2. Điền vào mỗi chỗ trống một từ TN với từ in đậm:
a) Trần Quốc Toản tuổi nhỏ mà chí ...
b) Trẻ ... cùng đi đánh giặc.
c) ... trên đoàn kết 1 lòng.
d) Xa-da-cô đã chết nhng hình ảnh của em còn ... mãi trong kí ức loài ngời nh lời nhắc nhở về thảm họa của chiến tranh hủy diệt.
HD: - Yc đọc nêu cách thực hiện.
- Thực hiện.
 	- Gọi 4 hs trình bày.
- Yc giải thích: nhỏ - lớn; trẻ - già; dới - trên; chết - sống.
Bài 3. Điền vào mỗi chỗ trồng một từ TN thích hợp.
a) Việc ... nghĩa lớn.
b) áo rách khéo vá, hơn lành ... may.
c) Thức ... dậy sớm .
HD: 	- Yc giải thích: nhỏ - lớn; khéo - vống; khuya - sớm.
 - Yc giải thích các câu tục ngữ ý nói gì ?
Bài 4. Tìm những từ TN
a) Tả hình dáng.
b) tả hành động.
c) Tả trạng thái.
d) Tả phẩm chất.
HD: - Yc thảo luận nhóm, bàn tìm các cặp từ TN theo yc.
- Gọi 4 nhóm trình bày, các nhóm khác theo dõi bổ sung.
Bài 5. Đặt câu để phân biệt các từ trong một cặp từ TN vừa tìm đợc ở bài tập trên:
 HD: - Yc đọc các từ vừa tìm đợc ở bài tập 4, nêu yc của bài.
- Chia nhóm đôi: Tổ 1 a ; Tổ 2 b ; Tổ 3 c, d .
- Yc đại diện nhóm đôi của 3 tổ lên trình bày.
Luyện khoa học Bài7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già 
I. Yêu cầu cần đạt 
- Kể đợc một số đặc điểm chung của tuổi vị thành niên, tuổi trởng thành, tuổi già.
- Xác định đợc bản thân mình đang ở vào giai đoạn nào.
- Nhận thấy đợc ích lợi của việc biết đợc các giai đoạn phát triển cơ thể của con ngời.
II. ĐDDH. - Hình SGK, giấy A3. - Su tầm ảnh.
III. HĐD&H
HĐD
HĐH
 HĐ1 
Đặc điểm của con ngời ở từng giai đoạn: vị thành niên, trởng thành, tuổi già
- Chia nhóm, phát 1 bộ hình SGK
- HD qs và trả lời.
H, Tranh minh họa giai đoạn nào của con ngời?
H, Nêu 1 số đăc điểm của con ngời ở giai đoạn đó?
- T/c báo cáo.
- N/x
- Yc TL: 
- Thảo luận
- Dán phiếu, đọc nx
Giai đoạn
Hình minh họa
Đặc điểm nổi bật
1. Tuổi vị thành niên
Từ 10 đến 19 tuổi
1
...
HĐ2 Su tầm và giới thiệu ngời trong ảnh
- Kiểm tra sự chuẩn bị.
- Chia 4 nhóm tổ yc giới thiệu: 
h, Họ là ai? Làm nghề gì? Họ đang ở giai đoạn nào? Đặc điểm
- Gọi giới thiệu
- N/x
- Tổ trởng báo cáo
- HĐ nhóm
- Đại diện nhóm trình bày.
HĐ3 ích lợi của việc biết đợc các giai đoạn phát triển của con ngời
- Yc làm việc theo cặp.
H, Biết đợc các giai đoạn PT của con ngời có lợi ích gì?
- YC trình bày.
- Cử 1 hs làm chủ tọa, 1 th kí...
- HD, làm trọng tài...
- Yc th kí đọc các ý kiến.
- N/x
- Kết luận
- Thảo luận
- Trình bày đặc điểm của 3 giai đoạn về tác dụng.
- Trình bày
- Điều hành
- Đọc
- Lắng nghe
HĐ3 
Hớng dẫn làm bài tập trong vở bài tập
 ( Thứ 6 Thầy Hà dạy )

Tài liệu đính kèm:

  • docchieu 4.doc