Thiết kế bài giảng khối 5, học kì I

Thiết kế bài giảng khối 5, học kì I

I. Mục tiêu

- Giới thiệu chương trình Thể dục lớp 5. Yêu cầu học sinh biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.

- Một số yêu cầu về nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầu học sinh biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các bài học.

- Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.

- Ôn đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu giờ học và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. Yêu cầu thực cơ bản đúng động tác và nói to, rõ, đủ nội dung.

- Trò chơi “kết bạn”. Yêu cầu học sinh nắm dược cách chơi, hứng thú khi trong khi chơi.

 

doc 70 trang Người đăng huong21 Lượt xem 263Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng khối 5, học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thiết kế bài giảng khối 5
Tuần 1 Bài 1
Tên bài dạy: 	- Giới thiệu chương trình –tổ chức lớp 
	 - Đội hình đội ngũ –trò chơi “kết bạn”
Mục tiêu
- Giới thiệu chương trình Thể dục lớp 5. Yêu cầu học sinh biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.
- Một số yêu cầu về nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầu học sinh biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các bài học.
- Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.
- Ôn đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu giờ học và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. Yêu cầu thực cơ bản đúng động tác và nói to, rõ, đủ nội dung.
- Trò chơi “kết bạn”. Yêu cầu học sinh nắm dược cách chơi, hứng thú khi trong khi chơi.
Địa điểm phươnng tiện
- Địa điểm: trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: GV Chuẩn bị 1 còi.
Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
- Tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Đứng vỗ tay hát.
Phần cơ bản
Giới thiệu tóm tắt chương trình thể dục lớp 5.
- Chú ý, nhắc nhở học sinh tinh thần học tập và tính kỷ luật.
Phổ biến nội quy yêu cầu tập luyện
- Khi lên lớp giờ thể dục quần áo phải gọn gàng. Không được đi dép lê, phải đi dày hoặc dép có quai sau. Khi nghỉ tập phải xin phép thầy cô giáo.
- Trong giờ học, muốn ra, vào lớp phải được GV cho phép...
Biên chế tổ tập luyện
- Chia tổ tập luyện biên chế như tổ trên lớp, chia đồng đều giữa nam, nữ, trình độ sức khỏe. Tổ trưởng là những em nhanh nhẹn, thông minh, được cả tổ tín nhiệm bầu ra.
Chọn cán sự thể dục lớp 
- GV dự kiến, nêu lên để HS cả lớp quyết định. Tốt nhất cán sự bộ môn là lớp trưởng có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, thá vát thông minh.
Ôn đội hình đội ngũ
- Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học. Cách xin phép vào lớp
Trò chơi “ Kết bạn”
Phần kết thúc
- GV cùng học sinh hệ thống bài 
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao BTVN
6-10’
1-2’
1-2’
18-22’
2-3’
1-2’
1-2’
1-2’
5-6’
4-5’
4-6’
1-2’
2-3’
· · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · ·
rGV
ĐH nhận lớp
- GV nói ngắn gọn, to, rõ ràng, nói mẵu cách xin phép thầy cô ra vào lớp.
- Giáo viên làm mẫu sau đó chỉ dẫn cho cán sự và cả lớp cùng tập
GV
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lai cách chơi, chơi thử 1, 2 l, chơi chính thức 2, 3l, thưởng, phạt
· · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · ·
rGV
Thiết kế bài giảng khối 5
Tuần 1 Bài 2
Tên bài dạy: 	- Đội hình đội ngũ
 - Trò chơi “ Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” Và “lò cò tiếp sức” 
I/ Mục tiêu yêu cầu
- Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tácđội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắ đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. Yêu cầu thuần thục động tác và cách báo cáo (To, rõ, đủ nội dung báo cáo)
- Trò chơi “chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”, “ Lò cò tiếp sức”. Yêu cầu chơi đúng luật, hào hứng khi chơi
II/ Địa điểm phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm an toàn tập luyện .
- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, 2-4 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân cho trò chơi
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu 
- Tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát
- Trò chơi “Tìm người chỉ huy"
Phần cơ bản
Đội hình đội ngũ
- Ôn cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học cách xin phép ra vào lớp
Trò chơi vận động
- Chơi trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” Và “Lò cò tiếp sức”
- Cho hs chạy tại chỗ và hô theo nhịp 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4....
Phần kết thúc
- Cho HS thực hiện động tác thả lỏng 
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV cùng nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao BTVN 
6-10’
1-2’
1-2’
2-3’
18-22’
7-8’
10-12’
4-6’
1-2’
1-2’
1-2’
· · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · ·
r
ĐH nhận lớp
- Lần 1-2 GV điều khiển lớp tập có nhận xét sửa động tác sai, chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển tập 2-3 lần. GV quan sát nhận xét sửa động tác sai. Tập hợp lớp, cho các tổ thi đua trình diễn, GV cùng HS quan sát biểu dương thi đua.
- Tập hợp HS theo đội hình chơi, GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy định chơi. Cho cả lớp thi đua chơi. GV qua sát, nhận xét, biểu dương tổ HS thắng cuộc chơi và chơi đúng luật
· · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · ·
Đh trò chơi chạy đỏi chỗ vỗ tay nhau
· · · · · ·
· · · · · · 
ĐH kết thúc
· · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · ·
r
Thiết kế bài giảng khối 5
Tuần 2 Bài 3
Tên bài dạy: 	- Đội hình đội ngũ 
- Trò chơi “Chạy tiếp sức” 
I. Mục tiêu
- Ôn củng cố và nâng cao kĩ thuật động tácdội hình đội ngũ: Cách chào báo khi bắt đầu giờ học và két thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp, tập hợp hàng dọc dóng hàng ,điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. Yêu cầu báo cáo mạch lạc tập hợp nhanh,động tác quay phải quay trái, quay sau đúng hướng, thành thạo, đều và đẹp, đúng với khẩu lệnh.
- Trò chơi “Chạy tiếp sức”. Yêu cầu chơi đúng luật, trật tự, nhanh nhẹn, hào hứng khi chơi. 
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị 1-2 còi, 2-4 lá cờ đuôi nheo
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
- Tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, nhắc lại nội quy tập luyện, chỉnh đốn đội ngũ, trang phục tập luyện
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát
Phần cơ bản
Đội hình đội ngũ 
- Ôn cách chào báo cáo khi bắt đầu giờ, cách xin phép ra vào lớp khi bắt đầu và kết thúc giờ học. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau.
Trò chơi vận động
- Trò chơi “ chạy tiếp sức”
Phần kết thúc
- Cho các tổ HS đi nối nhau thành vòng tròn lớn vừa đi vừa thả lỏng, sau đó khép thành vòng tròn nhỏ quay mặt vào tâm
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao BTVN
4-6’
1-2’
1-2’
18-22’
10-12’
8-10’
4-6’
2-3’
1-2’
1-2’
Đh nhận lớp
················
················
················
················
rGV
- L1,2 GV điều khiển lớp,sử chữa sai sót cho hs. Chia tổ tập luỵện do tổ trưởng điều khiển 3-4 lần. GV quan sát sửa sai cho hs trong tổ. Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn
Gv cùng hs nhận xét biểu dương 2lần. Tập cả lớp để củng cố do tổ trưởng điều khiển2 lần
· · · · · · · · · · · · · · · · U
- Gv nêu tên trò chơi, tập hợp hs theo đội hình chơi, giải thích cách chơi, những quy định khi chơi. Cho cả lớp chơi thử 2 lần, chơi thật 2,3 lần. GV quan sát nhận xét biểu dương
···········
···········
GV
Thiết kế bài giảng khối 5
Tuần 2 Bài 4
Tên bài dạy: 	- Đội hình đội ngũ 
- Trò chơi “Kết bạn”
I. Mục tiêu
- Ôn củng cố và nâng cao kĩ thuật động tácdội hình đội ngũ: tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải , quay trái,quay sau. Yêu cầu báo cáo mạch lạc tập hợp nhanh, động tác quay phải quay trái, quay sau đúng hướng, thành thạo, đều và đẹp, đúng với khẩu lệnh
- Trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu chơi đúng luật, trật tự, nhanh nhẹn, hào hứng khi chơi. 
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị 1-2 còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, nhắc lại nội quy tập luyện, chỉnh đốn đội ngũ, trang phục tập luyện
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát
*Trò chơi thi xếp hàng nhanh
Phần cơ bản
Đội hình đội ngũ 
- Ôn. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau.
Trò chơi vận động
- Trò chơi “ Kết bạn”
Phần kết thúc
- Cho HS hát 1 bài , vừa đi vừa vỗ tay theo nhịp
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao BTVN
4-6’
1-2’
1-2’
18-22’
10-12’
8-10’
4-6’
2-3’
1-2’
1-2’
Đh nhận lớp
················
················
················
················
rGV
- L1, 2 GV điều khiển lớp,sử chữa sai sót cho hs. Chia tổ tập luỵện do tổ trưởng điều khiển 3-4 lần. GV quan sát sửa sai cho hs trong tổ. Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn
Gv cùng hs nhận xét biểu dương 2lần. Tập cả lớp để củng cố do tổ trưởng điều khiển2 lần.
· · · · · · · · · · · · · · · · U
- Gv nêu tên trò chơi, tập hợp hs theo đội hình chơi, giải thích cách chơi, những quy định khi chơi. Cho cả lớp chơi thử2 lần, chơi thật 2,3 lần . GV quan sát nhận xét biểu dương
GV
ĐH kết thúc
················
················
················
················
rGV
Thiết kế bài giảng khối 5
Tuần 3 Bài 5
Tên bài dạy: 	- Đội hình đội ngũ
- Trò chơi “bỏ khăn”
I. Mục tiêu
- Ôn củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái,quay sau dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu tập hợp nhanh, dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, động tác quay phải quay trái, quay sau đúng hướng, thành thạo, đều và đẹp, đúng với khẩu lệnh
- Trò chơi “Bỏ khăn”. Yêu cầu HS tập chung chú ý, nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình khi chơi.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị 1-2 còi, 1-2 chiếc khăn tay.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chỉnh đốn đội ngũ, trang phục tập luyện
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát
*Trò chơi “ Diệt các con vật có hại”
Phần cơ bản
Đội hình đội ngũ 
- Ôn. Tập hợp hàng dọc , dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, dàn hàng, dồn hàng..
Trò chơi vận động
- Trò chơi “ Kết bạn”
3. Phần kết thúc
- Cho HS chạy đều nối thành 1 vòng tròn lớn sau đó khép lại thành vòng tròn nhỏ đứng quay mặt vào trong.
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao BTVN
4-6’
1-2’
1-2’
18-22’
10-12’
8-10’
7-8’
4-6’
2-3’
1-2’
1-2’
Đh nhận lớp
················
················
················
················
rGV
- L1, 2 GV điều khiển lớp, có nhận xét, sửa chữa sai sót cho hs. Chia tổ tập luỵện do tổ trưởng điều khiển 3-4 lần. GV qua ... o trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Chạy chậm 1 vòng quanh sân tập 
- Khởi động xoay các khớp cổ chân cổ, cổ tay, đầu gối hông, vai theo đội hình vòng tròn.
- Trò chơi “ Kết bạn”
2. Phần cơ bản
- Ôn bài TD phát triển chung
+ GV chỉ định 1 số HS các tổ lên tập các động tác trong bài thể dục. Cho HS đó tự nhận xét, và các bạn khác nhận xét xem đúng hay sai. GV đưa ra kết luận nêu lên những yêu cầu cơ bản của động tác và những sai thường mắc, nhắc các em ôn luyện tốt để giờ sau kiểm tra.
- Chia tổ tập luyện, tổ trưởng hô nhịp quản lý tổ mình.GV nhắc nhở kỉ luật tập luyện đến từng tổ quan sát và sửa sai, giúp tổ trưởng hô đúng nhịp điệu của từng động tác.
* Tổ chức cho 1 nhóm hay 1 tổ thực hiện kiểm tra thử giúp cho cả lớp làm quen với cách kiểm tra đánh giá.
- Trò chơi vận động
- Trò chơi “ Lò cò tiếp sức”.
3. Phần kết thúc
- Tập 1 số động tác hồi tĩnh sau đó vỗ tay theo nhịp và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao BTVN ( ôn bài thể dục phát triển chung), nhắc HS những điều cần chú ý để giờ sau kiểm tra.
4-6’
1-2’
1’
1-2’
1-2’
18-22’
13-15’
1-2 lần
7-8’
3-4’
6-7’ 
4-6’
2’
1-2’
1-2’
Đh nhận lớp
················
 ················
 ················
 ················
 rGV
Đh khởi động và trò chơi
CS
 ················
 ················
 ················
 ················
 r
· ·
Tổ 1
· · · · · · · · · · · —
· ·
· · 
· ·
· ·
· Tổ 2 rGV Tổ 4 · 
· ·
· · 
· Tổ 3 ·
· · · · · · · · · · ·
v
- GV nêu tên trò cùng nhắc lại cách chơi,cho HS chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức mỗi lần chơi có hình thức thưởng phạt..
ĐH kết thúc
 ················
················
················
················
rGV
Thiết kế bài giảng khối 5
Tuần 16 Bài 32
Tên bài dạy: 	- Bài thể dục phát triển chung.
I. Mục tiêu
- Ôn tập hoặc kiểm tra bài TD phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng từng động tác và thứ tự toàn bài.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị 1-2 còi, ghế, bàn để kiểm tra, kẻ sân và chuẩn bị dụng cụ cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên
- Khởi động xoay các khớp cổ tay, cổ chân, gối, hông vai.
- Trò chơi “Chạy đổi chiều theo tín hiệu”
2. Phần cơ bản
- Ôn tập bài TD phát triển chung
+ Tập đồng loạt cả lớp GV nêu tên động tác tập mẫu và hô nhịp, HS tập lần lượt 5 động tác. 
+ CS điều khiển lớp, vừa hô nhịp vừa tập. GV quan sát sửa sai cho HS.
- Kiểm tra bài TD phát triển chung.
+ Nội dung kiểm tra: GV gọi mỗi đợt 4-5 HS, HS sẽ thực hiện 1 lần bài thể dục phát triển chung.
+Đánh giá: Hoàn thành tốt: Thực hiện cơ bản đúng cả bài.
Hoàn thành: Thực hiện được cơ bản đúng tối thiểu 6/8 động tác.
Chưa hoàn thành: Thực hiện cơ bản đúng dưới 5 động tác.
* Những HS xếp loại chưa hoàn thành, GV có thể cho kiểm tra lại đến khi hoàn thành thì thôi.
- Trò chơi vận động
- Trò chơi “ Nhảy lướt sóng”.
3. Phần kết thúc
- GV nhận xét phần kiểm tra, đánh giá khen ngợi những HS đạt kết quả tốt, động viên nhắc nhở HS thực hiện chưa tốt.
- GV giao BTVN ( ôn bài thể dục phát triển chung, những HS chưa hoàn thành, hoặc chưa được kiểm tra cần ôn luyện nhiều lần)
6-10’
1-2’
200-300m
1-2’
2-3’
18-22’
1lần
2-3lần
12-14’
5-6’
4-6’
2’
2-3’
Đh nhận lớp
················
 ················
 ················
 ················
 rGV
Đh khởi động và trò chơi
CS
- Từ đội hình trò chơi GV cho HS giãn cách 1 sải tay để tập bài thể dục.
ĐH kiểm tra
················ ················
················
················ 
 r
· · · · · 
- GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi,cho HS chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức 3-5 lần,có hình thức phạt cho tổ, HS thua.
ĐH kết thúc
················
················
················
················
rGV
Thiết kế bài giảng khối 5
Tuần 17 Bài 33
Tên bài dạy: - Trò chơi “chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
I. Mục tiêu
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác. 
- Học trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi đúng quy định.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị 1-2 còi, 2- 4 vòng tròn bán kính 4-5m để chuẩn bị cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên
- ÔN các động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài thể dục đã học.
- Trò chơi “Chạy đổi chiều theo tín hiệu”
* Giậm chân vỗ tay theo nhịp.
2. Phần cơ bản
- ÔN đi đều vòng phải, vòng trái.
+ Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển.. 
+ Cả lớp cùng thực hiện, lần đầu do GV hướng dẫn.lần 2 CS điều khiển, lần 3 tổ chức dưới dạng thi đua. Tổ nào tập đúng được biểu dương tổ nào sai phải lò cò.
- Trò chơi vận động
- Trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
3. Phần kết thúc
- Thực hiện 1 số động tác thả lỏng tích cực, hít thở sâu.
 - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
- GV giao BTVN ( ôn các nội dung ĐHĐN đã học.)
6-10’
1-2’
1-2’
2*8 N
2-3’
18-22’
8-10’
5’
2-3lần
10-12’
4-6’
1’
1-2’
1-2’
1-2’
1-2’
Đh nhận lớp
················
 ················
 ················
 ················
 rGV
Đh khởi động và trò chơi
CS
ĐH các tổ thi đua biểu diễn.
················ ················
················
 r
················
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và nội quy chơi, cho HS chơi thử 1-2 lần để hiểu cách chơi và nhớ nhiệm vụ của mình.rồi chơi chính thức 3-5 lần, có hình thức phạt cho tổ, HS thua GV dùng còi để phát lệnh di chuyển. Luôn nhắc nhở HS đảm bảo an toàn khi chơi.
ĐH kết thúc
················
················
················
················
rGV
Thiết kế bài giảng khối 5
Tuần 17 Bài 34
Tên bài dạy: 	- Đi đều vòng phải, vòng trái 
- Trò chơi “chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
I. Mục tiêu
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác. 
- Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động. 
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị 1-2 còi, 2- 4 vòng tròn bán kính 4-5m để chuẩn bị cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên
- ÔN các động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài thể dục đã học.
- Trò chơi “Chạy đổi chiều theo tín hiệu”
* kiểm tra bài cũ, 1 tổ đi đều vòng trái, vòng phải.
2. Phần cơ bản
- ÔN đi đều vòng phải, vòng trái.
+ Chia tổ tập luyện, HS điều khiển cho các bạn tập. GV đến từng tổ sửa sai cho HS tập, nhắc nhở HS tập luyện. 
* Thi đua giữa các tổ dưới sự điều khiển của GV. 
- Trò chơi vận động
Trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
3. Phần kết thúc
- Đi thành 1 hàng dọc theo vòng tròn,vừa đi vừ thả lỏng, hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
- GV giao BTVN ( ôn các nội dung ĐHĐN đã học.)
6-10’
1-2’
1-2’
2*8 N
2-3’
18-22’
5-8’
1 lần
 7-9’
4-6’
1’
1-2’
1-2’
1-2’
Đh nhận lớp
················
 ················
 ················
 ················
 rGV
Đh khởi động và trò chơi
CS
ĐH các tổ thi đua biểu diễn.
················ ················
················
 r
················
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho chơi thử, rồi chơi chính thức 3-5 lần, có hình thức phạt cho tổ, HS thua GV dùng còi để phát lệnh di chuyển. Luôn nhắc nhở HS đảm bảo an toàn khi chơi, điều khiển và làm trọng tài.
ĐH kết thúc
rGV
Thiết kế bài giảng khối 5
Tuần 18 Bài 35
Tên bài dạy: - Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp
 	 - Trò chơi “chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
I. Mục tiêu
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái và đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác. 
- chơi trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động. 
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị 1-2 còi, 2- 4 vòng tròn bán kính 4-5m để chuẩn bị cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Ôn các động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài thể dục đã học.
* Trò chơi “Chim bay cò bay”
2. Phần cơ bản
- ÔN đi đều vòng phải, vòng trái đổi chân khi đi đều sai nhịp.
 + Chia tổ tập luyện, HS điều khiển cho các bạn tập. GV đến từng tổ sửa sai cho HS tập, nhắc nhở HS tập luyện. 
- Thi đi đều theo 2 hàng dọc, lần lượt tường tổ lên thực hiện đi khoảng 15-20m GV biểu dương tổ tập đẹp, tổ kém sẽ phải lò cò.
* Chọn tổ tập tốt lên biểu diễn lại. GV hô nhầm nhịp để HS thực hiện đổi chân.
- Trò chơi vận động
Trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
+ Trước khi chơi cho HS khởi động kĩ các khớp.
3. Phần kết thúc
- Đi thường theo nhịp và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
- GV giao BTVN ( Ôn động tác đi đều)
6-10’
1-2’
1-2’
2*8 N
1-2’
18-22’
5-8’
1 lần
15-20
1 lần
10-15
6-8’
4-6’
1’
1-2’
1-2’
1-2’
Đh nhận lớp
················
 ················
 ················
 ················
 rGV
Đh khởi động và trò chơi
CS
ĐH các tổ thi đua biểu diễn.
················ ················
················
 r
················
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho chơi thử, rồi chơi chính thức 3-5 lần, có hình thức phạt cho tổ, HS thua GV dùng còi để phát lệnh di chuyển. Luôn nhắc nhở HS đảm bảo an toàn khi chơi, điều khiển và làm trọng tài.
ĐH kết thúc
················
················
················
················
rGV

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 5 ki 1.doc