Thiết kế bài giảng khối 5 - Tuần 25 năm học 2013

Thiết kế bài giảng khối 5 - Tuần 25 năm học 2013

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

 - Biết đọc diễn cảm bài văn với thái độ tự hào, ca ngợi.

 - Hieåu nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng thời bảy tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên. (Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK).

II. CHUẨN BỊ :

- Tranh minh ho¹ trang SGK .

- B¶ng phô ghi s½n ®o¹n v¨n cÇn h­íng dÉn luyÖn ®äc.

 

doc 32 trang Người đăng huong21 Lượt xem 225Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng khối 5 - Tuần 25 năm học 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 25
Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2013
S¸ng
TËp ®äc
TiÕt 49: Phong c¶nh §Òn Hïng.
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
 - Biết đọc diễn cảm bài văn với thái độ tự hào, ca ngợi.
 - Hieåu nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng thời bảy tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên. (Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK).
II. CHUẨN BỊ :
- Tranh minh ho¹ trang SGK .
- B¶ng phô ghi s½n ®o¹n v¨n cÇn h­íng dÉn luyÖn ®äc.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ:
GV yêu cầu 2 HS đọc bài Hộp thư mật và trả lời các câu hỏi
- GV nhận xét – đánh giá điểm
2. Dạy bài mới:
2.1/ Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu chủ điểm mới 
- GV giới thiệu bài Phong cảnh đền Hùng - bài văn miêu tả cảnh đẹp đền Hùng, nơi thờ các vị vua có công dựng nên đất nước Việt Nam.
2.2/ Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài: 
a)Luyện đọc: 
- Một HS giỏi đọc toàn bài.
- GV yêu cầu từng tốp 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn của bài văn (lượt 1):
- GV kết hợp hướng dẫn HS đọc đúng các từ ngữ khó hoặc dễ lẫn (chót vót, dập dờn, uy nghiêm, vòi vọi, sừng sững, Ngã Ba Hạc,)
- GV yêu cầu từng tốp 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn của bài văn (lượt 2):
+ Một HS đọc phần chú thích và giải nghĩa sau bài (đền Hùng, Nam quốc sơn hà, bức hoành phi, Ngã Ba Hạc, ngọc phả, đất Tổ, chi). 
+ Đoạn 1: từ đầu đến bức hoành phi treo chính giữa..
+ Đoạn 2: từ Lăng của các vua Hùng đến đồng bằng xanh mát.
+ Đoạn 3: phần còn lại.
- GV cho HS luyện đọc theo cặp.
- GV gọi một, hai HS đọc cả bài.
- GV đọc diễn cảm toàn bài 
b) Tìm hiểu bài:
GV hỏi: 
- Bài văn viết về cảnh vật gì, ở nơi nào? 
- Hãy kể những điều em biết về các vua Hùng.
- Tìm những từ ngữ miêu tả cảnh đẹp của thiên nhiên nơi đền Hùng.
GV: Những từ ngữ đó cho thấy cảnh thiên nhiên nơi đền Hùng thật tráng lệ, hùng vĩ.
- Bài văn đã gợi cho em nhớ đến một số truyền thuyết về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Hãy kể tên các truyền thuyết đó. 
GV: Mỗi ngọn núi, con suối, dòng sông, mái đền ở vùng đất Tổ đều gợi nhớ về những ngày xa xưa, về cội nguồn dân tộc.
- Em hiểu câu ca dao sau như thế nào?
“ Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”.
c) Hướng dẫn HS đọc diễn cảm:
- GV yêu cầu 3 HS tiếp nối nhau đọc lại 3 đoạn của bài. GV hướng dẫn HS đọc thể hiện đúng nội dung từng đoạn.
- GV chọn và hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm đoạn 2.
- GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm đoạn 2.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV yêu cầu HS nhắc lại ý nghĩa của bài văn.
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà đọc trước bài “Cửa sông”.
2 HS đọc và trả lời:
- HS quan sát tranh minh họa chủ điểm, minh họa bài đọc trong SGK.
- HS lắng nghe.
- 1 HS giỏi đọc, cả lớp theo dõi bài đọc trong SGK.
- 3 HS đọc tiếp nối nhau.
- HS luyện phát âm.
- Các tốp HS đọc tiếp nối.
- 1 HS đọc phần chú giải trong SGK
- Nhóm 2.
- 1, 2 HS đọc.
- HS lắng nghe và chú ý giọng đọc của GV.
- Bài văn tả cảnh đền Hùng, cảnh thiên nhiên vùng núi Nghĩa Lĩnh, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nơi thờ các vua Hùng, tổ tiên chung của dân tộc Việt Nam.
- Các vua Hùng là những người đầu tiên lập nước Văn Lang, đóng đô ở thành Phong Châu vùng Phú Thọ, cách ngày nay khoảng 4000 năm.
- Có những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm dập dờn bay lượn; bên trái là đỉnh Ba vì vòi vọi, bên phải 
- Cảnh núi Ba Vì cao vòi vọi gợi nhớ truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh - một truyền thuyết về sự nghiệp dựng nước./ Núi Sóc Sơn gợi nhớ truyền thuyết Thánh Gióng - một truyền thuyết chống giặc ngoại xâm./ Hình ảnh mốc đá thề gợi nhớ truyền thuyết về An Dương Vương - một truyền thuyết về sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
- Câu ca dao ngợi ca một truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam: thủy chung, luôn luôn nhớ về cội nguồn dân tộc./ Nhắc nhở, khuyên răng mọi người: Dù đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng không được quên ngày giỗ Tổ, không được quên cội nguồn.
- 3 HS đọc tiếp nối.
- Cả lớp luyện đọc.
- HS thi đọc diễn cảm.
- Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên.
-------------------------------------------------------------------------
To¸n
TiÕt 121: KiÓm tra ®Þnh k× (gi÷a k× 2).
(KiÓm tra theo ®Ò cña phßng)
-----------------------------------------------------------------------------------
Khoa häc
TiÕt 49: ¤n: VËt chÊt- n¨ng l­îng.
I.MỤC TIÊU :
Ôn tập về:
Các kiến thức phần vật chất và năng lượng; các kĩ năng quan sát, thí nghiệm.
Những kĩ năng về bảo vệ môi trường, gìn giữ sức khỏe liên quan tới nội dung phần vật chất và năng lượng.
* BVMT & TKNL: ( Møc ®é tÝch hîp liªn hÖ) - Liên hệ giữ gìn môi trường tài nguyên.
 II. CHUẨN BỊ :
1. Chuẩn bị theo nhóm:
_ Tranh ảnh sưu tầm về việc sử dụng các nguồn năng lượng trong sinh hoạt hàng ngày, lao động, vui chơi giải trí.
2. Hình ảnh trang 101, 102.
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Dạy bài mới:
2.1. Giới thiệu bài: 
2.2. Bài mới:
 Hoạt động 1: Tập trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng?”
Tổ chức:
 - GV đọc to từng câu hỏi và các đáp án để HS lựa chọn.
Đáp án chính xác:
 sau mỗi câu trả lời của HS, GV sẽ thống nhất đáp án chính xác hay không chính xác.
Câu 1: Đồng có tính chất gì?
Câu 2: Thuỷ tinh có tính chất gì?
Câu 3: Nhôm có tính chất gì?
Câu 4: Thép được sử dụng để làm gì?
Câu 5: Sự biến đổi hoá học là gì?
Câu 6: Hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dịch
*(Ở câu 7, GV treo tranh và chỉ hình)
Câu 7 : Sự biến đổi hoá học của các chất dưới đây xảy ra trong điều kiện nào?
a) Sắt gỉ ở môi trường nhiệt độ bình thường
b) Đường cháy thành than trong môi trường nhiệt độ cao
c) Vôi sống tôi trong môi trường nhiệt độ bình thường
d) Đồng gỉ khi gặp Axít trong môi trường nhiệt độ bình thường.
*Mở rộng: GV đặt thêm một số câu hỏi khác để HS củng cố thêm các kiến thức đã học. Ví dụ:
+ Ở câu 5, tại sao không chọn đáp án: Sự biến đổi hoá học là sự chuyển thể của một chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại?
+ Ở câu 6 vì sao lại chọn đáp án c?
+ Hãy nêu lại hiện tượng biến đổi hoá học trong từng tình huống ỏ câu 7
BVMT: Đồng, thủy tinh, nhôm, sắt là tài nguyên khan hiếm ở nước ta, làm gì để bảo quản tài nguyên đó?
 Kết luận:
- GV đặt câu hỏi: Qua trò chơi vừa rồi, chúng ta đã cùng ôn lại những kiến thức gì?
nắm chắc những tính chất hoá học của một số chất thì khi sử dụng chúng ta cần chú ý phát huy tốt nhất những ưu điểm của chất và hạn chế tối đa những khiếm khuyết của chất đó nhé!
 Hoạt động 2: Quan sát và trả lời câu hỏi
* Mục tiêu: Củng cố cho HS kiến thức về việc sử dụng một số nguồn năng lượng.
* Cách tiến hành: 
GV yêu cầu HS quan sát các hình và trả lời câu hỏi trang 102 SGK.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn HS về nhà quan sát, sưu tầm, ôn lại các dụng cụ, máy móc sử dụng điện để chuẩn bị thi kể tên các dụng cụ, máy móc sử dụng điện trong tiết tới.
- HS ghi tên bài
- HS lắng nghe
d) Có màu đỏ, có ánh kim, dễ dát mỏng và kéo sợi; dẫn nhiệt và dẫn điện tốt.
b) Trong suốt, không gỉ, cứng nhưng dễ vỡ.
c) Màu trắng bạc, có ánh kim; có thể kéo thành sợi và dát mỏng; nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt; không gỉ, tuy nhiên có thể bị một số loại Axít ăn mòn.
b) Dùng trong xây nhà cửa, cầu bắc qua sông, đường ray tàu hoả, máy móc
a) Là sự biến đổi từ chất này thành chất khác
c) Nước bột sắn (pha sống)
- HS trả lời câu hỏi thêm:
HS phát biểu:
a) Năng lượng cơ bắp của người.
b) Năng lượng chất đốt từ xăng.
c) Năng lượng gió.
d) Năng lượng chất đốt từ xăng.
e) Năng lượng nước.
g) Năng lượng chất đốt từ than đá.
h) Năng lượng mặt trời.
------------------------------------------------------------------
ChiÒu
§¹o ®øc
THÖÏC HAØNH GIÖÕA HOÏC KYØ 2
I. môc tiªu: 
- Hoïc sinh hieåu ñöôïc taát caû caùc kieán thöùc ñaõ hoïc töø ñaàu HK2 ñeán nay ñeå coù kyõ naêng giaûi quyeát ñöôïc taát caû caùc baøi taäp do giaùo vieân ñöa ra.	
- Hoïc sinh coù nhöõng haønh vi, vieäc laøm cuï theå, thieát thöïc ñoái vôùi töøng baøi hoïc. Giaûi quyeát ñöôïc taát caû caùc baøi taäp do giaùo vieân ñöa ra.	
- Mong muoán, saün saøng thöïc heän nhöõng haønh vi, vieäc laøm cuï theå, thieát thöïc ñoái vôùi töøng baøi hoïc.
	- Taùn thaønh, ñoàng tình nhöõng ai thöïc hieän nhöõng haønh vi, vieäc laøm cuï theå, thieát thöïc.
II. ChuÈn bÞ: 
GV :Caâu hoûi traéc nghieäm
 HS: Oân taäp taát caû caùc baøi ÑÑ ñaõ hoïc ôû HK 2. 	 
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
3. Giôùi thieäu baøi môùi:
thöïc haønh giöõa hoïc kyø 2
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm ñoâi laøm baøi taäp do GV ñöa ra.
Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi.
Yeâu caàu töøng caëp hoïc sinh thaûo luaän laøm baøi taäp. Khoanh troøn vaøo caâu ñuùng.
Caâu 1:Nghe tin queâ mình bò baõo luït taøn phaù, em seõ:
A/ Göûi thö veà queâ thaêm hoûi, chia seû.
B/ Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng cöùu trôï cho queâ höông.
C/ Coi nhö khoâng coù gì xaûy ra.
Caâu 2: Ñöôïc bieát queâ mình ñang toå chöùc quyeân goùp tieàn ñeå tu boå ñình laøng, em seõ:
 A/ Cho raèng ñoù laø vieäc cuûa ngöôøi lôùn, treû em khoâng caàn quan taâm.
B/ Bôùt moät phaàn tieàn ñöôïc lì xì trong dòp teát ñeå goùp vaøo tu boå ñình laøng..
C/ Cuøng caùc baïn trong lôùp baøn baïc, tìm caùch tham gia nhö theá naøo cho phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình.
Caâu 3:Gia ñình em khoâng tham gia toång veä sinh ñöôøng phoá do ñòa phöông toå chöùc. Em seõ:
A/ Maëc keä, cho raèng khoâng phaûi vieäc cuûa mình.
B/Nhaéc boá, meï tham gia toång veä sinh.
C/ Daäy sôùm cuøng tham gia toång veä sinh vôùi moïi ngöôøi.
Caâu 4:Xaõ, phöôøng toå chöùc sinh hoaït heø cho treû em.Em seõ:
A/ Khoâng tham gia vì khoâng thích
B/Tham gia theo khaû naêng cuûa mình.
 C/ Tích cöïc tham gia vaø ruû caùc baïn cuøng tham gia.
 Caâu 5: Treân ñöôøng ñi hoïc thaáy moät em beù bò laïc ñang khoùc tìm meï, em seõ:
A/ Maëc beù, khoâng quan taâm.
B/ An uûi beù vaø giuùp baù tìm meï.
C/ Nhôø ngöôøi khaùc giuùp em beù.
Caâu 6: nhöõng ngaøy döôùi ñaây lieân quan ñeán söï kieân naøo cuûa ñaát nöôùc
 a/ Ngaøy 2 thaùng 9 naêm 1945.
b/ Ngaøy 7 thaùng 5 naêm 1954
c/ Ngaøy 22 thaùng 12 naêm 1944
d/ Ngaøy 30 thaùng 4 naêm 1975
v Hoaït ñoäng 2: cuûng coá baøi
5. Toång keát - daën doø: 
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän noäi dung 1 ôû phaàn thöïc haønh.
Chuaån bò: Em yeâu hoaø bình.
Haùt 
1 hoïc sinh traû lôøi.
 ... 
- Muốn cộng số đo thời gian ta làm thế nào ?
- Dặn HS về nhà làm các bài tập trong VBT Toán.
HS trình bày
- Khi cộng số đo thời gian cần cộng các số đo theo từng loại đơn vị.
Trong trường hợp số đo theo đơn vị phút, giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì cần đổi sang đơn vị hàng lớn hơn liền kề.
- Khi trừ số đo thời gian, cần trừ các số đo theo từng loại đơn vị...
Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống.
- HS tự làm vào vở. 
a) 12ngày = 288giờ (giải thích 1ngày 24giờ, 12ngày = 12 × 24 = 288giờ)
Tương tự như trên với các số còn lại.
3,4ngày = 81,6giờ
 4ngày 12giờ = 108giờ 
giờ = 30phút
b) 1,6giờ = 96phút
 2giờ 15phút = 135phút
 2,5phút= 150giây
 4phút 25giây= 265giây
Bài 2. Tính
- Ta cần cộng các số đo thời gian theo từng loại đơn vị.
- Ta cần đổi sang hàng đơn vị lớn hơn liền kề.
- HS cả lớp làm vào vở, 3 HS lên bảng làm.
a) 2năm 5tháng + 13năm 6tháng
+
 2năm 5tháng 
 13năm 6tháng
 15năm 11tháng
b) 4ngày 21giờ + 5ngày 15giờ
+
 4ngày 21giờ 
 5ngày 15giờ
 9ngày 36giờ = 10ngày 12giờ
c) 13giờ 34phút + 6giờ 35phút
+
 13giờ 34phút
 6giờ 35phút
 19giờ 69phút = 20giờ 9phút
Bài 3. Tính.
a) 4năm 3tháng - 2năm 8tháng
-
-
 4năm 3tháng 3năm 27tháng
 2năm 8tháng 2năm 8tháng
 1năm 19tháng
b) 15ngày 6giờ - 10ngày 12giờ
-
-
 15ngày 6giờ 14ngày 30giờ
 10ngày 12giờ 10ngày 12giờ
 4ngày 18giờ
c) 13giờ 23phút - 5 giờ 45phút
-
 ---
-
 13 giờ 23 phút 12giờ 47phút
 5 giờ 45 phút 5giờ 45phút
 7giờ 2phút
------------------------------------------------------------------------
TËp lµm v¨n
TiÕt 50: TËp viÕt ®o¹n ®èi tho¹i.
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :
Dựa vào vào truyện Thái sư Trần Thủ Độ và những gợi ý của giáo viên, viết tiếp được lời các đối thoại trong màn kịch với nội dung phù hợp (BT2).
HS kh¸ giái: BiÕt ph©n vai ®Ó ®äc l¹i mµn kÞch. 
II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN :
 -Thể hiện sự tự tin(đối thoại tự nhiên, hoạt bát, đúng mục đích, đúng đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp).
 - Kĩ năng hợp tác (hợp tác để hoàn chỉnh màn kịch)
III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Một số tờ giấy khổ A4 để các nhóm viết tiếp lời đối thoại cho màn kịch.
- VBT
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU. 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Giới thiệu bài :	
- GV yêu cầu: Em hãy nhắc lại tên một số vở kịch đã học ở các lớp 4, 5.
- Giới thiệu: 
2. Hướng dẫn học sinh làm BT :
Bài tập 1:
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu và đoạn trích.
- GV hỏi:
+ Các nhân vật trong đoạn trích là ai?
+ Nội dung của đoạn trích là gì?
+ Dáng điệu, vẻ mặt, thái độ của họ lúc đó như thế nào?
Bài tập 2: Gọi 3 HS đọc yêu cầu, nhân vật, cảnh trí, thời gian, gợi ý đoạn đối thoại.
- Yêu cầu HS làm bài tập trong nhóm, mỗi nhóm 4 HS.
- 4 HS tạo thành 1 nhóm cùng nhau trao đổi, thảo luận, làm bài vào vở. 1 nhóm làm vào bảng phụ gắn lên bảng, cho lớp nhận xét .
- GV cùng HS nhận xét, sữa chữa, bổ sung.
- Gọi 1 nhóm trình bày bài làm của mình. 
- Gọi các nhóm khác đọc tiếp lời thoại của nhóm.
- Cho điểm những nhóm viết đạt yêu cầu.
Bài tập 3:- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
- Cho 1 HS đọc thành tiếng trước lớp - Tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm.
- Gợi ý HS: Khi diễn kịch không cần phụ thuộc quá vào lời thoại. Người dẫn chuyện phải giới thiệu màn kịch, nhân vật, cảnh trí, thời gian xảy ra câu chuyện.
- Tổ chức cho HS diễn kịch trước lớp.
- Cho 3 nhóm diễn kịch trước lớp.
- Nhận xét, khen ngợi HS, nhóm HS diễn kịch tự nhiên, sinh động.
3. Củng cố - Dặn dò:
- Gọi 1 nhóm diễn kịch hay lên diễn cho cả lớp xem.
- Dặn HS về nhà viết lại đoạn đối thoại vào vở và chuẩn bị bài sau.
- HS nối tiếp nhau phát biểu: Các vở kịch: Ở vương quốc Tương lai; Lòng dân; Người Công dân số Một.
Bài tập 1: HS đọc yêu cầu và đoạn trích. HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng.
+ Thái sư Trần Thủ Độ, cháu của Linh Từ Quốc Mẫu, vợ ông
+Thái sư nói với kẻ muốn xin làm chức câu đương rằng anh ta được Linh Từ Quốc Mẫu xin cho chức câu đương thì phải chặt một ngón chân để phân biệt với các câu đương khác. Người ấy sợ hãi, rối rít xin tha
+ Trần Thủ Độ: nét mặt nghiêm nghị giọng nói sang sảng. Cháu của Linh Từ Quốc Mẫu: vẻ mặt run sợ, lấm lét nhìn
Bài tập 2: Dựa vào nội dung của trich đoạn trên (SGK). Hãy cùng các bạn trong nhóm viết tiếp lời thoại để hoàn chỉnh màn kịch. 
- HS đọc yêu cầu, nhân vật, cảnh trí, thời gian, gợi ý đoạn đối thoại.
- HS làm bài tập trong nhóm, mỗi nhóm 4 HS.
VD: 
Phú nông: - Bẩm , vâng 
Trần Thủ Độ: - Ta nghe phu nhân nói ngươi muốn xin chức câu đương, có đúng không? 
Phú nông: - (Vẻ vui mừng) Dạ đội ơn Đức Ông. Xin Đức Ông giúp con được thỏa nguyện ước.
Trần Thủ Độ: - Ngươi có biết chức câu đương phải làm những việc gì không? 
Phú nông: - Dạ bẩm  (gãi đầu, lúng túng). Con phải  phải  đi bắt tội phạm ạ 
Trần Thủ Độ: Làm sao ngươi biết kẻ nào là phạm tội?
Phú nông: -Dạ bẩm bẩm  Con cứ thấy nghi nghi là bắt ạ.
Trần Thủ Độ: - Thì ra ngươi hiểu chức phận thế đấy! Thôi được, nể tình phu nhân, ta sẽ cho ngươi được thỏa nguyện. Có điều chức câu đương của ngươi là do phu nhân xin cho nên không thể ví như những câu đương khác. Vì vậy, phải chặt một ngón chân ngươi để phân biệt.
Phú nông: (Hoảng hốt, cuống cuồng). Ấy chết! Sao ạ? Đức ông bảo gì cơ ạ? ...
- HS cả lớp theo dõi và nêu ý kiến nhận xét.
- Bình chọn nhóm viết lời thoại hay nhất.
Bài tập 3: HS đọc yêu cầu của bài tập: Phân vai đọc (hoặc diễn thử) màn kịch trên.
- 4 HS tạo thành 1 nhóm cùng trao đổi phân vai
+ Trần Thủ Độ 
+ Phú ông
+ Người dẫn chuyện
-------------------------------------------------------------------------
MÜ thuËt
®/c HuyÒn so¹n gi¶ng
-------------------------------------------------------------------------
LÞch sö
Bµi 25: SÊm sÐt ®ªm giao thõa.
 I. MỤC TIÊU:
 Bieát tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân (1968), tiêu biểu là cuộc chiến đấu ở sứ quán Mĩ tại Sài Gòn:
 + Tết Mậu Thân 1968, quân và dân miền Nam đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy ở khắp thành phố và thị xã.
 + Cuộc chiến đấu tại Sứ quán Mĩ diễn ra quyết liệt và là sự kiện tiêu biểu của Tổng tiến công.
 II. CHUẨN BỊ:
- Ảnh tư liệu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968).
- Phiếu học tập của HS.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
1. Kiểm tra bài cũ:
GV hỏi: 
+ Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?
+ Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta?
2. Dạy bài mới:
Giới thiệu bài:
Hoạt động 1: Diễn biển cuộc tộng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968:
- GV chia HS thaønh caùc nhoùm nhoû, phaùt cho moãi nhoùm 1 phieáu giao vieäc coù noäi dung nhö sau
-GV toå chöùc cho HS baùo caùo keát quaû thaûo luaän .
GV nhaän xeùt keát quaû thaûo luaän cuûa HS .
 Hoạt động 2: Kết quả, ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968:
- GV toå chuùc cho HS laøm vieäc caû lôùp cuøng trao ñoåivaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau :
+Cuoäc toång tieán coâng vaø noäi daäy Teát Maäu Thaân 1968 ñaõ taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán Mó vaø chính quyeàn Saøi Goøn?
+Neâu yù nghóa cuûa cuoäc toång tieán coâng vaø noäi daäy teát Maäu Thaân 1968.
3. Củng cố và dặn dò:
GV tổng kết nội dung bài học. Dặn HS về chuẩn bị bài cho tiết sau Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.
HS trả lời:
+ Mở đường Trường Sơn để chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.
+ Đường Trường Sơn là con đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực,cho chiến trường, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.
- HS lắng nghe.
Làm việc theo nhóm.
HS đọc SGK và trình bày
PHIEÁU HOÏC TAÄP
Nhoùm.
Caùc em haõy cuøng thaûo luaän vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau :
1. Teát Maäu Thaân 1968 ñaõ dieãn ra söï kieän gì ôû mieàn Nam nöôùc ta? 
2. Thuaät laïi cuoäc taán coâng cuûa quaân giaûi phoùng vaøo Saøi Goøn.Traän naøo laø traän tieâu bieåu trong ñôït taán coâng naøy?
3.Cuøng vôùi cuoäc taán coâng vaøo Saøi Goøn, quaân giaûi phoùng ñaõ taán coâng ôû nhöõng nôi naøo 
4.Taïi sao noùi cuoäc toång tieán coâng cuûa quaân vaø daân mieàn Nam vaøo Teát Maäu Thaân naêm 1968 mang tính chaát baát ngôø vaø ñoàng loaït vôùi qui moâ lôùn ?
-Moãi nhoùm cöû 1 ñaïi dieän baùo caùo keát quaû thaûo luaän, moãi nhoùm chæ baùo caùo moät vaán ñeà, sau ñoù caùc nhoùm khaùc boå sung yù kieán ñeå coù caâu traû lôøi hoaøn chænh.
-HS töï suy nghó hoaëc trao ñoåi vôùi baïn ñeå traû lôøi caâu hoûi cuûa GV;
+Cuoäc toång tieán coâng vaø noåäi daäy Teát Maäu Thaân 1968 ñaõ laøm cho haàu heát caùc cô quan trung öông vaø ñòa phöông cuûa Mó vaø chính quyeàn Saøi Goøn bò teâ lieät, khieán chuùng raát hoang mang lo sôï, nhöõng keû ñöùng ñaàu Nhaø Traéng, Laàu Naêm Goùc vaø caû theá giôùi phaûi söûng soát .
+Sau ñoøn baát ngôø teát Maäu Thaân, Mó buoäc phaûi thöøa nhaän thaát baïi moät böôùc, chaáp nhaän ñaøm phaùn taïi Pa-ri veà chaám döùt chieán tranh ôû VN. Nhaân daân yeâu chuoäng hoaø bình ôû Mó cuõng ñaáu tranh raàm roä, ñoøi chính phuû Mó phaûi ruùt quaân taïi VN trong thôøi gian ngaén nhaát.
------------------------------------------------------------------------
ChiÒu
Tù hoc
I. Môc tiªu:
HS hoµn thiÖn c¸c bµi häc trong tuÇn 
N¾m v÷ng kiÕn thøc ®· häc
------------------------------------------------------------
Toán (Luyện tập)
I. Môc tiªu:
Häc sinh hoµn thiÖn c¸c bµi tËp cha hoµn thµnh.
Gióp HS n¾m v÷ng c¸ch tÝnh sè ®o thêi gian
RÌn HS yÕu
--------------------------------------------------------------------
Ho¹t ®éng tËp thÓ
Sinh ho¹t tuÇn 25
I. Môc tiªu:
- Giuùp hoïc sinh nhaän thaáy nhöõng öu, khuyeát ñieåm cuûa mình trong tuaàn ñeå coù höôùng phaán ñaáu ôû tuaàn sau. Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung coâng vieäc tuaàn tôùi.
- Reøn tính töï quaûn, neà neáp.
- Coù yù thöùc toå chöùc kæ luaät.
II. §¸nh gi¸ nhËn xÐt tuÇn 25:
 1. GV cho lôùp tröôûng ñieàu khieån cho caùc toå leân nhaän xeùt tình hình chung cuûa toå trong tuaàn.
2. Giaùo vieân nhaän xeùt tình hình tuaàn 25
 * Neà neáp:
* Hoïc taäp :
* Caùc hoaït ñoäng khaùc : 
- Tham gia caùc hoaït ñoäng cuûa nhaø tröôøng ñaày ñuû.
2. Keá hoaïch tuaàn 26:
- Tieáp tuïc duy trì toát neà neáp. Ñi hoïc chuyeân caàn, ñuùng giôø.
- Hoïc vaø laøm baøi ñaày ñuû khi tôùi lôùp, chuaån bò ñaày ñuû saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp. 
- Thi ñua hoïc toát giaønh nhieàu Hoa ñieåm toát.
- Tieáp tuïc reøn chöõ vieát, giöõ vôû saïch ñeïp. 
- Phuï ñaïo, keøm HS yeáu.
- Giöõ veä sinh caù nhaân, veä sinh tröôøng lôùp saïch ñeïp.
- Tieáp tuïc ñoùng goùp caùc khoaûn tieàn qui ñònh cuûa nhaø tröôøng.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 25CKN GDMT.doc