Thiết kế giáo án môn học khối 2 - Tuần 27 - Trường Tiểu học Phong Thạnh A

Thiết kế giáo án môn học khối 2 - Tuần 27 - Trường Tiểu học Phong Thạnh A

Tập đọc:

ÔN TẬP

TUẦN 27 – TIẾT 1

Ngày soạn: .Ngày dạy:

I/ Mục tiêu

- Đọc rõ ràng rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 ( phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 45 tiếng/ phút; HS khá giỏi biết đọc lưu loát được đoạn bài ; tốc độ đọc trên 45 tiếng/ phút); hiểu nội dung đoạn bài ( trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc )

- Biết đặt và trả lời câu hỏi với khi nào?

- Biết đáp lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp cụ thể

II/ Đồ dùng dạy học: Thăm ghi tên các bài tập đọc

III/ Các hoạt động dạy học

 1/ Kiểm tra bài cũ (5’)

 - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

 - Nhận xét ghi điểm

 2/ Bài mới:

 

doc 19 trang Người đăng hang30 Ngày đăng 17/02/2021 Lượt xem 65Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế giáo án môn học khối 2 - Tuần 27 - Trường Tiểu học Phong Thạnh A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tập đọc:
ÔN TẬP 
TUẦN 27 – TIẾT 1
Ngày soạn:.Ngày dạy:
I/ Mục tiêu 
Đọc rõ ràng rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 ( phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 45 tiếng/ phút; HS khá giỏi biết đọc lưu loát được đoạn bài ; tốc độ đọc trên 45 tiếng/ phút); hiểu nội dung đoạn bài ( trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc )
Biết đặt và trả lời câu hỏi với khi nào?
Biết đáp lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp cụ thể 
II/ Đồ dùng dạy học: Thăm ghi tên các bài tập đọc
III/ Các hoạt động dạy học
 1/ Kiểm tra bài cũ (5’) 
 - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
 - Nhận xét ghi điểm
 2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG DẠY
T.G
HOẠT ĐỘNG HỌC
HĐ1: Giới thiệu bài
- Nêu yêu cầu bài học
HĐ2: Kiểm tra đọc
Số HS kiểm tra: 7 em
Cách tiến hành:
 + Cho HS lên bốc thăm
 + Cho các em chuẩn bị
 + Gọi HS lên trình bày
 + Nhận xét, ghi điểm
HĐ3: Làm bài tập 2
Cho HS đọc to yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Cho HS làm bài
Cho HS trình bày kết quả bài làm
GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
a, Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.
b, Hoa phượng vĩ nở đỏ rực khi hè về.
HĐ4: Làm bài tập 3
Cho HS đọc to yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Cho HS làm bài
Cho HS trình bày kết quả bài làm
GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
a/ - Khi nào dòng sông ... dát vàng ?
 - Dòng sông ... dát vàng khi nào?
b/ - Ve nhơn nhơ ca hát khi nào?
Khi nào ve nhởn nhơ ca hát?
HĐ5 : Làm bài tập 4
Cho HS đọc yêu cầu bài tập
GV nhắc lại yêu cầu
Cho HS làm câu a
Cho HS trình bày
GV nhận xét, chỉnh sửa
HĐ6: Củng cố, dặn dò
GV nhắc nhở HS khi người khác cảm ơn thì mình nhắc lại lời cảm ơn đó bằng lời lẽ, thái độ lịch sự
GV nhận xét tiết học
1’
17’
5’
5’
5’
3’
- Theo dõi GV giới thiệu bài
HS lần lượt lên bốc thăm
Mỗi em chuẩn bị trong 2 phút
HS lần lượt lên trình bày: đọc bài và trả lời câu hỏi
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
2 HS làm bài vào bảng phụ, cả lớp làm vào vở
2 HS trình bày trên bảng lớp
Lớp nhận xét
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
2 HS làm bài vào bảng phụ, cả lớp làm vào vở
2 HS trình bày trên bảng lớp
Lớp nhận xét
HS chép lời giải đúng vào vở
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
Cả lớp làm vào vở
1 HS trình bày : Giúp được bạn là mình vui rồi...
 - Lớp nhận xét
Tập đọc:
ÔN TẬP 
TUẦN 27 – TIẾT 2
Ngày soạn:.Ngày dạy:
I/ Mục tiêu 
Đọc rõ ràng rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 ( phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 45 tiếng/ phút; HS khá giỏi biết đọc lưu loát được đoạn bài ; tốc độ đọc trên 45 tiếng/ phút); hiểu nội dung đoạn bài ( trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc )
- Năm được một số từ ngữ về bốn mùa; biết đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn ngắn
II/ Đồ dùng dạy học: Thăm ghi tên các bài tập đọc, bảng phụ
III/ Các hoạt động dạy học
 1/ Kiểm tra bài cũ (5’) 
 - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
 - Nhận xét ghi điểm
 2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG DẠY
T.G
HOẠT ĐỘNG HỌC
HĐ1: Giới thiệu bài
- Nêu yêu cầu bài học
HĐ2: Kiểm tra đọc
Số HS kiểm tra: 7 em
Cách tiến hành:
 + Cho HS lên bốc thăm
 + Cho các em chuẩn bị
 + Gọi HS lên trình bày
 + Nhận xét, ghi điểm
HĐ3: Làm bài tập 2
Cho HS đọc to yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Tổ chức cho HS chơi :
. GV chia nhóm
. GV chọn 6 nhóm và đặt tên cho từng nhóm
. GV yêu cầu nhóm Hoa và nhóm Quả đặt tên cho từng thành viên của mình
Cách chơi
. Gv mời đại diện nhóm 1 giới thiệu về nhóm mình và đặt câu hỏi cho nhóm bạn trả lời
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng và khen ngợi cá nhân hoặc nhóm làm tốt
HĐ4: Làm bài tập 3
Cho HS đọc to yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Cho HS làm bài
Cho HS trình bày kết quả bài làm
GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
HĐ5 : Củng cố, dặn dò
GV nhắc nhở HS chưa KT đọc hoặc KT chưa đạt yêu cầu về nhà luyện đọc
GV nhận xét tiết học
1’
17’
10’
5’
3’
- Theo dõi GV giới thiệu bài
HS lần lượt lên bốc thăm
Mỗi em chuẩn bị trong 2 phút
HS lần lượt lên trình bày: đọc bài và trả lời câu hỏi
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
- Chia thành 6 nhóm mỗi nhóm 4 em ( nhóm 1 : Xuân, nhóm 2 : Hạ, nhóm 3 : Thu, nhóm 4 : Đông, nhóm 5: Hoa, nhóm 6: Quả
Đại diện từng nhóm nêu : Nhóm 1 : Nhóm tôi là nhóm Xuân. Tôi đố các bạn : Mùa xuân bắt đầu từ tháng nào và kết thúc vào tháng nào?
Đại diện các nhóm khác trả lời
Các nhóm khác cũng tiến hành tương tự như vậy.
1 HS đọc , lớp đọc thầm
Làm bài vào vở 
Đọc bài làm của mình
HS chép lời giải đúng vào vở
Chính tả:
ÔN TẬP TUẦN 27 – TIẾT 3
Ngày soạn:.Ngày dạy:
I/ Mục tiêu : 
 Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1
 Biết cách đặt và trả lời câu hỏi với ở đâu
 Biết đắp lời xin lỗi trong tình huống giao tiếp cụ thể
 II/ Đồ dùng dạy học: Thăm ghi tên các bài tập đọc 
III/ Các hoạt động dạy học	
 1/ Kiểm tra bài cũ (5’)
 - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
 - Nhận xét đánh giá phần kiểm tra
 2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG DẠY
T.G
HOẠT ĐỘNG HỌC
HĐ1: Giới thiệu bài
- Nêu yêu cầu bài học
HĐ2: Kiểm tra đọc
Số HS kiểm tra: 7 em
Cách tiến hành:
 + Cho HS lên bốc thăm
 + Cho các em chuẩn bị
 + Gọi HS lên trình bày
 + Nhận xét, ghi điểm
HĐ3: Làm bài tập 2
Cho HS đọc to yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Cho HS làm bài
Cho HS trình bày kết quả bài làm
GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
a, Bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu? La hai bên bờ sông.
b, Bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu? là trên những cành cây.
HĐ4: Làm bài tập 3
Cho HS đọc to yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Cho HS làm bài
Cho HS trình bày kết quả bài làm
GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
a/ - Ở đâu hoa phượng vĩ nở đỏ rực ?
b/ - Trăm hoa khoe sắc thắm ở đâu?
HĐ5 : Làm bài tập 4
Cho HS đọc yêu cầu bài tập
GV nhắc lại yêu cầu
Cho HS làm câu a
Cho HS trình bày
GV nhận xét, chỉnh sửa
HĐ6: Củng cố, dặn dò
GV nhắc nhở HS khi người khác xin lỗi thì mình đáp lại bằng lời lẽ, thái độ lịch sự
GV nhận xét tiết học
1’
17’
5’
5’
5’
3’
- Theo dõi GV giới thiệu bài
HS lần lượt lên bốc thăm
Mỗi em chuẩn bị trong 2 phút
HS lần lượt lên trình bày: đọc bài và trả lời câu hỏi
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
2 HS làm bài vào bảng phụ, cả lớp làm vào vở
2 HS trình bày trên bảng lớp
Lớp nhận xét
HS chép lời giải đúng vào vở
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
2 HS làm bài vào bảng phụ, cả lớp làm vào vở
2 HS trình bày trên bảng lớp
Lớp nhận xét
HS chép lời giải đúng vào vở
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
Cả lớp làm vào vở
1 HS trình bày : Thôi không sao mình sẽ giặt ngay.
 - Lớp nhận xét
Tập đọc :
ÔN TẬP 
TUẦN 27 – TIẾT 4
Ngày soạn:.Ngày dạy:
I/ Mục tiêu 
Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1
Năm được một số từ ngữ về chim chóc 
Viết được một đoạn văn ngắn về loài chim hoặc gia cầm
II/ Đồ dùng dạy học: Phiếu ghi các bài tập đọc, giấy khổ to, VBT
III/ Các hoạt động dạy học
 1/ Kiểm tra bài cũ:(5’)
 - Kiểm tra sự chuan bị của HS
 - Nhận xét phần kiểm tra
 2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG DẠY
T.G
HOẠT ĐỘNG HỌC
HĐ1: Giới thiệu bài
- Nêu yêu cầu bài học
HĐ2: Kiểm tra đọc
Số HS kiểm tra: còn lại
Cách tiến hành:
 + Cho HS lên bốc thăm
 + Cho các em chuẩn bị
 + Gọi HS lên trình bày
 + Nhận xét, ghi điểm
HĐ3: Làm bài tập 2
Cho HS đọc to yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Tổ chức cho HS chơi
 + Chia nhóm
 + Các nhóm trao đổi trong nhóm mình
 + Cho các nhóm đố nhau
- GV nhận xét và khen nhóm đưa ra đặc điểm đúng
 HĐ4: Làm bài tập 3
Cho HS đọc to yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Cho HS làm bài
Cho HS trình bày kết quả bài làm
GV nhận xét và Khen 1 số HS viết hay
HĐ5 : Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học
Cả lớp ôn các bài tập đọc có yêu cầu HTL
1’
17’
6’
9’
3’
- Theo dõi GV giới thiệu bài
HS lần lượt lên bốc thăm
Mỗi em chuẩn bị trong 2 phút
HS lần lượt lên trình bày: đọc bài và trả lời câu hỏi
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
Lớp chia nhóm và mỗi nhóm tự chọn một loài chim hay 1 loại gia cầm
Đại diện cácc nhóm đố nhau 
 VD : Nhóm chọn con vịt : - Con vịt có lông màu gì ? Mỏ vịt màu gì ? Chân vịt như thế nào? Vịt đi như thế nào? 
Các nhóm khác đoán con vật nhóm bạn vừa nói
Lớp nhận xét
HS chép lời giải đúng vào vở
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
Một số HS kể trước lớp các con vật mình biết và con vật mình chọn viết
HS khá giỏi đọc bài cho cả lớp nghe
Lớp nhận xét
Cả lớp làm bài vào vở
Luyện từ và câu
ÔN TẬP
TUẦN 27 – TIẾT 5
Ngày soạn:.Ngày dạy:
I/ Mục tiêu : 
Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1( Kiểm tra lấy điểm HTL )
Nắm được một số từ ngữ về muông thú; kể ngắn được về con vật mình biết
II/ Đồ dùng dạy học: : 
III/ Các hoạt động dạy học
 1/ Kiểm tra bài cũ:(4’)
Giáo viên kiểm tra 2 học sinh lên bảng đặt hai câu có câu hỏi: Vì sao?
Giáo viên nhận xét ghi điểm
 2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG DẠY
T.G
HOẠT ĐỘNG HỌC
HĐ1: Giới thiệu bài
- Nêu yêu cầu bài học
HĐ2: Kiểm tra đọc
Số HS kiểm tra : 10-12 em
Cách tiến hành:
 + Cho HS lên bốc thăm
 + Cho các em chuẩn bị
 + Gọi HS lên trình bày
 + Nhận xét, ghi điểm
HĐ3: Làm bài tập 2
Cho HS đọc to yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Tổ chức cho HS chơi
 + Chia nhóm N1+N2 ( 1 cặp); N3 + N4 ( 1cặp); N5 + N6 ( 1 cặp); N7 + N8 ( 1 cặp ); N9 + N10 ( 1 cặp).
 + Cho các nhóm chơi
- KHi HS nói GV ghi nhanh lên bảng những ý kiến HS phát biểu đúng
VD : Hổ : khoẻ, hung dữ, vồ mồi rất nhanh
- GV nhận xét và khen nhóm đưa ra đặc điểm đúng
 HĐ4: Làm bài tập 3
Cho HS đọc to yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Cho HS chuẩn bị
Cho HS trình bày kết quả bài làm
GV nhận xét và Khen 1 số HS kể hay
HĐ5 : Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học
Cả lớp ôn các bài tập đọc có yêu cầu HTL
1’
15’
7’
9’
3’
- Theo dõi GV giới thiệu bài
HS lần lượt lên bốc thăm
Mỗi em chuẩn bị trong 2 phút
HS lần lượt lên trình bày: đọc bài và trả lời câu hỏi
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
Lớp chia nhóm thành 10 nhóm
Các nhóm thay nhau lần lượt xướng tên các con vật, nêu đặc điểm hoạt động của nó
HS đọc lại những nội dung đã ghi trên bảng
HS chép lời giải đúng vào vở
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
HS ghi nhanh ra giấy 1 vài ý chính về con vật mà mình kể
HS tiếp nối nhau thi kể
Lớp nhận xét
Cả lớp làm bài vào vở
Chính tả:
ÔN TẬP
TUẦN 27 – TIẾT 6
Ngày soạn:.Ngày dạy:
I/ Mục tiêu : 
Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1
Biết cách đặt và trả lời câu hỏi với vì sao?
Biết đáp lời đồng ý người khác trong tình huống giao tiếp cụ thể.
II/ Đồ dùng dạy học: Phiếu ghi tên các bài HTL, bảng phụ
III/ Các hoạt động dạy học
 1/ Kiểm tra bài cũ(4’)
 - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
 - GV nhận xét, ghi điểm
 2/ Bài mới	
HOẠT ĐỘNG DẠY
T.G
HOẠT ĐỘNG HỌC
HĐ1: Giới thiệu bài
- Nêu yêu cầu bài học
HĐ2: Kiểm tra đọc
Số HS kiểm tra : 10-12 em
Cách tiến hành:
 + Cho HS lên bốc thăm
 + Cho các em chuẩn bị
 + Gọi HS lên trình bày
 + Nhận xét, ghi điểm
HĐ3: Làm bài tập 2
Cho HS đọc to yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Cho HS làm bài
Cho HS trình bày kết quả bài làm
GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
a, Sơn ca khô cả họng vì khát
b, Vì mưa to, nước suối dâng ngập hai bờ.
HĐ4: Làm bài tập 3
Cho HS đọc to yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Cho HS làm bài
Cho HS trình bày kết quả bài làm
GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
a/ - Vì sao bông cúc héo lả đi?
 - Bông cúc héo lả đi vì sao?
b,c/ Tiến hành tương tự
HĐ5 : Làm bài tập 4
Cho HS đọc yêu cầu bài tập
GV nhắc lại yêu cầu
Cho HS làm câu a
Cho HS trình bày
GV nhận xét, chỉnh sửa
HĐ5 : Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học
Yêu cầu HS về nhà luyện HTL
Ôn các bài tiết 9, 10
1’
15’
4’
5’
5’
3’
- Theo dõi GV giới thiệu bài
HS lần lượt lên bốc thăm
Mỗi em chuẩn bị trong 2 phút
HS lần lượt lên trình bày: đọc bài và trả lời câu hỏi
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
2 HS làm bài vào bảng phụ, cả lớp làm vào vở
2 HS trình bày trên bảng lớp
Lớp nhận xét
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
3 HS làm bài vào bảng phụ, cả lớp làm vào vở
2 HS trình bày trên bảng lớp
Lớp nhận xét
HS chép lời giải đúng vào vở
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
Cả lớp làm vào vở
1 HS trình bày : 
HS1: Mời thầy đến dự buổi liên hoan văn nghệHS2 : cảm ơn em. Thầy sẽ đến. HS1 : em cảm ơn thầy.
 - Lớp nhận xét
Kể chuyện: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ 2 
(Phần đọc )
Mục tiêu :
 - Kiểm tra đọc theo mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng giữa học kì II ( Tiết 1 )
Kiểm tra theo đề của trường
Tập làm văn: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ 2
 (Phần viết)
Mục tiêu: - Kiểm tra viết theo mức độ can đạt về kiến thức, kĩ năng giữa kì II
Nghe viết đúng bài chính tả ( tốc độ viết khoảng 45 chữ/15phút), ko mace quá 5 lỗi trong bài; trình bày sạch sẽ, đúng hình thức văn xuôi ( hoặc thơ)
Viết đoạn văn ngắn khoảng 4-5 câu theo gợi ý
Kiểm tra theo đề của trường
TIẾNG VIỆT
ÔN LUYỆN
TUẦN 27 – TIẾT 1
Ngày soạn:.Ngày dạy:
I/ Mục tiêu : 
Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1( Kiểm tra lấy điểm HTL )
Nắm được một số từ ngữ về muông thú; kể ngắn được về con vật mình biết
II/ Đồ dùng dạy học: : 
III/ Các hoạt động dạy học
 1/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG DẠY
T.G
HOẠT ĐỘNG HỌC
HĐ1: Giới thiệu bài
- Nêu yêu cầu bài học
HĐ2: Kiểm tra đọc
Số HS kiểm tra : 10-12 em
Cách tiến hành:
 + Cho HS lên bốc thăm
 + Cho các em chuẩn bị
 + Gọi HS lên trình bày
 + Nhận xét, ghi điểm
HĐ3: Làm bài tập 2
Cho HS đọc to yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Tổ chức cho HS chơi
 + Chia nhóm N1+N2 ( 1 cặp); N3 + N4 ( 1cặp); N5 + N6 ( 1 cặp); N7 + N8 ( 1 cặp ); N9 + N10 ( 1 cặp).
 + Cho các nhóm chơi
- KHi HS nói GV ghi nhanh lên bảng những ý kiến HS phát biểu đúng
VD : Hổ : khoẻ, hung dữ, vồ mồi rất nhanh
- GV nhận xét và khen nhóm đưa ra đặc điểm đúng
 HĐ4: Làm bài tập 3
Cho HS đọc to yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Cho HS chuẩn bị
Cho HS trình bày kết quả bài làm
GV nhận xét và Khen 1 số HS kể hay
HĐ5 : Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học
1’
15’
7’
9’
3’
- Theo dõi GV giới thiệu bài
HS lần lượt lên bốc thăm
Mỗi em chuẩn bị trong 2 phút
HS lần lượt lên trình bày: đọc bài và trả lời câu hỏi
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
Lớp chia nhóm thành 10 nhóm
Các nhóm thay nhau lần lượt xướng tên các con vật, nêu đặc điểm hoạt động của nó
HS đọc lại những nội dung đã ghi trên bảng
HS chép lời giải đúng vào vở
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
HS ghi nhanh ra giấy 1 vài ý chính về con vật mà mình kể
HS tiếp nối nhau thi kể
Lớp nhận xét
Cả lớp làm bài vào vở
TIẾNG VIỆT
ÔN LUYỆN
TUẦN 27 – TIẾT 2
Ngày soạn:.Ngày dạy:
I/ Mục tiêu 
Đọc rõ ràng rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 ( phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 45 tiếng/ phút; HS khá giỏi biết đọc lưu loát được đoạn bài ; tốc độ đọc trên 45 tiếng/ phút); hiểu nội dung đoạn bài ( trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc )
Biết đặt và trả lời câu hỏi với khi nào?
Biết đáp lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp cụ thể 
II/ Đồ dùng dạy học: Thăm ghi tên các bài tập đọc
III/ Các hoạt động dạy học
 / Bài mới:
HOẠT ĐỘNG DẠY
T.G
HOẠT ĐỘNG HỌC
HĐ1: Giới thiệu bài
- Nêu yêu cầu bài học
HĐ2: Kiểm tra đọc
Số HS kiểm tra: 7 em
Cách tiến hành:
 + Cho HS lên bốc thăm
 + Cho các em chuẩn bị
 + Gọi HS lên trình bày
 + Nhận xét, ghi điểm
HĐ3: Làm bài tập 2
Cho HS đọc to yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Cho HS làm bài
Cho HS trình bày kết quả bài làm
GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
a, Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.
b, Hoa phượng vĩ nở đỏ rực khi hè về.
HĐ4: Làm bài tập 3
Cho HS đọc to yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Cho HS làm bài
Cho HS trình bày kết quả bài làm
GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
a/ - Khi nào dòng sông ... dát vàng ?
 - Dòng sông ... dát vàng khi nào?
b/ - Ve nhơn nhơ ca hát khi nào?
Khi nào ve nhởn nhơ ca hát?
HĐ5 : Làm bài tập 4
Cho HS đọc yêu cầu bài tập
GV nhắc lại yêu cầu
Cho HS làm câu a
Cho HS trình bày
GV nhận xét, chỉnh sửa
HĐ6: Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học
1’
17’
5’
5’
5’
3’
- Theo dõi GV giới thiệu bài
HS lần lượt lên bốc thăm
Mỗi em chuẩn bị trong 2 phút
HS lần lượt lên trình bày: đọc bài và trả lời câu hỏi
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
2 HS làm bài vào bảng phụ, cả lớp làm vào vở
2 HS trình bày trên bảng lớp
Lớp nhận xét
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
2 HS làm bài vào bảng phụ, cả lớp làm vào vở
2 HS trình bày trên bảng lớp
Lớp nhận xét
HS chép lời giải đúng vào vở
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
Cả lớp làm vào vở
1 HS trình bày : Giúp được bạn là mình vui rồi...
 - Lớp nhận xét
Đạo đức
LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC ( T2)
TUẦN 27 – TIẾT 27
Ngày soạn:.Ngày dạy:
I/ Mục tiêu : 
Biết cách giao tiếp đơn giản khi đến nhà người khác
Biết cư xử phù hợp khi đến chơi nhà bạn bè, người quen
* GDKNS:
- Kó naêng giao tieáp lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc.
- Kó naêng theå hieän söï töï tin, töï troïng khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc.
- Kó naêng tö duy, ñaùnh giaù haønh vi loch söï vaø pheâ phaùn haønh vi chöa lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc.
II/ Đồ dùng dạy học: - 	Phiếu học tập
III/ Các hoạt động dạy học
 1/ Kiểm tra bài cũ:(3’)
 - GV đưa ra vài tình huống về cư xử lịch sự khi đến nhà người khác cho hs đánh giá ý kiến của mình
 - Nhận xét, đánh giá
 2/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG DẠY
T.G
HOẠT ĐỘNG HỌC
HĐ1: Giới thiệu bài	
Nêu tên bài và mục têu bài dạy
HĐ2 Thế nào là lịch sự khi đến chơi nhà người khác?
-GV đưa ra các việc làm nên và không nên khi đến nhà người khác để HS trình bày ý kiến của mình
-Yêu cầu học sinh giơ tay biểu quyết về những việc làm đúng
a) Nói cười ầm ĩ.
b)Gõ cửa hoặc bấm chuông trước khi vào nhà.
c) Tự ý sử dụng đồ dùng trong nhà.
d) Đập cửa ầm ĩ.
e) Lễ phép chào hỏi mọi người trong nhà.
g) Không chào hỏi mọi người trong nhà.
h) Nói năng, nhẹ nhàng, rõ ràng.
i) Xin phép chủ nhà trước khi muốn sử dụng hoặc xem đồ dùng trong nhà.
-Giáo viên cho hs kết luận câu trả lời đúng 
KL: Chúng ta cần cư xử lịch sự khi đến nhà người khác cho dù đó là nhà của bạn bè hoặc người thân
HĐ3: Xử lí tình huống
-Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh
-GV yêu cầu HS làm bài vào phiếu học tập
-Giáo viên đưa ra kết luận 
-Giáo viên nhận xét
HĐ 4 :Củng cố, dặn dò
-Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau
1’
 15’
15’
3’
- Theo dõi GV
-Học sinh lắng nghe
-Học sinh giơ tay khi giáo viên đọc những việc làm đúng
-HS kết luận: Câu b, e, i, k là câu trả lời đúng
-Vài học sinh nhắc lại
-HS nhận phiếu và làm theo yêu cầu
-Học sinh làm bài vào phiếu học tập
-Học sinh lắng nghe và rút kinh nghiệm
SINH HOẠT LỚP
A/ Đánh giá tuần qua:
, Đạo đức : Đa số chăm , ngoan , lễ phép , thực hiện đúng nội quy trường học Thực hiện tốt tham gia an toàn giao thông và an ninh học đường .
 b,Học tập : HS làm bài và học tập chăm chỉ. Đi học đầy đủ, chuyên cần.
 c, Hoạt động khác :Tập thể dục nhanh, tập tương đối đúng động tác. 
* Tồn tại:
- 1 số HS chậm tiến bộ : . 
- Lười học bài : ..
B/ Kế hoạch:
a. Đạo đức:
 - Thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy. Ngoan ngoãn biết vâng lời ông bà, cha mẹ. Thực hiện nói lời hay làm việc tốt.
b. Học tập:
-Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường .Thực hiện kế hoạch tuần 28
c.Nề nếp:
- HS chấp hành tốt nề nếp ra vào lớp. Thực hiện đồng phục đầy đủ. Chấp hành tốt luật lệ giao thông. Duy trì tốt mọi nề nếp của lớp .
d. Các hoạt động khác:
-Tham gia tốt phong trào Sao . 
C/ Sinh hoạt văn nghệ
Ôn lại các bài hát chủ đề tháng. 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an 27.doc