Giáo án Đạo đức - Tiết 24: Em yêu tổ quốc Việt Nam (tiết 2)

Giáo án Đạo đức - Tiết 24: Em yêu tổ quốc Việt Nam (tiết 2)

I.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS có khả năng:

1.Kiến thức: Tổ quốc em là VN, VN là một đất nước xinh đẹp, hiếu khách và có truyền thống văn hóa lâu đời. VN đang thay đổi từng ngày và phát triển từng ngày, đang hội nhập vào đời sống quốc tế.

2.Thái độ:Yêu Tổ quốc VN .Tự hào truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN. Có thái độ học tập tốt, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3.Hành vi: Nhắc nhở các bạn cùng học tập tốt và xây dựng đất nước.

II,KĨ NĂNG SỐNG: Xác định giá trị; Tìm kiếm và xử lí thông tin; hợp tác nhóm; trình bày những hiểu biết về con người và đấtnước VN

III. PHƯƠNG PHÁP/KĨ THUẬT DẠY HỌC:thảo luận , đóng vai, dự án, động não, trình baỳ

IV.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bản đồ VN.

 

doc 1 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 29/06/2017 Lượt xem 117Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức - Tiết 24: Em yêu tổ quốc Việt Nam (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠO ĐỨC: 
TIẾT 24: EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM (Tiết 2 )
I.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức: Tổ quốc em là VN, VN là một đất nước xinh đẹp, hiếu khách và có truyền thống văn hóa lâu đời. VN đang thay đổi từng ngày và phát triển từng ngày, đang hội nhập vào đời sống quốc tế.
2.Thái độ:Yêu Tổ quốc VN .Tự hào truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN. Có thái độ học tập tốt, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3.Hành vi: Nhắc nhở các bạn cùng học tập tốt và xây dựng đất nước. 
II,KĨ NĂNG SỐNG: Xác định giá trị; Tìm kiếm và xử lí thông tin; hợp tác nhóm; trình bày những hiểu biết về con người và đấtnước VN
III. PHƯƠNG PHÁP/KĨ THUẬT DẠY HỌC:thảo luận , đóng vai, dự án, động não, trình baỳ
IV.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
Bản đồ VN.
V.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
GIÁO VIÊN
*Hoạt động 5: 
GIỚI THIỆU VỀ Ø ĐẤTNƯỚCVA CON NGƯỜI VN À
Muc tiêu: HS biết trình bày một số nét về ø đất nước và con người VN 
Cách tiến hành:
- Y/c các nhóm trưng bày các tư liệu sưu tầm về ø đất nước và con người VN
- Cả lớp đi xem và nghe đại diện nhóm trình bày
*Hoạt động 6: 
HÁT ĐỌC THƠ VỀ TỔ QUỐC EM
Mục tiêu: HS biết thể hiện tình yêu Tổ quốc qua bài hát bài thơ
Cách tiến hành:
- 1HS đóng vai dẫn chương trình: giới thiệu các tiết mục
- Hs trình bày 
- Lớp bình chọn tiết mục hay.
Củng cố dăïn dò:
-Nêu lại ghi nhớ
-Bài sau:Thực hành GHKII
HỌC SINH
-Trình bày theo nhóm
-HS giới thiệu
-HS Nhận xét.
-HS trả lời
RÚT KINH NGHIỆM:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	
= = = = = = = = = = = = * * * = = = = = = = = = = = = = =

Tài liệu đính kèm:

  • docDD.doc