Giáo án Đạo đức - Tiết 29: Em tìm hiểu về liên hiệp quốc (tiết 2)

Giáo án Đạo đức - Tiết 29: Em tìm hiểu về liên hiệp quốc (tiết 2)

I.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS có khả năng:

1.Kiến thức: Liên hiệp quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất bao gồm nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là tổ chức có nhiều hoạt động để thiết lập hòa bình và công bằng trên thế giới.

2.Thái độ:Luôn tôn trọng các việc làm của các cơ quan liên Hiệp Quốc.

3.Hành vi: Tuyên truyền về vai trò và hoạt động của tổ chức Liên Hiệp Quốc tại VN.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:

 

doc 1 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 29/06/2017 Lượt xem 46Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức - Tiết 29: Em tìm hiểu về liên hiệp quốc (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠO ĐỨC (bỏ)
Tiết 29: EM TÌM HIỂU VỀ LIÊN HIỆP QUỐC (Tiết 2 )
I.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức: Liên hiệp quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất bao gồm nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là tổ chức có nhiều hoạt động để thiết lập hòa bình và công bằng trên thế giới.
2.Thái độ:Luôn tôn trọng các việc làm của các cơ quan liên Hiệp Quốc. 
3.Hành vi: Tuyên truyền về vai trò và hoạt động của tổ chức Liên Hiệp Quốc tại VN. 
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
hoạt động của giáo viên
*Hoạt động 1: 
Giới thiệu : Bài đạo đức hôm nay chúng ta học: Em tìm hiểu về Liên Hịep Quốc(t2)
*Hoạt động 2: 
1.Tìm hiểu về tổ chức Liên Hiệp Quốc ở VN.
- Y/c HS báo cáo lại việc làm ở tiết 1.
2. Giới thiệu về Liên Hiệp Quốc với bạn bè.
- Y/c HS trình bày sự hiểu biết về Liên Hiệp Quốc nhóm đã sưu tầm được 
-Kể một số việc làm của các cơ quan Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam?
-Kết luận: Tổ chức Liên Hiệp Quốc là tổ chức lớn nhất thế giới. Tổ chức Liên Hiệp Quốc luôn luôn nỗ lực để xây dựng, duy trì và phát triển sự công bằng, tự do của các quốc gia thành viên.
*Hoạt động 3: 
-Củng cố dăïn dò:
-Nêu lại ghi nhớ
-Nhận xét tiết học.
hoạt động của học sinh
- Nhắc lại đề bài.
- Làm việc cá nhân.
-Thảo luận nhóm đôi.
-HS trả lời
-Nhận xét việc làm của bạn.
-2HS nêu.
HSKG nêu
Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docDD.doc