Giáo án giảng dạy khối 5 - Tuần 35 (chi tiết)

Giáo án giảng dạy khối 5 - Tuần 35 (chi tiết)

I. Mục tiêu:

Biết nêu và thực hiện được những hành vi, chuẩn mực đạo đức đã học.

II. Đồ dùng dạy học:

Phiếu học tập.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc 12 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 19/06/2017 Lượt xem 142Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy khối 5 - Tuần 35 (chi tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai, ngày 10 tháng 05 năm 2010
Tiết 35 : ĐẠO ĐỨC 	 
THỰC HÀNH CUỐI KÌ II
I. Mục tiêu:
Biết nêu và thực hiện được những hành vi, chuẩn mực đạo đức đã học.
II. Đồ dùng dạy học:
Phiếu học tập.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài: Thực hành cuối kì II
2. Oân tập:
Yêu cầu Hs thảo luận theo yêu cầu phiếu học tập.
1.Người có trách nhiệm về việc làm của mình là người như thế nào?
2.Người có ý chí là người như thế nào?
3. Biểu hiện của tình bạn đẹp là gì?
4.Những việc làm nào thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ?
5. Tại sao phụ nữ là người đáng được tôn trọng?
6.m sẽ làm gì thể hiện tình yêu quê hương? 7.UBND xã làm những công việc gì?
8.Mỗi người dân cần có thái độ như thế nào đối với UBND xã, phường?
Nhận xét.
3. Củng cố –dặn dò:
Về nhà xem lại bài.
Nhận xét tiết học.
- Hs thảo luận theo yêu cầu.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhận xét, bổ sung.
TẬP ĐỌC
ÔN TẬP CUỐI KỲ II (TIẾT 1).
I. Mục tiêu:
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 120 tiếng/phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
- Biết lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ theo yêu cầu của BT 2.
Hs khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật, biết nhấn giọng những từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật.
II. Đồ dùng dạy học:
+ phiếu ghi tên bài đọc.
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài:	Ôn tập tiết 1.
2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng 
v	Hoạt động 1: Kiểm tra đọc.
Đặt câu hỏi về đoạn, bài hs vừa đọc.
Nhận xét ,cho điểm.
v	Hoạt động 2: Bài tập 2
-	Yêu cầu học sinh đọc bài.
-	Giáo viên nhắc học sinh chú ý yêu cầu 
-	Giáo viên chia nhóm, cho học sinh thảo luận nhóm.
-Giáo viên nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò: 
-	Về nhà rèn đọc lại bài.
-	Chuẩn bị: “Ôn tập”.
-Nhận xét tiết học .
-Hs lên bốc thăm chọn bài.
- Đọc theo yêu cầu trong phiếu.
-	Học sinh làm việc theo nhóm – Nhóm nào xong dán kết quả lên bảng.
-	Đại diện nhóm lên trình bày (3 nhóm trình bày bảng lớp)
-	Cả lớp nhận xét.
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG.
( SGK / 176 )
I. Mục tiêu:
- Biết thực hành tính và giải toán có lời văn.
II. Chuẩn bị:
-Bảng nhóm.
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập chung.
Sửa bài 2 cột 2 trang 176.
- Nhận xét.
3. Bài mới: Luyện tập chung 
4. các hoạt động: 
 Bài 1
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề, xác định yêu cầu đề.
Nêu quy tắc nhân, chia hai phân số?
® Giáo viên lưu ý: nếu cho hỗn số, ta đổi kết quả ra phân số.
Yêu cầu học sinh làm bài vào bảng con.
	Bài 2
Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm đôi cách làm.
Yêu cầu học sinh giải vào vở.
	Bài 3
Giáo viên tổ chức cho học sinh suy nghĩ nhóm 2 nêu cách làm.
 Bài 4
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS giải theo nhóm 5.
- Nhận xét. Đáp số: a) 30,8 km b) 5,5 giờ.
 Bài 5: Tìm x :
	87,5 ´ x + 1,25 ´ x = 20
Giáo viên nhận xét, tuyên dương
5. Tổng kết – dặn dò:
Chuẩn bị: Luyện tập chung (tt)
Nhận xét tiết học.
Học sinh sửa bài bảng. Còn lại làm nháp.
Học sinh đọc đề, xác định yêu cầu.
Học sinh nêu
Học sinh làm vào bảng con theo yêu cầu của giáo viên.
Học sinh đọc đề, xác định yêu cầu đề.
Học sinh thảo luận, nêu hướng giải.
Học sinh giải + sửa bài.
Học sinh đọc đề, xác định yêu cầu đề.
Học sinh suy nghĩ, nêu hướng giải.
	ĐS: 1,2 m
Hs nêu.
Giải.
Sửa bài, nhận xét.
Học sinh nêu.
Học sinh giải nháp, giơ bảng kết quả.
	(87,5 + 1,25) ´ x = 20
	 10 ´ x = 20
	 x = 20 : 10 
	 x = 2
Thứ ba, ngày 11 tháng 05 năm 2010
CHÍNH TẢ
ÔN TẬP CUỐI KÌ II (tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1.
- Hoàn chỉnh được bảng tổng kết về trạng ngữ theo yêu cầu của BT2
II. Đồ dùng dạy học:
+ Giấy khổ to. Phiếu ghi tên bài đọc.
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Giới thiệu bài : 	Ôn tập tiết 2.
2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng
*	Hoạt động 1: Kiểm tra đọc.
Đặt câu hỏi về đoạn, bài hs vừa đọc.
Nhận xét ,cho điểm.
*	Hoạt động 2: Bài tập 2
-	Yêu cầu học sinh đọc đề.
-	yêu cầu hs làm vào VBT. 2 HS làm giấy khổ to.
-Giáo viên nhận xét.
Trạng ngữ chỉ thời gian
Khi nào? Mấy giờ?
Trạng ngữ chỉ nguyên nhân
Vì sao? Nhờ đâu? Tại đâu?
Trạng ngữ chỉ mục đích
Để làm gì? Vì cái gì?
Trạng ngữ chỉ phương tiện.
Bằng cái gì? Với cái gì?
3. Củng cố - dặn dò: 
-	Về nhà rèn đọc bài.
-	Chuẩn bị: “Ôn tập”.
-Nhận xét tiết học 
Hs lên bốc thăm chọn bài.
- Đọc theo yêu cầu trong phiếu.
Hs nêu yêu cầu.
Hs thực hiện
Đính bài lên bảng. Sửa bài.
-	Cả lớp nhận xét.
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
( SGK / 177 )
I. Mục tiêu:
Biết tính giá trị của biểu thức; tìm số trung bình cộng; giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
II. Chuẩn bị:
Bảng nhóm.
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập chung.
Sửa bài 5 SGK.
Giáo viên chấm một số vở.
Nhận xét.
3. Giới thiệu bài: “Luyện tập chung”
® Ghi tựa.
4. Phát triển các hoạt động: 
 Bài 1
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài.
Giáo viên lưu ý học sinh: nêu tổng quát mối quan hệ phải đổi ra.
Giáo viên nhận xét bài sửa đúng, chốt cách làm.
	Bài 2
Yêu cầu học sinh đọc đề.
Tổ chức cho học sinh làm bảng con.
	Bài 3
Yêu cầu học sinh đọc đề.
Nêu cách làm.
Giáo viên nhận xét.
	Bài 5
Yêu cầu học sinh đọc đề.
Nêu dạng toán.
Nêu công thức tính.
5. Tổng kết – dặn dò:
Làm bài 4 SGK vào vở
Nhận xét tiết học.
Học sinh sửa bài.
1 học sinh đọc đề.
Học sinh làm vở.
Học sinh sửa bảng.
a.	6,78 – (8,951 + 4,784) : 2, 05
	=	6,78 – 13,741 : 2,05
	=	6,78 – 6,7 
	= 	0,08	
b.	6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5
	=	6 giờ 45 phút + 2 giờ 54 phút
	=	 	8 giờ 99 phút 
	= 	9 giờ 39 phút
1 học sinh đọc.
Học sinh làm bảng con.
a.	33
b.	3,1
1 học sinh đọc đề.
Tóm tắt.
Học sinh làm vở.
Học sinh sửa bảng lớp.
	Giải
Học sinh gái : 19 + 2 = 21 (hs)
Lớp có : 19 + 21 = 40 (học sinh)
Phần trăm học sinh trai so với học sinh cả lớp: 19 : 40 ´ 100 = 47,5%
Phần trăm học sinh gái so với học sinh cả lớp: 
 21 : 40 ´ 100 = 52,5%
	ĐS: 47,5% ; 52,5%
1 học sinh đọc đề.
Tóm tắt.
Học sinh nêu.
Học sinh làm vở + sửa bảng.
	Giải
Vận tốc của tàu thuỷ khi yên lặng:
	(28,4 + 18,6) : 2 = 23,5 (km/giờ)
Vận tốc dòng nước:
	23,5 – 18,6 = 4,9 (km/giờ)
	ĐS: 23,5 km/giờ
	 4,9 km/giờ	
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
ÔN TẬP CUỐI KÌ II (tiết 3)
I. Mục tiêu:
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1.
- Biết lập bảng thống kê và nhận xét về bảng thống kê theo yêu cầu của BT2, BT3.
II. Đồ dùng dạy học:
+ Giấy khổ to. Phiếu ghi tên bài đọc.
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Giới thiệu bài : 	Ôn tập tiết 3.
2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng
*	Hoạt động 1: Kiểm tra đọc.
Đặt câu hỏi về đoạn, bài hs vừa đọc.
Nhận xét ,cho điểm.
*	Hoạt động 2: Bài tập 2
-	Yêu cầu học sinh đọc đề.
-	yêu cầu hs làm vào VBT. 2 HS làm giấy khổ to.
-Giáo viên nhận xét.
1) Năm học
2) Số trường
3) số học sinh
4) Số giáo viên
5) Tỉ lệ hs dân tộc thiểu số.
*	Hoạt động 3: Bài tập 3
- Gọi hs nêu yêu cầu
- Nhận xét
Đáp án: a) Tăng b) Giảm
 c) Lúc tăng lúc giảm d) Tăng
3. Củng cố - dặn dò: 
-	Về nhà rèn đọc bài.
-	Chuẩn bị: “Ôn tập”.
-Nhận xét tiết học 
Hs lên bốc thăm chọn bài.
- Đọc theo yêu cầu trong phiếu.
Hs nêu yêu cầu.
Hs thực hiện
Đính bài lên bảng. Sửa bài.
Cả lớp nhận xét.
Hs nêu
Dựa vào bảng thống kê thực hiện BT
Sửa bài, nhận xét
Lịch sử
Kiểm tra định kì cuối kì II
..
Thứ tư, ngày 12 tháng 05 năm 2010
TẬP ĐỌC
ÔN TẬP CUỐI KÌ II (tiết 4)
I. Mục tiêu:
- Lập được biên bản cuộc họp ( theo yêu cầu ôn tập) đúng thể thức, đầy đủ nội dung cần thiết.
II. Đồ dùng dạy học:
+ Giấy khổ to. 
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Giới thiệu bài : 	Ôn tập tiết 4
2. Hướng dẫn HS luyện tập.
-	Yêu cầu học sinh đọc nội dung.
+ Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì?
+ Cuộc họp đề ra cách gì để giúp bạn Hoàng?
- Nêu cấu tạo của một biên bản.
Gv dán lên bảng tờ phiếu ghi mẫu biên bản.
- yêu cầu HS làm vào vở BT. 2 hs làm giấy khổ to.
-	Gọi HS đọc biên bản của mình
-Giáo viên nhận xét. Chấm điểm.
3. Củng cố - dặn dò: 
-	Về nhà rèn đọc bài.
-	Chuẩn bị: “Ôn tập”.
-Nhận xét tiết học 
Hs đọc.
Giúp đỡ bạn Hoàng
Giao cho anh Dấu Chấm yêu cầu hoàng đọc lại câu văn mỗi khi Hoàng định chấm câu.
Hs phát biểu.
- 2-3 hs
Đính bài lên bảng.
- Cả lớp nhận xét.
TỐN
LUYỆN TẬP CHUNG
( sgk /178)
I. Mục tiêu:
- Biết tính tỉ số phần trăm và giải tốn về tỉ số phần trăm; tính diện tích , chu vi của hình trịn.
II. Chuẩn bị:
Bảng nhĩm.
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Giới thiệu bài: “Luyện tập chung”.
® Ghi tựa.
2. Phát triển các hoạt động: 
v Hoạt động 1: Phần 1
 Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề.
- Yêu cầu hs làm vào S. dùng viết chì khoanh
- Nhận xét.
Bài 1: c
Bài 2: c
Bài 3: d
v Hoạt động 2: Phần 2
 Bài 1:
Yêu cầu học sinh đọc đề.
Nêu cơng thức tính.
 Bài 2:
Yêu cầu học sinh đọc đề.
- Nhận xét. Đáp số: 48 000 đồng.
3 Tổng kết – dặn dị:
Về làm lại bài.
Chuẩn bị bài sau.
Nhận xét tiết học.
- HS nêu.
- Suy nghĩ làm bài
- Sửa bài. Nhận xét
Học sinh nhắc lại.
Học sinh đọc đề.
Học sinh làm vở.
Học sinh sửa bảng.
	Giải:
a) Diện tích phần đã tơ màu là:
	10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)
b) Chu vi của phần khơng tơ màu là:
	10 ´ 2 x 3,14 = 62,8 (cm)
	Đáp số: 314 (cm2) ; 62,8 (cm)
Học sinh đọc đề.
Học sinh làm vở.
Học sinh sửa.
KHOA HỌC
ÔN TẬP: MÔI TRƯỜNG VÀ 
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
( SGK / 142 )
I. MỤC TIÊU:
- Oân tập kiến thức về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trương và một số biện pháp bảo vệ môi trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :
Phiếu học tập cá nhân.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Giới thiệu bài:
2. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”
- Khi người nêu câu hỏi vừa xong đội nào có tín hiệu trước được phép trả lời. Hết thời gian đội nào có đáp án đúng nhiều sẽ thắng cuộc.
Đáp án: 
1) BẠC MÀU
2) ĐỒI TRỌC
3) RỪNG
4) TÀI NGUYÊN
5) BỊ TÀN PHÁ.
Hoạt động 2: 
Làm bài cá nhân. Khoanh vào trước câu trả lời đúng.
Đáp án:
Câu 1: b
Câu 2: c
Câu 3: d
Câu 4: c.
3. Củng cố – dặn dò:
- Về xem lại bài.
- Chuẩn bị thi cuối kì II.
- Nhận xét tiết học.
Chia lớp 3 đội . mỗi đội 3 hs.
Tiến hành chơi theo hướng dẫn
Hs làm bài.
Sửa bài. Nhận xét
Địa lí
Kiểm tra định kì cuối kì II
..
Thứ năm, ngày 13 tháng 05 năm 2010
TẬP LÀM VĂN
ÔN TẬP CUỐI KÌ II (tiết 5)
I. Mục tiêu:
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1.
- Đọc bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ, tìm được những hình ảnh sống động trong bài thơ.
HS khá, giỏi cảm nhận được vẻ đẹp của một số hình ảnh trong bài thơ; miêu tả được một trong những hình ảnh vừa tìm được.
II. Đồ dùng dạy học:
+ Giấy khổ to. Phiếu ghi tên bài đọc.
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Giới thiệu bài : 	Ôn tập tiết 5
2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng
*	Hoạt động 1: Kiểm tra đọc.
Đặt câu hỏi về đoạn, bài hs vừa đọc.
Nhận xét ,cho điểm.
*	Hoạt động 2: Bài tập 2
-	Yêu cầu học sinh đọc đề.
1/ Bài thơ gợi ra những hình ảnh rất sống động về trẻ em. Đó là những hình ảnh nào?
2a/ Buổi chiều tối ở vùng quê ven biển được tả như thế nào?
2b/ Ban đêm ở vùng quê ven biển được tả như thế nào?
3. Củng cố - dặn dò: 
-	Về nhà rèn đọc bài.
-	Chuẩn bị: “thi cuối kì II”.
-Nhận xét tiết học 
Hs lên bốc thăm chọn bài.
- Đọc theo yêu cầu trong phiếu.
Hs nêu yêu cầu. 
1 học sinh đọc lại bài thơ. Cả lớp đọc thầm.
- những đứa trẻ tóc bết đầy nước mặncá chuồn.
	· Hoa xương rồng đỏ chói./ Những đứa bé da nâu tóc khét nắng màu râu bắp, thả bò trên những ngọn đồi vòng quanh tiếng hát, nắm cơm khoai ăn với cá chuồn./ Chim bay phía vầng mây như đám cháy./ Bầu trời tím lại phía lời ru./ Võng dừa đưa sóng thở.
	· Những ngọn đèn dầu tắc vội dưới màn sao./ Đêm trong trẻo rộ lên hàng tràng tiếng chó sủa./ Những con bò đập đuôi nhai lại cỏ./ Mùi rơm nồng len lỏi giữa cơn mơ.
TỐN
LUYỆN TẬP CHUNG
( sgk /179)
I. Mục tiêu:
- Biết giải tốn về chuyển động cùng chiều, tỉ số phần trăm, thể tích hình hộp chữ nhật.
II. Chuẩn bị:
Bảng nhĩm.
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Giới thiệu bài: “Luyện tập chung”.
® Ghi tựa.
2. Phát triển các hoạt động: 
v Hoạt động 1: Phần 1
 Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề.
- Yêu cầu hs làm vào S. dùng viết chì khoanh
- Nhận xét.
Bài 1: c
Bài 2: a
Bài 3: b
v Hoạt động 2: Phần 2
 Bài 1:
Yêu cầu học sinh đọc đề.
Nêu cơng thức tính.
- Nhận xét. 
Đáp số: 40 tuổi.
 Bài 2:
Yêu cầu học sinh đọc đề.
- Nhận xét. 
Đáp số:a) khoảng 35,82 % ; b) 554 190 người
3 Tổng kết – dặn dị:
Về làm lại bài.
Chuẩn bị bài sau.
Nhận xét tiết học.
- HS nêu.
- Suy nghĩ làm bài
- Sửa bài. Nhận xét
Học sinh nhắc lại.
Học sinh đọc đề.
Học sinh làm vở.
Học sinh sửa bảng.
Học sinh đọc đề.
Học sinh làm vở.
Học sinh sửa.
KHOA HỌC
KIỂM TRA CUỐI NĂM
KỂ CHUYỆN
ÔN TẬP CUỐI KÌ II (tiết 6)
I. Mục tiêu:
-Nghe-viết đúng CT đoạn thơ trong bài Trẻ con ở Sơn Mỹ , tốc độ viết khoảng 100chữ/ 15 phút, trình bày đúng thể thơ tự do.
- Viết đoạn văn khoảng 5 câu ( dựa vào nội dung và những hình ảnh gợi ra từ bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 
- Oân tập GKII tiết 5.
b. Hoạt động 1: Nghe-viết chính tả.
-Đọc bài chính tả: Trẻ con ở Sơn Mỹ.
 -Hd viết đúng:
-Nghe-viết: Đọc bài cho hs viết.
-Thu bài viết của hs, chấm 8 bài, nx, chữa lỗi.
c. Hoạt động 2: Hd làm bài tập.
-Nêu y/c của bt2:
-Hd làm bài.
- y/c làm bài cn.
-Nx, góp ý, đánh giá.
2. Củng cố, dặn dò:
 - Nhận xét chung tiết học. 
- Yêu cầu HS tiếp tục ôn lại các bài TĐ và HTL chuẩn bị thi.
 -Theo dõi, 2 hs đọc lại.
-Đọc thầm lại bài văn và viết vào nháp những từ ngữ khó.
-Nghe-viết bài.
-Soát lỗi.
-1 hs nhắc lại, lớp theo dõi.
-Làm bài cn vào vbt.
-1 số hs đọc bài viếtù của mình trước lớp.
-Nx, góp ý.
Thứ sáu, ngày 14 tháng 05 năm 2010
TẬP LÀM VĂN
KIỂM TRA CUỐI NĂM
TOÁN
KIỂM TRA CUỐI NĂM
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
KIỂM TRA CUỐI NĂM
KĨ THUẬT
Tiết 35: Lắp ghép mô hình tự chọn
(tiết 3)
I.Mục tiêu: 
- Lắp được một mô hình tự chọn.
II. Đồ dùng dạy học: 
 Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 
III.Các hoạt động dạy và học
GV
HS
1. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài.
Lắp ghép mô hình tự chọn (t3)
*HĐ3 (tiếp): HS thực hành.
c)Lắp ráp (H1- SGK)
 *HĐ 4: Đánh giá sản phẩm:
 - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm.
 - GV nêu những tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III (SGK).
 - Cử 1 nhóm HS dựa vào tính chất đã nêu để đánh giá sản phẩm của bạn.
 - GV nhận xét đánh giá lại.
 - Nhắc HS tháo rời các chi tiết và xếp đúng vào vị trí các ngăn trong hộp.
 3. Củng cố, dặn dò:
 - GV tổng kết ND bài
- NX giờ học.
 - HS lắp theo các bước trong SGK.
Hs trưng bày sản phẩm.
1 nhóm hs đánh sản phẩm của nhóm bạn theo yêu cầu.
Hs tháo rời các chi tiết xếp vào hộp

Tài liệu đính kèm:

  • docGA5 T35Rat hay.doc