Giáo án Lớp 5 - Thứ năm

Giáo án Lớp 5 - Thứ năm

Mục tiêu :

- Biết tính diện tích hình tam giác , hình thang , hình bình hành , hình tròn .

- Làm đúng các bài tập 1và 3 trang 127 SGK .

Chuẩn bị .

Xem trước bài ở nhà .

Các bước .

1. Ổn định tổ chức .

2. Kiểm tra bài cũ .

 

doc 3 trang Người đăng van.nhut Ngày đăng 18/05/2016 Lượt xem 534Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Thứ năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 14 / 02 / 2011 
Ngày dạy : 17 / 02 / 2011 
T : LUYỆN TẬP CHUNG
Mục tiêu :
- Biết tính diện tích hình tam giác , hình thang , hình bình hành , hình tròn .
- Làm đúng các bài tập 1và 3 trang 127 SGK .
Chuẩn bị .
Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ .
Vài hs lên bảng sửa bài VBT .
GV nhận xét , sửa sai cho hs .
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
* HD hs làm bài tập SGK .
- Bài 1 : GV kẻ bảng 
HD hs nhắc lại cách tính diện tích hình tam giác , hình thang .
GV kết luận chung .
- Bài 2: GV kẻ bảng .
HD hs nhắc lại cách tính diện tích hình tam giác, hình bình hành .
GV kết luận chung .
- Bài 2: GV kẻ bảng .
HD hs nhắc lại cách tính diện tích hình tam giác , hình tròn .
GV kết luận chung .
- HS làm theo nhóm .
Đại diện hs trình bày 
HS nhận xét , sửa sai .
 Vài hs nhắc lại cách tính .
- HS làm theo nhóm .
Đại diện hs trình bày 
HS nhận xét , sửa sai .
 Vài hs nhắc lại cách tính .
- HS làm theo nhóm .
Đại diện hs trình bày 
HS nhận xét , sửa sai .
 Vài hs nhắc lại cách tính .
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò .
Ngày soạn : 14 / 02 / 2011 
Ngày dạy : 17 / 02 / 2011 
TLV : ÔN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT
Mục tiêu :
- Tìm được 3 phần ( mở bài , thân bải , kết bài ) .
- Tìm được các hình ảnh nhân hóa , so sánh trong bài văn ( BT1 )
- Viết được đoạn văn tả một đồ vật quen thuộc theo yêu cầu của BT2 .
Chuẩn bị .
Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ . 
Vài hs đọc lại bài văn kể chuyện đã làm lại ở nhà .
HS nhận xét , bổ sung . GV nhận xét chung .
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
* Giới thiệu bài .
* HD hs làm các bài tập SGK .
- Bài 1 : GV ghi bảng yêu cầu của bài .
+ Tìm các phần mở bài , thân bải , kết bài
+ Tìm các hình ảnh nhân hóa , so sánh trong bài văn ?
* GV hd hs cách làm . 
GV ghi bảng .
GV nhận xét chung .
- Bài 2 : GV ghi bảng yêu cầu của bài .
GV nhận xét chung .
* HD hs học tập một số bài có cách tả hay,có những chi tiết sinh động , hấp dẫn .
- Vài hs đọc yêu cầu của bài .
- HS làm theo nhóm vào VBT.
Vài hs trình bày kết quả .
HS nhận xét , bổ sung .
Vài hs nhắc lại .
- HS làm cá nhân vào VBT.
Vài hs trình bày kết quả .
HS nhận xét , bổ sung .
Vài hs nhắc lại .
* HS sửa lại bài của mình vào tập theo gợi ý của GV.
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò .
Ngày soạn : 14 / 02 / 2011 
Ngày dạy : 17 / 02 / 2011 
LT & C : NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG 
Mục tiêu :
- Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng thích hợp ( ND ghi nhớ ) .
- Làm được bài tập 1 , 2 SGK .
Chuẩn bị . 
Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ .
Thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến ? Cho VD minh họa ? 
HS nhận xét , sửa sai .GV đánh giá ghi điểm .
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
* Giới thiệu bài .
* Phần nhận xét .
GV ghi bảng từng câu .
HD hs thực hiện các yêu cầu của phần nhận xét .
GV ghi tóm tắt lên bảng và hd hs rút ra ghi nhớ .
* Ghi nhớ .
GV ghi bảng
* HD hs làm bài tập .
- Bài tập 1 : GV ghi bảng .
HD hs tìm hiểu đề bài .
GV nhận xét chung .
- Bài tập 2 :
GV nhận xét chung .
* HS đọc y/c trong phần nhận xét .
HS thảo luận nhóm làm vào VBT .
Đại diện hs trình bày .
HS nhận xét , bổ sung .
Vài hs nhắc lại .
Vài hs nêu ghi nhớ SGK.
* HS đọc n/d bài tập .
HS thảo luận nhóm và làm vào VBT .
Đại diện hs trình bày trên bảng .
HS nhận xét , bổ sung .
* HS đọc n/d bài tập .
HS làm cá nhân vào VBT .
Đại diện hs trình bày bảng .
HS nhận xét , bổ sung .
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò .

Tài liệu đính kèm:

  • docThứ 5.doc