Giáo án Lớp 5 - Tuần 21 (tiết 11)

Giáo án Lớp 5 - Tuần 21 (tiết 11)

I- MỤC TIấU :

1- Biết đọc diễn cảm bài văn. Biết đọc phân biệt lời các nhân vật : Giang Văn Minh, vua Minh , đại thần nhà Minh, vua Lờ Thần Tụng.

2- Hiểu ý nghĩa bài học : Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước.

KNS: Tự nhận thức (nhận thức được trách nhiệm công dân của mỡnh, tăng thêm ý thức tự hào, tự trọng, tự tụn dõn tộc).

-Tư duy sáng tạo

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

 

doc 21 trang Người đăng van.nhut Ngày đăng 17/05/2016 Lượt xem 454Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 21 (tiết 11)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 21: Thứ 2 ngày 18 thỏng 1 năm 2010
TẬP ĐỌC: 
	 TRÍ DŨNG SONG TOÀN 
I- MỤC TIấU : 
1- Biết đọc diễn cảm bài văn. Biết đọc phõn biệt lời cỏc nhõn vật : Giang Văn Minh, vua Minh , đại thần nhà Minh, vua Lờ Thần Tụng.
2- Hiểu ý nghĩa bài học : Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trớ dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước. 
KNS: Tự nhận thức (nhận thức được trỏch nhiệm cụng dõn của mỡnh, tăng thờm ý thức tự hào, tự trọng, tự tụn dõn tộc).
-Tư duy sỏng tạo
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : 
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK. 
III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
A- Kiểm tra bài cũ: 3-4, 
- Kiểm tra 2 HS (đọc bài Nhà tài trợ đặc biệt của Cỏch mạng + trả lời cõu hỏi)
- HS 1 đọc đoạn 1 + đoạn 2 và trả lời cõu hỏi 2/SGK
- HS 2 đọc cỏc đoạn cũn lại + trả lời cõu hỏi 3/SGK
B- Bài mới: 
* Giới thiệu bài : 1-2,
HĐ1- Luyện đọc: 10-11,
HS đọc đoạn nối tiếp 
- GV chia đoạn : 4 đoạn 
+ Đoạn 1 : Từ đầu đến “... hỏi cho ra nhẽ.”
+ Đoạn 2 : Tiếp theo đến “...đền mạng Liễu Thăng”
+ Đoạn 3 : Tiếp theo đến “...ỏm hại ụng.” 
+ Đoạn 4 : cũn lại 
- Hs dựng bỳt chỡ đỏnh dấu đoạn trong SGK.
- Luyện đọc những từ ngữ dễ đọc sai : thảm thiết, cỳng giỗ, ngạo mạn. 
- Đọc nối tiếp 2 lần + giải nghĩa từ và đọc chỳ giải.
GV đọc diễn cảm bài văn. 
HĐ2- Tỡm hiểu bài: 11-12, 
- Cho HS đọc thành tiếng, đọc thầm
- 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm theo. 
H : Sứ thần Giang Văn Minh làm cỏch nào để vua nhà Minh bói bỏ lệ “gúp giỗ Liễu Thăng ?“
- ễng vờ khúc than vỡ khụng cú mặt ở nhà để cỳng giỗ cụ tổ năm đời ...
? ND đoạn 1?
* Sự thụng minh của ụng Giang Văn Minh
- Yờu cầu HS đọc thầm, trả lời cõu hỏi 
- Lớp đọc thầm. 
H : Nhắc lại nội dung cuộc đối đỏp giữa ụng Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh 
H : Vỡ sao vua nhà Minh sai người ỏm hại ụng Giang Văn Minh ?
- 2 HS nhắc lại cuộc đối đỏp. 
- Vỡ vua Minh mắc mưu ụng phải bỏ lệ gúp giỗ Liễu Thăng. Vua Minh cũn căm ghột ụng vỡ ụng ... 
H : Vỡ sao cú thể núi ụng Giang Văn Minh là người trớ dũng song toàn ? 
- Vỡ ụng vừa mưu trớ vừa bất khuất. 
? ND đoạn 2?
* Giang Văn Minh là người trớ dũng song toàn. 
HĐ3- Đọc diễn cảm: 10-11, 
- Cho 1 nhúm đọc phõn vai.
- 5 HS đọc phõn vai 
- GV đưa bảng phụ đó ghi sẵn đoạn cần luyện lờn và hướng dẫn HS đọc. 
- HS đọc theo hướng dẫn của GV.
- Cho HS thi đọc. 
- HS thi đọc phõn vai. 
C- Củng cố, dặn dũ: 2-3, 
H : Em hóy nhắc lại ý nghĩa của cõu chuyện 
- Gv nhận xột tiết học. 
- Dặn HS về nhà kể cõu chuyện này cho người thõn nghe. 
Toán:
LUYEÄN TAÄP VEÀ TÍNH DIEÄN TÍCH
I. MUẽC TIEÂU :
- Cuỷng coỏ kú naống thửùc haứnh tớnh dieọn tớch cuỷa caực hỡnh ủaừ hoùc.
- Bieỏt caựch tớnh dieọn tớch caực hỡnh ủửụùc caỏu taùo tửứ caực hỡnh ủaừ hoùc.
- HS laứm toỏt caực baứi taọp 
II. ẹOÀ DUỉNG 
Baỷng phuù veừ caực hỡnh SGK
III. CAÙC HOAẽT ẹOẽNG DAẽY HOẽC 
A- Kieồm tra baứi cuừ: 3-4,
Neõu ủaởc ủieồm caực bieồu ủoà hỡnh quaùt
B- Baứi mụựi :
Hẹ1: Giụựi thieọu caựch tớnh : 12-13,
- Yeõu caàu HS quan saựt hỡnh 
- Quan saựt 
- Hỡnh treõn taùo bụỷi hỡnh naứo ? 
- Hỡnh chửừ nhaọt, 2 hỡnh vuoõng nhoỷ 
- Thửùc haứnh chia thaứnh 2 hỡnh nhoỷ (chửừ nhaọt, hỡnh vuoõng) 
- Quan saựt, neõu ủoọ daứi caực caùnh tớnh 
- Muoỏn tớnh dieọn tớch maỷnh ủaỏt phaỷi bieỏt gỡ? 
- Dieọn tớch hỡnh vuoõng, hỡnh chửừ nhaọt 
Hửụựng daón HS tớnh dieọn tớch maỷnh ủaỏt 
- Keỏt qua: 70m; 2807m2; 800m2; 3607m2 
Hẹ2: Thửùc haứnh: 22-23, 
Baứi taọp 1
- Gụùi yự HS chia thaứnh 2 hỡnh chửừ nhaọt 
- Neõu yeõàu caàu 
Giaỷi, sửỷa baứi 39,2m2; 66,5m2 
Baứi taọp 2: Cho HSK-G laứm
- Neõu yeõu caàu 
Gụùi yự HS goàm3 hỡnh chửừ nhaọt 
Keỏt quaỷ : 11280m2; 4050m2; 7230m2
C- Cuỷng coỏ, daởn doứ: 2-3, 
- Daởn doứ, nhaọn xeựt tieỏt hoùc
ẹaùo ủửực:	UYÛ BAN NHAÂN DAÂN XAế (PHệễỉNG ) EM.
 I_MUẽC TIEÂU :
 -Hoùc xong baứi naứy, HS bieỏt : 
 - bửụực ủaàu vai troứ quan troùng cuỷa UBND xaừ ( phửụứng) ủoỏi vụựi coọng ủoàng.
- Keọ ủửụùc moọt soỏ coõng vieọc cuỷa UBND xaừ ủoỏi vụựi treỷ em treõ ủũa phửụng.
- Bieỏt ủửụùc traựch nhieọm cuỷa moùi ngu6oài daõn laứ phaỷi toõn troùng UBND xaừ (phửụứng).
Coự yự thửực toõn troùng ( UBND) xaừ(phửụứng) .
II-CHUAÅN Bề:
 -AÛnh trong baứi phoựng to.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1OÅn ủũnh:
2, Baứỡ cuừ :
3; baứi mụựi:
Hoaùt ủoọng 1: Tỡm hieồu truyeọn” ủeỏn uyỷ ban nhaõn daõn phửụứng”.
-Caõu hoỷi thaỷo luaọn:
1,Boỏ daón Nga ủeỏn UBND phửụứng ủeồ laứm gỡ?
2. Ngoaứi vieọc caỏp giaỏy khai sinh UBND phửụứng , xaừ coứn laứm nhửừng vieọc gỡ?
3.Theo em, UBND phửụứng xaừ coự vai troứ nhử theỏ naứo? Vỡ sao?( GV gụùi yự neỏu HS khoõng traỷ lụứi ủửụùc, coõng vieọc cuỷa UBND phửụứng xaừ mang laùi lụùi ớch gỡ cho cuoọc soỏng ngửụứi daõn?).
4.Moùi ngửụứi caàn coự thaựi ủoọ nhử theỏ naứo ủoỏi vụựi UBND phửụứng xaừ ?.
-GV goùi HS laàn lửụùt traỷ lụứi, coự theồ hoỷi moói em 1 caõu( noỏi tieỏp nhau).
-GV keỏt luaọn:-Treo tranh aỷnh UBND ủũa phửụng mỡnh vaứ giụựi thieọu vụựi HS.
-UBND phửụứng xaừ laứ 1 cụ quan chớnh quyeàn, ngửụứi ủửựng ủaàu laứ chuỷ tũch vaứ nhieàu ban haứnh caỏp dửụựi .UBND laứ nụi thửùc hieọn chaờm soực vaứ baỷo veọ lụùi ớch cuỷa ngửụứi daõn, ủaởc bieọt laứ treỷ em. 
Vỡ vaọy moùi ngửụứi daõn phaỷi toõn troùng vaứ giuựp ủụỷ UBND hoaứn thaứnh nhieọm vuù.
HS ủoùc cho caỷ lụựp nghe, caỷ lụựp ủoùc thaàm vaứ theo doừi baùn ủoùc.
-HS thaỷo luaọn traỷ lụứi caực caõu hoỷi cuỷa GV
 +Boỏ daón Nga ủeỏn UBND phửụứng, ủeồ laứm giaỏy khai sinh.
+Ngoaứivieọc caỏp giaỏy khai sinh UBND phửụứng , xaừ coứn laứm nhieàu vieọc,xaực nhaọn choồ ụỷ, quaỷn lyự vieọc xaõy dửùng trửụứng hoùc , ủieồm vui chụi cho caực em 
+ UBND phửụứng , xaừ coự vai troứ voõ cuứng quan troùng vỡ UBND phửụứng , xaừ laứ cụ quan chớnh quyeàn ủaùi dieọn cho nhaứ nửụực vaứ phaựp luaọt baỷo veọ caực quyeàn lụùi cuỷa ngửụứi daõn ủũa phửụng.
+Moùi ngửụứi caàn coự thaựi ủoọ toõn troùng vaứ coự traựch nhieọm taùo ủieàu kieọn vaứ giuựp ủụỷ
ẹeồ UBND phửụứng , xaừ hoaứn thaứnh nhieọm vuù.
-HS trỡnh baứy caỷ lụựp theo doừi .
-HS theo doừi quan saựt.
-HS laộng nghe ghi nhụự.
Hoaùt ủoọng 2 : Tỡm hieồu veà hoaùt ủoọng cuỷa UBND qua baứi taọp soỏ 1.
-yeõu caàu HS laứm vieọc caởp ủoõi ủeồ thửùc 
-GV ủoùc caực yự trong baứi taọp ủeồ HS baứy toỷ yự kieỏn, toồ chửực cho HS goựp yự boồ sung ủeồ ủaùt caõu traỷ lụứi chớnh xaực.
-Yeõu caàu HS neõu nhửừng vieọc caàn ủeỏn UBND phửụứng , xaừ ủeồ laứm vieọc .
-GV neõu khi ủeỏn laứm vieọc taùi UBND , chuựng ta phaỷi toõn troùng hoaùt ủoọng vaứ con ngửụứi ụỷ UBND. 
-HS laứm vieọc theo nhoựm nhử GV hửụựng daón.
-Theỷ ủoỷ yự: b,c,d. ủ, e, h, i.
-Theỷ xanh a,g.
-a,ủaõy laứ vieọc cuỷa coõng an khu vửùc daõn phoỏ ,coõng an thoõn xoựm .
-g-ẹaõy laứ vieọc cuỷa hoọi ngửụứi cao tuoồi .
-HS nhaộc laùi caực yự b,c,d,ủ, e ,h, i.
-HS nhaộc laùi caực yự , a,g.
-HS laộng nghe .
Hoaùt ủoọng 3: -Theỏ naứo laứ toõn troùng UBND phửụứng xaừ ?
-Treo baỷng phuù gaàn baờng giaỏy trong ghi caực haứnh ủoọng vieọc laứm coự theồ coự ngửụứi daõn khi ủeỏn UBND xaừ, phửụứng.
-Yeõu caàu HS keỏt luaọn .
-ẹeồ toõn troùng UBND , phửụứng xaừ , chuựng ta caàn laứm gỡ ?
-Chuựng ta khoõng neõn laứm gỡ?vỡ sao?
-Cuừng coỏ –Daởn doứ:
-Yeõu caàu HS tỡm hieồu vaứ ghi cheựp laùi keỏt quaỷ caực vieọc sau :
-Gia ủỡnh em ủaừ tửứng ủeỏn UBND phửụứng, xaừ ủeồ laứm gỡ? ẹeồ laứm vieọc ủoự caàn gaởp ai ?
-Lieọt keõ caực hoaùt ủoọng UBND phửụứng xaừ ủaừ laứm cho treỷ em.
-HS quan saựt ủoùc caực haứnh ủoọng .
-Tieỏp tuùc laứm vieọc caởp ủoõi, thaỷo luaọn ủeồ saộp xeỏp caực haứnh ủoọng,vieọc laứm vaứo ủuựng nhoựm.
-HS nhaộc laùi caực caõu phuứ hụùp.
-HS nhaộc laùi caực caõu ụỷ coọt khoõng phuứ hụùp, neõu lớ do chaỳng haùn caỷn trụỷ coõng vieọc .hoaùt ủoọng cuỷa UBND phửụứng xaừ.
-HS laộng nghe, ghi cheựp yeõu caàu cuỷa GV ủeồ thửùc hieọn.
 Thứ 3 ngày 19 thỏng 1 năm 2010
Toán:
LUYEÄN TAÄP VEÀ TÍNH DIEÄN TÍCH
I. MUẽC TIEÂU
- Cuỷng coỏ kú naờng tớnh dieọn tớch caực hỡnh ủaừ hoùc 
- - Bieỏt caựch tớnh dieọn tớch caực hỡnh ủửụùc caỏu taùo tửứ caực hỡnh ủaừ hoùc.
II. CHUAÅN Bề: 
Baỷng phuù veừ caực hỡnh 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
A- Kieồm tra baứi cuừ: 3-4,
Kieõm tra Hs laứm trong vụỷ baứi taọp toaựn
B- Baứi mụựi: 
Hẹ1: Giụựi thieọu caựch tớnh 13-14, 
Vớ duù: 
- ẹoùc yeõu caàu 
- Hửụựng daón HS chia maỷnh ủaỏt thaứnh 2 hỡnh 
- Thửùc haứnh veừ, ủo
- Neõu baỷng soự lieọu caực keỏt quaỷ ủo 
- Hửụựng daón HS neõu caựch tớnh dieọn tớch maỷnh ủaỏt 
- Tớnh S hỡnh thang 
- Tớnh S hỡnh tam giaực 
- Tớnh S maỷnh ủaỏt 
- Vaọy dieọn tớch maỷnh ủaõt laứ 1677,5m2
- Laứm nhaựp, 1 HS leõn baỷng 
KQ: 935m2; 742m2; 1677,5m2
Hẹ2: Thửùc haứnh 22-23,
Baứi taọp 1: 
- Neõu yeõu caàu 
- Gụùi yự HS xaực ủũnh maỷnh ủaỏt goàm maỏy hỡnh nhoỷ 
- Suy nghú, laứm caự nhaõn 
5292m2; 1176m2; 91m, 136m2, 7833m2( HS yeỏu, TB tớnh ủửụùc dieọn tớch 3 hỡnh)
Baứi taọp 2: Goùi HS neõu yeõu caàu
-HSK-G laứm
* Gụùi yự HS yeỏu tớnh dieọn tớch tửứng hỡnh
- Laứm vaứo taọp, sửỷa baứi
254,8m2; 1099, 56m2, 480,7m2, 1835,06m2( HS yeỏu, TB tớnh ủửụùc dieọn tớch 2 hỡnh).
C -Cuỷng coỏ, daởn doứ:2-3,
- Neõu laùi quy taộc tớnh dieọn tớch hỡnh tam giaực, hỡnh thang
- Daởn doứ, nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
 LUYỆN TỪ VÀ CÂU :
	 	 Mở rộng vốn từ : CễNG DÂN 
I- MỤC TIấU : 
1- Mở rộng, hệ thống húa vốn từ gắn với chủ điểm Cụng dõn : cỏc từ nối về nghĩa vụ, quyền lợi, ý thức cụng dõn ...
2- Viết được một đoạn văn ngắn núi về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của m ỗi cụng dõn. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : 
- Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập hai. 
- Bỳt dạ + một số tờ giấy khổ to. 
III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
A- Kiểm tra bài cũ : 3-4,
Cho HS làm lại BT1 ở tiết trước.
-1 HS làm lại BT 1
B- Bài mới 
1- Giới thiệu bài: 1-2, 
2- Làm BT: 31-33, 
Bài 1 
- Cho HS đọc yờu cầu của BT.
- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe. 
- Cho HS làm bài. GV phỏt bỳt dạ + phiếu cho 3 HS 
- 3 HS làm bài vào phiếu 
- HS cũn lại làm bài cỏ nhõn (làm vào vở bài tập)
- Cho HS trỡnh bày kết quả. 
- 3 HS làm bài vào phiếu lờn dỏn trờn bảng lớp. 
- GV nhận xột và chốt lại những cụm từ HS đó ghộp đỳng.
- Lớp nhận xột. 
Bài 2 
- Cho HS đọc yờu cầu của BT + đọc nghĩa đó cho ở cột A, đọc cỏc từ đó cho ở cột B.
- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe. 
- Cho HS làm bài. GV dỏn 3 tờ phiếu đó kẻ sẵn cột A, cột B.
- 3 HS lờn làm vào phiếu. HS cũn lại dựng bỳt chỡ nối trong SGK.
- Cho HS trỡnh bày kết quả. 
- Lớp nhận xột bài làm của 3 bạn trờn lớp. 
Bài 3 
- Cho HS đọc yờu cầu BT 
- 1 HS đọc ... hoùn ủửụùc quan heọ tửứ thớch hụùp; bieỏt theõm veỏ caõu taùo thaứnh caõu gheựp chổ nguyeõn nhaõn- keỏt quaỷ.
II CHUAÅN Bề.
-Baỷng lụựp vieỏt 2 caõu gheựp ụỷ BT1 phaàn nhaọn xeựt.
-Buựt daù vaứ giaõyự khoồ to.
-Baỷng phuù.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAY HOẽC
Giaựo vieõn
 Hoùc sinh
A- Kieồm tra baứi cuừ.3-4,
-GV goùi moọt vaứi hoùc sinh leõn baỷng kieồm tra baứi.
-Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS
B-Baứi mụựi:
* Giụựi thieọu baứi. 1-2,
-Daón daột vaứ ghi teõn baứi.
Hẹ1- Nhaọn xeựt.10-11,
 Laứm baứi 1.
-Cho HS ủoùc yeõu caàu vaứ ủoùc 2 caõu gheựp.
-Cho HS laứm baứi. GV vieỏt leõn baỷng hai cau vaờn.
-Cho HS trỡnh baứy keỏt quaỷ.
-Cho 1 HS leõn baỷng laứm baứi.
-GV nhaọn xeựt vaứ choỏt laũ keỏt quaỷ ủuựng. 
Baứi 2.
-Cho HS ủoùc yeõu caàu cuỷa BT.
-Cho HS laứm baứi vaứ trỡnh baứy keỏt quaỷ.
-GV nhaọn xeựt .
-Caực quan heọ tửứ: Vỡ, bụỷi vỡ, nhụứ neõn, cho neõn, do vaọy.
-Caực caởp quan heọ tửứ: Vỡ neõn, bụỷi vaọy cho neõn, taùi vỡ cho neõn, nhụự maứ, do maứ.
 Hẹ2- Ghi nhụự.3-4,
-Cho HS ủoùc to, roừ noọi dung ghi nhụự.
-Cho HS nhaộc laùi noọi dung maứ khoõng nhỡn SGK.
Hẹ3- HDHS laứm baứi.18-19,
Baứi 1.
GV phaựt cho 3 HS buựt daù vaứ phieỏu.
-Cho HS trỡnh baứy keỏt quaỷ.
-GV nhaọn xeựt vaứ choỏt laùi keỏt quaỷ ủuựng.
a)Bụỷi chửng baực meù toõi ngheứo.
Cho neõn toõi phaỷi ủaõm beứo, thaựi khoai.
Baứi 2.
-Cho HS ủoùc baứi taọp.
Baứi3.
-Cho HS laứm baứi GV phaựt cho 2 HS ủeồ HS laứm baứi.
-Cho HS trỡnh baứy keỏt quaỷ treõn baỷng lụựp.
-GV nhaọn xeựt vaứ choỏt laùi keỏt quaỷ ủuựng.
a) Toõi phaỷi baờm beựo, thaựi khoai vỡ gia ủỡnh toõi ngheứo.
b)Coự theồ taùo thaứnh caực caõu mụựi.
Baứi 4.
-Cho HS laứm baứi vaứ trỡnh baứy keỏt quaỷ.
-GV nhaọn xeựt vaứ choỏt laùi yự ủuựng.
C- Cuỷng coỏ daởn doứ: 2-3,
-GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Daởn HS ghi nhụự kieỏn thửự vửứa luyeọn taọp.
-2-3 HS leõn baỷng thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa GV.
-1 HS ủoùc to, lụựp laộng nghe.
-Moọt soỏ HS phaựt bieồu yự kieỏn.
-Lụựp nhaọn xeựt.
-Veỏ 1 chổ nguyeõn nhaõn.
-Veỏ 2 chổ keỏt quaỷ.
-1 Hs ủoùc to, lụựp laộng nghe.
-Moọt soỏ HS phaựt bieồu yự kieỏn neõu nhửừng quan heọ tửù mỡnh tỡm ủửụùc.
-Lụựp nhaọn xeựt.
-1 HS ủoùc to, lụựp laộng nghe.
-2-3 HS nhaộc laùi.
-1 HS ủoùc, caỷ lụựp ủoùc thaàm.
-3 HS daựn phieỏu baứi laứm cuỷa mỡnh leõn baỷng.
-Lụựp nhaọn xeựt.
Veỏ nguyeõn nhaõn (NN).
Veỏ keỏt quaỷ (KQ).
-1 HS ủoùc to, lụựp laộng nghe.
-HS laứm baứi caự nhaõn. 2 HS laứm baứi vaứo giaỏy.
-2 HS daựn phieỏu keỏt quaỷ baứi laứm leõn baỷng lụựp.
-Lụựp nhaọn xeựt.
-1 HS ủoùc thaứnh tieỏng, lụựp ủoùc thaàm.
-Chuự phaỷi boỷ hoùc vỡ veà sau nhaứ ngheứo quaự
-Chuự phaỷi boỷ hoùc vỡ gia ủỡnh sa suựt, khoõng ủuỷ tieàn cho chuự aờn hoùc.
-HS laứm baứi caự nhaõn.
-Moọt vaứi HS noựi tửứ mỡnh ủaừ choùn ủeồ ủieàn.
-Lụựp nhaọn xeựt. Ư
KỂ CHUYỆN:
	 KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA 
I- MỤC TIấU : 
- HS kể được một cõu chuyện của những cụng dõn nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ cỏc cụng trỡnh cụng cộng, di tớch lịch sử - văn húa ; ý thức chấp hành Luật Giao thụng đường bộ ; hoặc một việc làm thể hiện lũng biết ơn cỏc thương binh, liệt sĩ. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : 
- Bảng lớp viết đề bài. 
- Một số tranh ảnh phục vụ cho đề bài. 
III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
A- Kiểm tra bài cũ :3-4,
- Kiểm tra 2 HS
Yờu cầu HS kể cõu chuyện theo nội dung đó học của tiết trước
- 2 HS lần lượt kể 
- GV nhận xột, cho điểm. 
B- Bài mới 
1- Giới thiệu bài: 1-2, 
2- Hướng dẫn HS tỡm hiểu yờu cầu của đề bài. 4-5,
- Cho HS đọc đề bài 
- 1 HS đọc cả 3 đề bài, cỏc HS khỏc lắng nghe. 
- Cho HS đọc gợi ý. 
- 3 HS lần lượt đọc gợi ý trong SGK.
- Cho HS giới thiệu trước lớp cõu chuyện mỡnh sẽ kể. 
- Một số HS nờu tờn cõu chuyện mỡnh sẽ kể. 
3- HS kể chuyện
* HĐ1 : HS kể trong nhúm + trao đổi về ý nghĩa của cõu chuyện. 14-15,
- Từng cặp HS kể chuyện cho nhau nghe + trao đổi về ý nghĩa của cõu chuyện. 
HĐ 2 : Cho HS thi kể trước lớp: 12-13,
- Đại diện cỏc nhúm lờn thi kể và nờu ý nghĩa của cõu chuyện mỡnh kể. 
- GV nhận xột + khen những cõu chuyện cú ý nghĩa hay + kể hay ... 
- Lớp nhận xột. 
C- Củng cố, dặn dũ: 2-3, 
- GV nhận xột tiết học.
- HS lắng nghe. 
- Dặn HS chuẩn bị tiết tới ở tuần 22.
Mú thuaọt:Baứi 21: TAÄP NAậN TAẽO DAÙNG: ẹEÀ TAỉI Tệẽ CHOẽN
I MUẽC TIEÂU.
-HS coự khaỷ naờng quan saựt, bieỏt caựch naởn caực hỡnh coự khoỏi.
-HS naởn ủửụùc hỡnh ngửụi, ủoà vaọt, con vaọt vaứ taùo daựng theo yự thớch.
-HS ham thớch saựng taùo vaứ caỷm nhaọn ủửụùc veỷ ủeùp cuỷa hỡnh khoỏi.
II CHUAÅN Bề.
GV:
-Sửu taàm moọt soỏ tửụùng, ủoà goỏm, ủoà mú ngheọ; moọt vaứi ủoà vaọt, con vaọt ủửụùc taùo daựng baống nhửừng vaọt lieọu khaực nhau nhử goó, giaỏy, bỡa cửựng, voỷ hoọp neỏu coự ủieàu kieọn.
-ẹaỏt naởn vaứ duùng cuù ủeồ naởn.
HS:
-ẹaỏt naởn hoaởc moọt soỏ vaọt lieọu ủeồ naởn taùo daựng hay giaỏy maứu, hoà daựn, keựo ủeồ thửùc haứnh xeự daựn.
III- CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
	Giaựo vieõn	
1Kieồm tra baứi cuừ.
-Em haừy neõu loaùi saỷn phaồm baống ủaỏt naởm quen thuoọc?
2. Baứi mụựi.
Hẹ 1: Quan saựt vaứ nhaọn xeựt
-Daón daột ghi teõn baứi hoùc.
-Treo tranh hỡnh minh hoaù SGK vaứ BẹDDH
-Yeõu caàu HS thaỷo luaọn nhoựm tỡm ủaởc ủieồm caực con vaọt theo gụùi yự
-Hỡnh daựng caực vaọt theỏ naứo?
-Haừy mieõu taỷ hỡnh daựng, ủaởc ủieồm caực con vaọt em ủũnh naởn?
Hẹ 2: HD caựch naởn.
GV- Hửụựng daón hoùc sinh caựch naởn
+ Nhụự laùi ủaởc ủieồm hỡnh daựng 
+ Choùn maứu ủaỏt. 
+ Nhaứo ủaỏt.
+ Naởn tửứng boọ phaọn. 
- HS xem moọt soỏ baứi maóu, quan saựt maóu veừ baứi thửùc haứnh. 
Hẹ 3: Thửùc haứnh.
Hẹ 4: Nhaọn xeựt ủaựnh giaự
-Goùi HS leõn baỷng trửng baứy saỷn phaồm.
GV- Nhaọn xeựt baứi , giụứ hoùc,
Daởn doứ:cho HS chuaồn bũ baứi hoùc sau: Veừ theo ủeà taứi: trửụứng em. 
Hoùc sinh
-Nhaộc laùi teõn baứi hoùc.
-Quan saựt tranh.
-Hỡnh thaứnh nhoựm quan saựt thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.
-Moọt soỏ HS trỡnh baứy trửụực lụựp.
-Hỡnh daựng khaực nhau.
-Noỏi tieỏp neõu:
-Moọt soỏ HS taỷ chi tieỏt veà con vaọt ủũnh naởn.
-Nghe vaứ quan saựt.
-Quan saựt baứi maóu cuỷa nhửừng HS naờm trửụực.
-Thửùc haứnh naởn taùo daựng theo yeõu thớch.
-Trửng baứy saỷn phaồm theo baứn.
-Nhaọn xeựt bỡnh choùn saỷn phaồm ủeùp cuỷa tửứng baứn, thi trửng baứy trửụực lụựp.
	 Thứ 6 ngày 22 tháng 1 năm 2010
Toaựn:
DIEÄN TÍCH XUNG QUANH VAỉ DIEÄN TÍCH TOAỉN PHAÀN CUÛA HèNH HOÄP CHệế NHAÄT
I. MUẽC TIEÂU : 
- Coự bieồu tửụùng veà dieọn tớch dieọn tớch xung quanh vaứ dieọn tớch toaứn phaàn cuỷa hỡnh hoõùp chửừ nhaọt
- Bieỏt coõng thửực tớnh dieọn tớch xung quanh, toaứ phaàn 
- Vaọn duùng coõng thửực ủeồ giaỷi caực baứi toaựn coự lieõn quan
II. ẹOÀ DUỉNG 
- Hỡnh hoõùp chửừ nhaọt 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
A- Kieồm tra baứi cuừ 3-4,
Neõu ủaởc ủieồm cuỷa hỡnh hoọp chửừ nhaọt, hỡnh laọp phửụng
B- Baứi mụựi: 
Hẹ1: Hỡnh thaứnh caựch tớnh 13-14,
* Dieọn tớch xung quanh
- Giụựi thieọu hỡnh hoọp chửừ nhaọt 
- Dieọn tớch xung quanh goàm dieọn tớch cuỷa maỏy maởt 
- Dieọn tớch 4 maởt 
- Goùi HS ủoùc vớ duù (vieỏt baỷng lụựp)
- 1 HS ủoùc phaõn tớch baứi toaựn 
- Giụựi thieọu hỡnh khai trieồn? 
- HS quan saựt nhaọn xeựt 
Choỏt yự: 
- 4cm2
- Chieàu roọng cuỷa hỡnh ? cm
Chieàu daứi bieỏt chửa? Neõu caựch tớnh 
Chửa
- Chửa: 5 +8 +5 +8 = 26m2
- Nhaọn xeựt veà chieàu daứi, chieàu roọng cuỷa hỡnh 
- Chieàu daứi baống chu vi maởt ủaộy 
Chieồu roọng baống chieàu cao 
- Goùi HS neõu caựch tớnh chieàu roọng 
26 x 4 = 104 (m2)
- GV- HS ruựt ra caựch tớnh 
- Neõu SGK
* Dieọn tớch toaứn phaàn 
- Neõu caựch tớnh 
Hửụựng daón tửụng tửù 
8 x 5 = 40(m2)
1004 + 40 x 2 = 184(cm2)
Hẹ2: Thửùc haứnh: 19-20, 
- ẹoùc baứi toaựn, giaỷi, sửỷa baứi 
Baứi taọp 1 Gụùi yự HS goọp caực lụứi giaỷi chu vi maởt ủaựy 
54dm2; 94dm2
Baứi taọp 2: Cho HSK-G laứm
- ẹoùc, suy nghú 
Dieọn tớch xung quanh
Giaỷi: 180(m2); 24(m2); 204(m2)
C- Cuỷng coỏ, daởn doứ: 2-3,
- Neõu laùi quy taộc tớnh dieọn tớch xung quanh
- Daởn doứ
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
Taọp laứm vaờn:
TRAÛ BAỉI VAấN TAÛ NGệễỉI
 I. MUẽC TIEÂU
-Ruựt ủửụùc kinh nghieọm veà caựch dửùng boỏ cuùc, trỡnh tửù mieõu taỷ, quan saựt vaứ choùn loùc chi tieỏt, caựch dieón ủaùt, trỡnh baứy trong baứi vaờn taỷ ngửụứi.
-Bieỏt tham gia sửỷa loói chung vaứ tửù sửỷa loói; vieỏt laùi ủửụùc moọt baứi vaờn cho hay hụn.
II: ẹOÀ DUỉNG:
Baỷng phuù ghi 3 ủeà baứi kieồm tra vaứ ghi moọt soỏ loói chớnh taỷ HS maộc phaỷi.
II. . CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAY HOẽC.
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
A- Kieồm tra baứi cu:ừ3-4,
-GV goùi moọt vaứi hoùc sinh leõn baỷng kieồm tra baứi.
-Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS
B- Baứi mụựi:
*Giụựi thieọu baứi.1-2,
-Daón daột vaứ ghi teõn baứi.
Hẹ1: Nhaọn xeựt chung veà keỏt quaỷ cuỷa caỷ lụựp.10-11,
-GV ủửa baỷng phuù ủaừ ghi ủeà baứi cuỷa tieỏt kieồm tra vieỏt ụỷ tuaàn trửụực.
-GV nhaọn xeựt chung veà keỏt quaỷ cuỷa caỷ lụựp.
Hẹ2: GV traỷ baứi cho HS.HDHS chửừa loói chung.9-10,
-GV ủửa baỷng phuù ủaừ vieỏt saỹn caực loaùi loói HS maộc phaỷi.
-GV traỷ baứi cho HS
-Cho HS leõn chửừa loói treõn baỷng phuù.
Hẹ3: HDHS hoùc taọp nhửừng ủoaùn vaờn, baứi vaờn hay.7-8,
-GV ủoùc nhửừng ủoaùn vaờn, baứi vaờn hay.
Hẹ4: Cho HS choùn vieỏt laùi moọt ủoaùn vaờn trong baứi cuỷa mỡnh cho hay hụn.10-11,
-GV chaỏm moọt soỏ ủoaùn vaờn HS vửứa vieỏt laùi.
C- Cuỷng coỏ daởn doứ: 1-2,
-GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc, bieồu dửụng nhửừng HS laứm baứi toỏt.
-Yeõu caàu nhửừng HS vieỏt chửa ủaùt veà nhaứ vieỏt laùi baứi.
-2-3 HS leõn baỷng thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa GV.
-Nghe.
-1 HS ủoùc laùi 3 ủeà baứi.
-HS nhaọn baứi, xem laùi nhửừng loói mỡnh maộc phaỷi.
-Lụựp nhaọn xeựt phaàn chửừa loói treõn baỷng.
-HS laộng nghe vaứ trao ủoồi veà caựi hay, caựi ủeùp cuỷa ủoaùn, cuỷa baứi.
-Moói HS tửù choùn moọt ủoaùn trong baứi cuỷa mỡnh ủeồ vieỏt laùi cho hay hụn.
-Moọt soỏ HS ủoùc ủoaùn vaờn vửứa vieỏt.
sinh hoạt lớp tuần 21
I- Mục tiêu:
- Kiểm điểm công tác trong tuần qua về nề nếp học tập cũng như sinh hoạt
- Phổ biến công tác tuần đến
II- chuẩn bị:
- GV: trò chơi, bài hát.
- HS: một số câu chuyện 
III- nội dung sinh hoạt:
1. Lớp trưởng(điều khiển)
- Đôi bạn giúp nhua cùng tiến hoạt động tốt.
- Phong trào múa hát tập thể còn rời rạc.
- Cần ý thức bảo vệ môi trường lớp " sạch, đẹp "
2. Phổ biến công tác tuần 22
- Tieỏp tuùc duy trỡ hoùc taờng buoồi.
- Tiếp tục ôn lại các bài múa tập thể.
- Giữ nề nếp " Vở sạch chữ đẹp"
- Tập thể lớp cần đoàn kết giúp nhau tiến bộ
4. Hái hoa kiến thức
- Lớp phó học tập điều khiển.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA lop 5 tuan 21 CKTKNS Mai.doc