Giáo án môn Thể dục lớp 5 năm 2012 - Tuần 5

Giáo án môn Thể dục lớp 5 năm 2012 - Tuần 5

 A . Mục tiêu

- Thực hiện được hợp hàng ngang dóng thẳng hàng ngang.

- Thực hiện cơ bản đúng điểm số quay phải quay trái, quay đi đều vòng phải, vòng trái.

- Bước đầu biết cách sau đổi chân khi đi đều sai nhịp

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

 B.Địa điểm, phương tiện

 - Địa điểm : trên sân trường . vệ sinh nơi tập , đảm bảo an toàn tập luyện

 - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 2 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi

 C.Hoạt động day học:

 

doc 5 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 06/07/2017 Lượt xem 44Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục lớp 5 năm 2012 - Tuần 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 5
Ngày soạn: 23 /9/2012
Ngày giảng: Thứ 4 ngày 26 /9/2012 Lớp 5C- Tiết 4 
 BÀI 9 :ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC’’
 A . Mục tiêu
- Thực hiện được hợp hàng ngang dóng thẳng hàng ngang.
- Thực hiện cơ bản đúng điểm số quay phải quay trái, quay đi đều vòng phải, vòng trái.
- Bước đầu biết cách sau đổi chân khi đi đều sai nhịp 
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
 B.Địa điểm, phương tiện 
 	- Địa điểm : trên sân trường . vệ sinh nơi tập , đảm bảo an toàn tập luyện 
 	- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 2 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi 
 C.Hoạt động day học:
Nội dung
Cách thức tổ chức 
1. Phần mở đầu(6phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát 
* Trò chơi : “Tìm người chỉ huy”
 2. Phần cơ bản (25 phút)
 - Tập hợp hàng dọc ,dóng hàng ,điểm số ,quay phải, trái, sau, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, trái. Đổi chân khi đi đều sai nhịp .
- Trò chơi vận động 
- Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
.3 Phần kết thúc (4phút )
- Thả lỏng cơ bắp
- Củng cố 
- Nhận xét:
- Dặn dò
- G: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
- G: Điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
- G: Hô nhịp khởi động cùng HS
- Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
- G: Tổ chức cho HS chơi. 
- G: Điều khiển HS tập, 1lần 
- Cán sự điều khiểm lớp tập 
- G: Cùng HS quan sát nhận xét 
- G: Kết hợp sửa sai cho HS 
- Chia tổ cho HS tập tổ trưởng điều khiển 
- Các tổ thi đua trình diẽn 
- G: Quan sát nhận xét đánh giá,biểu dương thi đua các tổ tập tốt
- Cả lớp tập một lần để củng cố, do G viên chỉ đạo 
- G nhận xét kết quả từng đội tập, sửa sai cho đội có nhiều người tập sai 
- G: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi 
- G: Chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
- HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS 
- G: Cho từng 2 tổ lên thi 
- G: Quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật. 
- Cán sự lớp hô nhịp chạy thả lỏng cùng HS.
- HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp, sau đứng quay mặt vào tâm 
- HS +G: Củng cố nội dung bài
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học. 
- G: Nhận xét giờ học 
- G: Ra bài tập về nhà 
 - HS: ôn đội hình đội ngũ.
Ngày soạn: 25 /9/2012
Ngày giảng: Thứ 6 ngày 28 /9/2012 Lớp 5C- Tiết 2 
BÀI 10: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
 TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH”
 A. Mục tiêu:
- Thực hiện được hợp hàng ngang dóng thẳng hàng ngang.
- Thực hiện cơ bản đúng điểm số quay phải quay trái, quay đi đều vòng phải, vòng trái.
- Bước đầu biết cách sau đổi chân khi đi đều sai nhịp 
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
 	- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.
B. Địa điểm, phương tiện: 
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi 
C. Hoạt động dạy học:
Nội dung
Cách thức tổ chức 
1. Phần mở đầu(5phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát 
* Trò chơi :”Diệt các con vật có hại ”
2. Phần cơ bản (24phút)
 - Tập hợp hàng dọc ,dóng hàng ,điểm số ,quay phải, trái, sau, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, trái.Đổi chân khi đi đều sai nhịp. 
- Thi đua giữa các tổ.
 - Trò chơi vận động 
- Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
.3 Phần kết thúc (6 phút )
- Thả lỏng cơ bắp
- Hát 
- Củng cố 
- Nhận xét
- Dặn dò.
- G: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
- G: Điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
- G: Hô nhịp khởi động cùng HS
- Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài
- G: tổ chức cho HS chơi 
- G: Điều khiển HS tập ,1lần 
- Cán sự điều khiểm lớp tập 
- G: Cùng HS quan sát nhận xét 
- G: Kết hợp sửa sai cho HS 
- Chia tổ cho HS tập tổ trưởng điều khiển 
- Các tổ thi đua trình diẽn 
- G: Quan sát nhận xét đánh giá,biểu dương thi đua các tổ tập tốt.
- Cả lớp tập một lần để củng cố, do G viên chỉ đạo. 
- G: Nhận xét kết quả từng đội tập, sửa sai cho đội có nhiều người tập sai 
- G: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 
- G: Chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS. 
- G: Cho từng 2 tổ lên thi 
- G: Quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật . 
- Cán sự lớp hô nhịp chạy thả lỏng cùng HS
- HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp ,sau đứng quay mặt vào tâm 
- Quản ca cho lớp hát 1 bài.
- HS + G:Củng cố nội dung bài
- Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học. 
- G: Nhận xét giờ học. 
- G: Ra bài tập về nhà. 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 5.doc