Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 19

Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 19

I. Mục tiêu.

 - HS cần phải nêu được mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà.

 - Biết cách cho gà ăn uống.

 - Có ý thức nuôi dưỡng, chăm sóc gà.

II. Đồ dùng dạy học.

 - Hình ảnh minh họa cho bài học theo nội dung SGK.

 - Phiếu đánh giá kết quả học tập.

III. Các hoạt động dạy học

 A. Kiểm tra bài cũ.

 Kể tên các loại thức ăn nuôi gà?

 B. Bài mới

 

doc 273 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 02/06/2017 Lượt xem 183Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 19", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần19 Tiết19
Nuôi dưỡng gà
I. Mục tiêu.
 	- HS cần phải nêu được mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà.
 	- Biết cách cho gà ăn uống.
 	- Có ý thức nuôi dưỡng, chăm sóc gà.
II. Đồ dùng dạy học.
 	- Hình ảnh minh họa cho bài học theo nội dung SGK.
 	- Phiếu đánh giá kết quả học tập.
III. Các hoạt động dạy học
 	A. Kiểm tra bài cũ.
 	Kể tên các loại thức ăn nuôi gà?
 	B. Bài mới
Nội dung
phương pháp
hoạt động của Thầy
hoạt động củaTrò
Hoạt động 1. Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà. (7')
_____________
Hoạt động 2. Tìm hiểu cách cho gà ăn uống. (20')
________________
Hoạt động 3. Đánh giá kết quả học tập. (10')
- GV giới thiệu bài.
GV nêu khái niệm: Công việc cho gà ăn, uống được gọi chung là nuôi dưỡng gà
+ Nêu mục đích, ý nghĩa của việc nuôi 
dưỡng gà?
- GV tóm tắt nội dung chính của hoạt động1
_________________________________
* Cách cho gà ăn
+ Nêu cách cho gà ăn ở từng thơì kì sinh trưởng?
+ Yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở mục 2a
- GV tóm tắt cách cho gà ăn theo nội dung trong SGK.
* Cách cho gà uống
+ Nêu vai trò của nước đối với đời sống động vật?
- GV nhận xét giúp HS hiểu vai trò của nước đối với đồi sống của gà.
+ Nêu sự cần thiết phải thường xuyên cung cấp đủ nước sạch cho gà?
+ Nêu cách cho gà uống?
- GV kết luận hoạt động 2
__________________________________
- GV phát phiếu học tập cho từng HS.
- GV nêu đáp án của bài tập.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS.
- HS đọc mục 1 SGK trình bày
________________
- HS đọc mục 2a trình bày.
- HS nhớ lại kiến thức khoa học lớp 4 trình bày.
- HS đọc mục 2b trả lời.
________________
- HS làm bài tập trên phiếu
- HS báo cáo kết quả.
IV. Nhận xét - dặn dò
 	- Nhận xét thái độ tinh thần học tập của HS
 	- Hướng dẫn HS đọc trước bài"chăm sóc gà".
Tuần 20 Tiết 20
Chăm sóc gà
I. Mục tiêu.
 	- HS cần phải nêu đợc mục đích của, tác dụng của việc chăm sóc gà.
 	- Biết cách chăm sóc gà.
 	- Có ý thức chăm sóc, bảo vệ gà.
II. Đồ dùng dạy học.
 	- Một số tranh ảnh minh họa trong SGK.
 	- Phiếu đánh giá kết quả học tập.
III. Các hoạt động dạy học
 	A. Kiểm tra bài cũ.
 	Nêu ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà? 
 	B. Bài mới
Nội dung
phương pháp
hoạt động của Thầy
hoạt động củaTrò
Hoạt động 1. Tìm hiểu mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà. (7')
_____________
Hoạt động 2. Tìm hiểu cánh chăm sóc gà. (20')
_____________
Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập. (10')
- GV giới thiệu bài
- GV giúp học sinh hiểu khái niệm chăm sóc gà+ Nêu mục đích , tác dụng của việc chăm sóc gà?
- Nhận xét tóm tắt nội dung chính của hoạt động 1
___________________________________
+ Nêu các công việc chăm sóc gà?
a, Sưởi ấm cho gà con
+ Nêu vai trò của nhiệt đối với đời sống động vật?
+ Nêu sự cần thiết phái sưởi ấm cho gà, nhấp là gà không có mẹ.
+ Nêu cách sưởi ấm cho gà con ở gia đình em?
- GV nhận xét và giới thiệu một số cách sởi ấm cho gà con.
b, Chống nóng, chống rét, phòng ảm cho gà.
+ Nêu cách chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà? 
- GV nhận xét và nêu tóm tắt tác dụng, cách chống nóng, phòng ẩm cho gà ở địa phơng
c. Phòng ngộ độc thức ăn cho gà.
+ Nêu tên những thức ăn không được cho gà ăn? 
- GV kết luận hoạt động 2
_____________________________________
- GV phát phiếu học tập cho từng HS.
- GV nêu đáp án của bài tập.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS.
HS đọc mục 1 trả lời 
________________
- HS đọc nội dung 2 trả lời.
- HS liên hệ thực tế và đọc SGK trả lời.
- Hs đọc nội dung 2b trả lời . 
Hs đọc mục 2 c và quan sát hình 2 trả lời.
_____________
- HS làm bài tập trên phiếu
- HS báo cáo kết quả.
IV. Nhận xét - dặn dò
 	- Nhận xét thái độ tinh thần học tập của HS
 	- Hướng dẫn HS đọc trước bài"Vệ sinh phòng bệnh cho gà"
Tuần:21 Tiết 21
Vệ sinh phòng bệnh cho gà
I. Mục tiêu.
Học sinh cần phải:
 - Nêu được mục đích, tác dụng và một số cách vệ sinh phòng bệnh cho gà.
 - Có ý thức chăm sóc bảo vệ vật nuôi.
II. Đồ dùng dạy học.
 	 - Một số tranh ảnh minh họa trong SGK.
 	 - Phiếu đánh giá kết quả học tập.
III. Các hoạt động dạy học
 A. Kiểm tra bài cũ.
 	 Nêu ý nghĩa của việc chăm sóc gà? 
 	 B. Bài mới. 
Nội dung
phương pháp
hoạt động của Thầy
hoạt động củaTrò
Hoạt động 1. Tìm hiểu mục đích, tác dụng của việc vệ sinh phòng bệnh cho gà. (7')
______________
Hoạt động 2. Tìm hiểu cách phòng bệnh cho gà. (20')
____________
Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập. (10')
- GV giới thiệu bài.
+ Kể tên các công việc phòng bệnh cho gà?
GV nhận xét và tóm tắt: vệ sinh phòng bệnh cho gà gồm các công việc làm sạch và giữ vệ sinh sạch sễ cho gà.
+ Thế nào là vệ sinh phòng bệnh và tại sao phải vệ sinh phòng bệnh cho gà?
- GV tóm tắt ý trả lời của HS.
+ Nêu mục đích tác dụng của vệ sinh phòng bệnh cho gà?
- GV nhận xét tóm tắt hoạt động 1.
_____________________________________
GV yêu cầu HS nhắc lại những công việc phòng bệnh cho gà
a, Vệ sinh dụng cụ cho gà ăn uống
+ Kể tên các dụng cụ cho gà ăn , uống và nêu cách vệ sinh dụng cụ ăn uống của gà?
- GV tóm tắt nội dung cách vệ sinh dụng cụ cho gà ăn uống
b, Vệ sinh chuồng nuôi.
+ Tác dụng của không khí đối với đời sống động vật? Tác dụng của việc vệ sinh chuồng nuôi?
+ So sánh cách vệ sinh chuồng nuôi của gia đình với cách vệ sinh chuồng nuôi nêu trong SGK?
- GV nhận xét tóm tắt tác dụng cách vệ sinh chuồng nuôi gà theo nội dung SGK?
___________________________________
- GV phát phiếu học tập cho từng HS.
- GV nêu đáp án của bài tập.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS.
- HS đọc nội dung mục 1 
và trả lời.
- HS liên hệ thực tế trả lời.
_____________
- HS đọc mục 2a trả lời
Hs nhắc lại tác dụng chuồng nuôi.
- Liên hệ kiến thức lớp 4 trả lời.
_______________
- HS hoàn thành bài tập
- HS báo cáo kết quả tự đánh giá
IV. Nhận xét - dặn dò
 	- Nhận xét thái độ tinh thần học tập của HS
 	- Hướng dẫn HS đọc trước và chuẩn bị đầy đủ bộ lắp ghép để học bài" Lắp xe cần cẩu"
Tuần: 22 Tiết 22
Lắp xe cần cẩu( tiết 1)
I. Mục tiêu. 
 	- Hs cần phải chọn đúng và đủ các chi tiết lắp xe cần cẩu.
 	- Lắp được xe cần cẩu đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
 	- Rèn luyện tính cẩn thận khi thực hành.
II. Đồ dùng dạy học.
 	- Mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn.
 	- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III. Các hoạt động dạy học
Nội dung
phương pháp
hoạt động của Thầy
hoạt động củaTrò
Hoạt động 1. Quan sát nhận xét mẫu. (5')
_________________
 Hoạt dộng 2. Hướng dẫn các thao tác kĩ thuật. (30')
- GV giới thiệu bài
- GV cho HS quan sát mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn.
+ Để lắp được xe cần cẩu , theo em phải lắp mấy bộ phận? Hãy nêu tên các bộ phận đó?
___________________________________
a, Hướng dẫn Hs chọn đúng, đủ các chi tiết.
b, Lắp từng bộ phận.
* Lắp giá đỡ cẩu.
+ Để lắp đỡ cần cẩu, em phải chọn những chi tiết nào?
- Gv lắp 4 thanh thẳng 7 lỗ vào tấm nhỏ.
+ Phải lắp các thanh thẳng 5 lỗ vào hàng lỗ thứ mấy của thanh thẳng 7 lỗ? 
- Gv hướng dẫn Hs lắp các thanh thẳng 5 lỗ vavf các thanh thẳng 7 lỗ.
- Gọi Hs lắp các thanh chữ U dài vào các thanh thẳng 7 lỗ
- Gv dùng vít dài lắp vào thanh chữ U ngắn , sau đó lắp tiếp vào tấm đai và tấm nhỏ.
* Lắp cần cẩu.
Lắp các bộ phận khác
+ Yêu cầu Hs trả lời các câu hỏi SGK.
c, Lắp ráp xe cần cẩu
- Gv lắp theo các bước trong SGK
d, Hướng dẫn tháo rời các chi tiết và xếp các chi tiết xếp gọn vào hộp.
- Hs quan sát kĩ các bộ phận trả lời
______________
- Hs quan sát hình 2 trả lời. 
Hs lên bảng chọn các chi tiết.
- Hs thực hiện..
- Hs quan sát hình 4, trả lời.
IV. Nhận xét - dặn dò
 	- Nhận xét thái độ tinh thần học tập của HS
 	- Hướng dẫn HS đọc trước và chuẩn bị đầy đủ bộ lắp ghép để học bài" Lắp xe cần cẩu"
Tuần: 23 Tiết 23
Lắp xe cần cẩu( tiết 2)
I. Mục tiêu.
- Hs cần phải chọn đúng và đủ các chi tiết lắp xe cần cẩu.
 	- Lắp được xe cần cẩu đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
 	-Rèn luyện tính cẩn thận khi thực hành.
II. Đồ dùng dạy học.
 Như tiết 1
III. Các hoạt động dạy học
A Kiểm tra bài cũ
 	 Nêu các bước lắp xe cần cẩu
B. Bài mới 
Nội dung
phương pháp
hoạt động của Thầy
hoạt động của trò
Hoạt động 3. Hs thực hành lắp xe cần cẩu. (27')
______________
Hoạt động 4. Đánh giá sản phẩm. (10')
a, Chọn chi tiết
- Gv yêu cầu Hs chọn đúng và đủ các chi tiết
- Gv kiểm tra
b. Lắp từng bộ phận
- Gv gọi Hs đọc phần ghi nhớ trong SGK
- Yêu cầu Hs quan sát kĩ các hình trong SGK
- Gv lưu ý Hs quan sát kĩ các chi tiết và vị trí trong ngoài; phân biệt mặt trái mặt phải để sử dụng vít khi lắp cần cẩu.
c. Lắp ráp xe cần cẩu
- Gv lưu ý HS chú ý đến độ chặt của các mối ghép và độ nghiêng của cần cẩu.
- Khi lắp xong cần kiểm tra sự hoạt động của cần cẩu
______________________________
- Gv tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm.
- Gọi HS đọc những tiêu chuẩn đánh giá trong SGK.
- Gv nhận xét đánh giá sản phẩm theo 3 mức : A+, A, B
- Hs lựa chọn theo yêu cầu 
của Gv
- Hs đọc
- Hs lắp ráp theo các bước trong SGK
______________________
- Hs trưng bày sản phẩm
- 2 HS dựa vào tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm của bạn
IV. Nhận xét - dặn dò
 	- Nhận xét thái độ tinh thần học tập của HS
 	- Hướng dẫn HS đọc trước và chuẩn bị đầy đủ bộ lắp ghép để học bài" Lắp xe cần cẩu"
Tuần: 24 Tiết 24
Lắp xe ben (tiết 1)
I. Mục tiêu.
 	- Hs cần phải chọn đúng và đủ các chi tiết lắp xe ben.
 	- Lắp đợc xe ben đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
 	-Rèn luyện tính cẩn thận khi thực hành.
II. Đồ dùng dạy học.
 	- Mẫu xe ben đã lắp sẵn.
 	- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
II. Đồ dùng dạy học.
III. Các hoạt động dạy học
 	- Mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn.
 	- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
Nội dung
phương pháp
hoạt động của Thầy
hoạt động củaTrò
Hoạt động 1. Quan sát nhận xét mẫu. (5')
___________
 Hoạt động 2.
 Hớng dẫn các thao tác kĩ thuật. (30')
- GV giới thiệu bài
- Gv cho Hs quan sát mẫu xe ben đã lắp sẵn.
+ Để lắp đợc xe ben , theo em phải lắp mấy bộ phận? Hãy nêu tên các bộ phận đó?
__________________________________
a, Hướng dẫn Hs chọn đúng, đủ các chi tiết.
- Gv gọi 2 hs lên bảng chọn theo bảng trong SGK.
- Gv kiểm tra , bổ sung
b, Lắp từng bộ phận.
* Lắp khung sàn xe và các giá đỡ
+ Để lắp khung sàn xe và các giá đỡ , em phải chọn những chi tiết nào?
- Gv lắp giá đỡ theo thứ tự
c, Lắp sàn ca pin và thanh đỡ
+ Để lắp được sàn ca pin và các thanh đỡ, ngoài các chi tiết ở hình 2, em phải chọn thêm các chi tiết nào.
- Gv tiến hành lắp  ... ửu taàm tranh aỷnh veà traùi heứ thieỏu nhi treõn saựch baựo, taùp chớ, chuaồn bũ cho baứi hoùc sau.
Ngaứy soaùn:9/4/2007
Thửự tử Ngaứy daùy 11/4/2007
Baứi 33: VEế TRANG TRÍ
	 TRANG TRÍ COÅNG TRAẽI HOAậC LEÀU TRAẽI THIEÁU NHI
I.MUẽC TIEÂU: Giuựp hoùc sinh.
	- HS hieồu vai troứ vaứ yự nghúa cuỷa traùi thieỏu nhi.
	- HS bieỏt caựch trang trớ vaứ trang trớ ủửụùc coồng hoaởc leàu traùi theo yự thớch.
	- HS yeõu thớch caực hoaùt ủoọng taọp theồ.
1.Giaựo vieõn:
- Saựch giaựo khoa, saựch giaựo vieõn.
- Moọt soỏ caực hỡnh aỷnh coự coồng traùi, leàu traùi khaực nhau.
- Baứi veừ cuỷa hoùc sinh naờm trửụực.
- Hỡnh gụùi yự caựch veừ.
2.Hoùc sinh:
- Saựch giaựo khoa.Vụỷ taọp veừ.
- Buựt chỡ, taồy, maứu veừ.
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY - HOẽC CHUÛ YEÁU:
1.OÅn ủũnh lụựp.
- Cho hoùc sinh haựt.
2. Kieồm tra baứi cuừ:
- Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa hoùc sinh.
- Kieồm tra moọt soỏ baứi cuỷa hoùc sinh chửa hoaứn thaứnh tuaàn trửụực.
 - Kieồm tra 4 HS
 H. Em haừy neõu caực bửụực veừ theo maóu?
 - GV nhaọn xeựt.
3. Baứi mụựi:
- Giụựi thieọu baứi: Giaựo vieõn ghi ủeà baứi.
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh xem moọt soỏ ủoà vaọt.
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Hoaùt ủoọng 1: Quan saựt, nhaọn xeựt.
*Muùc tieõu: giuựp HS
- Giaựo vieõn giụựi thieọu moọt soỏ hỡnh traùi vaứ gụùi yự cho hoùc sinh thaỏy chuựng coự sửù gioỏng vaứ khaực nhau cuỷa caực leàu traùi.
H. Hoọi traùi thửụứng ủửụùc trang trớ vaứo nhửừng dũp naứo?
H. Traùi thửụứng ủửụùc caộm ụỷ ủaõu?
H. Traùi goàm coự nhửừng phaàn chớnh naứo?
H. Nhửừng vaọt lieọu naứo thửụứng ủửụùc duứng ủeồ dửùng traùi?
- Dửùa treõn cụ sụỷ hoùc sinh traỷ lụứi giaựo vieõn uoỏn naộn theõm.
- Traùi thửụứng ủửụùc caộm vaứo nhửừng dũp leó, teỏt hay nhửừng kỡ nghú heứ, caực trửụứng toồ chửực hoọi traùi ụỷ nhửừng nụi coự caỷnh ủeùp nhử saõn trửụứng, coõng vieõn, baừi bieồn,... ủaõy laứ moọt hỡnh thửực vui chụi boồ ớch
- Traùi goàm coự hai phaàn cụ baỷn.
+ Coồng traùi: Coồng laứ boọ phaọn cuỷa traùi, coự theồ ủửụùc taùo baống nhieàu kieồu daựng khaực nhau,...
+ Leàu traùi: Laứ trung taõm cuỷa traùi, nụi toồ chửực caực sinh hoaùt chung.
- Khu vửùc ụỷ phớa ngoaứi traùi cuừng ủửụùc boỏ trớ haứi hoaứ, phuứ hụùp vụựi khoõng gian cuỷa traùi. Vaọt lieọu duứng ủeồ duùng traùi nhử tre, nửựa, laự, vaừi,...
Hoaùt ủoọng 2: Caựch trang trớ traùi.
*Muùc tieõu: giuựp HS
- Giaựo vieõn veừ hoaù tieỏt maóu treõn baỷng ủeồ hoùc sinh nhaọn ra caực bửụực trang trớ traùi.
* Trang trớ coồng traùi.
- Veừ hỡnh coồng, haứng raứo.
- Veừ hỡnh trang trớ theo yự thớch.
* Trang trớ leàu traùi:
- Veừ hỡnh leàu traùi caõn ủoỏi vụựi tụứ giaỏy.
- Trang trớ leàu traùi theo yự thớch.
* Hoùc sinh lửu yự: Khoõng neõn veừ quaự nhieàu hỡnh aỷnh trang trớ khaực nhau, neõn choùn caực hỡnh aỷnh haứi hoaứ, coự noọi dung.
- Giaựo vieõn hửụựng cho hoùc sinh nhụự laùi caực leàu traùi vaứ tỡm hỡnh.
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh xem hỡnh gụùi yự.
H. Maứu neàn laứ maứu xanh thỡ maứu hoaù tieỏt phaỷi sửỷ duùng maứu gỡ?
- Choùn maứu trong saựng roừ noọi dung, haứi hoaứ. Coự theồ choùn trang trớ leàu traùi hoaởc coồng traùi ủeồ trang trớ nhửng chuựng phaỷi saộp xeỏp haứi hoaứ coự khoaỷng caựch caõn ủoỏi treõn giaỏu veừ.
Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh.
*Muùc tieõu: giuựp HS
- Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh tửù choùn trang trớ leàu traùi hay coồng traùi theo yự thớch.
- Giaựo vieõn gụùi yự caựch veừ hỡnh caựch veừ trang trớ traùi.
- Tỡm hỡnh phuứ hụùp ủeồ veừ baứi.
- Veừ theo caực bửụực veừ trang trớ traùi.
- Khoõng neõn sửỷ duùng quaự nhieàu maứu trong moọt baứi. Giaựo vieõn theo doừi khuyeỏn khớch hoùc sinh laứm baứi.
- ẹũnh hửụựng cho hoùc sinh tỡm ủuựng hỡnh. Hửụựng cho hoùc sinh yeỏu tỡm ủửụùc hỡnh ủụn giaỷn phuứ hụùp vụựi khaỷ naờng cuỷa hoùc sinh, hoùc sinh khaự tỡm hỡnh vaứ tỡm maứu ủa daùng hoaứn chổnh hỡnh veừ.
Hoaùt ủoọng 4: Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự.
*Muùc tieõu: giuựp HS
- Giaựo vieõn choùn moọt soỏ baứi veừ nhanh cho hoùc sinh nhaọn xeựt.
H. Baùn saộp xeỏp boỏ cuùc treõn hỡnh nhử theỏ naứo?
H. Em coự nhaọn xeựt gỡ veà hỡnh cuỷa baùn?
H. Baùn ủaừ sửỷ duùng nhửừng maứu naứo ủeồ veừ trang trớ traùi?
H. Trong caực baứi naứy em thớch baứi naứo nhaỏt?
- Giaựo vieõn dửùa treõn baứi cuỷa hoùc sinh, giaựo vieõn nhaọn xeựt theõm ủeồ cuỷng coỏ baứi vaứ cho ủieồm.
- Nhaọn xeựt chung tieỏt hoùc.
- Khen ngụùi ủoọng vieõn moọt soỏ hoùc sinh coỏ gaộng vaứ coự baứi veừ ủeùp.
- Hoùc sinh quan saựt vaứ nghe giaỷng.
- Caực ngaứy leó trong naờm.
- Traùi ủửụùc caộm vaứo nhửừng nụi thoaựng maựt.
- Phaàn traùi vaứ coồng traùi.
- Tre, nửựa, vaỷi, giaỏy maứu,...
- Hoùc sinh nghe.
- Hoùc sinh quan saựt.
- Hoùc sinh tỡm hieồu caựch veừ.
- Coồng traùi
- Leàu traùi.
- Maứu saựng hụn nhử maứu ủoỷ, maứu vaứng, maứu hoàng.
- Hoùc sinh veừ baứi vaứo vụỷ veừ.
- Tỡm hỡnh.
-Hoùc sinh nhaọn xeựt baứi veừ.
- Hoaù tieỏt caõn ủoỏi noồi roừ hỡnh aỷnh chớnh phuù.
- Hỡnh caõn ủoỏi, ủeàu,...
- Caực maứu noựng vaứ maứu laùnh xen keừ nhau nhử maứu xanh, maứu ủoỷ, maứu tớm,...
- Hoùc sinh choùn baứi veừ ủeùp.
- Hoùc sinh nghe.
* Daởn doứ: 
- Quan saựt caực ủoà vaọt coự trang trớ ủaàu baựo tửụứng.
- Sửu taàm tranh aỷnh veà nhieàu ủeà taứi khaực nhau.
Ngaứy soaùn: 19/2/2007
 Thửự tử Ngaứy daùy: 21/2/2007
Baứi 34: VEế TRANH 
	ẹEÀ TAỉI Tệẽ CHOẽN
I.MUẽC TIEÂU
 - Hoùc sinh bieỏt caựch tỡm, choùn noọi dung ủeà taứi. 
 - Hoùc sinh bieỏt caựch veừ vaứ veừ ủửụùc hỡnh theo yự thớch.
- Hoùc sinh quan taõm ủeỏn cuoọc soỏng xung quanh.
II. CHUAÅN Bề:
1.Giaựo vieõn:
- Saựch giaựo khoa, saựch giaựo vieõn.
- Moọt soỏ tranh, aỷnh veà nhieàu ủeà taứi khaực nhau.
- Baứi veừ cuỷa hoùc sinh lụựp trửụực.
- Tranh, aỷnh veà nhieàu ủeà taứi khaực nhau cuỷa caực hoaù sú.
2. Hoùc sinh:
 - Saựch giaựo khoa, vụỷ taọp veừ.
 - Buựt chỡ maứu, saựp maứu.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY- HOẽC CHUÛ YEÁU.
1. OÅn ủũnh lụựp.
- Cho hoùc sinh haựt.
2. Kieồm tra baứi cuừ. 
- Kieồm tra duùng cuù hoùc taọp cuỷa hoùc sinh.
- Kieồm tra baứi veừ cuỷa moọt soỏ hoùc sinh tuaàn trửụực chửa laứm xong.
H. Chửừ nhử theỏ naứo goùi laứ chửừ neựt thanh, neựt ủaọm?
H. Neựt naứo laứ neựt thanh, neựt naứo laứ neựt ủaọm?
3. Baứi mụựi.
 - Giụựi thieọu baứi: Giaựo vieõn ghi ủeà baứi. Hoùc sinh nhaộc laùi.
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Hoaùt ủoọng 1: Tỡm, choùn noọi dung ủeà taứi.
*Muùc tieõu: giuựp HS
- Giaựo vieõn giụựi thieọu moọt soỏ tranh, aỷnh veà nhieàu ủeà taứi khaực nhau, gụùi yự cho hoùc sinh nhaọn thaỏy.
H. Caực bửực tranh ủoự veừ nhửừng ủeà taứi gỡ?
H. Trong tranh coự nhửừng hỡnh aỷnh naứo?
H. Em haừy keồ moọt soỏ tranh?
H. Khoõng khớ cuỷa ngaứy Teỏt, leó hoọi vaứ muứa xuaõn dieón ra nhử theỏ naứo?
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh quan saựt moọt soỏ hỡnh, aỷnh veà caực hoaùt ủoọng cuỷa ngaứy Teỏt, leó hoọi vaứ muứa xuaõn.
- Giaựo vieõn gụùi yự theõm: - ẹeà taứi Ngaứy Teỏt, leó hoọi vaứ muứa xuaõn raỏt phong phuự, coự theồ veừ tranh phong caỷnh; veừ tranh chụù Teỏt; veừ caỷnh sinh hoaùt cuỷa gia ủỡnh mỡnh ủoựn xuaõn; veừ caực hoaùt ủoọng vui chụi, giaỷi trớ ụỷ khu coõng vieõn,...
- Caỷnh dieón ra dửụựi khung caỷnh tửụi vui, nhoọn nhũp.
Hoaùt ủoọng 2: Caựch veừ tranh.
*Muùc tieõu: giuựp HS
- Giaựo vieõn gụùi yự theõm moọt soỏ noọi dung ủeồ veừ tranh veà ngaứy Teỏt, leó hoọi vaứ muứa xuaõn.
+ Caỷnh vửụứn hoa, coõng vieõn hay caỷnh chụù hoa ngaứy Teỏt.
+ Nhửừng hỡnh aỷnh chuaồn bũ cho ngaứy Teỏt: Trang trớ nhaứ cửỷa, goựi baựnh chửng,...hay nhửừng hoaùt ủoọng trong ngaứy teỏt nhử: ủi chuực oõng baứ, ủi coõng vieõn, ủi leó chuứa,...caực troứ chụi trong ngaứy leó nhử: choùi gaứ, ủaỏu vaọt hay keựo co,...
- Tỡm choùn noọi dung phuứ hụùp.
- Veừ hỡnh aỷnh chớnh trửụực roừ noọi dung coự nhieàu hỡnh aỷnh sinh ủoọng cuỷa ngaứy Teỏt, leó hoọi vaứ muứa xuaõn.
- Tỡm hỡnh aỷnh phuù laứm cho tranh sinh ủoọng, hỡnh aỷnh phuù phuứ hụùp vụựi hỡnh aỷnh chớnh, hỡnh aỷnh nhaứ cửỷa, caõy coỏi,...
 - Tỡm maứu saộc thớch hụùp, coự theồ duứng
 maứu saộc theo yự thớch, maứu saộc tửụi saựng theồ hieọn ủửụùc noọi dung cuỷa ngaứy Teỏt, leó hoọi vaứ muứa xuaõn.
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh tham khaỷo
 moọt soỏ baứi veừ ủeùp ủeồ hoùc sinh quan saựt, tham khaỷo theõm
Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh.
*Muùc tieõu: giuựp HS
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh quan saựt moọt soỏ tranh coự boỏ cuùc ủeùp vaứ chửa ủeùp cho hoùc sinh tham khaỷo, hoùc sinh choùn ủeà taứi phuứ hụùp vụựi khaỷ naờng cuỷa mỡnh veừ vaứo vụỷ.
- Tỡm hỡnh chớnh cho bửực tranh, coự caực hoaùt ủoọng dieón ra cuỷa ngaứy Teỏt, leó hoọi vaứ muứa xuaõn.
- Tỡm hỡnh phuù, caàn chuự yự khoõng sửỷ duùng nhieàu chi tieỏt nhoỷ.
- Veừ hỡnh roừ caực hỡnh daựng ngửụứi khaực nhau.
- Chuự yự ủeỏn hỡnh daựng chung cuỷa hỡnh chớnh. 
- Giaựo vieõn theo doừi hửụựng hoùc sinh laứm baứi ủuựng noọi dung, khuyeỏn khớch hoùc sinh laứm baứi.
+ Toõ maứu kớn hỡnh ủeàu vaứ ủeùp, maứu saộc sinh ủoọng laứm roừ noọi dung.
Hoaùt ủoọng 4: Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự.
*Muùc tieõu: giuựp HS
- Giaựo vieõn choùn moọt soỏ baứi gụùi yự cho hoùc sinh nhaọn xeựt.
H. Baùn veừ hỡnh aỷnh gỡ, caỷnh ủoự dieón ra ụỷ ủaõu?
H. Em coự nhaọn xeựt gỡ veà hỡnh veừ cuỷa baùn?
H. Maứu cuỷa baùn toõ ủaừ ủeàu vaứ roừ noọi dung chửa?
H. Trong tranh naứy em thớch baứi naứo nhaỏt?
- Dửùa treõn baứi cuỷa hoùc sinh giaựo vieõn gụùi yự theõm vaứ xeỏp loaùi cho hoùc sinh.
- Khen ngụùi nhửừng baứi veừ ủuựng, ủeùp.
- Nhaọn xeựt chung tieỏt hoùc.
- Hoùc sinh tỡm hieồu noọi dung.
- Teỏt trung thu, Teỏt aõm lũch, ngaứy noel,...
- Dieón ra raỏt soõi noồi vaứ nhoọn nhũp.
- ẹi mua saộm, vui chụi giaỷi trớ hay veà thaờm oõng baứ,...
- Sửỷa sang nhaứ cửỷa, chụi caực troứ chụi truyeàn thoỏng nhử chụi ủua thuyeàn, choùi gaứ, keựo co,...
- Hoùc sinh quan saựt.
- Hoùc sinh nghe.
- Hoùc sinh tỡm hieồu caực hoaùt ủoọng.
- Hoùc sinh quan saựt tỡm hieồu caựch veừ.
- Choùn noọi dung phuứ hụùp vụựi khaỷ naờng.
- Hoùc sinh tỡm hỡnh.
- Tỡm hỡnh caõn ủoỏi.
- Hoùc sinh tỡm maứu.
- Hoùc sinh quan saựt. 
- Hoùc sinh nhụự laùi hỡnh aỷnh ngaứy Teỏt, leó hoọi vaứ muứa xuaõn, choùn noọi dung veừ baứi.
- Tỡm hỡnh.
- Hỡnh daựng chung.
- Tỡm maứu.
- Hoùc sinh nhaọn xeựt baứi treõn baỷng.
- Caỷnh dieón ra trong gia ủỡnh, ụỷ coõng vieõn, caỷnh chụù,...
- Hỡnh aỷnh trong tranh sinh ủoọng, haứi hoaứ vaứ roừ noọi dung. 
- Maứu ủeàu vaứ ủeùp
- Hoùc sinh choùn baứi veừ ủeùp.
- Hoùc sinh quan saựt giaựo vieõn ủaựnh giaự baứi.
* Daởn doứ: 
- Choùn caực baứi veừ ủeùp trong naờm ủeồ trửng baứy baứi.
Ngaứy ..

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 5 TUAN 30 DA CHINH SUA.doc