Thiết kế bài giảng lớp 5 - Trường Tiểu học Quảng Lập - Tuần 30

Thiết kế bài giảng lớp 5 - Trường Tiểu học Quảng Lập - Tuần 30

I. MỤC TIÊU :

- Tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của con người.

- Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển môi trường bền vững.

- Biết được vai trò của từng nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- GD HS bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

-BVMT: Trách nhiệm của HS trong việc tham gia, giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

-KNS: KN tìm kiếm và xử lý thông tin về tình hình tài nguyên ở nước ta, KN tư duy phê phán, KN ra quyết định

II. CHUẨN BỊ GV: - Tranh ảnh về tài nguyên thiên nhiên. - Bảng phụ

 

doc 24 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 10/06/2017 Lượt xem 87Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 5 - Trường Tiểu học Quảng Lập - Tuần 30", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 30 Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2012
 TIẾT 3 
ĐẠO ĐỨC.
BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ( Tiết 1)
I. MỤC TIÊU :
- Tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của con người.
- Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển môi trường bền vững.
- Biết được vai trò của từng nguồn tài nguyên thiên nhiên.
- GD HS bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
-BVMT: Trách nhiệm của HS trong việc tham gia, giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
-KNS: KN tìm kiếm và xử lý thông tin về tình hình tài nguyên ở nước ta, KN tư duy phê phán, KN ra quyết định
II. CHUẨN BỊ GV: - Tranh ảnh về tài nguyên thiên nhiên. - Bảng phụ 
III. CÁC ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
ND - HTTC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ
2.Bài mới
HĐ1. GTB
HĐ2. Tìm hiểu thông tin (N 4)
*Kn tìm kiếm, xử lý thông tin
HĐ3. Nhận biết một số tài nguyên thiên nhiên (cá nhân)
*KN tư duy phê phán
HĐ4. Bày tỏ thái độ (N2)
 *KN ra quyết định
3.Củng cố dặn dò
*GDBVMT
3'
30’
2’
- Gọi hs trả lời câu hỏi bài trước.
- Nhận xét-đánh giá
- Giới thiệu bài - ghi đề.
- Chia hs thành các nhóm
- Y/c hs xem ảnh và đọc các thông tin và thảo luận các câu hỏi trong sgk: 
- Y/c đại diện các nhóm trình bày kết quả
- GV kết luận 
- YC HS đọc ghi nhớ
* Gọi hs đọc y/c bài tập 1
- TC cho HS quan sát tranh để tìm hiểu
- YC 1 HS trên chuẩn điều khiển hướng dẫn lớp tìm hiểu trả lời
- Y/c hs tự làm việc
- Gọi một số hs trình bày kết quả ( KKHS đạt chuẩn trình bày)
- Nhận xét kết luận
* Gọi hs nêu y/c bài tập 3
- TC cho HS thảo luận nhóm 2
- GV HS giúp đỡ HS còn lúng túng
- Gọi hs trình bày trước lớp
- Kết luận và khen một số hs nắm vững .
* Ý kiến (b),(c) là đúng
* Ý kiến (a) là sai
- Em đã làm những gì để bảo vệ tài nguyên: nước,rừng?
- GDHS:Tài nguyên thiên nhiên là có hạn, con người cần sử dụng tiết kiệm.
- Nhận xét tiết học.
- Y/c hs về nhà tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên của địa phương và của nước ta và của địa phương ta.
- 2 hs trả lời-nhận xét 
- Nghe
- Nghe
- 4 hs tạo thành nhóm làm việc.
- 1 nhóm trình bày - nhóm khác bổ sung
- Nghe
- hs đạt chuẩn đọc
- 1hs đạt chuẩn đọc
- HS xem tranh
- HS thực hiện
- Làm việc cá nhân
- 2-3 hs trình bày-hs khác theo dõi ,nhận xét và bổ sung
- Nghe
- 1hs đạt chuẩn đọc
- Từng nhóm thảo luận
- HS theo dõi
- 1 nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung
- Nghe.
- HS nối tiếp nhau nêu 
- Lắng nghe và thực hiện
- Nghe
- Nghe và ghi nhớ
TUẦN 30 Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2012
 TIẾT 5
TẬP ĐỌC
ÔN TẬP: CON GÁI
I. MỤC TIÊU:
- Luyện đọc lại một số từ mà HS đọc sai: Đọc đúng: trượt chân, , ngụp..(HS đạt chuẩn)
- Đọc trôi chảy, diễn cảm toàn bài,ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả ( HS trên chuẩn )
- Hiểu nội dung bài: Bài văn phê phán quan niệm lạc hậu “trọng nam khinh nữ”; khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm ,dũng cảm cứu bạn.
- GD HS phê phán quan điểm trọng nam khinh nữ tồn tại trong cuộc sống.
-KNS: KN ra quyết định, KN tự nhận thức, KN giao tiếp ứng xử phù hợp.
II. CHUẨN BỊ ( Sử dụng trang trình chiếu)
 GV: Tranh minh hoạ trong sgk
 Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HSINH
1.Bài cũ
2.Bài mới
HĐ1. GTB
HĐ2. Luyện đọc (cá nhân và nhóm 5).
HĐ3.Tìm hiểu nội dung đoạn văn.(N4)
* KN ra quyết định, tự nhận thức, kn giao tiếp ứng xử phù hợp
HĐ4. Đọc diễn cảm (cá nhân, N2)
3.Củng cố dặn dò 
5'
32’
3'
- Kiểm tra 2HS đọc và trả lời câu hỏi bài “Con gái”
-Nhận xét- ghi điểm
- Treo tranh- Giới thiệu bài 
- Gọi HS đọc toàn bài ( Dành HS trên chuẩn)
- Gọi 5 hs đọc tiếp nôí (3 lượt). 
+ Lần 1+2 : Rút từ luyện đọc: mải đuổi theo, ngợp thở,
+ Lần 3: Yêu cầ uHS giải thích lại một số từ khó có trong bài 
- Y/c hs luyện đọc theo nhóm 5.
- T/c thi đọc đúng (HS đạt chuẩn)
- Nhận xét tuyên dương
- GV đọc lại toàn bài.
- Gọi 1HS trên chuẩn lên điều khiển cả lớp trả lời lại các câu hỏi có trong SGK
(HS đạt chuẩn câu 1,2, HS trên chuẩn câu 3,4)
- Nêu lại nội dung của bài
- Treo bảng phụ có đoạn văn chọn hướng dẫn đọc diễn cảm.
- Yêu cầu HS tìm từ ngữ cần nhấn giọng
- Y/c hs luyện đọc theo cặp.
- Tổ chức cho hs thi đọc diễn cảm.
- Nhận xét-khen hs đọc đúng - ghi điểm hs.
- Nêu lại nội dung bài? 
- GD HS phê phán quan điểm trọng nam khinh nữ trong cuộc sống. - Nhận xét tiết học 
- 2HS
-Chú ý
- Q/sát
- 1 HS đọc
- Đọc bài theo thứ tự 5 đoạn
- HS đạt chuẩn đọc
- HS đạt chuẩn đọc chú giải
+HS trên chuẩn giải nghĩa
- Luyện đọc theo cặp.
- 5 HS đại diện 5 nhóm thi
- Nghe.
- HS thực hiện 
- HS nêu (HS trên chuẩn)
-HS trên chuẩn 
- HS nối tiếp nhau tìm các từ cần nhấn giọng
- Đọc theo cặp.
- 3-5 hs thi đọc
- Nghe
- HS đạt chuẩn 
- Nghe
- Nghe 
TUẦN 30 Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2012
TIẾT 3 
TẬP ĐỌC
THUẦN THỤC SƯ TỬ
I. MỤC TIÊU:
- Luyện đọc: Đọc đúng: tươi cười gắt gỏng, giúp đỡ, nhảy bổ, ngoan ngoãn, hung dữ, sư tử,
- Đọc trôi chảy, diễn cảm toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu giữa các cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
- Hiểu từ: thuần phục, giáo sư, bí quyết, Đức A-la
- Hiểu nội dung bài: Kiên nhẫn, dịu dàng, thông minh là những đức tính làm nên sức mạnh của người phụ nữ, giúp họ bảo vệ hạnh phúc gia đình.
- GD HS ý thức bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong gia đình.
II. CHUẨN BỊ
GV: - Tranh minh hoạ trong sgk
 - Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HSINH
HĐ1.Bài cũ
HĐ2.Bài mới
1. GTB
 2. Luyện đọc (cả lớp và theo cặp).
3. Tìm hiểu nội dung đoạn văn.(N4)
 4. Đọc hay, diễn cảm đoạn văn.(cả lớp, N2)
HĐ3.Củng cố dặn dò
5'
27’
3'
- Gọi hs đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài Con gái đã học ở tiết trước
- Nhận xét và ghi điểm cho hs
- Giới thiệu - Ghi đề bài (dùng tranh)
- Gọi HS đọc bài (K - G)
- Gọi 5 hs đọc tiếp nối (3 lượt). 
+ Lần 1,2: Kết hợp sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho hs
+ Lần 3: Kết hợp giải nghĩa từ: Gọi hs đọc phần chú giải.
- Y/c hs luyện đọc theo cặp.
- TC thi đọc đúng (HS đạt chuẩn)
- Nhận xét tuyên dương
- Đọc lại toàn bài.
- Cho hs đọc thầm, trao đổi, trả lời câu hỏi 
- Gọi hs lên điều khiển các bạn tìm hiểu bài
+ Câu 1, 2, 3 dành cho (HS đạt chuẩn) 
+ Câu 4 dành cho (HS trên chuẩn)
- Giảng thêm, bổ sung câu hỏi và kết luận
- Khi hs trả lời, gv ghi bảng nội dung chính
- Gọị hs đọc tiếp nối từng đoạn và y/c cả lớp theo dõi để tìm cách đọc hay.
- Treo bảng phụ có đoạn văn chọn đọc diễn cảm.
- Đọc mẫu.
- Y/c hs luyện đọc theo cặp.
- Tổ chức cho hs thi đọc diễn cảm.
- Nhận xét-khen hs đọc đúng - ghi điểm hs.
- Em hãy nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện?
- GD HS bình đẳng giới
- Nhận xét tiết học -dd về nhà và chuẩn bị tiết sau
- 3 hs đọc-Nghe-Nhận xét
- Nghe
- Quan sát nối tiếp nêu đề
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm
- Đọc bài theo thứ tự 5Đ
- 5 HS đọc
- HS đọc chú giải
- Luyện đọc theo cặp.
- 3 nhóm đọc
- Nghe
- Nghe.
- Cùng đọc thầm,trao đổi 
- HS khá điều khiển cả lớp tìm hiểu bài theo câu hỏi tr.sgk
- Nghe.
- Theo dõi-nhắc lại
- 5 HS đọc. Trả lời.-theo dõi-bổ sung
- Quan sát
- Theo dõi gv đọc mẫu và tìm các từ cần nhấn giọng, chỗ ngắt giọng
- Đọc theo cặp.
- 3-5 hs thi đọc-theo dõi để bình chọn bạn đọc hay
- Nghe
- Phát biểu
- Nghe
- Nghe ghi nhớ
TUẦN 30 Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2012.
TIẾT 4 
TOÁN
ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH
I. MỤC TIÊU: 
 - Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, chuyển đổi giữa các đơn vị đo diện tích thông dụng, cách viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân.
 - Rèn kỹ năng đổi đơn vị đo diện tích.
 - GD HS yêu thích môn học. Vận dụng mối quan hệ các đơn vị đo diện tích để đổi đúng các đơn vị đo.
II. CHUẨN BỊ 
GV: Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 1 - Phiếu bài 1, quà 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ
2.Bài mới
HĐ1. GTB
HĐ2. Luyện tập
Bài 1
Cá nhân
Phiếu bài tập 
Bài 2
Trò chơi: Chọn tên- nhận quà
Bài 3
Cá nhân
3.Củng cố dặn dò
Trò chơi: Tiếp sức
5'
37'
3’
- Gọi hs lên bảng đổi: Đơn vị đo độ dài và khối lượng theo yêu cầu của GV
- Nhận xét và cho điểm.
- Giới thiệu -ghi đề.
* Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- Treo bảng phụ 
- YC hs đọc bài toán và hỏi: Bài toán y/c chúng ta làm gì?
- Phát phiếu YC HS hoàn thành
- Y/c hs nhận xét bài làm trên bảng. 
+ Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị hec-ta. Em hãy cho biết 1 hec-ta bằng bao nhiêu mết vuông?
+ Trong bảng đơn vị đo diện tích, đơn vị lớn gấp bao nhiêu làn đơn vị bé hơn liền sau và đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn liền trước?
- Nhận xét và cho điểm.
* Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm
- YC HS làm nhanh vào bảng con. HS nào có tên trùng với chữ cái mà GV vừa hô – nếu HS đó trả lời đúng sẽ nhận quà.
- Nhận xét- Tuyên dương
* Viết các số đo sau có đơn vị là héc ta
- Y/c hs tự làm bài vào vở. GV HD thêm học sinh còn lúng túng (HS đạt chuẩn phấn a)
- Chữa bài của hs trên bảng lớp, sau đó nhận xét và cho điểm 
- Tổ chức cho HS thi đổi tiếp sức
-Tổng kết- Tuyên dương
- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích
- Tổng kết tiết học, tuyên dương những hs tích cực học tập 
- 2 hs –Lớp làm bảng con
- Nghe
- Nghe
- HS đạt chuẩn đọc 
- Quan sát trả lời các câu hỏi
- 1hs làm bảng - cả lớp làm phiếu
- Nhận xét đúng sai
- Nối tiếp nhau trả lời- hs khác nghe và bổ sung
- HS đạt chuẩn đọc 
- HS thi nhau thực hiện 
- Nghe
- HS đạt chuẩn đọc đề 
- 1 hs trên chuẩn làm bảng phụ, cả lớp làm vào vở 
- Theo dõi và đổi vở cho nhau để kiểm tra 
- Mỗi đội 5 HS/ lớp làm trọng tài KT.
- HS đạt chuẩn tiếp nối nêu
- Nghe và thực hiện
TUẦN 30 Thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2010
TIẾT 6 
KHOA HỌC
SỰ SINH SẢN CỦA THÚ
I. MỤC TIÊU: 
Sau bài học, giúp hs :
 - Biết được bào thai của thú phát triển trong bụng mẹ.
 - Nêu được sự gống nhau và khác nhau trong chu trình sinh sản của thú và chim.
 - Kể tên một số loài thú thường đẻ mỗi lứa một con, một số loài thú đẻ mỗi lứa nhiếu con.
 - GD HS ý thức bảo vệ rừng - nơi ở của muông thú. Bảo vệ và chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình
II. CHUẨN BỊ
 GV: Phiếu học tập (đủ dùng trong nhóm )
 Tranh ảnh một số loài thú
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
HĐ1.Bài cũ
HĐ2.Bài mới
1. GTB
2. Tìm hiểu về chu trình phát triển của thú (nhóm 4)
3. Tìm hiểu về số lượng con trong mỗi lần đẻ của thú 
( nhóm cặp)
HĐ3.Củng cố, dặn dò
5'
 ... đạt chuẩn nêu)
-2 hs đọc quy tắc -chữa bài (nếu sai)
-1hs đọc
-Quan sát - Các tổ thi nhau thực hiện
-Nghe
-Nghe và thực hiện
 CÔ GÁI CỦA TƯƠNG LAI
TUẦN 30 Thứ sáu ngày 13 tháng 4 năm 2012
TIẾT 1 
TOÁN
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG
I. MỤC TIÊU: 
 - Kĩ năng thực hành cộng các số tự nhiên, các phân số và các số thập phân.
 - Vận dụng phép cộng để làm các bài toán nhanh và giải toán có lời văn.
 - GD HS yêu thích học toán
II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ 
 HS: Nháp, vở 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ
2. Bài mới
HĐ1. GTB
HĐ2. Luyện tập
Bài 1
Cả lớp
Bài 2
N4
Trò chơi: nhóm nhanh, nhóm đúng
Bài 3: 
Trò chơi: làm toán chạy
Bài 4
Cá nhân
Vở
3.Củng cố, dặn dò
5'
32'
3’
3’
- Gọi hs lên bảng: Đổi đơn vị đo theo yêu cầu của GV
- Nhận xét và cho điểm.
- Giới thiệu -ghi đề.
- Viết lên bảng công thức chữ của phép cộng :
 a + b = c 
- Y/c hs hãy nêu tên gọi của phép tính trên bảng và tên gọi của các thành phần trong phép tình đó?
- Em đã được học những tính chất nào của phép cộng? Hãy nêu rõ quy tắc và công thức của các tính chất mà các em vừa nêu?
- Nhận xét câu trả lời của hs 
- Y/c hs làm vào bảng con
- Y/c hs nhận xét bài làm trên bảng. 
- Nhận xét và cho điểm.
* Tính bằng cách thuận tiện nhất:
- YC làm bài thảo luận nhóm- ghi nhanh kết quả vào bảng phụ. 3 nhóm làm nhanh nhất được trưng bày ở bảng lớp.
- Mời hs nhận xét bài của 3 nhóm trên bảng
- Nhận xét và chữa bài.ghi điểm
* Y/C HS đọc bài tập 3
- Yêu cầu HS tự làm bài nhanh vào bảng con.5 HS làm nhanh nhất sẽ được chấm trước
- Y/c hs giải thích vì sao em lại đoán x có giá trị như thế?
- Nhận xét kết luận.
* Bài toán
- YC HS tự làm bài vào vở
- Chữa bài của hs trên bảng lớp sau đó nhận xét và cho điểm.
-Yêu cầu HS kkiểm tra vở bạn
- Nêu TC của phép cộng
- Tổng kết tiết học, tuyên dương những hs tích cực học tập
- 2 hs 
-Lớp làm bảng con
- Nghe
- Nghe,
- Quan sát
- HS đạt chuẩn đọc phép tính và trả lời
-HS trên chuẩn 
- Nghe. 
- 1hs đạt chuẩn làm bảng lớp 
- Nhận xét đúng/sai
- Nghe
- HS đạt chuẩn đọc
- Các nhóm thi nhau làm
- Nhận xét và sửa bài
- Nghe
- HS đạt chuẩn đọc
-HS thực hiện nhanh
- HS trên chuẩn nêu và giải thích 
-Chú ý
- HS đạt chuẩn đọc đề 
- 2 hs làm bảng lớp 
-HS nhận xét
-Theo dõi và đổi vở cho nhau để kiểm tra
- HS đạt chuẩn nêu 
- Nghe và thực hiện
TUẦN 30 Thứ sáu ngày 13 tháng 4 năm 2012
TIẾT 2
TẬP LÀM VĂN
TẢ CON VẬT
(Kiểm tra viết)
I. MỤC TIÊU: 
 - Thực hành viết bài văn tả con vật
 - Viết đúng nội dung, yêu cầu của đề bài, có đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài..
- Lời văn tự nhiên, chân thật, biết cách dùng các từ ngữ miêu tả, hình ảnh so sánh, các phép liên kết câu để người đọc thấy rõ con vật mình định tả, thể hiện tình cảm của mình đối con vật đó. Diễn đạt tốt, mạch lạc. Câu văn có hình ảnh, giàu cảm xúc.
- GD HS yêu quý con vật nuôi, ý thức chăm sóc.
II.CHUẨN BỊ
 HS: Vở bài tập
 GV: Bảng lớp viết sẵn đề bài cho hs lựa chọn
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1. Bài cũ
2.Bài mới
HĐ1.GTB
HĐ2. Xác định đề bài để viết
(cả lớp)
 HĐ3. Thực hành viết bài văn 
(cá nhân)
3.Củng cố, dặn dò
3'
34’
3’
- Kiểm tra giấy bút của hs
- Nhận xét về ý thức chuẩn bị của hs.
- Giới thiệu bài trực tiếp -ghi đề.
- Gọi hs đọc 3 đề bài trên bảng.
- YC HS nêu cấu tạo của bài văn tả con vật
- Nêu nội dung cần có ở từng phần
- Nhắc hs: Các em cần suy nghĩ để chọn được cho mình một đề hợp nhất.
- Các em đã quan sát, viết đoạn văn tả một con vật. Từ các kĩ năng đó em hãy viết thành bài văn tả con vật hoàn chỉnh.
- Gọi hs nêu đề bài mình chọn
- Tổ chức hs viết bài.
- Thu chấm một số bài
- Nêu nhận xét chung.
- Nhận xét chung ý thức làm bài của học sinh
- GD ý thức chăm sóc bảo vệ vật nuôi
- Dặn về nhà chuẩn bị tiết sau: Tập viết đoạn đối thoại 
- Làm việc theo y/c của gv
- Nghe
- Nghe
- Đọc đề bài-lựa chọn đề để viết
- HS đạt chuẩn tiếp nối nêu
- HS trả lời
- Cả lớp theo dõi
- Nghe
- 5-7 hs giới thiệu đề bài
- Làm việc theo y/c: Viết bài vào vở
- 10 hs nộp bài chấm
- Nghe 
- Nghe
- Nghe và ghi nhớ
- Nghe thực hiện
TUẦN 30 Thứ sáu ngày 9 tháng 4 năm 2010
TIẾT 5
KHOA HỌC
SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOẠI THÚ
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, giúp hs :
 - Hiểu được sự sinh sản và nuôi con của hổ và hươu.
 - Biết sự chăm sóc và dạy con săn mồi của một số con vật
 - GD HS ý thức bảo vệ các loài thú quý hiếm.
II. CHUẨN BỊ
 GV: Tranh ảnh về sự nuôi con của hổ, hươu (nếu có)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
HĐ1.Bài cũ
HĐ2. Bài mới 
1.GTB
2.Tìm hiểu về sự nuôi dạy con của hổ (nhóm 4)
3. Tìm hiểu về sự nuôi dạy con của hươu (N2)
4.Trò chơi “Thú săn mồi và con mồi”
(cả lớp)
HĐ3.Củng cố, dặn dò
5'
27'
3'
- Gọi hs trả lời câu hỏi về nội dung của bài trước.
- Nhận xét-ghi điểm.
- Giới thiệu-ghi đề bài.
- Chia nhóm mỗi nhóm 4hs và y/c hs q/s hình minh hoạ, đọc thông tin trong sgk và trả lời các câu hỏi
- HD thêm cho hs gặp khó khăn
- Mời hs khá lên điều khiển các bạn báo cáo k/q
- Theo dõi và giải thích, làm trọng tài khi có tranh luận
- Nhận xét và khen hs tích cực hoạt động
- Cho hs xem tranh ảnh về sự nuôi con và dạy con của hổ
- Chia nhóm mỗi nhóm 2hs và y/c hs q/s hình minh hoạ, đọc thông tin trong sgk và trả lời các câu hỏi
- HD thêm cho hs gặp khó khăn
- Mời hs khá lên điều khiển các bạn báo cáo k/q
- Theo dõi và giải thích, làm trọng tài khi có tranh luận
- Nhận xét và khen hs tích cực hoạt động
- Cho hs xem tranh ảnh về hươu con đang chạy cùng đàn
- Tổ chức cho hs chơi trò chơi” Thú săn mồi và con mồi”
- HD cách chơi (SGV)
- Cho hs chơi thử, sau đó là chơi thật
- Tổ chức bình chọn đôi bạn đóng vai đạt nhất
- Nhận xét chung
- YC đọc bài học
- GD học sinh
- Nhận xét tiết học và dặn hs về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
- 2 hs lần lượt trả lời-theo dõi-nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Tạo nhóm cùng q/s trao đổi, thảo luận, trả lời từng câu hỏi trong sgk
- Nghe
- HS khá điều khiển: Nêu câu hỏi- mời bạn trả lời-mời bạn bổ sung chuyển câu hỏi tiếp theo
- Theo dõi và lắng nghe
- Nghe
- Quan sát
- Thực hiện như hoạt động 1
- Nghe
- HS thực hiện
- Theo dõi
- Nghe
- Quan sát
- Nghe hướng dẫn chơi
- Chơi theo hướng dẫn 
- Bình chọn cùng gv
- Nghe
- 2 HS đọc
- Nghe và thực hiện
- Nghe và ghi nhớ
TUẦN 30 Thứ sáu ngày 18 tháng 4 năm 2008.
 HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
 Chủ đề: Tìm hiểu về : Thực hiện An Toàn Giao Thông
I/MỤC TIÊU :
-Giúp học sinh hiểu thêm về nội dung và sự cần thiết của việc thực hiện ATGT đường bộ
-HS có ý thức tự giác và thực hiện tốt ATGT ĐBộ
II-CHUẨN BỊ:
 GV: Các câu hỏi để hs tìm hiểu
II/TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG
ND H T
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HĐ CỦA HỌC SINH
1/Mở đầu
2/Thi hỏi đáp về ATGT
3/Kết thúc
4-Sinh hoạt lớp và tuyên truyền chương trình đội viên
3'
22'
1
14'
+Y/c lớp trưởng điều khiển, gv chủ nhiệm chỉ dự.
-Cho cả lớp hát tập thể một bài
-Tổ chức cho hs thi tìm hiểu về ATGT
-Chia lớp làm 2 đội, phổ biến nội dung thi như sau: Khi lớp trưởng nêu câu hỏi, đội nào có câu trả lời thì phất cờ, nếu trả lời sai thì đội kia trả lời, nếu cùng có tín hiệu thì viết ra giấy, giơ thẻ lựa chọn
+Theo dõi hs thi và bổ sung thêm nếu cần
Câu hỏi: Tham gia giao thông gồm những đối tượng nào? Luật GTĐB quy định những người tham gia giao thông phải tuân thủ những gì?
v-v
+Trưởng ban giám khảo công bố kết quả thi giữa các đội.
-Nhận xét buổi sinh hoạt và tuyên dương phê bình thái độ tham gia của hs
 -Sinh hoạt lớp
1/Nhận xét tình hình tuần 30
-GV đánh giá tuyên dương nhắc nhở hs 
2/Nêu phương hướng tuần 31
3-Giới thiệu cách phòng bệnh giun sán
-Lớp trưởng cho các bạn hát tập thể
-hát tập thể
-Lớp trưởng tuyên bố lí do và nêu chương trình hoạt động.
-Bầu ban giám khảo gồm các bạn trong ban cán sự lớp
-Thi hỏi đáp và kể về hành vi, quy định, về ATGT mà em biết. Thi đố vui và văn nghệ xen kẽ
-BGK làm việc
-HS trả lời nếu lung túng thì gv sẽ bổ sung
-Lớp trưởng nêu câu hỏi đố vui cho các bạn trả lời
-BGK công bố
-Nghe
-Cán sự lớp,tổ nhận xét tình hình trong tuần lĩnh vực mình phụ trách
-Nghe
-Nghe
-Cả lớp tham gia nghe
TUẦN 30	 Thứ ngày tháng năm 200 
TIẾT 30	
 	 MÔN : KỸ THUẬT
	 BÀI :LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (3 Tiết - tiết 1)
 I/MỤC TIÊU : HS cần phải: 
 -Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng
 -Lắp được máy bay trực thăng đúng kĩ thuật , đúng quy trình.
 -Rèn luyện tính cẩn thận và đảm bảo an toàn trong khi thực hành.
II/ĐỒ DÙNG -Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn
 -Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
ND-HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA H SINH
1 Bài cũ
2-Bài mới
HĐ1:
Quan sát và nhận xét mẫu
(cả lớp)
HĐ2:HD các thao tác kĩ thuật (cả lớp)
3- CCDD
3'
2'
5'
30'
2'
-Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của hs
-Nhận xét chung
+Giới thiệu bài và nêu mục đích bài học.
-Nêu tác dụng của máy bay trực thăng trong th/tế
-Y/c hs q/s máy bay trực thăng đã lắp sẵn.
-HD hs q/s kĩ từng bộ phận và trả lời câu hỏi:
? Để lắp được máy bay trực thăng cần phải lắp mấy bộ phận? Hãy kể tên các bộ phận đó?
a-HD hs chọn các chi tiết.
-Cùng hs chọn đúng và đủ các chi tiết bỏ vào nắp hộp theo từng loại chi tiết.
b-Lắp các bộ phận
+HD lắp thân và đuôi máy bay (h.2)
? Để lắp được thân và đuôi máy bay cần có những chi tiết nào?
-HD lắp thật chậm để hs theo dõi-chỉ rõ mặt phải và trái của thân và đuôi máy bay.
+Lắp sàn cabin và giá đỡ
-Y/c hs q/s hình 3:? Hãy nêu các chi tiết cần có để lắp sàn cabin và giá đỡ?
-Gọi hs lên lắp -Nhận xét và bổ sung thêm 
+Lắp cabin: -Y/c hs q/s hình 4.
-Gọi hs lên chọn các chi tiết để lắp 
-Nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh bước lắp
+Lắp cánh quạt: y/c hs q/s hình 5 và trả lời câu hỏi trong sgk-hd hs lắp cánh quạt
-Gọi hs lên lắp
+Lắp càng máy bay: y/c hs q/s hình 6 và lên lắp
-Nhận xét và bổ sung thêm.
c- Lắp ráp xe chở hàng
-Lắp xe theo các bước trong sgk( thao tác chậm)
-Kiểm tra sự chuyển động của xe
d- hd tháo và sắp xếp vào hộp
-Nhận xét tiết học và dặn dò về nhà 
-tổ trưởng báo cáo
-Nghe
-nghe.
-Lắng nghe
-quan sát
-Quan sát và nêu trước lớp.
-cùng gv chọn
-Nghe-theo dõi
-1hs thực hiện-cả lớp theo dõi
-Quan sát 
-1 hs thực hiện
-quan sát-
-1hs chọn
-theo dõi và 1 hs thực hiện trước lớp
-1 hs thực hiện
Theo dõi-trả lời
-1hs lắp ,cả lớp theo dõi
-Theo dõi và 1hs thực hiện
-Theo dõi kĩ các bước
-cùng gv tháo và xếp
-Nghe.-Thực hiện

Tài liệu đính kèm:

  • doctuần 30.doc