Thiết kế bài giảng lớp 5 - Tuần 7

Thiết kế bài giảng lớp 5 - Tuần 7

I/ MỤC TIÊU:

- Viết đúng chính tả, trình by đúng một đoạn trong bài “ Thư gửi cc học sinh”.

- Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo vần (bt2); biết đặt dấu thanh ở âm chính .

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Gv: Phấn mu.,bt dạ, một số tờ phiếu khổ to.

 -Hs: SGK, VCT

III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 

doc 11 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 10/06/2017 Lượt xem 218Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 5 - Tuần 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn học:Chính tả 	 
Bài học :NHỚ VIẾT: THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
I/ MỤC TIÊU: 
- Viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài “ Thư gửi các học sinh”.
- Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo vần (bt2); biết đặt dấu thanh ở âm chính .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Gv: Phấn màu.,bút dạ, một số tờ phiếu khổ to.
 	-Hs: SGK, VCT
III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Kiểm tra:
- Cho HS lên viết từ khĩ.
- 2 HS
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
Hoạt động 2: Viết chính tả.
Mục tiêu: HS thuộc lịng đoạn văn cần viết.
2 HS thuộc lịng đoạn văn cần viết.
Cách tiến hành:
a) Hướng dẫn chung.
- Cho HS đọc yêu cầu bài.
2 HS đọc yêu cầu bài.
- GV đọc lại 1 lần đoạn chính tả.
- HS lắng nghe.
b) HS viết chính tả. 
- Nhắc tư thế ngồi viết, nhớ lại những từ ngữ khĩ viết.
- HS nhớ lại đoạn chính tả.
-HS viết chính tả.
c) Chấm, chữa bài.
- GV đọc lại tồn bài chính tả một lượt 
- HS sốt lỗi.
- GV chấm 5-7 bài.
- Từng cặp trao đổi vở cho nhau để chữa lỗi.
- GV đọc diễn cảm bài chính tả, nhận xét chung.
Hoạt động 3: Làm bài tập. 
a) Hướng dẫn HS làm bài tập 2.
- GV giao việc.
- HS làm việc cá nhân. Dán phiếu ở bảng.
- Cho HS trình bày.
- Nhận xét.
- GV chốt (SGV)
b) Hướng dẫn HS làm bài tập 3.
- GV chốt: Khi viết một tiếng, dấu thanh nằm trên âm chính của vần đầu.
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn học: Luyện từ và câu. 
Bài học : MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN 
 I/ MỤC TIÊU:
 - Xếp được từ ngữ cho trước về chủ điểm nhân dân vào nhóm thích hợp (bt1);nắm được một số thành ngữ , tục ngữ nói về phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam(bt2); hiểu nghiã từ đồng bào , tìm được một số từ bắt đầu bằng tiếng đồng , đặt được câu với một số từ có tiếng đồng vừa tìm được (bt3)
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Bút dạ, một vài tờ giấy mẫu to, bảng phụ- Từ điển.
 	-Hs: SGK, VBT
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Kiểm tra: 3 HS
- Nhận xét.
- 3 HS đọc 3 đoạn văn miêu tả đã viết ở tiết TLV trước.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
Hoạt động 2: Làm bài tập 
Mục tiêu: Các em biết xếp các từ thành nhĩm, chỉ rõ những thành ngữ chỉ rõ phẩm chất con người Việt Nam.
Hs biết xếp các từ thành nhĩm, chỉ rõ những thành ngữ chỉ rõ phẩm chất con người Việt Nam.
Cách tiến hành:
a) Hướng dẫn HS làm bài tập 1.
- GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS làm bài theo nhĩm.
- Cho HS trình bày.
- Ghi kết quả vào phiếu.
- GV chốt.
- Đại diện nhĩm dán kết quả bài làm.
b) Hướng dẫn HS làm bài tập 2.
- GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- Cho HS làm bài.
- HS làm bài cá nhân.
- Cho HS trình bày.
- HS tìm ý của 5 câu.
- Nhận xét, chốt lại.
- Nhận xét.
c) Hướng dẫn HS làm bài tập 3 
- GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc thầm bài “Con Rồng, cháu Tiên”.
 Câu a: Làm việc cá nhân.
 Câu b: Làm việc theo nhĩm.
- Viết vào phiếu.
 Câu c: Làm việc cá nhân.
- Cho HS trình bày kết quả.
- Đại diện nhĩm trình bày.
- GV nhận xét, chốt lại.
 Ngày dạy11/9 /2013
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
 Môn học: Kể chuyện 
 Bài học : KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA 
 I/ MỤC TIÊU: - Kể một câu chuyện ( đã chứng kiến , tham gia hoặc được biết qua truyền hình, phim ảnh hay đã nghe đã đọc )về người có một việc làm tốt gĩp phần xây dựng quê hương, đất nước.
 -Biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện đã kể .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Gv:Một số tranh ảnh gợi ý những việc làm tốt thể hiện ý thức xây dựng quê hương, đất nước.	-Hs: SGK,
III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Kiểm tra: 2 HS
- 2 HS lần lượt kể lại 1 câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về anh hùng, danh nhân nước ta.
- GV nhận xét.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS kể chuyện.
Mục tiêu: Kể việc làm tốt gĩp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Cách tiến hành:
a) Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề.
- Cho HS đọc yêu cầu đề.
- 1 HS
- GV ghi đề lên bảng.
Đề: Kể việc làm tốt gĩp phần xây dựng quê hương, đất nước của một người em biết.
- GV nhắc lại yêu cầu.
 Ngồi những việc làm thể hiện ý thức xây dựng quê hương, đất nước đã nêu trong gợi ý cịn cĩ những việc làm nào khác?
- Cho HS đọc lại gợi ý.
- Cho HS nĩi về đề tài mình kể.
- HS trao đổi và phát biểu ý kiến về đề tài mình đã chứng kiến.
b) Hướng dẫn HS kể chuyện trong nhĩm.
- Cho HS đọc gợi ý 3.
- Cho HS kể chuyện trong nhĩm.
- Làm việc dưới sự hướng dẫn của GV 
c) Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp.
- Cho HS kể mẫu.
- 1 HS 
- Bình chọn HS kể chuyện hay.
- Đại diện các nhĩm thi.
CỦNG CỐ DẶN DỊ: - Về nhà tập kể câu chuyện cho người thân nghe.
- Lớp nhận xét.
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
 Môn học:Tập đọc 
 Bài học : 	 LỊNG DÂN (tt)
 I/ MỤC TIÊU: 1/ Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến, câu cảm trong bài.
- Giọng đọc thay đổi linh hoạt, hợp với tính cách từng nhân vật, hợp với tình huống căng thẳng, đầy kịch tính của vở kịch.
- Biết cùng các bạn đọc phân vai, dựng lại tồn bộ vở kịch.
2/ Hiểu nội dung, ý nghĩa của tồn bộ vở kịch: Trong cuộc đấu trí với giặc, để cứu cán bộ, mẹ con dì Năm vừa kiên trung vừa mưu trí.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Gv: Tranh ảnh minh họa trong SGK, bảng phụ viết sẵn đoạn kịch cần hướng dẫn học sinh luyện đọc. -Hs: SGK
III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Kiểm tra:
- Chia nhĩm lên đọc phân vai đoạn 1.
- Em hãy nêu nội dung phần 1 của vở kịch
- 6 HS lên đọc đoạn 1 theo hình thức phân vai.
- Nhận xét.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.(1’)
Hoạt động 2: Luyện đọc
Mục tiêu: HS đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến, câu cảm trong bài.
Cách tiến hành:
a) GV đọc diễn cảm 1 lượt. Chú ý: giọng đọc phân vai.
- HS lắng nghe.
b) Hướng dẫn HS đọc đoạn.
- GV chia đoạn: 3 đoạn.
- HS đánh dấu đoạn trong SGK.
- Cho HS đọc đoạn nối tiếp.
- Cho HS luyện đọc từ ngữ dễ đọc sai: hiềm, miễn cưỡng, ngượng ngập.
- HS đọc theo sự hướng dẫn của GV
c) Hướng dẫn HS đọc cả bài.
- Cho HS đọc chú giải, giải nghĩa.
- HS đọc lại tồn bộ vở kịch.
- 1 HS đọc chú giải,giải nghĩa từ
d) GV đọc tồn bộ vở kịch (1 lần)
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài.
Mục tiêu: HS trả lời đúng các câu hỏi.
- 3 HS đọc 3 đoạn và trả lời 3 câu hỏi.
- Nhận xét.
- GV chốt lại
Hoạt động 4: Đọc diễn cảm.
Mục tiêu: HS đọc diễn cảm đoạn văn.
a) GV hướng dẫn cách đọc: như hướng dẫn.
- HS sắm vai đọc.
b) Cho HS thi đọc. GV chia 6 nhĩm.
- Cho HS thi đọc hình thức phân vai.
Tuyên dương.
CỦNG CỐ DẶN DỊ: - Các nhĩm về xây dựng vở kịch.
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
 Môn học:Tập làm văn 
 Bài học : 	 LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I/ MỤC TIÊU: -Tìm đưự«c những dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến , những từ ngữ tả tiếng mưa, hạt mưa , tả cây cối ,con vật, bầu trời trong bài Mư a rào; từ đó nắm được cacùh quan sát và chọn lọc chi tiết trong bài văn miêu tả .
- Lập được dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Gv: Những ghi chép của HS khi quan sát một cơn mưa.
- Bút dạ, 3 tờ giấy khổ to.	-Hs: SGK
III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Kiểm tra:
- Bảng thống kê của tiết Tập làm văn 
- GV chấm 3 vở.
- GV kiểm tra vở
- GV nhận xét chung.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
Hoạt động 2: Luyện tập (28’)
Mục tiêu: HS trả lời các câu hỏi về bài “Mưa rào”.
Cách tiến hành:
a) Hướng dẫn HS làm bài tập 1.
- GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
 Cho HS đọc bài và trả lời 4 câu hỏi.(SGK)
- Cho HS làm việc.
- Cho HS trình bày kết quả bài làm.
- Một số HS phát biểu và nhận xét
- GV nhận xét, chốt ý.
b) Hướng dẫn HS làm bài tập 3 (15’)
- GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. 
 Các em đã quan sát và ghi lại về một cơn mưa. Dựa vào những quan sát đã cĩ, em hãy chuyển thành dàn bài chi tiết.
- Cho HS làm bài.
- HS đọc to bài ghi quan sát của 
- GV phát giấy, bút dạ cho 3 nhĩm.
mình về cơn mưa
- Cho HS trình bày kết quả.
- Đại diện 3 nhĩm dán kết quả.
- Lớp nhận xét.
GV nhận xét.
CỦNG CỐ DẶN DỊ: - HS về nhà hồn chỉnh dàn ý.
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn học: Tập làm văn 
 Bài học : 	 LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA
I/ MỤC TIÊU: - Biết sử dụng một số nhĩm từ đồng nghĩa một cách thích hợp (bt1) hiểu ý nghĩa chung của một số tục ngữ(bt2)
-Dựa theo một khổ thơ trong bài Sắc màu em yêu, viết được đoạn văn miêu tạ­ vật có sử dụng 1,2 từ đồng nghĩa(bt3)
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Gv: Bút dạ, 3 tờ phiếu khổ to.
III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
- 2 HS lần lượt lên làm BT 2, 3 của tiết trước.
2. Kiểm tra: 2 HS
- Nhận xét.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.(1’)
Hoạt động 2: Luyện tập.
Mục tiêu: HS biết sử dụng một số nhĩm từ đồng nghĩa khi điền vào chỗ trống. 
2-3 HS nêu một số nhĩm từ đồng nghĩa khi đã điền vào chỗ trống.
Cách tiến hành:
a) Hướng dẫn HS làm bài tập 1(8’)
- GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS quan sát tranh, làm bài cá nhân.
 Cho HS quan sát tranh trong SGK.
 Đọc bài tập.
- 3 HS làm bài vào giấy.
- Cho HS làm bài.
- 3 HS lên dán lên bảng. 
- Cho HS trình bày.
- Nhận xét.
- GV nhận xét, chốt lại.
b) Hướng dẫn HS làm bài tập 2.(8’)
- GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- Cho HS làm bài.
- HS lần lượt ghép ý vào 3 câu.
- Cho HS trình bày kết quả.
- Lớp nhận xét.
- GV nhận xét, chốt lại.
c) Hướng dẫn HS làm bài tập 3 (12’)
- GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
 Cho HS đọc lại bài “Sắc màu em yêu”.
 Chọn viết khổ thơ trong bài.
 Viết một đoạn văn.
- Cho HS làm bài.
- HS trình bày đoạn văn đã viết.
- Cho HS trình bày kết quả.
- Lớp nhận xét.
GVnhận xét.
CỦNG CỐ DẶN DỊ: Về nhà viết bài tập 3 vào vở.
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
 Môn học:Tập làm văn 
 Bài học : 	 LUYỆN TẬP TẢ CẢNH 
 I/ MỤC TIÊU:-Nắm được ý chính của 4 đoạn văn và chọn 1 đoạn để hoàn chỉnh theo yêu cầu (bt1).
-Dựa vào dàn ý của bài văn miêu tả cơn mưa đã lập trong tiết trước , viết được một đoạn văn có chi tiết và hình ảnh hơp lí.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Gv: Dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa của HS.
	-Hs: SGK, VTLV
III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Kiểm tra:Chấm bài làm HS đã hồn chỉnh của tiết Tập làm văn trước.
- 3 HS nộp bài.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.(1’)
Hoạt động 2: Luyện tập.(17’)
a) Hướng dẫn HS làm bài tập 1.
- GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
 Chỉ ra được nội dung chính mỗi đoạn.
 Chỉ ra được nội dung chính mỗi đoạn.
 Viết thêm vào những chỗ () để hồn thành nội dung của từng đoạn.
- Cho HS làm bài.
- Cho HS trình bày ý chính 4 đoạn văn.
- HS đọc thầm lại đề.
- GV chốt ý.
- Xác định ý chính mỗi đoạn.
- Cho HS trình bày đoạn văn.
- GV nhận xét và chọn 4 đoạn hay nhất.
b) Hướng dẫn HS làm bài tập 2 (11’)
- GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
 Chọn trong dàn bài đã chuẩn bị trong tiết Tập làm văn trước một phần nào đĩ.
 Viết phần dàn bài đã chọn thành một đoạn văn hồn chỉnh.
- Cho HS làm bài.
- HS xem lại dàn bài tả cơn mưa đã làm ở tiết Tập làm văn trước.
- HS trình bày bài.
GV nhận xét
CỦNG CỐ DẶN DỊ: - Dặn HS về nhà hồn thiện đoạn văn.
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
 Môn học:Tập đọc 
 Bài học : 	 Những con sếu bằng giấy
I/ MỤC TIÊU: 1/ Đọc đúng tên người, tên địa lý nước ngồi,đọc diễn cảm bài văn 
2/ Hiểu nội dung ý nghĩa của bài:
- Hiểu các từ ngữ trong bài ,hiểu ý chính của bài: Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân, nĩi lên khát vọng sống, khát vọng hịa bình của trẻ em tồn thế giới.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:-Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn Luyện đọc 
III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra: nhĩm 6 HS
- GV nhận xét, cho điểm.
- 6 HS đọc vở kịch “Lịng dân” theo cách phân vai.
- GV nhận xét, cho điểm.
- 1 HS nĩi ý nghĩa vở kịch.
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 
Hoạt động 2: Luyện đọc. 
a) GV đọc tồn bài 1 lượt.
- Giọng đọc: giọng chia sẻ, đồng cảm ở đoạn nĩi về bé Xa-da-cơ, với giọng xúc động ở đoạn trẻ em trong nước Nhật và trên thế giới gửi cho Xa-da-cơ những con sếu bằng giấy.
- HS lắng nghe.
- Chú ý đọc đúng số liệu, tên người, tên địa lý nước ngồi.
- Chú ý đọc đúng số liệu, tên người, tên địa lý nước ngồi.
b) Hướng dẫn HS đọc đoạn nối tiếp
- GV chia đoạn: 4 đoạn.
- HS đánh dấu bằng viết chì vào SGK.
- Luyện đọc những số liệu, từ ngữ khĩ đọc: 100.000 người, Hi-rơ-si-ma, Na-ga-da-ki, Xa-da-cơ Xa-xa-ki.
- HS đọc từ ngữ theo hướng dẫn của GV.
c) Hướng dẫn HS đọc cả bài.
- Cho HS đọc chú giải, giải nghĩa từ.
- 1 HS đọc chú giải, 2 HS giải nghĩa từ như trong SGK.
- Cho HS đọc tồn bài.
- 2 HS đọc cả bài.
d) GV đọc diễn cảm cả bài 1 lần.
- HS lắng nghe.
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài. 
- Đặt câu hỏi để HS trả lời.
 Xa-da-cơ bị nhiễm phĩng xạ nguyên tử khi nào?
- Khi chính phủ Mĩ ra lệnh ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.
 Cơ bé hi vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào?
- Cơ tin vào một truyền thuyết nĩi rằng nếu gấp đủ một nghìn con sếu bằng giấy treo quanh phịng thì sẽ khỏi bệnh nên ngày nào Xa-da-cơ cũng gấp sếu giấy.
 Các bạn nhỏ đã làm gì để tỏ tình cảm đáng kể với Xa-da-cơ?
- Các bạn nhỏ đã gấp sếu gửi tới tấp cho Xa-da-cơ.
 Các bạn nhỏ đã làm gì để bày tỏ nguyện vọng hịa bình?
- Đã quyên gĩp tiền xây dựng đài tưởng nhớ những nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại. Qua đĩ, ta thấy các bạn nhỏ luơn mong muốn cho thế giới mãi mãi hịa bình.
 Nếu được đứng trước tượng đài, em sẽ nĩi gì với Xa-da-cơ?
- HS phát biểu tự do.
Hoạt động 4: Đọc diễn cảm. 
a) Hướng dẫn HS đọc diễn cảm.
- GV đưa bảng phụ đã chép trước đoạn văn cần luyện lên và gạch chéo (/) một gạch ở dấu phẩy, 2 gạch (//) ở dấu chấm, gạch dưới những từ ngữ khĩ đọc.
- GV đọc trước đoạn cần luyện thêm 1 lần.
- Nhiều HS luyện đọc.
b) Hướng dẫn HS thi đọc.
- Nhiều cá nhân thi đọc.
- Lớp nhận xét.
- GV nhận xét, khen những HS đọc hay.
3. Củng cố, dặn dị: 
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà luyện đọc bài văn.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 7.doc