Bài soạn lớp 5 - Tuần 29 đến tuần 35

Bài soạn lớp 5 - Tuần 29 đến tuần 35

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức: Tâng cầu bừng đùi, bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân hoặc đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay. Chơi trò chơi "nhảy đúng, nhảy nhanh".

2.Kỹ năng:thực hiện đúng động tác tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân,chuyền cầubằng mu bn chn. Chơi trò chơi đúng luật.

3.Thái độ: tích cực tập luyện và nâng cao thành tích.

 

doc 20 trang Người đăng huong21 Lượt xem 563Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn lớp 5 - Tuần 29 đến tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ: 3, 5 	TUẦN: 29
Ngày soạn: 15/03/2014.
Ngày dạy: 18, 20/03/2014.
Bài: 57 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN
TRÒ CHƠI "NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH"
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: Tâng cầu bừng đùi, bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân hoặc đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay. Chơi trò chơi "nhảy đúng, nhảy nhanh".
2.Kỹ năng:thực hiện đúng động tác tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân,chuyền cầubằng mu bàn chân. Chơi trò chơi đúng luật.
3.Thái độ: tích cực tập luyện và nâng cao thành tích.
II. Địa điểm và phương tiện.
- Địa điểm: trên sân trường, vệ sinh nơi tập đảm bảo an toàn tập luyện.
-Phương tiện: 1 còi, mỗi HS 1 quả cầu, 3-5 quả bóng å số 5, kẻ sân để tổ chức trò chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
1.Phần mở đầu: 5 phút
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo vòng tròn trong sân.
-Đi thường theo vòng tròn, hít thở sâu.
-Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai, cổ tay.
-Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung . Mỗi động tác 2x8 nhịp .
-Trò chơi khởi động do GV chọn.
2.Phần cơ bản. 25 phút
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
a. Môn thể thoa tự chọn.
+Đá cầu.
-Ôn tâng cầu bằng đùi. Đội hình tập theo hàng ngang từng tổ do tổ trưởng điều khiển.
-Ôn tầng câù bằng mu bàn chân. Đội hình tập và phương pháp dạy như tâng cầu bằng đùi.
-Ôn phát cầu bằng mu bàn chân. Đội hình tập tuỳ theo địa hình thực tế trên sân đã chuẩn bị hoặc có thể tập theo hai hàng ngang phát cầu cho nhau.
+Ném bóng.
-Ôn đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay trước ngực. GV nêu tên động tác, cho HS tập luyện, GV quan sát và sửa chữa cách cầm bóng, tư thế đứng và động tác ném bóng chung cho HS.
-Thi đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay do GV sáng tạo.
b) Trò chơi "Nhảy đúng, nhảy nhanh"
-Đội hình tập tuỳ theo địa hình thực tế trên sân đã chuẩn bị, phương pháp dạy do GV sáng tạo.
3.Phần kết thúc: 5 phút
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Đi thường theo 2-4 hàng dọc và hát do GV chọn.
-Một số động tác hồi tĩnh do GV chọn.
-Trò chơi hồi tĩnh do GV chọn.
-GV nhận xét và đánh giá kết quả bài học, giao bài về nhà. 
†!
Thứ: 4, 5, 6	TUẦN: 29
Ngày soạn: 17/03/2014.
Ngày dạy: 19, 20, 21/03/2014.
Bài: 58 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN.
TRÒ CHƠI "NHẢY Ô TIẾP SỨC"
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: tâng và phát cầu bằng mu bàn chân hoặc đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay trước ngực. Chơi trò chơi "Nhảy ô tiếp sức".
2.Kỹ năng: chuyền cầutương đối đúng động tácbằng mu bàn chân.Chơi trò chơi đúng luật.
3.Thái độ: tích cực tập luyện và nâng cao thành tích.
II. Địa điểm và phương tiện.
- Địa điểm: trên sân trường, vệ sinh nơi tập đảm bảo an toàn tập luyện.
-Phương tiện: 1 còi, mỗi HS 1 quả cầu, 3-5 quả bóng số 5, kẻ sân để tổ chức trò chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
1.Phần mở đầu: 5 phút
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo vòng tròn trong sân.
-Đi theo vòng tròn, hít thở sâu.
-Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai, cổ tay.
-Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung .Mỗi động tác 2x8 nhịp.
-Trò chơi khởi động do GV chọn.
2.Phần cơ bản. 25 phút
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
a. Môn thể thao tự chọn.
+Đá cầu.
-Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân. Đội hình tập theo một vòng tròn do cán sự điều khiển, khoảng cách giữa em nọ đến em kia tối tiểu 1,5m.
-Ôn phát cầu bằng mu bàn chân. Phương pháp dạy như bài 55 hoặc do GV sáng tạo.
+Ném bóng.
-Ôn đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay. Tập theo sân , bảng rổ đã chuẩn bị, có thể cho từng nhóm 2-4 HS cùng ném vào mỗi rổ .
-Thi đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay. Hình thức và phương pháp tổ chức thi do GV chọn.
b) Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức"
-Đội hình chơi theo sân đã chuẩn bị, phương pháp dạy do GV sáng tạo.
3.Phần kết thúc. 5 phút
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Đứng vỗ tay, hát do GV chọn.
-Một số động tác hồi tĩnh do GV chọn.
-Trò chơi hồi tĩnh do GV chọn.
-GV nhận xét và đánh giá kết quả 
†!
Thứ: 3, 5 	TUẦN: 30
Ngày soạn: 23/03/2014.
Ngày dạy: 25, 27/03/2014.
Bài: 59 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN - TRÒ CHƠI "LÒ CÒ TIẾP SỨC"
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: Thực hiện được tâng và phát cầu bằng mu bàn chân, hoặc học đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai. Chơi trò chơi "lò cò tiếp sức".
2.Kỹ năng: Hồn thiện tâng cầu và phát cầu bằng mu trong bàn chân.Ném bĩng đúng kỹ thuật. Chơi trò chơi tương đối chủ động. thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích.
3.Thái độ: tích cực tập luyện và nâng cao thành tích.
II. Địa điểm và phương tiện.
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an tồn tập luyện.
- Phương tiện: còi, mỗi HS 1 quả cầu, 3-5 quả bóng rổ số 5,bảng rổ, kẻ sân để tổ chức trò chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
1.Phần mở đầu:
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên một hàng dọc hoặc chạy theo vòng tròn trong sân.
-Đi theo vòng tròn, hít thở sâu.
-Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai, cổ tay.
-Ôn các động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung hoặc bài tập do GV soạn. 
-Kiểm tra bài cũ nội dung do GV chọn.
2.Phần cơ bản.
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
a. Môn thể thao tự chọn.
+ Đá cầu.
-Ôn phát cầu bằng mu bàn chân. Đội hình tập theo sân đã chuẩn bị hoặc có thể tập theo hai hàng ngang phát cầu cho nhau. Phương pháp dạy như bài 55 hoặc do GV sáng tạo.
-Thi phát cầu bằng mu bàn chân. Hình thức thi và phương phát tổ chức do GV sáng tạo.
+Ném bóng.
-Học cách cầm bóng bằng một tay trên vài. Tập đồng loạt theo tổ nếu đủ bóng hay theo nhóm hoặc do GV sáng tạo. GV nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích cho HS tập đồng loạt.
-Học ném bóng vào rổ bằng một tay. Tập theo sân, bảng rổ đã chuẩn bị, có thể cho từng nhóm 2-4 HS cùng ném vào một rổ hoặc do GV sáng tạo.
b) Trò chơi "Lò cò tiếp sức"
Đội hình chơi theo sân đã chuẩn bị phương pháp dạy do GV sáng tạo.
3.Phần kết thúc.
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Đứng vỗ tay, hát 1 bài do GV chọn.
-Một số động tác hồi tĩnh do GV chọn.
- Trò chơi hồi tĩnh do GV chọn.
-GV nhận xét và đánh giá kết quả bài học, giao bài về nhà. Tập đá cầu hoặc ném bóng trúng đích.
†!
Thứ: 4, 5, 6	TUẦN: 30
Ngày soạn: 23/03/2014.
Ngày dạy: 25, 26, 27/03/2014.
Bài:60 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN - TRÒ CHƠI "TRAO TÍN GẬY"
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: Thực hiện được tâng và phát cầu bằng mu bàn chân, hoặc học đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai. Chơi trò chơi "Trao tín gậy".
2.Kỹ năng: Hồn thiện tâng cầu và phát cầu bằng mu trong bàn chân.Ném bĩng đúng kỹ thuật. Chơi trò chơi tương đối chủ động. thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích.
3.Thái độ: tích cực tập luyện và nâng cao thành tích.
II. Địa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
-Phương tiện: GV và cán sự mỗi người một còi, mỗi HS 1 quả cầu, mỗi tổ tối thiểu 3-5 quả bóng rổ số 5, chuẩn bị rổ hoặc sân đá cầu có căng lưới và kẻ sân để tổ chức trò chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
1.Phần mở đầu:
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên một hàng dọc hoặc chạy theo vòng tròn trong sân.
-Đi theo vòng tròn, hít thở sâu.
-Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai, cổ tay.
-Ôn các động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung hoặc bài tập do GV soạn. 
-Kiểm tra bài cũ nội dung do GV chọn
2.Phần cơ bản.
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
a. Môn thể thao tự chọn.
+ Đá cầu.
-Ôn phát cầu bằng mu bàn chân. Đội hình tập theo sân đã chuẩn bị hoặc có thể tập theo hai hàng ngang phát cầu cho nhau. Phương pháp dạy như bài 55 hoặc do GV sáng tạo.
-Thi phát cầu bằng mu bàn chân. Hình thức thi và phương phát tổ chức do GV sáng tạo.
+Ném bóng.
-Học cách cầm bóng bằng một tay trên vài. Tập đồng loạt theo tổ nếu đủ bóng hay theo nhóm hoặc do GV sáng tạo. GV nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích cho HS tập đồng loạt.
-Ôn đứng ném bóng rổ bằng hai tay. Sân và đội hình tập như trên GV nêu tên động tác, làm mẫu cho HS nhớ động tác, cho HS tập luyện chung cho từng đợt ném bóng hoặc cho một vài HS. Nhắc nhở HS tập luyện cho tốt để giờ sau kiểm tra.
b)Trò chơi "Trao tín gậy"
Đội hình chơi theo sân đã chuẩn bị, phương phát dạy do GV sáng tạo.
3.Phần kết thúc.
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Đi thường theo 2-4 hàng dọc và hát 1 bài do GV chọn.
-Một số động tác hồi tĩnh do GV chọn.
-GV nhận xét và đánh giá kết quả bài học, giao bài về nhà. Tập đá cầu hoặc ném bóng trúng đích.
†!
Thứ: 3, 5 	TUẦN: 31
Ngày soạn: 31/03/2014.
Ngày dạy: 01, 03/04/2014.
Bài 61. MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN – TRỊ CHƠI “NHẢY Ơ TIẾP SỨC”
I Mục tiêu.
1.Kiến thức: Thực hiện được tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân hoặc đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai. Chơi trò chơi "Nhảy ô tiếp sức".
2.Kỹ năng: Hồn thiện tâng cầu và ph ...  o o o o o
o o o o o o
a)Ôn tập hoặc kiểm tra một trong hai môn thể thao tự chọn đã học.
-Ôn tập: Nội dung và phương pháp dạy học như bài 65.
-Kiểm tra. Nội dung và phương pháp kiểm tra như sau.
+Đá cầu.
-Ôn phát cầu bằng mu bàn chân. Đội hình tập theo 2-4 hàng ngang quay mặt vào nhau thành từng đôi đứng đối diện cách nhau 3-5m để phát cầu cho nhau, trong từng hàng ngang, em nọ cách em kia tối thiểu 1,5m hoặc đội hình tập do GV chọn trên cơ sở thực tế của sân tập.
-Kiểm tra kĩ thuật động tác phát cầu bằng mu bàn chân. Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 1-3 HS. Những Hs đến lượt kiểm tra đứng sau vạch biên ngang thực hiện tư thế chuẩn bị. Khi có lệnh, phát cầu qua lưới sang sân bên kia.
-Hoàn thành tốt: Có 1 lần phát cầu cơ bản đúng động tác.
-Chưa hoàn thanh: Cả 3 lần phát cầu sai động tác.
-Ghi chú: những trường hợp khác, do GV quyết định.
+Ném bóng.
-Ôn đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai. Có thể cho từng nhóm 2-4 HS cùng ném vào mỗi rổ hoặc chia tổ cho HS ôn tập nếu có đủ bảng rổ hoặc do GV sáng tạo.
-Kiểm tra đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai. Kiểm tra lần lượt từng HS, mỗi HS được ném 3 lần. Khi đến lượt, từng em tiến vào vị trí đứng ném do GV quy đinh.
-Hoàn thành tốt: Có 2 lần thực hiện cơ bản đúng động tác, có tối thiểu 1 bóng vào rổ.
-Hoàn thành. Có 1 lần thực hiện cơ bản đúng động tác.
-Chưa hoàn thành. Thực hiện cả 3 lần sai động tác.
b) Trò chơi "Dẫn bóng"
Nội dung và phương pháp kiểm tra như bài 65.
3. Phần kết thúc
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-Một số động tác hồi tĩnh do GV chọn.
-Trò chơi hồi tĩnh do Gv chọn.
-GV nhận xét , công bố kết quả kiểm tra.
-Giao bài tập về nhà. Tập đá cầu hoặc ném bóng trúng đích.
†!
Thứ: 3, 5 	TUẦN: 34
Ngày soạn: 21/04/2014.
Ngày dạy: 22, 24/04/2014.
Bài 67. TRÒ CHƠI "NHẢY Ô TIẾP SỨC" VÀ "DẪN BÓNG"
I Mục tiêu.
1.Kiến thức: - Chơi trò chơi "Nhảy ô tiếp sức" và "Dẫn bóng".
2.Kỹ năng: Biết cách chơi và tham gia chơi được các trị chơi. Biết cách tổ chức các trị chơi đơn giản. tham gia vào trò chơi tương đối chủ động, tích cực.
3.Thái độ: tích cực tập luyện và nâng cao thành tích.
II Địa điểm, phương tiện.
-Địa điểm: Trên sân trường hoặc nhà tập. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
-Phương tiện: 1 còi, 4 quả bóng rổ số 5, kẻ sân để tổ chức chơi trò chơi.
III Nội dung và phương pháp lên lớp.
1. Phần mở đầu.
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
-Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc hoặc chạy theo vòng trong sân.
-Đi theo vòng tròn, hít thở sâu.
-Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai, cổ tay.
*Ôn các động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung hoặc bài tập do GV soạn. Mỗi động tác 2x8 nhịp do GV hoặc cán sự điều khiển.
2. Phần cơ bản.
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
*Kiểm tra những HS chưa hoàn thành bài kiểm tra giờ trước.
-Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức". Đội hình chơi do GV sáng tạo hoặc tổ chức theo 2-4 hàng dọc sau vạch chuẩn bị, những HS đến lượt tiến vào vị trí xuất phát thự hiện tư thế chuẩn bị chờ lệnh mới bắt đầu trò chơi. Gv nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi cho 1-2 HS làm mẫu cho cả lớp chơi thử 1-2 lần trước khi chơi chính thức.
-Trò chơi "Dẫn bóng". Đội hình chơi theo sân đã chuẩn bị phương pháp dạy do GV sáng tạo hoặc tương tự như cách nêu ở trên.
3. Phần kết thúc
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Đi thường theo 2-4 hàng dọc và hát 1 bài do GV chọn.
-Một số động tác hồi tĩnh do GV chọn.
-Trò chơi hồi tĩnh do Gv chọn.
-GV nhận xét và đánh giá kết quả bài học, giao bài về nhà. Tập đá cầu hoặc ném bóng trúng đích.
†!
Thứ: 4, 5, 6	TUẦN: 34
Ngày soạn: 21/04/2014.
Ngày dạy: 23, 24, 25/04/2014.
Bài 68. TRÒ CHƠI "NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH" VÀ "AI KÉO KHỎE"
I Mục tiêu.
1.Kiến thức: Chơi trò chơi "nhảy đúng, nhảy nhanh" và "Ai kéo khoẻ".
2.Kỹ năng: Biết cách chơi và tham gia chơi được các trị chơi. Biết cách tổ chức các trị chơi đơn giản. tham gia vào trò chơi tương đối chủ động, tích cực.
3.Thái độ: tích cực tập luyện và nâng cao thành tích.
II Địa điểm, phương tiện.
-Địa điểm: Trên sân trường hoặc nhà tập. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
-Phương tiện: Gv và cán sự mỗi người 1 còi, kẻ sân để tổ chức trò chơi.
III Nội dung và phương pháp lên lớp.
1. Phần mở đầu.
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
-Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc hoặc chạy theo vòng trong sân.
-Đi theo vòng tròn, hít thở sâu.
-Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai, cổ tay.
*Ôn các động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung hoặc bài tập do GV soạn. Mỗi động tác 2x8 nhịp do GV hoặc cán sự điều khiển.
*Kiểm tra những Hs chưa hoàn thành.
2. Phần cơ bản.
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-Trò chơi "nhảy nhanh, nhảy đúng". Đội hình do Gv sáng tạo hoặc tổ chức theo 2-4 hàng dọc sau vạch chuẩn bị trước ô nhảy của mỗi hàng. Những HS đến lượt tiến vào vị trí xuất phát thực hiện tư thế chuân bị để chờ lệnh bắt đầu trò chơi.
-Trò chơi "Ai kéo nhanh". Đội hình chơi theo sân đã chuẩn bị, phương pháp dạy do GV sáng tạo hoặc tương tự như cách nêu ở trên. Để bảo đảm an toàn cho HS, trước mỗi lần cho HS chơi, Gv cần kiểm tra và chỉnh sửa cho các em cách nắm tay nhau đúng theo quy định, sau đó mới tiến hành trò chơi.
3. Phần kết thúc
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Đi thường theo 2-4 hàng dọc và hát 1 bài do GV chọn.
-Một số động tác hồi tĩnh do GV chọn.
-Trò chơi hồi tĩnh do Gv chọn.
-GV nhận xét và đánh giá kết quả bài học, giao bài về nhà. Tập đá cầu hoặc ném bóng trúng đích.
†!
Thứ: 3,5 TUẦN: 35
Ngày soạn: 27/4/2014.
Ngày dạy: 29/4/2014; 1/05/2014
Bài 69. TRÒ CHƠI "LÒ CÒ TIẾP SỨC' VÀ "LĂN BÓNG"
I Mục tiêu.
1.Kiến thức: Chơi hai trò chơi "Lò cò tiếp sức" và "lăn bóng".
2.Kỹ năng: Biết cách chơi và tham gia chơi được các trị chơi. Biết cách tổ chức các trị chơi đơn giản. tham gia vào trò chơi tương đối chủ động, tích cực.
3.Thái độ: tích cực tập luyện và nâng cao thành tích.
II Địa điểm, phương tiện.
-Địa điểm: Trên sân trường hoặc nhà tập. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
-Phương tiện: GV và cán sự mỗi người 1 còi, 4 quả bóng rổ số 5 kẻ sẵn để tổ chức trò chơi.
III Nội dung và phương pháp lên lớp.
1. Phần mở đầu.
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
-Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc hoặc chạy theo vòng trong sân.
-Đi theo vòng tròn, hít thở sâu.
-Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai, cổ tay.
*Ôn các động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung hoặc bài tập do GV soạn. Mỗi động tác 2x8 nhịp do GV hoặc cán sự điều khiển.
*Trò chơi khởi động do GV chọn.
2. Phần cơ bản.
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-Trò chơi " lò cò tiếp sức". Gv nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại tóm tắt cách chơi, 1-2 HS làm mẫu, cho cả lớp chơi thử 1-2 lần trước khi chơi chính thức. Có thể tổ chức 1-3 lần chơi chính thức (tuỳ theo sức khoẻ HS và thời gian cho phép). Nhưng GV cần có những yêu cầu mới cho những lần chơi tiếp theo.
-Trò chơi "Lăn bóng". Đội hình chơi theo sân đã chuẩn bị phương pháp dạy do GV sáng tạ hoặc tương tự như cách nêu ở trên.
3. Phần kết thúc
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Chạy nhẹ nhàng một vòng tròn trên sân.
-Một số động tác hồi tĩnh do GV chọn.
-Trò chơi hồi tĩnh do Gv chọn.
-GV nhận xét và đánh giá kết quả bài học, giao bài về nhà. Tập đá cầu hoặc ném bóng trúng đích.
†!
Thứ: 4,5,6 TUẦN: 35
Ngày soạn: 28/4/2013.
Ngày dạy: 30/04; 01, 02/05/2014
Bài 70. TỔNG KẾT CUỐI NĂM.
I Mục tiêu.
1.Kiến thức: Hệ thống được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong năm.
2.Kỹ năng: Nhắc lại những nội dung cơ bản đã học trong năm học và thực hiện cơ bản đúng các động tác theo yêu cầu của GV.
3.Thái độ: tích cực tập luyện và nâng cao thành tích.
II Địa điểm, phương tiện.
-Địa điểm: Trong lớp học hoặc nhà tập.
-Phương tiện: Chuẩn bị nơi HS trình diễn và phương tiện (Gv cần dự kiến trước).
-Kẻ bảng.
III Nội dung và phương pháp lên lớp.
1. Phần mở đầu.
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-Gv nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
-Vỗ tay, hát nếu ngồi trong lớp hoặc đi đều hát.
-Một số động tác khởi động do GV chọn.
-Trò chơi do GV chọn.
2. Phần cơ bản.
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-GV cùng Hs hệ thống lại các nội dung đã học trong năm theo từng chương bằng hình thức cùng nhớ lại và sau đó GV hoặc HS ghi lên bảng theo bảng đã chuẩn bị.
-Cho một số HS thực hành động tác xen kẽ các nội dung trên.
-Gv đánh giá kết quả học tập và tinh thần thái độ của HS trong năm đối với môn Thể dục.
-Tuyên dương một số tổ, cá nhân.
3. Phần kết thúc
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
-Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Trò chơi do GV chọn.
-GV dặn dò HS tự ôn tập trong dịp hè, giữ vệ sinh 
và bảo đảm an toàn trong tập luyện.

Tài liệu đính kèm:

  • doc29-35.doc