Đề kiểm tra giữa học kì II môn Tiếng Việt Lớp 5 (Có đáp án) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học B Hòa Bình

Đề kiểm tra giữa học kì II môn Tiếng Việt Lớp 5 (Có đáp án) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học B Hòa Bình

I-Đọc thầm và làm bài tập:(5 điểm) Học sinh đọc thầm bài Phân xử tài tình dưới đây và đánh dấu x vào trước ý trả lời đúng từ câu 1 đến câu 7

Phân xử tài tình

 Xưu có một vị quan án rất tài. Vụ án nào, ông cũng tìm ra manh mối và phân xử công bằng.

 Một hôm, có hai người đàn bà đến công đường. Một người mếu máo :

 - Bẩm quan, con mang vải đi chợ, bà này hỏi mua, rồi cướp tấm vải bảo là của mình.

 Người kia cũng rưng rưng nước mắt :

 - Tấm vải là của con. Bà này lấy trộm.

 Đòi người làm chứng nhưng không có, quan cho lính về nhà họ xem. Cả hai đều có khung cửi như nhau, cùng mang vải ra chợ bán hôm ấy. Ngẫm một lát, quan ôn tồn bảo :

 - Hai người đều có lí nên ta xử thế này : tấm vải xé đôi, mỗi người một nữa.

 Thừa lệnh, lính đo vải xé ngay. Một người đàn bà bật khóc. Lập tức, quan bảo đưa cả tấm vải cho người này rồi thét trói người kia lại. Sau một hồi tra hỏi, kẻ kia phải cúi đầu nhận tội.

 Lần khác, quan tới vãn cảnh một ngôi chùa. Sư cụ đón tiếp kính cẩn, rồi nhờ tìm hộ số tiền của nhà chùa bị mất.

 Quan nói sư cụ biện lễ cúng Phật, rồi gọi hết sư vãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người cầm một nắm thóc và bảo :

 - Chùa ta mất tiền, chưa rõ thủ phạm. Mỗi người hãy cầm một nắm thóc đã ngâm nước rồi vừa chạy đàn, vừa niệm Phật . Đức Phật rất thiêng. Ai gian, Phật sẽ làm cho thóc trong tay kẻ đó nảy mầm. Như vậy, ngay gian sẽ rõ.

 Mới vài vòng chạy, đã thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem. Quan lập tức cho bắt chú tiểu vì chỉ kẻ có tật hay giật mình. Chú tiểu kia đành nhận tội.

 

doc 6 trang Người đăng Trang Khánh Ngày đăng 20/05/2024 Lượt xem 6Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì II môn Tiếng Việt Lớp 5 (Có đáp án) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học B Hòa Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học B Hòa Bình
Điểm
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Họ và tên: 

 MÔN: TIẾNG VIỆT Lớp 5 Năm học:2019-2020
Lớp: 5..

BÀI: ĐỌC THẦM

Phân xử tài tình
 Xưu có một vị quan án rất tài. Vụ án nào, ông cũng tìm ra manh mối và phân xử công bằng.
 Một hôm, có hai người đàn bà đến công đường. Một người mếu máo :
 - Bẩm quan, con mang vải đi chợ, bà này hỏi mua, rồi cướp tấm vải bảo là của mình.
 Người kia cũng rưng rưng nước mắt :
 - Tấm vải là của con. Bà này lấy trộm.
 Đòi người làm chứng nhưng không có, quan cho lính về nhà họ xem. Cả hai đều có khung cửi như nhau, cùng mang vải ra chợ bán hôm ấy. Ngẫm một lát, quan ôn tồn bảo :
 - Hai người đều có lí nên ta xử thế này : tấm vải xé đôi, mỗi người một nữa.
 Thừa lệnh, lính đo vải xé ngay. Một người đàn bà bật khóc. Lập tức, quan bảo đưa cả tấm vải cho người này rồi thét trói người kia lại. Sau một hồi tra hỏi, kẻ kia phải cúi đầu nhận tội.
 Lần khác, quan tới vãn cảnh một ngôi chùa. Sư cụ đón tiếp kính cẩn, rồi nhờ tìm hộ số tiền của nhà chùa bị mất.
 Quan nói sư cụ biện lễ cúng Phật, rồi gọi hết sư vãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người cầm một nắm thóc và bảo :
 - Chùa ta mất tiền, chưa rõ thủ phạm. Mỗi người hãy cầm một nắm thóc đã ngâm nước rồi vừa chạy đàn, vừa niệm Phật . Đức Phật rất thiêng. Ai gian, Phật sẽ làm cho thóc trong tay kẻ đó nảy mầm. Như vậy, ngay gian sẽ rõ.
 Mới vài vòng chạy, đã thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem. Quan lập tức cho bắt chú tiểu vì chỉ kẻ có tật hay giật mình. Chú tiểu kia đành nhận tội.
 Theo Nguyễn Đổng Chi
I-Đọc thầm và làm bài tập:(5 điểm) Học sinh đọc thầm bài Phân xử tài tình dưới đây và đánh dấu x vào trước ý trả lời đúng từ câu 1 đến câu 7 
Câu 1: (0,5 điểm) Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì?

a) Phân xử xem ai là người tốt.	


b) Phân xử xem người bán vải tốt hay vải xấu.


c) Phân xử xem miếng vải của ai.

Câu 2: (0,5 điểm) Quan án đã dùng biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải?

a) Buộc người lấy cắp phải khai nhận.


b) Quan cho cắt tấm vải làm đôi chia cho mỗi người một nửa.


c) Quan xử theo phán đoán riêng của bản thân.

Câu 3: (0,5 điểm) Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là kẻ cắp?

a) Vì tấm vải không phải của mình nên người đó không khóc vì không thấy tiếc của.	


b) Vì người đó không chân thật.	


c) Vì người đó không thích có cả tấm vải.	

Câu 4: (0,5 điểm) Vì sao quan lại dùng cách cho mỗi người cầm nắm thóc đã ngâm nước chạy đàn niệm Phật để tìm ra kẻ gian?

a) Vì tin là thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm.


b) Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.


c) Vì cần có thời gian để thu thập chứng cứ.	

Câu 5: (0,5 điểm) Câu “ Tuy vụ án khó khăn nhưng quan vẫn tìm ra thủ phạm” là câu ghép có các vế câu nối với nhau bằng cách nào?

a) Nối với nhau bằng cặp quan hệ từ. 


b) Nối với nhau bằng các cặp từ hô ứng.	


c) Không dùng từ nối.	
Câu 6: (0,5 điểm) Các vế của câu ghép “Quan lập tức cho bắt chú tiểu vì kẻ có tật mới hay giật mình.” thể hiện mối quan hệ gì?


a) Nguyên nhân - kết quả.

c) Kết quả - nguyên nhân.


b) Điều kiện - kết quả.

d) Tăng tiến.

Câu 7 : (1điểm) Hai câu "Xưa, có một vị quan án rất tài. Vụ án nào, ông cũng tìm ra manh mối và phân xử công bằng.” liên kết với nhau bằng cách nào?


a) Bằng cách thay thế từ ngữ. Đó là từ .., thay thế cho từ 


b) Bằng cách lặp từ ngữ , đó là từ	


c) Bằng cả hai cách thay thế và lặp từ ngữ.	

Câu 8 (1 điểm) Chọn cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm để nối hai vế của câu ghép sau: 
ông quan này thông minh, tài trí và hiểu tâm lí con người...ông đã phá được nhiều vụ án phức tạp.

Trường Tiểu học B Hòa Bình
Điểm
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Họ và tên: 

MÔN: TIẾNG VIỆT Lớp 5 Năm học: 2019-2020
Lớp: 5..

KIỂM TRA VIẾT

1/. Bài viết chính tả (5 điểm)
GV đọc cho học sinh viết bài ‘‘Nghĩa thầy trò” đoạn ‘’Từ sáng sớm,....mang ơn rất nặng” 
2/. Tập làm văn : (5 điểm)
Đề bài : Tả quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai của em.
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TIẾNG VIỆT
NĂM HỌC: 2019-2020

A/ KIỂM TRA ĐỌC:
I - Bài đọc thành tiếng: (5 điểm) 
- Đọc đúng tiếng, đúng từ (1 điểm)
 Đọc sai 2-4 tiếng : 0,5 điểm
 Đọc sai quá 5 tiếng 0 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa (1 điểm)
 Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2-3 chỗ : 0,5 điểm
 Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trử lên : 0 điểm
- Giọng đọc bước đầu có biểu cảm (1 điểm)
 Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm : 0,5 điểm
 Giọng đọc không thể hiện tính biểu cảm : 0 điểm
- Tốc độ đọc đạt yêu cầu (không quá 3 phút) (1 điểm)
 Đọc trên 2 phút đến 3 phút : 0,5 điểm
 Đọc trên 3 phút : 0 điểm
- Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu (1 điểm)
 Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng : 0,5 điểm
 Trả lời sai hoặc không trả lời được : 0 điểm
II - Đọc thầm và làm bài tập: (5 điểm)
 Câu 1: c (0,5đ) Câu 2: b (0,5đ) Câu 3: a ( 0,5đ) 
	 Câu 4: b (0,5đ) Câu 5: a (0,5đ) Câu 6: c (0,5đ) 
	 Câu 7: a- Bằng cách thay thế từ ngữ. Đó là từ ông, thay thế cho từ quan án. (1đ)
 Câu 8: HS tìm được cặp quan hệ từ phù hợp với nội dung câu cho 1 điểm

 VD : Vì ông quan này thông minh, tài trí và hiểu tâm lí con người nên ông đã phá được nhiều vụ án phức tạp.

B/ KIỂM TRA VIẾT:
I - Chính tả: (5điểm)
 - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng (5 điểm) . Mỗi lỗi chính tả trong bài viết sai PÂĐ hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định trừ 0,5 điểm.
 II - Tập làm văn: 5điểm
- Bài làm đầy đủ 3 phần Mở bài, Thân bài, Kết bài và tả được quyển sách Tiếng Việt 5 tập hai. Câu văn dùng đúng từ, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, sạch đẹp đạt 5 điểm.
- Tùy mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể đạt các mức điểm sau : 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5 điểm 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ki_ii_mon_tieng_viet_lop_5_co_dap_an_na.doc