Đề thi khối 5 – Cuối học kì II

Đề thi khối 5 – Cuối học kì II

1. Điền dấu ( <,> , = )thích hợp vào ô trống.

a) 30,001 30,01 b) 10,75 . 10,750

c) 26,1 . 26,099 c) 0,89 . 0,91

2. Đặt tính rồi tính

a) 5,668 + 31,3 + 2,07 b) 205,71 - 68,56

 

doc 16 trang Người đăng huong21 Lượt xem 1631Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khối 5 – Cuối học kì II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ THI KHỐI 5 – CUỐI HỌC KÌ II
1. Điền dấu ( , = )thích hợp vào ô trống.
a) 30,001  30,01 b) 10,75 . 10,750
c) 26,1 . 26,099 c) 0,89 . 0,91 
2. Đặt tính rồi tính
a) 5,668 + 31,3 + 2,07 b) 205,71 - 68,56
.. .
. .
. 
c) 31,3 x 2,7 21,35 : 7
.. .
. .
. 
.. .
. .
. 
3 . Nối phép tính với kết quả đúng 
2 giờ 43 phút + 3 giờ 26 phút. 2 giờ 16 phút
3 giờ 32 phút – 1 giờ 16 phút 6,9 giờ
2,8 giờ x 4 6 giờ 9 phút.
34,5 giờ : 5 11,2 giờ
4 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Chữ số 7 trong số 181,075 có giá trị là:
A. 7 B C. D.
b) Phân số viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,34 B 0,75 C.7,5 D.3,4
c) Thể tích của một bục gỗ hình lập phương có cạnh 5 dm là:
A. 1250dm3 B 12,5 dm3 C.1,25dm3 D.125dm3
4dm
d) Diện tích hình thang ABCD là 
A 18dm2
3,6dm
B 36dm2
C 180dm2
6dm
D360dm
e) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 650 kg = .. tấn là:
A. 65 B 6,5 C.0,65 D.0,065
5 Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp 
A Tìm X 
X x 5,3 = 9,01 x 4 3,2 x X < 14,2
.. .
. .
. 
.. .
6. Một cửa hàng định giá bán một chiếc cặp là 65000 đồng. Nhân dịp khai giảng năm học mới, cửa hàng hạ giá 12 %. Hỏi sau khi giảm giá 12% , giá của chiếc cặp là bao nhiêu tiền?
..
7. Tính diện tích phần tô đậm của hình sau:
Tiet61 
1. Viết phân số vào chỗ chấm:
a) Năm phần mười hai:.. b) Ba phần năm ki- lô- mét:
c) Mười một phần trăm:. d) Bốn mươi ba phần nghìn:.
2. Đặt tính rồi tính
a) 318,5 + 352,9 b) 683.7 – 507,4
.. .
. .
. 
c) 52,19 x 8,4 2364,6 : 42
.. .
. .
. 
.. .
. .
. 
3. Điền dấu ( , = )thích hợp vào ô trống.
a) 27m3 8 dm3  27008 dm3 b) 43m2 1 dm2. 43,1 m2
c) 19,52 m3 . 19m3 52 dm3 d) 3,75 giờ . 3 giờ 75 phút 
4 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
*) Một cái hộp hình lập phương ( không có nắp)cạnh 15 cm .
a) Tính thể tích cái hộp đó:
A. 3376 cm3 B 3375 cm3 c. 3475 cm3 d. 3385 cm3
b) Nếu sơn tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì phải sơn một diện tích bằng bao nhiêu xăng- ti- mét vuông?
A. 1126 cm2 B 1127 cm2 c. 1125 cm2 d. 1225 cm2
5 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
41758 m2 = ..ha 63904 m2 = ..km2
3692 m2 = ..ha 5728 m2 = ..km2
703 m2 = ..ha 9040 m2 = ..km2
53,4 m3 = ..cm3 35 m3 8 dm3 = . m3
6. Một cái bể hình lập phương có cạnh 2 m , dang chứa đầy nước. Người ta chuyển nước ở bể đó vào một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,2 m; chiều rộng 2,5 m và chiều cao 1,2m . Hỏi sau khi chuyển , mực nước cách miệng bể lớn bao nhiêu cm?
..
..
7. Tính giá trị của biểu thức:
19,6 – ( 490 : 10 – 25,8 ) x 0,1 8,16 : ( 1,32 + 3,48 ) – 0,345 : 2
8 . Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống
 Hai lớp 5 A và 5 B trồng được 240 cây bạch dàn. Số cây lớp 5A trồng bằng số cây lớp 5 B trồng. Vậy số cây mỗi lớp trồng.
A ) Lớp 5A trồng 96 cây, lớp 5B trồng 144 cây.
B) Lớp 5A trồng 48 cây, lớp 5B trồng 144 cây
ĐỀ THI KHỐI 5 – CUỐI HỌC KÌ II (Bài số 3 ) Họ và tên: 
Thứ.. ngày tháng. Năm 2012
1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 a) 4,25 kg = . g 5 tấn 7 kg = . tấn 
 b) 4608 m = . km.  m 90 giây = phút.
 c) 78000 m2 = . hm2. m2 8 m2 4 dm2 = m2 
 d ) 0,8 dm3 = . cm3 9 dm3 6 cm3= dm3
2. Đặt tính rồi tính 
a) 56,478 + 432,5 b) 356 – 28,65
.. .
. .
. 
c) 19,3 x 3,4 =  . 5 giờ 35 phút + 4 giờ 48 phút
. .. 
.. . 
. . 
. 
36 phút 27 giây – 25 phút 43 giây 
 ..
23 ngày 15 giờ x 6 17 giờ 24 phút : 5 
.. 
3. Tính giá trị của các biểu thức sau đây:
a) 154,5 – ( 63,73 + 93,86 ) : 3,06 x 3 b) ( 12 giờ 36 phút – 8 giờ 54 phút) x 2 + 8 giờ 15 phút : 3
4 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Chữ số thích hợp viết vào chỗ chấm 257. để được số chia hết cho cả 2 và 3 là:
A. 4 B 6 A. 8 
b) Số trung bình cộng của các số 5,3 ; 5,8 ; 3,4 ; 6,3 là:
A. 4,2 B 5,2 C. 6,2 
c) Tìm một số biết 72,4% của nó là 597,3 . Số đó là:
A. 820 B 432,44 C. 825 
 d) Tìm một phân số , cho biết tổng của tử số và mẫu số bằng 100 và phân số đó có giá trị bằng . Phân số đó là:
A. B C. 
 5. Tìm Y
Y x 6,5 = 135,7 + 220,5 Y : 7,2 = 143,7 – 105,2 
6. Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn 42 m , đáy bé 28 m , chiều cao 15 m . Vụ lúa vừa qua trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 60 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
7. Lúc 7 giờ 42 phút một người đi xe máy khởi hành từ A đến B với vận tốc 32 km/ giờ . Cùng lúc đó một người cũng đi xe máy khởi hành từ B đến A với vận tốc 36 km/ giờ. Quãng đường AB dài 170 km . Hỏi:
a) Hai người đi xe máy gặp nhau lúc mấy giờ?
b) Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km?
Tiết 117 Toán
 ÔN TẬP
IMục tiêu:
- Ôn tập , củng cố và rèn luyện về:
+ Tính các số thập phân
+Tính giá trị cả các biểu thức
+ Giải bài toán có lời văn
II Chuẩn bị
- Nội dung ôn tập
III Các hoạt động dạy học:
1. Đặt tính rồi tính
a) 318,5 + 352,9 b) 683.7 – 507,4
.. .
. .
. 
c) 52,19 x 8,4 2364,6 : 42
.. .
. .
. 
.. .
. .
. 
- Hs làm bảng con- GV chốt nội dung
2. Tính giá trị của biểu thức:
19,6 – ( 490 : 10 – 25,8 ) x 0,1 8,16 : ( 1,32 + 3,48 ) – 0,345 : 2
- Hs làm phiếu bài tập – Hs nêu cách làm – GV chốt lại cách làm.
3. Một cái bể hình lập phương có cạnh 2 m , dang chứa đầy nước. Người ta chuyển nước ở bể đó vào một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,2 m; chiều rộng 2,5 m và chiều cao 1,2m . Hỏi sau khi chuyển , mực nước cách miệng bể lớn bao nhiêu cm?
- HD hs làm bài- Tóm tắt
+ Một cái bể dạng hình gì?
+ Bài toán cho biết gì? Yêu cầu tính gì?
- HS nêu cách làm – GV cho hs làm bài vào vở xanh
..
..
- GV chấm và sửa bài.
4 . Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống
 Hai lớp 5 A và 5 B trồng được 240 cây bạch dàn. Số cây lớp 5A trồng bằng số cây lớp 5 B trồng. Vậy số cây mỗi lớp trồng.
A ) Lớp 5A trồng 96 cây, lớp 5B trồng 144 cây.
B) Lớp 5A trồng 48 cây, lớp 5B trồng 144 cây
- HS nêu cách làm bài.
Họ và tên:.. ĐỀ THI KHẢO SÁT THÁNG 4
Lớp : 5/  MÔN : TIẾNG VIỆT-
ĐIỂM VIẾT
ĐIỂM ĐỌC
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
I CHÍNH TẢ: Viết bài Tà áo dài Việt Nam ( Đoạn 1)
II Tập làm văn:
Đề bài: Mỗi ngày ở trường học tập, ngoài hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên dạy dỗ trên lớp, em còn được sự hướng dẫn , giúp đỡ , chăm sóc của nhiều người ( như thấy cô Tổng phụ trách Đội, cô thư viện, cô y tế, bác bảo vệ,) Hãy tả một trong nhiều người ấy đã dể lại cho em một kỉ niệm đáng nhớ.
Bài làm
..
III Đọc hiểu : Em hãy đọc bài “ Chim họa mi hót” Sách Tiếng Việt 5 tập II , trang 123- Đánh dấu x vào trước ý đúng nhất:
1 Chi tiết nào cho em biết con chim họa mi đến đậu trong bụi tầm xuân mà hót hàng ngày?
a) Chiều nào cũng vậy b) Hót một lúc lâu c) Rồi hôm sau.
2 Tác giả cảm nhận tiếng hót của chim họa mi rất hay qua chi tiết :
a) hót vang lừng chào nắng sớm b) khi êm đềm, khi rộn rã c) làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ
3. Khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, chim họa mi làm gì?
a) tìm vài con sâu ăn lót dạ b) cù lông rũ hết giọt sương c) hót vang lừng chào nắng sớm
4. Từ đồng nghĩa với từ “ hình như” là:
a) như b) tưởng như c) tựa hồ
5. Từ nào dưới đây trái nghĩa với từ “ khiêm tốn”
a) tự hào b) kiêu ngạo c) khinh thường
6.Tìm 2 từ ghép với tiếng “ truyền” có nghĩa là trao lại cho người khác.
Trảlời:
7.Câu văn sau có mấy vế câu? “ Ngày xuân dần hết, số hoa tăng, màu cũng đậm dần”
a) Một vế câu b) hai vế câu c) ba vế câu
8. Gạch dưới các quan hệ từ có trong các câu sau và cho biết chúng thể hiện quan hệ gì của các vế câu? a) Vì gió đập mạnh nên lũy tre xơ xác. 
.
 b) Ở vùng này, hễ mưa to thì sấm sét dữ tợn.
. c) Bởi hoa nguyệt quế thơm ngào ngạt nên ong bướm kéo đến rập rờn.
IV Đọc thành tiếng : Chọn một trong ba bài sau:
1. Một vụ đám tàu 2. Thuần phục sư tử. 3. Chim họa mi hót.
Đáp án:
IChính tả: 5 điểm.
 Học viết sai mỗi từ trừ 0,5 điểm( Sai về phụ âm, vần, dấu thanh , viết hoa)
IITập làm văn: 5 điểm.
- Hs viết dủ 3 phần rõ ràng, trình bày trôi chảy , 
- Viết sai quá 5 lỗi chính tả trừ 0,5 điểm
- Bài làm dơ, chữ viết xấu trừ toàn bài 0,5 điểm 
III Phần đọc hiểu: 5 điểm
Từ câu 1- > 6 mỗi câu 0,5 điểm 
Từ câu 7-> 8 mỗi câu 1 điểm
IV Đọc thành tiếng : 5 điểm
Họ và tên:.. ĐỀ THI KHẢO SÁT THÁNG 4
Lớp : 5/  MÔN : Toán
ĐIỂM 
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
Đánh dấu x vào ý em cho là đúng nhất:
1. a) 2m3 82 dm3 = . m3
A. 2,820 B 2,082 C 2082 D 2820
b) 
A. 75000 B 7,50 C 750 D 7500
c) Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài chiều rộng và chiều cao
A. B C D 
d) 25 % của 80 là:
A. 20 B 2 C 25 D 40
e) 
A. B. C D. 
h) 
A. B. C. D. 
i) Diện tích hình thang có đáy lớn 2,4 m ; đáy bé 1,6 m , chiều cao 0,5 m là:
A. 2m2 B. 1m2 C. 10m2 D. 20m2
Phần 2: Phần tự luận 
1 Tính có đặt tính 
a) 2318,72 + 146 b) 452,86 - 327
.. .
. .
. 
c) 0,425 x 54 d) 270 : 10,8
.. .
. .
2. Tìm x:
X - 32,5 = 0,62 x 2,8 X : 3,4 = 2,6 x 0,7 
3. Tính bằng cách thuận tiện nhất
164,7 x 0,91 – 64,7 x 0,91 2,5 x 12,5 x 8 x 0,4
4. Người thợ định sơn một cái thùng không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m ; chiều rộng 0,6 m và chiều cao 8 dm . Tính diện tích cần sơn là bao nhiêu mét vuông?
5. Một tấm bìa hình vuông đã được tô dậm như hình bên.
Tính:
Diện tích hình vuông ABCD?
Diện tích của phần tô đậm?
 Bài làm 
6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
4 m3 5 dm3 = .. m3 1689 dm3= .. m3
1,75 giờ = .. phút 3,25 giờ = . giờ.. phút
2m2 = .. dm2 giờ = .. phút
Họ và tên:.. ĐỀ THI KHẢO SÁT THÁNG 4
Lớp : 5/  MÔN : Toán
ĐIỂM 
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
Phần 1:
1. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Số điền vào chỗ chấm(. ) của 10,3 m3 = . dm3
A . 1030 B. 10300 C. 103 D. 0,103
b) Một hình tròn có đường kính là 6 cm thì diện tích là:
A . 18,84cm2 B. 113,04cm2 C. 28,26cm2 D. 9,42cm2
c) Phần tô đậm chiếm bao nhiêu phần trăm ?
A . 2% B. 20% 
C. 25% D. 
2. Ghi Đ( đúng) hoặc S ( sai) vào trước mỗi chữ cái sau:
a) Các số đo thời gian dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: giây, phút, ngày, giờ, tuần lễ, năm , tháng, thế kỉ. b) 2 giờ rưỡi = 150 phút 
 c) 12 kg 5 g = 12,05 kg d) 4,305 km2 = 430,5 ha
e) 7m3 5 dm3 = 7,005 m3 f ) 
h) Diện tích hình thang thì bằng trung bình cộng hai đáy nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo)
i) Diện tích xung quanh của hình lập phương thì bằng tổng số đo diện tích 6 mặt ( hình vuông) của hình lập phương đó.
Phần 2:
1. Đặt tính rồi tính:
2006 : 340 6 phút 15 giây x 4 12 giờ 43 phút – 7 giờ 17 phút.
..
2. Tìm x:
X x 3,14 = 3,768 x X = 
3. Một kho hàng lương thực chứa 390 tấn hàng bao gồm : gạo, đường và đậu. Khối lượng gạo trong kho chiếm 30% tổng khối lượng 3 loại hàng trên .
a) Hỏi số gạo chứa ở kho là bao nhiêu tấn ?
b) Biết khối lượng đậu là 49 tấn , hãy tính tỉ số phần trăm giữa khối lượng đậu và khối lượng đường.
....
4. Hình vuông ABCD được chia đều thành các ô vuông( như hình vẽ) . Mỗi ô vuông có cạnh là 1cm . Hãy tính diện tích hình tứ giác MNDP.
..
..
5. Tính giá trị của biểu thức:
3,57 x 4,1 + 2,43 x 4,1 3,42 : 0,57 x 8,4 – 6,8
..

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi toan 5 HKII.doc