Giáo án Khoa học lớp 4 - Tiết: Trao đổi chất ở thực vật

Giáo án Khoa học lớp 4 - Tiết: Trao đổi chất ở thực vật

Khoa học (61) 4A,B

 TRAO ĐỔI CHẤT Ở THỰC VẬT

I. Mục tiêu:

 Giúp HS:

- Nêu được trong quá trình sống TV thường xuyên lấy gì từ môi trường và thải ra môi trường

những gì?

- Vẽ và trình bày được sự trao đổi khí và trao đổi thức ăn ở thực vật.

II. Đồ dùng dạy học

- Hình minh hoạ sgk.

- Bảng phụ ghi sơ đồ sự trao đổi khí và trao đổi thức ăn ở TV.

- Bảng nhóm, bộ thẻ chữ KH.

 

doc 2 trang Người đăng hang30 Lượt xem 620Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học lớp 4 - Tiết: Trao đổi chất ở thực vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ năm, ngày 15 tháng 4 năm 2010
Khoa học (61) 4A,B
	 Trao đổi chất ở thực vật
I. Mục tiêu:
 Giúp HS:
- Nêu được trong quá trình sống TV thường xuyên lấy gì từ môi trường và thải ra môi trường
những gì?
- Vẽ và trình bày được sự trao đổi khí và trao đổi thức ăn ở thực vật.
II. Đồ dùng dạy học
- Hình minh hoạ sgk.
- Bảng phụ ghi sơ đồ sự trao đổi khí và trao đổi thức ăn ở TV.
- Bảng nhóm, bộ thẻ chữ KH.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
KTBC:
- Gọi HS TL CH: + Không khí có vai trò ntn trong đời sống TV?
+ Hãy mô tả quá trình hô hấp và quang hợp ở thực vật?
+ Để cây trồng cho năng suất cao hơn, người ta đã tăng lượng không khí nào cho cây?
- GV nhận xét, cho điểm.
2. Bài mới:
- GV giới thiệu bài.
-3 HS nối tiếp nhau trả lời câu hỏi GV nêu..
-HS khác n/x và bổ sung.
- HS lắng nghe.
*HĐ 1: Trong quá trình sống thực vật lấy gì 
và thải ra môi trường những gì?
- Y/c Hs Qs hình SGK và mô tả những gì em thấy trên hình vẽ.
- GV gợi ý HS QS.
- Gọi HS trình bày, HS khác bổ sung.
- H: + Những yếu tố nào cây thường xuyên phải lấy từ môi trường trong quá trình sống?
+ Trong quá trình hô hấp cây thải ra môi trường những gì?
+ Quá trình trên được gọi là gì?
+ Thế nào là quá trình trao đổi chất ở thực vật?
- GV giảng bài.
- 2 HS cùng trao đổi và nói cho nhau nghe.
- HS mô tả hình vẽ.
- HS trao đổi và trình bày:
+  lấy các chất khoáng có trong đất, nước, khí các- bô- níc, khí ô- xi.
+ thải khí các- bô- níc, hơi nước, khí ô-xi và các chất khoáng khác.
+ Quá trình trên gọi là quá trình trao đổi chất ở thực vật.
+  là quá trình cây xanh lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các- bô- níc, khí ô- xi, nước và thải ra môi trường khí các- bô- níc, khí ô-xi, hơi nước và các chất khoáng khác.
- Lắng nghe.
*HĐ 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật và mô
i trường.
- H: + Sự trao đổi khí trong hô hấp ở TV diễn ra ntn?
+ Sự trao đổi thức ăn ở thực vật diễn ra ntn?
- GV treo bảng phụ có sẵn sơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp ở TV và sơ đồ trao đổ thức ăn ở TV và giảng giải.
- Trao đổi theo cặp và TLCH:
+ Diễn ra: TV hấp thụ khí ô- xi và thải ra khí các- bô- níc.
+ Diễn ra như sau: dưới tác động của ánh sáng Mặt Trời, TV hấp thụ khí các- bô- níc, hơi nước, các chất khoáng và thải ra khí ô- xi, hơi nước và chất khoáng khác.
- QS lắng nghe.
*HĐ 3: Vẽ sơ đồ trao đổi chất ở thực vật.
- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4.
- Phát bộ thẻ chữ và bảng nhóm cho từng nhóm để vẽ và gắn chữ .
-YC HS dùng thẻ chữ để gắn và giải thích
- Y/c : Vẽ sơ đồ sự trao đổi chất ở thực vật gồm sự trao đổi khí và trao đổi thức ăn.
- GV đi giúp đỡ HD thêm cho HS.
- Gọi đại diện trình bày. Y/c mỗi nhóm chỉ nói về một sơ đồ, nhóm khác bổ sung.
- NX, khen ngợi những nhóm vẽ đúng đệp, trình bày khoa học, mạch lạc.
- Hoạt động nhóm theo sự HD của GV.
-HS nhận đồ dùng để làm 
- Tham ra vẽ sơ đồ sự trao đổi khí và trao đổi thức ăn của thực vật.
- 4 đại diện của 4 nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung.
3. Củng cố - Dặn dò: 
- Thế nào là sự trao đổi chất ở thực vật?
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà học bài và CB bài sau

Tài liệu đính kèm:

  • docKh 961).doc