Giáo án môn Thể dục - Khối 1 - Năm học 2009 - 2010

Giáo án môn Thể dục - Khối 1 - Năm học 2009 - 2010

I- MỤC TIÊU

- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu HS tập hợp đúng chổ, nhanh và trật tự.

- Làm quen với đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu thực hiện động tác theo khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng.

- Ôn trò chơi ''Diệt các con vật có hại''. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.

II- ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN.

 Trên sân trường , GV chuẩn bị còi

 

doc 38 trang Người đăng huong21 Lượt xem 486Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục - Khối 1 - Năm học 2009 - 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn : 
	 Ngày dạy : 
Bài 3
Đội hình đội ngũ - trò chơi
I- Mục tiêu
Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu HS tập hợp đúng chổ, nhanh và trật tự.
Làm quen với đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu thực hiện động tác theo khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng.
Ôn trò chơi ''Diệt các con vật có hại''. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II- Địa điểm , phương tiện.
	Trên sân trường , GV chuẩn bị còi
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
Phần mở đầu. ( 5 phút)
Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút )
Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút)
Giâm chân tại chổ theo nhịp 1-2 ( 2 phút) 
2. Phần cơ bản. (20 phút)
- Ôn tập hàng dọc , dóng hàng
Lần 1: GV chỉ huy sau đó cho học sinh giải tán
Lần 2,3: Lớp trưởng điều khiển GV giúp đở , uốn nắn.
- Tư thế đứng nghiêm : Học sinh thực hiện từ 2 -3 lần . Xen kẽ giữa các lần hô '' Nghiêm...'' GV hô ''Thôi!'' để HS đứng bình thường . Chú ý sửa chữ những động tác sai cho HS.
- Tư thế đứng nghỉ: Học sinh thực hiện từ 2 -3 lần. GV chú ý sửa chữa , uốn nắn cho các em
- Tập phối hợp: Nghiêm, nghỉ : 2-3 lần
- Tập phối hợp: Tập hợp hàng dọc , dóng hàng, đứng nghiêm , đứng nghỉ ( 2 lần).
 GV cho HS giải tán , sau đó hô khẩu lện tập hợp, dóng hàng , đứng nghiêm , nghỉ. GV nhận xét ,HS giải tán để tập lần 2.
- Trò chơi : '' Diệt các con vật có hại '' 5 phút
 Giáo viên cho học sinh chơi theo đội hình vòng tròn. Có thể phạt những em ''diệt nhầm'' con vật có ích.
3. Phần kết thúc (5 phút)
HS giậm chân tại chổ, đếm to theo nhịp 1-2
Giáo viên hệ thống bài học
GV nhận xét giờ học, tuyên dương những tổ , cá nhân tốt, nhắc nhở những học sinh còn mất trật tự . 
Giao bài tập về nhà (Ôn lại động tác nghiêm , nghỉ) 
Tuần 4 
 Ngày soạn : 
	 Ngày dạy : 
Bài 4
Đội hình đội ngũ - trò chơi
I- Mục tiêu
Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ. Yêu cầu HS tập hợp đúng chổ, nhanh và trật tự, trật tự và kỉ luật hơn tuần trước . Học quay phải , quay trái . yêu cầu biết nhân biết đứng hướng quay
Ôn trò chơi ''Diệt các con vật có hại''. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II- Địa điểm , phương tiện.
	Trên sân trường , GV chuẩn bị còi
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
1.Phần mở đầu. ( 5 phút)
Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút )
Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút)
Giâm chân tại chổ theo nhịp 1-2 ( 2 phút) 
2. Phần cơ bản. (20 phút)
- Ôn tập hàng dọc , dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ
Lần 1: GV chỉ huy sau đó cho học sinh giải tán
Lần 2,3: Lớp trưởng điều khiển GV giúp đở , uốn nắn.
- Hàng dọc: Học sinh thực hiện, GV nhận xét sửa chữa
- Đứng nghiêm : Học sinh thực hiện từ 2 -3 lần . Chú ý sửa chữa những động tác sai cho HS. 
-Đứng nghỉ: Học sinh thực hiện từ 2 -3 lần. GV chú ý sửa chữa , uốn nắn cho các em
* Quay phải, quay trái.
	Trước khi quay GV cho HS định hướng sau đó mới quay( Chưa yêu cầu kĩ thuật)
- Tập phối hợp: Tập hợp hàng dọc , dóng hàng, đứng nghiêm , đứng nghỉ , quay phải, quay trái. ( 2 lần).
 GV cho HS giải tán , sau đó hô khẩu lện tập hợp, dóng hàng , đứng nghiêm , nghỉ. GV nhận xét ,HS giải tán để tập lần 2.
- Trò chơi : '' Diệt các con vật có hại '' 5 phút
 Giáo viên cho học sinh chơi theo đội hình vòng tròn. Có thể phạt những em ''diệt nhầm'' con vật có ích.
3. Phần kết thúc (5 phút)
HS đứng vỗ tay và hát
Giáo viên hệ thống bài học . Kiểm tra một vài HS.
 - GV nhận xét giờ học, tuyên dương những tổ , cá nhân tốt, nhắc nhở những học sinh còn mất trật tự . 
Giao bài tập về nhà (Ôn lại động tác nghiêm , nghỉ) 
Tuần 5 
 Ngày soạn : 
	 Ngày dạy : 
Bài 5
Đội hình đội ngũ - trò chơi
I- Mục tiêu
Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ. Yêu cầu HS tập hợp đúng chổ, nhanh và trật tự, trật tự và kỉ luật hơn tuần trước . Học quay phải , quay trái . yêu cầu biết nhân biết đứng hướng quay
Làm quen với trò chơi ''Qua đường lội”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II- Địa điểm , phương tiện.
	Trên sân trường , GV chuẩn bị còi
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
1.Phần mở đầu. ( 5 phút)
Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút )
Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút)
Giâm chân tại chổ theo nhịp 1-2 ( 2 phút) 
2. Phần cơ bản. (20 phút)
- Ôn tập hàng dọc , dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái.
Lần 1: GV chỉ huy sau đó cho học sinh giải tán
Lần 2,3: Lớp trưởng điều khiển GV giúp đở , uốn nắn.
- Hàng dọc: Học sinh thực hiện, GV nhận xét sửa chữa
- Đứng nghiêm : Học sinh thực hiện từ 2 -3 lần . Chú ý sửa chữa những động tác sai cho HS.
-Đứng nghỉ: Học sinh thực hiện từ 2 -3 lần. GV chú ý sửa chữa , uốn nắn cho các em
- Quay phải, quay trái.
	Trước khi quay GV cho HS định hướng sau đó mới quay( Chưa yêu cầu kĩ thuật)
- Tập phối hợp: Tập hợp hàng dọc , dóng hàng, đứng nghiêm , đứng nghỉ , quay phải, quay trái. ( 2 lần).
 GV cho HS giải tán , sau đó hô khẩu lện tập hợp, dóng hàng , đứng nghiêm , nghỉ. GV nhận xét ,HS giải tán để tập lần 2.
- Trò chơi : '' Qua đường lội '' 5 phút
 Giáo viên nêu trò chơi giải thích cách chơi.
GV làm mẫu
Hs chơi thử sau đó chơi chính thức
3. Phần kết thúc (5 phút)
HS đứng vỗ tay và hát
Giáo viên hệ thống bài học . Kiểm tra một vài HS.
 - GV nhận xét giờ học, tuyên dương những tổ , cá nhân tốt, nhắc nhở những học sinh còn mất trật tự . 
Giao bài tập về nhà (Ôn lại động tác nghiêm , nghỉ) 
Tuần 6
 Ngày soạn : 
	 Ngày dạy : 
Bài 6
Đội hình đội ngũ - trò chơi
I- Mục tiêu
Ôn một só kĩ năng đội hình , đội ngũ. Yêu cầu HS thực hiện nhanh ,trật tự và kỉ luật hơn tuần trước . 
Học dồn hàng , dàn hàng. Yêu cầu biết và thực hiện được mức cơ bản đúng.
Ôn trò chơi '' Qua đường lội''. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II- Địa điểm , phương tiện.
	Trên sân trường , GV chuẩn bị còi , sân chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
1.Phần mở đầu. ( 5 phút)
Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút )
Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút)
Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc 40m 
2. Phần cơ bản. (20 phút)
- Ôn tập hàng dọc , dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái
Lần 1: GV chỉ huy sau đó cho học sinh giải tán
Lần 2,3: Lớp trưởng điều khiển GV giúp đở , uốn nắn.
- Học dàn hàng, dồn hàng
 GV vùa giải thích , vừa làm mẫu, sau đó cho HS tập. Xen kẽ giữa các lần tập, GV nhận xét bổ sung thêm những điều HS chưa biết hoặc chỉnh sửa những chổ sai . Nhắc HS không được xô lấn , chen đẩy nhau
- Trò chơi : '' Qua đường lội '' 5 phút
Giáo viên cho học sinh chơi và nhắc HS không được chen lấn xô đẩy nhau.
3. Phần kết thúc (5 phút)
HS đứng vỗ tay và hát
Chơi trò chơi hồi tĩnh.
Giáo viên hệ thống bài học . Kiểm tra một vài HS.
GV nhận xét giờ học, tuyên dương những tổ , cá nhân tốt, nhắc nhở những học sinh còn mất trật tự . 
Giao bài tập về nhà . 
Tuần 7 
 Ngày soạn : 
	 Ngày dạy : 
Bài 7
Đội hình đội ngũ - trò chơi
I- Mục tiêu
Ôn một só kĩ năng đội hình , đội ngũ. Yêu cầu HS thực hiện nhanh ,trật tự và kỉ luật . 
Học đi thường theo nhịp 1- 2 hàng dọc Yêu cầu biết và thực hiện được mức cơ bản đúng.
Ôn trò chơi '' Qua đường lội''. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II- Địa điểm , phương tiện.
	Trên sân trường , GV chuẩn bị còi , sân chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
Phần mở đầu. ( 5 phút)
Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút )
Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút)
Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn và chơi trò chơi ''Diệt các con vật có hại''( 3 phút) 
2. Phần cơ bản. (20 phút)
- Ôn tập hàng dọc , dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái
Lần 1: GV chỉ huy sau đó cho học sinh giải tán
Lần 2,3: Lớp trưởng điều khiển GV giúp đở , uốn nắn.
Ôn dàn hàng, dồn hàng
HS tập, xen kẽ giữa các lần tập, GV nhận xét bổ sung thêm những cđiều HS chưa biết hoặc chỉnh sửa những chổ sai . 
- Đi thường theo nhịp1- 2 hàng dọc .
 GV hướng dẫn các em bước chân trái trước, bước đúng nhịp 1-2 . Tay các em vung tự do.
* Cả lớp tập hợp hàng dọc , dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, dàn hàng , dồn hàng( GV đánh giá nhận xét từng HS
- Ôn trò chơi : '' Qua đường lội '' 5 phút
Giáo viên cho học sinh chơi và nhắc HS không được chen lấn xô đẩy nhau.
3. Phần kết thúc (5 phút)
HS đứng vỗ tay và hát
Giáo viên hệ thống bài học . 
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà . 
Tuần 8 
 Ngày soạn : 
	 Ngày dạy : 
Bài 8
Đội hình đội ngũ - thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
I- Mục tiêu
Ôn một só kĩ năng đội hình , đội ngũ. Yêu cầu HS thực hiện nhanh ,trật tự và kỉ luật , chính xác
Làm quen với tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về phía trước. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng
Ôn trò chơi '' Qua đường lội''. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II- Địa điểm , phương tiện.
	Trên sân trường , GV chuẩn bị còi , sân chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
Phần mở đầu. ( 5 phút)
Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút )
Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút)
Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn và chơi trò chơi ''Diệt các con vật có hại''( 3 phút) 
2. Phần cơ bản. (20 phút)
- Thi tập hợp hàng dọc , dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái
GV cho từng tổ trình bày , cả lớp nhận xét. GV nhận xét đánh giá chung
- Ôn dàn hàng, dồn hàng
 HS tập, xen kẽ giữa các lần tập, GV nhận xét bổ sung thêm những điều HS chưa biết hoặc chỉnh sửa những chổ sai . 
- Tập tư thế đứng cơ bản .
GV nêu tên động tác , sau đó làm mẫu và giải thích động tác. Sau đó GV dùng khẩu lệnh ''Đứng theo tư thế cơ bản bắt đầu'' để HS thực hiện động tác, GV kiểm tra uốn nắn cho từng HS
- Đứng đưa hai tay ra trước
GV nêu tên động tác , sau đó làm mẫu và giải thích động tác. Sau đó GV dùng khẩu lệnh ''Đứng đưa hay tay ra trước bắt đầu'' để HS thực hiện động tác, GV kiểm tra uốn nắn cho từng HS
- Ôn trò chơi : '' Qua đường lội '' 5 phút
Giáo viên cho học sinh chơi và nhắc HS không được chen lấn xô đẩy nhau.
3. Phần kết thúc (5 phút)
HS đứng vỗ tay và hát
Giáo viên hệ thống bài học . 
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà . 
Tuần 9 
 Ngày soạn : 
	 Ngày dạy : 
Bài 9
Đội hình đội ngũ - thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
I- Mục tiêu
Ôn một só kĩ năng đội hình , đội ngũ. Yêu cầu HS thực hiện nhanh ,trật tự và kỉ luật , chính xác
Ôn tư thế đứng cơ bản. Đứng đưa hai tay ra trước. Học đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V. Yêu cầu tbhực hiện ở mức cơ bản đúng
II- Địa đi ... ung và phương pháp lên lớp
 1. Phần mở đầu. ( 8 phút)
Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút )
Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút)
Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn và chơi trò chơ
Ôn các động tác đã học 
2.Phần cơ bản. (20 phút)
Ôn
 * Đứng đua một chân ra sau , hai tay giơ cao thẳng hướng 
 * Ôn phối hợp Đứng đua một chân ra trước , hai tay chống hông và Đứng đua một chân ra sau , hai tay giơ cao thẳng hướng. 
Học đứng đưa một chân sang ngang hai tay chống hông.
GV nêu tên động tác , làm mẫu và giải thích động tác. Sau đó GV dùng khẩu lệnh ''Đứng đưa một chân sang ngang hay tay chóng hông ,bắt đầu'' để HS thực hiện động tác, GV kiểm tra uốn nắn cho từng HS
	Nhịp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông.
	Nhịp 2: Về TTĐCB
	Nhịp 1: Đưa chân phải sang ngang ngang, hai tay chống hông
	Nhịp 2: Về TTĐCB mỗi động tác GV nhận xét sửa chữa cho HS.
	* Ôn phối hợp: 1 lần : Đứng đưa chân ra trước, ra sau , hai tay chống hông
* Trò chơi ''chuyền bóng tiếp sức'' 10 phút
	 GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS thành 2 hàng ngang, GV giải thích trò chơi và cho các em chơi thử, khi thấy cả lớp biết cách chơi, mới cho chơi chính thức
 3. Phần kết thúc (5 phút)
Đi thường theo nhịp với 3 hàng dọc sau chuyển thành hàng ngang.
Trò chơi hồi tĩnh: Diệt các con vật có hại
Giáo viên cùng HS hệ thống bài học . 
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà . 
Tuần 14 
 Ngày soạn : 
	 Ngày dạy : 
Bài 14
thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi
I- Mục tiêu
Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức chính xác hơn giờ trước
- Làm quen với trò chơi '' Chạy tiếp sức''. Yêu cầu tham gia được vaòi trò chơi ở mức ban đầu.
II- Địa điểm , phương tiện.
	Trên sân trường , GV chuẩn bị còi , sân chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
 1. Phần mở đầu. ( 8 phút)
Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút )
Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút)
Tập hợp hàng dọc, hàng ngang , quay phải, quay trái
Chơi trò chơi '' Diết các con vật có hại''
2.Phần cơ bản. (20 phút)
 * Ôn phối hợp
Đứng đua hai tay ra trước thẳng hướng ( nhịp1)
Đứng đưa hai tay dang ngang ( nhịp2)
Đứng đua hai tay lên cao chếch hình chữ V ( nhịp3)
Về TTĐCB ( nhịp 4)
 * Ôn phối hợp 
Đứng đưa chân trái ra trước , hai tay chống hông ( nhịp1)
Đứng hai tay chống hông ( nhịp2)
Đứng đưa chân phải ra trước , hai tay chống hông ( nhịp3)
Về TTĐCB ( nhịp 4)
	* Trò chơi: '' Chạy tiếp sức''
 GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS thành 2 hàng ngang, GV giải thích trò chơi và cho các em chơi thử, khi thấy cả lớp biết cách chơi, mới cho chơi chính thức.
	CB XP	
 3. Phần kết thúc (5 phút)
Đi thường theo nhịp với 3 hàng dọc sau chuyển thành hàng ngang.
Trò chơi hồi tĩnh: Diệt các con vật có hại
Giáo viên cùng HS hệ thống bài học . 
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà . 
Tuần 15 
 Ngày soạn : 03/ 12/ 2008
	 Ngày dạy : 04 / 12 / 2008
Bài 15
thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi
I- Mục tiêu
Tiếp tục ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức chính xác hơn giờ trước
- Tiếp tục làm quen với trò chơi '' Chạy tiếp sức''. Yêu cầu tham gia được vào trò chơi .
II- Địa điểm , phương tiện.
	Trên sân trường , GV chuẩn bị còi , sân chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
 1. Phần mở đầu. ( 8 phút)
Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút )
Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút)
Tập hợp hàng dọc, hàng ngang , quay phải, quay trái
Chơi trò chơi '' Diết các con vật có hại''
2.Phần cơ bản. (20 phút)
 * Ôn phối hợp
Đứng đua chân trái sang ngang hai tay chống hông ( nhịp1)
Về tư thế đứng hai tay chống hông ( nhịp2)
 Đứng đua chân phải sang ngang hai tay chống hông ( nhịp3)
Về TTĐCB ( nhịp 4)
	* Trò chơi: '' Chạy tiếp sức''
 GV nhắc lại tên trò chơi , nhắc lại cách chơi và cho các em chơi thử, khi thấy cả lớp biết cách chơi, mới cho chơi chính thức.
	Có phân định thắng thua.
	CB XP	
 3. Phần kết thúc (5 phút)
Đi thường theo nhịp với 3 hàng dọc sau chuyển thành hàng ngang.
Trò chơi hồi tĩnh: Diệt các con vật có hại
Giáo viên cùng HS hệ thống bài học . 
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà . 
Tuần 16 
 Ngày soạn : 01 / 12/ 2008
	 Ngày dạy : 02 / 12 / 2008
Bài 16
thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi
I- Mục tiêu
Kiểm tra các động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng.
II- Địa điểm , phương tiện.
	Trên sân trường , GV chuẩn bị còi , sân chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
 1. Phần mở đầu. ( 8 phút)
Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút )
Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút)
Giậm chân tại chổ, đếm theo nhịp.
Chơi trò chơi '' Diết các con vật có hại''
2.Phần cơ bản. (20 phút)
 * Ôn Ôn phối hợp
Đứng đua hai tay ra trước ( nhịp1)
Đứng đưa hai tay dang ngang ( nhịp2)
Đứng đua hai tay lên cao chếch hình chữ V ( nhịp3)
Về TTĐCB ( nhịp 4)
 * Ôn phối hợp 
Đứng đưa chân trái ra trước , hai tay chống hông ( nhịp1)
Đứng hai tay chống hông ( nhịp2)
Đứng đưa chân phải ra trước , hai tay chống hông ( nhịp3)
Về TTĐCB ( nhịp 4)
	* Kiểm tra: Kiểm tra mỗi đợt 5 em
Mỗi HS thực hiện 2 trong 10 động tác đã học
	*Cách đánh giá: HS thực hiện được 2 động tác ở mức có bản đúng là đạt yêu cầu. HS nào chưa thực hiện được thì cho kiểm tra lại.
 3. Phần kết thúc (5 phút)
Đi thường theo nhịp với 3 hàng dọc sau chuyển thành hàng ngang.
Đứng vỗ tay và hát
GV nhận xét phần kiểm tra và công bố kết quả . 
Tuần 17 
 Ngày soạn : ...........................2008
	 Ngày dạy : .............................2008
Bài 17
sơ kết học kì I
I- Mục tiêu
Sơ kết học kì I . yêu cầu học sinh hệ thống được những kiến thức, kĩ năng đã học,ưu khuyết điểm và phương hướng khắc phục.
II- Địa điểm , phương tiện.
	Trên sân trường .
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
 1. Phần mở đầu. ( 8 phút)
Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút )
Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút)
Giậm chân tại chổ, đếm theo nhịp.
Chạy nhẹ nhàng theo 04 hàng dọc (60m).
Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
Chơi trò chơi HS yêu thích
2.Phần cơ bản. (20 phút)
 * Sơ kết học kì I.
GV và HS nhắc lại những kiến thức đã học
HS lên làm mẫu
GV đánh giá kết quả học tập của HS
Chơi trò chơi theo ý thích của HS
3. Phần kết thúc (5 phút)
Đi thường theo nhịp với 3 hàng dọc sau chuyển thành hàng ngang.
Trò chơi '' Diệt các con vật có hại''
GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 
Tuần 18 
 Ngày soạn : ................... 2008
	 Ngày dạy : ...................... 2008
Bài 18
trò chơi
I- Mục tiêu
Làm quen với trò chơi '' Nhảy ô tiếp sức''. Yếu cầu biết tham gia chơi ở mức ban đầu.
II- Địa điểm , phương tiện.
	Trên sân trường , sân chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
 1. Phần mở đầu. ( 8 phút)
Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút )
Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút)
Giậm chân tại chổ, đếm theo nhịp.
Chơi trò chơi '' Diết các con vật có hại''
2.Phần cơ bản. (20 phút)
 * Trò chơi ''Nhảy ô tiếp sức''
GV nêu tên trò chơi. Sau đó chỉ hình giải thích trò chơi và làm mẫu.
HS chơi thử, sau đó cho một nhóm 2-3 em chơi, cả lớp chơi thử, GV nhận xét .
Cả lớp chơi chính thức
 3. Phần kết thúc (5 phút)
Đi thường theo nhịp với 3 hàng dọc sau chuyển thành hàng ngang.
GV cùng HS hệ thống bài học
GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà 
Tuần 19 	Ngày soạn ............../08
Ngày dạy .............../08
Bài 19
bài thể dục - trò chơi
I. Mục tiêu
- Ôn trò chơi '' Nhảy ô tiếp sức''. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối có sự chủ động.
- Làm quen với 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối đúng
II. Địa điểm, phương tiện
Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh an toàn sân tập
Chuẩn bị : Còi , sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
1. Phần mở đầu ( 5 phút)
Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu bài học ( 1 phút)
 HS đứng vỗ tay và hát( 2 phút)
 Giậm chân tại chổ.( 2 phút)
Phần cơ bản ( 19 phút)
 * HS học động tác vươn thở.(4 phút)
Giáo viên nêu tên động tác , sau đó vừa giải thích, vừa làm mẫu với nhịp độ chậm để HS bắt chước( 2 x 8 nhịp). ( GV hướng dẫn HS hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng). HS tập động tác kết hợp với thở 2 lần.
 * HS học động tác tay .(4 phút)
	GV nêu động tác sau đó vừa giải thích vừa làm mẫu cho học sinh. HS tập GV quan sát nhận xét uốn nắn cho HS
 * HS học phối hợp 2 động tác.(5 phút)
	HS tập mỗi động tác 2 lần 8 nhịp
 * Trò chơi: GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi. HS chơi thử sau đó chơi chính thức.
Phần kết thúc (5 phút)
- HS đứng vổ tay và hát.
- HS tập động tác hồi tỉnh
- GV cùng HS hệ thống lại bài học.
 - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà ( ôn 2 động tác đã học).
Tuần 20
Ngày soạn .............../08
Ngày dạy ................/08
Bài 20
Động tác chân - trò chơi '' Kéo cưa lừa xẻ ''
I. Mục tiêu
- Ôn 2 động tác đã học. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác .
- Học động tác chân. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối đúng, chính xác
- Điểm số theo hàng dọc. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đúng luật, chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện
Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh an toàn sân tập
Chuẩn bị : Còi , sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
1. Phần mở đầu ( 5 phút)
Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu bài học ( 1 phút)
 - Đi thường theo vòng tròn ( 1 phút
 - HS đứng vỗ tay và hát ( 1 phút)
 - Kiểm tra bài củ ( kiểm tra 2 động tác đã học) 
Phần cơ bản ( 19 phút)
* Ôn 2 động tác vươn thở và tay. (3 phút)
GV hô để học sinh tập, nhắc nhở uốn nắn cho học sinh
Lần 1 GV hô và làm mẫu
Lần 2 GV hô và không làm mẫu, HS tự tập.
 * HS học động tác chân.(5 phút)
GV nêu tên động tác và giải thích , làm mẫu để bắt chước làm theo.
GV hô cho HS làm , nhận xét uốn nắn cho HS
HS tập từng tổ , thi xem tổ nào có nhiều người tập đúng, đẹp.
* HS tập phối hợp 3 động tác.(5 phút)
	HS tập phối hợp 3 động tác 2 lần 8 nhịp
 * Điểm số hàng dọc theo tổ.
	GV nêu khẩu lệnh tập hợp hàng dọc, dóng hàng , đứng nghiêm , nghỉ. GV giải thích và chỉ dẫn 01 tổ làm mẫu.
	Lần 2 cho các tổ tự điểm số , GV uốn nắn , sửa sai . 
	Các tổ đồng loạt điểm số.
	* Trò chơi : '' Nhảy ô tiếp sức''
Phần kết thúc (5 phút)
- HS thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống lại bài học.
 - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà ( ôn 2 động tác đã học).

Tài liệu đính kèm:

  • doc1.doc