Giáo án Tin học Lớp 5 - Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu

Giáo án Tin học Lớp 5 - Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu

- Hiểu khái niệm về Slide Master;

- Biết thao tác mở/ đóng Slide Master;

- Lựa chọn được phông chữ thích hợp trong các trang trình chiếu;

- Lựa chọn được màu nền cho các trang trình chiếu;

- Đặt hình thức chung cho các trang trình chiếu, như hình minh họa, số trang.

- Học sinh có thái độ nghiêm túc, ngồi và nhìn đúng tư thế.

 

docx 5 trang Người đăng thuyanh1 Ngày đăng 19/06/2023 Lượt xem 121Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 5 - Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHỐI 5
BÀI 5: ĐẶT THÔNG SỐ CHUNG 
CHO CÁC TRANG TRÌNH CHIẾU (T1)
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Hiểu khái niệm về Slide Master;
Biết thao tác mở/ đóng Slide Master;
Lựa chọn được phông chữ thích hợp trong các trang trình chiếu;
Lựa chọn được màu nền cho các trang trình chiếu;
Đặt hình thức chung cho các trang trình chiếu, như hình minh họa, số trang...
Học sinh có thái độ nghiêm túc, ngồi và nhìn đúng tư thế.
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Giáo viên
- KHBD, sách giáo khoa, máy tính, máy chiếu/tivi, phần mềm.
Học sinh: Sách giáo khoa và dụng cụ học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
KHỞI ĐỘNG
Ổn định lớp, hỏi sỉ số
GV hỏi về thao tác chèn đoạn video vào trang trình chiếu, yêu cầu HS thực hành.
Nhận xét
Đàm thoại nêu vấn đề
GV dẫn dắt vào bài mới
- Chuẩn bị sách và đồ dùng học tập. 
HS báo cáo sỉ số
Trả lời và thực hành thao tác
HS lắng nghe và trả lời nếu có
HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HĐ 1: Tìm hiểu về trang mẫu Slide Master
GV khái niệm về thông số chung đối với các trang trình chiếu, các nguyên tắc chung như số trang, màu sắc, phông chữ, trang mở đầu và trang kết thúc
Chiếu cho HS quan sát một trang mẫu và khái niệm trang mẫu.
Yêu cầu HS đọc phần 2 SGK trang 71 để trả lời câu hỏi: 
+Thao tác để hiển thị trang mẫu Slide master?
+Thao tác thoát trang mẫu Slide master?
Quan sát và nhận xét
GV yêu cầu HS lên máy GV thao tác hiển thị/thoát trang mẫu Slide Master cho cả lớp quan sát.
GV thao tác hiển thị trang mẫu và yêu cầu HS dựa vào SGK trả lời từng vùng: Tiêu đề, nội dung, số trang, ngày, tháng thực hiện (điều chỉnh phông chữ, cỡ chữ, màu nền).
Nghe giảng.
Quan sát và nghe giảng
Tìm hiểu SGK và trả lời
Hiển thị: Nháy thẻ View- Slide Master.
Thoát: chọn Close Master View
Quan sát và nhận xét
Thực hành nháy View- Slide master và thoát trang mẫu.
Báo cáo kết quả làm được
HS quan sát và trả lời từng vùng giáo viên chỉ trên màn hình.
LUYỆN TẬP
HĐ 1: Thực hành hiển thị trang Slide Master
Yêu cầu HS thao tác hiển thị/ thoát trang mẫu.
Yêu cầu HS nhận xét
Yêu cầu HS nhắc lại các vùng bên trong trang mẫu.
GV nhận xét chung
HĐ 2: Thực hành điều chỉnh thông số trong trang mẫu 
GV thao tác mẫu tùy chỉnh thông số phông chữ, cỡ chữ, màu nền, hình ảnh trang trí
Yêu cầu HS điều chỉnh thông số:
+ Tiêu đề và nội dung: phông chữ Tahoma, màu xanh dương
+ Chọn nền cho trang mẫu
+ Thoát khỏi trang mẫu để xem kết quả
Quan sát và nhận xét
Thao tác hiển thị trang mẫu: nháy View- Slide Master.
Thao tác thoát trang mẫu: nháy Close Master View.
Nhắc lại các vùng: tiêu đề, nội dung, số trang, nền.
HS lắng nghe và quan sát
Thực hành điều chỉnh thông số trong trang mẫu.
Thoát trang mẫu và kiểm tra kết quả.
VẬN DỤNG
HĐ: Củng cố và dặn dò
 GV giúp hệ thống nội dung bài và dặn dò.
 GV nhận xét tiết học và giáo dục HS.
 Chuẩn bị bài mới: Đặt thông số(T2)
Nhắc lại nội dung bài học và lắng nghe 
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
KHỐI 5
BÀI 5: ĐẶT THÔNG SỐ CHUNG 
CHO CÁC TRANG TRÌNH CHIẾU (T2)
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Hiểu khái niệm về Slide Master;
Biết thao tác mở/ đóng Slide Master;
Lựa chọn được phông chữ thích hợp trong các trang trình chiếu;
Lựa chọn được màu nền cho các trang trìnhchiếu;
Đặt hình thức chung cho các trang trình chiếu, như hình minh họa, số trang...
Học sinh có thái độ nghiêm túc, ngồi và nhìn đúng tư thế.
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Giáo viên
- KHBD, sách giáo khoa, máy tính, máy chiếu/tivi, phần mềm.
Học sinh: Sách giáo khoa và dụng cụ học tập.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
KHỞI ĐỘNG
Ổn định lớp, hỏi sỉ số
GV hỏi về thao tác hiển thị/ thoát khỏi trang mẫu, yêu cầu HS thực hành.
Nhận xét
Đàm thoại nêu vấn đề
GV dẫn dắt vào bài mới
- Chuẩn bị sách và đồ dùng học tập. 
HS báo cáo sỉ số
Trả lời và thực hành thao tác
HS lắng nghe và trả lời nếu có
HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HĐ 1: Thực hành sử dụng thông số định dạng chung
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, thảo luận trong vòng 2 phút, cách hiện số trang cho tất cả các trang trình chiếu.
GV quan sát, nhận xét và kết luận.
Yêu cầu HS mở bài “quê hương em” để hiện số trang cho tất cả các trang.
Quan sát và nhận xét
	HĐ 2: Thực hành sử dụng thông số định dạng riêng
GV giới thiệu về định dạng riêng cho trang.
Hỏi HS, để thay đổi một trang bất kỳ mà không làm các trang khác thay đổi, ta có cần vào Slide master không, vì sao?
GV yêu cầu HS trình bày cách thay đổi màu nền và thay đổi phông chữ cho một trang bất kỳ.
Nhận xét
Hướng dẫn HS thao tác thay đổi màu nền và phông chữ cho trang của bài trình chiếu mà không cần vào trang mẫu.
- Thảo luận nhóm và đại diện trả lời: Insert->Slide number -> nháy ô Slide number ->Apply to all.
- Mở bài và thao tác theo yêu cầu.
- Báo cáo kết quả đã làm được
Lắng nghe và trình bày
Chỉ chọn trang cần thay đổi để chọn màu nền, phông chữ phù hợp.
Quan sát
LUYỆN TẬP
	HĐ: Thực hành điều chỉnh thông số chung và thông số riêng cho trang trình chiếu
GV yêu cầu HS tạo một bài trình chiếu mới gồm 4 slide và thực hiện các yêu cầu
+ Vào trang mẫu để thay đổi phông chữ, màu sắc tùy thích cho vùng tiêu đề, nội dung, màu nền.
+ Hiện số trang.
+ Chọn một trang có nội dung cần thể hiện khác biệt để thay đổi màu nền, phông chữ, hình vẽ minh họa cho riêng trang đó.
Quan sát và nhận xét
Tạo 4 slide
Thực hiện theo yêu cầu của GV.
Báo cáo kết quả làm được
Nhận xét
VẬN DỤNG
HĐ 1: Vận dụng
 Yêu cầu HS trao đổi với bạn, tạo bài trình chiếu từ mẫu có sẵn theo hướng dẫn SGK trang 73 phần Ứng dụng, mở rộng.
Yêu cầu HS trình bày và thực hành tại máy cá nhân.
HĐ 2: Củng cố và dặn dò
 GV giúp hệ thống nội dung bài và dặn dò.
 GV nhận xét tiết học và giáo dục HS.
 Chuẩn bị bài mới: Thực hành tổng hợp
HS trao đổi nhóm và đại diện trình bày: Nháy vào, chọn New, chọn Installed Templates, chọn một mẫu bài trình chiếu có sẵn rồi nháy Creater.
Nhắc lại nội dung bài học và lắng nghe 
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_5_bai_5_dat_thong_so_chung_cho_cac_trang.docx