Giáo án Tin học Lớp 5 - Chủ đề 1 - Bài 1: Khám phá Computer

Giáo án Tin học Lớp 5 - Chủ đề 1 - Bài 1: Khám phá Computer

 - Làm quen với các cửa sổ chương trình quản lý tệp và thư mục .

 - Thực hiện được các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ.

 - Thực hiện được các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xóa đối với thư mục/tệp trong chương trình quản lý tệp và thư mục.

 - Học sinh hòa nhập: Học sinh nhận biết được các bộ phận của máy tính: Chuột, bàn phím, màn hình và thân máy. Học sinh làm được hoạt động 1.

 

doc 3 trang Người đăng thuyanh1 Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 179Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 5 - Chủ đề 1 - Bài 1: Khám phá Computer", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:	Tuần 1
Tiết:	.....................
CHỦ ĐỀ 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
BÀI 1: KHÁM PHÁ COMPUTER (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
	- Làm quen với các cửa sổ chương trình quản lý tệp và thư mục .
	- Thực hiện được các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ.
	- Thực hiện được các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xóa đối với thư mục/tệp trong chương trình quản lý tệp và thư mục.
	- Học sinh hòa nhập: Học sinh nhận biết được các bộ phận của máy tính: Chuột, bàn phím, màn hình và thân máy. Học sinh làm được hoạt động 1.
II. CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: phòng máy, giáo án và sách giáo khoa.
	- Học sinh: dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC 
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.
3. Bài mới: Khám phá Computer (tiết 1)
 * Hoạt động 1: Những gì em đã biết
	- Yêu cầu học sinh đọc các bài tập 1a, 1b, 1c SGK - 7, 8 và sau đó làm cá nhân vào sách.
	- Ở mỗi bài GV gọi HS đọc bài làm của mình, gọi HS khác nhận xét sau đó GV chốt ý.
à Giúp HS ôn tập các kiến thức: về tệp và thư mục.
 * Hoạt động 2: Khám phá Computer
	- Yêu cầu HS khởi động chương trình quản lí tệp và thư mục. Sau đó làm theo nhóm đôi các bài tập 2a, 2b vào sách.
	- Ở mỗi bài GV gọi nhóm HS đọc bài làm của mình, gọi nhóm HS khác nhận xét sau đó GV chốt ý.
à Giúp HS ôn tập kiến thức: cửa sổ quản lí tệp và thư mục. (hay còn gọi là cửa sổ Computer)
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại cách mở cửa sổ chương trình quản lí tệp và thư mục.
- Chuẩn bị bài Khám phá Computer (tiết 2)
- Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Lắng nghe.
- Đọc yêu cầu và làm vào sách
- Thực hiện theo yêu cầu của GV
- Lắng nghe.
- Khởi động chương trình và làm các bài tập 2a, 2b vào sách.
- Thực hiện theo yêu cầu của GV
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe. 
Rút kinh nghiệm:
Tuần:	Tuần 1
Tiết:	.....................
BÀI 1: KHÁM PHÁ COMPUTER (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
	- Làm quen với các cửa sổ chương trình quản lý tệp và thư mục .
	- Thực hiện được các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ.
- Thực hiện được các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xóa đối với thư mục/tệp trong chương trình quản lý tệp và thư mục.
	- Học sinh nhận biết được các bộ phận của máy tính: Chuột, bàn phím, màn hình và thân máy. Học sinh làm được bài tập số 1,2,3 SGK. Nhận biết được Thư mục và tệp.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: phòng máy, giáo án và sách giáo khoa.
- Học sinh: dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC 
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: 
- Khi mở cửa sổ Computer có mấy ngăn? Đó là những ngăn nào?
à Nhận xét + tuyên dương
3. Bài mới: Khám phá Computer (tiết 2)
 * Hoạt động thực hành:
	Nhắc lại cách tạo thư mục: Nháy chuột phải / New / Folder / gõ tên / Enter. GV làm mẫu tạo thư mục. Gọi 2 - 3 HS làm mẫu.
	ÄBài 1 (SGK - 10): Trong ngăn trái, hãy chọn ổ đĩa (D:). Trong ngăn phải tạo các thư mục theo mô tả sau: ( yêu cầu HS trao đổi với bạn ngồi chung máy)
 Thư mục lớp 5A là thư mục trên ổ đĩa (D:).
b. Thư mục lớp 5A có các thư mục con là TO1, TO2, TO3, TO4.
c. Thư mục TO2 có các thư mục con là TUAN, HUNG, LAN, ANH.
d. Các thư mục TUAN, HUNG, LAN, ANH đều có các thư mục con là VE, SOANTHAO, TRINHCHIEU.
à Quan sát và kịp thời giúp đỡ, chỉ bảo các em gặp khó khăn khi làm bài, động viên các nhóm hoàn thành tốt.
	ÄBài 2,3 (SGK - 10, 11): 	
	- Yêu cầu HS làm cá nhân vào sách 
	- Gọi HS đọc bài làm của mình.
	- Yêu cầu HS khác NX. 
	- GV nhận xét và tuyên dương
* Hoạt động ứng dụng mở rộng: 
	a) Điều khiển sao cho ngăn trái của cửa sổ giống như hình sau. Thực hiện các Bước 1, Bước 2 theo hướng dẫn.	
	b) Nối mỗi ô ở cột trái với 1 ô ở cột phải dựa vào các thao tác em đã thực hiện ở Bước 1, Bước 2
 à Đối với mỗi bài a, b GV cần quan sát và kịp thời giúp đỡ các em gặp khó khăn, động viên các nhóm hoàn thành tốt.
4. Củng cố - dặn dò:
	- Nhắc lại các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ.
	- Thực hiện các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xóa đối với thư mục/tệp trong chương trình quản lý tệp và thư mục.
 - Xem trước bài Luyện tập.
- Trả lời, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Quan sát.
- Thực hiện dưới sự giúp đỡ của GV và bạn bè.
- Làm vào sách
- Thực hiện
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Lắng nghe và thực hành
- Lắng nghe và thực hành
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_5_chu_de_1_bai_1_kham_pha_computer.doc